نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان جغرافیه صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمرهدرستغلطسفید
0534احمد فهیمشیر پادشاه999910
0119مامونضیاالحق999910
0986احمد سلیمانخلیل الله989820
3464عبدالرحمننجیب الرحمن989820
1745احمد ضیامحمود979721
0183سمسورمحمد عارف969631
0627زعیمشیر احمد 949460
1234فرهادسید آقا949460
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد939370
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه929280
3545احمد زبیراحمد ذکی919190
0680اجملنور احمد فهیم9090100
3449احمد شاهغلام محمد 9090100
0677ایمانعلی مرزا9090100
1539فریدهعبدالرازق9090100
1026909091
2784شبنممحمد شاه8989110
2293ظریفغلام سخی8989110
0370عبدالمالکعبدالجلیل8989110
0857فرحنازحکیم الله8989110
2142ایملنصیر احمد8888120
1621بی بی رحیمهنورالدین8888120
2797سجیهسید محمد8888120
1322عمران اللهیار محمد 8888120
0476احمد اللهعنایت الله 8787130
0264احمد مبشرحشمت الله8787130
1867بسیناعبدالقیوم8787130
0146تهمینهعبدالواحد8787130
0538زهراجمشید8787103
2375احمد اللهعزت الله8686140
0487احمد فیاضمحمد آجان8686140
0050محمد مدثرعبدالله8686140
1825مینهفیض محمد8686140
0290نرگسمحمد رسول8686140
1072هوسیعبدالحلیم8686140
1146ویسجان الله8686140
0682ارسلانعبدالاحد8585150
0233عبداللهمحمد ولی8585123
3604رویناگل محمد 8484160
1344شگوفهغلام محبوب8484160
0027عبدالواحدتاج محمد 8484151
1866مروهعبدالقیوم8484160
0301مصطفیعزیزالله8484142
0053الهام الدینامیر جان8383152
3254بهارهولی احمد8383170
3465حبیب اللهنجیب الله8282171
0436حشمت اللهنصرالله8282180
0274رضوان اللهمحمد اکرم8282180
3430سلطانهزمری8282180
1959محمد حسنمحمد وزیر8282180
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی8282180
0681محمد عقیلسلطان علی8282180
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم8282180
0655فهیمنور آغا8282180
0762محمد فردوسمحمد افضل8282171
1925احمد مدثرعبدالصادق8181190
0103سید الیاسعبدالرحیم8181190
1343نیلوفرفواد8181190
0157شبنممحی الدین8080200
0361عبدالباسطعبدالاحمد8080200
2116عبداللهنورالله8080200
0535محمد نعیمعبدالرحمن8080200
0268ساجدهعبدالروف7979210
3033نیاز محمد نجیب الله7979210
0646احمدعبدالواعظ7979183
2433ارمغانمحمد شعیب7878220
3611حمایت اللهمحمد صابر7878220
2408خدیجهامین الله7878220
1736شفیق اللهعبدالعزیز7878211
1198محمد میکایلفضل الرحمن7878220
2311مدثراللهبهرالدین7878211
2277نجیب اللهمحمد امین7878220
1577نرگسنجیب الله7878211
0611مریمفرید احمد7878220
0653احمد اللهعبدالطیف7777230
4308احمد خیاماحمد شاه7777230
0655محمد حدیثمحمد عارف7777230
0671محمد عمرمحمد قاسم7777194
0270محمد یحیخیال محمد7777230
1688میوندعنایت الله7777203
0263هدیهعبدالجبار7777230
0498احمد عمراناحمد جاوید7676231
1151الهامشیر خان7676222
0654امیر الدینصلاح الدین7676240
0600سید اسماعیلسید مصطفی7676240
1917لیدا جانالله نور7676240
3749مبعیثمحمد کبیر7676240
0100محمد شبیرمحمد صابر7676240
1038مشتاقدلاور7676240
3402هدیهاسدالله7676240
70017676240
2599اسمافیروز الدین7575250
0062انوشمحمد نعیم7575250
2014توفیق اللهامین گل7575250
1771حدیثهمحمد یعقوب7575250
2550ډیوهمحمد حنیف7575250
0258زینبمحمد رسول7575250
1603شملههدایت الله7575250
2620شهرامعبدالمالک7575250
3583صبنانعمت الله7575250
2600غزلحسیب الله7575250
0592فردینمحمد اسحاق7575250
0480کوثرمحمد عارف7575250
4014معصومهتوریالی7575250
70037575250
0116جوادولی جان7575250
3399احمد شعیبنثار احمد7474260
0341احمد نویدعبدالحبیب7474260
3968الههعبدالقادر7474260
4081رخسارعبدالله7474260
2003رقیهعبدالحمید7474260
2156سحرمحمد نبی7474260
2646سحرمحمد فاروق7474260
1101سلسلهنجیب الله7474260
3374سومنعبدالکریم7474260
0399سید مصطفیسید اسماعیل7474260
0912شگوفهمنیر7474260
0914یسراعبدالقهار7474260
2332یلدامحمد ظاهر7474260
1611برشنانیاز محمد 7373270
4281بهراللهعصمت الله7373270
0580پرویز جانعبدالجمیل7373270
0990شریفهدولت محمد 7373270
3569شکیبافدا محمد 7373270
0040عبدالمختارعبدالمنان7373270
0028محمد اقبالفرید احمد 7373243
4040نکهتمحمد داود7373270
3438احمد سیرسلطان محمد 7272271
0023آسیهمحمد شاه7272280
4219حسیب اللههدایت الله7272280
2364خاطمهبختیاری7272271
2144سونیلاعبدال محمد 7272280
3326سید ادریسسید یاسین7272280
0401سید مرتضیسید اسماعیل7272280
2041فریدونمحمد اجمل7272271
2137مرواریدخدایداد7272271
3651مومنهقربان علی7272271
1681میرجممستی بیک7272280
1174نادیه آقا ضیا7272280
0132ناهیدفهیم الله7272280
1350احمد مسعودفضل الرحمن7171290
1227احمد واجدحمید الله7171290
2484امیدمراد محمد 7171290
1249بصیرهعبدالنصیر7171263
0043تهمینههاشم7171254
4312توریالیفقیر محمد 7171290
0386ذکی محمد عیسی7171290
1345زهراخواجه ظفر7171290
1610سونانیاز محمد 7171290
3998شیبامحمود خان7171254
0540صفی اللهمحمد عوض7171290
0664عباداللهعبدالحی7171290
3187عبدالمتینعبدالخلیل7171281
4168عبیداللهغلام مجتبی7171290
3823عزیزناظم بیک7171281
0822محمد سمیرمحمد آصف7171290
1023محمد شریفخان علی7171290
0292مسیرمسعود7171290
1976مصطفیممحمد یونس7171281
0865میلادنازک میر7171290
1171الیاسعبدالعلیم7171290
0047محمد الهامعبدالمعصوم7171290
1040ثنامحمد ایمل7070300
0360حکمت اللهکفایت الله7070300
2231سید سایلسید کمال7070273
0604عبداللهچاریارقل7070300
4340عبدالمعروفخدا داد7070300
3588مهدیهمحمد عارف7070300
1257میلاد احمد مشتاق احمد 7070300
05137070300
07617070300
1242احمد ابرارغلام فاروق7070300
1039ذبیح اللهغلام مصطفی7070300
0101زینتاحمد فهیم7070300
0035میلادمایل آقا7070291
0843احمد خسرواحمد جان6969274
0485احمد شکیبشیر پادشاه6969310
0038حمیداللهروح الله6969310
0716روحیدخلیل الرحمن6969310
0473صدفغلام سرور6969310
1920لیمهعبدالحمید6969310
0959مدثرعبدالجلیل6969310
0882مهدیعبدالحنان6969310
0673همانجم الدین6969310
0502احمد ذکیضیاالله6868320
1761باسطهعطا محمد 6868320
2189پرمیلاغلام سخی6868311
3577حبیبهعبدالحمید6868320
4335حنیفهعبدالرشید6868320
0839روحید اللهنور الله6868320
3409ساراضیا الدین6868311
1919سلیمانعبدالطیف6868311
1160علیممتاز6868320
0566علی حسینمجیب احمد 6868320
0269کامرانعبدالجبار6868320
0147محمد آصفغلام عباس6868311
4286محمد عمرانمحمد فضل6868320
1373نبی اللهمحمد نور6868320
0335نثار احمد عبدالعزیز6868320
26616868311
0051احمد راشدامین الله6767330
1557احمد مدثرندا محمد 6767330
0093امان اللهمحمد خالد6767330
1986آرشداد الله شریف6767330
2365جوادشهنواز6767321
2184حامددولت نظر6767312
0330حسناعبدالصمد6767330
2882خواجه احمد خواجه رحمت6767330
0631سهراببسم الله6767330
1130طیبهعبدالغفور6767330
1499عبدالسمیععبدالصمد6767330
1689فاطمهمحمد رحیم6767330
3737کرشمهنور آقا6767330
0874محمد مصطفیعبدالولی6767330
1690مروهمحمد رحیم6767330
1029منصورخیر محمد 6767330
1129نادیهصفی الله6767330
43656767330
0539ابراهیمزمری6767303
0869عبیدالرحمنخدا داد6767330
3419تبسمعبدالهادی6666340
1132ثنامحمد حکیم6666340
3822خرماکامل بیک6666340
4252ستاره بریالی 6666340
