حرف ن

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حرف ن

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K19004013نابغهمحمدصالحمرادیانه مرادمقصد الله شهيد202.512دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01046574ناجدهنجیب اللهفرقانیحبیب اللهپروژه پنجم 315151.72دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K24000917ناجیعبدالقدوس-عبدالغفورگوهرشادبيگم222.691دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K24008699ناجیلاامیرمحمد-سیدمحمدنسوان روضه باغ گذره165.68واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001314ناجیهمحمدرحیمرحیمیجهانگیرمحجوبه هروي323.848دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K15008364ناجیهفضل الربیفیضیعبدالمجیدبي بي حوا313.253دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای اناث پوهنتون شیخ زایدتخار
K19003554ناجیهمحمدظاهرزیرکمحمدموسینسوان خراسان306.275دیپارتمنت طب عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون بلخبلخ
K01038737ناجیهعبدالولی-عبدالباقیچهار قلعه چهار دهی !288.959دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلکابل
K24004291ناجیهاحمدبهروزکریمیغلام قادرخصوصي هيواد282.069دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K01020249ناجیهمحمودشاه-محبوب شاهحضرت شمس المشايخ273.233دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K24005189ناجیهعیسی احمد-عبدالبصیرمهري هروي273.202دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K19003842ناجیهمحمدصابرفقیریعطامحمدنسوان خراسان268.619دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K24007989ناجیهنذیراحمد-فضل احمدنسوان سیفی266.516دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K01027985ناجیهنصرت الله-علی محمدنسوان سپین کلی257.8دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K22004376ناجیهغلام سخی=غلام محمدیولدز250.769دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخفارياب
K07000577ناجیهگل محمد-شیرمحمدنسوان ولي عصر خاگ غريبان247.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01048381ناجیهنصرالله-صدوخاننسوان ده کيپک247.261دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K16004968ناجیهخدای نظر-علی نظرحوا پلخمری236.733دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبغلان
K01012079ناجیهنازکمیرملک زادهخان محمدنسوان سیدال ناصری235.531دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01018749ناجیهحسن علی-غلام حیدرمحمدآصف مايل229.428واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000865ناجیهمحمدعارف..عبدالقیومشيخ محمدصديق شهاب228.862دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K01012376ناجیهعبدالواحدعرفانیعبدالرازقنسوان سیدال ناصری224.777دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01043879ناجیهاسلام الدینوردگگلاب الدینپلچرخي219.958دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K21001075ناجیهاسدالله-سیداعظملیسه عالی نسوان جوزجانان219.537دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخسرپل
K19006005ناجیهمحمدرحیمرحیمیشیرعلمنسوان سیدهدایت الله نقشبند217.786دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01048159ناجیهحًندیگل-هیبت خانذبيح الله عصمتي216.016واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039819ناجیهعبدالمالک-عبدالستارقلعه زمانخان214.615دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارکابل
K07008011ناجیهحسین علی-محمدعوضنسوان بی بی فاطمه الزهرا بکاول214.4دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K01035323ناجیهخلیل اللهواحدیکچکولنسوان ايميني214.163واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023093ناجیهمیراقافرملیمحمدابراهیمنسوان آقاعلي شمس213.993دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K14000437ناجیهفیض محمدقربان خیلگل محمدنسوان شدوج212.866دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبدخشان
K01017394ناجیهسیدعبدالحسین-سیدمحمدنعیممحمدآصف مايل212.219انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخکابل
K19003366ناجیهنظرمحمدپویاخال محمدنسوان خراسان207.594دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K24009184ناجیهفضل احمد-عبدالرشید.نسوان استقلال207.392دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01017704ناجیهمحمدامین-بازگلزينب کبرا207.232دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01023562ناجیهرسول خانافغانفضل الرحمنسردارمحمدداودخان204.465دیپارتمنت تفسیروحدیث پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07002887ناجیهمحمد ابراهیم-کلبی رضانسوان پشت چوب203.576دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکغزني
K19012565ناجیهدیدارمحمدیتاتارنمبر2صلح شهيدمزاري202.214دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01017480ناجیهعلی رضا-محمد علیمحمدآصف مايل201.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002213ناجیهمحمدالله-عبداللهگوهر خاتون200.899دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K14007318ناجیهمحمداصف-بای محمدحلیمه سعدیه200.368دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبدخشان
K01015571ناجیهسیدرحمنفیضیغوث جانقلعه کاشف200.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005852ناجیهمحمد موسی-رمضان علیعلي چوپان200.321دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24007578ناجیهخلیل الرحمن-گرانبابا زنگی عطا رح196.801دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K34002018ناجیهلعل شریف خان-والی محمدبی بی خدیجه198.047به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استخوست
K19013786ناجیهعلی مدد-عوض علیعلي چوپان193.997دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانبلخ
K22004117ناجیهمحمدرحیمجهانگیرمحمدابراهیمنسوان باغيوستان193.098دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K01030688ناجیهعبدالهادیروفیعبدالروفنسوان فاميلي هاي ريش خور193.074واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011707ناجیهمحمدرسول-گل مستعمراخان192.121واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031643ناجیهغلام عباسهاشمیمحمدامینچهل دختران -190.465واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032889ناجیهصفرمحمدحاجی زادهچمنچهل دختران -190.249دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخکابل
K01031071ناجیهمحمدعالماحدیعبدالاحدسوريا190.022انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01022755ناجیهسیدمقبول-سیدمحبوبالفتح189.949دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24004314ناجیهعبدالحمید..حفیظ اللهشیخ محمدعمر جغاره گی189.778دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01027993ناجیهمحمدعزیز-ابریشمینعبدالرحمن پژواک189.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044829ناجیهعبدالمجید-عبدالقدیرآريانا189.539واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19013506ناجیهشیراحمد-حیدرناصرخسروبلخی188.01دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبلخ
K01022710ناجیهامان اللهامانیعبیداللهداکترعبدالحی الهی186.691دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K19008980ناجیهمحمدکبیرکریمیمحمدکریممولانا جلال الدين بلخي186.634دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K19013870ناجیهحاجی محمدعاقل-محمداسمعیلاسلم حدید186.307دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K15003224ناجیهمحمدعالم-شیرعلینسوان نمبر1186.281دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K10002163ناجیهمحمدنادررحیمیدین محمدنازوانا عالی لیسه186.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19007766ناجیهفتح محمد-یارمحمدابوشکوربلخي186.104دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01035273ناجیهسیدایشان-غلام نخشبندنسوان سپین کلی184.616انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K15001066ناجیهمیرعظیم الدینهاشمیمیرغلام حسیننسوان بي بي مريم184.54دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K19009600ناجیهعبدالهادی-عبدالخالقفاطمه بلخي184.443دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربلخ
K31001445ناجیهمحمدشریف-حاجی یوسفتـیل باينظر183.239دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K01018161ناجیهعبدالاحمد-محمد رحیممحمدآصف مايل183.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037870ناجیهرجب علی-محمدنبینسوان سردارکابلی183.201انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01024515ناجیهمحمدعلیاحمدیاحمدعلینسوان ام البنین--182.903انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01037087ناجیهمحمدشریفشریفیمحمدکریمزرغــونه182.86دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K19005650ناجیهاسلام الدین.خضرقلنسوان شیخ حبیب عجمی182.635دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K03000761ناجیهسیدامان شاه-سیدزمان شاهنسوان سعديه شهيد181.465واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K22004035ناجیهسیدطورهساداتحسننسوان ينگی تيگرمان181.176واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K34001766ناجیهقسمت خان-لعل میرخانبي بي حليمه180.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24007630ناجیهمحمدمحمدیگدامحمدسپين ادي180.712انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01010496ناجیهمحمدهارونصادقیمحمدصادققلعه نعمان179.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004300ناجیهمحمدرحیم-محمداکبرنسوان جرشاه بابا179.129دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K10001908ناجیهعبدالاحد-شهزادهغوچک176.267دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01023258ناجیهمحمداکبر-ملنگپروفيسور رسول امين176.167دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیکابل
K15007188ناجیهمحمد شفیع-غلام سخینسوان 1176.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19013876ناجیهامان الله-محمداللهصديق افغان176.024دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K18000417ناجیهعبدالاحد-مصطفی قلنسوان کارته صلح175.972دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01016655ناجیهمحمدشفیعیوسفیمحمدیوسف- - قلعه بختيار175.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001139ناجیهمسعودالکوزیفتح محمدنسوان اميرعلي شيرنوائي175.813انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24007108ناجیهعنایت الله-حاجی محمد انوراستقلال175.494دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K18001516ناجیهامرالدینرجبیرجباجاني ملکه174.091دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K17005461ناجیهعبدالغیاثهمدردعبدالرحمنکهندژ173.987دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K15001742ناجیهغلام ربانی-محمدفاضلدشت قلعه173.893دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K19006934ناجیهغلام حسنرضاییحسین بخشنسوان 1 یولمرب173.885انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K24006739ناجیهجلال الدین..عبدالغفورکهدستان173.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01013143ناجیهمحمدالیاسعباسیمحمدافرازنسوان غازي محمدايوب خان172.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004854ناجیهعتیق الله..زمان الدینعین الدین شهید172.276دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K01016845ناجیهمحمدطاهرطاهریعلی مرجانمحراب الدين172.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009891ناجیهگلامیرامیریرحمت اللهمولانا جلال الدين بلخي170.682دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01016157ناجیهمحمدایوب-محمدنعیمزينب کبرا170.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008553ناجیهمحمدنصیر-فقیرمحمدملکه حميرا170.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01037599ناجیهغلام سخی-خدادادگلخانه169.286واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005460ناجیهحاجی امیرجان..سنگی بایکهندژ169.272دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19012786ناجیهمحمدحنیف-محمدنبیفاطمته الزهرا169.19انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K22000190ناجیهطوره-رحمننسوان اسلام قلعه169.19دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K17006007ناجیهصفرگلدی-جورهنسوان عايشه صديقه169.148واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01014948ناجیهسحرگل-محمد گلسيد نورمحمد شاه مينه169.114واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22003965ناجیهنعمت اللهرحمتیرحمت اللهنسوان شهرنو168.402انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخفارياب
