نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم صنف دهم دانش آموزان ۱۳۹۶-۱۳۹۷

نتایج امتحانات ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷

جدول ذیل شامل نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم صنف دهم دانش آموزان شعبه مرکزی و نمایندگی حصه اول میباشد.

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید.

درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید.

درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

جدول نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم صنف دهم

آی دینامنمره
A0000196HADIA353.25
A0000482RAVEENA342
A0000081IMRAN339.75
A0000821SULIMAN339.75
A0000813SAMIM OSMANI339.75
A0000122AHMAD TAWAB337.5
A0000139SAKINA335.25
A0000447HELAL SAIB335.25
A0002061ARYAN335.25
A0000066SADAF HAKIMI333
00000162MARINA333
A0000019SHARBAT KHAN333
A0000773MURSAL 328.5
A0000026JAHANZIB KHAN328.5
A0000598ABDUL MATIN328.5
A0000315MUSA KHAN328.5
A0000460SE SALA326.25
A0000613AIMAL326.25
A0000319RN326.25
A0000235QAWIM326.25
A0002191AHMADZAI SEDDIQI326.25
A0000434FATIMA324
A0000323MURSSAL324
A0000769FARAH NAAZ321.75
A0000432MASH SHAMS321.75
A0000252NORIALAY321.75
A0000479SIDIQA SAHAR319.5
A0000772FAHIM319.5
A000186ABDUL WASI319.5
00000506S M REZA317.25
0803MUJTABA HASH MI317.25
A0000024A*IZ RAHMAN ANDARABI317.25
0241SAYED ALTAF317.25
01477AHMAD317.25
A0000015KING FARZAD317.25
A0000995DULBASIT SHARI316.5
A0000582MADINA315
A0000485BASIR315
A0000096FARHAN FETRAT315
A0 759ABDUL MALEK315
A0000731RAVINA312.75
A0125125SURYA312.75
A0000158HASIBULLAH312.75
A0000617TAHMENA310.5
A0000464ABDULQAHAR310.5
A0000328MOHSIN310.5
A0002002MUQADAS M NASIM310.5
A0002193MASOUD KARIM310.5
A0002004NAWEED310.5
A0000465NAJMA308.25
A0000580SURAYA QA308.25
A0000714ROKHSAR SALEHI308.25
A0000023ATIQULLAH308.25
A0000364HASIBULLAH308.25
A0000308ARASH308.25
A0000813SHAHZAD308.25
A0102143306
A0000034AHMAD M306
A0000575SEB BASHARAT306
A0000372HAROON306
A0002 0YALDA RAHIMI306
A0002003EFAT306
A0000536HADISA303.75
A0000896SADAF303.75
A0000182SAYEED FOWOD303.75
A0000513ROHULLAH SS303.75
A0002080SAHAR NAP303.75
A0002149BENAFSHA303.75
A0000285301.5
A0000429MEENA301.5
A0001234TAHMINA H301.5
A0000703AZIZA301.5
A0000322AB JALAL HA301.5
A0000124301.5
A0000797HASIB WAHEB301.5
A0000570SAMA299.25
A0000172ALIM299.25
A0000067NILOFAR297
A0000137LAILI BAHAR297
A0000871KING297
A0001049JAHANZAIB ZEERAK297
A0000480MARYAM294.75
A0000649KHUDARAHIM294.75
A0000299RAFIULLAH294.75
0000753294.75
A0000190AH RASHID294.75
A0003499ROMAL SAHEL294.75
A0000359WASAY294.75
A0000966SAID FAYEZULLAH294.75
00000022A NADEEM294.75
A0000021WASIM294.75
A0000115MURSAL292.5
A00001*2SARA292.5
A000 812HEKMAT292.5
A0000672SD YOUS292.5
A0000123292.5
A0000094AHMAD JALAL KHAN292.5
A0000302NAJELA290.25
A0000641ABDULWARIS290.25
A0000164RASHID KHAN290.25
A0000651NAWEED290.25
4109MARYAM SARWARY290.25
A0000370DUNYA288
A0000533SAHAR288
A0000353KOMAIL NAIMI288
A0000576ATEFI288
A0000663WALI288
00000523RESHAD288
A0000736SALIM MMMMMMM288
A0000185MAHBOOB288
A0002180MAHDI ABCDEI288
A0000424NEWTON AZIZI285.75
A0000078PARASTO285.75
A0000136ALI285.75
