جدول ذیل شامل نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ میباشد.
نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.
درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.
درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان مضمون تاریخ صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹

آی دینامنام پدرنمرهدرستغلطسفید
0119مامونضیاالحق10010000
1322عمران اللهیار محمد 999910
0301مصطفیعزیزالله989820
0986احمد سلیمانخلیل الله989820
0534احمد فهیمشیرپادشاه979730
0680اجملنور احمد فهیم979730
0592فردینمحمد اسحاق969640
1539فریدهعبدالرازق969640
2287رامینمعراج الدین969640
0053الهام الدینامیر جان959550
0436حشمت اللهنصرالله959550
0955احمد فیصلسردار محمد 959550
1350احمد مسعودفضل الرحمن959550
2142ایملنصیر احمد959541
1701شادابغلام جیلانی949460
1924سید میر علی شاهسید احمد شاه949460
0215آیدامحمد فواد939370
0360حکمت اللهکفایت الله939370
0474رخسارسید اسحاق939370
0596جاوید نیازیحاجی عبدالحق939370
0641سروشابوبکر939370
0917فریالاحمد سخی939370
1643محمد ذبیحمحمد غلام نبی939370
2343سید رحیمسید اقبال939361
2734احمد شبیرمحمد الله939370
4168عبیداللهغلام مجتبی939370
0050محمد مدثرعبدالله929280
0637محمدشاه ولی929280
0640نعمانرحمان گل929280
1072هوسیعبدالحلیم929280
1306فرزادمحمد مبین929280
9431929271
0016ذبیح اللهبسم الله919190
0202کوهسارحسیب الله919190
0361عبدالباسطعبدالاحمد919190
0604عبداللهچاریارقل919190
1344شگوفهغلام محبوب919190
2083احمد طارقنقیب الله919190
2112سمسور الرحمنفدا محمد 919190
2908مریمعبدالقدیر919190
3430سلطانهزمری919181
3545احمد زبیراحمد ذکی919190
3583صبنانعمت الله919190
3823عزیزناظم بیک919181
0002محمد یعقوبمحمد ابراهیم9090100
0118نوید احمد فیروز احمد 9090100
0183سمسورمحمد عارف9090100
0290نرگسمحمد رسول9090100
0485احمد شکیبشیر پادشاه9090100
0627زعیمشیر احمد 9090100
1246خسروسید احمد 9090100
1689فاطمهمحمد رحیم9090100
1838عزت اللهغلام سرور9090100
2010محمد سبحانمحمد رفیع9090100
2346پروانهعبدالبشیر9090100
0561حامدسید آور8989110
0985محمد یوسفعبدالحبیب8989110
1779نیلوفرسید رضا شاه8989110
1822مجیب اللهنجیب الله8989110
1866مروهعبدالقیوم8989110
2277نجیب اللهمحمد امین8989110
2332یلدامحمد ظاهر8989110
0253محمداللهضیا الله8888120
0393سید یوسفسید حامد8888120
0806صدفداکتر سمیع8888120
1029منصورخیر محمد 8888120
1959محمد حسنمحمد وزیر8888120
3604رویناگل محمد 8888120
4013ناجیهحسین علی8888120
0027عبدالواحدتاج محمد 8787130
0126احمد نویدمحمد عارف8787130
0473صدفغلام سرور8787130
0651شیراحمد گل الرحمن8787130
1225بختیاررحمت الله8787130
1345زهراخواجه ظفر8787130
1867بسیناعبدالقیوم8787130
1887حارثعبدالقادر8787130
1925احمد مدثرعبدالصادق8787130
2247فرحتذین العابدین8787130
2270عبدالمنیرعبدالحمید8787130
2311مدثراللهبهرالدین8787130
0157شبنممحی الدین8686131
0540صفی اللهمحمد عوض8686140
0682ارسلانعبدالاحد8686140
0833عبدالمصورعبدالجلیل8686140
1102حمیرا صفاعنایت الله8686140
1987رفیع اللهداد الله شریف8686140
2076عثمانعبدالرزاق8686122
2293ظریفغلام سخی8686140
2505بلالمحمد قاسم8686140
2797سجیهسید محمد8686140
0062انوشمحمد نعیم8585150
0143بشیرالدینبصیر الدین8585150
0535محمد نعیمعبدالرحمن8585150
0883آرشعبدالحنان8585141
1688میوندعنایت الله8585141
1690مروهمحمد رحیم8585132
2156سحرمحمد نبی8585150
2289علی اصغرنصیر احمد8585150
2408خدیجهامین الله8585150
3394ایملمحمد اسلم8585150
3873فرشادمحمد ناصر8585150
0103سید الیاسعبدالرحیم8484160
0667لطف علیرحیم8484160
1198محمد میکایلفضل الرحمن8484160
1234فرهادسید آقا8484160
1986آرشداد الله شریف8484160
2345بسم اللهعبدالمنیر8484160
0125سحرمحمد انور8383134
0141میرزا حسینمحمد رضا8383170
0152فاطمهخیر محمد 8383170
0379توریالیفقیر محمد8383170
0611مریمفرید احمد8383170
1621بی بی رحیمهنورالدین8383170
1825مینهفیض محمد8383170
0028محمد اقبالفرید احمد 8282180
1023محمد شریفخان علی8282180
1101سلسلهنجیب الله8282180
1436عزیز اللهامام علی8282180
1645نورستهجمعه خان8282180
3953ذکیهمحمد عیسی8282162
0644سمیهمحمد حسن8181190
0857فرحنازحکیم الله8181190
1070سارهعزیز احمد 8181190
1129نادیهصفی الله8181190
1132ثنامحمد حکیم8181190
1509احمد فرخاحمد شفیع8181190
1577نرگسنجیب الله8181190
1603شملههدایت الله8181190
2166طایبهقلندر شاه8181190
2443سمیهعبدالروف8181190
2784شبنممحمد شاه8181190
3033نیاز محمد نجیب الله8181190
3472محمد الهامغلام نقشبند8181190
3633احمد آغاعبدالعلیم8181181
0051احمد راشدامین الله8080200
0091بی بی اقرأحاجی نور محمد8080200
0099احمد وارثنجیب الله8080200
0146تهمینهعبدالواحد8080200
0149زرمینهصالح محمد 8080200
0575عبدالتوابعبدالصبور8080200
0910مقدسعبدالرحمن8080200
1014احمد فوزاناکرام الدین8080200
1035محمد راشدرحم الدین8080200
1128هدیهصفی الله8080200
1130طیبهعبدالغفور8080200
1499عبدالسمیععبدالصمد8080200
2014توفیق اللهامین گل8080200
2065نجواهمایون8080200
2510سمیع اللهحاجی مایل8080200
2595مژگانامان الدین8080200
3580هدیهعبدالعلی8080200
0026محمد حامدتاج محمد 7979210
0677ایمانعلی مرزا7979210
1150آمنهعبدالخلیل7979210
1557احمد مدثرندا محمد 7979210
2073فرحتعبدالحبیب7979201
3577حبیبهعبدالحمید7979210
0035میلادمایل آقا7878220
0147محمد آصفغلام عباس7878220
0201زهرانثار احمد7878220
0343ربیعنور محمد 7878220
0358محمد قسیمگل رحمان7878220
0414شبیرعبدالواحد7878220
1373نبی اللهمحمد نور7878220
1378مدثر اللهحسیب الله7878202
1553شکریهعبدالعزیز7878220
2642شبنممحمد تقی7878193
3438احمد سیرسلطان محمد 7878220
3569شکیبافدا محمد 7878220
3802محمد ادریسمحمد آصف7878220
0093امان اللهمحمد خالد7777230
0236سکینهسید سکندر7777230
0684احمد ویسمعبدالقهار7777230
0869عبیدالرحمنخدا داد7777230
1039ذبیح اللهغلام مصطفی7777230
1699مروهغلام مصطفی7777230
1768هدیهنعمت الله7777230
1974روح القوامعبدالقهار7777230
2359میلادمحمد محسن7777230
2451عبداللهصبغت الله7777230
0047محمد الهامعبدالمعصوم7676240
0264احمد مبشرحشمت الله7676240
0566علی حسینمجیب احمد 7676240
0647گهرعبدالمبین7676240
0674شیبانجم الدین7676240
0724عبدالجبارروکی7676240
0844محمد اقبالمحمد ایوب7676240
0874محمد مصطفیعبدالولی7676240
1127کوثرعبدالشعیب7676240
1173طارقحکیم خان7676240
1227احمد واجدحمید الله7676240
1834عرفان اللهجان آغا7676240
2472لمرامرالدین7676240
2559شیرزیبریالی7676240
0101زینتاحمد فهیم7575250
0157عمرانفضل7575250
0239عبدالودودعبدالفاروق7575241
0257صدیق اللهحبیب الله7575250
0757شفیع اللهحشمت الله7575250
0825فرشاداحمد گل7575250
0860گلاب الدینمعراج الدین7575250