K01033223ناجیهنجیب جانسلطانیغلام سرورنسوان محمد اکبر خان پامير167.655انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K01007005ناجیهخواجه محمداکبرصدیقیخواجه سرورقلعه مرادبيک167.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002056ناجیهغیاث-محمدمقیمگوهر خاتون167.467واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05003863ناجیهعبدالمعروف-عبدالله خاننسوان اشترگرام167.264واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19005952ناجیهمحمدحکیمهمرازمحمدامیننسوان سیدهدایت الله نقشبند167.251واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01053104ناجیهحسین داد..حسین بخشسوریا -166.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035103ناجیهامام شاهمنصوریمنصورشاهآمنه فدوی166.923انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01020534ناجیهعبدالمنان0عبدالسلامنسوان توتيا165.831واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004205ناجیهغلام نبی..غلام رسولنوين عليا165.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16006038ناجیهمحمداسحق-نجف علیفاطمه الزهرا165.533واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19012119ناجیهنادرعلی..خداینظرعلي چوپان165.507واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19006715ناجیهقاسم علییوسفیمحمدیوسفنسوان 1 یولمرب165.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01036480ناجیهشیرمحمدمحمدیشادمحمدنسوان ده دانا165.193واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005001ناجیهنجیب الله-خوجم قلمحمديوسف خيرخواه165.162انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K14004384ناجیهاحمدخان-رجب محمدسیدیه163.842انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K19012429ناجیهعبدالصمدرحمانیعبدالرحمنسلطان راضیه163.665واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K18001048ناجیهمحمدعلمسیدیسیدعلمنسوان کارته مامورين163.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K20001359ناجیهعزیزاللهعزیزیعبداللهقزانچي بابا163.627دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K18001070ناجیهظاهرخواجهآریاتیمورنسوان کارته مامورين163.469دارالعلوم عثمانیه صرف برای اناث ولایت سمنگانسمنگان
K22004888ناجیهجلال الدینساداتقلیچنسوان میرسیدبرکه163.38واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K04004139ناجیهسیدخلیل الله-میرطهماسطالوت شهید162.31واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14005377ناجیهسلطان امیراحمدیمیرسنگینخمی توغ162.064دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K15004948ناجیهتاش محمدمحمدیقل محمدنسوان خواجه غار161.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15000372ناجیهمحمدحسن-شیرمحمدبی بی عایشه صدیقه161.685واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15002924ناجیهغلام محمودمنصوریمنصوربشيرآباد160.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19009957ناجیهعبدالمالکمحمدظاهریمحمدظاهرمولانا جلال الدين بلخي160.487واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32003228ناجیهمحمد حسن-محمد علینسوان تنگی سفیدک160.424واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01022174ناجیهمحمدالله-محمد اعظمبي بي سروري سنگري160.361واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006601ناجیهحسین-بابه کلانترابی160.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K11002138ناجیهعبدالواسعصافیمحمد عمرنسوان علی خیل160.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K07003101ناجیهمحمد اشرف-رجب علینسوان خواجه عمري160.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K20002917ناجیهمحمدعثمان..قربان نظربابه علي160.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15008544ناجیهحمیدالله-امام علیبي بي حوا160.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01030440ناجیهمحمدکبیرپارسامحمدرحیمنسوان ام البنین--159.96انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01031425ناجیهعبدالکریم-بابه میرنســــــــــوان شهرک وحدت158.826واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004278ناجیهخادیم حسینمحبتطالیب حسیننسوان بامسرای158.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01023491ناجیهعبدالحمیدحکیمیعبدالحکیمنسوان آقاعلي شمس158.435واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006632ناجیهمحمد یاسین-عبدالستارترابی158.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K11002161ناجیهشریف اللهآصفیمحمد آصفنسوان حیدرخاني158.243واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K14005280ناجیهنورعلی-شیرعلینسوان خواهان158.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19013693ناجیهمحمدعیسی-محمداسحقعلي چوپان157.19دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K17003577ناجیهسیدخلیل-سیدعبدالقیومنسوان بي بي خديجه الکبری157.008انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K01006368ناجیهجمعه خان-رحم دلده عربان قرغه156.923واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003684ناجیهخانگلدی-ترسنآلتی خواجه156.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K17002201ناجیهعظیم الله-کریم اللهفاطمه الزهرا156.63انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K16005813ناجیهغلام علی-چمنابراهيم خان156.555واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19002437ناجیهعلی-جمعه خاننمبر2صلح شهيدمزاري156.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19011100ناجیهسلطان محمدامینیمحمدامینخراسان156.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15004410ناجیهنزرالله..جورهدرقد156.37واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K06000635ناجیهبیک محمد-عزیزمحمدکرامان155.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K04002897ناجیهشیرآغا..ضرب علیتوغیردی155.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K21000313ناجیهحاجی محمداحمدینصرالدینلیسه مختلط نوآباد155.004انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخسرپل
K19009999ناجیهفیض محمداکرمیمحمد اکرممولانا جلال الدين بلخي154.737واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01015387ناجیهعلی بهردیضیائیمیریارزرغــونه153.522واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018260ناجیهگل الرحمنصافیعبدالرحمننسوان رحمن مينه ـ153.333واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004573ناجیهخالقداد-خدایدادنسوان نمراول153.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32000980ناجیهداود-غلام حسیننسوان مرکزيکاولنگ153.108انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K16004680ناجیهعبدالجلیلعلی زادهمحمدعلینسوان بي بي آمنه153.047انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K20000992ناجیهسید کبیر-سید امیرمحمدیوسف "اسحق زی " شهید153.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K16002950ناجیهبابه یوسف بیکعزیزیعزیزبیکنسوان نمبر2151.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19005302ناجیهعبدالغفار-محمدیعقوبعابده بلخي151.408واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01030183ناجیهخادم حسینمرادیعلی مرادنسوان سید الشهدا149.744انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K19003156ناجیهجمعه بایقادریعبدالقادرنسوان خراسان149.66ناکامبلخ
K20002789ناجیهمحمدیوسف..سلطان محمدنسوان کوک گنبد149.546ناکامجوزجان
K16000872ناجیهشرف الدین-امرالدینکارته اتفاق149.516ناکامبغلان
K17004866ناجیهثمرالدین-نصرالدیننسوان نمبر2148.397ناکامکندز
K20002666ناجیهعبدالحکیم-عبدالرحمنقنجوغه148.25ناکامجوزجان
K26000073ناجیهعبدالحبیبمجیدیعبدالمجیدنسوان زرنج148.137ناکامنيمروز
K14001922ناجیهامام علی-نظرعلیجامرج148.115ناکامبدخشان
K10004193ناجیهجمال الدین..سمیع الدینبي بي عايشه صديقه148.036ناکامننگرهار
K22002600ناجیهمحمد علم-محمد نیازنسوان مرتضي قل رحمتي144.813ناکامفارياب
K15008602ناجیهعبدالرحیمضیاییخدابخشنسوان بي بي مهتاب142.966ناکامتخار
K01008359ناجیهمحمد شریف-محمد کبیرالتقوا142.842ناکامکابل
K20002658ناجیهنصرالله-دولتقزل قشلاق141.499ناکامجوزجان
K01050546ناجیهسیدمحمداضغرموسویسیدمحمدابراهیمنمبردوم کمک به معارف141.152ناکامکابل
K22001733ناجیهحیات الله-غلام محمدنسوان ده سيدان141.105ناکامفارياب
K20001723ناجیهامین الله-نیک محمدخديجه جوزجاني140.926ناکامجوزجان
K15000846ناجیهبازار-یارمحمدنسوان نوآباد139.728ناکامتخار
K04002737ناجیهذبیح الله..ملامحمدتجربوی139.357ناکامپروان
K14007278ناجیهمولوی عبدالجبار-رجب محمدنسوان نمبر 2137.59ناکامبدخشان
K01011479ناجیهامام محمدخلیلیعبدالخلیلنسوان ايميني137.45ناکامکابل
K07000905ناجیهمحمدباقر-غلام نبیحيدر آباد137.371ناکامغزني
K15002126ناجیهصوفی خال-خواجه عبدالواحدنسوان بي بي مهتاب135.92ناکامتخار
K22001704ناجیهمحمدشریف-عبدالجلیلنسوان ده سيدان132.979ناکامفارياب
K20000411ناجیهمحمدنعیم-محمدعظیمقره کينت132.282ناکامجوزجان
K20001000ناجیهمحمدطاهرحبیبیحبیب اللهغلام سرورشهيد123.513ناکامجوزجان
K24004298ناجیه نامهحاجی عماد الدین-حاجی غلام رسولخصوصي هيواد266.269دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K14001949ناحیبهحمیدالله-معظم بیگجاشتک137.342ناکامبدخشان
K11002619ناحیدهشاه محمددانشنورگلمشه خیل177.699دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K15002814ناحیدههزارگل-مهمندیحضرت عمرفاروق174.321دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K20002834ناحیدهعبدالرسول.عبدالصمدنسوان کوک گنبد153.25واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15008410ناحیدهعبدالغفارابراهیمیابراهیمبي بي حوا127.284ناکامتخار
K34000993ناحیهنورمحمد-غمیمحمدصدیق روهی نسوان167.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07002647نادرعبدالحسین-سلطانلیسه ذکورسبزک259.184دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکغزني
K26000189نادرعبدالعزیزغفوریعبدالغفورفرخی252.265دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدنيمروز
K01040557نادرعلی حسین-موسیشهرک صفا ـ204.021دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانکابل
K01053013نادرمحمدپناهیملیکذکور شکردره198.33دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخکابل
K31001367نادرمبارکنادریمیراعلممرکزدولت يار170.817دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K32004386نادراسماعیل..جمعه خاندوله قوم میرزا169.291دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهباميان
K28000945نادرمحمدنواز-اخترمحمدخانداکترمحمدخان169.165دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K33000356نادرسیدمرتضیمرتضویعوضذکورمرکزبندر168.864واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32004708نادرغلام سخی...محیبپيتـاب سرآب168.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K24000802نادرنثاراحمد-خیرمحمدخصوصی ميهن167.5واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K22001527نادرعبدالکریم-عبدالنبیتجربوي عربخانه167.242دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K25000588نادرسیداحمدمحمدیجان محمدلیسه ابونصرفراهی160.421دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K24011598نادرعبدالودود-خدایدادسردارمحمد داودخان شهيد158.704واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14001280نادرمحمدطاهرحاجی زادهحاجی خانجانتجربوی ذکورالجهاد153.71واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K33003475نادرغلام-استایعقوبذکورکورگه علیاه153.508انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K20000655نادراستانه قلقویاشکینجهمولانا اذنب شبرغانی144.668ناکامجوزجان
K33003691نادرخداداد-حسینشلغم144.537ناکامدايکندی
K32003646نادرمحمدرضا..صفدرعلیوارزاغ139.474ناکامباميان
K16005533نادراحمدعبدالاحمد-عبدلوهابحضرت خاتم لانبیا172.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K09001571نادرجانحیات خان-نیازمحمدعبدالحي گرديزي195.015دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K27000606نادرجانفیض الله-نصرالدینشهيدعبدالاحد کرزي181.29دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K34005416نادرجاناسماعیل جان.علی جانمهديخيل144.773ناکامخوست
K01008926نادرخانسیف الرحمن-عبدالغفاربابه قشقار208.458دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01014039نادرخاننجیب الله-محمددلفاضل بیک201.303واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001107نادرخانعبدالرحمن-سیدالشبانه190.137دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبغلان
K01044570نادرخانرحم الدین-لعلوجانخوشحال خان181.018واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000652نادرخانمحمدصابرشیرزادغلام نبیروشان عالي ليسه174.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10009597نادرخانگل زمان-شغله الدینخارج مرزپاکستان173.045واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16002678نادرخانسمندرخان-عزیزخانعبدالرازق شهِد169.129دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K01007924نادرخانعبدالجبار-عبدالغفورکشکک168.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001953نادرخانشیرمحمد-توکلصدیقه رباط165.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K08000942نادرخانشاه محمدخانطیبجمعه خانیوسف خیل165.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K03001338نادرخانخان-نورمحمدلیـسه منگل162.306انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت لغمانلوگر
K01009045نادرخانعیدمحمدصافیویس الدینجنرال غلام عمرعلومي160.324واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09000815نادرخاننوروزخانارمانیلیاس خانزراعت پکتيا156.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34001077نادرخانرائیس خانایثارپوشینصبريوليسه155.384واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34003536نادرخانستارخان-شهزارخانضياءالدین لیسه150.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10005455نادرخانمحمداخان-وزیرغازی محمدافضل خان146.087ناکامننگرهار
K24003847نادرشاهاحمدشاهامینیعبدالسلامخصوصي هيواد322.353دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K27000940نادرشاهبازمحمد-حاجی محمدعمرخواجه ايوب انصاري198.565دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K24003784نادرشاهمحمدکریمیعبدالکریمرباط سنگي186.687واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K26000139نادرشاهمحمدشاهشادمانملا عبدالهادیحامدکرزی184.263دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K24005623نادرشاهیاقوت شاه..محمدشریفاميرحمزه چنگان183.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15006631نادرشاهمبارک شاه-عبدالاحدالفاروق177.65دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابتخار
K01020884نادرشاهشاه ولیسلطانیسلطان محمداستقلال172.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000529نادرشاهمحمد سرور-عبدالحمیدذکورشورآباد170.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K14001326نادرشاهنظرعلی شاه-نورعلیشاهفطرت168.488واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14004237نادرشاهعبدالبصیر-امامآرين پور شهيد165.219انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبدخشان
K19000061نادرشاهحضرت شاه..محبوب شاهذکور خلم164.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K23000394نادرشاهعبدالظاهر-محمدکریمجمعيت قادس163.424واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبادغيس
K28000788نادرشاهحاجی نظرجان-حاجی دورمحمدشهيدانجنيرعبدالمتين160.476واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K09002694نادرشاهمحمدطاهر-محمداسحقلیسه پیران154.662واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K24010408نادرشاهبهادرشاههاشمیعبدالغفورخواجه محمد تاکي150.005واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19005003نادرشاهمحمدعالم-محمد یعقوبرباط چمتال146.197انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K15006200نادرشاهاحمد شاه-عبدالواحدشبانه تخار142.93ناکامتخار
K34001261نادرشاهدوست محمد-رحیم شاهشپی ليسه137.338ناکامخوست
K06001591نادرشاهکمال الدین-احمدشاهمیرزاعبدالغفوریعقوبی132.421ناکامپنجشير
K10008873نادرشیرغلام نبی-محمد نبیلاجبورليسه184.678واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19005508نادرعلیعبداللهمحمدیمحمدعلیباختر189.927واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K21001196نادرعلیسنگیاکبریحاجی علی اکبرمیرسیدنسیم187.893دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسرپل
K07002907نادرهعبدالطیف-محمد اسحقنسوان پشت چوب254.356دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلغزني
K01031949نادرهعبدالوکیلرحمانیخلیل الرحمنسوريا227.904دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01017371نادرهعوض-سیاف علیزينب کبرا202.009واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030803نادرهجلال الدین-حضرت علینـسوان ده خدايداد200.286واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002717نادرهسیداحمدساداتسیدحسیننسوان قاري ميرعثمان198.462دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01013894نادرهمحمدجعفرسلطانیسلطان محمدزرغــونه189.596انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K15001612نادرهمحمدحسن-محمدقلدشت قلعه185.036دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K15001081نادرهمحمدیعقوب-محمدنظرنسوان بي بي مريم184.731دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K19009716نادرهعبدالشکور-طاغنسیدشاه خان184.599دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01029394نادرهمحمد انور-میرآقارخشانه179.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017390نادرهمحمد شریف-غلام محمدمحمدآصف مايل176.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000943نادرهعلی حسینحسینیحسین بخشنسوان دهن مرغی175.704واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01047977نادرهعبدالحسین..محمدحسنمسلکی اداره و اقتصاد نسوان ـ172.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002051نادرهمحمداشرفاشرفیجمعه خانبی بی عایشه صدیقه172.188دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K05002447نادرهغلام سرور0محمدعلینسوان قاري ميرعثمان171.917واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K12001917نادرهمحمدسعید-محمدانورخاص کنر دنسوان لیسه171.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34001793نادرهستار-شات خانبي بي حليمه170.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K32003509نادرهموسیحبیبیحبیب اللهنسـوان شينه تخت169.35دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K20002703نادرهبازمحمد-شیرمحمدقزانچي بابا167.329دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K31000125نادرهعبدالغفورفیضیفیض محمدشیخ ها167.255دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K15002205نادرهعبدالحفیظ-عصمت اللهنسوان آرديشان167.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15007264نادرهبیک محمد-غلام محمدنسوان 1165.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19009767نادرهمحمدانور-فضل الرحمنسیدشاه خان165.66واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07002998نادرهعلیشاه-حیات اللهنسوان خواجه عمري165.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K32001396نادرهحسین علی-سیدنبینسوان سگريز164.108انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K17001453نادرهفیض اللهنعمتینعمت اللهنسوان بي بي آمنه163.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K21000553نادرهغلام محمد-قوشهنسوان آسياباد162.177دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K14004940نادرهصاحب نظر-دوست محمددوآبه منجی161.917دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K19002230نادرهنقیب الله-امان اللهبي بي زينب161.844انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K19001911نادرهدادمیر-بابه میربي بي خديجه160.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07001561نادرهجان محمد-عیدمحمدنسوان شهرکهنه158.528انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K15004930نادرهسیدمعصومغلامیسیدتازهوحدت اسلامي158.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19002712نادرهنورمحمدلطیفیگل محمدنسوان ام البلاد158.191واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15008251نادرهقطب الدینعزیزینصرالدینبي بي عايشه صديقه157.3واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K21001586نادرهحاجی عبدالاهاب-عبدالرسولنسوان امام صاحب يحيي156.778دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K19007685نادرهعین الدین-صاحب گلکاکاکوت156.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15008274نادرهمحمدطاهرعزیزیعبدالعلیبي بي عايشه صديقه156.339واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01036344نادرهغلام رسولاحمدزیغلام محمدعايشه دراني155.093واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001330نادرهمحمدامین-محمدشاهقزانچي بابا154.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K16000295نادرهعبدالوهاب-برات محمدنسوان معدن151.827واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15004884نادرهحفیظ الله-حاجی مومیننسوان نمراول150.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03000632نادرهمیاه گلامیریامیرگلنسوان سيد حسين کميدان149.952ناکاملوگر
K20000914نادرهخواجه نظر-محمد حسیننسوان شهیدلطیفه حبیبی149.719ناکامجوزجان
K15006433نادرهعبدالقیوم-عبدالوهابنسوان نمبر1148.312ناکامتخار
K22002542نادرهابراهیم-امیرخانستاره147.884ناکامفارياب
K22001046نادرهنظرمحمد-محمد کریمنسوان کوهي خانه146.297ناکامفارياب
K15008459نادرهمحمدنعیمساداتآقابي بي حوا144.86ناکامتخار
K20002325نادرهاسماعیل-محمدعظیمنسوان خواجه دوکوه144.564ناکامجوزجان
K32000933نادرهعبدالله-علی حسننسوان انده141.348انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K20001969نادرهولی-گل محمدجنرال عبدالحکيم قهرمان141.002ناکامجوزجان
K22000188نادرهعبدالعلی-عبدالعزیزنسوان اسلام قلعه140.987ناکامفارياب
K05001173نادرهگل علمکبیریمحمدکبیرنسوان اشترگرام140.792ناکامکاپيسا
K09000631نادرهمسلیم گلریحانجنت گلڅمکنیو سمین اکبری نسوان لیسه139.163ناکامپکتيا
K19011360نادرهسیدمیرزاشاهسلطانیسیدسلطانفاطمة الزهرا139.065ناکامبلخ
K19009050نادره بیگمگل احمد-غلام رسولفاطمه بلخي149.831ناکامبلخ
