نتایج امتحان کانکور آزمایشی هفتم (اول صنف دوازدهم) دانش آموزان ۱۳۹۶-۱۳۹۷

نتایج امتحانات ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی اول صنف دوازدهم دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.

درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.

درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان کانکور آزمایشی اول صنف دوازدهم

آی دینامنمره
A0000196342
A0000122AHMAD TAWAB333
A0001212BEH*D330.75
A0001114OMID AKBARY328.5
A0000511ALHAMRAHMANI328.5
A0000598ABD L MATIN328.5
A0000315MUSA KHAN326.25
A0000084SABAWOON SAFI326.25
ABDUL WASI326.25
A1100000AIMAL326.25
A0000575SEB326.25
A0000006SADAF326.25
A0000813M SSAMIM OSMANI324
A0102*33M324
A0000460SELSALA324
A0000485BASIRA324
00000162MARINA324
A0125125SURYA324
A0000519SHARBAT KHAN321.75
A0000123KHALID321.75
A0000139SAKINA321.75
AHMADZAI SEDIQI319.5
A0002003EFAT319.5
A0000447BACHI HAJI317.25
4444S M REZA317.25
A0000434FATIMA317.25
A0000248RAVEENA317.25
A0002821ARYAN B317.25
A0000190ABL RASHID315
A0000182FOWOD315
A0001047NAHID315
A0000235QAWIM312.75
A0000241ALTAF KHAN312.75
A0000489HAL MA SAFI312.75
A0000042eshwa n312.75
A0000091AHMADSAMEI310.5
A0000252NOORIALAY310.5
A0000432MASHAL SHAMS310.5
A0000966SAID FAYEZULLAH310.5
A0000503ROHULLAH SS308.25
A0000870MUJTABA HASHIMI308.25
A0002002MUQADAS306
A0000654HASMAR303.75
A0000539ERFA NULLAH303.75
A0000813SHAHZAD301.5
A0000022ATIQ301.5
MEENA301.5
A000260YALDA AHIMI301.5
ZUBAIRSADAT299.25
A0000111AKMAL299.25
A0001498BENAFSHA ZAFERY299.25
A0000736SALIM MMMMMMM297
A0000080MT N NT297
00000123297
A0000096FARHAN FETRAT297
A0000585YUSRA297
A0000364HASIBUIIAH294.75
A0002180MAHDI294.75
0000 776AZIMI292.5
HEANA292.5
KHABIR NIKZAD290.25
A0000070SELSELA290.25
A0000058FRESHTASEDIQI290.25
A0000090SAFIUIIAH288
A0000464ABDULQAHAR288
A0000054ZAKIRA288
A0000370DUNYA288
A0000520NOWRUZ285.75
A0000854AZIZ285.75
A0000480MAROO285.75
A0000703AZIZA285.75
A0000657AHMADULL283.5
A0000551BASIR NAZIRY283.5
SUMAYYA283.5
A0004109MARYAM SARWARY283.5
A0000672SSS YYYSSS281.25
00000812HEKMAT281.25
A0000158HASIBULLAH281.25
A0000479SIDIQA SAHAR281.25
A0000172ALIM279
A0A0A123ECK NEMAT279
A0000*28FARSHAD AUYBI AAA279
A0002102AB MUTALIB279
A0000444EMRAN279
7ELHAM279
A0000752SHARIF AHMADI279
A0000296ELHAAM279
FRAIDOON279
A0000896SADAF MOHAMMADI279
000829REDA279
MIRWAIS276.75
A0000671MHY276.75
A0000094AHMAD JALAL276.75
A0000733SABA276.75
A0002080SAHAR NAP276.75
A0000328MOHSIN274.5
A0000536SARA274.5
A000057ASAMA274.5
A0001122TAKANA272.25
A0000814SSH272.25
A0000119SHAFIULLAH272.25
A0001303MURTAZA272.25
0001366AALI272.25
A0000415NAWEED272.25
A0001048JAHAN ZAIB ZEERAK270
A0006666TAIMOR TTT270
A0000595MAHDI270
