نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

نتایج امتحانات

جدول ذیل شامل نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان عمومی بیولوژی دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمرهدرستغلطسفید
3953ذکیهمحمد عیسی10010000
1867بسیناعبدالقیوم10010000
2065نجواهمایون10010000
3569شکیبافدا محمد 10010000
0183سمسورمحمد عارف10010000
2734احمد شبیرمحمد الله10010000
0149زرمینهصالح محمد 999910
4098نگینهمسعود الله999910
0215آیدامحمد فواد999910
0157شبنممحی الدین999910
3651مومنهقربان علی999910
1531سومنمحمد نسیم999910
4246ام البنینعلی محمد 999910
1344شگوفهغلام محبوب999910
1866مروهعبدالقیوم999910
0364باصرهسید داوود999910
1343نیلوفرفواد999910
3604رویناگل محمد 999910
1102حمیرا صفاعنایت الله999910
2144سونیلاعبدال محمد 999910
1072هوسیعبدالحلیم999910
0146تهمینهعبدالواحد999910
3430سلطانهزمری999910
1174نادیه آقا ضیا999910
1313999910
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد999910
0006احمد شعیبمحمد طیب999910
0007اسد احسانمحمد حامد999910
2277نجیب اللهمحمد امین999910
2097محمد تقینظر علی999910
0119مامونضیاالحق999910
0040عبدالمختارعبدالمنان999910
0341احمد نویدعبدالحبیب999910
0050محمد مدثرعبدالله999910
2142ایملنصیر احمد999910
0053الهام الدینامیر جان999910
0103سید الیاسعبدالرحیم999910
0681محمد عقیلسلطان علی999910
1029منصورخیر محمد 999910
0604عبداللهچاریارقل999910
3438احمد سیرسلطان محمد 999910
3823عزیزناظم بیک999910
0627زعیمشیر احمد 999910
0476احمد اللهعنایت الله 999910
0301مصطفیعزیزالله999910
9001989820
1070سارهعزیز احمد 989820
1645نورستهجمعه خان989820
0330حسناعبدالصمد989820
1666خدیجهشمس الدین989820
0290نرگسمحمد رسول989820
0125سحرمحمد انور989820
3254بهارهولی احمد989820
3404یلدامحمد سلیم989820
0857فرحنازحکیم الله989820
2784شبنممحمد شاه989820
0915زینبمحمد کریم989820
0913پریساغلام عباس989820
2646سحرمحمد فاروق989820
2156سحرمحمد نبی989820
1132ثنامحمد حکیم989820
2306ضمیرهسلطان محمود989820
1825مینهفیض محمد989811
2332یلدامحمد ظاهر989820
3402هدیهاسدالله989820
1101سلسلهنجیب الله989820
2311مدثراللهبهرالدین989820
1345زهراخواجه ظفر989820
1761باسطهعطا محمد 989820
0258زینبمحمد رسول989820
2119عبدالباسطعبدالحمید989820
0680اجملنور احمد فهیم989820
1681میرجممستی بیک989820
1959محمد حسنمحمد وزیر989820
0062انوشمحمد نعیم989820
0393سید یوسفسید حامد989820
3033نیاز محمد نجیب الله989820
0370عبدالمالکعبدالجلیل989820
1322عمران اللهیار محمد 989820
0273احمد سمیرهدایت الله989820
0551محمد شایقعطا محمد 989820
0637محمدشاه ولی989820
4168عبیداللهغلام مجتبی989820
1171الیاسعبدالعلیم989820
0611مریمفرید احمد989820
0235مروه سید سکندر979730
3583صبنانعمت الله979730
0911عابدهمحمد شفیع979730
3700فرحنازعبدالبشیر979730
2643زینبشیرعلی979730
0926979730
1316صدفعبدالمحمد 979730
2797سجیهسید محمد979730
1886مهریهمحمد اسحاق979730
2199شکریهعبدالخلیل979730
0152فاطمهخیر محمد 979730
1917لیدا جانالله نور979721
1026979730
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد979730
1603شملههدایت الله979730
1129نادیهصفی الله979730
2346پروانهعبدالبشیر979730
0480کوثرمحمد عارف979730
1621بی بی رحیمهنورالدین979730
1539فریدهعبدالرازق979730
0371جواد احمد فواد احمد 979730
0485احمد شکیبشیر پادشاه979730
0843احمد خسرواحمد جان979730
3673احمد کبیرمحمد یار979730
0829احمد رشادشعیب979730
3464عبدالرحمننجیب الرحمن979730
2293ظریفغلام سخی979730
3326سید ادریسسید یاسین979730
2112سمسور الرحمنفدا محمد 979730
0296طلب الدینبهاوالدین979721
2484امیدمراد محمد 979730
0822محمد سمیرمحمد آصف979730
0721عبدالمتینعبدالحکیم979730
0272احمد نویدجمال عبدالناصر979730
0682ارسلانعبدالاحد979730
0354ماهدشفیع الله979730
0310حکمت اللهخان محمد 979730
0592فردینمحمد اسحاق979730
2328احمد ظاهردر محمد 979730
1012حسناعبدالغفور979721
1518زهراعبدالرقیب969640
2408خدیجهامین الله969640
1689فاطمهمحمد رحیم969640
3409ساراضیا الدین969640
2628سوریهآقا گل969640
1596صحراحبیب الله969640
3405نوریهعبدالصبور969640
2631آرزومحمد یحی969640
0538زهراجمشید969631
1920لیمهعبدالحمید969640
0047مرسلسلیم شاه969640
3968الههعبدالقادر969640
2247فرحتذین العابدین969640
1779نیلوفرسید رضا شاه969640
4081رخسارعبدالله969640
3580هدیهعبدالعلی969640
0028محمد اقبالفرید احمد 969640
1593نادرعلیغلام سعید969640
2041فریدونمحمد اجمل969640
1234فرهادسید آقا969640
0334مجیب احمد سلطان احمد 969640
0535محمد نعیمعبدالرحمن969640
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی969640
1213فیصل سید احمد 969640
0361عبدالباسطعبدالاحمد969640
0631سهراببسم الله969640
0011مختار احمد عزیز احمد 969640
0163مروه969640
0806صدفداکتر سمیع969640
1039ذبیح اللهغلام مصطفی969640
9002959550
0236سکینهسید سکندر959550
3376آزادهبشیر احمد 959550
0166یلداعبدالغفور959541
3374سومنعبدالکریم959550
3090رافعهنعمت الله959550
0197زهرهمحمد هادی959550
0199مروهزین الله959550
0673همانجم الدین959550
2335شگوفهدل آرام959550
2433ارمغانمحمد شعیب959550
3822خرماکامل بیک959550
2600غزلحسیب الله959550
1128هدیهصفی الله959550
1130طیبهعبدالغفور959550
0990شریفهدولت محمد 959550
1100حمیدهنوروز959550
0477مریمرحمت الله959550
2167سحرمحمد یوسف959550
1987رفیع اللهداد الله شریف959550
0561حامدسید آور959550
1306فرزادمحمد مبین959541
0660محمد شعیبعبدالواحد959550
4286محمد عمرانمحمد فضل959550
0825فرشاداحمد گل959550
3826الهامسلیمان959550
1834عرفان اللهجان آغا959550
0264احمد مبشرحشمت الله959550
0059رامینعبدالهادی959550
0845ظفر اللهولی الله959550
1440غلام صفدرنظر خدا959550
0844محمد اقبالمحمد ایوب959550
0466بلالغلام نبی959541
0467صدامغلام نبی959550
1707مزملمحمد عباس959550
0853رفعت اللهعبیدالله959550
0869عبیدالرحمنخدا داد959550
0233959550
1093احمد رشادجاوید احمد959550
0598زهره
نصیر احمد 949460
0413نیلوفرعبدالقهار949460
0268ساجدهعبدالروف949460
2599اسمافیروز الدین949451
2373زحلعبدالصمد949460
2550ډیوهمحمد حنیف949460
2034فرشتهنور احمد949460
0644سمیهمحمد حسن949460
3577حبیبهعبدالحمید949460
0820احمد فرزادشیر حمزه949460
1961احمد رشادمحمد شفیق949460
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم949460
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه949460
0653احمد اللهعبدالطیف949460
0049عبدالمدبرعبدالله949460
1241میلادفقیر محمد 949460
4239مطیع اللهمحمد علی949451
0711رفیع اللهرحمت الله949460
0874محمد مصطفیعبدالولی949460
1094عمران احمد شهاب الدین949460
3415احمد شاکرمیراجان949460
1151الهامشیر خان949460
0498احمد عمراناحمد جاوید949460
0528نجم الدینعبدالصدیق949460
0731مطیعمحمد یاسین949460
0632میرویسمحمد یوسف949460
0540صفی اللهمحمد عوض949460
0047محمد الهامعبدالمعصوم949460
0653اظهرعبدالحسیب949460
2379خدیجهنجیب الله939370
0397نور جهانمحمد سلیمان939370
1690مروهمحمد رحیم939370