1693سید محمد رضاسید صادق شاه6666340
0296طلب الدینبهاوالدین6666322
0878عبدالفهیمعبدالقیوم6666340
0825فرشاداحمد گل6666340
0034فهیمهمحمد محسن6666340
1155کبراسید حسین6666340
0334مجیب احمد سلطان احمد 6666340
1982محمد ادریسجمعه گل6666340
0477مریمرحمت الله6666340
1093احمد رشادجاوید احمد6666340
1108احمد فیروزعبدالسمیع6666340
0100عبدالضمیرعبدالصبور6666340
2328احمد ظاهردر محمد 6565350
1440غلام صفدرنظر خدا6565350
0025فرید احمدفهیم احمد6565350
1554ماروزهعبدالحکیم6565350
3337مجیب غلام حیدر6565332
1794محمد عابدمحمد عالم6565350
1090محمد هاروندوست محمد 6565350
1378مدثر اللهحسیب الله6565341
0068مصعبشارخ6565350
3821نبیلهکامل بیک6565350
43736565350
1115بکتاشوحید الدین6464360
0913پریساغلام عباس6464360
4222حسیب اللهوزیر محمد 6464360
2350دنیابشیراحمد6464360
0266رامینمحمد ظریف6464351
0064سید ولیدمحمد کبیر6464360
1911شمس الرحمنعبدالمنان6464360
0060عبدالحمیدعبدالصمد6464360
1503محمد ناظممحمد کاظم6464360
0199مروهزین الله6464360
1128هدیهصفی الله6464360
0357خالدمحمد صدیق6464351
0204عبدالمبینعبدالعزیز6464351
1299نبی اللهعبدالحمید6464342
0661احمد ذکیعبدالستار6363370
3170جلوهعبدالرحیم6363343
3953ذکیهمحمد عیسی6363352
2643زینبشیرعلی6363370
0491سکینهعوض6363370
0057سلیمانشین گل6363370
0393سید یوسفسید حامد6363370
2234عبدالحقمحمد انور6363370
0416عبدالمومنعبدالمبین6363370
2125عبدالنقیبمیر احمد 6363361
1834عرفان اللهجان آغا6363370
0860گلاب الدینمعراج الدین6363370
1352لیدامصطفی6363370
1707مزملمحمد عباس6363370
3907میکاییلعبدالشاه6363370
0612عزیزغلام سرور6363370
0565انعام عبدالمختار6262380
0364باصرهسید داوود6262380
1225بختیاررحمت الله6262380
0169بشار احمد سنت الله6262380
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق6262380
0247رامششیراب الدین6262380
1734رحمت اللهمحمد هارون6262380
1518زهراعبدالرقیب6262380
0197زهرهمحمد هادی6262380
0083سوسنمحمد امین6262380
2641شبنمسلطان محمد 6262380
0757شفیع اللهحشمت الله6262380
0674شیبانجم الدین6262380
1436عزیز اللهامام علی6262380
1016غلام مصطفیرحیم6262380
2097محمد تقینظر علی6262380
1735محمد حسیبمحمد نعیم6262380
2588محمد مصطفیمحمد امین6262380
1043مهریهمحمد رحیم6262380
3917نارونسلطان محمد6262371
1441نقیب اللهمحمد اقبال6262380
3404یلدامحمد سلیم6262380
25206262380
1079زبیرهعاشق الله6262380
0318علی حسینمحمد یعقوب6262380
0829احمد رشادشعیب6161390
0863احمد قیساحمد سمیر6161390
3605ثنا اللهسید حبیب6161381
3090رافعهنعمت الله6161363
0059رامینعبدالهادی6161363
0644سمیهمحمد حسن6161390
2642شبنممحمد تقی6161390
1519طیبهغلام رازق6161363
2680عبدالحیعبدالاحد6161390
0340عبیداللهمحمد اسماعیل6161390
0202کوهسارحسیب الله6161390
0551محمد شایقعطا محمد 6161390
0055محمد فاضلآقا گل6161390
1520مدینهغلام رازق6161381
1593نادرعلیغلام سعید6161381
0397نور جهانمحمد سلیمان6161390
3405نوریهعبدالصبور6161390
0570هدیغلام فاروق6161390
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن6161390
1013احمد بکتاشمعراج الدین6060400
1637احمد راشدنجیب الله6060382
3826الهامسلیمان6060400
0883آرشعبدالحنان6060400
1114زبیرفضل احمد 6060400
2559شیرزیبریالی6060400
2076عثمانعبدالرزاق6060400
3565عفتاحمد فرید6060400
0063عمرسروشمحمد نعیم6060400
1276فیصلملا محمد 6060400
0354ماهدشفیع الله6060400
0026محمد حامدتاج محمد 6060400
1035محمد راشدرحم الدین6060391
0673امانیهعبدالمجید6060400
0613مدینهزمری6060400
0991احمد شاهمحمد ضمیر5959410
0814الیاسمحمد رحیم5959410
1380حزب اللهمحمد رضا5959410
1465حسنامحمد ظفر5959410
1342حمیرامحمد آصف5959401
1102حمیرا صفاعنایت الله5959401
1152خدیجهعبدالجبار5959410
2492خورشیدعبدالغنی5959401
1641سلیمانداد محمد 5959410
0847شاکر حسینسید نوشیروان5959401
0651شیراحمد گل الرحمن5959410
4192فرزادعبدالحلیم5959410
1687متینننگیالی5959410
0985محمد یوسفعبدالحبیب5959410
0910مقدسعبدالرحمن5959410
2027هاجرهوحیدالله5959410
0124اصیلامحمد اسحاق5959410
0051سید محفوظسید معروف5959401
0125مرسیلامحمد اسحاق5959410
0273احمد سمیرهدایت الله5858411
0272احمد نویدجمال عبدالناصر5858420
2254ذاکر اللهاصحاب الدین5858420
2373زحلعبدالصمد5858420
0815زهرهمیر عبدالاحد5858420
3470شاهرخعبدالحسیب5858411
3302محمدعبدالحق5858411
0844محمد اقبالمحمد ایوب5858420
0276مدینهمحمد نوید5858420
2243مسعودهفیض محمد 5858420
3650ناصرسید احمد 5858420
0528نجم الدینعبدالصدیق5858420
1779نیلوفرسید رضا شاه5858420
0853رفعت اللهعبیدالله5858411
2271احمد شعیبعبدالوکیل5757421
1297حسنامیرزا محمد5757430
1884حسیب اللهزلمی5757421
0343ربیعنور محمد 5757430
1083ریحانهسید مولاداد5757430
2632زرفشانمحمد خیبر5757430
0121سهیلسخی محمد5757430
1353سیاف گل بچه5757430
0098شمس اللهگل لالا5757430
2113غوث الدینسیف الدین5757430
2034فرشتهنور احمد5757430
0925محمد یاسینعبدالقهار5757430
2004مصورمحمد امبن5757430
0731مطیعمحمد یاسین5757430
0294احمد سمونپادشاه افضل5757430
0786ریحانهعزت الله5757430
0201زهرانثار احمد5757412
1364احمد صفااحمد شاه5656440
0066احمد ضیاننگیالی5656440
0143بشیرالدینبصیر الدین5656440
0466بلالغلام نبی5656440
2561حسیب اللهرحمت الله5656440
0992خالق دادرحیم داد5656440
0433رفیع اللهمحمد نادر5656440
1245سید مصطفیسید محمد 5656440
0104غلام حسنسلطان علی5656440
1497فرشتهعلی داد5656422
2031فریدونامیر خان5656440
4227محمد حسینگل احمد 5656440
0660محمد شعیبعبدالواحد5656440
1547منوچهرمحمد اعظم5656440
3375مهنازامان الله5656440
0636نذیر احمد محمد شاه5656440
0152محمد منصورمحمد رحیم5656431
1286میر عبدالربمیر عبدالرحیم5656440
1171ابراهیمرحیم داد5555441
0571احمد ضیامحمد شفیق5555450
3673احمد کبیرمحمد یار5555450
2631آرزومحمد یحی5555450
1996تهمینهعاشور محمد 5555450
0003ثناربانی5555450
0167سید عقیلسید حسن5555441
0845ظفر اللهولی الله5555450
0833عبدالمصورعبدالجلیل5555450
0123عزت الله
احمد الله 5555450
3996گلاب الدیننظام الدین5555450
2165محمد شبیرعبدالمجید5555450
2695مسرتمحمد خالد5555450
4191مصطفیعلی احمد 5555450
2486نبی اللهمحمد ابراهیم5555450
2065نجواهمایون5555450
1270نوشادفیض محمد 5555450
0098اعجاز اللهمحمد امین5555450
0358محمد قسیمگل رحمان5555450
3918احمد حامدعبدالحسین5454460
1528احمد صدامفضل محمد5454460
0099احمد وارثنجیب الله5454460
4358اسد اللهدستگیر5454460
0584الفت اللهعبدالکبر5454451
0438دل شادمنگل5454460
1070سارهعزیز احمد 5454460
3342شبیر احمد محمد عارف5454460
1525فیصلمحمد آصف5454460
0805محمد غلام رسول5454451
0237محمد زاهدمحمد یونس5454460
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین5454460
0056میلادرجب علی5454460
0015نورالهدیمحمد حامد5454460
10715454460
0509پلوشهحاجی محمد5454460
0117جوهر محمدگران محمد5454460
0821احمد شیرزادشیر افضل5353470
0126احمد نویدمحمد عارف5353452
2747بصیرهمحمد حسن5353452
0561حامدسید آور5353470
3837خورشیدفضل الدین5353434
1442صبغت اللهعبدالرازق5353470
1316صدفعبدالمحمد 5353470
0569عبیداللهوحید الله5353470