A0000560SHABIR KHAN270
A0000401WASIM SHIRZAD270
A0000856NLLY270
270
0801EMAL267.75
A0000164RASHID KHAN GOOGLE267.75
A0000111MASSOUD NK267.75
A0000534TOUBA267.75
A0000535SADAF267.75
A0000124MAHTAB AZIZY267.75
A0000280KHATERA267.75
A0000641ABDUL WARIS265.5
A0000111ZOBO265.5
A0000625BEELQESMB265.5
A0002193MASOUD KARIM265.5
A0002079STARA265.5
A0000049QAIS AHMAD263.25
A0000322JALAL HA263.25
A0000872NESHAT AHMAD SEDIQI263.25
A0000566SHAHEEN263.25
A0000425HOWAIDA263.25
SABA JAN263.25
A0000453SANA263.25
A0000818SANAM263.25
A0000054GULSOOM263.25
A0000285263.25
A0002004NAWEED263.25
A0000533ELHAM261
424ZI BA261
A0000161HANANA261
A0002162MOHAMMAD BASHAR261
A0000216AMIN FFF258.75
A0000075NOORUDDIN258.75
A0000614SAFA ROS AN258.75
A0000106AHMAD BILAL ELTAF * IMI258.75
*0000663KARIM258.75
0789QAMAR258.75
A0000917EHSANULLAH258.75
A0000582MEEDINE258.75
A0000063UMULBANIN258.75
A0000462M YAER258.75
A0001011SHAH256.5
A0101839SHAFIQULLAH256.5
A0000496OMIMA256.5
A0002021M MUSAWER256.5
A0000034AHMAD M254.25
A0000626NAZIR AAAAA254.25
A0000849AHSANULLAH254.25
A0000558MOZAMEL254.25
A0000894SOHAIL254.25
000*64MOHAMMAD254.25
A0000569SAMIRAHMAD252
BBABBA252
A0000610MOZAMEL252
A0000089S252
A0000607A A M252
A0000126MOMEN252
A0000064SHAH SHAHR BANU252
A0000284WIDA HOTAK252
A0000108UDRAT252
A0002215ABBBARI252
A0002026FATEMAH252
A0002082FARWA SA252
*0000123MOH *M AD249.75
A0000898F*YIZ249.75
A0000744FAYAZ249.75
A0000092U R F A N249.75
A0000078PARASTO249.75
A0001234TAHMINA H249.75
A0000136LAILI BAHAR249.75
A0008248ELHAMUDDIN FROUTAN249.75
A0002000KHAIBA R249.75
A0000297ARSHAD FIGHTER247.5
A0000187KH NADEEM247.5
A000491SHAKIB247.5
A0000283247.5
A0000642MURSAL SAMAR247.5
A0000189WALEED245.25
A0000727SULIAMAN245.25
A0000697IMAN245.25
A0000753FARIDA245.25
A 79S R RL245.25
A0002181BIBIBEGOM245.25
BEHESHTA245.25
A0000679UUU243
A0000797HASIB WAHEB243
A0000774EKRAM243
A0000777SEYAR USP243
A0001038AHMAD243
A0000184SAYED ADIL243
A0000579OMARZZZZZZ243
A0000336SAYE* YAMA243
A0000365ADA243
A0002020ZUH L AYNI243
A0000522AKMAL240.75
A0000001SHAPOOR KHAN240.75
A0000333OMID240.75
A0000085FRI240.75
A0000244HASSAN240.75
A0000980NAJIA240.75
A0000426ROHINA240.75
A0000191NAZIFA240.75
SUIMA240.75
AA000165M OMAR238.5
A0000153HAMID238.5
A0001108HASINAT NAWABI238.5
A0000209AULALAI238.5
A0002161FAWAD238.5
A0002052KHADIJA238.5
A0000694ABEDULLAH AHMADZAI236.25
0000688AMJAD ALI236.25
A0002013MADINA236.25
A0000999GHLUMSHAH234
A0000082ABD* RAZIQ234
A0000124OMID AHMAD MMMM234
A0143233AHMADULLA234
A0003333ALTENAI234
A0000858FATIMA234
A0000666SANA J234
A1399WARS E234
A0002048MERLIN234
A0000896NAQIB231.75
A0002034BELAL231.75
A0000661MOSTAFA231.75