A0000134HANIF ASI ASI ASI285.75
A0000539BAYAT285.75
A0000854AZIZ285.75
A0000090SAFIAIIAH285.75
A0002094HEDAYATALLH285.75
A0000639FRISTA DONYA283.5
A0000161HANANA283.5
A0000070SELSELA283.5
A0000079SADAF283.5
7ELHAM283.5
A0000894SOHAIL283.5
A0000508AZATULLAH283.5
A0000502ZAEIM SH283.5
A0000564MOHAMMAD283.5
A0002026FATEMAH283.5
A0002001SANAM S283.5
A0000425HOWAIDA281.25
A0000126MOMEN281.25
A0000091SAMIM281.25
A0000661MOSTAFA281.25
A0002079STARA281.25
A0000732MANIZHA279
A0000300KARIMULLAH H279
00000671MHY279
A0000614SAFA ROS AN279
A0000336SAYED YAMA279
A0000528NOWRUZ279
A0000084SABAWOON SAFI279
A0002196MOZAMEL MOHAMMADI279
A0000590EIWAZ ALI276.75
A0000510ABONASR BBBBBBB276.75
0802FAISAL276.75
A0000111MARYAM274.5
A0000534TOUBA274.5
A0000391SHABNAM274.5
A0000956FARIDA274.5
A0000301MARYAM274.5
A0000474MARYAM274.5
A0000666TAIMORSHAH274.5
A0000401WASIM SHIRZAD274.5
A0002073BEHESHTA274.5
A0000127PEROZAHMAD272.25
A0000799TOWHEAD272.25
A0000568MOHABBAT ULLAH272.25
A0000558MOZAMMEL272.25
A0000560SHABIR272.25
A0000088TOOFAN272.25
0002030ABELL L SLT272.25
A0000675SAMAYA270
A0000423HI* AR SAYED270
A0000573FARIDA270
A0000747SALIH270
A0000009S270
A0000415A NAWEED270
A0000676NASIMA267.75
A0000528FARSHAD AUYBI AAA267.75
SAMIM267.75
A0000752SHARIF AHMADI267.75
A0000165OAMR HASHEMI267.75
A0002039KHADIJA RAHMATULLAH267.75
A0002011NAEEM267.75
7957MASHAL NASIMY267.75
A0000123DEDAMAHTB265.5
A0000489HALIMA SAFI265.5
A0000283265.5
A0000585YUSRA265.5
A0000496OMIMA265.5
A0000819BASIRA265.5
A0000533ELHAMJAN265.5
A0000264FARHAD265.5
A0000862DARYOSH SHAMAL265.5
A0002161FAWAD265.5
*000 705NELOFAR263.25
A0000011OBAID AAAAA263.25
A0000511ALHAMRAHMANI263.25
A0000025ABDULLAH263.25
A0000792NASROLLAH263.25
A0000141NOMAN263.25
A0000267AHMAD TAMIM263.25
A0002162MOHAMMADBASHAR263.25
A0000818SANAM261
A0000733SABA261
A0000866NELOFAR261
A0000422SABIRSAFDARI261
ZUBAIRSADAT261
A0000551BASIR NAZIRY261
A0000075NOORUDDIN261
A0000075NOORUDDIN261
A0008022FROHAR SA261
A0000557HAHIMA258.75
A0000571MARYAM258.75
A0000205KAWSARABDUIIAH258.75
A0000814SAJAD SIRAT KILLERXR258.75
A0002A29SHAHRAM SHARIFI258.75
A0000280KHATERA256.5
A0000060ASMA256.5
A0000743AH MORID FRO256.5
A0000727SULIAMAN256.5
A0000123KKKKKKKK256.5
A0001120AHMADSHAHMABHOOT256.5
A0000720MUDASER256.5
A0000821SULIMAN256.5
A0000917EHSANULLAH256.5
A0002 62FIROZA256.5
A0000462MUHAMMAD YASER256.5
00000000AMJAD ALI254.25
A0000333OMID254.25
A0000566SHAHEEN254.25
00000657AHMADULLAH254.25
A0000757MUSTAFA254.25
A0002013254.25
A0002194PAYMAN AHMADI254.25
A0002185MHTAR H254.25
A0002175MUSTAFA254.25
A0000687YASNA252
A0000194SAMA252
A0000244HASSAN252
ABU WLASH252
A0000467EHSANULLAH ARJMAND252
SHABIR252
0801EAMAL252
A0002164AHMAD KHALID252
A0002024MEHRAN252
A0000407ROHAFZA249.75
A0000983GAWHARSHAD249.75
A0000365SAHAR JAN249.75
A0000645MURSAL249.75
A0000324BENAZIR249.75
A0000839ASHMAT249.75
A0000595MAHDI249.75
A0000106AHMAD BILAL ELTAFAZIMI249.75
A0000942YASIN249.75
A0000213AMIN AAA249.75
A0002095NAWEED249.75
A0002010HUZAIFA249.75
A0002009OSAMA249.75
A0000064SHAH SHAHR BANU247.5
A0000347ARSALAN FAISAL247.5
FAHIM HAMRAH247.5