K04004069نادعلیعبدالعلی-سیدخاننوی شيخ علي163.945واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01031125نادیارحمت خانسلطانییارمحمدسوريا311.463دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K24009574نادیانورالدین-شمس الدینخصوصي هيواد299.487دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K24010937نادیاغلام سخی=احمدعلینسوان جبرئیل217.705دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24004963نادیاعبدالسلاماحدیعبدالستارنسوان فوشنج203.736دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24010388نادیارضاشاه-غلام حیدرنسوان تجربوي198.855دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24006852نادیابسم اللهغنی زادهعبدالغنینسوان سروستان175.464واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24006648نادیاسیدمعروف.سیدمحمودخصوصي هيواد146.15انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19000279نادیکاسخی محمد..گل علمستـاره242.553دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K16002032نادیکاشرین ملاشمسشمس اللهبی بی عایشه صدیقه157.216واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19012576نادیکاعبدالقادرصدیقیمحمدصدیقسیدشاه خان156.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01028666نادیهشاه محمودمومندمحمدرسولنسوان رحمن مينه ـ335.956دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K15002079نادیهسیدعطاالله=مولوی سیداحمدخاننسوان بي بي مهتاب301.382دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون البیرونیتخار
K01015878نادیهنورگلعمریمحمدعمربي بي عايشه صديقه299.313دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلکابل
K01036746نادیهمحمد عیسی-محمدحسنمحمدآصف مايل292.316دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01015977نادیهعبدالمالکقادریعبدالقادرنســــــــــوان شهرک وحدت276.645دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K19003881نادیهمحمدخانصافیمیاحضرت جاننسوان خراسان274.074دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K24011029نادیهحسام الدینپیمانسیدنورالدیننسوان اميرحسين272.112دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24004694نادیهمیرشاه سلیمان بیک-میرعالممهري هروي249.382دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K01014473نادیهجمعه خاننیکزادپیوند علیشهرک اميد سبز249.06دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01010064نادیهمحمدجمعهحاجی زادهمهدیخصوصی شکوه247.322دیپارتمنت میخانیک صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K11001418نادیهمحمدصادق..محمدشاهمستوره نسوان ليسه عالي245.627دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارلغمان
K01027289نادیهمحمدیونس-حسین علیصوفی محمداسلام مین236.532دیپارتمنت پیداکوژی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K32004197نادیهخادم حسین-عوضنسوان مرکزباميان229.354دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K01043810نادیهمیرافضلافضلشیرافضلپلچرخي228.713واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014864نادیهحاجی برات خان-بازگلسيد نورمحمد شاه مينه226.594دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01048633نادیهمحمدایوبرسولیمحمدرسولنسوان علامه قاری نيک محمد226.252دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K15003811نادیهعبدالملک-عبدالجبارنسوان نمراول224.77دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارتخار
K24007825نادیهفیروزاحمد-غلام سخیخصوصي توحيد224.732دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01013719نادیهآغا محمد-ایرگشصفي الله افضلي223.189دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارکابل
K01045400نادیهحاجی عبدالظاهر0عبدالوهابعبــــــــــدالحی حبیبـــــــــی222.752دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24003025نادیهسیدمحمد-نوراحمدقواي 4 زرهدار217.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19004532نادیهمحمدظاهر-عبدالباقیمحمديوسف خيرخواه217.773دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K01049483نادیهمحمدمعصوممحمدیمحمدجانعبدالرحمن پژواک216.031دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K16002615نادیهنظرمحمدنظریسیدمحمدفاطمه الزهرا214.318دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K09002790نادیهحاجی کلاخان-علی خاننسوان شهري گرديز210.955دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K24006362نادیهاحمدشاهنیازینیازمحمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی209.355دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01027264نادیهمیرعبدالغفار-حضرت گلسيد نورمحمد شاه مينه207.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024308نادیهشاه اقا-میرزمانسلطان راضيه205.857واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033198نادیهعصمت اللهرحمان زیشاه محمودنسوان محمد اکبر خان پامير205.774دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01026757نادیهعبدالرحیم-حفیظ اللهقلعه حشمت خان203.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000613نادیهعبدالسلام-حاجی غلامکارته امين203.371واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24010206نادیهعبدالسلام-عبدالغفورنسوان فتح202.02دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01036791نادیهعبدالقادر..خان محمدنسوان ميـــــــــــــرزمان خـــــــــــان200.571واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013845نادیهاحمدشاهاحمدیاحمدمیرلامعه شهيد199.066واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026324نادیهمومن-محمدحسننسوان وحدت198.777انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01031807نادیهمحمدسرورحسینیحسین علیسوريا198.452واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037520نادیهمحمدفاروق-حسن ځینسوان سردارکابلی196.913واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28000570نادیهمحمدموسیعظیمیعبدالعظیمنسوان ملالۍ195.594دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K15001135نادیهاحمدسلطان-غلام رسولنسوان بي بي مريم193.591دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01038121نادیهمحمد عیسی-رجب علیچهار قلعه چهار دهی !193.508انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01013707نادیهنجیب احمدمحب زادهپاینده محمدزرغــونه193.459انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01015277نادیهاخترمحمدگیلانینظرمحمدبي بي عايشه صديقه193.323دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01019975نادیهعبدالمبینفقیریعبدالقدوسنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--193.303واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007344نادیهحسام الدین-فیاالدینفتح192.98دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24002524نادیهمحمدداود-لعل محمدملکه جلالي191.776دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K07001892نادیهخالقداد-محمد جاننسوان شهداي مرکزجاغوري191.598انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلغزني
K19009356نادیهعیدمحمدولیشاه ولینسوان محمداسلم حدید191.163دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K07007246نادیهرمضانعلی-محب علیحوتقول انگوری190.463دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتغزني
K19002473نادیهحبیب الله-عبدالرشیدنمبر2صلح شهيدمزاري190.15دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01015061نادیهمحمد واقف-محمد عارفسيد نورمحمد شاه مينه190.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009113نادیهروح الله-باباتاج محمدفاطمه بلخي189.72دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01033137نادیهذوالفقار-آقای گلمولانا جلال الدين محمد بلخي189.451واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003585نادیهنوروزعلیمحمدیشیرمحمدنمبريک شهيدمزاري188.877واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19004144نادیهغلام حسیننبی زادهغلام نبیمقصد الله شهيد188.209دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01011486نادیهغیاث الدینتیموریشیراحمدنسوان ايميني188.179واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018225نادیهگل محمدرحیمیشیرمحمدنسوان رحمن مينه ـ187.968انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلکابل
K31000590نادیهحسین علی-محمدحسیننسوان مرکز لعل187.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01024743نادیهمحمدزمان-عبدالرحیمسلطان راضيه186.672انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01016840نادیهفریدنوریحضرت نورمحراب الدين186.645انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K16002587نادیهخواجه ملامحمدصدیقیخواجه دوست محمدفاطمه الزهرا186.549دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K15006292نادیهدولت محمد-خال محمدکفترعلي186.536دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K15003820نادیهاحمدولی-شاه ولینسوان نمراول185.128دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01025952نادیهمحمدامانحقجومحمدیعقوبنسوان ملکه ثريا184.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037183نادیهنصیرمحمدعزیزیعزیزمحمدسوريا184.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003659نادیهعبدالغفور-محمدعزیزنسوان کهلک184.449دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K01017223نادیهمحمدشفقمحمدمحمدداودنسوان رحمن مينه ـ184.382واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003860نادیهسیدامیر-سیدصوفیجوی شيخ184.064دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارتخار
K15003175نادیهقدرت الله-حاجی باباجاننسوان نمبر1183.368دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01022187نادیهمحمدالله-محمد اعظمبي بي سروري سنگري183.337واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002236نادیهعبدالبشیرکوهستانیعبدالقادرنسوان جمال آغه183.094دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K15007952نادیهبسم اللهمحمدیخال محمدنسوان بي بي مهتاب182.997دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K24005922نادیهغلام سخی-غلام نبیپل رنگينه182.906انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19006550نادیهخال نظر-تمیورترابی182.893دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K14008801نادیهعبدالوهابدانش جوعبدالحفیظنسوان بهارک182.881دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K24004348نادیهغلام رسولحبیبیحبیب اللهخصوصي هيواد182.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19002156نادیهعلی مراد-براتگوهر خاتون182.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14002889نادیهافضل-سیدکبیرنسوان الجهاد181.601دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K01016414نادیهمومنلونگعمرخان- - قلعه بختيار181.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008487نادیهمحمدایوبایوبیقربانبي بي حوا180.997دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K19002466نادیهمحمد طراب-عبدالفتاحنمبر2صلح شهيدمزاري180.917دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K05000962نادیهجلال الدینرحیمیمحمدرحیمنسوان اشترگرام180.723دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01032173نادیهفضل الدینمحمدیمحمدایوبچهل دختران -179.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024430نادیهمحمد عمر-محمد زمانمـــريــم179.764واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001187نادیهاحمدجاویدمحمدیمحمدحسینفیلسوف صدیق افغان179.611دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01021055نادیهمحمدانورافضلیافضلزرغــونه179.182واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018266نادیهمحمدهاشمهاشمیمحمدشریننسوان رحمن مينه ـ177.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029307نادیهشامیرخلیلیآقامیرشهرک ملی177.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030510نادیهنورمحمد-نیازمحمدتاجورسلطانه177.77انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K24006688نادیهحاجی عبدالعلی..شیرمحمدخصوصي هيواد177.