A0000574231.75
A0000324BENZIR231.75
00000709ASA231.75
A0000841NAZIFA JAN231.75
A0002136HAJI SAHAB231.75
A0000286ABAS229.5
A0000568MOHABBAT229.5
000095*YASIN229.5
A0000875FAHIM AL229.5
77777777ABWAHAB229.5
A0053877R N229.5
A0000422SHARIF229.5
A0000334F*KHRULLAH229.5
FANOOS229.5
A0000556UR*OS229.5
690KOS R229.5
A0002041AHMAD BEA NOORI229.5
A0002197ARSALAN229.5
A0000*49FAHIM HAMRAH227.25
A0000074AS227.25
A0000522MAISAM227.25
A0000867AB JABAR227.25
A0000266NAQEEB225
SAABIR225
A0000890KHALID FA225
A0000604FAYAZ225
A0000611AHMAD NAWEED225
A0000589AHMAD SOHAYB225
A0000853NOSHEN225
A0000825ROZIA225
A0002115SHIRSHAH225
A0000514AAA OOO222.75
A0000270RS MR222.75
0407ROHAFZA222.75
A0000248NAJIA222.75
A0000715RRR JAN222.75
0002232ABED222.75
A000211SALIM222.75
A0000530OMRAN AZIZI220.5
00000976MAHDI220.5
A0000420SAYED FAISAL220.5
A0000467EHSANULLAH ARJMAND220.5
A0000179WAHIDLL AH220.5
A0000253ARJ220.5
A0000421AWALMIR220.5
A0000912ROHULLAH AHMADI218.25
A0000449KKKK218.25
444ALI218.25
A0000134MOTWKIL218.25
A0000887SILSILA218.25
A0000208SHAIMA218.25
A0002075VEEDA218.25
A0000321M R R216
A0000781KHOSHAL216
A0000590AZIZI213.75
1009MOBIN213.75
A0000072ATIQ213.75
A000704JEBRAN213.75
A0000256OBAID M213.75
A0000121SOHAILLA213.75
A0002164AKH213.75
A0000504MUJTABA211.5
*77A77A7TAWAKAL TAWAKAL TAWA211.5
A0000271HASHMAT211.5
A0000837AMINULLAH FAIZI211.5
A0000423ZHAVIA211.5
A0000394RAHIMA211.5
A0000068ZAHRA211.5
0972ROHIS211.5
A0000202SADIA211.5
A00563SODA HELEN211.5
A0000889MARWA211.5
0608HAMIDA211.5
A0000616SAIF WWWZZZZZ209.25
A0000757MUSTAFA209.25
A0000*69AAA209.25
A0000931SHOKRA NN209.25
A0000015FARZADDDDDDDDD209.25
A0007778AWRN G209.25
2019R209.25
A0000632MEHRMA HA209.25
*0000111HALIMA209.25
A0000778FA209.25
A0002111YOUSUF209.25
A0002010HUZAIFA209.25
A0002018MALIK209.25
A0002019LAILY209.25
A0002090MARYAM PAINDA209.25
A0000007SAYED NASER207
77777777T M SHAHSAWARY207
A0000806NADIM207
A0002184MUHAMMAD BADAKHSH207
A0002133SHEARZAI207
A0002012FROGH207
A0000856HAROON M204.75
A0000621RAES OZBEK204.75
A000635MADINA204.75
A0000060ASMA204.75
A0000483FATEMAH204.75
A0002056MUSTAFA204.75
2221MOHAMMAD RASOOL204.75
A0002103MORTAZA204.75
A0000742AHMAD MODSHI202.5
0192QA202.5
A0000427SANA202.5
A0000287MURSAL202.5
A0001225HAMID KHAN202.5
A0002001202.5
A0000875MOHAMMAD200.25
A0000800R N L B200.25
A0000820SULIMAN A200.25
A0000751MARYAM200.25
A0000192SAMIRA200.25
A0000484NILOFAR200.25
A0000113SOHAILA200.25
A0000181ED200.25
A0002223AADEL200.25
A0000169EMOD198
A0000001AHMAD198
A0000153NAQEEB198
A0000935HABIL198
A0002125ABDULBASED198
A0002145MARIA198
A0788454AHMAD ADRIS NA195.75
A0000111SAMI195.75
A0001028MUHEBULLAH195.75
