د لسم ټولګي د تاریخ کتاب ازموینه

د تاریخ ازموینې

د انیس پرلیکه آزموینو کې هغه پوښتنې شامل شوی دي چې د انیس ښوونیز مرکز په حضوري آزموینو کې مطرح شوی دي. دا پرلیکه آزموینې د هیواد ټولو ځوانانو لپاره دي او هر زده کوونکی کولای شي چې په دې آزموینو کې ګډون وکړي.

د آریاییانو د پیژندو یوه مهمه منبع او مآخذ کوم یو دې:
هغه د آریانا خلک چې د هندوکش دواړو خواوو ته ژوند پیل کړ، کوم تمدنونه یې رامځته کړ:
د (آی خانم) باستاني محل د کومه سیندونو په تقاطع کې واقع شوی دې:
د یونانو - باختري حکومت آخري حکمران څوک و:
کجولا کدفیسیس چې د کوشانیانو حکومت بنسټ ایښودونکی و، د کومه کلونو ترمنځ پر آریانا او د باختر پر مناطقو حاکم و:
د کیدار په وخت کې، د ساسانیانو سره جګړه څو کاله دوام وکړ:
په افغانستان کې لومړنۍ جومات کوم یو دې:
د اسلام د کوم خلیفه په وخت کې د اسلام دین افغانستان ته راورسید:
د بابلیانو کوم حاکم د بین النهرین وحدت رامنځته کړ او خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه:
په قدیم مصر کې چې د مینز څخه پیل کیږي، څو کورنی قدرت ته ورسیدې:
چا د ماد قبایل د خپل تابع کړ او د ماد حکومت یې رامنځته کړ:
باستان پیژندونکو د هراپه او موهنجو دارو سیمو بقایا په کوم ځای کې وموندل:
کوم خلکو په هند کې د کاست سیستم (طبقاتي سیستم) رامنځته کړ:
هندي قوماندان (چندرا ګوپتا) د چا په مقابل کې قیام وکړ:
کوم هندي دین په پخوا وختونو کې دولت ته د خدایي مقام ورکاوه او پادشاه ته د قدسیت مقام قایل وو:
د ۱ تر ۹ او اعشاري سیستم کوم خلکو رامنځته کړ:
کوم لاندې شخص په چین کې د لوی نظامي قدرت څخه برخمن وو او د چین په اکثریت سیمه حاکم وو:
د چین مشهوره دیوال په څو کلونو کې جوړ شو:
د (الیاد او ادیسه) حماسي داستان په یونان کې په کومه دوره کې رامنځته شو:
اسپارت او آتن د کوم مملکت دولتونه وو:
د یونان د کوم دولت خلک په علم، دموکراسي او فلسفه کې نړیوال شهرت درلود:
افلاطون د چا زده کوونکی وو:
د رومیانو او کارتاژانو په منځ کې جګړه کم تر کمه یوه پیړې دوام وکړ. په پایله کې کوم یو بریالی شو:
د روم دولت د جوړیدو په وخت کې، رومیان د څو ډلو څخه جوړ شوی وو:
د امریکې وچې لومړني اوسیدونکي کوم خلک وو:

ستاسي د ګډون څخه مننه. که چیرته غواړی خپله نتیجه ووینئ د نتیجې ثبت او لیدل لاندې کیکاږئ.غورنۍ

you're currently offline