نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان بیولوژی صنف دوازدهم دانش آموزان دوره دوم ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

آی دینامنام پدرنمرهدرستنادرستسفید
5453بسم اللهعبدالغفار984910
4540زرلشتحبیب الرحمن964820
5172ژولیکامحمد مقیم924640
1448سونامحمد رحیم924640
5171کریمهپیوند904550
4749نصرت اللهفرید884460
5367محمد تمیمکرام الدین884460
4507هیوادمحمد آقا864370
4168عبیداللهغلام مجتبی844280
4838مرواریدعبدالوکیل844280
0097ادریسمحمد شیرین844280
4692ظریفعبدالطیف8040100
4695شبیراحمد محمد کبیر8040100
4666ام البنینمحمد اسماعیل8040100
0010محمد مهدیمحمد ظاهر8040100
5151عیان بیکعزیز بیک7839110
4167عبدالعزیزمحمدالله7638120
11457638120
4914نیلوفرمحمد فرهاد7638120
4723فاطمهشاه ولی7638120
1461احمد فیروزعبدالسمیع7638120
1371محمد میوندمحمد اکبر7638120
4534احمد فایقعبدالغفار7437130
4508سبحانمحمد معروف7437130
4839حکمت ولیشاه ولی7437130
4832جمیل الرحمنتاج محمد 7437130
84317437130
4503نجیب اللهرحمت الله7236140
4609امید اللهمحمد نعیم7236131
5226زیباامر علی7236131
3593زهرهشمس الحق7236140
84307236140
1088نگاهغلام محی الدین7236140
5300مریممحمد عظم7236140
0659فریدونمحمد عارف7236140
5315حشمت اللهشیرین آغا7035150
4703حبیب الرحمنعبدالرحمن7035150
4586عبدالنوابعبدالوهاب7035150
4728خسرومحمد تواب7035150
4636سید رسولغلام رسول7035150
1390سروش احمدسید کمال الدین7035150
4502هارونغلام محی الدین6834160
0991احمد شاهمحمد ضمیر6834160
3396محمد شهابعبدالکبار6834160
5191انیسهولی محمد6834160
4650سیف اللهگلاب خان6633161
4801لینامحمد الله6633170
4817بهارعبدالهادی6633170
5211ناجیهمحمد مقیم6633170
5243زهراداراب6633161
5419محمد فایقمحمد کاظم6432180
4931هدایت اللهرحمت الله6432180
5018بلال احمد محمد عثمان6432180
94126432180
5102مدینهصفی الله6432180
5192راحیلهولی محمد6432180
4815سارهسید صلاح الدین6432180
4620بهشته محمد امین6432180
88456432180
4820مهنازعبدالقدیر6432180
5364صدیقه عبدالحفیظ6432180
1458ساراعبدالمبین6432180
5320عبدالرحمنعبدالحفیظ6231190
4535شایق اللهنجم الدین6231190
2855فیصلگل الرحمن6231190
4939شاه رخعبدالکریم6231190
2869روح اللهعبدالحبیب6231190
5245ملالیمحب الله6231181
4856سلماخوش نظر6231181
4816نیلوفرعبدالحکیم6231181
4913رخسارمحمد فرید6231190
4771پریساعبدالرسول6231190
1391احمد میلاد احمد فهیم6231190
0594سجادعبدالغفار6030200
5213میر ادریسمیر محمد نعیم6030200
3006احمد ولیدشیر محمد6030200
11186030200
4575هوسیمحمد احسان6030128
5347تبسممحمد همایون6030200
5528شکریهعبدالکمال6030200
4567سلماسید هاشم6030200
5385مسکامحمد داود6030200
4997عاقلهامان الله6030200
70036030200
70016030200
70026030200
4911برشناعبدالولی6030200
4929فرشتهچراغ علی6030191
1435اسماجاوید6030200
1447فاطمهسخی والله6030182
1429مروهسید محبوب6030200
0205فاطمهاحمد شاه6030173
1999علی احمد نور محمد 5829210
5316فطرتفرید احمد 5829210
4559عبدالسلیمعبدالکریم5829210
44515829210
4542مصدقذبیح الله5829201
5384شمعریزغلام حضرت5829210
5253احمد اقبالمحمد عثمان5829210
11905829210
5173عبدالباسطعبدالولی5829210
17005829210
4746مریمعبدالقدیر5829210
27275829210
4734صنمعبدالهادی5829210
5413شمیممحمد حیدر5829210
1474سید عبدالسلام سید چمن5829210
1369ثنااللهنورآغا5829210
4937محمد ربیعحمد رفیع5628220
4751رضا خانعبدالرحیم5628220
1841شمس اللهالفت الله5628220
5158پرویزحفیظ الله5628220
4730شرارهشجاع الدین5628220
3524عایشهعبدالغیور5628220
0173مریمغلام مصطفی5628220
5034تمناسرور خان5628220
4932مریمگل محمد 5628220
1062محمد سلیمانمحمد داود5628220
1367محمداللهعتیق الله5628184
4515ساحلمیرویس5427221