2641شبنمسلطان محمد 939370
0412سویتامحمد عزیز939370
2334ژالهدل آرام939370
2908مریمعبدالقدیر939352
0077نبیلهگل نبی939370
0674شیبانجم الدین939370
3821نبیلهکامل بیک939370
0912شگوفهمنیر939370
3837خورشیدفضل الدین939361
0074فتانهعزیز احمد 939370
0034فهیمهمحمد محسن939370
7001فریال939370
1410سوماضیا احمد939370
1112شهرام محمد ناصر939370
0651شیراحمد گل الرحمن939370
0959مدثرعبدالجلیل939370
0677ایمانعلی مرزا939361
1637احمد راشدنجیب الله939370
1887حارثعبدالقادر939370
0335نثار احمد عبدالعزیز939370
0150ابن امینمحمد آصف939370
0257صدیق اللهحبیب الله939370
0539ابراهیمزمری939361
0116جوادولی جان939370
2073فرحتعبدالحبیب929280
2189پرمیلاغلام سخی929280
0491سکینهعوض929271
3790زینبمحمد نذیر929280
0392حسیناعبدالستار929271
7002فروزان929280
7003صدف929280
0502احمد ذکیضیاالله929280
1123احمد انسعبدالباقی929280
0360حکمت اللهکفایت الله929280
0655محمد حدیثمحمد عارف929280
1688میوندعنایت الله929280
0833عبدالمصورعبدالجلیل929280
2517محمد مبشرمحمد عمر929280
0757شفیع اللهحشمت الله929280
2365جوادشهنواز929271
0093امان اللهمحمد خالد929280
0027عبدالواحدتاج محمد 929262
0483زاهدسید امام929280
0202کوهسارحسیب الله929271
1998احمد اللهاحمد ضیا929280
0247رامششیراب الدین929280
1360حسنقاسم علی929280
0443ضیاالحقمحاکم خان929280
1196فیاضیار محمد929280
0276مدینهمحمد نوید919190
1207مریممحمد شفیع919190
0910مقدسعبدالرحمن919190
3170جلوهعبدالرحیم919190
1274محدثهسید عبدالصمد919181
3427رخسارسید امین919181
5394919172
1553شکریهعبدالعزیز919190
3804ذاکرهبرات 919190
1641سلیمانداد محمد 919190
0142عبیداللهمحمد 919190
3919امیر حمزهرحیم919190
1557احمد مدثرندا محمد 919190
1200داد محمد غلام علی919190
2198محمد صمیمعبدالخلیل919190
2107عبدالناصرعبدالصبور919190
2359میلادمحمد محسن919190
1528احمد صدامفضل محمد919190
1772علی رضامحمد یاسین919190
1023محمد شریفخان علی919190
2014توفیق اللهامین گل919190
0297رضوان رحمت الله919190
3606فیصلحبیب جان919190
4242احمد شهیراحسان الله919190
1693سید محمد رضاسید صادق شاه919190
0274رضوان اللهمحمد اکرم919181
0443علی رضاحفیظ الله919190
1436عزیز اللهامام علی919190
0189احمد مجیبمحمد اقبال919190
0815زحلزریالی919190
0125مرسیلامحمد اسحاق919190
0294احمد سمونپادشاه افضل919190
3671مریمبشیراحمد 9090100
0083سوسنمحمد امین9090100
0054نازیهفرید احمد 909082
1732سحرنور محمد9090100
1731فرحتذبیح الله9090100
7004ناهید9090100
3390احمد شبیرمرزا محمد 9090100
4191مصطفیعلی احمد 9090100
0654امیر الدینصلاح الدین9090100
0055محمد فاضلآقا گل9090100
0830عمران اللهسردار احمد 909091
1811محمد فردیندر محمد 9090100
1525فیصلمحمد آصف9090100
0687حسیب اللهمجیب الله9090100
0661احمد ذکیعبدالستار9090100
0482احمد زعیممحمد فهیم909091
1270نوشادفیض محمد 9090100
2370احمد شبابمیرعلی9090100
2505بلالمحمد قاسم9090100
0664عباداللهعبدالحی9090100
0489یلدامحمد سلیم9090100
0421مدینهامیر گل8989110
1152خدیجهعبدالجبار8989110
2393بی بی فاطمهغلام رسول8989110
3011خورشیدمحمد فرید8989110
0474رخسارسید اسحاق8989101
3410حسنامحمد کبیر8989110
4341شریفهمحمد 8989110
0914یسراعبدالقهار8989110
3564نور الههسید فرید8989110
3565عفتاحمد فرید8989110
1103میتراعبدالسمیع8989110
2354لیناپاینده محمد 8989110
3398شعیبنجیم8989110
2302محمد جاویدمحمد حسین8989110
1735محمد حسیبمحمد نعیم8989101
3545احمد زبیراحمد ذکی8989110
1851نقیب اللهسیف الرحمن8989110
0099احمد وارثنجیب الله8989110
2358مسیح احمدبشیر احمد 8989110
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق8989110
0340عبیداللهمحمد اسماعیل8989110
0433رفیع اللهمحمد نادر8989110
0266رامینمحمد ظریف8989110
0100محمد شبیرمحمد صابر8989110
1114زبیرفضل احمد 8989110
0445احمد شعیبمایل آغا8989110
1084احمد مصطفیاحمد شاه8989110
0860گلاب الدینمعراج الدین8989110
1160علیممتاز898974
0985محمد یوسفعبدالحبیب8989110
0387مسرتقطب الدین8989110
0124اصیلامحمد اسحاق8989110
0762محمد فردوسمحمد افضل8989110
0655فهیمنور آغا8989110
0358محمد قسیمگل رحمان8989110
0098اعجاز اللهمحمد امین8989110
0917فریالاحمد سخی8888120
2191شیبادل آغا8888120
3779آمنهمحمد یاسین8888120
2595مژگانامان الدین8888111
3576نادیهنور محمد 8888111
1363سحر میرویس8888120
1744شبانهامین گل8888120
0025فرید احمدفهیم احمد8888120
0115همایونصفا الدین8888120
1795عبدالسلیمعبدالحمید8888120
0026محمد حامدتاج محمد 8888120
1794محمد عابدمحمد عالم8888120
0453عبداللهمحمد سلیم8888120
0098شمس اللهگل لالا8888120
3730اقبالامیر محمد 8888120
1219رفیع اللهنجیب الله8888120
0126عایشهسید اقبال8888120
0152محمد منصورمحمد رحیم8888111
0035میلادمایل آقا8888120
0263هدیهعبدالجبار8787130
2360سنبلامین الله8787130
0935حسناحاجی لطف الله8787130
3375مهنازامان الله8787130
2261عفت عبدالحبیب8787130
0156شبنمحاجی محمد یوسف8787130
1996تهمینهعاشور محمد 8787130
3588مهدیهمحمد عارف8787130
2364خاطمهبختیاری8787121
2137مرواریدخدایداد8787121
1884حسیب اللهزلمی8787130
1861مطیع اللهعبدالحنان8787130
0123عزت الله
احمد الله 8787130
3605ثنا اللهسید حبیب8787130
1035محمد راشدرحم الدین8787103
1406مرتضیسید اسحاق8787130
0487احمد فیاضمحمد آجان8787130
0865میلادنازک میر8787130
3341حکمت اللهسلطان عزیز8787130
1227احمد واجدحمید الله8787130
2510سمیع اللهحاجی مایل8787130
0060عبدالحمیدعبدالصمد8787130
07618787130
2362محمد ضمیرعبدالهادی8787130
1974روح القوامعبدالقهار8787130
0358محمد شاکرشاه لالا8787130
0640نعمانرحمان گل8787130
2185سجادمیر احمد 8787130
0308نقیب اللهکفایت الله8787130
0201زهرانثار احمد8787130
0484محجوبهمیرویس8787130
0051سید محفوظسید معروف8787130
1083ریحانهسید مولاداد8686140
4031فرحنازمحمد سلیم8686140
4032سوسنمحمد هارون8686140
3805ربابه8686140
0075سونیتابصیر الدین8686140
1519طیبهغلام رازق8686140
1338سید عمرانسید محسن8686131
3303میلادعبدالقیوم8686140
0143بشیرالدینبصیر الدین8686140
1769سپین غرغلام محمد 8686140
2882خواجه احمد خواجه رحمت8686140
2680عبدالحیعبدالاحد8686140
0104غلام حسنسلطان علی8686131
2076عثمانعبدالرزاق8686122
3337مجیب غلام حیدر8686140
3619سید آصفکاکاگل8686140
0438دل شادمنگل8686140
0861احمد زبیرعبدالحسین8686140
0307احمد زاهدنورعلی8686140
1109محمد شکیبمحمد مبین8686140
3918احمد حامدعبدالحسین8686140
2316محمد زبیرضمیر محمد 8686131
0641سروشابوبکر8686140
4192فرزادعبدالحلیم8686140
0028فاطمهاحمد وحید8686122
0759ننگیالیکابلی8686140
0538عبدالوهابعبدالهادی8686131
0640مزملمحمد سالم8686131
0252محمد الیاسبرهان الدین8686140
0601سارهوحید الله8585150
0105سارهشاه آقا8585150
0309صنمنور آغا8585141
1610سونانیاز محمد 8585150
1611برشنانیاز محمد 8585150
3302محمدعبدالحق8585150
1339سید طاهاسرور الدین8585150
0386ذکی محمد عیسی8585150
1172عابد الرحمنسیف الرحمن8585150
3465حبیب اللهنجیب الله8585141
0836محمد ارسلانمحمد سمیع8585150
2378مجیب اللهنجیب الله8585150