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01055032نادیهعبدالغیاث-غلام علیخواجه عمری غزنی177.098انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01039083نادیهعبدالغفارقاضی خیلمحمد اکبرنسوان ده دانا176.336واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000413نادیهعبدالله-محمدایوبنسوان بدخشي176.282دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K20002493نادیهغلام ایرگشعمریمحمدعمرنسوان آقچه176.145دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K33000390نادیهعلی داد-عوضذکورتاق عروس175.881دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K15002057نادیهعبدالخالق-محمداسرائیلنسوان بي بي مهتاب175.837واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01020622نادیهسیدشیرحسین-سیدنعمت اللهحضرت شمس المشايخ175.746واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003005نادیهمحمد عیسی-حیات خاننسوان خواجه عمري174.576دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K17004656نادیهحاجی عبدالرحمن-ملانورمحمدبــي بـــي عايشه صديقه174.525دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K32004217نادیهقربانعلیقاسمیمحمدقاسمنسوان مرکزباميان174.437دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K10004225نادیهحضرت میر..عبدالامیربي بي عايشه صديقه174.359دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K22002586نادیهعبدالرحمن-عبدالقیومنسوان کوهي خانه174.332دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K01028313نادیهعبدالرسول-عبدالستارغازی ادی174.32واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020968نادیهشاه محمودمحمودیمحمدطالبزرغــونه174.32واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14008782نادیهقوام الدینمحمدیعیدی محمدنسوان بهارک174.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01026074نادیهمحمدآصف-محمداکرمنسوان وحدت174.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012300نادیهاحمدشاهاستانگزیحاجی خان آغاشیرینو174.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029664نادیهابراهیمناصریمحمدناصیرنسوان سید الشهدا174.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020988نادیهمحمداسمعیلاسحق زادهمحمداسحقزرغــونه174.162انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01026079نادیهمحمدعیسی-فتح محمدنسوان وحدت174.136واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009390نادیهمحمد عارفعلی زادهمحمد علینسوان محمداسلم حدید173.991دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کندهاربلخ
K19012506نادیهمحمدیوسف-خال محمدعايشه افغان173.879دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01008578نادیهمیرزمان-گل علیده عربان قرغه172.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001399نادیهناصر-حسین بخشنسوان سگريز172.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19000790نادیهعبدالرحمن.عبدالکریممهستي172.506دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K10013295نادیهحبیب الله-عبدالستارالایی عالی لیسه172.354واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01045039نادیهعبدالقهار-علی احمددرخاني172.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000650نادیهکریم داد-حق دادنسوان بي بي عايشه172.254دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K24005200نادیهمولاداد-احمد قلینسوان ابومنصو رعلي172.14انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K16006091نادیهاسدالله-حبیب الرحمنبی بی عایشه صدیقه171.887واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01015753نادیهمحمد فاروق-محمد نعیمسيد نورمحمد شاه مينه171.153واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001928نادیهحمیدالله-محمدطوردیسرآسیاب شرکت170.953دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K16002501نادیهعزیزامانیامان اللهفاطمه الزهرا170.935دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبغلان
K01021987نادیهغلام رسولنبی زادهغلام نبیزرغــونه170.928انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01017882نادیهسید عالم شاه-سید ابراهیممحمدآصف مايل170.908واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27002226نادیهمحمدنادر-عبدالشکورنازواناعالی لیسه170.601واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K14005015نادیهعبدالخبیر..رجب محمدنسوان دهپاره169.039دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K24002615نادیهمیرویسپیمانعبدالله خاننسوان مولاناعبدالله هاتفی168.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24005981نادیهعبدالجمیلرسولیعبدالکریمنسوان فکری سلجوقی168.904واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01026100نادیهدین محمد-صدروالدیننسوان وحدت168.808واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004443نادیهعبدالشکور..عبدالرسولچودنگر168.556واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01039951نادیهشفیق الله-عزیزاللهقلعه زمانخان168.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023470نادیهمحمدحسنحسنخان جاننسوان آقاعلي شمس167.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000604نادیهمحمدنعیم..عبدالرحیمنسوان تنگي167.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22000634نادیهمحمداکبر-محمدعمرنسوان افغانکوت167.358واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01009876نادیهعبدالروفملکزادهولی محمدخصوصي کاينات 3167.304واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000812نادیهزمریگیتیصفدرخاننسوان يزده167.296دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K24000980نادیهعبدالشکور-حاجی عبدالغفورگوهرشادبيگم167.238واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K17004136نادیهبوری-تاجکهندژ167.222انستیتوت صنایع نیمه عالی ولایت کنرکندز
K17000243نادیهمحمدنادر-محمدطاهرفاطمه الزهرا167.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K33002185نادیهخیرمحمدمحمدیمحمد دادنسوان بنت الهدا167.143دارالعلوم مرکز ( اختصاصی اهل تشیع) صرف برای اناث ولایت دایکندیدايکندی
K24006796نادیهسیدمحمدعمر..سیدمحمدصدیقجلوارچه167.008دارالعلوم فخرالمدارس صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K15005986نادیهمحمدحامدمحمدیگل محمددهنه بنگی166.862انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزتخار
K01031418نادیهصفدرخلیلیعیدمحمدچهل دختران -165.938دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K15001471نادیهامام محمد-برات محمدانسیتیتوت مسلکی زراعت و وترنری فرخار165.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01044377نادیهعبدالقیوم-عبدالخالقمحجوبه هروي165.744انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K11002128نادیهنظرگل-سیدحضرتچارباغ ذکورعالي ليسه165.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K16000440نادیهسیدعلی-سیداحمدشترجنگل165.611انستیتوت نسوان تجارت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانبغلان
K01048676نادیهعبدالخلیل-عبدالحکیمنسوان سرآسیاب165.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32003102نادیهغظنفر-سردارنسوان سيادره سفلي165.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19004482نادیهنصیر-غلام حیدرمحمديوسف خيرخواه165.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24001464نادیهحاجی ذبیح اللهابراهیمیعبدالرسولمحجوبه هروي165.349واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K34000602نادیهمحمدسردار-کریم اللهبي بي حليمه165.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01006187نادیهعبدالفغورروفیعبدالرووفنسوان قلعه احمدخان164.92انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K32004243نادیهمحمدامین-علی بخشنسوان مرکزباميان164.326واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19012524نادیهعبدالعظیممرادیمراد علینمبر2 عبدالعلي مزاري164.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24009659نادیهگل احمد-شیراحمدنسوان امام شش نور164.052واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01023476نادیهمحمد حلیم-محمد کریمبي بي سروري سنگري163.972واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005350نادیهمحمدنوروزعزیزیمحمدکبیرنسوان مرکزی امام صاحب163.95واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K03001957نادیهعبدالسلام=گل رحمتلـیسه نسوان خوشی163.888واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K19005833نادیهسیدپادشاه-میرعبدالحقعلي چوپان163.551واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14005382نادیهمحمدحسنسلیمیحاجی محمدسلیممخفی162.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K17001944نادیهعبدالله-وزیرنسوان غلام رسول شهید162.235واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14007503نادیهاستابابا-آدینهحلیمه سعدیه161.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15001301نادیهسیدامان اللهیوسف زیسیدیوسفنسوان وحدت160.47واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01050360نادیهمحمدیونسعلی زیمحمدعلیرابعه بلخي160.224انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01036991نادیهعبدالحکیمحکیمیمنصورخانزرغــونه160.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006940نادیهافسر-رمضاننسـوان حيدرآباد160.21انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K01018881نادیهخواجه عبدالقدوسصدیقیخواجه عبدالرزاقنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--160.154انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K15004072نادیهعبدالاحمداحمدیصفرمحمدلجده160.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07005930نادیهنادرعلیافضلیعوضفاطميه اشکه داود159.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14006359نادیهامام محمدامامیمحمداسلمنسوان بهارک159.864واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01045751نادیهفضل الرحمن-میرزافضل احمدمخفی بدخشی158.947واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002238نادیهعبدال محمد-پاینده محمدنسوان شهرقديم158.827واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17006039نادیهگل محمد-محمدموسینسوان عايشه صديقه158.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19007214نادیهعلی حسیناحمدیاحمدحسینبابه قوانچي158.755انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19001194نادیهمحمدنعیمظفریظیفرفیلسوف صدیق افغان158.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04001297نادیهسیداسلامنقشبندیسیدنقشبندحره جلالی158.557واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K16004913نادیهسیدفتح محمد-سید محمد نبیحوا پلخمری158.539دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01037642نادیهغلام رسول-عبدالعظیمنسوان سردارکابلی158.466واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005580نادیهمحمداحمدیاحمدسردارمحمدداودخان158.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19013499نادیهلعل محمد-گرگعلیميرقاسم جان158.223واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K25001411نادیهعبدالغفارحلیمیعبداللهکهدانک158.147دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K17005531نادیهمحمددوران0حاجی نورعلینسوان باسوس157.317انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K17004683نادیهعبدالروف-مرزاعبدالغفوربــي بـــي عايشه صديقه157.138انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K15006583نادیهمحمد عثمانعثمانیحاجی عبدالحقامیرعالم شهید157.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24001892نادیهمحمدنبیامیریکجیرسواد حیاتی156.909انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K28001837نادیهسردارمحمد-اخترمحمدنسوان مرکزی156.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K33001844نادیهسلطان-جمعه علینسوان سرنيلي156.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01046769نادیهسعدالله-بسم اللهنسوان بي بي مهرو156.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19014072نادیهعبدالمجید-ولی محمدبي بي زينب156.616انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19009590نادیهمحمدانور-محمدرحیمسیدشاه خان156.59واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22000554نادیهخال محمد-خدابیردی باینسوان نمبر2 تاتارخانه155.266دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K27000575نادیهاقامحمد-غلام حی الدینشهيدعبدالاحد کرزي155.249دارالعلوم محمدیه صرف برای اناث ولایت کندهارکندهار
