انستیزی
معرفی رشته های تحصیلی

انستیزی

هدف و ماهیت فارغ التحصیلان رشته انستیزی توانایی شناسایی دستگاه های اندازه گیری گازهای خون و سایر وسایل مربوط به رشته انستیزی وتنظیم و کاربرد آنها، شناسایی دستگاه های مختلف بیهوشی در اتاق عملیات و تعقیم کردن آنها، بیهوش ساختن…

قابلگی
معرفی رشته های تحصیلی

قابلگی

هدف و ماهیت در هر تیک تاک ساعت، نوزاد یا نوزادانی در گوشه و کنار دنیا متولد می‌شوند. حادثه‌ای که کثرت و قدمت آن باعث شده است تا عظمت این بزرگترین معجزه خلقت از چشم ها پنهان بماند. آری! تولد…

نرسنگ یا پرستاری
معرفی رشته های تحصیلی

نرسنگ یا پرستاری

هدف و ماهیت این برداشت که رشته پرستاری به معنای مراقبت کردن از مریض است، تا حدودی درست می‌باشد. البته مراقبت تنها شامل تزریق یا پانسمان نمی‌شود بلکه با گذشت زمان و با پیشرفت علم و تکنولوژی، مراقبت پرستاران نیز…

طب دندان یا ستوماتولوژی
معرفی رشته های تحصیلی

طب دندان یا ستوماتولوژی

ﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻮﻟﻮﮊﯼ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ، ﺭﻭﺡ، ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺩﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺗأﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﺯ…

فارمسی
معرفی رشته های تحصیلی

فارمسی

رشته فارمسی بخشی از علوم طبی است که در رابطه با توليد و ساخت دوا، بررسی وضعيت دوا در بدن انسان و موجودات زنده و ميزان تأثير دوا در سلامت جامعه و کم کردن بحران های بيماريزا نقش ايفاء می…

اداره و پالیسی عامه
معرفی رشته های تحصیلی

اداره و پالیسی عامه

پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه یک نهاد تحصیلی دولتی میباشد که در سال ۱۳۹۰ هجری شمسی در چوکات پوهنتون کابل تأسیس گردید. پوهنحٔی اداره و پالیسی عامه پوهنتون کابل از بدو تأسیس اش مصروف تولید کادر های متخصص در بخش…

End of content

End of content