A0000130NOORAGHA247.5
A0000184SAYED ADIL247.5
A0000179WAHIDULLAH247.5
A0000849AHSANULLAH247.5
00777777JASOR247.5
A0000287MURSAL245.25
A0000841NAZIAF JAN245.25
A0000059FARHAT JAN245.25
A0000449KKKK245.25
A0000124HAJIBA*RISH245.25
A0000072ATIQ245.25
A0000296ELHAAM245.25
A0000217SAMIM WWW245.25
A0000674PZ245.25
A0000*76ATTAH245.25
A0000001SHAPOOR KHAN245.25
A0000261M ESMAIEL ARAB245.25
A0002044ABDULBASET245.25
A0000963MANI243
A0000208SHAIMA243
A0000872HORYA243
A0000872NESHAT AHMAD SEDIQI243
A0000491SHAKIBSHIRZAD243
A00053FARHAD243
A0000441IRFANSAPI243
A0000751AHMADMUREED243
A0000049QAIS AHMAD243
A0000775FAYEZ243
A0000522MAISAM243
A0000035MUJTABA DANASH243
A0000321M R R243
A0002089SOHRAB GHAFARI243
A0000311RANA240.75
A0000394RAHIMA240.75
MARYAM PA240.75
A0000702HASINAH240.75
A0000690240.75
A0000545SHUGOFA240.75
A0000544ANISA240.75
A0000600FROZAN240.75
A0000386ANISA240.75
A0001028MUHEBULLAH240.75
A0000607ASBAT240.75
A0000189WALEED FR240.75
A0000856HAROON240.75
A0000898FAYIZ240.75
A0000265RAFIZADA240.75
A0000268MOHABAS240.75
A0123YASIN240.75
A0002052KHADIJA240.75
A0002022FARD IN240.75
A0000715SALWARAFOO238.5
A0000886SHAR FA238.5
A0000478KRESHMA238.5
A0000630SADIA238.5
A0000502AKMAL238.5
FAZLI238.5
A0000420FAISAL238.5
A0000395AHMAD KHAN238.5
77KING M238.5
A0002048FARSHAD LASHKAY238.5
A0002045ZAMANI238.5
A0002041BELAL NOORI238.5
A0000349MAEDAH236.25
A0000209GULALAI236.25
A0000172EMOD236.25
A0000608RAMISH236.25
A0000500DDRQ236.25
A0000569SAMIRAHMAD236.25
A0000504MUJTABA236.25
A0000270R S236.25
A0000935HABIL236.25
987AFGHA236.25
A0002156ROEEN236.25
A0000924HADIA A234
0315FRESHTA234
A0000586NILY234
A0000041KHALIDA234
A0000679SYDE DAWOOD234
A0000777KING USP234
*0000785ROH ALLAH MMMM234
A0000082ABDUL RAZIQ234
0000616ASAIF R234
A0000740SHAMS234
A0000187KH NADEM234
A0002023MADINA234
A0002118SEFATAMIR234
A0002115SHIRSHAH234
A0000285HAMIDA231.75
A0000825ROZIA231.75
A0000530IMRAN 231.75
A0000471AHMAD AFG AFG231.75
A0000958NAOIB231.75
A0000271HASHMAT231.75
A0000348M ASIL BABURY231.75
A0000153HAMID231.75
A0002184MUHAMMAD BADAKHSH231.75
A0002000KHAIBAR231.75
MOHIBI231.75
A0000382MAHTAB229.5
A0000973HADIA ZE229.5
A0000393FASIMA229.5
00000518M HMAED QAHER229.5
A0000840BASIR HABIBI229.5
A0000656NESAR229.5
A0000658HASIB229.5
A0001210SHAH229.5
A0002084MUGHFERT229.5
A0000369VIDA227.25
A0000823ANITA227.25
A0000555HENA227.25
A0000397NILAB227.25
A0000403SELGAI227.25
A0000737AMIR227.25
A0000611AHMAD NAWEED227.25
A0000339AZIM B227.25
A0000867AB JABAR227.25
A0000334FAKHRULLAH227.25
A0000256OBAIDULLAH M227.25
A0000255ABDUL WAHID227.25
0000548ZOBIR227.25
A0002144SAYID MASSIH LLAH227.25
A0000068ZAHRA225
A0000202SADIA225
A0000295MUSKA225
A0000054ZAKIRA225
A0000051USNA NOR225
A0000313QAMBAR225
A0000549NOOR MUHAMMAD225
A0000859IMRAN225
A0001026OMID AHMAD ATAYEE225
A0000253SARJ225
A0000685AHMAD ZIA225
A0000160ADIBAAAAAAA225
A0000980NAJIA222.75
A0000234ASRA222.75
A0000704FATIMA222.75
A0000969AAA222.75
A0000880AHAMD222.75
A0000350WBC222.75
A0000524SH AHMAD222.75
A000 79ATAWHID SHAHSAWARY222.75
A0000074A S222.75
A0000669NAMAT222.75
