د یوولسم ټولګي د دري کتاب ازموینه

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

1- در یکی از مقطع های تاریخ کشور ما، ورود زنان به عرصه فرهنگی به تدریج افزایش یافت:
2- مد و جذر از اهتزازات آب بحر است که به اثر قوای ذیل تولید میشود:
3- کتاب (ارمغان جوانی) متعلق به یکی از نویسنده گان کشور ماست:
4- اندرز (آنچه هستید شما را بهتر معرفی میکند تا آنچه میگوئید) از گفته های کیست:
5- مشبه به:
6- تاریخ نویسان یکی از نخبه های فرهنگی زیر را (بیهقی ثانی) لقب داده اند:
7- از میان آثار تولستوی محسوب میشود:
8- آوردن لفظ به اندازه معنا که برای رسیدن مقصود گوینده مناسب باشد، یکی از گزینه های زیر است:
9- یکی از شاعران مشهور سبک هندی است:
10- آوردن لفظ اندک برای معنای بسیار که باعث رسایی سخن گردد، بنام یکی از گزینه های زیر یاد میشود:
11- در مصراع (همچو روی عاشقان بینم به زردی روی باغ) وجه شبه کدامست:
12- متضاد واژه (ایجاز) را دریابید:
13- مباحث علم بیان به طور مکمل عبارت است از:
14- مکتب مستورات در کدام سال بنام لیسه ملالی تغییر نام داد:
15- مکتب مستورات در کدام سال گشایش یافت:
16- کدام یک از گزینه های ذیل از مشهور ترین شاعران و بنیانگذاران ادبیات مدرن روسی میباشد:
17- مولانا خال محمد خسته در سن چند سالگی به منظور اکمال تحصیلات خود به هندوستان رفت:
18- زادگاه نظامی کدام شهر بوده است:
19- کتاب (المعجم فی مغاییر اشعار العجم) اثر یکی از اینهاست:
20- در تشبیه موکد:
21- فولکلور به چند بخش تقسیم شده است:
22- نقش زنان در ادبیات ما به نام یکی از این چهره های فرهنگی آغاز می یابد:
23- یکی از دانشمندان مشهور عالم اسلام که در علوم طب و فلسفه شهرت جهانی داشت، عبارت است از:
24- یکی از آثار تولستوی به شمار میرود:
25- سخن موزون یا آهنگدار که تصویر پردازی هنری آن موجب خیال انگیزی در ذهن شود، یکی از گزینه های زیر است:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.Default image
استاد احمد راشد پاینده
استاد احمد راشد پاینده په انیس ښوونیز مرکز کې د کانکور چمتوالي برخې مسوولیت پر عهده لري. استاد پاینده د قضا او څارنوالې په برخه کې د لیسانس سند او په دې سایت کې د ازموینو په چمتو کولو په پښتو او دري ژبو کې فعاله ونډه لري.

you're currently offline