1100حمیدهنوروز7575250
1114زبیرفضل احمد 7575250
1213فیصل سید احمد 7575250
1761باسطهعطا محمد 7575223
1982محمد ادریسجمعه گل7575250
2517محمد مبشرمحمد عمر7575241
2600غزلحسیب الله7575250
3355احمد قریشببرک7575250
0049عبدالمدبرعبدالله7474260
0330حسناعبدالصمد7474260
0467صدامغلام نبی7474260
0671محمد عمرمحمد قاسم7474242
0673همانجم الدین7474260
0843احمد خسرواحمد جان7474260
0878عبدالفهیمعبدالقیوم7474260
1043مهریهمحمد رحیم7474251
1160علیممتاز7474260
1171الیاسعبدالعلیم7474260
1172عابد الرحمنسیف الرحمن7474260
2370احمد شبابمیرعلی7474215
2550ډیوهمحمد حنیف7474260
3803محمد عمرمحمد اکبر74741313
0040عبدالمختارعبدالمنان7373261
0063عمرسروشمحمد نعیم7373270
0308نقیب اللهکفایت الله7373270
0487احمد فیاضمحمد آجان7373270
0862مرتضیمحمد نعیم7373270
0993شفیق اللهدولت محمد 7373270
1013احمد بکتاشمعراج الدین7373270
1017فرشاد آقا محمد 7373270
1736شفیق اللهعبدالعزیز7373252
1957نعمت اللهحضرت ولی7373270
2144سونیلاعبدال محمد 7373252
3376آزادهبشیر احمد 7373261
3651مومنهقربان علی7373270
3790زینبمحمد نذیر7373270
3822خرماکامل بیک7373270
0034فهیمهمحمد محسن7272280
0163مروه7272271
0263هدیهعبدالجبار7272280
0310حکمت اللهخان محمد 7272280
0340عبیداللهمحمد اسماعیل7272262
0413نیلوفرعبدالقهار7272280
0443علی رضاحفیظ الله7272280
0498احمد عمراناحمد جاوید7272280
0664عباداللهعبدالحی7272280
0823پرویز احمد علی محمد 7272280
0991احمد شاهمحمد ضمیر7272271
1126سبحان اللهمحمد انور7272280
3374سومنعبدالکریم7272280
3821نبیلهکامل بیک7272280
4040نکهتمحمد داود7272280
0011مختار احمد عزیز احمد 7171290
0175مرسلنیکو بخت7171290
0204عبدالمبینعبدالعزیز7171290
0274رضوان اللهمحمد اکرم7171290
0370عبدالمالکعبدالجلیل7171290
0422نجیب اللهآدم خان7171290
1115بکتاشوحید الدین7171290
1750مسعود حبیب الرحمن7171281
1811محمد فردیندر محمد 7171290
2034فرشتهنور احمد7171290
2113غوث الدینسیف الدین7171290
2234عبدالحقمحمد انور7171290
3688مسعودمحمد اسماعیل7171272
3805ربابه7171290
4098نگینهمسعود الله7171263
0252محمد الیاسبرهان الدین7070300
0268ساجدهعبدالروف7070300
0569عبیداللهوحید الله7070300
0839روحید اللهنور الله7070291
0994الیاسغلام حسین7070300
1015وحید اللهاسد الله7070300
1079زبیرهعاشق الله7070300
1593نادرعلیغلام سعید7070300
1756احمد جانعبدالرفیع7070255
2184حامددولت نظر7070291
2599اسمافیروز الدین7070300
3907میکاییلعبدالشاه7070300
3960عبدالقدیرعبدالکریم7070300
0038حمیداللهروح الله6969310
0364باصرهسید داوود6969310
0546محمد الهاممحمد شعیب6969301
0594سجادعبدالغفار6969310
0674رعناعبدالله6969310
0731مطیعمحمد یاسین6969274
0911عابدهمحمد شفیع6969274
0925محمد یاسینعبدالقهار6969310
1546محمد حامدحسین داد6969310
2031فریدونامیر خان6969301
3090رافعهنعمت الله6969310
3254بهارهولی احمد6969310
3329مصورسلطان محمد 6969310
4105فردوسعزیزالله6969274
0057سلیمانشین گل6868320
0059رامینعبدالهادی6868320
0166عبدالرحمننور علی خان6868320
0174رخسارمحمد شفیع6868320
0341احمد نویدعبدالحبیب6868320
0466بلالغلام نبی6868302
0845ظفر اللهولی الله6868320
1152خدیجهعبدالجبار6868311
1174نادیه آقا ضیا6868311
1250خبیبعبدالجبار6868284
1339سید طاهاسرور الدین6868320
1444عبدالمجیبعبدالمجید6868302
1851نقیب اللهسیف الرحمن6868320
1919سلیمانعبدالطیف6868311
2433ارمغانمحمد شعیب6868320
3568فاطمهمحمد یوسف6868320
3606فیصلحبیب جان6868320
4015عارفهشیر نظر6868311
4157لیمهعبدالله6868320
4192فرزادعبدالحلیم6868320
0060عبدالحمیدعبدالصمد6767330
0105سارهشاه آقا6767330
0197زهرهمحمد هادی6767330
0570هدیغلام فاروق6767330
0673امانیهعبدالمجید6767330
0711رفیع اللهرحمت الله6767330
1084احمد مصطفیاحمد شاه6767330
1112شهرام محمد ناصر6767330
1155کبراسید حسین6767330
1342حمیرامحمد آصف6767330
1430محب اللهفضل الله6767330
1687متینننگیالی6767330
1744شبانهامین گل6767330
1938نوید سیف الدین6767330
2554نعماننیک محمد 6767330
2680عبدالحیعبدالاحد6767330
3918احمد حامدعبدالحسین6767330
4172احمد سیرشیر نظر6767312
0064سید ولیدمحمد کبیر6666340
0371جواد احمد فواد احمد 6666340
0483احمد نوازعبدالودود6666340
0501عجازعبدالجلیل6666340
0509پلوشهحاجی محمد6666340
0601سارهوحید الله6666331
0814الیاسمحمد رحیم6666340
0935حسناحاجی لطف الله6666340
1571فردینخیر الدین6666340
1771حدیثهمحمد یعقوب6666313
1840سید اصیل احمدسید زبیراحمد6666340
2358مسیح احمدبشیر احمد 6666340
0502احمد ذکیضیاالله6565350
0735مجتبیکریم داد6565341
0882مهدیعبدالحنان6565341
0912شگوفهمنیر6565350
1088نگاهغلام محی الدین6565350
1151الهامشیر خان65651223
1321عطا اللهخلیل الله6565350
1353سیاف گل بچه6565341
2316محمد زبیرضمیر محمد 6565350
2350دنیابشیراحمد6565350
2750سپوژمیعبدالبصیر6565350
3565عفتاحمد فرید6565350
0687حسیب اللهمجیب الله6464360
1024مروهعبدالجمیل6464360
1153لطف الرحمنغلام فاروق6464351
1158عبدالستارقیام الدین6464360
1242احمد ابرارغلام فاروق6464360
1440غلام صفدرنظر خدا6464360
1536مایلمحمود6464360
2198محمد صمیمعبدالخلیل6464360
2364خاطمهبختیاری6464360
3435مرسلمحمد ابراهیم6464324
3749مبعیثمحمد کبیر6464333
0306احمد اللهاحمد ضیا6363370
0585عبدالباعثمحمد نعمیم6363370
0599حسیب اللهحمید الله6363361
0679آرزومحمد مبین6363370
0787شکریهمحمد زمان6363370
0804عبدالبصیرگلا جان6363370
0820احمد فرزادشیر حمزه6363370
0836محمد ارسلانمحمد سمیع6363370
1380حزب اللهمحمد رضا6363370
1565زحلنصرالله6363370
1795عبدالسلیمعبدالحمید6363370
2378مجیب اللهنجیب الله6363370
2627امیر محمد محمد داود6363370
3666ظریف اللهنجیب الله6363343
0104غلام حسنسلطان علی6262380
0117جوهر محمدگران محمد6262371
0169بشار احمد سنت الله6262371
0253عبدالحفیظعبدالرزاق6262380
0444همایونضیالدین6262362
0822محمد سمیرمحمد آصف6262371
0914یسراعبدالقهار6262362
1022حسیب اللهعبدالدین6262371
1247حمیدهغلام عباس6262380
1681میرجممستی بیک6262371
1735محمد حسیبمحمد نعیم6262380
2097محمد تقینظر علی6262380
2189پرمیلاغلام سخی6262362
2263الیاسمحمد نجیم6262353
2354لیناپاینده محمد 6262380
2590فرهادحیات الله6262371
2646سحرمحمد فاروق6262380
3305صهیبهعبدالقدیر6262380
0089بی بی گلثومحاجی نور محمد6161390
0090فاطمهحاجی نور محمد6161390
0098اعجاز اللهمحمد امین6161381
0115همایونصفا الدین6161381
0116جوادولی جان6161390
0335نثار احمد عبدالعزیز6161390
0480کوثرمحمد عارف6161390
0491سکینهعوض6161390
0563سمونملشاه لالا6161390
0660محمد شعیبعبدالواحد6161390
0690احمد رشادمحمد عارف6161390
0747آریاعبدالغفور6161390
0815زحلزریالی6161390
1531سومنمحمد نسیم6161390
