جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم صنف یازدهم دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.

درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.

درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم صنف یازدهم

آی دینامنمره
A0000196HADIA339.75
A0000482RAVEENA335.25
A0000081IMRAN335.25
A0000235QAWIM333
00000066SADAF330.75
00000162MARINA330.75
A0000870MUJTABA HASHIMI330.75
00000654HASMAR328.5
A0000598ABDUL MATIN326.25
A0001047NAHID324
A0002002MUQADAS324
A0002061ARYAN324
A0000434FATIMA321.75
A0000084SABAWOON SAFI321.75
A0000772FAHIM317.25
A0000122AHMAD TAWAB317.25
A0000432MASHAL *HMS317.25
A0001212MASI ULLAH BEHZAD317.25
A000186ABDUL WASI317.25
A0000429MEENA315
A0000022ATIQ315
A0000128KHALID YUSUFI315
A0000585YUSRA312.75
A0000485BASIRA312.75
A0000813M SAMIM OSMANI312.75
A0000054AZAKIRA310.5
A00005*0FARHAD310.5
A0000519SHA *AT KHAN310.5
A0000447BACHI HAJI310.5
A0000241SAYED SADAT AA310.5
A0000315MUSA KHAN308.25
A0002003EFAT308.25
A000046ASELSALA306
A1100002AIMAL306
A0000639FRISHTA303.75
A0000096FARHAN FETRAT303.75
**105555MATY303.75
A0000252NORIALAY NAEKZAD303.75
A0000641ABDUL WARIS301.5
A0000024AZIZ *AHMAN ANDARABI301.5
A0000182SAYEED FOWOD301.5
A0002081MAHDI301.5
HENA A299.25
A0000425HOWAIDA299.25
A0000123LAILI BAHAR299.25
A0000190AH RASHID297
A0000618TAHMENA294.75
AAAA0000FAISAL SAFI294.75
A0000123TAHMINA H292.5
A0000112SARAZZ292.5
A0000736SALIM MMMMMMMMMMM292.5
A0000091SAMIM292.5
052 047KH*BIR NIKZAD292.5
A0000833ILHAM292.5
A0000854AZIZ WD292.5
A0000323MURSAL290.25
A0000489HALIMA SAFI290.25
00000164RASHID KHAN290.25
A0000494SULIMAN ZAFAR290.25
A0000508AZATULLAH290.25
A0000882MUJEEB290.25
A0000539ERFANULLAH290.25
A0000558MOZAMMEL288
A0000464ABDULQAHAR288
NELOFAR285.75
A0000536HADISA285.75
A0002019AB MUTALIB285.75
A0000364HASI* IIAH285.75
A0000813SHAHZAD283.5
*0000560SHABIR KHAN283.5
0013601AALI283.5
A0000264FARHAD283.5
A0000703AZIZA281.25
A0000551BASIR NAZIRY281.25
*0000123AHMAD FARSHAD281.25
11MUKHTAR H281.25
A0000474MARYAM279
A0000534TOUBA279
A0000034AHMAD M279
A0000308ARASH279
A0000943ZUBAIRSADAT279
A0000094AHMAD JALAL279
A0000063UMULBANIN276.75
A0000733SABA276.75
A0000111ZOBO274.5
A0000607A A M274.5
A0000614SAFA ROSHAN272.25
A0000158HASIBULLAH272.25
A0000331MEHR MA270
A0002*04NAWEED270
A0002162MOHAMMAD BASHAR270
A0002080SAHAR270
0000424DEG267.75
A0000818SANAM267.75
A0000124MAHTAB AZIZY267.75
00000567MOSKA267.75
A0000357WASAY *U267.75
A0000075FAEY*267.75
A0000649KHUDARAHIM267.75
A0000700NASRAT267.75
A0002011NAEEM267.75
A0002041BELAL NOORI267.75
A0000112NAJIWD265.5
A0000070SELSELA265.5
0407ROHAFZA265.5
0192QIAM265.5
265.5
A0002211MASHAL NASIMY265.5
A0002093KHADIJA RA265.5
A0000191NAZIFA263.25
A0001108ADIBA263.25
A0000819BASIRA263.25