A0000704SARA195.75
A0000002ZUHAL195.75
SONIA195.75
A0002190SAMIULLAH195.75
A0002045ZAMANI195.75
A0002171SHEKIB195.75
A0002214HARES195.75
A****716AJMIR SADAT193.5
A0000549NOOR MUHAMMAD193.5
A0000655IRFAN193.5
SHAFIU L* H193.5
A0000870HASIBB193.5
A0000207FARIBA193.5
A0002211MAS HLNSIMY193.5
A2213HMT193.5
A0002043TAMANA193.5
A0000015AHMAD ZZ191.25
A0000006OBAIDULLAHSS191.25
A0000735WASIQ191.25
00000518OMAR191.25
A0000346SHABNAM191.25
A0000487N AS*191.25
A0000415ASITA191.25
A0002014KARIM SEDIQI191.25
A0002002WAHIDULLAH191.25
A0002183M UAR D191.25
A0002195ZAHID MUHAMADI191.25
A0002106NILAB Y191.25
0803FAISAL189
A0000408KARIM JOHN189
A0000313SAMA189
A0002203QASIM189
A0002196MOZAMEL MOHAMMADE189
0318HABIBI KHANN186.75
A0000404ROHULLAH186.75
A1022MU ST AA186.75
A0000040ZABI186.75
A0000545SHUGOFA186.75
A0000146FARHAT186.75
A0000412DIDAH186.75
A0001112NAJIBA KHAN186.75
A3378ARMAN186.75
012345WASEEM AHMAD186.75
A0002017AREZOO NEDA186.75
A0002069ZAHRA186.75
A0007865TOBA186.75
A0000520SAIFRAHMAN184.5
A0000065SOMIA A184.5
NABILLA184.5
A0001111MORSAL184.5
A0000369VIDA184.5
0288RQIA JAN184.5
A0002009OSAMA184.5
A0003822ABED184.5
A0006666OMAR JAN184.5
A2011200RAHIMU L184.5
A0000952SAYED ABED182.25
A0000399ROHULLAH JOYA182.25
A0000800AJMAL HASHIM182.25
A0000849ABCDEFGW182.25
A0000676NASIMA182.25
A0000204SOORRIA182.25
A0000622HAYAT182.25
A0001100NADIMA182.25
A0000216FROUT N S180
A0000596ZIA ULLHA180
A0000541RUSTAM180
A0000972MGM180
A0000905SAYED180
A0000333KHAIRULLAH180
A0000761ISHAQ180
A0000970AHMAD SHAHIR180
A0060038AAA180
A0000180RAMIN180
A0000474MARYAM180
MITRA180
A0000048ROYA180
A0002086SUHRAB AMIRY180
A0002425PAYMAN AHMADI180
A0002044180
A0000529S YOUNIS180
A0002027MALI180
A0007000SOHAIB177.75
A0000440SAIF JOON177.75
A0001040PAKTIAWAL177.75
A0001024BASETT177.75
A0000840MOHAMMAD177.75
A0000995ZOBAIDA177.75
A0000630SADIA177.75
A0000967NAGHMA D A177.75
A0002156AMIN177.75
A0002107FARHAD SARWARY177.75
A0002047QUDRAT177.75
ZI177.75
A0000385MOHAMMAD MAMOON175.5
A0000174M PARWIZ175.5
A0000873HASINA175.5
A0000363LAILANOOR175.5
A5990ABDUL GHAFOR175.5
A0002006AHMAD175.5
A0002050HEZBUIIAH175.5
A0007864YASAMIN175.5
A0000767ABDUL TAWAB173.25
A0000458ALI173.25
A0000100AHMAD ZIA173.25
A0000345173.25
A0000233SADEY173.25
A0000544ZUHAL173.25
A0000541PALWASHA173.25
A0000421NELO173.25
A0000149S* A173.25
A0000476NAJMA173.25
A0002525SANA SARWARI173.25
A0000826AL I KKK171
0040AHMAD NAWEED171
A0000513AMINA171
A0000439SABRINA171
A0000123ANISA171
A0001456FARKHUNDA171
A0002123PAYMAN ARIMI171
A0002015HASSAN ZADAH171
A0000904AZIM168.75
A0000638MMM168.75
A0000250FAZALAHMAD168.75
AVENGER168.75
A00031MMM KIG168.75
