د انیس د ساینسي علومو ښونیز مرکز، د ۱۳۹۴_۱۳۹۵ کانکور کې د انیس د بریالیو زده‌کونکو، اتمه ستاینغونډه ترسره کړه او د همدی ښونیز مرکز له زرګونو ډیرو زده‌کونکو څخه چې لوړو زده‌کړو ته بریالی شوی وو، ستاینه وشوه.

ورته لیکنې