A0002070SUMIA DAUDZAI222.75
A0002182NOMAN S222.75
A0000925SADIA220.5
A0000512MASOM JAN220.5
A0000730MARWA220.5
A0000392SHABNAM SZ220.5
A0000765HAMIDA220.5
A0000095NJEEB220.5
A0000870HASIB220.5
A0000520SAIFRAHMAN ADIB220.5
A0000931AYAZ AAA220.5
A0000697IMAMDADNOOOORI220.5
A0000515UONIS220.5
A0000755ABDULLHA220.5
A0000953SHAWKAT220.5
A0000788MOHAMMADI ALI220.5
A0002124HIJRAN220.5
A0002081ASADULLAH MASOUD220.5
A0000450NADIM220.5
A0000346SHABNAM218.25
A0000786SADIA218.25
A0000838BAHAR218.25
A0000372AHMAD218.25
A0000408KARIM KHAN218.25
A0000437KHALID218.25
A0000468FAYAZ218.25
A0000108MOHZAFAR218.25
A0000559MANSOOR218.25
A0000155FAISAL218.25
A0000875FAHI M AL218.25
A0002132RAAFE218.25
A0000110HHH216
A0000568SHABANA216
A0000853NOSHEN216
A0000509MOHAMMAD ALI COLAY216
A0000734LOY PASVAL216
A0000111SAMI216
A0000808ASAD216
A0000735WASIO216
A0002136HAJI SAHAB216
A0000376ALISEENA213.75
A0000557MANSOUR KKK213.75
A0000170NAWEEDULLAH RAMANY213.75
A0000806NADIM213.75
0000976MAHDI213.75
AHMADREZA213.75
A0000266NAQEEB213.75
A0000254NOOR213.75
A0002017AREZOO NEDDA213.75
A0002181SOSAN213.75
A8815373M ABDULLAH213.75
A0002067RASIKH213.75
A0000619KAWSAR211.5
A0000778ZAHRA211.5
A0000951NABILLA211.5
A0000852NAZ AMIRI211.5
A0000556HOOR211.5
A0000294MARIAM211.5
A0000111HAJI MORO211.5
A0000993SALIM211.5
A0000100BASET211.5
A0000774EKRAM211.5
A0000466ZAKI211.5
A0000800R N211.5
A000418BELAL211.5
0727ANOSH211.5
A7689ZOHRA211.5
A0002183M UMAR DARWISH211.5
A0002179ZAKIR SAFI211.5
AZIZ KA211.5
1222LFET211.5
A0000683SANAM209.25
A0000461DILRUBA209.25
A0000426GULBAHAR209.25
A0000946ZAINAB209.25
A0000594JOHN MUHAMMAD209.25
A0000233ABC209.25
0000442NOORULLAH209.25
A0002001SHUGUFA209.25
A0002019LAILY209.25
A0002143RAHIMULLAH209.25
13333333AZIZ209.25
A0000887SILSILA207
A0000412DIDAH207
A0000009HELA207
A0000092U R F A N207
A0000890KHLID FA207
A0000726ATIQ207
A0000001ERAUN207
A0000371ASMABAHAR204.75
A0000077BRSHNA204.75
A0001020AHMADSAYER204.75
A0000610MOZAMEL LLMMLL204.75
A0000258RAMESH N J R204.75
A0000528ROMAL204.75
A0000655IRFAN204.75
A0001001DMZ204.75
A0002018MALIK204.75
A0000902DUNIA202.5
A0000351OMAR SADAT202.5
A0000252AAAABC202.5
A0000604FAYAZ202.5
A0000103MAIRWAIS202.5
A0000912ROHULLAHAHMADI202.5
A0002197ABDUL MATEEN202.5
A0000260PALWASHA200.25
A0000483FATEMAH200.25
A0000375AAAAAA200.25
A0000218N A200.25
A026R GULBAHAR200.25
A0000834AHMAD MST AQ200.25
A0000933QASEMI OMID200.25
A0000361WAHEED200.25
A0000102RAMIIIIIIIIIIIII200.25
A0000085FRIDOON SHER ZAD200.25
AA000111WAHAB 200.25
ALI200.25
A0000355OBIDULLAH200.25
A0002027AUZHGAN AMIRI200.25
A0002150MOJEEB RAHMAN200.25
A0002133SHEARZAI DAWLATZAI200.25
A0002103MORTAZA200.25
A0000371ASMA198
A0000017AMINA198
A0000340NASEERA198
A0000439SABRINA198
A0000484NILOFAR198
A0000837AMIN F198
A0000713BASET198
A0000532SAYED SAFI198
A0000399AMIRI198
A0000786SAMI198
A0000579OMAR198
A0000707SAYED SHABBIR198
A0000724MOHAMMAD N ADIM198
A0000592MOHMMAD MAHDI198
A0000905SAYED MUHAMMAD198
A0000988AKRAM198
A0002043TAMANA198
A0002086SUHRAB AMIRY198
KHOA L198
AA000077KHUJASTA195.75
A0000815DANISH195.75
A0000387FANOOS195.75
