حل سوالات

دانش آموزانی که در سوالات مضامین ساینسی کتابهای مرکز آموزشی انیس، کتابهای مکتب و بخش های ساینسی فورمهای کانکور مشکل داشته باشند، بدون نام نویسی میتوانند سوالات خود را در این بخش مطرح کنند. درصورتیکه در نوشتن افاده ها و معادلات مشکل داشته باشید، امکان اپلود کردن تصویر سوال نیز وجود دارد. برای مطرح کردن سوالات مضامین ساینسی، به بخش ذیل مراجعه کنید. این بخش تنها برای جواب دادن به سوالات مضامین ساینسی است و به سایر سوالات جواب داده نمیشود.

حل سوالات مکتب و کانکور


فورمهای کانکور و کتابها

در این بخش فورمهای کانکور، کتابها و سوالات مضامین ساینسی به دانلود گذاشته شده است. در آینده سایر سوالات و کتابها را نیز اپلود خواهیم کرد. هر چند روز بعد به این بخش مراجعه کنید، امکان این وجود دارد که یک تعداد سوالات جدید به دانلود گذاشته شده باشد.

دانلود فورمهای کانکور و کتابها


امتحان های آزمایشی کانکور

امتحان های آزمایشی کانکور دارای 160 سوال میباشند. این امتحان ها شامل تمام بخش های ریاضیات، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و ادبیات میباشند و مانند امتحانات کانکور زمان 2 ساعت و 40 دقیقه برای سپری کردن آنها تعیین شده است. درصورتیکه امتحان را سریعتر تمام کردید برای دیدن نتیجه امتحان، ضرور نیست تا 2 ساعت و 40 دقیقه منتظر بمانید، هر زمانیکه امتحان را تمام کردید، نتیجه امتحان شما، جوابات درست و نادرست برای تان نشان داده خواهد شد.

امتحان های آزمایشی کانکور


امتحان های جداگانه هر مضمون

در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس هر هفته امتحانات جداگانه از مضامین ساینسی و غیرساینسی اخذ میشود. در این بخش امتحانات هفته وار از مضامین ساینسی و غیرساینسی آماده شده است و بعد از سپری کردن امتحان، نتیجه امتحان برای تان نشان داده خواهد شد. از هر امتحان هفته وار که از دانش آموزان انیس اخذ میشود در ویب سایت انیس چند امتحان ساخته شده است. بطورمثال: امتحانات هفته وار دانش آموزان انیس دارای 100 و 50 سوال میباشند اما در ویب سایت انیس، امتحانات مضامین غیرساینسی 25 سوال و امتحانات مضامین ساینسی 10 سوال دارند. به این ترتیب از هر امتحان حضوری در حدود 3 الی 4 امتحان از راه دور آماده شده است.

امتحان های جداگانه هر مضمون


نتایج امتحان های دانش آموزان

در این بخش نتایج امتحانات هفته وار دانش آموزان انیس وجود دارد. این بخش را برای آگاه ساختن خانواده های عزیز از نتایج فرزندان شان ایجاد کرده ایم. نتایج تمام امتحانات هفته وار و امتحانات آزمایشی کانکور که از دانش آموزان انیس اخذ میشوند، در هر هفته اپلود میشوند. نتایج قابلیت جستجو را دارند و با نوشتن نام یا نام پدر نتیجه دانش آموز نشان داده خواهد شد.

نتایج امتحان های دانش آموزان


نخبگان انیس

تشویق کردن دانش آموزان و جوانان عزیز که سرمایه بزرگ کشور ما هستند یکی از اهداف بزرگ اداره مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و برای تقدیر از نخبگان انیس هر سال همایش تجلیل از نخبگان انیس برگزار میشود. در این بخش عکس های محفل های تجلیل از نخبگان انیس وجود دارد. هر البوم دارای در حدود 150 الی 200 قطعه عکس میباشد و از بین بیشتر از هزار قطعه عکس انتخاب شده اند.

نخبگان انیس