د یوولسم ټولګي د دري کتاب ازموینه

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

1- معنای صحیح و درست لغت (خلخ) را دریابید:
2- مکتبی که در آن تک بیت اساس کار غزل است، کدام یکی از اینهاست:
3- یکی از شاعران زیر ملقب به جمال الدین بود:
4- کتاب (لیلی و مجنون) اثر یکی از شاعران زیر است:
5- در مصراع (همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف) جزء (وجود تو) یکی از گزینه های زیر است:
6- در مصرع (همچو چشم سوزنی شکل دهانش) ادات تشبیه را دریابید:
7- زبانی که پس از شیوع اسلام در خراسان؛ و با تغییر الفبا و آشنایی مردم با زبان عربی، غنای بیشتر یافت، یکی از اینهاست:
8- چرسی بودن در فرهنگ ما معادل:
9- سخن رسا و شیوا را میگویند:
10- موضوعات اشعار غنایی عبارت است از:
11- بیت (به نرمی تند خویان را ذلیل خود توان کردن --- کند خاکستر آخر زیر دست خویش اخگر را) یکی از این شعرا سروده است:
12- متضاد معنای لغت (حزین) را دریابید:
13- مولانا خال محمد خسته جهت اکمال تحصیل چند سال در هندوستان باقی ماند:
14- مباحث علم بیان به چند بخش تقسیم شده است:
15- متضاد واژه (ابتذال) را دریابید:
16- از چهار کتاب ذیل یکی آن متعلق به حکیم نظامی گنجوی میباشد:
17- مترادف واژه (الغیاث) است:
18- متضاد واژه (موازی) یکی از اینهاست:
19- تذکره (معاصرین سخنور) مربوط یکی از این نخبه هاست:
20- معنای لغت (ارج) را دریابید:
21- نامه های باز دارنده، نامه هاییست که:
22- (تهذیب الاخلاق) اثر کیست:
23- مترادف کلمه (جبن) را دریابید:
24- متضاد واژه (افول):
25- نخستین دیوان شعری و اثر چاپی مولانا خال محمد یکی از این ها است:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.Default image
استاد احمد راشد پاینده
استاد احمد راشد پاینده په انیس ښوونیز مرکز کې د کانکور چمتوالي برخې مسوولیت پر عهده لري. استاد پاینده د قضا او څارنوالې په برخه کې د لیسانس سند او په دې سایت کې د ازموینو په چمتو کولو په پښتو او دري ژبو کې فعاله ونډه لري.

you're currently offline