0475رکن الدیناحمد شاه8585141
4222حسیب اللهوزیر محمد 8585150
2133منصورشاه مقصود8585150
2234عبدالحقمحمد انور8585150
3907میکاییلعبدالشاه8585150
2149میونددلاور خان8585150
0155نعمت اللهمحمد امین8585150
1198مریمغلام محی الدین8585150
12998585150
3435مرسلمحمد ابراهیم8484142
4252ستاره بریالی 8484151
2243مسعودهفیض محمد 8484160
1321عطا اللهخلیل الله8484160
1667عبید اللهنعمت الله8484151
1056سید مصطفیالله سعید8484160
0584الفت اللهعبدالکبر8484151
2031فریدونامیر خان8484160
3472محمد الهامغلام نقشبند8484160
0118نوید احمد فیروز احمد 8484160
0689سید ابوذرسید سرور8484160
0379توریالیفقیر محمد8484160
2375احمد اللهعزت الله8484160
2451عبداللهصبغت الله8484160
1508محمد عمرمحمد ضمیر8484160
1919سلیمانعبدالطیف8484160
0122سمیرعبدالرحمن8484160
4061مسعودغلام نبی8484160
1534محمد آصفمحمد نعیم8484142
0673امانیهعبدالمجید8484160
0127انیتامحمد قیوم8484160
0364خدیجهشیر احمد8484160
0100عبدالضمیرعبدالصبور8484160
0747آریاعبدالغفور8484160
1342حمیرامحمد آصف8383161
1297حسنامیرزا محمد8383170
0132ناهیدفهیم الله8383170
2416صفیهمحمدالدین8383170
2695مسرتمحمد خالد8383170
1554ماروزهعبدالحکیم8383170
2027هاجرهوحیدالله8383170
1967زبید اللهزین العابدین8383170
3391ساحلمحمد خالد8383170
3304فاضلزلمی8383152
1090محمد هاروندوست محمد 8383143
0546محمد الهاممحمد شعیب8383170
2376محب اللهگل آقا8383161
0883آرشعبدالحنان8383170
2015فردوسزلمی8383161
3514غلام قادرعوض8383161
0994الیاسغلام حسین8383170
1171ابراهیمرحیم داد8383170
0681محمد امینعلی محمد8383170
0674رعناعبدالله8383170
0388صدفقطب الدین8383170
0117جوهر محمدگران محمد8383170
1239مرسلمحمد ملنگ8383170
4336شقایق حمید الله8282162
1040ثنامحمد ایمل8282180
3820زهراعلی احمد 8282180
3432سارهعبیدالله8282180
2921نیلوفرمحمد عمر8282180
0815زهرهمیر عبدالاحد8282180
2098نگینهمحمد اسحاق8282180
1368فیصلعبدالقهار8282180
1367سمیع اللهعبدالروف8282171
3789ذکراللهمحمد رسول8282180
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 8282180
1173طارقحکیم خان8282180
1350احمد مسعودفضل الرحمن8282180
1982محمد ادریسجمعه گل8282180
0121سهیلسخی محمد8282180
2255روح اللهنصرالله8282180
2184حامددولت نظر8282153
1546محمد حامدحسین داد8282180
0991احمد شاهمحمد ضمیر8282180
0306احمد اللهاحمد ضیا8282180
3434یاسمینحسیب الله8181190
1817سلماسید هاشم8181190
0690احمد رشادمحمد عارف8181190
1571فردینخیر الدین8181190
2288محمد حنیفمحمد شریف8181190
0422نجیب اللهآدم خان8181190
0018احمد حاتمنجیب الله8181190
3650ناصرسید احمد 8181163
1734رحمت اللهمحمد هارون8181190
1353سیاف گل بچه8181190
2113غوث الدینسیف الدین8181190
0057سلیمانشین گل8181190
4219حسیب اللههدایت الله8181190
04208181181
0101زینتاحمد فهیم8181181
3411فاطمهخان آقا8080191
4014معصومهتوریالی8080200
4231فاطمهمحمد آقا8080200
0434مرسلمحمد نادر8080191
0043تهمینههاشم8080200
2554نعماننیک محمد 8080173
2564احمد بلالمعین الدین8080182
1076محمد آغامحمد نعیم8080200
0878عبدالفهیمعبدالقیوم8080191
0905روملامر الدین8080200
1442صبغت اللهعبدالرازق8080200
1543حسیب اللهعبدالجلیل8080200
1434برکت صفرعلی8080200
1380حزب اللهمحمد رضا8080200
0063عمرسروشمحمد نعیم8080200
0862مرتضیمحمد نعیم8080191
1038مشتاقدلاور8080164
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق8080200
1249بصیرهعبدالنصیر8080200
1079زبیرهعاشق الله8080200
0363فرشتهفرید احمد8080191
0493مژگانبابه جان7979201
1497فرشتهعلی داد7979210
93057979210
1520مدینهغلام رازق7979210
3806احمد شایقشاه محمود7979210
1184مسعودمحمد احسان7979210
1561مهدی رضامفید احمد 7979192
2116عبداللهنورالله7979210
0269کامرانعبدالجبار7979210
1124محمد اکبررحیم الله7979210
0459بلال احمدعبدالبشیر7979210
1397اجملمحمد عالم7979210
0130احمد فیصلبریالی7979210
1911شمس الرحمنعبدالمنان7979210
2299نرگسعبدالواسع7979183
0605احمد ریحانسیلانی7979210
0992خالق دادرحیم داد7979210
0607مصطفی حسن علی 7979210
2123سید ادریسسید عبدالبصیر7979210
3694محمد مصطفیفریدون7979210
1756احمد جانعبدالرفیع7979192
1100ماریناعبدالرحمن7979210
1250خبیبعبدالجبار7979201
1108احمد فیروزعبدالسمیع7979210
0318علی حسینمحمد یعقوب7979210
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن7979210
1700مریمنورالرحمن7878220
0410بنفشهحفیظ الله7878220
3305صهیبهعبدالقدیر7878220
0023آسیهمحمد شاه7878220
2693اقدس جانعزیزالرحمن7878220
1699مروهغلام مصطفی7878220
0168اورانوسعبدالرسول7878220
3392احمد سالارعبدالخلیل7878220
1948عاطف اللهاضغر جان7878220
4340عبدالمعروفخدا داد7878211
4308احمد خیاماحمد شاه7878220
0580پرویز جانعبدالجمیل7878220
3187عبدالمتینعبدالخلیل7878220
0270محمد یحیخیال محمد7878211
3640عبدالنجمانعبدالصمد7878220
0144سید مصطفیحسین آقا7878220
4227محمد حسینگل احمد 7878220
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین7878220
1119احمد یاسرفیاض7878220
0529مژدهاحمد شاه7878220
0204عبدالمبینعبدالعزیز7878220
0855مجدود احمدنثار احمد7878220
0253عبدالحفیظعبدالرزاق7878211
3737کرشمهنور آقا7777221
0685شمسیهگل میر خان7777230
0326عمرهسید ذکریا7777230
0852هنگامهغلام حضرت7777230
1768هدیهنعمت الله7777230
2694زهراعزیزالرحمن7777230
2426منیژه عبدالشکور7777230
0814الیاسمحمد رحیم7777230
0724عبدالجبارروکی7777230
2568رحمت اللهگل افغان7777230
98767777230
0065سید عبدالقیومسید جعفر7777230
2559شیرزیبریالی7777230
2353احمد بلالوحید الله7777230
1687متینننگیالی7777230
0839روحید اللهنور الله7777221
1364احمد صفااحمد شاه7777230
11077676240
2747بصیرهمحمد حسن7676240
4054صنمشاه محمد 7676240
0537شیلاعیدی محمد 7676240
3881محمد عمرانمحمد امین7676240
0811عبدالسبحانمحمد عادل7676240
0220شعیبمهر علی7676240
1995روهیدحاجی غلام غوث7676240
2148نصیربصیر7676231
1245سید مصطفیسید محمد 7676240
0015نورالهدیمحمد حامد7676240
0056میلادرجب علی7676240
0882مهدیعبدالحنان7676231
2252ذکی اللهاصحاب الدین7676222
0480ارسلانامیر خان7676240
0786ریحانهعزت الله7676240
0237عبدالنقیبعبدالرقیب7676240
0787شکریهمحمد زمان7676240
0239عبدالودودعبدالفاروق7676240
0166عبدالرحمننور علی خان7676240
3582معصومهعبدالوکیل7575241
0175مرسلنیکو بخت7575250
0090فاطمهحاجی نور محمد7575250
2632زرفشانمحمد خیبر7575250
93257575250
0805محمد غلام رسول7575241
2271احمد شعیبعبدالوکیل7575250
3952بخت اللهمحمد پادشاه7575250
0716روحیدخلیل الرحمن7575250
2004مصورمحمد امبن7575250
2453میر حمزهمیر عزیز الله7575250
2485محمد یوسفعبدالاحد7575250
4201احمد ذکیشیر محمد 7575223
0985انجیلامحمد ظریف7575250
0234واحد اللهفدا محمد7575250
0612عزیزغلام سرور7575250
0369فرمان وکیلفیروز شاه7474260
2655طیبهفواد احمد 7474233
0494بنفشهیزدگرد7474242
3998شیبامحمود خان7474251
3501رستمعبدالرحمن7474260
0821احمد شیرزادشیر افضل7474260
0277شهیام الدینجان ریس7474260
96097474260
1257میلاد احمد مشتاق احمد 7474260
1225بختیاررحمت الله7474260
