د دولسم ټولګي د دري کتاب ازموینه

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

1- امیر علی شیر نوایی پس از فراغت از تحصیل در سن 35 سالگی از سمرقند به کجا رفت:
2- یکی از شاعران زیر را بنام "شاعر آینه ها" می شناسند:
3- میرزا عبدالقادر بیدل در کنار میرزا قلندر به یکی از دانشهای زیر آشنایی لازم را کسب کرد:
4- معنای دقیق واژه (واکنش) را دریابید:
5- پسوند اسم معنا در پیوستن با مصوت "ها" و "های غیر ملفوظ" چند شکل دارد:
6- میرزا عبدالقادر بیدل بعد از وفات پدر، مدرسه را رها کرده و تحت آموزش کدام یک از اشخاص ذیل قرار گرفت:
7- امام بخاری کتاب صحیح بخاری را در چند سال تکمیل کرده است:
8- بنیانگذار مکتب ریالیزم کیست:
9- معنای دقیق واژه (اختر) عبارت است از:
10- کدام یک از آثار زیر مربوط به عبدالقادر بیدل میباشد:
11- متضاد معنای واژه (آمیخته) از این قرار است:
12- عبدالحی حبیبی در یکی از ولایات زیر کشور ما به دنیا آمده است:
13- نخستین شاعری که شعر نو را در افغانستان سرود یکی از اینهاست:
14- (عیار دانش) نام دیگر یکی از کتابهای ذیل میباشد:
15- معنای (نهضت) عبارت است از:
16- (افسانه های بید پای) نام دیگر کدام یکی از کتابهای ذیل است:
17- اثر مشهور نظامی عروضی سمرقندی یکی از گزینه های ذیل است:
18- بیت (گر تو می خواهی مسلمان زیستن --- نیست ممکن جز به قرآن زیستن) را یکی از شاعران ذیل سروده است:
19- میرزا قلندر چه نسبت با بیدل داشت:
20- محل تولد امیر علی شیر نوایی عبارت است از:
21- اشعار کلاسیک دری دارای وزن:
22- در یکی از سده های ذیل داستان کوتاه در کشور ما رایج گردید:
23- جمشید شعله در سرایش شعر از کدام سبک پیروی میکرد:
24- خواجه عبدالله انصاری در کدام سال تولد گردیده است:
25- نام اصلی کتاب "چهار مقاله" چه می باشد:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.Default image
استاد احمد راشد پاینده
استاد احمد راشد پاینده په انیس ښوونیز مرکز کې د کانکور چمتوالي برخې مسوولیت پر عهده لري. استاد پاینده د قضا او څارنوالې په برخه کې د لیسانس سند او په دې سایت کې د ازموینو په چمتو کولو په پښتو او دري ژبو کې فعاله ونډه لري.

you're currently offline