1547منوچهرمحمد اعظم6161354
1617سید محبوبسید محفوظ6161390
1637احمد راشدنجیب الله6161390
2302محمد جاویدمحمد حسین6161390
3427رخسارسید امین6161390
3732حبیب اللهعلی یاور6161390
0142عبیداللهمحمد 6060400
0334مجیب احمد سلطان احمد 6060400
0363فرشتهفرید احمد6060400
0364خدیجهشیر احمد6060391
0386ذکی محمد عیسی6060382
0387مسرتقطب الدین6060391
0453عبداللهمحمد سلیم6060400
0609محی الدینمحمد امیر6060391
0824ثنا اللهعبدالخبیر6060382
1731فرحتذبیح الله6060400
1732سحرنور محمد6060400
1734رحمت اللهمحمد هارون6060400
2133منصورشاه مقصود6060400
2296مسیح اللهنجیب60602317
2366فضل احمد عبدالاحمد 6060391
2492خورشیدعبدالغنی6060391
2564احمد بلالمعین الدین6060355
3398شعیبنجیم6060400
3567شبنمفدا محمد 6060382
3791عایشهمحمد نذیر6060400
3801محمد عمرانمحمد اکبر6060400
4196امیر حسین فرهاد6060319
0193محمد آرشمحمد هارون5959410
0551میتراعبدالهادی5959392
0685شمسیهگل میر خان5959410
0805محمد غلام رسول5959401
0847شاکر حسینسید نوشیروان5959401
0864احمد رضواناحمد سمیر5959401
1094عمران احمد شهاب الدین5959410
1108احمد فیروزعبدالسمیع5959410
1199آرزوغلام سخی5959401
1967زبید اللهزین العابدین5959410
2009نیلوفرشاه آقا5959392
2362محمد ضمیرعبدالهادی5959410
2692نیلابمحمد قاسم5959383
2747بصیرهمحمد حسن5959401
3415احمد شاکرمیراجان5959365
3730اقبالامیر محمد 5959410
4081رخسارعبدالله5959410
4216محمد مصورمحمد رفیع5959410
0055محمد فاضلآقا گل5858420
0258زینبمحمد رسول5858420
0297رضوان رحمت الله5858420
0388صدفقطب الدین5858420
0421مدینهامیر گل5858420
0433رفیع اللهمحمد نادر5858420
0489یلدامحمد سلیم5858420
0538عبدالوهابعبدالهادی5858420
0649فتانهمظفرالدین5858411
0654امیر الدینصلاح الدین5858420
0655محمد حدیثمحمد عارف5858420
0681محمد امینعلی محمد5858420
1083ریحانهسید مولاداد5858420
1102احمد موسیعبدالمجید5858402
1119احمد یاسرفیاض5858420
1194محمد وارثمحمد صدیق5858420
1751حمیدهمحمد صابر5858420
2041فریدونمحمد اجمل5858420
2393بی بی فاطمهغلام رسول5858420
3390احمد شبیرمرزا محمد 5858420
3465حبیب اللهنجیب الله5858420
3514غلام قادرعوض5858420
3672حسین علیسفر محمد 5858420
0065سید عبدالقیومسید جعفر5757430
0100محمد شبیرمحمد صابر5757430
0123عزت الله احمد الله 5757430
0132ناهیدفهیم الله5757430
0296طلب الدینبهاوالدین5757430
0631سهراببسم الله5757430
0653احمد اللهعبدالطیف5757430
0915زینبمحمد کریم5757430
1627لطف اللهحیات الله5757430
2353احمد بلالوحید الله5757430
2580مطهرهعبدالوکیل5757430
0007اسد احسانمحمد حامد5656440
0151حسیناابن امین5656440
0307احمد زاهدنورعلی5656431
0410بنفشهحفیظ الله5656440
0467محمد فهیمعبدالبصیر5656440
0636نذیر احمد محمد شاه5656431
0689سید ابوذرسید سرور5656440
0813ملیحهعبدالسلام5656440
0855مجدود احمدنثار احمد5656431
0863احمد قیساحمد سمیر5656440
0913پریساغلام عباس5656440
1109محمد شکیبمحمد مبین5656431
1212هدایت اللهمحبوب الله5656440
1343نیلوفرفواد5656440
1465حسنامحمد ظفر5656440
1611برشنانیاز محمد 5656431
1945منیر احمد فهیم احمد 5656440
2007شهزادمحمد امین5656440
2137مرواریدخدایداد5656431
2416صفیهمحمدالدین5656440
2632زرفشانمحمد خیبر5656440
4142احمد سیرویس الدین5656440
0028فاطمهاحمد وحید5555423
0429محمد یوسفگل آقا5555441
0438دل شادمنگل5555450
0503شهرامعبدالمنان5555450
0584الفت اللهعبدالکبر5555414
0759ننگیالیکابلی5555450
0848لطیف حسینسید نوشیروان5555450
0979جمیع اللهغزال الدین5555450
1049شاه جهان زیببابه جان5555450
1200داد محمد غلام علی5555450
1410سوماضیا احمد5555450
2033حسیب اللهغلام ربانی5555450
2062محمد حامدمحمد فرید5555450
2128محمد داودمحمد فرید5555432
2165محمد شبیرعبدالمجید5555450
2379خدیجهنجیب الله5555450
2399سلطان احمد مسعود احمد 5555450
2453میر حمزهمیر عزیز الله5555450
3392احمد سالارعبدالخلیل5555450
3464عبدالرحمننجیب الرحمن5555450
3700فرحنازعبدالبشیر5555450
0254روماننورخدا5454451
0301محمد حارثمحمد معروف5454460
0734محمد میونددوست محمد5454424
0821احمد شیرزادشیر افضل5454460
1019محمد اللهعبدالعزیز5454460
1518زهراعبدالرقیب5454460
1520مدینهغلام رازق5454451
1693سید محمد رضاسید صادق شاه5454460
1841شمس اللهالفت الله5454460
2596نگینه احمدیسید مقصود5454460
2620شهرامعبدالمالک5454460
3301عباسمحمد نقی5454460
3391ساحلمحمد خالد5454460
3576نادیهنور محمد 5454460
3588مهدیهمحمد عارف5454460
3849حدیثهنظر محمد5454460
4080مجتبیشیرین آغا5454460
4153سید سمیع اللهسید رسول5454460
0001نیک محمد میر محمد 5353470
0056میلادرجب علی5353470
0155نعمت اللهمحمد امین5353470
0309صنمنور آغا5353470
0357خالدمحمد صدیق5353470
0422خواجه نظیرخواجه میرانشاه5353470
0443ضیاالحقمحاکم خان5353461
0476احمد اللهعنایت الله 5353443
0529مژدهاحمد شاه5353470
0598زهرهنصیر احمد 5353470
0664رویدمحمد مجید5353470
1090محمد هاروندوست محمد 5353470
1100ماریناعبدالرحمن5353434
1196فیاضیار محمد5353470
1219رفیع اللهنجیب الله5353470
1367سمیع اللهعبدالروف5353470
1368فیصلعبدالقهار5353470
1519طیبهغلام رازق5353425
1741احمد یاسرفضل الربی5353470
1755فرزانهدل جم5353398
2425سلوا طنینمحمد ابراهیم5353461
3740حبیب اللهمحمد جان5353470
4191مصطفیعلی احمد 5353470
0121سهیلسخی محمد5252471
0251میر عبدالرحیممیرعبدالعظیم5252435
0256احمد شاهمولا داد5252471
0275عمرداد خدا5252480
0486آسیه اسما عبدالفتاح5252480
0492بنفشهخدا داد5252480
0532توابتاج محمد 5252480
0538زهراجمشید5252480
0594مهنوشعبدالوکیل5252471
0761سلیمانداد محمد 5252480
1176میلادعبدالمتین5252480
1225شهزادعبدالهادی5252480
1249بصیرهعبدالنصیر5252444
1349سعادت اللهشمس الله5252480
1352لیدامصطفی5252471
1360حسنقاسم علی5252480
1635عبدالسمیععبدالحفیظ5252480
1948عاطف اللهاضغر جان5252480
2243مسعودهفیض محمد 5252480
2328احمد ظاهردر محمد 5252471
2335شگوفهدل آرام52523513
2568رحمت اللهگل افغان5252480
3481محمد امیدخالد5252480
3652امیرمحمد یوسف5252480
3694محمد مصطفیفریدون5252471
3837خورشیدفضل الدین5252471
3878احمد مدثرخدای داد5252480
0043تهمینههاشم5151481
0047مرسلسلیم شاه5151490
0054نازیهفرید احمد 51513811
0166یلداعبدالغفور5151490
0167سید عقیلسید حسن5151490
0204عبدالقیومعبدالرحمن5151490
0246خواجه عبداللهمنیر احمد 5151490
0539ابراهیمزمری5151490
0648محمد صبورمحمد صابر5151490
1297حسنامیرزا محمد5151490
1610سونانیاز محمد 5151490
1700مریمنورالرحمن5151490
1911شمس الرحمنعبدالمنان5151490
1992سید نثارسید ممتاز5151490
2553محمد اطهرمحمد اشرف5151490
2556راشدمحمد فهیم5151490
2631آرزومحمد یحی5151490
3425فروزانخان محمد 5151490
3826الهامسلیمان5151472
4012هدیهعبدالصمد5151490