0074فتانهعزیز احمد 5353470
3462فرزادمحمد معصوم5353470
0546محمد الهاممحمد شعیب5353470
0358محمد شاکرشاه لالا5353470
3303میلادعبدالقیوم5353470
51995353470
0306احمد اللهاحمد ضیا5353461
0126عایشهسید اقبال5353470
0166عبدالرحمننور علی خان5353470
1998احمد اللهاحمد ضیا5252480
0445احمد شعیبمایل آغا5252480
2050احمد میلادعبدالاحد5252480
2297اکرام اللهنجیب الله5252480
1246خسروسید احمد 5252480
0065سید عبدالقیومسید جعفر5252480
0076شکیباخان علی5252480
0724عبدالجبارروکی5252480
0049عبدالمدبرعبدالله5252480
0152فاطمهخیر محمد 5252480
2015فردوسزلمی5252471
1125محمد اقبالزلمی5252480
1194محمد وارثمحمد صدیق5252471
2426منیژه عبدالشکور5252480
2149میونددلاور خان5252480
0444همایونضیالدین5252480
0467محمد فهیمعبدالبصیر5252462
3633احمد آغاعبدالعلیم5151481
0085احمد بلالعبدالشهیق5151463
0605احمد ریحانسیلانی5151490
3780ادریس حکیم الله5151490
3468جمشیدعبدالشکور5151490
0483زاهدسید امام5151490
3790زینبمحمد نذیر5151490
1769سپین غرغلام محمد 5151481
0768سعیدهسید نعیم5151472
2628سوریهآقا گل5151490
0467صدامغلام نبی5151490
0309صنمنور آغا5151472
0811عبدالسبحانمحمد عادل5151490
0204عبدالقیومعبدالرحمن5151490
0453عبداللهمحمد سلیم5151490
2451عبداللهصبغت الله5151490
2270عبدالمنیرعبدالحمید5151481
3606فیصلحبیب جان5151490
0665محمد الطافمحمد اسماعیل5151490
3435مرسلمحمد ابراهیم5151490
1561مهدی رضامفید احمد 5151472
2453میر حمزهمیر عزیز الله5151490
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم5151445
0422نجیب اللهآدم خان5151490
19845151490
0653اظهرعبدالحسیب5151481
1126سبحان اللهمحمد انور5151490
0189احمد مجیبمحمد اقبال5050500
0532توابتاج محمد 5050500
0102ذبیح اللهمردان5050500
0711رفیع اللهرحمت الله5050500
2510سمیع اللهحاجی مایل5050500
2123سید ادریسسید عبدالبصیر5050491
1338سید عمرانسید محسن5050500
1841شمس اللهالفت الله5050500
2122عبدالوهابمحمد فاضل5050500
0830عمران اللهسردار احمد 5050500
1368فیصلعبدالقهار5050500
2649فیصلامام محمد 5050491
1354مبشرحبیب الله5050491
2376محب اللهگل آقا5050500
3881محمد عمرانمحمد امین5050500
2133منصورشاه مقصود5050491
1311وصالمحمد فقیر5050500
3434یاسمینحسیب الله5050500
3670احمد سیرغلام حضرت4949510
2693اقدس جانعزیزالرحمن4949510
0168اورانوسعبدالرسول4949510
4092بصیر نور خدا49492724
0494بنفشهیزدگرد4949510
3011خورشیدمحمد فرید4949510
0154ذکیهشمس الاحمد4949510
2694زهراعزیزالرحمن4949510
0073شکریهعبدالعزیز4949510
0585عبدالباعثمحمد نعمیم4949510
1832عبدالبصیرعبدالمبین4949501
3640عبدالنجمانعبدالصمد4949510
2062محمد حامدمحمد فرید4949510
0493مژگانبابه جان4949510
1851نقیب اللهسیف الرحمن4949510
0127انیتامحمد قیوم4949492
1250خبیبعبدالجبار4949492
0155نعمت اللهمحمد امین4949510
1119احمد یاسرفیاض4848520
1883حکمت اللهسید احمد 4848520
1967زبید اللهزین العابدین4848520
3391ساحلمحمد خالد4848520
2212شهریارعبدالودود4848511
2416صفیهمحمدالدین4848520
1321عطا اللهخلیل الله4848520
1076محمد آغامحمد نعیم4848520
1546محمد حامدحسین داد4848520
3580هدیهعبدالعلی4848511
07034848520
0981امر الدینعبدالمنان4747530
3779آمنهمحمد یاسین4747530
1240بهشتهعبدالرحمن4747530
3732حبیب اللهعلی یاور4747530
1360حسنقاسم علی4747521
1247حمیدهغلام عباس4747530
2675روحیدعبدالصمد4747521
1995روهیدحاجی غلام غوث4747530
1367سمیع اللهعبدالروف4747530
3619سید آصفکاکاگل4747530
0156شبنمحاجی محمد یوسف4747530
2335شگوفهدل آرام4747449
1172عابد الرحمنسیف الرحمن4747530
2107عبدالناصرعبدالصبور4747521
1846عزم الدینجمال الدین4747530
1772علی رضامحمد یاسین4747530
0275عمرداد خدا4747530
2389فیاضعبدالرشید4747530
0193محمد آرشمحمد هارون4747530
2296مسیح اللهنجیب4747530
1692مهریهسید نصرت4747530
0141میرزا حسینمحمد رضا4747530
2148نصیربصیر4747530
09194747530
05524747530
0150ابن امینمحمد آصف4747530
0489یلدامحمد سلیم4747530
1961احمد رشادمحمد شفیق4646540
0547احمد فریدعبدالوهاب4646540
3570ادریسشیرجان4646540
1543حسیب اللهعبدالجلیل4646540
0687حسیب اللهمجیب الله4646540
0186ډیوهعبدالغفور4646540
0174رخسارمحمد شفیع4646540
0594سجادعبدالغفار4646531
2635شارخسخی داد4646540
2191شیبادل آغا4646540
1044صهیبسید رهان4646540
1795عبدالسلیمعبدالحمید4646540
2366فضل احمد عبدالاحمد 4646540
2302محمد جاویدمحمد حسین4646540
3694محمد مصطفیفریدون4646540
0421مدینهامیر گل4646540
2908مریمعبدالقدیر4646540
1905نور اللهاحمد جان4646540
1028افشینشیرین محمد4646522
0503شهرامعبدالمنان4646540
2564احمد بلالمعین الدین4545523
4142احمد سیرویس الدین4545505
1741احمد یاسرفضل الربی4545550
0994الیاسغلام حسین4545550
3652امیرمحمد یوسف4545550
0853حیدر شاهسید اعلی4545550
0689سید ابوذرسید سرور4545550
2655طیبهفواد احمد 4545505
1278عبدالصادقمنصور4545550
1627لطف اللهحیات الله4545550
0175مرسلنیکو بخت4545541
1700مریمنورالرحمن4545550
2475نصرت اللهعبدالبصیر4545550
38744545541
1303عبیداللهگل جمیل4545550
0643احمد ساحلدل آقا4444560
4328احمد عابدخدا داد4444560
1150احمد قیسمیر افغان4444560
3695احمد مختارجهانگیر4444560
1434برکت صفرعلی4444560
0219حسینغلام رسول4444551
0479حشمت اللهحبیب الله4444560
0641سروشابوبکر4444560
1948عاطف اللهاضغر جان4444560
3538عبدالجبارعبدالقهار4444560
1963عبداللهصبغت الله44443224
0637محمدشاه ولی4444560
0640نعمانرحمان گل4444560
3564نور الههسید فرید4444560
0134نوراللهعتیق الله4444560
74974444551
60014444560
40904444560
0483احمد نوازعبدالودود4444560
1962ادریسطاهر حسین4343570
2444بلالمرزا خان4343570
0459بلال احمدعبدالبشیر4343561
0392حسیناعبدالستار4343570
3696حشمت اللهحفیظ الله4343570
0194رڼاحاجی زلمی4343570
2447سعادت اللهنجیب الله4343570
1056سید مصطفیالله سعید4343570
2007شهزادمحمد امین4343570
2166طایبهقلندر شاه4343570
1609عابدغلام حیدر4343570
3791عایشهمحمد نذیر4343570
4107عبدالمصورآغا شیرین4343570
2072عدنانمحمد معصوم4343570
0090فاطمهحاجی نور محمد4343570
1598مامون احمد نصیر احمد 4343570
1078محمد ادریسعبدالوکیل4343570
2102محمد اسحاقحیات الله4343570
3416ملیناصدیق الله4343570
1957نعمت اللهحضرت ولی4343570
2692نیلابمحمد قاسم4343570
0852هنگامهغلام حضرت4343570
43784343552
1743اسماشیرین آغا4242580
0137انعام اللهصدیق الله4242571
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 4242580
2044راشدعبدالواحد4242571
3501رستمعبدالرحمن4242580
1175زرغونهآقا ضیا4242580
2167سحرمحمد یوسف4242580
4336شقایق حمید الله4242580
2624صلاح الدینعبدالقادری4242580
0142عبیداللهمحمد 4242580
1307غلام مجتبیشمس الرحمن4242580
3340محمد بشیرمحمد کبیر4242580
1811محمد فردیندر محمد 4242580
1184مسعودمحمد احسان4242580
4151مسکاعبدالشکور4242571
0987منصورشیرین آقا4242580
2359میلادمحمد محسن4242580
1756احمد جانعبدالرفیع4141590
1336احمد رامشنیاز محمد 4141590
3376آزادهبشیر احمد 4141590
1655حبیب اللهخدا داد4141590
0190دوست محمد شیرمحمد4141590
0763زاهدغلام فاروق4141590
2291زلگیزلمی4141590
3432سارهعبیدالله4141590
