جدول کود رشته های پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی دولتی برای امتحان کانکور ۱۳۹۸-۱۳۹۹

نتایج کانکور دولتی

در سالهای گذشته کودهای انتخاب رشته ها در امتحان کانکور سه رقمی بودند. برای کانکور سال 1398 – 1399 کودهای انتخاب رشته ها به اعداد چهار رقمی تبدیل شده اند.

علاوه بر کودهای انتخاب رشته ها، ظرفیت جذب هر رشته نیز یاد آوری شده است.

از لینک ذیل میتوانید فایل پی دی اف جدول کودهای رشته های انتخاب در امتحان کانکور سال 1398 – 1399 را دانلود کنید.

دانلود فایل پی دی اف کودهای رشته های کانکور سال 1398-1399

فهرست

you're currently offline