4189محمد نذیرمحمد نجیب51513118
0068مصعبشارخ5050473
0074فتانهعزیز احمد 5050500
0077نبیلهگل نبی5050500
0152محمد منصورمحمد رحیم5050491
0220احمد شعیبمحمد لقا5050500
0278شجاع اللهبرهان الحق5050500
0354ماهدشفیع الله5050500
0392حسیناعبدالستار5050473
0551محمد شایقعطا محمد 5050500
0663احمد شبیرعبدالحنان5050500
0830عمران اللهسردار احمد 5050491
0891مینهباز محمد5050491
0957امان الدینعنایت بیک5050500
1655حبیب اللهخدا داد5050500
2334ژالهدل آرام50502525
2426منیژه عبدالشکور5050491
2574روح الامینمحمد رقیب5050500
2624صلاح الدینعبدالقادری5050482
2690سومانصیر احمد 5050491
3342شبیر احمد محمد عارف5050500
3402هدیهاسدالله5050482
3728عبدالاحدگل ممحمد 5050500
3793بشیر احمد شیر محمد5050500
3799مریممحمد آصف5050500
3842بصیر احمد داد محمد5050500
3881محمد عمرانمحمد امین5050500
3996گلاب الدیننظام الدین5050500
4089زبیرگل محمد 5050473
0102ذبیح اللهمردان4949510
0247رامششیراب الدین4949510
0292مسیرمسعود4949510
0397نور جهانمحمد سلیمان4949501
0434مرسلمحمد نادر4949474
0537شیلاعیدی محمد 4949510
0555سلیمانرحم خدا4949510
0763زاهدغلام فاروق4949510
1270نوشادفیض محمد 4949510
1818بسیماسید هاشم4949510
2050احمد میلادعبدالاحد4949510
2164سمیهعبدالبشیر4949483
2475نصرت اللهعبدالبصیر4949510
2529اسد اللهغلام محمد 4949510
2643زینبشیرعلی4949510
2694زهراعزیزالرحمن4949492
3410حسنامحمد کبیر4949510
3578علیناانور شاه4949510
3657زیتونهمحمد شاه4949501
0140احمد ولیددر محمد 4848520
0199مروهزین الله4848520
0235مروه سید سکندر4848484
0266رامینمحمد ظریف4848520
0613مدینهزمری4848502
0784نسترننظام الدین4848520
0785طیبهفضل الدین4848520
1125محمد اقبالزلمی4848520
1226احمد شاهغلام سخی48484210
1434برکت صفرعلی4848511
1442صبغت اللهعبدالرازق4848520
1583مهرینسلیم شاه4848520
1794محمد عابدمحمد عالم4848511
1991مرتضی نور آغا4848511
1995روهیدحاجی غلام غوث4848520
2102محمد اسحاقحیات الله4848493
2299نرگسعبدالواسع4848520
2561حسیب اللهرحمت الله4848520
2573گیتامحرم علی4848520
3433خیر افشاندوست علی4848502
3695احمد مختارجهانگیر4848520
3744زرمینهابن امین4848520
3750محمد عثمانحبیب الرحمن4848511
4104سید ولیدمحمد سلیم4848520
0144سید مصطفیحسین آقا4747530
0194رڼاحاجی زلمی4747530
0318علی حسینمحمد یعقوب4747521
0416عبدالمومنعبدالمبین4747521
0445احمد شعیبمایل آغا4747530
0640مزملمحمد سالم4747530
0829احمد رشادشعیب4747530
1364احمد صفااحمد شاه4747530
1379میر جلال الدینمیر ضیا الدین4747521
1437محمد سلیمعزیز الله4747530
1497فرشتهعلی داد4747485
1525فیصلمحمد آصف4747530
1820مسعودآقا گل4747530
2015فردوسزلمی4747503
2148نصیربصیر4747530
2191شیبادل آغا4747521
2649فیصلامام محمد 4747530
3170جلوهعبدالرحیم4747512
3404یلدامحمد سلیم4747530
3468جمشیدعبدالشکور4747530
3518هیوادمحمد نسیم4747521
3571شبانهاحمد ضیا4747530
4076فرحانهعبدالخالق4747530
0075سونیتابصیر الدین4646540
0168اورانوسعبدالرسول4646540
0198مختارمحمد نادر4646540
0234واحد اللهفدا محمد4646540
0235رومانداد محمد4646540
0295ذبیح اللهعبدالمحمد 4646540
0307عبدالطیفعبدالعزیز4646531
0342حنیفولی محمد4646540
0477مریمرحمت الله4646540
0489نازیلاحبیب الله4646540
0851محمد بصیرمحمد شریف4646540
1110ناصراحمد4646540
1276فیصلملا محمد 4646540
1609عابدغلام حیدر4646540
1817سلماسید هاشم4646540
1883حکمت اللهسید احمد 4646540
1990ساحلعبدالنصیر4646513
2199شکریهعبدالخلیل4646531
2469سید حسینمحمد ظاهر4646540
2614حامداسد الله4646540
3501رستمعبدالرحمن4646531
3566حسنیهسید معراج4646540
3670احمد سیرغلام حضرت4646540
3673احمد کبیرمحمد یار4646531
3780ادریس حکیم الله4646540
3851حفصهابن امین4646531
0025رشادمحمد ضیا4545550
0190دوست محمد شیرمحمد4545550
1279سید نصیرسید رحیم4545550
1308غلام فیصلشمس الرحمن4545532
2149میونددلاور خان4545550
2212شهریارعبدالودود4545550
2300محمد حدیثحسام الدین4545496
2693اقدس جانعزیزالرحمن4545550
3399احمد شعیبنثار احمد4545541
3411فاطمهخان آقا4545550
3570ادریسشیرجان4545532
3928غلام وارثغلام نبی4545496
4072فیاضحیات الله4545541
0073شکریهعبدالعزیز4444506
0173مریمغلام مصطفی4444560
0365سید احمدسید داود4444560
0417قیسبشیر احمد 4444551
0559دین محمدگل محمد 4444560
0607مصطفی حسن علی 4444560
0837محمد صادقگل الرحمن4444515
0901ملکهنظر محمد 4444560
1028ذکراللهمراد علی44442432
1354مبشرحبیب الله4444560
1433عبداللهنصر الله4444560
1503محمد ناظممحمد کاظم4444560
1996تهمینهعاشور محمد 4444560
2098نگینهمحمد اسحاق4444560
2360سنبلامین الله44443521
3011خورشیدمحمد فرید4444560
3405نوریهعبدالصبور4444560
3789ذکراللهمحمد رسول4444560
3952بخت اللهمحمد پادشاه4444560
0098شمس اللهگل لالا4343570
0394سید مرتضیسید عارف4343534
0653اظهرعبدالحسیب4343525
0815زهرهمیر عبدالاحد4343534
0838الهام محمد ابراهیم4343570
1363سحر میرویس4343570
1388احمد بلالوحید الله4343570
1598مامون احمد نصیر احمد 4343570
2369صمیمعزیز آقا4343561
3434یاسمینحسیب الله4343570
3470شاهرخعبدالحسیب4343561
0003ثناربانی4242571
0029نثار احمدروح الله4242580
0046محمد صمیمسلیم شاه4242580
0111مصطفیعبدالقادر4242571
0126عایشهسید اقبال4242580
0490سروشمحمد سلیم4242580
0655فهیمنور آغا4242571
0762محمد فردوسمحمد افضل4242544
0840ادیبمحمد ابراهیم4242535
1278عبدالصادقمنصور4242571
1692مهریهسید نصرت4242580
1743اسماشیرین آغا4242580
1752آسیهمحمد حسن4242580
1764سهرابمحمد منصور4242580
1772علی رضامحمد یاسین4242580
1930یلدامحمد عارف4242580
2061گیتاعبدالرحیم4242580
2104قیسمحمد داود4242580
2225سحرسید احمد 4242580
2252ذکی اللهاصحاب الدین4242580
2695مسرتمحمد خالد4242580
3337مجیب غلام حیدر4242580
0004مروهربانی4141590
0188مرسل عبدالصادق 4141590
0236احمد ذکیعبدالرحیم4141590
0349وحید اللهنعمت الله4141590
0580پرویز جانعبدالجمیل4141590
1175زرغونهآقا ضیا4141590
1407گل غنچهعبدالنعیم4141581
1441نقیب اللهمحمد اقبال4141590
1638شهیرعبدالقدیر4141527
1639محمد رفیعمحمد شفیع4141581
1868حشمت اللهعزت الله4141590
2018مزدلفهمحمد تمیم4141590
3769عبدالمنیرعبدالستار4141590
3828طوفانتوریالی4141590
0006احمد شعیبمحمد طیب4040600
0071الیاسگل نبی4040600
0448اکرم اللهمحمد سرور4040600
0495گل چهرهقربانعلی4040600
0544حبیب اللهمحمود4040600
0775محمد قسیمعبدالقدوس4040600
1554ماروزهعبدالحکیم4040600
2241آذرمحمد طاهر4040600
2368شیرازالدیناسلام الدین4040591
2389فیاضعبدالرشید4040573
2506ذاکرهمحمد صابر4040591
2767شگوفهخوشحال4040591
2921نیلوفرمحمد عمر4040600
3375مهنازامان الله4040582
3581زهراانور شاه4040600
3619سید آصفکاکاگل4040600
3820زهراعلی احمد 4040591