3934شادابمحمد یعقوب4141590
3398شعیبنجیم4141590
0537شیلاعیدی محمد 4141590
2119عبدالباسطعبدالحمید4141590
1141عزیز احمدنور احمد 4141590
0562فردوسعبدالطیف4141590
1960فیصلسیف الرحمن4141572
2103مبینحاجی سلطان4141590
1907محمد صابرمحمد نسیم4141590
0775محمد قسیمعبدالقدوس4141554
4293محمد هادیعبدالحمید4141581
0001نیک محمد میر محمد 4141590
11074141590
07064141590
09644141590
0787شکریهمحمد زمان4141581
1019محمد اللهعبدالعزیز4141590
2372امیدقیام علی4040600
0635حیدرشاه ولی4040591
2334ژالهدل آرام40402634
1594سمیهمحمد منیر4040591
1595سودابهاحمد داود4040600
1638شهیرعبدالقدیر4040591
1890عبدالباسطغلام حضرت4040600
4270عبدالطیفعبدالعزیز4040591
1369عبدالنصیرعبدالطیف4040600
0326عمرهسید ذکریا4040600
1122غلام مرتضیرحیم داد4040600
2104قیسمحمد داود4040600
0848لطیف حسینسید نوشیروان4040564
0579محمد عمرمیر آقا4040600
3743محمد مایلمحمد جان4040600
1176میلادعبدالمتین4040600
0158وحیداللهعبدالواحد4040600
0025رشادمحمد ضیا4040600
0257صدیق اللهحبیب الله4040600
0237عبدالنقیبعبدالرقیب4040591
0609محی الدینمحمد امیر4040600
4343احمد شاهامان الله3939610
2528احمد فرزادپاچاه محمد3939610
1037ارشاد اللهجلال الدین3939610
2241آذرمحمد طاهر3939610
4001بصیرهنصرالله3939610
3408تانیاسردار محمد 3939583
1113توحید اللهمحمد اجمل3939610
1200داد محمد غلام علی3939610
1764سهرابمحمد منصور3939610
4104سید ولیدمحمد سلیم3939610
0277شهیام الدینجان ریس3939610
0024صفت اللهنیاز محمد 3939610
2247فرحتذین العابدین3939601
0597محمد طارقعبدالرحیم3939610
0011مختار احمد عزیز احمد 3939610
1922نذیرسید عظیم3939610
0308نقیب اللهکفایت الله3939610
1591نوروزباز علی3939601
0115همایونصفا الدین3939610
0555سلیمانرحم خدا3939610
0443ضیاالحقمحاکم خان3939583
1950احمد زینورالرحمن3838620
0663احمد شبیرعبدالحنان3838620
0007اسد احسانمحمد حامد3838620
0071الیاسگل نبی3838620
3919امیر حمزهرحیم3838620
2367خلیل احمد علی احمد 3838620
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 3838620
1349سعادت اللهشمس الله3838620
1173طارقحکیم خان3838620
3666ظریف اللهنجیب الله3838620
0804عبدالبصیرگلا جان3838620
1012عبدالوارثعبدالقسیم3838620
1271محمد احسان سمیع الله3838611
3684محمد اسماعیلامیر الدین3838620
1199ناجیهحاجی آدم خان3838611
0364خدیجهشیر احمد3838620
0003محمد نعمانجنگ باز3838620
0841محمد هاشممحمد هارون3838620
0714مطیع اللهمحمد ایوب3838620
1776پرویزشاه ودود3737621
2673حسام الدینویس الدین3737630
4117حسیب اللهملک مرزا3737630
3955حسیب اللهمحمد امان3737630
1219رفیع اللهنجیب الله3737621
1990ساحلعبدالنصیر3737612
2538سحراحمد ضمیر3737630
1279سید نصیرسید رحیم3737630
1049شاه جهان زیببابه جان3737630
4015عارفهشیر نظر3737630
0201محمد عاطفمیر آقا3737630
4189محمد نذیرمحمد نجیب3737630
4359محمد نصیرسید میر3737621
0632میرویسمحمد یوسف3737630
0648نجیلافضل احمد 3737630
16653737549
0220احمد شعیبمحمد لقا3737630
0490سروشمحمد سلیم3737630
0365سید احمدسید داود3737630
0239عبدالودودعبدالفاروق3737630
3401احمد آرشمحراب الدین3636640
4230اسعماعیلمحمد حسن3636640
3842بصیر احمد داد محمد3636640
4341شریفهمحمد 3636640
3414شکرانعبدالواحد3636640
1640شکیب مسجدی3636640
0676صدیق اللهغریب الله3636640
4127عایشهعبدالستار3636622
1433عبداللهنصر الله3636640
1536مایلمحمود3636640
4066محمد روملمحمد انور3636640
0837محمد صادقگل الرحمن3636631
1221محمد یوسفذبیح الله3636631
60423636631
1102احمد موسیعبدالمجید3636640
0363فرشتهفرید احمد3636640
2565احمد شاهسمیع الله35354916
3390احمد شبیرمرزا محمد 3535650
2257احمد شعیبضیا الحق3535650
0130احمد فیصلبریالی3535650
2131ادریسمحمد هارون3535632
0249بشیر احمد ولایت خان3535650
1339سید طاهاسرور الدین35353431
1308غلام فیصلشمس الرحمن3535650
4105فردوسعزیزالله3535650
1755فرزانهدل جم3535650
0369فرمان وکیلفیروز شاه3535632
3584لیمهمسیح الله3535632
4216محمد مصورمحمد رفیع3535650
0468مسعودذکیم خان3535650
2363مصطفیخورشید احمد 3535650
07293535650
4180احمد مهدیاحمد ذکریا3434660
2627امیر محمد محمد داود3434660
0807آمنهاختر حسین3434633
3793بشیر احمد شیر محمد3434660
4106بکتاشخان مرزا3434651
0555جابرمحمد خلیل3434660
3672حسین علیسفر محمد 3434660
2574روح الامینمحمد رقیب3434660
3563سادیهنذیر احمد 3434660
1020سراج الدینشاه عسکر3434660
0155سمیرامحمد نبی3434660
2121سید پرویزسید لالا آغا3434660
0144سید مصطفیحسین آقا3434660
1667عبید اللهنعمت الله3434660
0417قیسبشیر احمد 3434660
3422محدثهروح الله3434660
1025محمد امید محمد امان3434660
2316محمد زبیرضمیر محمد 3434660
3671مریمبشیراحمد 3434660
3332مسافرسید عبدال3434651
3697نبیلهبهروز3434660
0359نجم الدینمحراب الدین3434651
3392احمد سالارعبدالخلیل3333670
0170احمد فیصلعبدالبصیر3333670
0379توریالیفقیر محمد3333661
2252ذکی اللهاصحاب الدین3333670
0297رضوان رحمت الله3333670
3820زهراعلی احمد 3333670
0906شادابخدا داد3333661
3769عبدالمنیرعبدالستار3333670
1077عبدالوارثعبدالوکیل3333643
2289علی اصغرنصیر احمد3333670
3928غلام وارثغلام نبی3333670
2128محمد داودمحمد فرید3333670
4061مسعودغلام نبی3333670
1820مسعودآقا گل3333670
2187ممتازالدینمهتاب الدین3333670
0349وحید اللهنعمت الله3333670
70063333670
0985انجیلامحمد ظریف3333670
0162نصیر احمدعبدالبصیر3333670
0448اکرم اللهمحمد سرور3232671
2955سمیععبدالمجید3232680
4052صدفمحمود خان3232680
3698عابدهعبدالرحمن3232662
3304فاضلزلمی3232671
2485محمد یوسفعبدالاحد3232680
1803نقیب اللهمحمد کبیر3232662
03953232680
27613232680
45813232680
43873232680
0048ریحانهغلام مجتبی3232680
0337مرتضیشاه مصطفی3232680
1198مریمغلام محی الدین3232680
0006احمد شعیبمحمد طیب3131690
0553احمد میلادجلندر خان3131690
1135الهاممحمد هاشم3131681
0022ایفامحمود شاه3131690
2671حشمت اللهمحمد اشرف3131690
0967حمزهفرهاد3131690
4089زبیرگل محمد 3131681
0563سمونملشاه لالا3131690
1701شادابغلام جیلانی3131690
3514غلام قادرعوض3131654
3700فرحنازعبدالبشیر3131690
0455محرم علیکرم علی3131690
3608محمد مرتضیاحمد الله3131690
3607محمد مصطفیاحمد الله3131681
1581یلداامام داد3131690
37053131681
0405سید مجتبیسید فرید3131690
1247فضل الدینرسول داد3131690
0677مدینهامان الله3131681
1154مهربانمحمد وسیم3131690
0672احمد ذکیذکریا3030700
4175حامدنعمت الله3030682
0870رامشمرزا الدین3030700
0685شمسیهگل میر خان3030682
3873فرشادمحمد ناصر3030691
1739مدینهامیر محمد 3030691
0606میلاد عبدالسلام 3030700
3764نثار احمد داد محمد 3030700
12383030700
42593030700
1199آرزوغلام سخی3030700
0254روماننورخدا3030691
1024مروهعبدالجمیل3030700
0140احمد ولیددر محمد 2929710
0840ادیبمحمد ابراهیم2929701
2670ذکریاعتیق 2929710
0300سمیرغلام صدیق2929710
2177سمیع اللهعزت الله2929710
3930غلام زبیرغلام نبی2929710
4194فوادعیدی محمد 2929710
3755محمد اللهفیض الدین2929710
0923محمد عمرمحمد حلیم2929701
1861مطیع اللهعبدالحنان2929710
02482929701
1686ارسلاناحمد خالد2828720
0500الهامعبدالمالک2828720