A0000896SADAF MOHAMMADI263.25
A0000752SHARIF AHMADI263.25
7ELHAM263.25
0A000666TAIMORSHAH263.25
A0000503ROHULLAH SSS261
A0000657AHMADULLAH261
A0000671HIL*L261
*0000336SAYED YAMA261
A0008894SOHAIL261
A0000511261
A0002000KHAIBAR261
A0000161HANANA258.75
A0000360SANA258.75
A0051111MUHAMMAD OMRAN258.75
A0000415AHMAD NAWEED258.75
A0000564MOHAMMAD258.75
A0002215ABBARI258.75
A0000956FARIDA256.5
A0000283254.25
A0000479SIDIQA SAHAR254.25
A0000496OMIMA254.25
A0000610MOZAMEL254.25
A0000763M TAWHID AZIM BIG254.25
A0101838SHAFIQULLAH254.25
A0000872NESHAT AHMAD SIDIQI254.25
A0000569ARASHMI*D254.25
A0000540BAHAR252
A0000213AMIN FFF252
300300HOMAYOON AHMADI252
A0000522MAISAM252
A0000727SULIAMAN252
A0000812HEKMAT252
A0002156ROEEN252
SABA JA N249.75
0288ROQ*AJAN249.75
A0000256OBAIDULLAH M249.75
A0001211AHMADSH A*ABHOTE249.75
A0000113ZOHRA247.5
A0000849AHSANULLAH247.5
00000512ABONASR247.5
00000021WAS*MMMMM247.5
A0000401WASIM SHIRZAD247.5
A0000422SHARIF247.5
A0002048MERLIN247.5
A0000302NAJELA245.25
00000188ALI245.25
A0000049QAIS AHMAD245.25
A0000187KH NADEEM245.25
A0002010HUZAIFA245.25
A0002148NAHID NEZAM245.25
A0002020ZUH L AYNI245.25
A0002013MADINA245.25
A0000068ZAHRA243
A0000064SHAH SHAHR BANU243
A0000862DARYOSH SHAMAL243
A0000189WALEED243
A0000165M OMAR243
A0000898FAYIZ243
A0000872HORYA240.75
A0000814SSH240.75
A0000586NILY238.5
A0000205KAWSARABD*LLAH238.5
A0000123NADIREE238.5
A0000890KHALID FA238.5
A0000555HENA236.25
A0000394RAHIMA236.25
A0000604FAYAZ236.25
A0000092U R F A N236.25
A0002161FAWAD236.25
A0000286234
A0000208SHAIMA234
A0000080MMMMMMT234
A0000467EHSANULLAH ARJMAND234
A0002136HAJI SAHAB234
A0002001234
A0000287MURSAL231.75
A0000939MAJID NIA ZI231.75
A0001* 4BASET231.75
A0000647PZ231.75
A0000697IMAMDADNOOOOORRRI231.75
A00022FROHAR SA231.75
A0000000MAR AA PA229.5
0608HAMIDA229.5
A0001002MASSOUD SHOJA SHOJA229.5
A0000155FAISAL229.5
A0000*55ABDUL WAHID MOHAMMADI229.5
A0000421AWALMIR229.5
A0000209GULALAI227.25
A0000573FARIDA227.25
A0000075NOORUDDIN227.25
A0000875FAHIM AL227.25
A0000672S Y S227.25
A0000797227.25
A0000420SAYED FAISAL227.25
A0000268MOHABAS227.25
0801EMAL227.25
A0000169EMOD227.25
A0000679SYDE DAWOOD227.25
SHABIR227.25
A0000146225
A0000574225
A0000777SEYAR USP225
*0100120SHADAB225
A0000072OMAR SADAT225
A0000082ABDUL RAZIQ225
A0000676NASIMA222.75
A0000370DUNYA222.75
A0000423KASHK222.75
A0000401SELGAI222.75
A0000110HANIA H222.75
A0000324BENAZIR220.5
A0000049FAHIM HAMR H220.5
A0000740SHAMRRAHMAN220.5
A0001020AHMADSAYER220.5
A000091VLADMIRPUTIN220.5
BELLAL SLT220.5
A0000184SAYED ADIL220.5
A0000867AB JAB*220.5
A0002018MALIK220.5
A0000675SUMAYA218.25
A0000803KAINAT OMID218.25
A0000824NAJIA218.25
A0000619POYA J218.25
A0000202SAD218.25
A0000600FROZAN218.25
A0000530IMRAN AZIZI218.25
A0005730AHMAD218.25