3934شادابمحمد یعقوب4040600
0051سید محفوظسید معروف3939601
0066احمد ضیاننگیالی3939610
0125مرسیلامحمد اسحاق3939610
0150ابن امینمحمد آصف3939610
0154ذکیهشمس الاحمد3939610
0156شبنمحاجی محمد یوسف3939610
0220شعیبمهر علی3939610
0641سید شهیمسید شریف3939610
1257میلاد احمد مشتاق احمد 3939610
1316صدفعبدالمحمد 3939610
1561مهدی رضامفید احمد 3939601
1847احمد جاویدمحمد گل3939592
1912عبداللهایام الدین3939610
2187ممتازالدینمهتاب الدین3939610
2447سعادت اللهنجیب الله3939610
2538سحراحمد ضمیر3939610
3955حسیب اللهمحمد امان3939610
4041احمد بلالاحمد مسعود3939610
4215ابراهیمجاوید3939610
0045صوفیهمیر سعید3838620
0076شکیباخان علی3838620
0158وحیداللهعبدالواحد3838602
0181یحییمحمد امین3838620
0597محمد طارقعبدالرحیم3838584
0601محسنهنعمت الله3838593
0635حیدرشاه ولی3838611
0646احمدعبدالواعظ3838602
0675پیماننصیر احمد3838620
0714مطیع اللهمحمد ایوب3838611
0870رامشمرزا الدین3838620
0981امر الدینعبدالمنان3838620
1146شفیع اللهعبدالهادی3838611
2110احمد فردینعبدالزبور3838602
2367خلیل احمد علی احمد 3838620
2398شبیرعبدالخلیل3838620
2758تمکینمحمد رسول3838620
3640عبدالنجمانعبدالصمد3838620
50113838611
0124اصیلامحمد اسحاق3737630
0219حسینغلام رسول3737630
0276مدینهمحمد نوید3737630
0562فردوسعبدالطیف3737621
0768سعیدهسید نعیم3737630
1011محمد احدمحمد حنیف3737630
1025محمد امید محمد امان3737630
1056سید مصطفیالله سعید3737612
1087روح اللهخدایداد3737630
1307غلام مجتبیشمس الرحمن3737594
1508محمد عمرمحمد ضمیر3737630
1559احمد مصطفیوحید الله3737630
1702زینباحمد زبیر37374914
1950احمد زینورالرحمن3737630
1962ادریسطاهر حسین3737630
2111عرفانعبدالزبور3737630
2119عبدالباسطعبدالحمید3737630
2254ذاکر اللهاصحاب الدین3737630
2372امیدقیام علی3737630
2641شبنمسلطان محمد 3737630
2882خواجه احمد خواجه رحمت3737630
4062جلال الدینمحمد رسول3737603
0019احمد مزملعبدالشکور3636631
0237محمد زاهدمحمد یونس3636631
0298الطاف حسینغیاث الدین3636640
0326عمرهسید ذکریا3636631
0493مژگانبابه جان3636613
0536محمد اللهعتیق الله36363529
0600سید اسماعیلسید مصطفی3636640
0606میلاد عبدالسلام 3636631
0711کامرانشیرالرحمن3636640
0852هنگامهغلام حضرت3636640
0890سحرفتح الله3636640
0894نوابعبدالغفار3636640
1020سراج الدینشاه عسکر3636640
1226عبدالبصیرعبدالهادی3636640
1381قیومعبدالهادی3636640
1397اجملمحمد عالم3636640
1640شکیب مسجدی3636640
1832عبدالبصیرعبدالمبین3636595
2231سید سایلسید کمال3636631
2635شارخسخی داد3636640
3779آمنهمحمد یاسین3636640
3930غلام زبیرغلام نبی3636631
4117حسیب اللهملک مرزا3636640
0085احمد بلالعبدالشهیق3535650
0190محمد ادریس محمد اسحاق3535650
0237عبدالنقیبعبدالرقیب3535650
0425انوشهغلام محمد3535641
0716روحیدخلیل الرحمن3535650
0966آسیهعبدالله3535641
1560احمد ذکیحاجی شاه ولی3535650
1769سپین غرغلام محمد 3535650
1849میلاد مرزیغلام جیلانی3535650
1885بهزادکمال الدین3535650
2072عدنانمحمد معصوم3535650
2291زلگیزلمی3535650
2565احمد شاهسمیع الله35355213
3302محمدعبدالحق3535650
3340محمد بشیرمحمد کبیر3535650
3395محمد یوسفعبدالقدیر3535650
3416ملیناصدیق الله3535650
3563سادیهنذیر احمد 3535632
3582معصومهعبدالوکیل3535596
3616مرتضیمحمد حسیب3535650
3669رومانعبدالجلیل3535641
4152رامینعبدالحی3535641
4164شبناسید رسول3535650
50093535641
0127انیتامحمد قیوم3434660
0137انعام اللهصدیق الله3434660
0155سمیرامحمد نبی3434660
0269کامرانعبدالجبار3434660
0270محمد یحیخیال محمد3434660
0426هوسیخیرالدین3434660
0490فرخندهرحیم الدین3434651
0579محمد عمرمیر آقا3434660
0697عبدالباسطعبدالوکیل3434660
0788فاطمهمحمد زمان3434660
1014مجتبیبابه جی جان3434651
1145حسیب اللهعبدالقهار3434642
1667عبید اللهنعمت الله3434660
1804محمد اسحاقعبدالجمیل3434606
1961احمد رشادمحمدح شفیق3434660
2756سحرمحم رسول3434660
3451شبیرحسینایرج میر3434660
3764نثار احمد داد محمد 3434660
4165منصورمحمد اسماعیل3434633
4194فوادعیدی محمد 3434660
0359نجم الدینمحراب الدین3333670
0479حشمت اللهحبیب الله3333670
0483زاهدسید امام3333670
0684محمد هلالمحمد طالب3333670
0807آمنهاختر حسین33335611
1048احمد مسعودعبدالباسط3333670
1224جمیلامیر محمد3333670
1245سید مصطفیسید محمد 3333670
1336احمد رامشنیاز محمد 3333652
1884حسیب اللهزلمی3333670
2103مبینحاجی سلطان3333670
2116عبداللهنورالله3333670
3538عبدالجبارعبدالقهار3333670
3608محمد مرتضیاحمد الله3333670
3674مریم شیر محمد 3333661
3684محمد اسماعیلامیر الدین3333670
4055احمد هشامخالد احمد 3333670
0139عمرانغلام علی3232680
0639سمیع اللهعبدالحمید3232680
0789محمد طارقمحمد عثمان3232662
0905روملامر الدین3232680
1052عبدااللهخلیل الرحمن3232662
1077عبدالوارثعبدالوکیل3232680
1154مهربانمحمد وسیم3232671
2161شمس الدینعبدالعلی3232671
2195ادریسامام گل3232680
2588محمد مصطفیمحمد امین3232680
3586منیژهحبیب الله3232617
4001بصیرهنصرالله3232680
4052صدفمحمود خان3232671
0508سهرابشاه ولی3131672
0556سباووننور احمد3131690
0604احسانامان الدین3131690
0743احمد فرامرزغلام مرتضی3131690
1037ارشاد اللهجلال الدین3131690
1122غلام مرتضیرحیم داد3131690
1150احمد قیسمیر افغان3131690
1347محمد الهاممیر افغان3131690
1548ذکی اللهرحمت الله3131690
2055منیب اللهحمیدالله3131672
2075توفیقمحمد طاهر3131690
2177سمیع اللهعزت الله3131690
2242آرشمحمد طاهر3131690
3303میلادعبدالقیوم3131690
3626باسط غلام حضرت 3131690
3699شهر بانومحمد واقف3131690
4060شریفهعبدالمحمد 3131690
4106بکتاشخان مرزا3131690
0195مروهحکیم خان3030691
0239محمد نسیممحمد یاسین3030691
0249بشیر احمد ولایت خان3030700
0300سمیرغلام صدیق3030700
0384مجیدعوض علی3030700
0537ادریسعزیزالله3030700
0553احمد میلادجلندر خان3030700
0555جابرمحمد خلیل3030700
0744یاسرغلام صدیق3030700
0853حیدر شاهسید اعلی3030700
0953کریم اللهمحمد ناصر3030691
1031محمد ایملسردار3030682
1311وصالمحمد فقیر3030691
1562یماعبدالجلال3030700
1612الطاف حسیننجیب الله3030700
1861مطیع اللهعبدالحنان3030700
2070عبدالتوابعبدالوحید3030700
2118نصراللهغلام حیدر3030700
2124شادابداود شاه3030700
2138حمید آقاخان آقا3030700
2363مصطفیخورشید احمد 3030700
2400عبدالمصورعبدالمبین3030700
3325حمید اللهتوفیق الله3030700
3332مسافرسید عبدال3030700
3422محدثهروح الله3030700
3697نبیلهبهروز3030700
3755محمد اللهفیض الدین3030700
3765عبدالعزیزعبدالجمیل3030691
4061مسعودغلام نبی3030700
4107عبدالمصورآغا شیرین3030700
4175حامدنعمت الله3030700
0201محمد عاطفمیر آقا2929710
0358محمد شاکرشاه لالا2929710
0369فرمان وکیلفیروز شاه2929710
0577حمیداللهشجاع الله2929710