1361شاپورمیر احمد28284824
2400عبدالمصورعبدالمبین2828720
0667لطف علیرحیم2828720
0836محمد ارسلانمحمد سمیع2828720
3481محمد امیدخالد2828711
0894نوابعبدالغفار2828711
05862828711
78802828693
0508سهرابشاه ولی2828711
3450اسحاقمحمد فهیم2727730
3610حق نوازعبدالولی2727730
3341حکمت اللهسلطان عزیز2727730
4152رامینعبدالحی2727721
2571طلحهغلام محمد 27273241
0658علی بهروزصفی الله2727730
4325عمرانمحمد اکرم2727721
2011فیصلخواجه سعید2727730
1407گل غنچهعبدالنعیم2727721
1639محمد رفیعمحمد شفیع2727730
096227275221
0429محمد یوسفگل آقا2727730
3609احمد زبیرعبدالرافع2626740
0988حامدغلام حضرت 2626722
2530سید حامدسید داود2626740
4238سید سیرسید شیرجان2626731
2124شادابداود شاه2626740
0312محمد سجادعبدالبصیر2626740
1406مرتضیسید اسحاق2626740
1398مسیح اللهشکران2626740
04202626731
2734احمد شبیرمحمد الله2525732
3451شبیرحسینایرج میر2525750
0670محمد نثارمحمد ناصر2525723
1852مصطفیشاد محمد 2525750
0537ادریسعزیزالله2525750
1793احمد سمیرمحمد سمیع2424733
3558صمیممحمد اکبر2424760
0678محمد تمیم2424760
93452424760
1197احمد ذکیعبدالجمیل2424733
2432محمد رومانمحمد امان2323770
2312هجرت اللهعبدالطیف2323770
0697عبدالباسطعبدالوکیل2323752
0642محمد عمرمحمد صابر2323770
3806احمد شایقشاه محمود2222780
1548ذکی اللهرحمت الله2222780
1614قربانعلی احمد 2222780
1848میلاد سید مرزا2222780
18262222771
3421حسنامحمد شفیع2121772
0231سید اقبالسید فرید2121772
1179عبدالمبینآقا پادشاه2020800
1018رحمت اللهمحمد گل2020800
2255روح اللهنصرالله1919801
0689احمد بلالعبدالمتین1919801
0482احمد زعیممحمد فهیم18185725
2304احمد سیراحمدالله18187012
2575محمد شفیقعبدالوحید1818811
85401717830
4271شبیر احمد عبدالواحد1616831
438813131968
4215ابراهیمجاوید0غیرحاضر
1786ابوذرغلام صدیق0غیرحاضر
1397اجملمحمد عالم0غیرحاضر
2082اجملمعراج الدین0غیرحاضر
2106اجملعبدالمتین0غیرحاضر
4262اجملنصیر احمد 0غیرحاضر
4275احسان اللهجیلانی0غیرحاضر
0997احمد نور الله0غیرحاضر
0556احمد اللهمحمد اسماعیل0غیرحاضر
0626احمد اللهصدیق الله0غیرحاضر
1123احمد انسعبدالباقی0غیرحاضر
3407احمد بشیرخان اقا0غیرحاضر
1388احمد بلالوحید الله0غیرحاضر
2353احمد بلالوحید الله0غیرحاضر
4041احمد بلالاحمد مسعود0غیرحاضر
1847احمد جاویدمحمد گل0غیرحاضر
2605احمد جاویدعبدالبصیر0غیرحاضر
0018احمد حاتمنجیب الله0غیرحاضر
4068احمد خالدعبدالستار0غیرحاضر
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی0غیرحاضر
4179احمد ذکیدل آغا0غیرحاضر
4201احمد ذکیشیر محمد 0غیرحاضر
2221احمد راشدعبدالظاهر0غیرحاضر
0690احمد رشادمحمد عارف0غیرحاضر
0864احمد رضواناحمد سمیر0غیرحاضر
0041احمد رفیعمحمد عظیم0غیرحاضر
0758احمد رومانمحمد گل0رخصت
0307احمد زاهدنورعلی0غیرحاضر
0861احمد زبیرعبدالحسین0غیرحاضر
2200احمد زبیرنثار احمد 0غیرحاضر
0033احمد ساحلنجیب الله0غیرحاضر
3748احمد سروشهدایت الله0غیرحاضر
2592احمد سهرابعبدالغفور0غیرحاضر
0621احمد سیرببرک محمد 0غیرحاضر
4126احمد سیرمحمد احسان0غیرحاضر
4172احمد سیرشیر نظر0غیرحاضر
2452احمد سیرتضیا الدین0غیرحاضر
3415احمد شاکرمیراجان0غیرحاضر
0256احمد شاهمولا داد0غیرحاضر
1226احمد شاهغلام سخی0غیرحاضر
2370احمد شبابمیرعلی0غیرحاضر
2397احمد شعیباحمد جاوید0غیرحاضر
4237احمد شکیبغلام جیلانی0غیرحاضر
2117احمد شهیراحمد شکیب0غیرحاضر
4242احمد شهیراحسان الله0غیرحاضر
2083احمد طارقنقیب الله0غیرحاضر
3931احمد عزت اللهعبدالشکور0غیرحاضر
1509احمد فرخاحمد شفیع0غیرحاضر
2110احمد فردینعبدالزبور0غیرحاضر
0820احمد فرزادشیر حمزه0غیرحاضر
1014احمد فوزاناکرام الدین0غیرحاضر
0955احمد فیصلسردار محمد 0غیرحاضر
2766احمد فیصلاحمد جاوید0غیرحاضر
3355احمد قریشببرک0غیرحاضر
0922احمد قیسسردار احمد قیس0غیرحاضر
1910احمد قیسعتیق الله0غیرحاضر
3665احمد مجتبیذکریا0غیرحاضر
3878احمد مدثرخدای داد0رخصت
0019احمد مزملعبدالشکور0غیرحاضر
1048احمد مسعودعبدالباسط0غیرحاضر
1084احمد مصطفیاحمد شاه0غیرحاضر
1559احمد مصطفیوحید الله0غیرحاضر
2315احمد ممتازبهتر0غیرحاضر
4055احمد هشامخالد احمد 0غیرحاضر
0684احمد ویسمعبدالقهار0غیرحاضر
1399احمد یاسرجاوید0غیرحاضر
2195ادریسامام گل0غیرحاضر
0688ارمغانمحمد شعیب0غیرحاضر
0696اسد اللهفقیر احمد 0غیرحاضر
2529اسد اللهغلام محمد 0غیرحاضر
1573اقبالجلال الدین0غیرحاضر
3730اقبالامیر محمد 0غیرحاضر
1880اکبر علیمحمد امین0غیرحاضر
4258الطافنور الله0غیرحاضر
0298الطاف حسینغیاث الدین0غیرحاضر
1612الطاف حسیننجیب الله0غیرحاضر
0136الهامصدیق الله0غیرحاضر
0838الهام محمد ابراهیم0رخصت
0299الیاسعبدالطیف0غیرحاضر
2263الیاسمحمد نجیم0غیرحاضر
3920ام البنینظاهر شاه0غیرحاضر
4246ام البنینعلی محمد 0غیرحاضر
0957امان الدینعنایت بیک0غیرحاضر
4051امید عبدالجبار0غیرحاضر
2656امیر بیگمملا محمد0غیرحاضر
4196امیر حسین فرهاد0غیرحاضر
1287انصار اللهلطف الله0غیرحاضر
0762ایمانغلام حیدر0غیرحاضر
2081ایملمعراج الدین0غیرحاضر
3394ایملمحمد اسلم0غیرحاضر
2242آرشمحمد طاهر0غیرحاضر
1498آریامحمد علی0غیرحاضر
1752آسیهمحمد حسن0غیرحاضر
0215آیدامحمد فواد0غیرحاضر
3626باسط غلام حضرت 0غیرحاضر
3952بخت اللهمحمد پادشاه0غیرحاضر
0835برات علیخیر احمد 0غیرحاضر
3420برینعبدالطیف0غیرحاضر
2345بسم اللهعبدالمنیر0غیرحاضر
0558بسم الله خانرمضان0غیرحاضر
1818بسیماسید هاشم0غیرحاضر
2507بصیر احمد ولی محمد 0غیرحاضر
2505بلالمحمد قاسم0غیرحاضر
0410بنفشهحفیظ الله0غیرحاضر
0492بنفشهخدا داد0غیرحاضر
1032بهرامنظام الدین0غیرحاضر
1885بهزادکمال الدین0غیرحاضر
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد0غیرحاضر
2393بی بی فاطمهغلام رسول0غیرحاضر
2226بی بی کبراسید حامد0غیرحاضر
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد0غیرحاضر
0231پروانهشفیع الله0غیرحاضر
2346پروانهعبدالبشیر0غیرحاضر
0823پرویز احمد علی محمد 0غیرحاضر
4260پریعبدالمیر0غیرحاضر
1455پوپل زیمحمد نعیم0غیرحاضر
2114پیمانپاچاه0غیرحاضر
2758تمکینمحمد رسول0غیرحاضر
3950تمنامحمد حسن0غیرحاضر
1157تمیممحمد آغا0غیرحاضر
3855تمیممیراحمد 0غیرحاضر
1778تهمینهغلام زبیر0غیرحاضر
0185توحید احمد داد محمد 0غیرحاضر
2075توفیقمحمد طاهر0غیرحاضر
0824ثنا اللهعبدالخبیر0غیرحاضر
2264جاهدعبدالفتاح0غیرحاضر
4070جاویدغلام رسول0غیرحاضر
4062جلال الدینمحمد رسول0غیرحاضر
0975جمشیدسور گل0غیرحاضر
0029جهیداللهمحب الله0غیرحاضر
2071جوادعبدالضیا0غیرحاضر
0371جواد احمد فواد احمد 0غیرحاضر
1887حارثعبدالقادر0رخصت
2614حامداسد الله0غیرحاضر
0133حامد شمس الله0غیرحاضر
0544حبیب اللهمحمود0غیرحاضر
3740حبیب اللهمحمد جان0غیرحاضر
3849حدیثهنظر محمد0غیرحاضر
4261حسنقاسم علی0غیرحاضر
0935حسناحاجی لطف الله0غیرحاضر
3410حسنامحمد کبیر0غیرحاضر
3418حسناهمایون0غیرحاضر
3566حسنیهسید معراج0غیرحاضر
0539حسیب اللهمحمود0غیرحاضر
0599حسیب اللهحمید الله0غیرحاضر
2033حسیب اللهغلام ربانی0غیرحاضر
2105حسیب اللهجندر0غیرحاضر
1669حسین سیف علی0غیرحاضر
0151حسیناابن امین0غیرحاضر
1314حشمت اللهعبدالروف0غیرحاضر
1868حشمت اللهعزت الله0غیرحاضر
3851حفصهابن امین0غیرحاضر
0310حکمت اللهخان محمد 0غیرحاضر
2983حکمت اللهعبدالقدوس0غیرحاضر
3658حلیمهروح الله0غیرحاضر
3325حمید اللهتوفیق الله0غیرحاضر
2138حمید آقاخان آقا0غیرحاضر