A0000535DANASH218.25
A0002103MORTAZA218.25
A0002214HARES SALIK218.25
A0000149NA Z216
A0001112SOHAILA216
A0000910IMAMDAD216
A0000119SHAFIULLAH216
A0000179WAHIDULLAH216
A0000588RSAYED216
A0000244HASSAN216
A0002182NOMAN S216
A0000825ROZIA213.75
A0000060ASMA213.75
A0000148FARAHNAZ213.75
ABDULHADI213.75
A0072464R N213.75
A0000319RN213.75
1348ARMAGAN213.75
A0000106AHMAD BILAL ELTAF AAAAA211.5
A0002181SOSAN A211.5
A0002052KHADIJA211.5
A0002073BEHESHTA211.5
A0000637ASMA209.25
A0000078PARASTO209.25
A0000365ADA209.25
A0000001SHAPOOR KHAN209.25
A0000015FARZAD CCCCCCCC209.25
007BAREZ BAKHSHI209.25
444ALI209.25
0000688AMJAD ALI209.25
OMID AHMAD ATAYEE MMMMM209.25
A0000153NAQEEB209.25
A0000123CHINARGOL T207
A0000856HAROON M207
A0000333OMID207
A0000747SALIH207
A0000744FAYAZ207
A0002066SAMI ULLAH207
A0088TUWFAN207
7689ZOHRA207
0000947FARZANA204.75
A0000382MAHTAB204.75
KOWSAR204.75
A0001113NAJIBA KHAN204.75
A0000545SANA204.75
0077AAAASHAROHIN204.75
A0000420ARSALAN204.75
A0000661MOSTAFA204.75
A0000595MAHDI204.75
A0000131NOORAGHA204.75
A002 97R AB204.75
A0002002ABDULLAH ABAD204.75
A0002019LAIL204.75
A0002026FATEMAH204.75
A0000841NAZIFA JAN202.5
0044AHMAD NAWEED202.5
A0000100REZA202.5
A0000322JALAL202.5
A0000253SARJ202.5
A0000858FATIMA200.25
00000369FANA200.25
A0000438HUMAIR*200.25
A0000439SABRINA200.25
A000238ZAKI KH200.25
A0000919ARMAN200.25
A788820MUM AR D200.25
A0002067RASIKH200.25
A0000873HASINA198
*AMINNA198
A0000504MUJTABA198
A0143233AHMADULLA198
A0000781KHOSH AL198
A0000594JOHN MUHAMMAD198
A0001 28AUHEBULLAH198
A0000364SHABNAM195.75
A0000702HASINAH195.75
A0000386AREZO195.75
A0000544ZUHA*195.75
A0000123YASIN195.75
A000075*MUDASI R195.75
A0000500DDDDDD*R195.75
A0002144SAYID MASSIHULLAH195.75
3333MENHAJ193.5
A0002115SHIRSHAH193.5
A000243TAM A193.5
A0000842LEMA191.25
A0000794MEHINA191.25
0715FARID HARIS191.25
A0000806NADIM191.25
A0000870HASIB191.25
A0001 15SHABANA189
A0000418BELAL189
A0000111SAMI189
A0000611AHMAD NAWEED189
A0000572SHA SHAHEER189
A0000430AAAA BBBB189
A0002050HEZBUIIAH189
A0002111YOUSUF189
A0000363LAILANOOR186.75
A0000059ASRA JAN186.75
NADIMA186.75
A00225FARHAD186.75
A0000912ROHULLAHAHMADI186.75
A0000321M R R186.75
A0000520SAIFRAHMAN186.75
A0000502AKMAL186.75
A0000267T186.75
*0000022A RAMEESH186.75
A0000515UONIS186.75
*0000999ANWARY SSS186.75
00000518MOHMAED QAHER186.75
A0000271HASHMAT186.75
A0000837AMINULLAH FAIZI186.75
A0006666OMAR JAN186.75
184.5
A0000062ZUHAL184.5
A0000887SILSILA184.5
A0000047AHMAD SAJAD184.5
A10007AASOHAIL184.5
0000954YASIN184.5
A0000345184.5
A0000457ABDULKARIM CHARZD184.5
A1234567SAFI184.5
A0000488ZAHRA182.25
A0000431KHALID182.25
A0000788MOHAMMDI182.25
A0011232ZUBIADTA182.25
A0000638BENFSHA180
A0000885MARWA180
A0000817WALID180
MAHDI180
A0000549NOOR MUHAMMAD180