0190دوست محمد شیرمحمد7474260
3873فرشادمحمد ناصر7474260
0665محمد الطافمحمد اسماعیل7474260
0417قیسبشیر احمد 7474260
2692نیلابمحمد قاسم7373252
1595سودابهاحمد داود7373270
1352لیدامصطفی7373270
3935نرگسخلیل الرحمن7373261
3791عایشهمحمد نذیر7373270
0768سعیدهسید نعیم7373261
3408تانیاسردار محمد 7373261
1125محمد اقبالزلمی7373270
1212هدایت اللهمحبوب الله7373270
1441نقیب اللهمحمد اقبال7373270
2297اکرام اللهنجیب الله7373270
2122عبدالوهابمحمد فاضل7373270
13097373270
0832روح اللهاسد الله7373270
2357ساراحاجی دلاور7272280
0003ثناربانی7272280
0022ایفامحمود شاه7272280
0173مریمغلام مصطفی7272280
3563سادیهنذیر احمد 7272280
2050احمد میلادعبدالاحد7272280
4142احمد سیرویس الدین7272271
0343ربیعنور محمد 7272280
1146ویسجان الله7272253
0193محمد آرشمحمد هارون7272280
4179احمد ذکیدل آغا7272280
4216محمد مصورمحمد رفیع7272280
0906شادابخدا داد7272271
4189محمد نذیرمحمد نجیب7272271
0803محمد امیدمرزا محمد 7272280
0348صبیحهعلی شاه7272271
1126سبحان اللهمحمد انور7272262
4040نکهتمحمد داود7171290
3568فاطمهمحمد یوسف7171290
1503محمد ناظممحمد کاظم7171290
0585عبدالباعثمحمد نعمیم7171290
3616مرتضیمحمد حسیب7171290
3793بشیر احمد شیر محمد7171290
0167سید عقیلسید حسن7171290
1960فیصلسیف الرحمن7171290
1963عبداللهصبغت الله7171236
0563سمونملشاه لالا7171290
0925محمد یاسینعبدالقهار7171290
2366فضل احمد عبدالاحمد 7171290
4015عارفهشیر نظر7070300
3433خیر افشاندوست علی7070300
3419تبسمعبدالهادی7070300
1155کبراسید حسین7070300
2492خورشیدعبدالغنی7070300
0051احمد راشدامین الله7070300
0068مصعبشارخ7070300
0444همایونضیالدین7070291
1822مجیب اللهنجیب الله7070300
2475نصرت اللهعبدالبصیر7070300
0635حیدرشاه ولی7070300
0636نذیر احمد محمد شاه7070291
1019محمد اللهعبدالعزیز7070300
0025رشادمحمد ضیا7070300
74976969301
0489نازیلاحبیب الله6969310
2538سحراحمد ضمیر6969310
3567شبنمفدا محمد 6969301
2225سحرسید احمد 6969310
2018مزدلفهمحمد تمیم6969310
3611حمایت اللهمحمد صابر6969301
2447سعادت اللهنجیب الله6969310
2571طلحهغلام محمد 6969310
0102ذبیح اللهمردان6969283
1573اقبالجلال الدین6969310
0147محمد آصفغلام عباس6969310
2614حامداسد الله6969265
3468جمشیدعبدالشکور6969292
0684احمد ویسمعبدالقهار6969310
2469سید حسینمحمد ظاهر6969310
0399سید مصطفیسید اسماعیل6969310
1655حبیب اللهخدا داد6969310
2062محمد حامدمحمد فرید6969310
0157عمرانفضل6969265
1146شفیع اللهعبدالهادی6969310
4335حنیفهعبدالرشید6868302
1240بهشتهعبدالرحمن6868320
3481محمد امیدخالد6868320
0775محمد قسیمعبدالقدوس6868320
0292مسیرمسعود6868320
0085احمد بلالعبدالشهیق6868320
1347محمد الهاممیر افغان6868320
2565احمد شاهسمیع الله6868275
2254ذاکر اللهاصحاب الدین6868311
0278شجاع اللهبرهان الحق6868311
1122غلام مرتضیرحیم داد6868320
2011فیصلخواجه سعید6868320
0275عمرداد خدا6868320
3399احمد شعیبنثار احمد6868284
3696حشمت اللهحفیظ الله6868320
0467محمد فهیمعبدالبصیر6868320
1102احمد موسیعبدالمجید6868302
0195مروهحکیم خان6767321
2161شمس الدینعبدالعلی6767330
4013ناجیهحسین علی6767303
27616767321
4089زبیرگل محمد 6767330
1194محمد وارثمحمد صدیق6767321
0024صفت اللهنیاز محمد 6767330
0064سید ولیدمحمد کبیر6767321
4092بصیر نور خدا67671716
1176میلادعبدالمتین6767330
1336احمد رامشنیاز محمد 6767330
0001نیک محمد میر محمد 6767330
2673حسام الدینویس الدین6767330
0436حشمت اللهنصرالله6767312
4104سید ولیدمحمد سلیم6767330
0235رومانداد محمد6767330
1022حسیب اللهعبدالدین6767330
2061گیتاعبدالرحیم6666331
4012هدیهعبدالصمد6666322
3670احمد سیرغلام حضرت6666340
11486666340
0401سید مرتضیسید اسماعیل6666340
0569عبیداللهوحید الله6666322
1433عبداللهنصر الله6666340
1158عبدالستارقیام الدین6666340
0559دین محمدگل محمد 6666340
0503شهرامعبدالمنان6666340
0254روماننورخدا6666340
0646احمدعبدالواعظ6666340
1226عبدالبصیرعبدالهادی6666340
0357خالدمحمد صدیق6666331
0495گل چهرهقربانعلی6565341
2573گیتامحرم علی6565350
3586منیژهحبیب الله6565323
1950احمد زینورالرحمن6565332
4165منصورمحمد اسماعیل6565332
1028ذکراللهمراد علی6565305
1278عبدالصادقمنصور6565350
0016ذبیح اللهبسم الله6565350
0071الیاسگل نبی6565350
1499عبدالسمیععبدالصمد6565350
0851محمد بصیرمحمد شریف6565350
43656565341
0555سلیمانرحم خدا6565350
0547احمد فریدعبدالوهاب6464360
3744زرمینهابن امین6464360
0186ډیوهعبدالغفور6464360
3780ادریس حکیم الله6464360
3470شاهرخعبدالحسیب6464333
1957نعمت اللهحضرت ولی6464342
1736شفیق اللهعبدالعزیز6464360
2212شهریارعبدالودود6464351
0532توابتاج محمد 6464360
1609عابدغلام حیدر6464360
3842بصیر احمد داد محمد6464360
0045صوفیهمیر سعید6464360
2672سعدیهشکیب احمد 6363370
0490فرخندهرحیم الدین6363370
2765زحلمحمد قاسم6363370
93456363370
3422محدثهروح الله6363370
2620شهرامعبدالمالک6363370
0853حیدر شاهسید اعلی6363370
0198مختارمحمد نادر6363370
3570ادریسشیرجان6363370
1793احمد سمیرمحمد سمیع6363370
2104قیسمحمد داود6363370
1225شهزادعبدالهادی6363370
3698عابدهعبدالرحمن6262371
2580مطهرهعبدالوکیل6262380
3657زیتونهمحمد شاه6262380
0194رڼاحاجی زلمی6262371
1037ارشاد اللهجلال الدین6262380
1741احمد یاسرفضل الربی6262371
1141عزیز احمدنور احمد 6262371
0134نوراللهعتیق الله6262380
2561حسیب اللهرحمت الله6262380
0987منصورشیرین آقا6262380
0923محمد عمرمحمد حلیم6262380
1110ناصراحمد6262380
3538عبدالجبارعبدالقهار6262380
2291زلگیزلمی6262380
4343احمد شاهامان الله6262380
0594سجادعبدالغفار6262380
0679آرزومحمد مبین6262380
0609محی الدینمحمد امیر6262371
2506ذاکرهمحمد صابر6161381
3674مریم شیر محمد 6161390
3672حسین علیسفر محمد 6161390
0219حسینغلام رسول6161390
91226161381
2635شارخسخی داد6161390
1013احمد بکتاشمعراج الدین6161390
0038حمیداللهروح الله6161390
1354مبشرحبیب الله6161390
3633احمد آغاعبدالعلیم6161390
0579محمد عمرمیر آقا6161390
1945منیر احمد فهیم احمد 6161390
1015وحید اللهاسد الله6161390
0743احمد فرامرزغلام مرتضی6161390
1145حسیب اللهعبدالقهار6161363
3571شبانهاحمد ضیا6060400
0216فاطمهضیا الدین6060382
0555جابرمحمد خلیل6060400
50816060391
0556احمد اللهمحمد اسماعیل6060400
0704روح اللهملا محمد 6060373
1627لطف اللهحیات الله6060400
4238سید سیرسید شیرجان6060400
1192مرتضی عبدالمنان6060400
0648محمد صبورمحمد صابر6060400
0220احمد شعیبمحمد لقا6060400
3697نبیلهبهروز5959410
0174رخسارمحمد شفیع5959410
1115بکتاشوحید الدین5959410
3603فیصلممتاز5959410
2389فیاضعبدالرشید5959410
0761سلیمانداد محمد 5959410
0643محمد سیرمحمد صابر5959410
1930یلدامحمد عارف5858420
3578علیناانور شاه5858420
3425فروزانخان محمد 5858420
0299الیاسعبدالطیف5858420
0894نوابعبدالغفار5858420
0111مصطفیعبدالقادر5858411
22395858420
0981امر الدینعبدالمنان5858420
2528احمد فرزادپاچاه محمد5858420
3325حمید اللهتوفیق الله5858420
1437محمد سلیمعزیز الله5858420
3955حسیب اللهمحمد امان5858420
