د لسم ټولګي د دري کتاب ازموینه

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

1- کتاب (سیرالعباد الی المعاد) اثر کیست:
2- دو کلمه همگون که در صورت یکی ولی در نقطه اختلاف داشته باشند، چه نوع جناس است:
3- به معنای (گذشته گان و پیشینیان):
4- مثنوی انیس العارفین اثر یکی از اینهاست:
5- معنای دقیق واژه (تعبیر) است:
6- معنای دقیق واژه (حمال) است:
7- متضاد واژه (آشفته) از این قرار است:
8- صوفی شوریده حالی بود که جاذبه بزرگ داشت و با اهل عرفان الفت مینمود:
9- منظور جامی از سرودن بهارستان بیان نکته های زیر بوده است:
10- یکی از بخش های صنایع معنوی بشمار میرود:
11- معنای دقیق واژه (تراکم) یکی از این هاست:
12- کدام یکی از کتابهای ذیل اثر سنایی است:
13- شاعری که در اشعارش میان اشخاص، اشیاء و جانوران مناظرات خلق میکند؛ یکی از اینهاست:
14- یکی از بخش های صنایع لفظی است:
15- نظامی در یکی از شیوه های ذیل استاد و پیش رو بود:
16- در بیت (ما به خدا تا خیال خال تو داریم ----- حال پریشان تر از خیال تو دارم) کدام نوع سجع وجود دارد:
17- آن است که یکی از متجانسین را حرفی زیاده باشد، در اول یا در وسط یا در آخر:
18- بهارستان اثریست که به پیروی از یکی از کتاب های ذیل نگاشته شده است:
19- موزیم ملی افغانستان در کدام سال تاسیس شد:
20- موزیم ملی در ابتدا به یکی از نام های ذیل یاد میشد:
21- پروین اعتصامی در کودکی به همراه پدر به یکی از شهر های ذیل رفته و به تحصیل ادامه داد:
22- شاه عبدالله یمگی بدخشی در کدام سال چشم به جهان گشود:
23- زادگاه اصلی غلام محی الدین انیس عبارت است از:
24- ابوالسعید ابوالخیر از نخستین سخنگویان متصوف کدام قرن بود:
25- (توزوک) واژه ترکی به معنای ذیل است:

از اشتراک شما در این امتحان سپاسگزاریم. اگر میخواهید، نتیجه امتحان تانرا ببینید، روی دکمه ثبت و دیدن نتیجه در ذیل کلیک کنید.Default image
استاد احمد راشد پاینده
استاد احمد راشد پاینده په انیس ښوونیز مرکز کې د کانکور چمتوالي برخې مسوولیت پر عهده لري. استاد پاینده د قضا او څارنوالې په برخه کې د لیسانس سند او په دې سایت کې د ازموینو په چمتو کولو په پښتو او دري ژبو کې فعاله ونډه لري.

you're currently offline