A0001117AB AZIM180
A0000404ROHULLAH180
WBC180
A0000854AJOMALLL180
A0002089SOHRAB GHAFARI180
AA000024MANSOUR AHAD180
AA000024MANSOUR AHAD180
A0002196MOZAMEL180
A0000170MUHAMMAD177.75
A0000638MUSHTAQ177.75
A0000086MUSTAFA177.75
A0001038FAISL177.75
A0000780FAWAD FA177.75
A0000969AAA177.75
0002232SHARIF177.75
A0002038SULTANI177.75
A0002125ABDU*ASED177.75
A0002017AREZOO NEDA177.75
A0000483FATEMAH175.5
A0000525SADAF175.5
A0000218N A175.5
A0000468FAYAZ175.5
A0000655IRFAN175.5
A0000212SUDAIS175.5
A0000031HAMI D175.5
A0000166SHOAIB175.5
A0000250FAZALAHMAD175.5
A0000342SHOAIB RASSA A*A C**175.5
A0000484NILOFAR173.25
A0000531OMAR SADAT173.25
A0000335ARSALNN AHMAD173.25
A0000905KOMAIL173.25
A0000334FAKHRULLAH173.25
A0000025ABDULLAHKINGY173.25
A0002086SUHRAB AMIRY173.25
A0002106NELAB MAHMAY173.25
A0000224GULSOM171
*00635DEENA171
A000616SAF ZZZ171
A0000466ZAKI171
A0000735* SIQ171
A0002207SULIMAN ALIM171
A0002132RAAFE171
A0002009OSAMA171
A0002164AKH171
7430MOHAMMAD RASOOL171
A0002145MARIA171
A0000274SANA168.75
A0000289HABIB168.75
00000757MMMMM168.75
A0000065AHMAD168.75
*0003 76ARSA168.75
A0002019MOHABLLAH DILDAR168.75
2218MONAWARA168.75
A0000924ESHWA166.5
A0000017AMINA166.5
A0000778166.5
A0000513AMINA166.5
A0000393FATIMA166.5
A0000118ZAHER166.5
A0000458ALI166.5
A0002014KARIM SEDIQI166.5
A0000412DIBA A164.25
A0000853NOSHEN164.25
A0000852NAZIA AMIRI164.25
A0000704FARIHA164.25
A0000612AZIZ164.25
A0000408KARIM JAN164.25
A0002165SEFATULAH164.25
A0002184BADAKHSH164.25
A0000349MAEDAH162
A0000632MEHRMA HA162
0285TAMKIN162
A0000741KING*SAFI162
A0000417A162
A000704JEBRAN162
A0000085FRIDOON162
A022222SAYED HBIR AB162
A0002056HAMID KHAN162
369WASEEM162
8046HASHMAT162
A0002218ANISA162
A0000461DILRUBA159.75
A0000259BEHZAD159.75
AQIL159.75
A0123456MOTWKIL159.75
A0000375MIRWAIS159.75
80040SAMIALHAQ F159.75
2 3M F159.75
A0002015HASSAN ZADAH159.75
A0002141MKR159.75
A0002243SOMAYA159.75
A0000981157.5
A0000571MARYAM157.5
A0000596ZIA ULLHA NAZARI157.5
A0000373AHMAD157.5
A0000786SULIMAN AMRI157.5
A0000917EHSANULLAH157.5
A0000759AHMAD157.5
A0000339AZIM B157.5
2121MASUHLLH157.5
2020NMK157.5
A0000854ATF EZZAT155.25
A0000427SANA155.25
0015AHMAD155.25
A0000237ALI155.25
A0000621RAES OZBEK155.25
A0000685JANT GOL155.25
A0000399ROHULLAH JOYA155.25
A01466AHMAD155.25
001SH NJR155.25
A0001023AHMAD JANAAA155.25
A0002212SHKIB155.25
A0007865TOBA155.25
A0000112153
A0000633FATIMA153
A0000314ZAINAB153
A0000889MARWA153
A0000011ALI153
A0000725MOZAMIL153
A0000119MASSOUD153
AAAAAAAAAAAAAAAAA153
A0002045ZAMANI153
A0002113LIMA SAFA153
A0007864YASAMIN153
A0000207FA *BA150.75
A0000055QURBAN GULL150.75
A0000645MURSAL150.75
A0000032AM*NN ULLAH150.75
A0000789WAHID ZIAI150.75
A0002171SHEKIB150.75
A0000111ANISA148.5
A0000630SADIA148.5