1100حمیدهنوروز0رخصت
1751حمیدهمحمد صابر0غیرحاضر
3800حمیرامحمد اکبر0غیرحاضر
2557حیدر زریالی0غیرحاضر
3782خالدمحمد حعفر0غیرحاضر
1666خدیجهشمس الدین0غیرحاضر
2379خدیجهنجیب الله0غیرحاضر
2158خطابحبیب الله0غیرحاضر
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله0غیرحاضر
4276خواجه نذیرخواجه میرانجان0غیرحاضر
3433خیر افشاندوست علی0غیرحاضر
4283دیباغلام سعید0غیرحاضر
0559دین محمدگل محمد 0غیرحاضر
2506ذاکرهمحمد صابر0غیرحاضر
3804ذاکرهبرات 0غیرحاضر
0016ذبیح اللهبسم الله0غیرحاضر
1028ذکراللهمراد علی0غیرحاضر
3789ذکراللهمحمد رسول0غیرحاضر
2556راشدمحمد فهیم0غیرحاضر
0871رامینمحمد ایوب0غیرحاضر
2287رامینمعراج الدین0غیرحاضر
4339رامیناسد الله0غیرحاضر
3805ربابه0غیرحاضر
0727رحمت اللهگل محمد 0غیرحاضر
1864رحمت اللهعبید الله0غیرحاضر
2568رحمت اللهگل افغان0غیرحاضر
0474رخسارسید اسحاق0غیرحاضر
3427رخسارسید امین0غیرحاضر
3850رخسارمحمد رفیع0غیرحاضر
3927رستمعبدالهادی0غیرحاضر
1145رضوانمحمد نعیم0غیرحاضر
3328رفیعذبیح الله0غیرحاضر
1987رفیع اللهداد الله شریف0غیرحاضر
2134رقیهصالح محمد 0غیرحاضر
0475رکن الدیناحمد شاه0غیرحاضر
1698رمزیهسید اکبر0غیرحاضر
1974روح القوامعبدالقهار0غیرحاضر
0704روح اللهملا محمد 0غیرحاضر
1047روح اللهامان الله0غیرحاضر
1087روح اللهخدایداد0غیرحاضر
2500روح اللهنصرالله0غیرحاضر
1092روشناعبدالرسول0غیرحاضر
1489رومانزلمی0غیرحاضر
3669رومانعبدالجلیل0غیرحاضر
0905روملامر الدین0غیرحاضر
2355روملعظم الدین0غیرحاضر
3752روملمحمد سلیمان0غیرحاضر
2545ریبع اللهنبی الله0غیرحاضر
2519ریحان اللهمحمد عاصم0غیرحاضر
1642زاهد الرحمنالف الرحمن0غیرحاضر
0084زبیرنعمت الله0غیرحاضر
2611زبیرعبدالجبار0غیرحاضر
4241زبیرغلام ایشان0غیرحاضر
1565زحلنصرالله0غیرحاضر
2765زحلمحمد قاسم0غیرحاضر
0149زرمینهصالح محمد 0غیرحاضر
3744زرمینهابن امین0غیرحاضر
4207زرمینهغلام نبی0غیرحاضر
2464زلگیعبدالجان0غیرحاضر
3581زهراانور شاه0غیرحاضر
4161زهرهاکرام الدین0غیرحاضر
0598زهره
نصیر احمد 0غیرحاضر
3657زیتونهمحمد شاه0غیرحاضر
0915زینبمحمد کریم0غیرحاضر
1702زینباحمد زبیر0غیرحاضر
2357ساراحاجی دلاور0غیرحاضر
0105سارهشاه آقا0غیرحاضر
0601سارهوحید الله0غیرحاضر
3497سایمهمحمد نعیم0غیرحاضر
3327سباوونسلطان محمد 0غیرحاضر
2750سپوژمیعبدالبصیر0غیرحاضر
2135ستریهغلام رسول0غیرحاضر
2185سجادمیر احمد 0غیرحاضر
0125سحرمحمد انور0غیرحاضر
1732سحرنور محمد0رخصت
2225سحرسید احمد 0غیرحاضر
2756سحرمحم رسول0غیرحاضر
1363سحر میرویس0غیرحاضر
2790سدرهذبیح الله0غیرحاضر
2672سعدیهشکیب احمد 0غیرحاضر
0236سکینهسید سکندر0غیرحاضر
1652سکینهخادم حسین0غیرحاضر
2399سلطان احمد مسعود احمد 0غیرحاضر
1817سلماسید هاشم0غیرحاضر
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم0غیرحاضر
2518سلیمخلیل الله0غیرحاضر
0802سلیمانعبدالخبیر0غیرحاضر
2112سمسور الرحمنفدا محمد 0غیرحاضر
0122سمیرعبدالرحمن0غیرحاضر
1500سمیرخان آقا0غیرحاضر
0639سمیع اللهعبدالحمید0غیرحاضر
1024سمیع اللهنور حکیم0غیرحاضر
2612سمیع اللهعطا محمد 0غیرحاضر
2647سمیع اللهدولت خان0غیرحاضر
2164سمیهعبدالبشیر0غیرحاضر
2443سمیهعبدالروف0غیرحاضر
2360سنبلامین الله0غیرحاضر
0679سهرابفیض محمد 0غیرحاضر
3519سهرابمحمد اشرف0غیرحاضر
4181سهرابپاینده محمد 0غیرحاضر
4032سوسنمحمد هارون0غیرحاضر
1410سوماضیا احمد0غیرحاضر
2690سومانصیر احمد 0غیرحاضر
1531سومنمحمد نسیم0غیرحاضر
0075سونیتابصیر الدین0غیرحاضر
0412سویتامحمد عزیز0غیرحاضر
3906سید احمد سید عمر الدین0غیرحاضر
4256سید احمد سید محمد مهدی0غیرحاضر
3467سید حسیبسید نصیر0غیرحاضر
2469سید حسینمحمد ظاهر0غیرحاضر
3854سید حسینسید یحی0غیرحاضر
2343سید رحیمسید اقبال0غیرحاضر
1208سید روحیدسید عبدالرحمن0غیرحاضر
4153سید سمیع اللهسید رسول0غیرحاضر
1086سید ضیاالدینسید منصور0غیرحاضر
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق0غیرحاضر
1209سید عثمانسید عبدالرحمن0غیرحاضر
2150سید علیسید احمد 0غیرحاضر
3012سید مجتبیسید حسن0غیرحاضر
1617سید محبوبسید محفوظ0غیرحاضر
1537سید محفوظامیر حمزه0غیرحاضر
3330سید مرتضیجمعه خان0غیرحاضر
1992سید نثارسید ممتاز0غیرحاضر
3815سید وسیمسید خلیل الله0غیرحاضر
3678سیف الرحمنعبدالغفار0غیرحاضر
0032شاداباسدالله0غیرحاضر
1744شبانهامین گل0غیرحاضر
3571شبانهاحمد ضیا0غیرحاضر
4164شبناسید رسول0غیرحاضر
1447شبنماسدالله0غیرحاضر
3567شبنمفدا محمد 0غیرحاضر
2069شبیرعبدالضیا0غیرحاضر
2398شبیرعبدالخلیل0غیرحاضر
0278شجاع اللهبرهان الحق0غیرحاضر
4060شریفهعبدالمحمد 0غیرحاضر
0220شعیبمهر علی0غیرحاضر
1251شعیب اللهمحمد یونس0غیرحاضر
2374شفیع اللهعبدالقاری0غیرحاضر
0993شفیق اللهدولت محمد 0غیرحاضر
1553شکریهعبدالعزیز0غیرحاضر
2199شکریهعبدالخلیل0غیرحاضر
1445شکیبسهراب0غیرحاضر
2767شگوفهخوشحال0غیرحاضر
4130شگوفهمحمد فاروق0غیرحاضر
2161شمس الدینعبدالعلی0غیرحاضر
3699شهر بانومحمد واقف0غیرحاضر
1112شهرام محمد ناصر0غیرحاضر
4162شهرهفرید0غیرحاضر
2368شیرازالدیناسلام الدین0غیرحاضر
3905شیرزیشاه رسول0غیرحاضر
1860شیروزشهاب الدین0غیرحاضر
0342شیلاعید محمد 0غیرحاضر
2132شیلاسردار آقا0غیرحاضر
4003صباجان آقا0غیرحاضر
2336صباحتمحمد رفیع0غیرحاضر
1596صحراحبیب الله0غیرحاضر
0145صدفعبدالجبار0غیرحاضر
0478صفی اللهعباس خان0غیرحاضر
2563صفی اللهمحمد صابر0غیرحاضر
0902صمیمشیر علی0غیرحاضر
2369صمیمعزیز آقا0غیرحاضر
4054صنمشاه محمد 0غیرحاضر
3305صهیبهعبدالقدیر0غیرحاضر
0005صوفیاتوریالی0غیرحاضر
4050ضمیر احمد نور احمد 0غیرحاضر
2306ضمیرهسلطان محمود0غیرحاضر
3828طوفانتوریالی0غیرحاضر
0785طیبهفضل الدین0غیرحاضر
0911عابدهمحمد شفیع0غیرحاضر
2351عاشق الرحمن فضل الرحمن0غیرحاضر
1244عایشهطلا محمد 0غیرحاضر
3999عایشهرحمن0غیرحاضر
3301عباسمحمد نقی0غیرحاضر
1052عبدااللهخلیل الرحمن0غیرحاضر
3728عبدالاحدگل ممحمد 0غیرحاضر
3333عبدالباسطعبدالجمیل0غیرحاضر
0575عبدالتوابعبدالصبور0غیرحاضر
2070عبدالتوابعبدالوحید0غیرحاضر
2405عبدالتوابعبدالوهاب0غیرحاضر
1285عبدالجبارحیات الله0غیرحاضر
2689عبدالحیعبدالصمد0غیرحاضر
1691عبدالرزاقعبدالمالک0غیرحاضر
2194عبدالرشیدمزار گل0غیرحاضر
1158عبدالستارقیام الدین0غیرحاضر
1635عبدالسمیععبدالحفیظ0غیرحاضر
3765عبدالعزیزعبدالجمیل0غیرحاضر
3960عبدالقدیرعبدالکریم0غیرحاضر
1912عبداللهایام الدین0غیرحاضر
4250عبداللهمحب الله0غیرحاضر
0557عبدالمتینعبدالمطلب0غیرحاضر
0721عبدالمتینعبدالحکیم0غیرحاضر
1444عبدالمجیبعبدالمجید0غیرحاضر
2526عبدالمصورعبدالصبور0غیرحاضر
0106عبدالنافعگل احمد 0غیرحاضر
3784عبدالنعیمعبدالفهیم0غیرحاضر
2197عبدالواحدعبدالرحیم0غیرحاضر
0759عبدالوارثعبدالصبور0غیرحاضر
1549عبدالوارثخواجه عبدالله0غیرحاضر
1710عبدالودودعبدالقدوس0غیرحاضر
3444عبدالوکیلعین الدین0غیرحاضر
2570عبدالوهابعبدالمتین0غیرحاضر
1889عبید اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
0827عتیق اللهغلام صدیق0غیرحاضر
0501عجازعبدالجلیل0غیرحاضر
2111عرفانعبدالزبور0غیرحاضر
1838عزت اللهغلام سرور0غیرحاضر
2261عفت عبدالحبیب0غیرحاضر
0888علیمراد علی0غیرحاضر
4018علی الرحمننور علی0غیرحاضر
0443علی رضاحفیظ الله0غیرحاضر
2305علی رضامحمد ناصر0غیرحاضر
1877علی عطارجب0غیرحاضر
0657علی مرتضیمشتاق کبیر0غیرحاضر
3578علیناانور شاه0غیرحاضر
2555عمرزریالی0غیرحاضر
0139عمرانغلام علی0غیرحاضر
1706عمرانعبدالفتاح0غیرحاضر