A0000010KARIMULLAHS195.75
A0000402ABDULLAH ABBASI N195.75
MUKHTAR195.75
A0000297KINK ARSHAD195.75
A0000166SHOAIB195.75
A0000289HABIB195.75
0789QAMARUDIN195.75
0849ABCDEFGHI195.75
A0000869MOJTABA195.75
A0000335AHMAD WAHIZ195.75
A0002050HEZBUIIAH195.75
2015AAANZ D H195.75
A0000490MARYAM193.5
A0000456KHSHAAL193.5
A0000552193.5
A0000780FAWAD FA193.5
A0000212SUDAIS193.5
A0000250FAZALAHMAD193.5
A0000596ZIA ULLA NAZARI193.5
A0002090MAR AM PAINDA193.5
A0002145MARIA HAMIDI193.5
A0002111YOUSUF193.5
A0000947FERESHTA191.25
A0000826AMINA191.25
A0000525SHAZIA191.25
A0000415ASITA191.25
A0000719KHALID GH191.25
A0000455ZAKIULLAH191.25
A0000673ANIS191.25
A0000781KHOSHAL KHAN191.25
A0002053TABASUM SARWARI191.25
A0002028SOSAN191.25
A0002065MRJAN191.25
A0002114BASHIRAHMAD AKBARI191.25
7775SAMALHAQ FAIAZ191.25
2244MOH F191.25
189
A0000636SANA189
A0000709NILAB189
A0000562FARKHUNDA189
A0000086MUSTAFA189
A0000345189
A0000686HAMO*ABI189
A0000857M SOHAIB JAILANI189
20001379AAHMAD EDRIS189
5656SADIA MUSTFFA189
A0000889MARWA186.75
A000* 18M SHAHERZAD186.75
A0000488ZAHRA186.75
A0001047ANYA186.75
A0000698SHERZAD186.75
A0001038AHMAD SHAIQ MOHMMAD186.75
A0000710MAJIB186.75
A0000257PPPPPPPPP186.75
A0000767ABDUL TAWAB186.75
A0000010SAIEDYRASHED186.75
A0000863ELIAS186.75
A0002075VEEDA186.75
A0002159SABURRAHIME186.75
7430MOHAMMAD RASOOL186.75
A0000634SANA184.5
A0000065ASYA N184.5
A0000336TAHA SADAT184.5
A0000612AZ184.5
A0000978SAADATI184.5
A0000032AHMAD184.5
A0000517FERDAWS184.5
A0000868JAMIL184.5
A0000016MEHRAN184.5
A8785ALI184.5
A0002188ANSARULLAH SULTANI184.5
8046HASHMAT184.5
A0000307RAMZIA182.25
A0001041KAIN T182.25
A0000178ASMA182.25
A0000477LEMAR182.25
A0000692SDAT182.25
A0000440SAIF JO N182.25
A0000269FROUTAN SARWARY182.25
A0000856AJOOO182.25
A0000014MOHAMMAD MONIB182.25
A0001240SHAER182.25
A0000718GULSOM180
A0000018ZAHRA180
A0000914HAWA ELIGARSI180
A0000817WALID180
A0000458ALI180
A0000233SAYED NADIM180
A0000761ISHAQ180
A0002063HASINA180
A 8217MURSAL MOHMMADI180
A0002106NILAB M180
A0002174HOORABAKHSHI180
A2187SAMAD180
81744330KHMILAD180
A0000728NABILA177.75
A0000177RAZMA177.75
A0000716AJMIR KING SADAT177.75
ABDULLMONEER177.75
0003SHAIR A177.75
A0002123PAYMAN KARIMI177.75
A0002038SULTANI177.75
8241SAMIULLAH177.75
A0000981KH175.5
1224ADA175.5
A0000706TAIBA175.5
A0000363LAILA175.5
A0001222SPOG AY175.5
A0000042NAJMA S175.5
A0000118ZAHER175.5
A0000037SAFAR175.5
A0000820SULIMAN T175.5
0000760AAHMAD RESHAD175.5
A0000992ANWARY ONE175.5
A0000331KHAIRULLAH KHAH175.5
A0000326ERFAN175.5
A0000031HAMID175.5
A0002054SADIA AYUBI175.5
A0007865TOBA175.5
A200240ABD LLAH175.5
A0002107FARHAD SARWARY175.5
A0001042MARZI173.25
A0000306MARZIA173.25
A0000746SAM IYEH173.25
A0000457KHARM JAN173.25
A0000829ESAR173.25
14517899YAMA173.25
A00004A4RH173.25
A704JEBRAN173.25
A0002774ROMAN MOHAMMADI173.25
A0002092WAHIDULLAH173.25
A0002021M MUSAWER173.25
7480KHWAJA MASIH173.25
A0000224GULSOM171
A0000204SORIA171
A0000275HANGAMA ROSE171
A0000174M PARWIZ171
A0000640SAJADHASS171
A0000246KARIM171
A0000493HASIBULLAH171
A0004NAIB171
MUSAWER HAMRAZ171
A0000233ASMAIL Z171