0854الهامامان الله2929710
1698رمزیهسید اکبر2929710
1710عبدالودودعبدالقدوس2929683
1793احمد سمیرمحمد سمیع2929710
1922نذیرسید عظیم2929701
2707محمودسید حکیم2929710
3748احمد سروشهدایت الله2929701
0022ایفامحمود شاه2828720
0023آسیهمحمد شاه2828720
0024صفت اللهنیاز محمد 2828711
0643محمد سیرمحمد صابر2828711
0841محمد هاشممحمد هارون2828720
1024سمیع اللهنور حکیم2828720
1113توحید اللهمحمد اجمل2828720
1595سودابهاحمد داود2828720
2042معصوم احمدحاجی محمد2828720
2288محمد حنیفمحمد شریف2828720
2530سید حامدسید داود2828720
2571طلحهغلام محمد 2828720
2628سوریهآقا گل2828720
3331خواجه لطف اللهخواجه نعیم الله2828720
3917نارونسلطان محمد2828720
4180احمد مهدیاحمد ذکریا2828711
0312محمد سجادعبدالبصیر2727703
0321نوید اللهاحمد فرید27273043
0564سید نجیمسید بصیرالله2727730
0565سید نجیبسید بصیر الله2727730
0638نصیر احمد میر حضرت2727721
0872سید صمیمسید قاسم2727730
1012عبدالوارثعبدالقسیم2727730
1018رحمت اللهمحمد گل2727730
1880اکبر علیمحمد امین2727703
2444بلالمرزا خان2727721
2484امیدمراد محمد 2727730
2507بصیر احمد ولی محمد 2727721
2672سعدیهشکیب احمد 2727721
3698عابدهعبدالرحمن2727730
4161زهرهاکرام الدین2727730
50072727730
0048ریحانهغلام مجتبی2626695
0138مولا قاسمسید جواد26265321
0482احمد زعیممحمد فهیم2626731
0717محمد عمرانمحمد همایون2626740
0850محمد نویدمحمد رفیع2626740
0871رامینمحمد ایوب2626740
1864رحمت اللهعبید الله2626740
2121سید پرویزسید لالا آغا2626740
2202مشتاقمحمد شریف2626731
3328رفیعذبیح الله2626740
3607محمد مصطفیاحمد الله2626677
0100عبدالضمیرعبدالصبور2525750
0500سید امیدسید محمود25253936
0571احمد ضیامحمد شفیق2525750
0580احمد شبیرخیرالدین2525750
0642محمد عمرمحمد صابر2525750
0727رحمت اللهگل محمد 2525750
0922احمد قیسسردار احمد قیس2525750
1251شعیب اللهمحمد یونس2525750
2106اجملعبدالمتین2525750
2432محمد رومانمحمد امان2525750
3327سباوونسلطان محمد 2525741
3782خالدمحمد حعفر2525741
0134نوراللهعتیق الله2424760
0170احمد فیصلعبدالبصیر2424760
0277شهیام الدینجان ریس2424760
0718محمد سالممحمد صادق2424760
1044صهیبسید رهان2424760
1785محمد عمرانمحمد سرور2424760
1787فروغعطا محمد 2424760
2044راشدعبدالواحد2424760
2355روملعظم الدین2424751
2766احمد فیصلاحمد جاوید2424751
3935نرگسخلیل الرحمن2424760
4051امید عبدالجبار2424751
4066محمد روملمحمد انور2424760
0260محب اللهعصمت الله2323761
0539حسیب اللهمحمود2323734
0672شفیق اللهشمس الله2323770
0689احمد بلالعبدالمتین2323770
1197احمد ذکیعبدالجمیل2323770
1198مریمغلام محی الدین2323770
1314حشمت اللهعبدالروف2323770
1803نقیب اللهمحمد کبیر2323752
2117احمد شهیراحمد شکیب2323770
0015نورالهدیمحمد حامد2222780
0385نعمت اللهعبدالغفور2222780
0984محمد فیصلفیض آغا2222780
1078محمد ادریسعبدالوکیل2222780
2114پیمانپاچاه2222780
2115محمد دلمحمد گل 2222780
3449احمد شاهغلام محمد 2222780
3854سید حسینسید یحی2222771
0131مدثرمحمد رفیع2121781
0455محرم علیکرم علی2121790
1573اقبالجلال الدین2121790
2528احمد فرزادپاچاه محمد2121790
3421حسنامحمد شفیع2121790
3906سید احمد سید عمر الدین2121790
0003محمد نعمانجنگ باز2020800
0480ارسلانامیر خان1919810
3611حمایت اللهمحمد صابر1919810
3770محمد نبیمحمد شفیع1919792
0001شگوفهنوروز خان0غیرحاضر
0005صوفیاتوریالی0غیرحاضر
0008فریدونولی محمد0غیرحاضر
0018احمد حاتمنجیب الله0غیرحاضر
0025فرید احمدفهیم احمد0غیرحاضر
0029جهیداللهمحب الله0غیرحاضر
0032شاداباسدالله0غیرحاضر
0033احمد ساحلنجیب الله0غیرحاضر
0034بشیر احمدبسم الله0غیرحاضر
0036میوندعبدالحق0غیرحاضر
0037محمد الهامعبدالظاهر0غیرحاضر
0041احمد رفیعمحمد عظیم0غیرحاضر
0050احمد راشدسلطان جان0غیرحاضر
0076عمرخانعلی خان0غیرحاضر
0083سوسنمحمد امین0غیرحاضر
0084زبیرنعمت الله0غیرحاضر
0097ادریسمحمد شیرین0غیرحاضر
0106عبدالنافعگل احمد 0غیرحاضر
0110محمد ناصرمحمد قاسم0غیرحاضر
0112محمد نثار احمد 0غیرحاضر
0130احمد فیصلبریالی0غیرحاضر
0133حامد شمس الله0غیرحاضر
0133حسیب اللهحبیب الررحمن0غیرحاضر
0136الهامصدیق الله0غیرحاضر
0145صدفعبدالجبار0غیرحاضر
0162نصیر احمدعبدالبصیر0غیرحاضر
0183بیژنعبدالغیاث0غیرحاضر
0185توحید احمد داد محمد 0غیرحاضر
0186ډیوهعبدالغفور0غیرحاضر
0189احمد مجیبمحمد اقبال0غیرحاضر
0197محمد بلالمیرویس0غیرحاضر
0216فاطمهضیا الدین0غیرحاضر
0230میسرهانور بیک0غیرحاضر
0231پروانهشفیع الله0غیرحاضر
0231سید اقبالسید فرید0غیرحاضر
0259منصورمحمد ایمل0غیرحاضر
0265فرزانهعبدالکبیر0غیرحاضر
0272احمد نویدجمال عبدالناصر0غیرحاضر
0273احمد سمیرهدایت الله0غیرحاضر
0273مبشر احمدمحمد نعمان0غیرحاضر
0277سحرحفیظ الله0غیرحاضر
0289لطف اللهفدا محمد0غیرحاضر
0294احمد سمونپادشاه افضل0غیرحاضر
0296اول خانمحمد اگل0غیرحاضر
0299الیاسعبدالطیف0غیرحاضر
0306محمد میلادمحمد سالم0غیرحاضر
0311نصیبحمیدالله0غیرحاضر
0332خواجه مرتضی عبدالرحمن0غیرحاضر
0335اقبال احمدعبدالسبحان0غیرحاضر
0337مرتضیشاه مصطفی0غیرحاضر
0342شیلاعید محمد 0غیرحاضر
0348صبیحهعلی شاه0غیرحاضر
0349محمد صدیقمحمد فرید0غیرحاضر
0350محمد مصطفیمحمد ولی0غیرحاضر
0365هدیهعبدالمنیر0غیرحاضر
0374ایملشیریندل0غیرحاضر
0378الهاممحمد یونس0غیرحاضر
0391نعمانمحمد فرید0غیرحاضر
0398محمد الهامغلام بهاوالدین0غیرحاضر
0399سید مصطفیسید اسماعیل0غیرحاضر
0401سید مرتضیسید اسماعیل0غیرحاضر
0404میترازلمی0غیرحاضر
0405سید مجتبیسید فرید0غیرحاضر
0407عبدالحامدعبدالرب0غیرحاضر
0409فوادعیدی محمد0غیرحاضر
0412سویتامحمد عزیز0غیرحاضر
0424محمد کریمشیر حسین0غیرحاضر
0437خیرالدینویس الدین0غیرحاضر
0438عتیق اللهنقیب الله0غیرحاضر
0456ولیدعبدالبصیر0غیرحاضر
0459بلال احمدعبدالبشیر0غیرحاضر
0463محمد روملمحمد ایمل0غیرحاضر
0464محمد بابرمحمد ایمل0غیرحاضر
0465فایزمحمد ابراهیم0غیرحاضر
0465احمد ماهرمیر اضغر0غیرحاضر
0468مسعودذکیم خان0غیرحاضر
0474محمد نصیرسید میر0غیرحاضر
0475رکن الدیناحمد شاه0غیرحاضر
0478صفی اللهعباس خان0غیرحاضر
0482لطف الرحمنمحمد عارف0غیرحاضر
0484محجوبهمیرویس0غیرحاضر
0494بنفشهیزدگرد0غیرحاضر
0499وارثسید امام0غیرحاضر
0500الهامعبدالمالک0غیرحاضر
0501جوادمولا داد0غیرحاضر
0502محمد سنجرمحمد مدی0غیرحاضر
0526یثربعبدالحمید0غیرحاضر
0528نجم الدینعبدالصدیق0غیرحاضر
0530احمد فردینعبدالرحمن0غیرحاضر
0535مبارزعبدالفیاث0غیرحاضر
0547احمد فریدعبدالوهاب0غیرحاضر
0556احمد اللهمحمد اسماعیل0غیرحاضر
0557عبدالمتینعبدالمطلب0غیرحاضر
0558بسم الله خانرمضان0غیرحاضر
0561محمد اقبال خان جان0غیرحاضر
0562صنوبرمحمدداود0غیرحاضر
0565انعام عبدالمختار0غیرحاضر
0581ذبیح اللهعبدالمجید0غیرحاضر
0583محمد یاسرعبدالکبیر0غیرحاضر
0589معصومهشمس الاحمد0غیرحاضر
0592بهشتهعبدالواحد0غیرحاضر
0605احمد ریحانسیلانی0غیرحاضر