4342عمرانعبدالخالق0غیرحاضر
2403عمران اخپلواک0غیرحاضر
1094عمران احمد شهاب الدین0غیرحاضر
0216فاطمهضیا الدین0غیرحاضر
0645فاطمهجعفر0غیرحاضر
3411فاطمهخان آقا0غیرحاضر
3568فاطمهمحمد یوسف0غیرحاضر
3921فاطمهسردار محمد0غیرحاضر
4231فاطمهمحمد آقا0غیرحاضر
0465فایزمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0649فتانهمظفرالدین0غیرحاضر
4265فدا محمد نیک محمد 0غیرحاضر
4076فرحانهعبدالخالق0غیرحاضر
1731فرحتذبیح الله0رخصت
2073فرحتعبدالحبیب0غیرحاضر
4031فرحنازمحمد سلیم0غیرحاضر
0490فرخندهرحیم الدین0غیرحاضر
0956فرخندهحکیم الله0غیرحاضر
3742فردوسزلگی0غیرحاضر
1571فردینخیر الدین0غیرحاضر
0831فردین احمد خیر محمد 0غیرحاضر
1306فرزادمحمد مبین0غیرحاضر
3954فرزادهمایون0غیرحاضر
0265فرزانهعبدالکبیر0رخصت
1017فرشاد آقا محمد 0غیرحاضر
2590فرهادحیات الله0غیرحاضر
3425فروزانخان محمد 0غیرحاضر
1787فروغعطا محمد 0غیرحاضر
0917فریالاحمد سخی0غیرحاضر
1305فهیم اللهشکر صاحب0غیرحاضر
4337فوادتاج الدین0غیرحاضر
4072فیاضحیات الله0غیرحاضر
4214فیاضعبدالبصیر0غیرحاضر
2146فیروز الدینغلام علی0غیرحاضر
2190فیصلعبدالهادی0غیرحاضر
3603فیصلممتاز0غیرحاضر
1213فیصل سید احمد 0غیرحاضر
4069قیسغلام جیلانی0غیرحاضر
4169قیسخان آغا0غیرحاضر
1381قیومعبدالهادی0غیرحاضر
1230کرشمهعبدالرزاق0غیرحاضر
1985کریمهحمیدالله0غیرحاضر
1127کوثرعبدالشعیب0غیرحاضر
0834گل احمد نور احمد 0غیرحاضر
0495گل چهرهقربانعلی0غیرحاضر
2061گیتاعبدالرحیم0غیرحاضر
2573گیتامحرم علی0غیرحاضر
1153لطف الرحمنغلام فاروق0غیرحاضر
2615لطف اللهمحمد صفدر0غیرحاضر
3440لطف اللهدولت خان0غیرحاضر
1507لطف علینور علی0غیرحاضر
2472لمرامرالدین0غیرحاضر
4157لیمهعبدالله0غیرحاضر
2354لیناپاینده محمد 0رخصت
0652مبین اللهعتیق الله0غیرحاضر
0826مجتبیغلام صدیق0غیرحاضر
4080مجتبیشیرین آغا0غیرحاضر
1822مجیب اللهنجیب الله0غیرحاضر
2378مجیب اللهنجیب الله0غیرحاضر
0384مجیدعوض علی0غیرحاضر
1430محب اللهفضل الله0غیرحاضر
1274محدثهسید عبدالصمد0غیرحاضر
0112محمد نثار احمد 0غیرحاضر
3592محمد ادریسحاجی ادم خان0غیرحاضر
3802محمد ادریسمحمد آصف0غیرحاضر
1804محمد اسحاقعبدالجمیل0غیرحاضر
2553محمد اطهرمحمد اشرف0غیرحاضر
1124محمد اکبررحیم الله0غیرحاضر
3745محمد اکبرمحمد ریاض0غیرحاضر
1042محمد الطافعبدالقدیر0غیرحاضر
0398محمد الهامغلام بهاوالدین0غیرحاضر
1347محمد الهاممیر افغان0غیرحاضر
3472محمد الهامغلام نقشبند0غیرحاضر
0803محمد امیدمرزا محمد 0غیرحاضر
2388محمد امیدسید عمر0غیرحاضر
1031محمد ایملسردار0غیرحاضر
1534محمد آصفمحمد نعیم0غیرحاضر
0464محمد بابرمحمد ایمل0غیرحاضر
0851محمد بصیرمحمد شریف0غیرحاضر
0301محمد حارثمحمد معروف0غیرحاضر
2377محمد حاشرنور آقا0غیرحاضر
2300محمد حدیثحسام الدین0غیرحاضر
2288محمد حنیفمحمد شریف0غیرحاضر
2115محمد دلمحمد گل 0غیرحاضر
0463محمد روملمحمد ایمل0غیرحاضر
1493محمد زمانرجب علی0غیرحاضر
0718محمد سالممحمد صادق0رخصت
3814محمد سالمعبدالهادی0غیرحاضر
2010محمد سبحانمحمد رفیع0غیرحاضر
1437محمد سلیمعزیز الله0غیرحاضر
1109محمد شکیبمحمد مبین0غیرحاضر
0046محمد صمیمسلیم شاه0غیرحاضر
0980محمد صمیممحمد صابر0غیرحاضر
2198محمد صمیمعبدالخلیل0غیرحاضر
3344محمد صمیممحمد صادق0غیرحاضر
2362محمد ضمیرعبدالهادی0غیرحاضر
3750محمد عثمانحبیب الرحمن0غیرحاضر
1508محمد عمرمحمد ضمیر0غیرحاضر
3803محمد عمرمحمد اکبر0غیرحاضر
0717محمد عمرانمحمد همایون0رخصت
1501محمد عمرانحیات الدین0غیرحاضر
1785محمد عمرانمحمد سرور0غیرحاضر
3801محمد عمرانمحمد اکبر0غیرحاضر
1888محمد عوضمحمد جان0غیرحاضر
3386محمد عیسیشمس الله0غیرحاضر
1966محمد فهیممحمد همایون0غیرحاضر
0984محمد فیصلفیض آغا0غیرحاضر
2517محمد مبشرمحمد عمر0غیرحاضر
1839محمد مرتضیمحمد نذیر0غیرحاضر
1728محمد مسیحمحمد مبین0غیرحاضر
1286محمد منصورلطف الله0غیرحاضر
1550محمد منصورمحمد عمر0غیرحاضر
0306محمد میلادمحمد سالم0غیرحاضر
0110محمد ناصرمحمد قاسم0غیرحاضر
3770محمد نبیمحمد شفیع0غیرحاضر
0239محمد نسیممحمد یاسین0غیرحاضر
0850محمد نویدمحمد رفیع0غیرحاضر
1570محمد ویسممحمد رحیم0غیرحاضر
0583محمد یاسرعبدالکبیر0غیرحاضر
2249محمد یوسفمجیب الرحمن0غیرحاضر
3395محمد یوسفعبدالقدیر0غیرحاضر
3929محمد یوسفمحمد یونس0غیرحاضر
0253محمداللهضیا الله0غیرحاضر
2707محمودسید حکیم0غیرحاضر
1615محور شاهبهادر شاه0غیرحاضر
0198مختارمحمد نادر0غیرحاضر
2246مختارتوریالی0غیرحاضر
0131مدثر
محمد رفیع0غیرحاضر
3498مدینهمحمد یوسف0غیرحاضر
0778مرتضیتاج محمد 0رخصت
0862مرتضیمحمد نعیم0غیرحاضر
3616مرتضیمحمد حسیب0غیرحاضر
1991مرتضی نور آغا0غیرحاضر
4321مرجانمحمد امان0غیرحاضر
0047مرسلسلیم شاه0غیرحاضر
0434مرسلمحمد نادر0غیرحاضر
0188مرسل عبدالصادق 0غیرحاضر
4306مرمرهمحمد قاسم0غیرحاضر
0004مروهربانی0غیرحاضر
0195مروهحکیم خان0غیرحاضر
1699مروهغلام مصطفی0رخصت
0235مروه سید سکندر0غیرحاضر
0173مریمغلام مصطفی0غیرحاضر
1207مریممحمد شفیع0غیرحاضر
3512مریمسید امان الله0غیرحاضر
3799مریممحمد آصف0غیرحاضر
3674مریم شیر محمد 0غیرحاضر
2018مزدلفهمحمد تمیم0غیرحاضر
1569مزملجمال الدین0غیرحاضر
2595مژگانامان الدین0غیرحاضر
3688مسعودمحمد اسماعیل0غیرحاضر
1750مسعود حبیب الرحمن0غیرحاضر
2358مسیح احمدبشیر احمد 0غیرحاضر
2202مشتاقمحمد شریف0غیرحاضر
1717مشعلعبدالرحیم0غیرحاضر
0111مصطفیعبدالقادر0غیرحاضر
3664مصطفیعبدالزبیر0غیرحاضر
3687مصطفیمحمد آصف0غیرحاضر
3751مصطفیمولا داد0غیرحاضر
0607مصطفی حسن علی 0غیرحاضر
3329مصورسلطان محمد 0غیرحاضر
2580مطهرهعبدالوکیل0غیرحاضر
3378مطیع اللهخلیل الله0غیرحاضر
3624مطیع اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
4239مطیع اللهمحمد علی0غیرحاضر
2042معصوم احمدحاجی محمد0غیرحاضر
0589معصومهشمس الاحمد0غیرحاضر
3582معصومهعبدالوکیل0غیرحاضر
2068مقدمعبدالضیا0غیرحاضر
0901ملکهنظر محمد 0غیرحاضر
0813ملیحهعبدالسلام0غیرحاضر
4165منصورمحمد اسماعیل0غیرحاضر
2055منیب اللهحمیدالله0غیرحاضر
1945منیر احمد فهیم احمد 0غیرحاضر
3586منیژهحبیب الله0غیرحاضر
2209مهرانعبدالوکیل0غیرحاضر
1583مهرینسلیم شاه0غیرحاضر
1886مهریهمحمد اسحاق0غیرحاضر
2874مهریهمحمد عمر0غیرحاضر
3792مهسااحمد بیژن0غیرحاضر
1348موسیمحمد آغا0غیرحاضر
0138مولا قاسمسید جواد0غیرحاضر
0404میترازلمی0غیرحاضر
1103میتراعبدالسمیع0رخصت
1942میر عبدالربمیر عبدالرحیم0غیرحاضر
0903میرویسویس الدین0غیرحاضر
0230میسرهانور بیک0غیرحاضر
4163میسرههمایون0غیرحاضر
1241میلادفقیر محمد 0غیرحاضر
2494میلادمحمد یاسین0غیرحاضر
1849میلاد مرزیغلام جیلانی0غیرحاضر
1977میوندعزیز الرحمن0غیرحاضر
4013ناجیهحسین علی0غیرحاضر
2384نادرهحبیب الله0غیرحاضر
3576نادیهنور محمد 0غیرحاضر
0489نازیلاحبیب الله0غیرحاضر
0054نازیهفرید احمد 0غیرحاضر
1110ناصراحمد0غیرحاضر
0077نبیلهگل نبی0غیرحاضر
4290نجفشیر جان0غیرحاضر
4211نجیب الرحمنعبدالرحمن0غیرحاضر
2299نرگسعبدالواسع0غیرحاضر
3935نرگسخلیل الرحمن0غیرحاضر
0784نسترننظام الدین0غیرحاضر
2118نصراللهغلام حیدر0غیرحاضر
3653نصرت احمد جاوید0غیرحاضر
0311نصیبحمیدالله0غیرحاضر
0638نصیر احمد میر حضرت0غیرحاضر
1949نصیر احمد ننگیالی0غیرحاضر
2645نظیفهمحمد داود0غیرحاضر
0391نعمانمحمد فرید0غیرحاضر
2554نعماننیک محمد 0غیرحاضر
3754نعمت اللهشیر الله0غیرحاضر
3990نقیب اللهعزیز محمد0غیرحاضر
1088نگاهغلام محی الدین0غیرحاضر
1558نگینهعبدالعظیم0غیرحاضر