5110ادریسعطا الله5427230
4846عبدالفیاضعبدالصبور5427230
5293عبدالحبیبمحمد 5427230
47055427212
4657سید مصطفیسید حیدر5427230
4845سومناحمد شاه5427230
3216آمنهنور الدین5427230
5105زهراغلام سخی5427230
0197بلالمیرویس5427230
1440مصطفیعبدالمتین5427230
1441احمد سمیرعبیدالله5427221
4527محمد باسطجمال ناصر5226240
4663احمد فرزادمحمد علم5226240
0113سید عبداللهسید احمد 5226240
1819ساجد احمد غلام ابوبکر5226240
4735سید مصطفیهمایون5226240
5513عبدالفهیمعبدالقیوم5226240
4998علی اضغرنصیر احمد 5226240
4935سهیلاچراغ علی5226240
5104مقدسهسید موسی5226240
4948نازیعبدالسمیع5226240
5036سهیلانور الله5226240
4824مسعودهداد محمد 5226240
11425226240
1499عبدالوحیدجهانگیرشاه5226240
1423سعدیهبابه جان5226240
1407عمرهگلبدین5226240
4570شریف اللهجاوید5025250
4505محمد حامدانور محمد 5025232
5190میرویسولی محمد 5025250
5301ننگیالیگل زمان5025250
3292عرفانعبدالغفار5025250
5346عبدالقهارعبدالفتاح5025250
4461احمد راشدمحمد ظاهر5025250
5115شهیرخیر محمد 5025250
5249احمد سخامحمد صدیق5025250
2594خسروآباجان5025250
5156رضوان اللهعبدالمحمد 5025250
5409احمد یاسر محمد یاسین5025250
4525سید رحیمسید داود5025250
4927احمد رشادرحمت الله5025250
4426عفیفهمحمد عیسی5025250
5252ماه منیرعزیزالرحمن5025250
1345محمد معصومابن امین5025250
1401آمنهعبدالقیوم5025250
2000سید علیسید حبیب4824260
4504شفیقمحمد رفیق4824260
4818محمد پیمانمحمد نصیر4824260
4992عبدالظهورعبدالقیوم4824260
5281محمد حامدمحمد رحیم4824260
4651عبید اللهبشیر احمد 4824260
12544824260
4576محمد الیاسغلام محمد4824260
5393محمد میلاداکرام الدین4824260
5212قند آغاخالق داد4824260
4760امین اللهسرور خان4824260
5313نازشخان مرزا4824260
94444824260
94434824260
4574احمد روشانهمایون4623270
5365مبشرعبدالقهار4623270
4909تیمور شاهشیرین شاه4623270
4612ذبیح احمد ذاکر ا حمد 4623261
5168زبیرگل جان4623270
4709نوابنصیرمحمد 4623270
4582انورالحقضیاالحق4623270
5169بهادرمحمد هارون4623270
5531مدثر احمد احمد نعیم4623270
5284فهیم اللهعبدالرحمن4623243
4541صابرهعلی محمد 4623270
5186فریحهمحمود خان4623261
11274623270
4943مرسل سردار محمد 4623270
5114شریفهعبدالمحمد 4623270
4755صدف عبید الله4623270
1501کفایت اللهمحمد نظر4623270
0735مجتبیکریم داد4623270
1365عبدالرافععبدالنور4623270
4800عبدالحیعبدالهادی4422280
5014ضیارملشیر محمد 4422280
5345شاه رخمحمد حیدر4422280
33024422280
4526ادریسزمری4422280
53634422280
1864رحمت اللهعبید الله4422280
4641احمد فرزادگل آغا 4422280
5292عبدالحکیممحمد 4422280
4812سید پامیرمیرعبدالله4422280
1437محمد سلیمعزیز الله4422280
5208جاهدملا محمد 4422280
5095محمد ندیمعبدالسعید4422280
4492علی احمد عبدالاحد4422280
04444422280
10284422280
44774422280
29214422280
4498هنگامهحلیم جان4422280
1412ادریسمحمد یونس4422280
33034221290
5246روملمیر آقا4221290
5294الیاسروزی خان4221290
5247منصورمسعود4221290
4837ذبیح اللهعبدالواحد4221281
5016عبدالباریغلام رسول4221290
5229هارون احمد نصیر احمد4221290
0619کنشکامحمد شعیب4221290
5174محمد کریمکرم خان4221281
5286عفتامیر جان4221290
46834221290
5091فایزهمحمد اسماعیل4221290
2426منیژه عبدالشکور4221281
4778گلثومعبدالجمیل4221290
5003تمناسید محمد 4221290
4637سونیلامحمد صابر4221290
1398ادریسعاشق الله4221290
1380رامشجان داد4221290
1364عبدالوارثعبدالرزاق4221290
1415بشرا مهنازمحمد ولی4221290
2372امیدقیام علی4020300
4772مزملعبدالرب4020291
5444سمیع اللهگل الرسول4020300
3625نقیب احمدمحراب الدین4020300
5001فیصلعیدی محمد 4020300
5160مسیح اللهمحمد اسحاق4020300
5220رشادغلام حسن4020300
5340ثنا رفیع الله4020291
5285سیماشاه ولی4020282