0612عزیزغلام سرور0غیرحاضر
0621احمد سیرببرک محمد 0غیرحاضر
0621محمد بلالمحمد ظاهر0غیرحاضر
0626احمد اللهصدیق الله0غیرحاضر
0632میرویسمحمد یوسف0غیرحاضر
0639رخسارمحمد سالم0غیرحاضر
0643احمد ساحلدل آقا0غیرحاضر
0644میوندمیرویس0غیرحاضر
0645فاطمهجعفر0غیرحاضر
0648نجیلافضل احمد 0غیرحاضر
0652مبین اللهعتیق الله0غیرحاضر
0657علی مرتضیمشتاق کبیر0غیرحاضر
0658علی بهروزصفی الله0غیرحاضر
0661احمد ذکیعبدالستار0غیرحاضر
0663زیارملشیر محمد0غیرحاضر
0665محمد الطافمحمد اسماعیل0غیرحاضر
0670محمد نثارمحمد ناصر0غیرحاضر
0672احمد ذکیذکریا0غیرحاضر
0676صدیق اللهغریب الله0غیرحاضر
0677مدینهامان الله0غیرحاضر
0678محمد تمیم0غیرحاضر
0679سهرابفیض محمد 0غیرحاضر
0681محمد عقیلسلطان علی0غیرحاضر
0682محمد یعقوبمحمد اشرف0غیرحاضر
0688ارمغانمحمد شعیب0غیرحاضر
0696اسد اللهفقیر احمد 0غیرحاضر
0704روح اللهملا محمد 0غیرحاضر
0721عبدالمتینعبدالحکیم0غیرحاضر
0740احمد فیصلذبیع الله0غیرحاضر
0741ساجداللهفیصان الله0غیرحاضر
0754میوندجان آغا0غیرحاضر
0758احمد رومانمحمد گل0غیرحاضر
0758 محمد اسماعیلقطب الدین0غیرحاضر
0759عبدالوارثعبدالصبور0غیرحاضر
0762ایمانغلام حیدر0غیرحاضر
0767منصورمسعود0غیرحاضر
0778مرتضیتاج محمد 0غیرحاضر
0785مسیح اللهنجیب الله0غیرحاضر
0786ریحانهعزت الله0غیرحاضر
0802سلیمانعبدالخبیر0غیرحاضر
0803محمد امیدمرزا محمد 0غیرحاضر
0807سونیاعبدالمبین0غیرحاضر
0811عبدالسبحانمحمد عادل0غیرحاضر
0821سارهعبدالجمیل0غیرحاضر
0824محسنمردان0غیرحاضر
0825فیروزعیدی محمد0غیرحاضر
0826مجتبیغلام صدیق0غیرحاضر
0827عتیق اللهغلام صدیق0غیرحاضر
0831فردین احمد خیر محمد 0غیرحاضر
0832روح اللهاسد الله0غیرحاضر
0834گل احمد نور احمد 0غیرحاضر
0834عبدالباسطعبدالعزیز0غیرحاضر
0835برات علیخیر احمد 0غیرحاضر
0842احمد جواداحمد شاه0غیرحاضر
0848فرحنازفرهاد0غیرحاضر
0851احمد براتعبدالرحیم0غیرحاضر
0853رفعت اللهعبیدالله0غیرحاضر
0861احمد زبیرعبدالحسین0غیرحاضر
0862محمد عمرانمحمد اکبر0غیرحاضر
0865میلادنازک میر0غیرحاضر
0884حسنیهغلام مصطفی0غیرحاضر
0888علیمراد علی0غیرحاضر
0892مسیح اللهکاکا شرین0غیرحاضر
0902صمیمشیر علی0غیرحاضر
0903میرویسویس الدین0غیرحاضر
0906شادابخدا داد0غیرحاضر
0923محمد عمرمحمد حلیم0غیرحاضر
0938طیب صدیقحامد صدیق0غیرحاضر
0951بلالغلام صفدر0غیرحاضر
0956فرخندهحکیم الله0غیرحاضر
0959مدثرعبدالجلیل0غیرحاضر
0967حمزهفرهاد0غیرحاضر
0971جوادمحمد انور0غیرحاضر
0975جمشیدسور گل0غیرحاضر
0977مسلمعبدالله0غیرحاضر
0978محمد آزادمحمد عالم0غیرحاضر
0980محمد صمیممحمد صابر0غیرحاضر
0982اختر محمدمحمد امین0غیرحاضر
0985انجیلامحمد ظریف0غیرحاضر
0987منصورشیرین آقا0غیرحاضر
0988حامدغلام حضرت 0غیرحاضر
0990شریفهدولت محمد 0غیرحاضر
0992خالق دادرحیم داد0غیرحاضر
0997احمد نور الله0غیرحاضر
1012حسناعبدالغفور0غیرحاضر
1016غلام مصطفیرحیم0غیرحاضر
1028افشینشیرین محمد0غیرحاضر
1032بهرامنظام الدین0غیرحاضر
1038مشتاقدلاور0غیرحاضر
1040ثنامحمد ایمل0غیرحاضر
1042محمد الطافعبدالقدیر0غیرحاضر
1047روح اللهامان الله0غیرحاضر
1053احمد ضمیرعبدالمالک0غیرحاضر
1054وارثذبیع الله0غیرحاضر
1067حبیب الله شیر پادشاه0غیرحاضر
1074میلادعبدالوکیل0غیرحاضر
1076محمد آغامحمد نعیم0غیرحاضر
1086سید ضیاالدینسید منصور0غیرحاضر
1092روشناعبدالرسول0غیرحاضر
1093احمد رشادجاوید احمد0غیرحاضر
1123احمد انسعبدالباقی0غیرحاضر
1124محمد اکبررحیم الله0غیرحاضر
1135الهاممحمد هاشم0غیرحاضر
1141عزیز احمدنور احمد 0غیرحاضر
1144حامدملنگ0غیرحاضر
1145رضوانمحمد نعیم0غیرحاضر
1146ویسجان الله0غیرحاضر
1148سهرابخان آقا0غیرحاضر
1153مصباح الدینمحمد غوث0غیرحاضر
1157تمیممحمد آغا0غیرحاضر
1166یلدامحمد آصف0غیرحاضر
1169روح اللهکریم الله0غیرحاضر
1170محمد الیاسمحمد غنی0غیرحاضر
1171ابراهیمرحیم داد0غیرحاضر
1179عبدالمبینآقا پادشاه0غیرحاضر
1184مسعودمحمد احسان0غیرحاضر
1192مرتضی عبدالمنان0غیرحاضر
1199ناجیهحاجی آدم خان0غیرحاضر
1207مریممحمد شفیع0غیرحاضر
1208سید روحیدسید عبدالرحمن0غیرحاضر
1209سید عثمانسید عبدالرحمن0غیرحاضر
1221محمد یوسفذبیح الله0غیرحاضر
1230کرشمهعبدالرزاق0غیرحاضر
1237محمد آرشغیاث الدین0غیرحاضر
1239مرسلمحمد ملنگ0غیرحاضر
1240بهشتهعبدالرحمن0غیرحاضر
1241میلادفقیر محمد 0غیرحاضر
1244عایشهطلا محمد 0غیرحاضر
1245غلام ابوبکرغلام حیدر0غیرحاضر
1247فضل الدینرسول داد0غیرحاضر
1249لعل الدینامرالدین0غیرحاضر
1258محمد نصیرمحمد قسیم0غیرحاضر
1261عبدالسمیعحبیب الرحمن0غیرحاضر
1266ضیااللهگل فقیر0غیرحاضر
1271محمد احسان سمیع الله0غیرحاضر
1274محدثهسید عبدالصمد0غیرحاضر
1285عبدالجبارحیات الله0غیرحاضر
1286محمد منصورلطف الله0غیرحاضر
1287انصار اللهلطف الله0غیرحاضر
1305فهیم اللهشکر صاحب0غیرحاضر
1338سید عمرانسید محسن0غیرحاضر
1348موسیمحمد آغا0غیرحاضر
1361شاپورمیر احمد0غیرحاضر
1369عبدالنصیرعبدالطیف0غیرحاضر
1398مسیح اللهشکران0غیرحاضر
1399احمد یاسرجاوید0غیرحاضر
1406مرتضیسید اسحاق0غیرحاضر
1445شکیبسهراب0غیرحاضر
1447شبنماسدالله0غیرحاضر
1455پوپل زیمحمد نعیم0غیرحاضر
1489رومانزلمی0غیرحاضر
1493محمد زمانرجب علی0غیرحاضر
1498آریامحمد علی0غیرحاضر
1500سمیرخان آقا0غیرحاضر
1501محمد عمرانحیات الدین0غیرحاضر
1528احمد صدامفضل محمد0غیرحاضر
1534محمد آصفمحمد نعیم0غیرحاضر
1537سید محفوظامیر حمزه0غیرحاضر
1543حسیب اللهعبدالجلیل0غیرحاضر
1549عبدالوارثخواجه عبدالله0غیرحاضر
1550محمد منصورمحمد عمر0غیرحاضر
1558نگینهعبدالعظیم0غیرحاضر
1569مزملجمال الدین0غیرحاضر
1570محمد ویسممحمد رحیم0غیرحاضر
1581یلداامام داد0غیرحاضر
1591نوروزباز علی0غیرحاضر
1594سمیهمحمد منیر0غیرحاضر
1596صحراحبیب الله0غیرحاضر
1614قربانعلی احمد 0غیرحاضر
1615محور شاهبهادر شاه0غیرحاضر
1641سلیمانداد محمد 0غیرحاضر
1642زاهد الرحمنالف الرحمن0غیرحاضر
1652سکینهخادم حسین0غیرحاضر
1666خدیجهشمس الدین0غیرحاضر
1669حسین سیف علی0غیرحاضر
1686ارسلاناحمد خالد0غیرحاضر
1691عبدالرزاقعبدالمالک0غیرحاضر
1706عمرانعبدالفتاح0غیرحاضر
1707مزملمحمد عباس0غیرحاضر
1717مشعلعبدالرحیم0غیرحاضر
1728محمد مسیحمحمد مبین0غیرحاضر
1739مدینهامیر محمد 0غیرحاضر
1745احمد ضیامحمود0غیرحاضر
1776پرویزشاه ودود0غیرحاضر
1778تهمینهغلام زبیر0غیرحاضر
1786ابوذرغلام صدیق0غیرحاضر
1839محمد مرتضیمحمد نذیر0غیرحاضر
1846عزم الدینجمال الدین0غیرحاضر
1848میلاد سید مرزا0غیرحاضر
1852مصطفیشاد محمد 0غیرحاضر
1860شیروزشهاب الدین0غیرحاضر
1877علی عطارجب0غیرحاضر
1886مهریهمحمد اسحاق0غیرحاضر
1888محمد عوضمحمد جان0غیرحاضر
1889عبید اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
1890عبدالباسطغلام حضرت0غیرحاضر
1905نور اللهاحمد جان0غیرحاضر
1907محمد صابرمحمد نسیم0غیرحاضر
1910احمد قیسعتیق الله0غیرحاضر
1917لیدا جانالله نور0غیرحاضر
1920لیمهعبدالحمید0غیرحاضر
1942میر عبدالربمیر عبدالرحیم0غیرحاضر
1949نصیر احمد ننگیالی0غیرحاضر
1960فیصلسیف الرحمن0غیرحاضر