4293محمد هادیعبدالحمید5858420
0249بشیر احمد ولایت خان5858420
0536محمد اللهعتیق الله5858420
2690سومانصیر احمد 5757430
1598مامون احمد نصیر احمد 5757430
2304احمد سیراحمدالله5757421
1307غلام مجتبیشمس الرحمن5757430
1012عبدالوارثعبدالقسیم5757430
2044راشدعبدالواحد5757430
3764نثار احمد داد محمد 5757421
09645757421
1286میر عبدالربمیر عبدالرحیم5757421
3581زهراانور شاه5656440
3607محمد مصطفیاحمد الله5656431
2124شادابداود شاه5656440
0847شاکر حسینسید نوشیروان5656440
2231سید سایلسید کمال5656440
1369عبدالنصیرعبدالطیف5656368
0298الطاف حسینغیاث الدین5656440
0597محمد طارقعبدالرحیم5656431
0778مرتضیتاج محمد 5656440
4281بهراللهعصمت الله5656431
1922نذیرسید عظیم5656440
4194فوادعیدی محمد 5656440
3688مسعودمحمد اسماعیل5656440
1547منوچهرمحمد اعظم5656413
0566علی حسینمجیب احمد 5656440
0642محمد عمرمحمد صابر5656413
1199ناجیهحاجی آدم خان5555450
3414شکرانعبدالواحد5555450
0046محمد صمیمسلیم شاه5555450
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم55553510
1489رومانزلمی5555450
3934شادابمحمد یعقوب5555450
25665555450
0553احمد میلادجلندر خان5555450
1764سهرابمحمد منصور5555450
0649فتانهمظفرالدین5454460
1498آریامحمد علی5454433
1591نوروزباز علی5454460
0763زاهدغلام فاروق5454460
1728محمد مسیحمحمد مبین5454460
2110احمد فردینعبدالزبور5454460
0139عمرانغلام علی5454451
1743اسماشیرین آغا5353470
2106اجملعبدالمتین5353470
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 5353470
0804عبدالبصیرگلا جان5353470
0663احمد شبیرعبدالحنان5353470
2121سید پرویزسید لالا آغا5353470
3878احمد مدثرخدای داد5353470
0667لطف علیرحیم5353470
0601محسنهنعمت الله5353470
0648نجیلافضل احمد 5252471
0848لطیف حسینسید نوشیروان5252471
1839محمد مرتضیمحمد نذیر5252480
2388محمد امیدسید عمر5252480
3684محمد اسماعیلامیر الدین5252480
3332مسافرسید عبدال5252480
0571احمد ضیامحمد شفیق5252480
1024مروهعبدالجمیل5252480
0236احمد ذکیعبدالرحیم5252462
25815151463
1864رحمت اللهعبید الله5151490
0084زبیرنعمت الله5151472
0678محمد تمیم5151490
0758احمد رومانمحمد گل5151490
2590فرهادحیات الله5151490
4180احمد مهدیاحمد ذکریا5151490
2241آذرمحمد طاهر5151490
1739مدینهامیر محمد 5050482
29235050500
02485050500
1361شاپورمیر احمد5050500
3609احمد زبیرعبدالرافع5050482
4018علی الرحمننور علی5050500
0606میلاد عبدالسلام 5050500
0158وحیداللهعبدالواحد5050500
1500سمیرخان آقا5050500
2529اسد اللهغلام محمد 5050500
1247فضل الدینرسول داد5050500
4164شبناسید رسول4949510
4127عایشهعبدالستار4949510
1092روشناعبدالرسول4949510
2102محمد اسحاقحیات الله4949492
0600سید اسماعیلسید مصطفی4949510
25204949501
2242آرشمحمد طاهر4949510
4270عبدالطیفعبدالعزیز4949510
2367خلیل احمد علی احمد 4949510
0231سید اقبالسید فرید4949501
3931احمد عزت اللهعبدالشکور4848511
3743محمد مایلمحمد جان4848439
3610حق نوازعبدالولی4848502
1548ذکی اللهرحمت الله4848520
3928غلام وارثغلام نبی4848466
3930غلام زبیرغلام نبی4848484
0562فردوسعبدالطیف4848520
0675پیماننصیر احمد4848520
0337مرتضیشاه مصطفی4848520
0073شکریهعبدالعزیز4747530
0076شکیباخان علی4747530
90104747530
3732حبیب اللهعلی یاور4747530
0657علی مرتضیمشتاق کبیر4747530
2615لطف اللهمحمد صفدر4747530
1014احمد فوزاناکرام الدین4747521
2010محمد سبحانمحمد رفیع4747530
2111عرفانعبدالزبور4747530
2611زبیرعبدالجبار4747521
0870رامشمرزا الدین4747530
1197احمد ذکیعبدالجمیل4747530
12774747530
3917نارونسلطان محمد4646522
0599حسیب اللهحمید الله4646540
1848میلاد سید مرزا4646540
1638شهیرعبدالقدیر4646531
1883حکمت اللهسید احمد 4646540
1025محمد امید محمد امان4646540
0126احمد نویدمحمد عارف4646540
0789محمد طارقمحمد عثمان4646540
0321نوید اللهاحمد فرید4646540
1199آرزوغلام سخی4646531
2083احمد طارقنقیب الله4545541
1912عبداللهایام الدین4545541
1640شکیب مسجدی4545550
2675روحیدعبدالصمد4545541
1962ادریسطاهر حسین4545550
2627امیر محمد محمد داود4545550
0359نجم الدینمحراب الدین4545541
0806صدفداکتر سمیع4545352
3921فاطمهسردار محمد4444560
45104444560
4230اسعماعیلمحمد حسن4444560
3755محمد اللهفیض الدین4444560
1907محمد صابرمحمد نسیم4444560
1016غلام مصطفیرحیم4444560
0871رامینمحمد ایوب4444542
3451شبیرحسینایرج میر4444560
0966آسیهعبدالله4444560
04884444560
0788فاطمهمحمد زمان4444560
0490سروشمحمد سلیم4444542
1938نوید سیف الدین4343570
2007شهزادمحمد امین4343570
3695احمد مختارجهانگیر4343570
0349وحید اللهنعمت الله4343561
3608محمد مرتضیاحمد الله4343570
4258الطافنور الله4343570
50074343570
0468مسعودذکیم خان4343570
0714مطیع اللهمحمد ایوب4343570
1198مریمغلام محی الدین4343570
4321مرجانمحمد امان4242580
0717محمد عمرانمحمد همایون4242580
1087روح اللهخدایداد4242580
0718محمد سالممحمد صادق4242571
1179عبدالمبینآقا پادشاه4242580
0170احمد فیصلعبدالبصیر4242580
2128محمد داودمحمد فرید4242571
1308غلام فیصلشمس الرحمن4242580
13034242580
4151مسکاعبدالشکور4141527
2486نبی اللهمحمد ابراهیم4141590
4117حسیب اللهملک مرزا4141590
2289علی اصغرنصیر احمد4141590
0479حشمت اللهحبیب الله4141590
0988حامدغلام حضرت 4141590
0429محمد یوسفگل آقا4141590
60004040600
3584لیمهمسیح الله4040600
1175زرغونهآقا ضیا4040591
4325عمرانمحمد اکرم4040600
3329مصورسلطان محمد 4040582
4107عبدالمصورآغا شیرین4040600
3769عبدالمنیرعبدالستار4040600
0201محمد عاطفمیر آقا4040600
0643احمد ساحلدل آقا4040600
4066محمد روملمحمد انور4040600
0735مجتبیکریم داد4040591
1407گل غنچهعبدالنعیم3939610
3342شبیر احمد محمد عارف3939610
0526یثربعبدالحمید3939601
1614قربانعلی احمد 3939592
0967حمزهفرهاد3939610
0565سید نجیبسید بصیر الله3939610
4106بکتاشخان مرزا3838620
1852مصطفیشاد محمد 3838620
3666ظریف اللهنجیب الله38384814
90403838620
0448اکرم اللهمحمد سرور3838620
1785محمد عمرانمحمد سرور3838611
0537ادریسعزیزالله3838620
0672شفیق اللهشمس الله3838620
1054وارثذبیع الله3838620
0483احمد نوازعبدالودود3838620
4175حامدنعمت الله3737630
1949نصیر احمد ننگیالی3737603
1890عبدالباسطغلام حضرت3737630
2588محمد مصطفیمحمد امین3737630
0500سید امیدسید محمود37373033
0884حسنیهغلام مصطفی3737630
1028افشینشیرین محمد3737603
0365سید احمدسید داود3737630
0997احمد نور الله3636640
3444عبدالوکیلعین الدین3636640
1905نور اللهاحمد جان36364816
1135الهاممحمد هاشم3636631
0478صفی اللهعباس خان3636640
3394ایملمحمد اسلم3636640
1020سراج الدینشاه عسکر3636640
4001بصیرهنصرالله3535650
1251شعیب اللهمحمد یونس3535650
0110محمد ناصرمحمد قاسم3535632
0850محمد نویدمحمد رفیع3535650
29243535650
2165محمد شبیرعبدالمجید3434651
2766احمد فیصلاحمد جاوید3434660
82133434660
1501محمد عمرانحیات الدین3434660
1226احمد شاهغلام سخی3434624
2197عبدالواحدعبدالرحیم3434651
0508سهرابشاه ولی3434633
1153مصباح الدینمحمد غوث3434651
0841محمد هاشممحمد هارون3434660
2164سمیهعبدالبشیر3333643