A0002148SAEEDA HAFIZ171
99 41SHAFIQ MOHMMADI171
210 9SAMIULL AHMADZAI171
A0000809LAYLMA JJJ168.75
A0000057ZAKI KHAZADA168.75
A0000721AHMAD168.75
A0000040HAMID168.75
A0000609RAFI AAAAAA168.75
10000WAZEI R168.75
0486MATIN168.75
A0000332HALIM NOORI168.75
A0000694ABEDULLAH AHMADZAI168.75
A0000789WAHID ZIAI168.75
A000225ABDULBASEDJ168.75
A0002192ZUBAID JAN168.75
A0000850AHMAD168.75
8008MASUHLLH168.75
A0000584ATF EZZAT166.5
A0000920SANA166.5
A0000233AISHA166.5
5080SHIR166.5
01860027SABET166.5
A0000ASALME166.5
0570ZUBAIR166.5
A0000242SOHG166.5
001SHAYEQ NJR166.5
A0002055SSA166.5
A0002171SHEKIB166.5
2020NIAZ MOHAMMAD166.5
A0001039ZAHRA164.25
A0000400ZAHRA164.25
A0000226WASIULLA H164.25
A0000731SAYED KARIM QARLUQ Z164.25
A0000342SHOAIB RASSA164.25
SAYEED MHMMOOD164.25
A0000210NASIR164.25
A0000798QUDRATULLAH164.25
A0000475MILAD164.25
A00759NAFE164.25
A0002077ZUHAL164.25
A0002113ARAL164.25
8216MARWA AH ADI164.25
A0002064HUSNA164.25
A0000577FARAHNAZ162
A0000 00HASINA162
A0000481MARYAM162
A0000941RABIA MALIKZADA 162
A0000044KUBRA162
A0000513NAQEEB162
A0000670FARHAD162
0685SADY162
A8030ABED162
A1000000HAMID162
45054450FAHIM162
A0000994FRESHTA159.75
A0000995ZOBAIDA159.75
A0000313MARUAM159.75
A0000622HAYAT159.75
A0000405MUZHDA159.75
A0000884ASMA159.75
A0000541RUTTAM KARIMI159.75
A0000463MMQ159.75
A0000222BIGMURAD159.75
A0000097NAIMI159.75
A0000030YOSOFALI159.75
A0000231SAMIR159.75
A0000970AHMAD SH HIR159.75
A0000249KHALIL H159.75
A0002141KARSHAMA YAQOBI159.75
A0002076DEBA159.75
A0002036NAZANIN SADAT159.75
A0007864YASAMIN159.75
7442NAWID159.75
A0000873HASINA157.5
A0000232ZARGHONA157.5
A0000111ANISA157.5
A0000865SAHAR157.5
A0000885MARWAR157.5
A0000282HANQAMA ZA157.5
A0000989HAMIDDD157.5
A0000738RAHMNI157.5
0000388WWWWWOOON157.5
A8440848WWW157.5
2072MIRENE157.5
A0002832SULIMAN ALIMY157.5
A0002126PASON157.5
8882ZULGAIKHAIRI157.5
6666MUJTABA OMARI157.5
A0000345HASIBA JAN155.25
A0000055QURBAN GULL155.25
A0000635MADINA155.25
856ALMIS155.25
A0000916SHAKER155.25
A0000497IQBALAAABBB155.25
A0000621WXXAAYAAAMMYXY155.25
A0000952SAYED ABED155.25
A0000926AMIR155.25
A0000135RAHIMI155.25
A0000667KING MOMTAZ155.25
A0000436ABIDALLHA155.25
A0002032MOJEBA155.25
A0002160NASRAT AMIN155.25
A0000529SAYED YOUNIS155.25
7285HEKMATULLAH155.25
A0000122AMINA153
A0000272RUSHIN153
ROYA153
A0 4345METRA153
A0001035AJMAL153
A0000691MIRWAIS153
A0000136PEER153
A0000654ROHULLAH RUSTAMI153
A0000840MOHAMMAD153
A0000521ALI153
A0000662MOHMADALLAH NOORE153
A0000445SA AMIR153
A0000972AMPRATOR MGM153
A0002169DOST MOHMMAD153
7967RAMIN153
7201AZIZULLAH153
A0000318ANISA150.75
A0000314ZAINAB150.75
A0001045TAMANA150.75
A0000195JABAR150.75
A0000699BELAL150.75
A0103080ALIIGBAL150.75
A000*568ZZZZZZZZZZF150.75
A0000521ALI150.75
3 210ABDULBASET150.75
A0786665MIR MASUOD150.75
A002555ASAMIAFGHAN150.75
A0002096HAYATULLAH150.75
20000009SEFATULLAH150.75
13791380SHAHZADA150.75
A0000396DJ148.5
A0000290KASHANI JAN148.5
A0000325ZUBAIR SEDIQI148.5
A0000354HAIDARALI148.5
A0002078SHEELA148.5
SADIA148.5
A0000542ZR146.25
A0000487ASMAA146.25
A0000281HANGAMA146.25
A0000225JAMAL SAYED146.25