1963عبداللهصبغت الله0غیرحاضر
1966محمد فهیممحمد همایون0غیرحاضر
1976مصطفیممحمد یونس0غیرحاضر
1977میوندعزیز الرحمن0غیرحاضر
1985کریمهحمیدالله0غیرحاضر
1998احمد اللهاحمد ضیا0غیرحاضر
2003رقیهعبدالحمید0غیرحاضر
2004مصورمحمد امبن0غیرحاضر
2011فیصلخواجه سعید0غیرحاضر
2027هاجرهوحیدالله0غیرحاضر
2068مقدمعبدالضیا0غیرحاضر
2069شبیرعبدالضیا0غیرحاضر
2071جوادعبدالضیا0غیرحاضر
2081ایملمعراج الدین0غیرحاضر
2082اجملمعراج الدین0غیرحاضر
2105حسیب اللهجندر0غیرحاضر
2107عبدالناصرعبدالصبور0غیرحاضر
2120سید عبدالقیومسید عبدالحق0غیرحاضر
2122عبدالوهابمحمد فاضل0غیرحاضر
2123سید ادریسسید عبدالبصیر0غیرحاضر
2125عبدالنقیبمیر احمد 0غیرحاضر
2131ادریسمحمد هارون0غیرحاضر
2132شیلاسردار آقا0غیرحاضر
2134رقیهصالح محمد 0غیرحاضر
2135ستریهغلام رسول0غیرحاضر
2146فیروز الدینغلام علی0غیرحاضر
2150سید علیسید احمد 0غیرحاضر
2158خطابحبیب الله0غیرحاضر
2167سحرمحمد یوسف0غیرحاضر
2185سجادمیر احمد 0غیرحاضر
2190فیصلعبدالهادی0غیرحاضر
2194عبدالرشیدمزار گل0غیرحاضر
2197عبدالواحدعبدالرحیم0غیرحاضر
2200احمد زبیرنثار احمد 0غیرحاضر
2209مهرانعبدالوکیل0غیرحاضر
2221احمد راشدعبدالظاهر0غیرحاضر
2226بی بی کبراسید حامد0غیرحاضر
2246مختارتوریالی0غیرحاضر
2249محمد یوسفمجیب الرحمن0غیرحاضر
2255روح اللهنصرالله0غیرحاضر
2257احمد شعیبضیا الحق0غیرحاضر
2261عفت عبدالحبیب0غیرحاضر
2264جاهدعبدالفتاح0غیرحاضر
2271احمد شعیبعبدالوکیل0غیرحاضر
2297اکرام اللهنجیب الله0غیرحاضر
2298نیک محمد خالق داد0غیرحاضر
2304احمد سیراحمدالله0غیرحاضر
2305علی رضامحمد ناصر0غیرحاضر
2306ضمیرهسلطان محمود0غیرحاضر
2312هجرت اللهعبدالطیف0غیرحاضر
2315احمد ممتازبهتر0غیرحاضر
2336صباحتمحمد رفیع0غیرحاضر
2351عاشق الرحمن فضل الرحمن0غیرحاضر
2357ساراحاجی دلاور0غیرحاضر
2365جوادشهنواز0غیرحاضر
2373زحلعبدالصمد0غیرحاضر
2374شفیع اللهعبدالقاری0غیرحاضر
2375احمد اللهعزت الله0غیرحاضر
2376محب اللهگل آقا0غیرحاضر
2377محمد حاشرنور آقا0غیرحاضر
2384نادرهحبیب الله0غیرحاضر
2388محمد امیدسید عمر0غیرحاضر
2397احمد شعیباحمد جاوید0غیرحاضر
2403عمران اخپلواک0غیرحاضر
2405عبدالتوابعبدالوهاب0غیرحاضر
2452احمد سیرتضیا الدین0غیرحاضر
2458وسیممحمدآغا0غیرحاضر
2464زلگیعبدالجان0غیرحاضر
2485محمد یوسفعبدالاحد0غیرحاضر
2486نبی اللهمحمد ابراهیم0غیرحاضر
2494میلادمحمد یاسین0غیرحاضر
2500روح اللهنصرالله0غیرحاضر
2518سلیمخلیل الله0غیرحاضر
2519ریحان اللهمحمد عاصم0غیرحاضر
2526عبدالمصورعبدالصبور0غیرحاضر
2545ریبع اللهنبی الله0غیرحاضر
2555عمرزریالی0غیرحاضر
2557حیدر زریالی0غیرحاضر
2563صفی اللهمحمد صابر0غیرحاضر
2570عبدالوهابعبدالمتین0غیرحاضر
2575محمد شفیقعبدالوحید0غیرحاضر
2592احمد سهرابعبدالغفور0غیرحاضر
2605احمد جاویدعبدالبصیر0غیرحاضر
2611زبیرعبدالجبار0غیرحاضر
2612سمیع اللهعطا محمد 0غیرحاضر
2615لطف اللهمحمد صفدر0غیرحاضر
2645نظیفهمحمد داود0غیرحاضر
2647سمیع اللهدولت خان0غیرحاضر
2655طیبهفواد احمد 0غیرحاضر
2656امیر بیگمملا محمد0غیرحاضر
2670ذکریاعتیق 0غیرحاضر
2671حشمت اللهمحمد اشرف0غیرحاضر
2673حسام الدینویس الدین0غیرحاضر
2675روحیدعبدالصمد0غیرحاضر
2689عبدالحیعبدالصمد0غیرحاضر
2765زحلمحمد قاسم0غیرحاضر
2790سدرهذبیح الله0غیرحاضر
2874مهریهمحمد عمر0غیرحاضر
2955سمیععبدالمجید0غیرحاضر
2983حکمت اللهعبدالقدوس0غیرحاضر
3012سید مجتبیسید حسن0غیرحاضر
3187عبدالمتینعبدالخلیل0غیرحاضر
3304فاضلزلمی0غیرحاضر
3326سید ادریسسید یاسین0غیرحاضر
3330سید مرتضیجمعه خان0غیرحاضر
3333عبدالباسطعبدالجمیل0غیرحاضر
3339نوید آغاغلام حضرت0غیرحاضر
3341حکمت اللهسلطان عزیز0غیرحاضر
3344محمد صمیممحمد صادق0غیرحاضر
3378مطیع اللهخلیل الله0غیرحاضر
3386محمد عیسیشمس الله0غیرحاضر
3401احمد آرشمحراب الدین0غیرحاضر
3407احمد بشیرخان اقا0غیرحاضر
3408تانیاسردار محمد 0غیرحاضر
3409ساراضیا الدین0غیرحاضر
3414شکرانعبدالواحد0غیرحاضر
3418حسناهمایون0غیرحاضر
3419تبسمعبدالهادی0غیرحاضر
3420برینعبدالطیف0غیرحاضر
3431نیلابآقا محمد 0غیرحاضر
3432سارهعبیدالله0غیرحاضر
3440لطف اللهدولت خان0غیرحاضر
3444عبدالوکیلعین الدین0غیرحاضر
3450اسحاقمحمد فهیم0غیرحاضر
3462فرزادمحمد معصوم0غیرحاضر
3467سید حسیبسید نصیر0غیرحاضر
3497سایمهمحمد نعیم0غیرحاضر
3498مدینهمحمد یوسف0غیرحاضر
3512مریمسید امان الله0غیرحاضر
3519سهرابمحمد اشرف0غیرحاضر
3520نورالدینعلی داد0غیرحاضر
3558صمیممحمد اکبر0غیرحاضر
3564نور الههسید فرید0غیرحاضر
3584لیمهمسیح الله0غیرحاضر
3592محمد ادریسحاجی ادم خان0غیرحاضر
3603فیصلممتاز0غیرحاضر
3605ثنا اللهسید حبیب0غیرحاضر
3609احمد زبیرعبدالرافع0غیرحاضر
3610حق نوازعبدالولی0غیرحاضر
3624مطیع اللهعبدالخلیل0غیرحاضر
3650ناصرسید احمد 0غیرحاضر
3653نصرت احمد جاوید0غیرحاضر
3658حلیمهروح الله0غیرحاضر
3664مصطفیعبدالزبیر0غیرحاضر
3665احمد مجتبیذکریا0غیرحاضر
3671مریمبشیراحمد 0غیرحاضر
3678سیف الرحمنعبدالغفار0غیرحاضر
3687مصطفیمحمد آصف0غیرحاضر
3696حشمت اللهحفیظ الله0غیرحاضر
3737کرشمهنور آقا0غیرحاضر
3742فردوسزلگی0غیرحاضر
3743محمد مایلمحمد جان0غیرحاضر
3745محمد اکبرمحمد ریاض0غیرحاضر
3746نویدمحمد داود0غیرحاضر
3751مصطفیمولا داد0غیرحاضر
3752روملمحمد سلیمان0غیرحاضر
3754نعمت اللهشیر الله0غیرحاضر
3784عبدالنعیمعبدالفهیم0غیرحاضر
3800حمیرامحمد اکبر0غیرحاضر
3804ذاکرهبرات 0غیرحاضر
3806احمد شایقشاه محمود0غیرحاضر
3814محمد سالمعبدالهادی0غیرحاضر
3815سید وسیمسید خلیل الله0غیرحاضر
3850رخسارمحمد رفیع0غیرحاضر
3855تمیممیراحمد 0غیرحاضر
3905شیرزیشاه رسول0غیرحاضر
3919امیر حمزهرحیم0غیرحاضر
3920ام البنینظاهر شاه0غیرحاضر
3921فاطمهسردار محمد0غیرحاضر
3927رستمعبدالهادی0غیرحاضر
3929محمد یوسفمحمد یونس0غیرحاضر
3931احمد عزت اللهعبدالشکور0غیرحاضر
3950تمنامحمد حسن0غیرحاضر
3954فرزادهمایون0غیرحاضر
3968الههعبدالقادر0غیرحاضر
3990نقیب اللهعزیز محمد0غیرحاضر
3998شیبامحمود خان0غیرحاضر
3999عایشهرحمن0غیرحاضر
4003صباجان آقا0غیرحاضر
4014معصومهتوریالی0غیرحاضر
4018علی الرحمننور علی0غیرحاضر
4031فرحنازمحمد سلیم0غیرحاضر
4032سوسنمحمد هارون0غیرحاضر
4050ضمیر احمد نور احمد 0غیرحاضر
4054صنمشاه محمد 0غیرحاضر
4068احمد خالدعبدالستار0غیرحاضر
4069قیسغلام جیلانی0غیرحاضر
4070جاویدغلام رسول0غیرحاضر
4092بصیر نور خدا0غیرحاضر
4126احمد سیرمحمد احسان0غیرحاضر
4127عایشهعبدالستار0غیرحاضر
4130شگوفهمحمد فاروق0غیرحاضر
4151مسکاعبدالشکور0غیرحاضر
4162شهرهفرید0غیرحاضر
4163میسرههمایون0غیرحاضر
4169قیسخان آغا0غیرحاضر
4179احمد ذکیدل آغا0غیرحاضر
4181سهرابپاینده محمد 0غیرحاضر
4201احمد ذکیشیر محمد 0غیرحاضر
4207زرمینهغلام نبی0غیرحاضر
4211نجیب الرحمنعبدالرحمن0غیرحاضر
4214فیاضعبدالبصیر0غیرحاضر
4219حسیب اللههدایت الله0غیرحاضر
0122سمیرعبدالرحمنرخصت
1103میتراعبدالسمیعرخصت
1507لطف علینور علیرخصت
3792مهسااحمد بیژنرخصت

مطالب مشابه