2432محمد رومانمحمد امان3333670
0312محمد سجادعبدالبصیر3333661
0677مدینهامان الله3333670
2400عبدالمصورعبدالمبین3232680
0670محمد نثارمحمد ناصر3232671
0455محرم علیکرم علی3232680
1014مجتبیبابه جی جان3232680
1701شادابغلام جیلانی3131672
2257احمد شعیبضیا الحق3131681
1710عبدالودودعبدالقدوس3131681
3421حسنامحمد شفیع3030682
18313030700
2177سمیع اللهعزت الله3030700
3340محمد بشیرمحمد کبیر3030700
2955سمیععبدالمجید3030700
1154مهربانمحمد وسیم3030700
1011محمد احدمحمد حنیف3030682
1581یلداامام داد2929710
3558صمیممحمد اکبر2929710
1271محمد احسان سمیع الله2929647
2296مسیح اللهنجیب2929710
2075توفیقمحمد طاهر2929710
0840ادیبمحمد ابراهیم2828711
2530سید حامدسید داود2828720
2670ذکریاعتیق 2828720
2671حشمت اللهمحمد اشرف2727730
0405سید مجتبیسید فرید2727730
0697عبدالباسطعبدالوکیل2727730
0838الهام محمد ابراهیم2626713
2118نصراللهغلام حیدر2626740
0676صدیق اللهغریب الله2626722
0689احمد بلالعبدالمتین2626740
50602525705
2131ادریسمحمد هارون2525741
3748احمد سروشهدایت الله2525741
1314حشمت اللهعبدالروف2525750
4312توریالیفقیر محمد 2424751
1787فروغعطا محمد 2424742
2312هجرت اللهعبدالطیف23235720
4237احمد شکیبغلام جیلانی2323770
0785مسیح اللهنجیب الله2323770
3328رفیعذبیح الله2222780
0955احمد فیصلسردار محمد 2121790
1311وصالمحمد فقیر2121781
3327سباوونسلطان محمد 2020782
21002020800
3407احمد بشیرخان اقا2020791
0658علی بهروزصفی الله2020800
10361919792
1053احمد ضمیرعبدالمالک1919810
45851818802
0231پروانهشفیع الله0رخصت
0265فرزانهعبدالکبیر0رخصت
1024سمیع اللهنور حکیم0رخصت
2443سمیهعبدالروف0رخصت
2707محمودسید حکیم0رخصت
4068احمد خالدعبدالستار0رخصت
0004مروهربانی0غیرحاضر
0005صوفیاتوریالی0غیرحاضر
0019احمد مزملعبدالشکور0غیرحاضر
0029جهیداللهمحب الله0غیرحاضر
0032شاداباسدالله0غیرحاضر
0033احمد ساحلنجیب الله0غیرحاضر
0041احمد رفیعمحمد عظیم0غیرحاضر
0066احمد ضیاننگیالی0غیرحاضر
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد0غیرحاضر
0106عبدالنافعگل احمد 0غیرحاضر
0112محمد نثار احمد 0غیرحاضر
0131مدثر
محمد رفیع0غیرحاضر
0133حامد شمس الله0غیرحاضر
0136الهامصدیق الله0غیرحاضر
0137انعام اللهصدیق الله0غیرحاضر
0138مولا قاسمسید جواد0غیرحاضر
0140احمد ولیددر محمد 0غیرحاضر
0141میرزا حسینمحمد رضا0غیرحاضر
0145صدفعبدالجبار0غیرحاضر
0151حسیناابن امین0غیرحاضر
0154ذکیهشمس الاحمد0غیرحاضر
0155سمیرامحمد نبی0غیرحاضر
0169بشار احمد سنت الله0غیرحاضر
0181یحییمحمد امین0غیرحاضر
0185توحید احمد داد محمد 0غیرحاضر
0188مرسل عبدالصادق 0غیرحاضر
0204عبدالقیومعبدالرحمن0غیرحاضر
0230میسرهانور بیک0غیرحاضر
0237محمد زاهدمحمد یونس0غیرحاضر
0239محمد نسیممحمد یاسین0غیرحاضر
0253محمداللهضیا الله0غیرحاضر
0256احمد شاهمولا داد0غیرحاضر
0300سمیرغلام صدیق0غیرحاضر
0301محمد حارثمحمد معروف0غیرحاضر
0306محمد میلادمحمد سالم0غیرحاضر
0311نصیبحمیدالله0غیرحاضر
0342شیلاعید محمد 0غیرحاضر
0365هدیهعبدالمنیر0غیرحاضر
0384مجیدعوض علی0غیرحاضر
0391نعمانمحمد فرید0غیرحاضر
0398محمد الهامغلام بهاوالدین0غیرحاضر
0404میترازلمی0غیرحاضر
0416عبدالمومنعبدالمبین0غیرحاضر
0456ولیدعبدالبصیر0غیرحاضر
0463محمد روملمحمد ایمل0غیرحاضر
0464محمد بابرمحمد ایمل0غیرحاضر
0465فایزمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0473صدفغلام سرور0غیرحاضر
0492بنفشهخدا داد0غیرحاضر
0499وارثسید امام0غیرحاضر
0500الهامعبدالمالک0غیرحاضر
0501عجازعبدالجلیل0غیرحاضر
0534احمد فهیمشیرپادشاه0غیرحاضر
0539حسیب اللهمحمود0غیرحاضر
0544حبیب اللهمحمود0غیرحاضر
0557عبدالمتینعبدالمطلب0غیرحاضر
0558بسم الله خانرمضان0غیرحاضر
0565انعام عبدالمختار0غیرحاضر
0570هدیغلام فاروق0غیرحاضر
0575عبدالتوابعبدالصبور0غیرحاضر
0583محمد یاسرعبدالکبیر0غیرحاضر
0589معصومهشمس الاحمد0غیرحاضر
0621احمد سیرببرک محمد 0غیرحاضر
0626احمد اللهصدیق الله0غیرحاضر
0638نصیر احمد میر حضرت0غیرحاضر
0639سمیع اللهعبدالحمید0غیرحاضر
0645فاطمهجعفر0غیرحاضر
0652مبین اللهعتیق الله0غیرحاضر
0671محمد عمرمحمد قاسم0غیرحاضر
0672احمد ذکیذکریا0غیرحاضر
0679سهرابفیض محمد 0غیرحاضر
0688ارمغانمحمد شعیب0غیرحاضر
0696اسد اللهفقیر احمد 0غیرحاضر
0727رحمت اللهگل محمد 0غیرحاضر
0759عبدالوارثعبدالصبور0غیرحاضر
0762ایمانغلام حیدر0غیرحاضر
0784نسترننظام الدین0غیرحاضر
0785طیبهفضل الدین0غیرحاضر
0802سلیمانعبدالخبیر0غیرحاضر
0807آمنهاختر حسین0غیرحاضر
0813ملیحهعبدالسلام0غیرحاضر
0823پرویز احمد علی محمد 0غیرحاضر
0824ثنا اللهعبدالخبیر0غیرحاضر
0826مجتبیغلام صدیق0غیرحاضر
0827عتیق اللهغلام صدیق0غیرحاضر
0831فردین احمد خیر محمد 0غیرحاضر
0834گل احمد نور احمد 0غیرحاضر
0835برات علیخیر احمد 0غیرحاضر
0837محمد صادقگل الرحمن0غیرحاضر
0863احمد قیساحمد سمیر0غیرحاضر
0864احمد رضواناحمد سمیر0غیرحاضر
0888علیمراد علی0غیرحاضر
0901ملکهنظر محمد 0غیرحاضر
0902صمیمشیر علی0غیرحاضر
0903میرویسویس الدین0غیرحاضر
0922احمد قیسسردار احمد قیس0غیرحاضر
0956فرخندهحکیم الله0غیرحاضر
0957امان الدینعنایت بیک0غیرحاضر
0975جمشیدسور گل0غیرحاضر
0980محمد صمیممحمد صابر0غیرحاضر
0984محمد فیصلفیض آغا0غیرحاضر
0986احمد سلیمانخلیل الله0غیرحاضر
0993شفیق اللهدولت محمد 0غیرحاضر
1017فرشاد آقا محمد 0غیرحاضر
1031محمد ایملسردار0غیرحاضر
1032بهرامنظام الدین0غیرحاضر
1042محمد الطافعبدالقدیر0غیرحاضر
1043مهریهمحمد رحیم0غیرحاضر
1044صهیبسید رهان0غیرحاضر
1047روح اللهامان الله0غیرحاضر
1048احمد مسعودعبدالباسط0غیرحاضر
1049شاه جهان زیببابه جان0غیرحاضر
1052عبدااللهخلیل الرحمن0غیرحاضر
1077عبدالوارثعبدالوکیل0غیرحاضر
1078محمد ادریسعبدالوکیل0غیرحاضر
1086سید ضیاالدینسید منصور0غیرحاضر
1088نگاهغلام محی الدین0غیرحاضر
1113توحید اللهمحمد اجمل0غیرحاضر
1127کوثرعبدالشعیب0غیرحاضر
1145رضوانمحمد نعیم0غیرحاضر
1150احمد قیسمیر افغان0غیرحاضر
1153لطف الرحمنغلام فاروق0غیرحاضر
1157تمیممحمد آغا0غیرحاضر
1198محمد میکایلفضل الرحمن0غیرحاضر
1208سید روحیدسید عبدالرحمن0غیرحاضر
1209سید عثمانسید عبدالرحمن0غیرحاضر
1221محمد یوسفذبیح الله0غیرحاضر
1230کرشمهعبدالرزاق0غیرحاضر
1244عایشهطلا محمد 0غیرحاضر
1246خسروسید احمد 0غیرحاضر
1247حمیدهغلام عباس0غیرحاضر
1276فیصلملا محمد 0غیرحاضر
1279سید نصیرسید رحیم0غیرحاضر
1285عبدالجبارحیات الله0غیرحاضر
1286محمد منصورلطف الله0غیرحاضر
1287انصار اللهلطف الله0غیرحاضر
1305فهیم اللهشکر صاحب0غیرحاضر
1348موسیمحمد آغا0غیرحاضر
1349سعادت اللهشمس الله0غیرحاضر
1373نبی اللهمحمد نور0غیرحاضر
1378مدثر اللهحسیب الله0غیرحاضر
1381قیومعبدالهادی0غیرحاضر
1388احمد بلالوحید الله0غیرحاضر
1398مسیح اللهشکران0غیرحاضر
1399احمد یاسرجاوید0غیرحاضر
1430محب اللهفضل الله0غیرحاضر
1444عبدالمجیبعبدالمجید0غیرحاضر
1445شکیبسهراب0غیرحاضر
1447شبنماسدالله0غیرحاضر
1455پوپل زیمحمد نعیم0غیرحاضر
1465حسنامحمد ظفر0غیرحاضر
1493محمد زمانرجب علی0غیرحاضر
1507لطف علینور علی0غیرحاضر
1509احمد فرخاحمد شفیع0غیرحاضر
1536مایلمحمود0غیرحاضر
1537سید محفوظامیر حمزه0غیرحاضر
1549عبدالوارثخواجه عبدالله0غیرحاضر
1550محمد منصورمحمد عمر0غیرحاضر
1558نگینهعبدالعظیم0غیرحاضر