A0000197JALIL146.25
A000007AS BOXXER146.25
A0000784SHAFIQ146.25
A0000154MOHAMMADEWAZ146.25
A0000469AHMAD SEUIM146.25
A0000122POPALZAI146.25
A0000955FERDWS146.25
A0000940SHAWALI NAZARI146.25
A0000317HUSSAIN ALI NAAMAN146.25
A3378HASSIB MALIK146.25
A0002116L R146.25
1ANITA AMIRI146.25
A3231881HUSINI146.25
A0002056HAMIDJAN146.25
1397KHALID146.25
A0000061ASMA144
A 69RANA144
A0000047FAKHO144
A0000967MASOODA NIKOZADA144
A0000240ABCD144
A0000739IRFAN NOORZAD144
A0000741SAFI KING144
A0000836SHARZAD H144
A0000239SAADAAT144
0000367JAWADZOORY144
A0000796SIRAJU DIN144
A0002068PAKIZA144
8186ALLAHA AZIZI144
A0002163ABDULG AFOR144
A0002131OMID144
A0002088NASRAT144
A000138AIKRAM144
A000MANSOUR AHAD144
MAHAZULLAH144
AB DULL AH144
A0000975MURWAT141.75
ABED KHAN141.75
A0000119KHAN141.75
A0000722ATTA141.75
A0000007SAYED NASER141.75
00075ATIF141.75
A0000664MOTALB XXX141.75
A0000497SAYEDSADATI141.75
A0000904AZIM141.75
A0000599RUHULLAH141.75
A0001040MUSLIM141.75
A0001040MUSLIM141.75
A0000997MARYAM139.5
A0000633FATIMA GUL139.5
KARIMDAD139.5
A0000601AASSSSSSS139.5
012345667AAAAAAAAAAAA139.5
A0000665TABISH139.5
A0000237ALI139.5
2096ZAHRA139.5
A0002172AMINA139.5
A0002122TAMIM DAWLATI139.5
8031AMIN139.5
A0000831AZIZA137.25
A0004545NOORIA137.25
A0005121FAHMA137.25
A0000640HUSSA IN JAN137.25
AAAA593AHMAD SHOUIB137.25
00000012OBUDLLAH137.25
001JAN137.25
A0001043ASADULLAH137.25
A1122ARASHSHIRAFGAN137.25
A0000701DFMN Z137.25
A0002142ANITAH137.25
A0002045AHMMAD137.25
8177KABULI137.25
A0000708VIDA135
A0000053JAHED135
A0000990SHAHZADA PAKTIA135
A0000107ALYAS135
A0000443MOHAMMAD135
A0000203MOIL135
A0000991RASOLI135
A0000782FERDOWS NN135
A0000834MASIH S135
A0000650SANULLAH FAZLI135
A0000770ABDULQAHAR135
A0000352SAMULLHEEE135
A0000984AHMAD SAMIM135
A0000795AHMAD135
A0000864MOH AD NAJMAN135
A0000763WARES SEDIQI135
A0002058NIGINA135
8190SHUKRIA135
1122SHABNAM135
AAAAAAA1NAJIB135
A0000278QUDSIA132.75
A0000950PARWANA132.75
A0000783ZORRA BARIKZYE132.75
A0000410HUSNA132.75
A0000120NAHIDA132.75
A0000043MARYAM132.75
A0000052OMID132.75
A0000901IBRAHIM132.75
0435ZAZAI132.75
A0000262SARVARI132.75
A0000665HUSSAINAGHA132.75
0459MUSSADIQ132.75
A0000725MOZAMIL132.75
A0000524A F G S132.75
2A7A VE A NLA A132.75
A7973NIYAZ132.75
A0123459TAMIM KHAN132.75
A0002139NASERHANIFI132.75
A0002112MILAD132.75
A0002014KHOWAJA KARIM132.75
A0001119MIRWAIS132.75
77707714SABAWOON132.75
7078YOUSUF BOSTANI132.75
A0000750NILOFAR130.5
A0000632MER MA130.5
A0000826ALI130.5
A0000906SAFIAN130.5
PPS130.5
A0000835OMAR130.5
A0000000HAMID130.5
A0000693ZOHOOR130.5
A0000138N130.5
A0002031HASIBA130.5
A1393MUSTAFA130.5
A0002091EDRIS130.5
12346KARIM130.5
A0000309SAMIRA128.25
0288ROQIA128.25
A0000149NAHEDA128.25
A0000452RANA JAN128.25
A0000251MARWA128.25
A0000228ROVIDA128.25
A0004445MARIA128.25
A0000385MOHAMMAD MAMOON128.25
A0000168AYOOBI OMAR128.25
A0000693ATIQ AHMADZAI128.25
A0000567RAHMAT128.25
A0000877MUJEEB RAHMA N128.25
A0000308SAJID AK128.25
A0000998A R Y128.25
8196MUBARI A128.25
A0007091QMID128.25
021 77ABDULSBOR128.25
0021 88ABCDEFG OR128.25
7366SHOKRALLAH128.25
2222HEWAD KHAN128.25
