برای فعلاً تنها به سوالات کتابهای جیبی جواب میدهیم. زمانیکه امتحانات کانکور های آزمایشی عمومی شروع شود، سوالات فورمهای کانکور را نیز حل خواهیم کرد.

تصویری که توسط گوشی تان اخذ میکنید باید به شکل افقی باشد.

نام تانرا و عنوان سوال را بنویسید. تنها با اپلود کردن تصویر، سوال تان دریافت نمیشود. سوال شما زمانی دریافت میشود که پیام ذیل را مشاهده کنید.

سوال شما دریافت شد. از نظر محتوا آنرا به دقت بررسی میکنیم تا مغایرت با شرایط سایت آموزشی انیس نداشته باشد. در اولین فرصت ممکن برایتان جواب خواهیم داد. بعد از تایید سوال تان برای دیدن جواب به بخش (سوالات حل شده) مراجعه کنید. موفق باشید!

  • نام تانرا بنویسید و بهتر است از تخلص تان نیز استفاده کنید.
  • عنوان سوال باید دقیق نوشته شود. بطورمثال: سوال ششم تمرین فصل سوم ریاضی صنف دهم.
  •