0139SAMIRA148.5
148.5
A0000681SAMAD148.5
A0000521ALI148.5
A0002468SOHAIB148.5
A0000686SOHKRNA148.5
A0000256MILAD NOORI148.5
ALISHMAS148.5
A0000395AHMAD SUBHAN148.5
A000*119KAA GULL148.5
A0002069ZAHRA148.5
A001212SANA SARWARI148.5
A0000243AISHA146.25
SIRAJ U*DIN146.25
A0000187SAMI146.25
A0001040MU*IIM146.25
AAA444KHYBER146.25
ABDBEHR146.25
A0002021M MUSAWER146.25
A0002021M MUSAWER146.25
A0002107FARHAD SARWARY146.25
A0000529S YOUNIS146.25
13791380SHAHZADA146.25
A0002033MARWA146.25
A0000333N ASMA144
A0000786SADIA144
A0000593AZIZI144
A0000625OMID144
A0000761ISHAQ144
A0000440SAIF JOON144
A0000850AHMAD ALL144
A0000640HASSANZAI144
A0002133SHEARZAI144
A0000420MOHAMMADI144
A0003231HUSINI144
A0002063144
A002077ZUHAL M144
A0000490MARYAM141.75
A0000994FRESHTA141.75
A0000523ASIB141.75
A0000739PPPPPPPPPPPP141.75
A000052ARASHTANHA141.75
A0000935HABIL141.75
A0000901IBRAHIM141.75
A0001102AYAZ141.75
A0002123PAYMANKARIMI141.75
A0002065MRJAN141.75
A0000577EARAHNAZ139.5
A0000043MARYAM139.5
A0000282ZAKIRA139.5
A0000746SAMIYEH139.5
A0000763WARES SEDIQI139.5
A*000926AMIRI139.5
A0000493HASIBULLAH139.5
*0011*ME RD I S139.5
A 000904AZIM139.5
A0000*49ABC139.5
A0000820SULIM*N A139.5
A0000332HALIM GNOORI139.5
A0002159SABURPJR139.5
A002190SAMIULLAH139.5
WERSE139.5
A0001380MIRZAD139.5
WERSE139.5
A0002064HUSNA139.5
A0000750NILOFAR137.25
A0000369VIDA137.25
A0000995ZOBAIDA137.25
A0049069IRFAN NOORZAD137.25
A0000641NAJIB137.25
A0002098ZAHER137.25
A0002142ANITAH137.25
A0002032KHOBO137.25
A0000048ROYA135
A0000802SORATJAN135
MMM135
A0000694ABEDULLAH AHMADZAI135
A0001017HASHMAT ULLAH135
A0000097MILAD PJR135
A0007778MUSTAFA135
A0000826ALI KKK135
72172 72AHMAD135
78730502MIRSUBHANUDIN135
A0002225TABAN WESAL135
A**00FREHTA132.75
A0000783ZINAT132.75
A0000410HUSNA132.75
A0000728ZO*L132.75
A0000864MOHAMMAD132.75
A0025SULTAN132.75
AAA1010MOHAMMAD MASIH132.75
A0000716AJMIRSHAHSADAT132.75
A0000722ATTAULLAH132.75
A0000097NAIMI132.75
A0000843AAAABB132.75
A0002199BALAL132.75
A0002302QASIM132.75
A0000542ZR130.5
A0001111MORSAL130.5
A0000018ZAHRA130.5
A0000808AZIZA130.5
A0000599ARSH130.5
A0000767ABDUL TAWAB130.5
A0000308SAJID AK130.5
A0000317HUSSAIN ALI NAAMAN130.5
A0000726ATI* A130.5
00000009SAIDMODASER130.5
A0002093MODASER130.5
A0002228ANITA AMIRI130.5
A0000313MARUAM128.25
A0000678AHMAD128.25
A0000972ALI128.25
A0000053JAHED128.25
A0000168SHUJA128.25
A0000428MMMMMMMMMMMMMM128.25
A5999ABDUL GHAFOR128.25
A0002192ZUBAIDALLA H128.25
A0002035YUSUF AZIZI128.25
A0002172AMINA128.25
A0000331*ATIMA126
0000581*AYMA126
A0000811ABDULAZIZ126
A0000754SHUJA126
A0007159SAMAD126
A0000040HAMID126
A0000970AHMAD SHAHI*126
A0002198MUHAMMAD ASHAQ126
A0002224SAMIULLAH126
A1111111NAJIB126
A0000906ENQLABI123.75
A0000605MHMAD FAHIM123.75
A0000916SHAKER123.75