A0000035MUJTABA168.75
A0000135MERABAN168.75
S WA168.75
A0000947FARZANA168.75
A0000275HANGAM SE168.75
A0002155AFGHAN168.75
18000SAMIALHAQ FAIAZ168.75
8187MUKA168.75
A0002113LIMA168.75
A0000623PJRFFF166.5
A0000132MOHAMMAD JAFAR166.5
A0000376CAPITAN166.5
A0000259AZIMI166.5
A0000728MARUM166.5
A0000577FARAHNAZ166.5
A0000670FARHAD164.25
A0000521ALI164.25
A0000* 3WAZEIR164.25
A0000117AHMAD ZAHER164.25
A0000481KHALID164.25
A0000811ABDULAZIZ NASAR164.25
*0000376ALISEENA164.25
A0000490MARYAM164.25
0000360MANSOUR AHAD164.25
A0002064HUSNA164.25
0000*798SOHAIL JA N162
A0000817WALID162
AHMADZAHOOR162
AA000220NADEEM162
A0000640SAJJADHH162
YUSUFZAY162
2123NASER162
A0000678NAJIB159.75
AA1111BASHAR159.75
A0000170MMMMMMM159.75
0007890SAIEDY RASHED159.75
A0000457GHARBZD159.75
A0000722ATTAULLAH159.75
A0000667JAWID159.75
00000683TAMANA159.75
A0000768SADIA159.75
A0000034MANAHEL159.75
A0000584ATF EZZAT159.75
74808080MASIH159.75
6M F159.75
A0000086ALI AHMAD157.5
A0000195JABAR157.5
A0000770ABDULQAHAR157.5
A0000481MARYAM IB157.5
2020NMK157.5
A0008007ANSIR AMIN157.5
SEFATULLAH157.5
A0002241MIR155.25
A0000726ATIQ155.25
A0000531OMAR SADAT155.25
A0000231SAMIR AHMADI155.25
A0000780FA *D FA155.25
A0000206M M AHDIA155.25
A0000017AMINA155.25
00005432155.25
A0002027SULIMAN ALIMY155.25
A0001352MYSELF153
A0000025CIA FARMANDA153
A0000*58NIKZAD153
A0000893SARWAR153
MARO153
A0000941ROBINA JOOON153
A0000044KUBRA153
A0000041KHALIDA153
A0001134WA L I153
A0002172AMINA153
0754RAFIULLAH150.75
A0000851AHM150.75
0459MUSSADIQ150.75
A0000313MARUAM150.75
A0000281HANGAMA150.75
A0000706TAIBA150.75
A0001379N A S E R H A N I F I150.75
2121MASUHLLH150.75
A0000299BALAL150.75
A0002 *1Y150.75
A0000122ARASH148.5
A0000904RAMIN148.5
A0000249RK148.5
A0000493HASIBULLAH148.5
A0000609RAFI AAAAAA148.5
44444444GUL MIR148.5
A0000605MHMAD FAHIM148.5
A0000763WARES148.5
A0000599ARSH148.5
A0002305FARKHANDA148.5
A0000488ZAHRA148.5
A0002140EAFG148.5
A0002030ZARGHONA148.5
0000660NAWEEDULLAH146.25
A0000335ARSALAN AHMAD146.25
A0000332WASIM NOORI146.25
A0000738AAAAA146.25
A004267USRA146.25
A0000109ASMA146.25
A0001114RANA146.25
*0000001KAKA GULL146.25
A00020 8146.25
A01477AHAMD144
A0000001ALI144
A0000665AGHA JAN144
A0023579KHANZADA144
A0000437IRFAN NOORZAD144
A0000032AMANULLAH144
A0001114MOHMAD NAIEM144
A0001113MUKHTAR144
A0000043MARYAM144
A0000645MURSAL144
A0000232ZANGHONA JAN144
A0045460144
A9944ARASH144
A0002525SADIA RASOOLI144
A007141.75
A0000994FRESHTA141.75
A0000831AZIZA141.75
A1111111NAJIB141.75
A0000420MOHAMMAD ULLAH139.5
A0000317HUSSAIN ALI NAAMAN139.5
A0000998AB YZ139.5
0685SADY139.5
A0000004MOHAMMAD NAIB139.5
A0077777MUSTAFA AHMADI139.5
0001010KARIMMERZA139.5