2015FAYAZ128.25
A0000766ABDUL SHOKUR126
A0000430AAAAA BBBBB126
A0000913ASMATULLAH126
A0000163MORSHED126
MILAD PJR126
A0000255FPJR126
4560MONAWAR126
A0002178ARZO126
A0002129Y126
A0002173JAWAD126
A0002047QUDRAT126
A0001919URFAN126
7771AFARID126
A0001000SHAYESTEH123.75
A0000838ZUHRA123.75
A0004745FARNQSH123.75
A0000764MOHAMMAD HANIF123.75
A0000811ABDULAZIZ123.75
A0701MUH AZIM123.75
A0000495SAMEDI123.75
CID123.75
A0000846AABBB123.75
0000932AMO EEB AIIAH123.75
11111111KOSHAN NNNNN123.75
A0000879REDWANRRRRSSSS123.75
A0000221HSMATULLAH123.75
A0000756TARKAN RAHIMI123.75
A0000111HAJI RASSA123.75
0132NAJIBULLAH123.75
A0000121ANIL JOYA123.75
56789KING RASHED123.75
1312NEGA123.75
A0000949SOMAN SIDDIQUI121.5
A0000114RANA121.5
A0004016ABDULBASIT BBBB121.5
A0000286ABDULWASI121.5
0706EDRIS A121.5
0022CFOUR121.5
A0001036BAND121.5
85 7 3EMANNOOR121.5
A0002138HUSNA QEYAM121.5
AREZO121.5
A0002140EFN121.5
22222222QASIM121.5
A0000366GUL* I119.25
11234AMRUDDIN119.25
A0000910IMAMDAD119.25
A1346000NOORULLAH119.25
0140MOHAMMAD HABIBI119.25
A0000974ALI REZA119.25
A0251HASIB119.25
A0002098SAYEDABDULZAHER119.25
A0002018OBAIDULLAH FQIRYAR119.25
A 10A1ROHULLAH119.25
2176AHMAD M URAD119.25
1212A B D U L RAHMAN119.25
A0001046FATMA117
A0003035HABIBUR RAH*N117
A0000828MEJEEBULLAH117
A0000377ERFAN117
A0000039MUJTABA R117
A0325AOMID KHOSHI117
A0389FATAH117
A000 11ANESA117
A0002083ABDUL BASIT117
A0002012EHSANULLAHNAWABI117
112233SHAPOOR AHMAD117
8358SHOAIB117
7434SAMIM117
A0000276ASMAJAN114.75
A0000739AAMIMPJR114.75
0100ARASH AZAD114.75
A0000005AOSH AA114.75
A0002030ZARGHONA HAMEDI114.75
SAHEL114.75
A0000291SHUKRIA112.5
A0000689ASMATTULLAH112.5
A0000522ARASHAD112.5
A1000MAHFOZ112.5
A0000322BASIT MUSTAN112.5
1410FARKHNUDA HK112.5
A0002189ELHAMUDDIN FROUTAN112.5
A0002035MOHAMMAD YUSUF AZIZI112.5
SAJADULLAH112.5
7102NASRAT112.5
A0000677SUNBOL110.25
A0001030ZAKIR H110.25
A0000125GOLL M D110.25
A0000561NAIM110.25
0222ELHAM BAZARAK110.25
1820SAKHI SEDIQI110.25
ELHAM110.25
A0002198MUHAMMAD ASHAQ110.25
777ARIF110.25
A0000129SHAHLA108
A0001234KHESHKIWAL108
A000333AR RAHMAN108
A000 333AAAAAAAA108
12345678MEESI108
00000527AZIZULLAH105.75
A0000928ZUBAIR MAHJOOB105.75
A0000344SABIR105.75
A2452SADEQ105.75
A0000002NAIZA105.75
0 1A K H AR M A 105.75
A000002NOMAN103.5
333000PANJSHIR JANGAIAK103.5
A1111111AHMAD S103.5
7100RAMDLILA103.5
0669RA AZ101.25
ALLOHDADBABH101.25
A0000373RAHMAT101.25
A0002199BALALARMANI101.25
12245333RIAYALLAH101.25
35588NAJEEBAHMADP101.25
A0000581NAYMA99
A000029499
A0002442ZABIHULLAH SAAD99
1111112MOBRAKSHAH T IMURY99
A0004148BARAKATULLAH99
A0707070AMIR99
A0000762TAWHID AZIMBIG99
A0002189ELHAMUDDIN99
A0002135RAFE99
A2451ABDELRAB96.75
0194JANT96.75
A0000860ZAYN96.75
A0000999A Z94.5
82AA M D N94.5
00000777SEYAR92.25
6562BENZEMA92.25
A0000305HAMIDJAN92.25
1515ZIYRHMINBEKZID92.25
A00079 1SHOKUR90
A0000629ELLHAM ADK90
1254NAWID NAWID90
A0000428MMMM KKKKKK87.75
A0000245AHMAD85.5
00000628DUSHANBA83.25
A0002170BEHZAD81
A0002147ZEARAHAMAN78.75
A0001033FRIDOON63
A0002130SHAHIR60.75
A0000803MUSOODA42.75
فهرست

you're currently offline