5092مرسل نادر شاه4020300
1399شفیقتوکل4020300
5032هاشماحمد 3819247
4618الهامعبدالودود3819310
5326روح اللهالله محمد 3819310
5183قیسغلام سخی3819292
5030تمیمعبدالطیف3819310
4577محمد اسماعیلنافع الدین3819310
5162مبین شاهمحمد مقیم3819310
5379عبدالواحدمحمد اکبر3819310
5109خواجه بصیرخواجه جبیب الله3819310
5366خیر الدینخان محمد 3819310
4950عشرت اللهگل شاه3819310
45003819310
4850رویاسید نجیب الله3819310
5437لیمهشاه محمود3819310
30303819292
5527شایستهاحمد ولید3819310
1500طارقخان جی3819265
2604راشدغلام محی الدین3618320
4217فهیمعبدالهادی3618320
5209رامینگل محمد 3618311
3753محمد ماهرمحمد طاهر3618320
4844الیناداد محمد 3618302
1357علی رضاءعبدالشاپور3618320
1377پرستومحمد یوسف3618320
01233417330
3354قدرت اللهمحمد نعیم3417330
5175فردینشیر محمد 3417330
45623417330
4624محمد حسیناحمد ظاهر3417330
4649لطف اللهعبدالرزاق3417330
4664حسیب اللهخلیل الله3417330
3614احمد خبیرمحمد قاسم3417321
1791نصرت اللهعبدالواسع3417321
5325مصطفیعبدالستار3417321
4506سبحان اللهسمندر3417330
5361مرتضیعبدالحسین3417330
2648محمد یونسمحمد ضیاالحق3417330
5341عبدالواسعمحمد حسن3417330
5321بلالمحمد صدیق3417321
5474محمد ذاکرمحمد نجیب3417330
85553417330
50703417321
5506شفیقهمحمد عمر3417330
1378آرزومحمد یوسف3417330
1402فروزانعبدالقیوم3417312
5298مسیح اللهزلمی3216331
4593محمد ادیبحبیب الحق3216340
5368سید عمرسید داور3216331
4836محمد عباسمحمد همایون3216340
5438سید جلالسید محمد 3216322
30203216331
4512احمد فردینعبدالرحمن3216340
4857مزملعبدالقدیر3216340
0992خالق دادرحیم داد3216340
35623216268
5227کیهانعصمت الله3216340
5457واسعمیر محمد 3216340
73253216340
1442محمد شبیرعبدالبصیر3216340
1443محمد ندیممحمد امین3216331
1381فرهادعبدالحمد3216340
0312وارثنجیب الله3216340
0686احمد راحلمعراج الدین3216340
1431احمد شجاعدل آغا3216340
1358زحلالله میر3216340
00463015350
4546رحمت اللهیار محمد3015350
5290احمد فرزادجان آقا3015350
11053015350
5291سهیلمیر آقا3015341
13993015350
5282عزیز الرحمنجمعه3015350
4638حشمت اللهاشرف الله3015341
5371مبصر احمد عبدالکریم3015323
4640عبدالصمیمعبدالحی3015314
1054وارثذبیح الله3015350
1507ممتاز احمدممتاز محمد3015350
1372محفوظ اللهولی الله3015341
4941محمد هاشماحمد 2814342
4799عبدالودودعبدالهادی2814360
5166احمد فروغمحمد ظریف2814351
5163راتبرحیم الله2814360
4072فیاضحیات الله2814360
5505مرسلروح الله2814351
4445سحرفضل الدین2814351
1419عبدالجبارحاتم خان2814342
1492محمد میلادظفر خان2814342
5161لطف اللهخلیل الله2613370
5323احمد صفامحمد صدیق2613361
4544مجتبیعبدالعلیم2613370
4684شهریارحمید الله2613370
4750محمد عمرمحمد حلیم2613370
5349زینبمحمد حسین2613370
46902613370
4902نصر اللهغلام حیدر 2412380
5262علی شاهپاینده محمد 2412380
2710مسعودحامد2412371
10012412344
4616میر مصطفینور محمد 2412362
2894سمیع اللهمبارک شاه2412371
5415عبدالرحمنغلام علی2412371
5250سید ساحلسید صابر2412326
5017قیسغلام نبی2412380
4930خالدنثار احمد 2412380
2179رامینزمری2412371
4656احمد ذکیمحمد رحیم2412371
5412مرسلمحمد حیدر2412371
17792412380
1350عرفان اللهمحمد الله2412380
1430آرشغلام حیدر2412362
11012211390
4520الهاممحمد یعقوب2211390
4710احمد زبیدنثار احمد 2211390
40002211354
0501جوادمولا داد2211390
5040فرخقند آغا189410
5221صالحهعبدالاحد189410
50 81681428

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
31
44
54
62
72
82
91
103
113
122
132
144
151
164
172
182
193
201
213
221
233
243
252
263
273
284
291
304
311
322
332
342
351
363
372
384
394
403
414
422
431
444
452
464
473
483
491
504
فهرست

you're currently offline