1559احمد مصطفیوحید الله0غیرحاضر
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی0غیرحاضر
1562یماعبدالجلال0غیرحاضر
1565زحلنصرالله0غیرحاضر
1569مزملجمال الدین0غیرحاضر
1570محمد ویسممحمد رحیم0غیرحاضر
1577نرگسنجیب الله0غیرحاضر
1583مهرینسلیم شاه0غیرحاضر
1594سمیهمحمد منیر0غیرحاضر
1612الطاف حسیننجیب الله0غیرحاضر
1615محور شاهبهادر شاه0غیرحاضر
1617سید محبوبسید محفوظ0غیرحاضر
1635عبدالسمیععبدالحفیظ0غیرحاضر
1639محمد رفیعمحمد شفیع0غیرحاضر
1642زاهد الرحمنالف الرحمن0غیرحاضر
1652سکینهخادم حسین0غیرحاضر
1669حسین سیف علی0غیرحاضر
1686ارسلاناحمد خالد0غیرحاضر
1691عبدالرزاقعبدالمالک0غیرحاضر
1692مهریهسید نصرت0غیرحاضر
1698رمزیهسید اکبر0غیرحاضر
1702زینباحمد زبیر0غیرحاضر
1706عمرانعبدالفتاح0غیرحاضر
1717مشعلعبدالرحیم0غیرحاضر
1745احمد ضیامحمود0غیرحاضر
1750مسعود حبیب الرحمن0غیرحاضر
1751حمیدهمحمد صابر0غیرحاضر
1752آسیهمحمد حسن0غیرحاضر
1755فرزانهدل جم0غیرحاضر
1771حدیثهمحمد یعقوب0غیرحاضر
1776پرویزشاه ودود0غیرحاضر
1778تهمینهغلام زبیر0غیرحاضر
1786ابوذرغلام صدیق0غیرحاضر
1803نقیب اللهمحمد کبیر0غیرحاضر
1804محمد اسحاقعبدالجمیل0غیرحاضر
1818بسیماسید هاشم0غیرحاضر
1820مسعودآقا گل0غیرحاضر
1832عبدالبصیرعبدالمبین0غیرحاضر
1838عزت اللهغلام سرور0غیرحاضر
1841شمس اللهالفت الله0غیرحاضر
1846عزم الدینجمال الدین0غیرحاضر
1847احمد جاویدمحمد گل0غیرحاضر
1849میلاد مرزیغلام جیلانی0غیرحاضر
1860شیروزشهاب الدین0غیرحاضر
1868حشمت اللهعزت الله0غیرحاضر
1877علی عطارجب0غیرحاضر
1880اکبر علیمحمد امین0غیرحاضر
1885بهزادکمال الدین0غیرحاضر
1888محمد عوضمحمد جان0غیرحاضر
1889عبید اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
1910احمد قیسعتیق الله0غیرحاضر
1925احمد مدثرعبدالصادق0غیرحاضر
1942میر عبدالربمیر عبدالرحیم0غیرحاضر
1966محمد فهیممحمد همایون0غیرحاضر
1976مصطفیممحمد یونس0غیرحاضر
1977میوندعزیز الرحمن0غیرحاضر
1985کریمهحمیدالله0غیرحاضر
1986آرشداد الله شریف0غیرحاضر
1990ساحلعبدالنصیر0غیرحاضر
1991مرتضی نور آغا0غیرحاضر
1992سید نثارسید ممتاز0غیرحاضر
2003رقیهعبدالحمید0غیرحاضر
2009نیلوفرشاه آقا0غیرحاضر
2033حسیب اللهغلام ربانی0غیرحاضر
2042معصوم احمدحاجی محمد0غیرحاضر
2055منیب اللهحمیدالله0غیرحاضر
2068مقدمعبدالضیا0غیرحاضر
2069شبیرعبدالضیا0غیرحاضر
2070عبدالتوابعبدالوحید0غیرحاضر
2071جوادعبدالضیا0غیرحاضر
2072عدنانمحمد معصوم0غیرحاضر
2081ایملمعراج الدین0غیرحاضر
2082اجملمعراج الدین0غیرحاضر
2103مبینحاجی سلطان0غیرحاضر
2105حسیب اللهجندر0غیرحاضر
2114پیمانپاچاه0غیرحاضر
2115محمد دلمحمد گل 0غیرحاضر
2117احمد شهیراحمد شکیب0غیرحاضر
2125عبدالنقیبمیر احمد 0غیرحاضر
2132شیلاسردار آقا0غیرحاضر
2134رقیهصالح محمد 0غیرحاضر
2135ستریهغلام رسول0غیرحاضر
2138حمید آقاخان آقا0غیرحاضر
2146فیروز الدینغلام علی0غیرحاضر
2150سید علیسید احمد 0غیرحاضر
2158خطابحبیب الله0غیرحاضر
2166طایبهقلندر شاه0غیرحاضر
2187ممتازالدینمهتاب الدین0غیرحاضر
2190فیصلعبدالهادی0غیرحاضر
2194عبدالرشیدمزار گل0غیرحاضر
2195ادریسامام گل0غیرحاضر
2200احمد زبیرنثار احمد 0غیرحاضر
2202مشتاقمحمد شریف0غیرحاضر
2209مهرانعبدالوکیل0غیرحاضر
2221احمد راشدعبدالظاهر0غیرحاضر
2226بی بی کبراسید حامد0غیرحاضر
2246مختارتوریالی0غیرحاضر
2249محمد یوسفمجیب الرحمن0غیرحاضر
2263الیاسمحمد نجیم0غیرحاضر
2264جاهدعبدالفتاح0غیرحاضر
2270عبدالمنیرعبدالحمید0غیرحاضر
2287رامینمعراج الدین0غیرحاضر
2298نیک محمد خالق داد0غیرحاضر
2300محمد حدیثحسام الدین0غیرحاضر
2305علی رضامحمد ناصر0غیرحاضر
2315احمد ممتازبهتر0غیرحاضر
2336صباحتمحمد رفیع0غیرحاضر
2343سید رحیمسید اقبال0غیرحاضر
2345بسم اللهعبدالمنیر0غیرحاضر
2350دنیابشیراحمد0غیرحاضر
2351عاشق الرحمن فضل الرحمن0غیرحاضر
2355روملعظم الدین0غیرحاضر
2363مصطفیخورشید احمد 0غیرحاضر
2368شیرازالدیناسلام الدین0غیرحاضر
2369صمیمعزیز آقا0غیرحاضر
2372امیدقیام علی0غیرحاضر
2374شفیع اللهعبدالقاری0غیرحاضر
2377محمد حاشرنور آقا0غیرحاضر
2384نادرهحبیب الله0غیرحاضر
2397احمد شعیباحمد جاوید0غیرحاضر
2398شبیرعبدالخلیل0غیرحاضر
2399سلطان احمد مسعود احمد 0غیرحاضر
2403عمران اخپلواک0غیرحاضر
2405عبدالتوابعبدالوهاب0غیرحاضر
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم0غیرحاضر
2444بلالمرزا خان0غیرحاضر
2452احمد سیرتضیا الدین0غیرحاضر
2458وسیممحمدآغا0غیرحاضر
2464زلگیعبدالجان0غیرحاضر
2472لمرامرالدین0غیرحاضر
2494میلادمحمد یاسین0غیرحاضر
2500روح اللهنصرالله0غیرحاضر
2507بصیر احمد ولی محمد 0غیرحاضر
2518سلیمخلیل الله0غیرحاضر
2519ریحان اللهمحمد عاصم0غیرحاضر
2526عبدالمصورعبدالصبور0غیرحاضر
2545ریبع اللهنبی الله0غیرحاضر
2553محمد اطهرمحمد اشرف0غیرحاضر
2555عمرزریالی0غیرحاضر
2556راشدمحمد فهیم0غیرحاضر
2557حیدر زریالی0غیرحاضر
2563صفی اللهمحمد صابر0غیرحاضر
2570عبدالوهابعبدالمتین0غیرحاضر
2574روح الامینمحمد رقیب0غیرحاضر
2575محمد شفیقعبدالوحید0غیرحاضر
2592احمد سهرابعبدالغفور0غیرحاضر
2596نگینه احمدیسید مقصود0غیرحاضر
2605احمد جاویدعبدالبصیر0غیرحاضر
2612سمیع اللهعطا محمد 0غیرحاضر
2624صلاح الدینعبدالقادری0غیرحاضر
2642شبنممحمد تقی0غیرحاضر
2645نظیفهمحمد داود0غیرحاضر
2647سمیع اللهدولت خان0غیرحاضر
2649فیصلامام محمد 0غیرحاضر
2656امیر بیگمملا محمد0غیرحاضر
2689عبدالحیعبدالصمد0غیرحاضر
2750سپوژمیعبدالبصیر0غیرحاضر
2756سحرمحم رسول0غیرحاضر
2758تمکینمحمد رسول0غیرحاضر
2767شگوفهخوشحال0غیرحاضر
2790سدرهذبیح الله0غیرحاضر
2874مهریهمحمد عمر0غیرحاضر
2983حکمت اللهعبدالقدوس0غیرحاضر
3012سید مجتبیسید حسن0غیرحاضر
3301عباسمحمد نقی0غیرحاضر
3330سید مرتضیجمعه خان0غیرحاضر
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله0غیرحاضر
3333عبدالباسطعبدالجمیل0غیرحاضر
3339نوید آغاغلام حضرت0غیرحاضر
3344محمد صمیممحمد صادق0غیرحاضر
3355احمد قریشببرک0غیرحاضر
3378مطیع اللهخلیل الله0غیرحاضر
3386محمد عیسیشمس الله0غیرحاضر
3395محمد یوسفعبدالقدیر0غیرحاضر
3401احمد آرشمحراب الدین0غیرحاضر
3416ملیناصدیق الله0غیرحاضر
3418حسناهمایون0غیرحاضر
3420برینعبدالطیف0غیرحاضر
3431نیلابآقا محمد 0غیرحاضر
3440لطف اللهدولت خان0غیرحاضر
3449احمد شاهغلام محمد 0غیرحاضر
3450اسحاقمحمد فهیم0غیرحاضر
3462فرزادمحمد معصوم0غیرحاضر
3467سید حسیبسید نصیر0غیرحاضر
3497سایمهمحمد نعیم0غیرحاضر
3498مدینهمحمد یوسف0غیرحاضر
3512مریمسید امان الله0غیرحاضر
3518هیوادمحمد نسیم0غیرحاضر
3519سهرابمحمد اشرف0غیرحاضر
3520نورالدینعلی داد0غیرحاضر
3566حسنیهسید معراج0غیرحاضر
3592محمد ادریسحاجی ادم خان0غیرحاضر
3624مطیع اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
3626باسط غلام حضرت 0غیرحاضر
3652امیرمحمد یوسف0غیرحاضر
3653نصرت احمد جاوید0غیرحاضر
3658حلیمهروح الله0غیرحاضر
3664مصطفیعبدالزبیر0غیرحاضر
3665احمد مجتبیذکریا0غیرحاضر
3669رومانعبدالجلیل0غیرحاضر
3678سیف الرحمنعبدالغفار0غیرحاضر
3687مصطفیمحمد آصف0غیرحاضر
3699شهر بانومحمد واقف0غیرحاضر
3728عبدالاحدگل ممحمد 0غیرحاضر
3740حبیب اللهمحمد جان0غیرحاضر
3742فردوسزلگی0غیرحاضر
3745محمد اکبرمحمد ریاض0غیرحاضر
3746نویدمحمد داود0غیرحاضر
3749مبعیثمحمد کبیر0غیرحاضر
3750محمد عثمانحبیب الرحمن0غیرحاضر