2098نگینهمحمد اسحاق0غیرحاضر
4098نگینهمسعود الله0غیرحاضر
2596نگینه احمدیسید مقصود0غیرحاضر
3520نورالدینعلی داد0غیرحاضر
1645نورستهجمعه خان0غیرحاضر
3746نویدمحمد داود0غیرحاضر
1938نوید سیف الدین0غیرحاضر
0118نوید احمد فیروز احمد 0غیرحاضر
3339نوید آغاغلام حضرت0غیرحاضر
2298نیک محمد خالق داد0غیرحاضر
3431نیلابآقا محمد 0غیرحاضر
0413نیلوفرعبدالقهار0غیرحاضر
2009نیلوفرشاه آقا0غیرحاضر
2921نیلوفرمحمد عمر0غیرحاضر
1212هدایت اللهمحبوب الله0رخصت
0365هدیهعبدالمنیر0غیرحاضر
1768هدیهنعمت الله0غیرحاضر
4012هدیهعبدالصمد0غیرحاضر
3518هیوادمحمد نسیم0غیرحاضر
0499وارثسید امام0غیرحاضر
1015وحید اللهاسد الله0غیرحاضر
4331وحیدهحسین علی0غیرحاضر
2458وسیممحمدآغا0غیرحاضر
0456ولیدعبدالبصیر0غیرحاضر
0526یثربعبدالحمید0غیرحاضر
0181یحییمحمد امین0غیرحاضر
0166یلداعبدالغفور0غیرحاضر
1930یلدامحمد عارف0غیرحاضر
1562یماعبدالجلال0غیرحاضر
42210غیرحاضر
0758 محمد اسماعیلقطب الدین0غیرحاضر
0604احسانامان الدین0غیرحاضر
0851احمد براتعبدالرحیم0غیرحاضر
0842احمد جواداحمد شاه0غیرحاضر
0236احمد ذکیعبدالرحیم0غیرحاضر
0050احمد راشدسلطان جان0غیرحاضر
0580احمد شبیرخیرالدین0غیرحاضر
1053احمد ضمیرعبدالمالک0غیرحاضر
0743احمد فرامرزغلام مرتضی0غیرحاضر
0530احمد فردینعبدالرحمن0غیرحاضر
0740احمد فیصلذبیع الله0غیرحاضر
0465احمد ماهرمیر اضغر0غیرحاضر
0982اختر محمدمحمد امین0غیرحاضر
0097ادریسمحمد شیرین0غیرحاضر
0480ارسلانامیر خان0غیرحاضر
0335اقبال احمدعبدالسبحان0غیرحاضر
0378الهاممحمد یونس0غیرحاضر
0854الهامامان الله0غیرحاضر
1307امین اللهذبیح الله0غیرحاضر
0425انوشهغلام محمد0غیرحاضر
0296اول خانمحمد اگل0غیرحاضر
0374ایملشیریندل0غیرحاضر
0679آرزومحمد مبین0غیرحاضر
0747آریاعبدالغفور0غیرحاضر
0966آسیهعبدالله0غیرحاضر
0486آسیه اسما عبدالفتاح0غیرحاضر
1150آمنهعبدالخلیل0غیرحاضر
0034بشیر احمدبسم الله0غیرحاضر
0951بلالغلام صفدر0غیرحاضر
0592بهشتهعبدالواحد0غیرحاضر
0183بیژنعبدالغیاث0غیرحاضر
0675پیماننصیر احمد0غیرحاضر
0979جمیع اللهغزال الدین0غیرحاضر
1224جمیلامیر محمد0غیرحاضر
0501جوادمولا داد0غیرحاضر
0971جوادمحمد انور0غیرحاضر
1144حامدملنگ0غیرحاضر
1067حبیب الله شیر پادشاه0غیرحاضر
1012حسناعبدالغفور0غیرحاضر
0884حسنیهغلام مصطفی0غیرحاضر
0133حسیب اللهحبیب الررحمن0غیرحاضر
1022حسیب اللهعبدالدین0غیرحاضر
1145حسیب اللهعبدالقهار0غیرحاضر
1270حسیب سلیمانفرید محمد0غیرحاضر
0577حمیداللهشجاع الله0غیرحاضر
0342حنیفولی محمد0غیرحاضر
0332خواجه مرتضی عبدالرحمن0غیرحاضر
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه0غیرحاضر
0437خیرالدینویس الدین0غیرحاضر
0581ذبیح اللهعبدالمجید0غیرحاضر
0639رخسارمحمد سالم0غیرحاضر
0674رعناعبدالله0غیرحاضر
0832روح اللهاسد الله0غیرحاضر
1169روح اللهکریم الله0غیرحاضر
0235رومانداد محمد0غیرحاضر
0664رویدمحمد مجید0غیرحاضر
0815زحلزریالی0غیرحاضر
0663زیارملشیر محمد0غیرحاضر
0741ساجداللهفیصان الله0غیرحاضر
0821سارهعبدالجمیل0غیرحاضر
0556سباووننور احمد0غیرحاضر
0277سحرحفیظ الله0غیرحاضر
0890سحرفتح الله0غیرحاضر
0761سلیمانداد محمد 0غیرحاضر
1148سهرابخان آقا0غیرحاضر
0807سونیاعبدالمبین0غیرحاضر
0500سید امیدسید محمود0غیرحاضر
0641سید شهیمسید شریف0غیرحاضر
0872سید صمیمسید قاسم0غیرحاضر
0394سید مرتضیسید عارف0غیرحاضر
1277سید مرتضیجمعه خان0غیرحاضر
0565سید نجیبسید بصیر الله0غیرحاضر
0564سید نجیمسید بصیرالله0غیرحاضر
0414شبیرعبدالواحد0غیرحاضر
1146شفیع اللهعبدالهادی0غیرحاضر
0672شفیق اللهشمس الله0غیرحاضر
0001شگوفهنوروز خان0غیرحاضر
1225شهزادعبدالهادی0غیرحاضر
0348صبیحهعلی شاه0غیرحاضر
0388صدفقطب الدین0غیرحاضر
0806صدفداکتر سمیع0غیرحاضر
0562صنوبرمحمدداود0غیرحاضر
0045صوفیهمیر سعید0غیرحاضر
1266ضیااللهگل فقیر0غیرحاضر
0938طیب صدیقحامد صدیق0غیرحاضر
0834عبدالباسطعبدالعزیز0غیرحاضر
1226عبدالبصیرعبدالهادی0غیرحاضر
0407عبدالحامدعبدالرب0غیرحاضر
0253عبدالحفیظعبدالرزاق0غیرحاضر
0307عبدالطیفعبدالعزیز0غیرحاضر
0538عبدالوهابعبدالهادی0غیرحاضر
0438عتیق اللهنقیب الله0غیرحاضر
0157عمرانفضل0غیرحاضر
0076عمرخانعلی خان0غیرحاضر
1245غلام ابوبکرغلام حیدر0غیرحاضر
0028فاطمهاحمد وحید0غیرحاضر
0788فاطمهمحمد زمان0غیرحاضر
0848فرحنازفرهاد0غیرحاضر
0008فریدونولی محمد0غیرحاضر
0409فوادعیدی محمد0غیرحاضر
1196فیاضیار محمد0غیرحاضر
0825فیروزعیدی محمد0غیرحاضر
0711کامرانشیرالرحمن0غیرحاضر
0953کریم اللهمحمد ناصر0غیرحاضر
0647گهرعبدالمبین0غیرحاضر
0482لطف الرحمنمحمد عارف0غیرحاضر
0289لطف اللهفدا محمد0غیرحاضر
1249لعل الدینامرالدین0غیرحاضر
1100ماریناعبدالرحمن0غیرحاضر
0535مبارزعبدالفیاث0غیرحاضر
0273مبشر احمدمحمد نعمان0غیرحاضر
0735مجتبیکریم داد0غیرحاضر
1014مجتبیبابه جی جان0غیرحاضر
0855مجدود احمدنثار احمد0غیرحاضر
0260محب اللهعصمت الله0غیرحاضر
0484محجوبهمیرویس0غیرحاضر
0824محسنمردان0غیرحاضر
0601محسنهنعمت الله0غیرحاضر
1011محمد احدمحمد حنیف0غیرحاضر
0190محمد ادریس محمد اسحاق0غیرحاضر
0561محمد اقبال خان جان0غیرحاضر
0536محمد اللهعتیق الله0غیرحاضر
0037محمد الهامعبدالظاهر0غیرحاضر
0252محمد الیاسبرهان الدین0غیرحاضر
1170محمد الیاسمحمد غنی0غیرحاضر
0681محمد امینعلی محمد0غیرحاضر
1237محمد آرشغیاث الدین0غیرحاضر
0978محمد آزادمحمد عالم0غیرحاضر
0197محمد بلالمیرویس0غیرحاضر
0621محمد بلالمحمد ظاهر0غیرحاضر
0502محمد سنجرمحمد مدی0غیرحاضر
0643محمد سیرمحمد صابر0غیرحاضر
0648محمد صبورمحمد صابر0غیرحاضر
0349محمد صدیقمحمد فرید0غیرحاضر
0789محمد طارقمحمد عثمان0غیرحاضر
0862محمد عمرانمحمد اکبر0غیرحاضر
0424محمد کریمشیر حسین0غیرحاضر
0350محمد مصطفیمحمد ولی0غیرحاضر
0734محمد میونددوست محمد0غیرحاضر
0474محمد نصیرسید میر0غیرحاضر
1258محمد نصیرمحمد قسیم0غیرحاضر
0684محمد هلالمحمد طالب0غیرحاضر
0682محمد یعقوبمحمد اشرف0غیرحاضر
1192مرتضی عبدالمنان0غیرحاضر
1239مرسلمحمد ملنگ0غیرحاضر
0163مروه0غیرحاضر
0640مزملمحمد سالم0غیرحاضر
0529مژدهاحمد شاه0غیرحاضر
0387مسرتقطب الدین0غیرحاضر
0977مسلمعبدالله0غیرحاضر
0785مسیح اللهنجیب الله0غیرحاضر
0892مسیح اللهکاکا شرین0غیرحاضر
1153مصباح الدینمحمد غوث0غیرحاضر
0259منصورمحمد ایمل0غیرحاضر
0767منصورمسعود0غیرحاضر
0594مهنوشعبدالوکیل0غیرحاضر
0551میتراعبدالهادی0غیرحاضر
1074میلادعبدالوکیل0غیرحاضر
0891مینهباز محمد0غیرحاضر
0036میوندعبدالحق0غیرحاضر
0644میوندمیرویس0غیرحاضر
0754میوندجان آغا0غیرحاضر
0029نثار احمدروح الله0غیرحاضر
0385نعمت اللهعبدالغفور0غیرحاضر
0759ننگیالیکابلی0غیرحاضر
0321نوید اللهاحمد فرید0غیرحاضر
0426هوسیخیرالدین0غیرحاضر
0234واحد اللهفدا محمد0غیرحاضر
1054وارثذبیع الله0غیرحاضر
0744یاسرغلام صدیق0غیرحاضر
1309یحییعبدالواحد0غیرحاضر
1166یلدامحمد آصف0غیرحاضر

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
13
22
31
44
51
61
72
81
91
102
113
121
131
143
151
161
172
181
194
202
212
221
231
243
252
261
272
284
292
304
313
321
332
342
353
363
371
382
393
402
412
421
431
441
452
461
472
481
494
504
511
524
531
541
552
562
574
581
591
601
612
622
633
642
651
661
671
682
691
703
712
723
732
743
753
763
772
782
793
804
814
821
832
842
853
861
873
881
894
902
911
924
934
943
951
963
972
982
994
1004
فهرست

you're currently offline