بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۳۹۹

فرمت این فایل پی دی اف میباشد و برای استفاده از آن به نرم افزار خوانش فایل های پی دی اف (Pdf Reader) ضرورت دارید. در امتحان کانکور انتخاب رشته ها نظر به نمره ایکه اخذ میکنید، اهمیت فوق العاده…

کود رشته های پوهنتونهای دولتی برای کانکور ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

در سالهای گذشته کودهای انتخاب رشته ها در امتحان کانکور سه رقمی بودند. برای کانکور 1398 – 1399 کودهای انتخاب رشته ها به اعداد چهار رقمی تبدیل شده اند. علاوه بر کودهای انتخاب رشته ها، ظرفیت جذب هر رشته نیز…

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور 1397 – 1398 را می‌توانید از لینک ذیل داونلود کنید. نکته: این نمرات برای کانکور سال پیش‌رو معیار شده نمی‌تواند اما می‌توان بر اساس آن ایده گرفت و رشته مورد نظر را حدس زد. فرمت…

نتایج کانکور ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج کانکور 1398 – 1399 هـ.ش را میتوانید از لینک ذیل داونلود کنید. حجم این فایل در حدود 8 میگابایت میباشد و در فرمت زیپ (ZIP) به داونلود گذاشته شده است. فایل زیپ را استخراج (Extract) کنید و میتوانید از…

کود رشته های پوهنتونهای دولتی برای کانکور ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

در سالهای گذشته کودهای انتخاب رشته ها در امتحان کانکور سه رقمی بودند. برای کانکور سال 1397 – 1398 کودهای انتخاب رشته ها به اعداد چهار رقمی تبدیل شده اند. علاوه بر کودهای انتخاب رشته ها، ظرفیت جذب هر رشته…

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

بلندترین و پایین‌ترین نمرات کانکور 1396 – 1397 را می‌توانید از لینک ذیل داونلود کنید. نکته: این نمرات برای کانکور سال پیش‌رو معیار شده نمی‌تواند اما می‌توان بر اساس آن ایده گرفت و رشته مورد نظر را حدس زد. فرمت…

End of content

End of content