3751مصطفیمولا داد0غیرحاضر
3752روملمحمد سلیمان0غیرحاضر
3754نعمت اللهشیر الله0غیرحاضر
3765عبدالعزیزعبدالجمیل0غیرحاضر
3770محمد نبیمحمد شفیع0غیرحاضر
3782خالدمحمد حعفر0غیرحاضر
3784عبدالنعیمعبدالفهیم0غیرحاضر
3792مهسااحمد بیژن0غیرحاضر
3799مریممحمد آصف0غیرحاضر
3800حمیرامحمد اکبر0غیرحاضر
3801محمد عمرانمحمد اکبر0غیرحاضر
3802محمد ادریسمحمد آصف0غیرحاضر
3803محمد عمرمحمد اکبر0غیرحاضر
3814محمد سالمعبدالهادی0غیرحاضر
3815سید وسیمسید خلیل الله0غیرحاضر
3828طوفانتوریالی0غیرحاضر
3849حدیثهنظر محمد0غیرحاضر
3850رخسارمحمد رفیع0غیرحاضر
3851حفصهابن امین0غیرحاضر
3854سید حسینسید یحی0غیرحاضر
3855تمیممیراحمد 0غیرحاضر
3905شیرزیشاه رسول0غیرحاضر
3906سید احمد سید عمر الدین0غیرحاضر
3920ام البنینظاهر شاه0غیرحاضر
3927رستمعبدالهادی0غیرحاضر
3929محمد یوسفمحمد یونس0غیرحاضر
3950تمنامحمد حسن0غیرحاضر
3954فرزادهمایون0غیرحاضر
3960عبدالقدیرعبدالکریم0غیرحاضر
3990نقیب اللهعزیز محمد0غیرحاضر
3996گلاب الدیننظام الدین0غیرحاضر
3999عایشهرحمن0غیرحاضر
4003صباجان آقا0غیرحاضر
4041احمد بلالاحمد مسعود0غیرحاضر
4050ضمیر احمد نور احمد 0غیرحاضر
4051امید عبدالجبار0غیرحاضر
4052صدفمحمود خان0غیرحاضر
4055احمد هشامخالد احمد 0غیرحاضر
4060شریفهعبدالمحمد 0غیرحاضر
4062جلال الدینمحمد رسول0غیرحاضر
4069قیسغلام جیلانی0غیرحاضر
4070جاویدغلام رسول0غیرحاضر
4072فیاضحیات الله0غیرحاضر
4076فرحانهعبدالخالق0غیرحاضر
4080مجتبیشیرین آغا0غیرحاضر
4105فردوسعزیزالله0غیرحاضر
4126احمد سیرمحمد احسان0غیرحاضر
4130شگوفهمحمد فاروق0غیرحاضر
4152رامینعبدالحی0غیرحاضر
4153سید سمیع اللهسید رسول0غیرحاضر
4157لیمهعبدالله0غیرحاضر
4161زهرهاکرام الدین0غیرحاضر
4162شهرهفرید0غیرحاضر
4163میسرههمایون0غیرحاضر
4169قیسخان آغا0غیرحاضر
4172احمد سیرشیر نظر0غیرحاضر
4181سهرابپاینده محمد 0غیرحاضر
4196امیر حسین فرهاد0غیرحاضر
4207زرمینهغلام نبی0غیرحاضر
4211نجیب الرحمنعبدالرحمن0غیرحاضر
4214فیاضعبدالبصیر0غیرحاضر
4215ابراهیمجاوید0غیرحاضر
42210غیرحاضر
4241زبیرغلام ایشان0غیرحاضر
4250عبداللهمحب الله0غیرحاضر
4256سید احمد سید محمد مهدی0غیرحاضر
4260پریعبدالمیر0غیرحاضر
4261حسنقاسم علی0غیرحاضر
4262اجملنصیر احمد 0غیرحاضر
4265فدا محمد نیک محمد 0غیرحاضر
4271شبیر احمد عبدالواحد0غیرحاضر
4275احسان اللهجیلانی0غیرحاضر
4276خواجه نذیرخواجه میرانجان0غیرحاضر
4283دیباغلام سعید0غیرحاضر
4290نجفشیر جان0غیرحاضر
4306مرمرهمحمد قاسم0غیرحاضر
4328احمد عابدخدا داد0غیرحاضر
4331وحیدهحسین علی0غیرحاضر
4337فوادتاج الدین0غیرحاضر
4339رامیناسد الله0غیرحاضر
4342عمرانعبدالخالق0غیرحاضر
4358اسد اللهدستگیر0غیرحاضر
4359محمد نصیرسید میر0غیرحاضر
0001شگوفهنوروز خان0غیرحاضر
0003محمد نعمانجنگ باز0غیرحاضر
0008فریدونولی محمد0غیرحاضر
0029نثار احمدروح الله0غیرحاضر
0034بشیر احمدبسم الله0غیرحاضر
0036میوندعبدالحق0غیرحاضر
0037محمد الهامعبدالظاهر0غیرحاضر
0048ریحانهغلام مجتبی0غیرحاضر
0050احمد راشدسلطان جان0غیرحاضر
0076عمرخانعلی خان0غیرحاضر
0097ادریسمحمد شیرین0غیرحاضر
0133حسیب اللهحبیب الررحمن0غیرحاضر
0162نصیر احمدعبدالبصیر0غیرحاضر
0183بیژنعبدالغیاث0غیرحاضر
0190محمد ادریس محمد اسحاق0غیرحاضر
0197محمد بلالمیرویس0غیرحاضر
0259منصورمحمد ایمل0غیرحاضر
0260محب اللهعصمت الله0غیرحاضر
0273مبشر احمدمحمد نعمان0غیرحاضر
0277سحرحفیظ الله0غیرحاضر
0289لطف اللهفدا محمد0غیرحاضر
0296اول خانمحمد اگل0غیرحاضر
0307عبدالطیفعبدالعزیز0غیرحاضر
0332خواجه مرتضی عبدالرحمن0غیرحاضر
0335اقبال احمدعبدالسبحان0غیرحاضر
0342حنیفولی محمد0غیرحاضر
0349محمد صدیقمحمد فرید0غیرحاضر
0350محمد مصطفیمحمد ولی0غیرحاضر
0374ایملشیریندل0غیرحاضر
0378الهاممحمد یونس0غیرحاضر
0385نعمت اللهعبدالغفور0غیرحاضر
0394سید مرتضیسید عارف0غیرحاضر
0407عبدالحامدعبدالرب0غیرحاضر
0409فوادعیدی محمد0غیرحاضر
0414شبیرعبدالواحد0غیرحاضر
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه0غیرحاضر
0424محمد کریمشیر حسین0غیرحاضر
0425انوشهغلام محمد0غیرحاضر
0426هوسیخیرالدین0غیرحاضر
0437خیرالدینویس الدین0غیرحاضر
0438عتیق اللهنقیب الله0غیرحاضر
0465احمد ماهرمیر اضغر0غیرحاضر
0474محمد نصیرسید میر0غیرحاضر
0482لطف الرحمنمحمد عارف0غیرحاضر
0486آسیه اسما عبدالفتاح0غیرحاضر
0501جوادمولا داد0غیرحاضر
0502محمد سنجرمحمد مدی0غیرحاضر
0509پلوشهحاجی محمد0غیرحاضر
0530احمد فردینعبدالرحمن0غیرحاضر
0535مبارزعبدالفیاث0غیرحاضر
0551میتراعبدالهادی0غیرحاضر
0556سباووننور احمد0غیرحاضر
0561محمد اقبال خان جان0غیرحاضر
0562صنوبرمحمدداود0غیرحاضر
0564سید نجیمسید بصیرالله0غیرحاضر
0577حمیداللهشجاع الله0غیرحاضر
0580احمد شبیرخیرالدین0غیرحاضر
0581ذبیح اللهعبدالمجید0غیرحاضر
0592بهشتهعبدالواحد0غیرحاضر
0594مهنوشعبدالوکیل0غیرحاضر
0604احسانامان الدین0غیرحاضر
0613مدینهزمری0غیرحاضر
0621محمد بلالمحمد ظاهر0غیرحاضر
0639رخسارمحمد سالم0غیرحاضر
0641سید شهیمسید شریف0غیرحاضر
0644میوندمیرویس0غیرحاضر
0647گهرعبدالمبین0غیرحاضر
0663زیارملشیر محمد0غیرحاضر
0664رویدمحمد مجید0غیرحاضر
0682محمد یعقوبمحمد اشرف0غیرحاضر
0684محمد هلالمحمد طالب0غیرحاضر
0711کامرانشیرالرحمن0غیرحاضر
0734محمد میونددوست محمد0غیرحاضر
0740احمد فیصلذبیع الله0غیرحاضر
0741ساجداللهفیصان الله0غیرحاضر
0744یاسرغلام صدیق0غیرحاضر
0754میوندجان آغا0غیرحاضر
0758 محمد اسماعیلقطب الدین0غیرحاضر
0767منصورمسعود0غیرحاضر
0807سونیاعبدالمبین0غیرحاضر
0821سارهعبدالجمیل0غیرحاضر
0824محسنمردان0غیرحاضر
0825فیروزعیدی محمد0غیرحاضر
0834عبدالباسطعبدالعزیز0غیرحاضر
0842احمد جواداحمد شاه0غیرحاضر
0848فرحنازفرهاد0غیرحاضر
0851احمد براتعبدالرحیم0غیرحاضر
0854الهامامان الله0غیرحاضر
0862محمد عمرانمحمد اکبر0غیرحاضر
0872سید صمیمسید قاسم0غیرحاضر
0890سحرفتح الله0غیرحاضر
0891مینهباز محمد0غیرحاضر
0892مسیح اللهکاکا شرین0غیرحاضر
0938طیب صدیقحامد صدیق0غیرحاضر
0951بلالغلام صفدر0غیرحاضر
0953کریم اللهمحمد ناصر0غیرحاضر
0971جوادمحمد انور0غیرحاضر
0977مسلمعبدالله0غیرحاضر
0978محمد آزادمحمد عالم0غیرحاضر
0979جمیع اللهغزال الدین0غیرحاضر
0982اختر محمدمحمد امین0غیرحاضر
1018رحمت اللهمحمد گل0غیرحاضر
1067حبیب الله شیر پادشاه0غیرحاضر
1074میلادعبدالوکیل0غیرحاضر
1144حامدملنگ0غیرحاضر
1148سهرابخان آقا0غیرحاضر
1150آمنهعبدالخلیل0غیرحاضر
1166یلدامحمد آصف0غیرحاضر
1169روح اللهکریم الله0غیرحاضر
1170محمد الیاسمحمد غنی0غیرحاضر
1224جمیلامیر محمد0غیرحاضر
1237محمد آرشغیاث الدین0غیرحاضر
1242احمد ابرارغلام فاروق0غیرحاضر
1245غلام ابوبکرغلام حیدر0غیرحاضر
1249لعل الدینامرالدین0غیرحاضر
1258محمد نصیرمحمد قسیم0غیرحاضر
1266ضیااللهگل فقیر0غیرحاضر

پاسخنامه

شماره سوالجواب درست
14
23
31
42
51
64
72
82
92
103
114
121
134
144
152
162
171
182
191
201
211
223
234
242
254
264
272
282
291
302
312
324
334
342
351
363
372
382
393
401
414
421
434
442
451
463
472
483
492
501
511
524
533
542
552
562
572
583
591
602
613
623
634
641
651
661
672
681
693
702
712
721
731
743
753
762
774
784
794
804
813
824
834
841
851
861
873
881
894
902
911
923
933
942
951
963
972
983
994
1003
فهرست

you're currently offline