د دولسم پښتو آزموینه ۱۵-۱۲-۱۳۹۷

د دولسم پښتو آزموینه ۱۵-۱۲-۱۳۹۷

این امتحان شامل 25 سوال میباشد و مدت 25 دقیقه برای سپری کردن آن تعیین شده است. سوالات امتحان از کتاب پشتو صنف دوازدهم انتخاب شده اند و هر سوال 4 نمره دارد.

برای سپری کردن امتحان پشتو صنف دوازدهم بالای لینک شروع کردن امتحان در ذیل کلیک کنید.

برای سپری کردن سایر امتحانات پشتو به بخش ذیل مراجعه کنید.

امتحان های پشتو

داکتر محمد شریف پاینده

داکتر محمد شریف پاینده موسس مرکز آموزش علوم ساینسی انیس است. داکتر پاینده فعلاً مصروف تدریس در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس میباشد و همزمان مسوولیت این سایت را نیز بر عهده دارد.