از لینک ذیل میتوانید که نتایج کانکور دولتی سال 1398 را در فرمت زیپ (ZIP) دانلود کنید. فایل زیپ را اکسترکت (Extract) کنید و میتوانید از فایل اکسل حاصل شده استفاده کنید.

دانلود نتایج کانکور دولتی 1398

فهرست

you're currently offline