AAAAAA00ABDUL RAZIQ123.75
A0000225SJS123.75
A0000025CIA FARMADA123.75
A0002092ROMN WAHID123.75
A0002239JORPQ123.75
A0730215SHAZADA123.75
A0002031HA123.75
A0000241NILOFAR121.5
A0000197KING121.5
A0000668FARHAD SH121.5
A130ARASHTURK121.5
A0000904SHAWALI121.5
00000120BASEER121.5
A0000770ABDULQAHAR121.5
A0000144AAAA121.5
A0000139NASERHANI FI121.5
A0002202SIBA121.5
A0000683SANAM119.25
A0000052SULTAN119.25
A0000173FAZLOO119.25
A0000320KHAN KAKA119.25
A0000352AAAAAA119.25
A0000004MOHAMMAD NAIB119.25
0001010KAREMMERZA119.25
A0002217PARWIZ O119.25
A0002155SAMI AF119.25
2221EBADULLAH119.25
A0002201SADIA119.25
A0000232ZARI MM117
A0000677SUNBOL117
A0000281HANGAMA117
A0000 *1SHUKRIA117
A0000077BRSHNA117
A0000927SABET117
A0001101SULIMAN117
0000 75HIMATNN117
A000*000KRKH117
A0000640AHMAD DJ117
A0000840MOHAMMAD117
A0002099OMRAN MAYEL117
A0001919URFAN117
A0007690ZIBA117
A0000045ZOHER114.75
A0000662MMMMM MMMMM114.75
*00 **YA B * E114.75
A0000443FARAM114.75
A0000377ERFAN114.75
A0001101ALI114.75
A0000691MIRWAIS114.75
A0000154MOHAMMADEWAZ114.75
A0000738QAIS114.75
A01 46AHMAD WASIM114.75
A0002238RAMIN114.75
0082SEART112.5
A0000721AS BOXXER112.5
A0000615R W B112.5
A0000266NAQEEB112.5
A0000707SSY112.5
PPS112.5
A000030FARIDAGHA112.5
A00123MIR ABDUL MASUOD112.5
A000177ABD*SBOR112.5
A0000828MOJEEBULLAH110.25
A0003499ROMAL SAHEL110.25
A0000597SAYED MUSTAFA110.25
A0000005BAGRAM BBB110.25
A0001011BAKASH110.25
A0002728SHAR110.25
A0000276FATEMA108
1819QUWAT BEIK108
A0000229SAYED MOHAMD108
FARZAD108
A0000195JABAR108
A0000245AHMAD108
A0002235HAJIM108
A0000695ROKHSHANA KH105.75
A0000497IQBAL BBBAAA105.75
A0002135RAFIE105.75
A0002071FARSHID105.75
A8698920SAYED105.75
A0002022SANA M105.75
A0000481MARYAM103.5
013*NAJIB103.5
A0000163MORSHED B103.5
A0000557M*NSOUR KKK103.5
A0000760AHMAD RESHAD103.5
A0000990SAHAZADA SNSNSNSNSNSNS103.5
A0000998J A N M103.5
A0000603MURTAZA103.5
0000915AHMADZAI103.5
1248321MOHABELLAH103.5
AAAAA100ARASH AZAD101.25
A0000420ANISKHAN101.25
A0000290SAYED ASLAM101.25
A0000214HAMEED101.25
A0002088NASRAT101.25
A0000729RAVINA99
A0123HANANA99
A0000803MUSQQDA99
1820AJMAL99
A0001008RUSTAM99
AAAAAAAAA99
A0000567RAHMAT99
1A A H W RHM A99
A0002126H PASON99
A0000732M* IZHA96.75
0356ZABI96.75
A50451HASIBP NGE96.75
A0002222MURSAL SADAT96.75
A0000999A Z94.5
0242SQ94.5
A0000379MOSTAFA NASIRE94.5
44444KKKK94.5
A0000784AHMAD94.5
A00052AZAAR94.5
A0002047QUDRAT94.5
A0002117NA DRA94.5
A0000027HAYA92.25
A0000665HOSSAIN AGHA92.25
A0000771FAIAL92.25
A0002083ABDUL BASIT92.25
A0000909AMR87.75
A0000908SARA85.5
A0000107ELYAS85.5
00000628DUSHANBA85.5
800000GUL MIR85.5
A0000001ZIA85.5
A0026812NAJIB85.5
A0002305FARKH AADA83.25
0891ABCD83.25
02 * 3BA S A A I * T M T81
A0000798Q*DRATULLAH74.25
A0000689ASMATULLAH72

مطالب مشابه