A0000741SAFI KING139.5
A0000777ZAINO139.5
A0000400ZAKIRA139.5
A0000027HAYA139.5
00000009*NIS139.5
A0003231HUSINI139.5
A0002236YAQOB139.5
A0008216MARWA AHMADI139.5
A0000974ALI137.25
A0000133SHAFIQ137.25
A0000035AHSAN137.25
00 87SHH137.25
A0000018ZAHRA137.25
A0000047FARWA137.25
A0001105SHABANA137.25
A0002002ABDULLAH ABAD137.25
00043125ZEARAHAMAN137.25
A0001380MIRZAD YA137.25
A0000214HAMEED135
A0000430AAAA BBBB MM135
A0000567RAHMAT135
AAAA1003SOHRAB MM135
A0000009HAMID135
A0000850AHMAD135
A0000055QURBAN GULL135
A0000345HASIBA JAN135
A0002168ABDALHQYAR135
A0002229KA*ALKHAN135
A0002224SAMIULLAH135
A0002126HP PASON135
A0002200NASIBA HAMIDI135
A0000325ZUBAIR SEDIQI132.75
A0002218MONAWARA132.75
A0002065MRJAN132.75
A0000052SULTAN130.5
A3020100SHAHIDUILAH MUKHLEM130.5
A0000729RAVINA130.5
A0002192ZUBAIDJAN130.5
A0000428MMMMMMMMMMM128.25
A0000240MMMMR128.25
A0001106WAJIHA128.25
A0002096HAYATULLAH128.25
A0002233OBAIDULLAH FAQIRYAR128.25
A0002201SADIA128.25
A0000864MR HCKER126
A0000664ABDALL JJJ126
A0000255A M W MOHAMMA*I126
A0000123FATEMA126
A0001378TAWABJAN126
AMUSTAFA126
A0002091EDRIS126
A0002189MUHAMMAD ASHAQ126
A0002228ANITA AMIRI AB126
1819QUWAT BEIK123.75
A00 *090HAJI123.75
A0000838ZUHRA JAN123.75
A0001919URF123.75
ABDAL ARSALAN123.75
A0002244SEBGHATULLAH123.75
A0002176AHMAD MURAD123.75
8190SHUKRIA123.75
A0000738LLLLLLLLLLLLLL121.5
A0000659PPS121.5
A0001016BASIT121.5
00000628DUSHANBA121.5
A00000*7MILAD PJR121.5
0000 8NAYMA121.5
A0000278QUDSIA121.5
A0000318ANISA121.5
A0002083ABDUL BASIT121.5
A0002054SADIA AYUBI121.5
A0000497IQBAL AABB119.25
A0000836SHIRZAD119.25
A0000783SHAIB SIDIQI119.25
A0000782ANIS119.25
A0000677SUNBOL119.25
0132NAJIBULLAH117
A0000828MOJEBULLAH117
A0000641NAJIB117
00000000BAKHTYARNOORZAD117
A0000275MAHDI MAHDI MAHDI117
A0002235MATI117
A0001102AZHAR114.75
A0000352AAAAAASSS114.75
A0000771FAISAL114.75
A0001212MILAD114.75
A0002206MUBARIKA114.75
A0000762AZIM BIG112.5
A008112.5
A0001011BAKTASH112.5
A0000395AAA BBB MN112.5
A0000789RRRRRRRRRRRRRRRRR112.5
A0000001ZIA112.5
NOORIA112.5
A0000732MANIZHA112.5
A0002212SHKAIB112.5
A0002299SAYEDMAHDI110.25
A0003038HABIBUR RAHMAN110.25
A0000107ALIAS108
A0001517ABDUL HADI108
ISMAEL108
AAA111FARZADSSS108
1820ABC105.75
00000000S H O *105.75
A7577777FAYAZ105.75
A0000320KHAN KAKA NABI105.75
A0002240MANSOOR DILDAR105.75
A0730215KINGKHAN105.75
A0000245AHMAD103.5
A420SAMIM101.25
A0001112B A***ULLHAK ARZADA96.75
A0001039AHMAD AHMADI94.5
A0000835OMAR94.5
A0003499ROMAL SAHEL92.25
A0002135RAFIE87.75
A0002239GEH83.25
A000*5 2AAAAABBB81
A0000111NEW WORLD76.5
MEHREA76.5
AAA00088TOOFAN69.75
AAAA888A Y56.25
فهرست

you're currently offline