K22004050نادیهمولانقلنجاتنذیرقلنسوان روزيقل155.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01021550نادیهمحمدعلم-محمدعظمشهرک ذاکرین155.09واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004100نادیهنصرالدینیوسفیمحمدیوسفیولدز154.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01042007نادیهقدرت الله-حرمت اللهنسوان نمبریک کمک به معارف154.912واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005598نادیهمحمدعزیزیعقوبیمحمدیعقوببي بي حوا154.834واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19000611نادیهمحمداکبر..محمداسلمنسوان تنگي153.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19010202نادیهاحمد ولیاحمدیخیرمحمدمولانا جلال الدين بلخي153.492واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10000374نادیهجهانزیب-عبدالرشیدبي بي زينب153.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19012443نادیهاحمد علیمحمدیتاج محمدنمبر2صلح شهيدمزاري153.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15003587نادیهعبدالحفیظ-جیلونسوان نمراول153.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24006738نادیهفیض احمد.شیراحمدنوين سفلي153.202انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K20001668نادیهحاجی عبدالمختار-حاجی عبدالجلیلخديجه جوزجاني151.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K17003434نادیهجمعه خان-مرزابیک-خديجه الکبرا151.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15001002نادیهعطامحمد-باباجاننسوان ای خانم151.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19013228نادیهامان الله-امیرقلسلطان راضیه151.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15001255نادیهحبیب الله-نائیبنسوان بي بي مريم149.991ناکامتخار
K24004675نادیهشیرعلی-عبدالظاهرعبدالعلی شاه توخی149.881ناکامهرات
K15007652نادیهقدرت الله-سیرکفترعلي149.857ناکامتخار
K24006760نادیهمحمدعیسی.ابوبکرکهدستان149.787ناکامهرات
K33000569نادیهظاهراکبریقاسمپشتروق149.771انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K19013637نادیهعبدالله-صفرنسوان خراسان149.417ناکامبلخ
K16001112نادیهحاجی محمدالله-محمدحسننسوان بغلان مرکزي148.461ناکامبغلان
K15001657نادیهمحمد-مولوی عبداللهنسوان شهرکهنه148.331ناکامتخار
K19008502نادیهمحبوب-پیغمبرقلاحمدشاه مسعود148.276ناکامبلخ
K16002010نادیهحفیظ اللهعتیقیقدرت اللهبی بی عایشه صدیقه147.981ناکامبغلان
K07001319نادیهاحسان اللهسلطانیعبداللهنسوان شهرکهنه147.914ناکامغزني
K18000439نادیهعبدالبشیر-عبدالرشیدنسوان کارته صلح146.604ناکامسمنگان
K20001663نادیهکمال الدین-محمدکریمخديجه جوزجاني146.42ناکامجوزجان
K15001202نادیهعبدالواحد-قاسمنسوان بي بي مريم146.335ناکامتخار
K19000600نادیهمحمدعثمانانوریمحمدانورگوهرشادبيگم146.208ناکامبلخ
K06001978نادیهنوراحمدنوریمیرفقیرنسوان بي بي عايشه صديقه146.168ناکامپنجشير
K10000710نادیهریاض الله-امین اللهکژی نجونوليسه146.168ناکامننگرهار
K19002208نادیهمحمداخان-معینبي بي زينب146.06ناکامبلخ
K10000952نادیهاحسان الله0سیدمختاروچ تنگی لیسه146.034ناکامننگرهار
K14002819نادیهصفرمحمد-قربان محمدنسوان الجهاد144.568ناکامبدخشان
K24006742نادیهسراج الدین.عبدالغفورکهدستان143.961ناکامهرات
K15001099نادیهمحمداقبالحاجی زادهحاجی جان محمدنسوان بي بي مريم143.014ناکامتخار
K17001202نادیهعمرعلیاعظیمیمحمدعظیمنسوان نیک پی142.934ناکامکندز
K15001738نادیهمحمدولی-امام علینسوان شهرکهنه142.688ناکامتخار
K25000560نادیهجمعه خان-سید محمدنسوان نفیسه توفیق میرزائی142.264ناکامفراه
K14001413نادیهامان الله-عزیزمحمدمحمودان138.108ناکامبدخشان
K03000913نادیهمحمدظاهریوصفیحاجی عبدالله جاننسوان بي بي فاطمه زهرا137.477ناکاملوگر
K16002930نادیهمحمدآجانسلطانیسلطان محمدنسوان حضرت زید136.314ناکامبغلان
K17003335نادیهمحمدفهیم-محمدنعیم-خديجه الکبرا136.24ناکامکندز
K03000663نادیهمحمد قاسم-حاجی محمد نبیغازی امين الله136.094ناکاملوگر
K19001679نادیهفتح محمدحاجی زادهنیک محمدشفيق بلخِي134.029ناکامبلخ
K24010419نادیهخلیل اللهتیمورییارمحمدنسوان فکری سلجوقی127.173ناکامهرات
K19007271نادیهمحمدسروراکبریمحمداکبرنسوان سر آسیاب121.934ناکامبلخ
K14005380نادیهشیرمحمدمحمدینورمحمدخمی توغ106.313ناکامبدخشان
K19014223نادیه جانمحمدشریف-ترسننسوان قلعه جنگی210.873دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخاربلخ
K01039115نادیه جانشیرآغا-محمدکریمشهرک پامير186.515واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24010346نادیه نامهسیدداود-سیدمحمدمحسننسوان سيفي196.786دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24000519نادیه نامهسیدابوبکرقتالیسیدعثماننسوان فکری سلجوقی179.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K21000184ناذلهمحمد گلتیموریاسماعیلليسه گذر170.632دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K18001463ناذیلاعبدالباقیمرادیمحمدمرادجوی ژوندون172.344دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K20002545نارخالرحمت اللهحکیمیعبدالحکیمنسوان اوره مست156.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19013353نارگلشاه محمد-روزمحمدسيد هدايت الله نقشبندي174.204واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19001143نارمحمدمحمدنسیمصمدیعبدالصمدسلطان غیاث الدین188.107دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K22001999نارمینهنقیب الله-غوث الدیننسوان اسلام قلعه160.042دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K30000371نارنجعبدالرشید..تیمورمتک خان158.434دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلارزگان
K01036817نارومحمداعظم..محمدجاننسوان ميـــــــــــــرزمان خـــــــــــان158.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003554نارونعبدالمومن-گدامحمدمشهد278.076دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K24005116نارونعبدالسمیع-عبدالروفمهري هروي225.082دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01032625نارونرشاداحمد-مولوی حسین احمدخانستاره214.396دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K01047338نارونمحمدحامد-محبوب خاننسوان بي بي مهرو207.663دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01028523نارونمحمداسماعیلهوتکیحاجی محمدانورنسوان ملکه ثريا195.711واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005700ناریمحمدصدیقاحمدیبیردینسوان ابوزيدبلخي148.423ناکامبلخ
K19000645نارینامحمدسلطانصالحیصالح محمدابومسلم خراساني167.637واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14001054نارینهقرب الدین-صلاح الدینچاسنورسفلي165.464واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14001074نارینهمردانه-چهارشنبهچاسنورسفلي136.051ناکامبدخشان
K12003350ناز.فخرالحسن..زرمحمدبي بي فاطمه کنر171.073دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K07000680نازالدینضیاالدین-غوث الدینامام قايم بکاول144.555انستیتوت کثیرالرشتوی خاص نیمه عالی ولایت ارزگانغزني
K34002726نازامین بادشاهمیرصاحب شاه-ظریف شاهلاغوری عالي ليسه165.576دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K05002576نازآغاسراج الدینقادریامام الدینرحمان خيل178.96دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانکاپيسا
K04000627نازآقاسیدمیراحمدیآقاجانصادقي170.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K24009947نازبانوقمرالدین-محمد عظیممهري هروي210.854دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K07001337نازبرومحمدظاهر-حسن علیبی بی هاجر جرمتو178.01دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K19009323نازبومحمدنسیم-محمدسرورفاطمه بلخي299.936دیپارتمنت طب عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون بلخبلخ
K07000470نازبوزلمی-محمدخانجهـــــان ملکه190.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10002582نازبوشاه حسیناخندزادهمحمدکریمبي بي حوا148.533ناکامننگرهار
K24010673نازبی بیقمبرحیدریغلام حیدرنسوان جبرئیل243.811دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24000395نازبی بیمحمدیوسفمظفریعلی جاننسوان جبرئیل226.604دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K19009428نازبی بیغلام محمد-ولی محمدمسلکی زراعت شولگره202.212دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهاربلخ
K33003132نازپرورعطا محمد-محمد علیغدار197.102دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K15001150نازپرورمحمدنعیمسرفرازحاجی سرفرازنسوان بي بي مريم169.119دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K04002913نازپرورعبدالحنان..محمدطالبتوغیردی149.484ناکامپروان
K14005168نازپریمعین الدین-احمدنسوان نیمتله170.504دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K15004324نازپریسعدالله-امان اللهنسوان نمراول153.137واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10002045نازترینعلی رحمنحبیبیفضل الرحمننازوانا عالی لیسه144.172ناکامننگرهار
K24001101نازدانهجمعه علی-محمد اسلمسیدمحمدقناد269.998دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K07001469نازدانهعبدالعلی-بازعلینسوان البيروني نوآباد250.87دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلغزني
K01029695نازدانهعزیزاللهعلی زادهعوض علینسوان سید الشهدا242.529دیپارتمنت تامین برق صرف برای اناث پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01009498نازدانهقادرملکیارعلی رحمخصوصی معرفت ـ240.842دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K33002580نازدانهخدایار-غلام حسیننسوان شيش232.167دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K09002506نازدانهظهور-ظفرنسوان شهری217.749دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپکتيا
K01018744نازدانهنصرالله-گل چمنمحمدآصف مايل216.617دیپارتمنت زبان وادبیات اسپانوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K27002466نازدانهمحمدقاسم-محمدیارکاکاسیداحمد204.054دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکندهار
K33003140نازدانهغلام علی-ابراهیمغدار203.633دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K33001533نازدانهنورمحمد-حیدرذکورکومی193.511دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K28000967نازدانهحاجی امان الله-غلام خانC. 3 لیسه182.935دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارهلمند
K33002644نازدانهنورمحمد-غلامذکور کيتچيک179.513واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K07005325نازدانهمحمدعلی-جمعه خانابوريحان البيروني174.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33003154نازدانهمحمدعلی-عوضذکورپشوک172.565انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K15000576نازدانهعبدالغفار-عبداللهنسوان مرکز172.202انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانتخار
K33001065نازدانهغلام حیدرمرادیمرادمختلط شینه برکر170.801دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیاندايکندی
K01009878نازدانهعزت اللهساداتشمس اللهنسوان ميربچه کوت169.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006110نازدانههدایت الله-عبدالاحمدفرمراق167.376دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K07005578نازدانهعلی مددحسینیبوستاننسوان تمکي167.15انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K07001880نازدانهقربان-علی زوارنسوان شهداي مرکزجاغوري165.558واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07005920نازدانهجمعه خانافضلیعوضفاطميه اشکه داود165.056انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K01037630نازدانهمحمدزمان-کلبی حسنگلخانه164.218واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000473نازدانهمحمد گلابگلابزینورالحقدولت زایو نسوان164.121دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K05001112نازدانهحفیظ الله-شیرعلینسوان اشترگرام163.682واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K33003401نازدانهطاهر-اسماعیلذکورويرمنا162.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K07003843نازدانهمحمدموسیاصغریپردلمختلط طاقچين161.904انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K07005740نازدانهاسماعیل-سلمانعلیباریک بیک161.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16002340نازدانهمحمدابراهیمحیدریمیرحیدربي بي حوا160.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K33001519نازدانهمحمدحسین-یوسفذکورکومی160.681انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K33000986نازدانهمحمدجان..محمدحسیننسوان ورسیل160.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K07002414نازدانهحسین علی-رمضانعلینسوان کـمــرک160.246انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلغزني
K15005512نازدانهعبدالففار-ابراهیمبي بي حوا160.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07006837نازدانهعصمت الله-علی حسنداکترسلیمان158.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07001908نازدانهحیات الله-محمد ایوبنسوان شهداي مرکزجاغوري158.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14002171نازدانهغلام علی-صفرعلیمختلط ورو158.452واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01016444نازدانهحمداللهملک زیحاجی امراللهبي بي عايشه صديقه156.906واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002627نازدانهطوره-جمعهنسوان ده سيدان156.879واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K07004499نازدانهمحمدایوبرفعیمحمدجمعهنسوان مهاجرين جاغوري156.33دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانغزني
K16001401نازدانهرسول داد-دادمحمدبي بي جمیله154.906انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K15000878نازدانهمحمدیوسف-محمدیعقوبشبنگان153.617واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07005588نازدانهمحمدباقیرحکیمیعبداللهنسوان تمکي151.753انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K07006150نازدانهقربانعلی-علی یاورنسوان شهداي مرکزجاغوري151.358واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07004072نازدانهمحمدعلیرضایییوسف علیبي بي زهراحوتقول150.345واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07003512نازدانهعلی جمعه-حسین علینسوان شهيدبلخي غيغانتو149.883ناکامغزني
K15008461نازدانهعبدالشکورعبادیعبداللهبي بي حوا149.657ناکامتخار
K33000443نازدانهعلی خوش-محمدابراهیمذکورلوران148.177انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K16002617نازدانهرحم خداعمریعبدالحیپارک شمرق148.036ناکامبغلان
K16002535نازدانهعبدالرفاقحسینیمحمدحسینفاطمه الزهرا143.019ناکامبغلان
K07004885نازدانهداودعلی..حسین علیبي بي زهراحوتقول142.811ناکامغزني
K33002918نازدانهغلام علی-علی کرمنسوان شنیه صدخانه137.801ناکامدايکندی
K16000742نازدانهمحمدعمر-محمدظاهرنسوان قرغن132.461ناکامبغلان
K01022102نازشغلام محمد-عبدالعزیزبي بي سروري سنگري259.134دیپارتمنت شهرسازی صرف برای اناث پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K16004676نازشاسداللهاختریعیدی محمدنسوان بي بي آمنه148.046ناکامبغلان
K31000178نازکعبدالقادر-محمد یمینقطس سفلی170.83دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K34004803نازکسلطان-سلیمشهيدمطيع الله162.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K16004893نازکخیراحمد..ولی احمدنسوان کلان گذر156.976واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19012769نازکسیدمحمدیحیی-سیدحسینفاطمته الزهرا139.022ناکامبلخ
K14000454نازکماهسیدجعفرعالمیعالم شاهنسوان شدوج170.435دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربدخشان
K17003987نازکمیرمحمداللهاندرابیعبدالغفورذکور مرکزی امام صاحب192.082دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K05003333نازکمیرمرزامیرامیرزادهآغامیرذکورشيرخان خيل172.428دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K16000848نازکمیرنیازمحمد-پیوندمولوي محمدمرادشهيد163.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15004986نازکمیرگل اغا..رنگیندرقد137.822ناکامتخار
K16004555نازکمیرمحمدقلامامیخوجم قلجریان128.793ناکامبغلان
K18000288نازکومحمداسلاممحمدیبازار0نسوان سرقیه165.646دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K19006370نازکوخدادادکاظمیمولادادمولوی محمد حنیف بلخی164.943واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16002700نازکوغلام بهاوالدینپویا اشرفیسخیدادفاطمه الزهرا122.064ناکامبغلان
K07002772نازگلعطااللهناطقیچمن علیشرينو240.124دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکغزني
K24008623نازگلمحمدعیسی-موسیرسالت 6231.592دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K32002174نازگلشیراحمد-محمدذکور مرکز باميان202.444دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K24001881نازگلعزیزاللهقربانیقربانسواد حیاتی186.153دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K07005731نازگلداهور-چمنباریک بیک181.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K32001032نازگلعقیل-حبیب اللهنسوان مرکزيکاولنگ175.988انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلباميان
K07005899نازگلمحمدظاهر-عبدالقادرفاطميه اشکه داود172.911دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K32001359نازگلقلندر-سیدهمدم شاهنسوان دربند170.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K24000251نازگلیوسفموسویمحمدعلینسوان جبرئیل167.06دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارهرات
K19012815نازگلصفدر-جمعه خانفاطمته الزهرا166.509انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K07003844نازگلنادرنورینورعلیمختلط طاقچين165.528انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K07004391نازگلچمن علیرسولیغلام نبیقلياقل165.335واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14003808نازگلکینجه-محمد اعظمتجربوي بتاش164.108واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01017962نازگلعبدالمجید-سردارزينب کبرا163.91واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002973نازگلنذیرمحمد-امیرمحمدممیزک154.84واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33002528نازگلمحمدحسن-محمدعسینسوان مرکزخدير153.568انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K07004278نازگلمیرافغان-جمعه خانقانی تمکی151.895واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33003488نازگلقاسم علی-بومانسنگ موم146.269ناکامدايکندی
K34003024نازگلهمحمدگل-میرامت خاندره گي144.473ناکامخوست
K10001619نازل خاننورمحمدخان-غلام سخیغازي امان الله خان175.831دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K19011918نازلهمحمدداود-عبدالمناناحمدشاه ابدالی187.625دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K33000087نازلهجان محمد-حسنیذکورتالج171.834دارالعلوم مرکز ( اختصاصی اهل تشیع) صرف برای اناث ولایت دایکندیدايکندی
K20001091نازلهسیف الدین-منصورنسوان نمبردوم162.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K06001804نازلهمحمدقاسمرحیمیمرزارحیمنسوان بادقول160.418دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K10010862نازلهامین جان!ERROR! operator '-' lacks operandگل محمدملکه حميرا158.717دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K21001556نازلهنجم الدین-عبدالرشیدلیسه خورشید151.306واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K14007099نازلهسیدعباس-سرفرازصمدی123.699ناکامبدخشان
K22000419نازمهپیغمبرقلمحمدیخال محمدنسوان جمشیدی172.199دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K15000995نازمهجمعه خان-علی خاننسوان باغبايان142.863ناکامتخار
K01026901نازمینهمحمداعظم-عبدالقدوسنسوان وحدت189.82واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000956نازمینهحاجی پیرمحمدخان-خواجه محمد-شهيــد خان محمــــد152.8واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24009062نازنینغلام جیلانی-غلام محی الدینانستیتوت مسلکی تخنیکی هرات325.612دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01027917نازنینمولاداد-روزالدینعبدالرحمن پژواک302.958دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01031364نازنینرجب علیحسینیمحرم علیسوريا297.358دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K07006841نازنینابراهیم-اسماعیلداکترسلیمان256.441دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلغزني
K24004977نازنیناحمدعلی-نجف علیهيواد268.269دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K07004079نازنینرمضانعلیرحیمیعبدالرحیمبي بي زهراحوتقول264.968دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلغزني
K01034472نازنینمطیع الله-سیدجلالنسوان شهرک وحدت259.82دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K07003530نازنینحسین علی-غلام شاهنســـــــوان سـبزک248.786دیپارتمنت سیستم های معلوماتی وآموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K19008215نازنینچراغعلی خانمنصوریمنصورخانسلطان راضیه247.188دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K01044877نازنینحسین دادرحیمیخداداددوغ آباد245.794دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K01048405نازنیننجم الدین-غیاث الدیننسوان ده کيپک242.682دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19001758نازنینمحمدحسن-فیض محمداستاد صالح محمد241.675دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبلخ
K01013200نازنینرفیع اللهرفیعمومن خاننسوان علامه قاری نيک محمد240.719دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K01050279نازنینخواجه عبدالشکورصدیقیخواجه احمدرابعه بلخي240.541دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24008639نازنینعبدالله-دین محمدنسوان روضه باغ گذره240.47دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K22000737نازنینسیداعظم-سیدعبداللهگوهرشادبيگم239.841دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخفارياب
K19009611نازنینجلال الدینجلالجمعه الدیننسوان محمداسلم حدید237.04دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K01017973نازنینمحمدامینیوسفیمحمدایوبآمنه فدوی235.272دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K07002143نازنینمحمدعلی-ابراهیملیسه مختلط بالاسرکمرک233.519دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K07006255نازنینشاه ولی-صفدرعلیبي بي فاطمه الزهرا231.822دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخغزني
K01017162نازنینمحمدانور-سلمانعلیزينب کبرا231.287دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخکابل
K01010561نازنینعیدمحمد-محمد علیقلعه قاضی229.762دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیککابل
K24006700نازنینفقیراحمد.حاجی عبدالواحدخصوصي هيواد229.76دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K07002982نازنینخادم حسین-عبدالعلینسوان قلعه شهاده226.85دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K01015607نازنینمحمدیحییعظیمیسخیدادزرغــونه220.752دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K22000819نازنینامان الله-عبدالرحیمگوهرشادبيگم216.255دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01040602نازنینسیدسعدالدین-سیدحسین علیشهرک صفا ـ214.488دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01030934نازنینمحمدعارفنظریمحمدحسنسوريا211.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016179نازنینسلطان علی-محمدعوضزينب کبرا211.165دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01026057نازنینرحمت الله-محمدحسیننمبر1سيديوسف علمي210.997دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01033107نازنیننورآغاحیدریعبدالاحدمولانا جلال الدين محمد بلخي209.171دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01017869نازنینضامن علی-عوضزينب کبرا209.15دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01015876نازنینکلبی حسین-عطاجانزينب کبرا209.034دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01029828نازنینمحمدحسینیخادم حسیننسوان سید الشهدا207.605دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01032430نازنیناحمدعلیجعفریقمبرعلیسوريا205.995واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012256نازنینمعراج الدینشریفیسراج الدینشیرینو204.099واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005339نازنینعبدالعلیمحمدیمحمد علینسوان معدن203.97دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزبغلان
K24007856نازنینشیراحمد-رمضاننسوان تجربوي203.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K27001591نازنینعبدالغفور-فقیرمحمدزرغـــونه انـا202.58واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K20002539نازنینوحیدالله-محمدیونسیکه باغ202.117واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01047377نازنینمحمدعلی-چمن علیشهرک صفا ـ200.85واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040349نازنینکرام الدین-محمدموسینسوان زليخا200.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013341نازنینرجبرضاییضامنشهرک مهدیه--198.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005700نازنیننثاراحمدستانکزیخان محمدنسوان قلعه وزير198.051انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلکابل
K24008090نازنینمحمدآصف-نوراحمدنسوان سیفی196.972دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K01037502نازنینرحمت الله-غلام حضرتنسوان سردارکابلی195.385دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07002560نازنینمحمدنعیم-براتعلینسوان مکنک195.103دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01017267نازنینسیدپادشاهساداتعبدالحبیبمحراب الدين197.113به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K01050004نازنینمحمدآصفاعظمیمحمدیاسینرابعه بلخي193.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024163نازنینمحمدسعید-محمدسلیمسلطان راضيه192.204واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031380نازنینصلاح خانصافیجلات خانسوريا191.985دیپارتمنت تیاترپوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01037551نازنینبصیراحمد-دوست محمدگلخانه191.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001835نازنینمشتاق احمدرضاینورمحمدمیرویس مینه اناث لیسه190.455دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K34000967نازنینفیض الله-بیت اللهپاينده خيل نسوان ليسه190.009دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدخوست
K01029052نازنینسنگ-تاج محمدرخشانه189.921واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036198نازنینعبدالقیوم-غلام سعیدخواجه رواش189.8واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024745نازنینالله محمد-محمددلسلطان راضيه188.679واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027365نازنینشاپور-عبدالغفورنمبردوم سيديوسف علمي188.482دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K01030513نازنینعلی محمد-دین محمدتاجورسلطانه188.005انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01030940نازنینداودبنیادیخدادادسوريا187.91انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K07003537نازنینموسیرفیعیصفدرنسوان لعل چک187.666واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01037969نازنینعنایت الله-قربانگلخانه187.258دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخکابل
K01015891نازنینمحمدفقیر-محمدنبیتاجورسلطانه186.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045654نازنینغلام بهاالدین-غلام نبیمخفی بدخشی186.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001901نازنینمحمدطاهر-غلام رسولجنرال عبدالحکيم قهرمان186.334دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K01036834نازنینغلام داودابراهیمیرجب خاننسوان ده دانا183.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002449نازنینمحمدرضا-کوچینســـــــوان سـبزک182.95واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07002693نازنینموسیابراهیمیسلطانعلیلیسه توحید بغرا182.654انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K15001111نازنینموسی خان-حاجی ارسلاحنسوان بي بي مريم182.156دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01037303نازنیناسداللهرحمانیغلام سخیفاميلي های ريشخور181.47انستیتوت ساختمانی و جیودیزی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01017306نازنینمحمدسلیماحمدیببرکنسوان رحمن مينه ـ181.446انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلکابل
K14008793نازنینخان محمدمحمدیفقیرمحمدنسوان بهارک181.274دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K01011849نازنینعبدالهادیمتیناخترگلشیرینو181.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037554نازنینفقیراحمد-دین محمدگلخانه181.264دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01015266نازنینمحمداکبرعطاییعطامحمدزرغــونه181.216واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024084نازنینمحمد موسی-محمد رحیممـــريــم180.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033770نازنیناسدالله-نصراللهزينب کبرا179.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018462نازنینمحمدافضلنوابیمحمدموسیزرغــونه179.784واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012889نازنینمحمدنادرعطائیمشکوخاننسوان چهلستون179.501واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002105نازنینشیرآقا مشهور به خان آغاالکوزیگل محمدنسوان اسمابنت ابوبکر(صدیق)179.346واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19006070نازنینسیدمحمدناصر-سیدعبدالرزاقتجربوي اتفاق179.33دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربلخ
K19006204نازنینمحمدعلم..محمدحسیناستادذبيح الله شهيد179.127دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01019830نازنینمحمدزبیعمحمدیمحمدرمضانزرغــونه177.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014889نازنینمحمد یوسف-زرین شاهسيد نورمحمد شاه مينه177.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003704نازنینعصمت الله-امیرمحمد+نسوان جمعیت177.644دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01015535نازنیناحمد فیاض-محمد ایازسيد نورمحمد شاه مينه177.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006259نازنینعیدمحمد-شیرعلیهيواد177.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K04002297نازنینعبدالفتاح-عبدالغنینــســوان جـبـل الـسـراج176.015واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01009931نازنینغلام ربانیسلطانیسخی دادنسوان ميربچه کوت175.928دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K33001470نازنینمحمد-محمدحسننسوان کیتی175.596واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K24007802نازنینعبدالروفرفیعیعبدالرشیدخصوصي هدايت174.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01020467نازنینعزیزالله-امان اللهنسوان توتيا174.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010251نازنینعزیزمحمدهوفیانیخیرمحمدمولانا جلال الدين بلخي174.022دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K14005299نازنینحبیب الله-شربتمدینه172.998دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K01015754نازنینغلام نبیامیریغلام یحینســــــــــوان شهرک وحدت172.771واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010108نازنیننصیراحمد-عبدالقدیرخـــصوصی تمیم انصار رض 1172.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006138نازنینغلام نبی-غلام علینسوان شهداي مرکزجاغوري172.726واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K27002632نازنینسیدابراهیم-سیدانورعــــينوعالي ليسه نمبر1172.687دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K01016145نازنینغلام سرورنبی زادهغلام نبی- - قلعه بختيار172.599انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19004466نازنینایگم بیردی-آق محمدمحمديوسف خيرخواه172.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15007346نازنینغلام دستگیر-محمد عثمانناهيد شهيد172.257دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K19014279نازنینخان محمد-خادم حسینميرولي171.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01015609نازنینعاقل شاه-سلطان شاه-ناهيدشهيد171.299انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K02003783نازنینامیرجانمیرزاییعلی جمعهدهن حصار171.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01037100نازنینعبدالرحیمواحدیعبدالواحدزرغــونه170.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014399نازنینعبدالحمیدلعل نژادلعل محمدشهرک اميد سبز170.811واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002692نازنینعبدالبصیر-عبدالروفنسوان بي بي هاجره170.61دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K03002828نازنینغلام یحیالفیغلام جیلانی خانبي بي آمنه170.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K04004648نازنینمحبوب شاه..نظراب شاهتجربوی170.598واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K24001046نازنینحسین علی-علی جانسیدمحمدقناد170.523انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخهرات
K19010243نازنینعبداللهصدیقیمحمدصدیقمولانا جلال الدين بلخي169.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19001222نازنینمحمدطاهرشهزادیسیدشاهفیلسوف صدیق افغان169.172واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01021979نازنینخیرمحمدمحمدیملاحسنزرغــونه169.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005530نازنینالله داد-حاجی گل علمخصوصی راهدان168.761واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01048782نازنینگل محمد-غلام محمدنسوان سرآسیاب167.637واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003137نازنینمحمدصدیق-حاجی دادرنسوان نمبر1167.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01024483نازنینمحمدیونسیوسفیمحمدیوسفنسوان بي بي ساره167.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044830نازنینسهرابنبی زادهمحمدنبیدوغ آباد167.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002304نازنینشیرحسین-بومانگنده نيک167.191واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32000891نازنینغلام جان-حیدرعلیخصوصي نمبر1 يکه ولنگ167.182انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K24009879نازنینمحمد اسرائیلعظیمیدلاورنسوان وزیرفتح خان166.765واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07005748نازنینمحمد اسماعیلقاسمینیازمحمدنسوان لومان165.904انستیتوت ساختمانی و جیودیزی نیمه عالی شهر کابلغزني
K27000660نازنینسید انور-سید اکبرصوفی نسوان165.878دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K24003557نازنینغلام نور-یارمحمدنقره165.771واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20003363نازنینحسام الدین-نظام الدینخديجه جوزجاني165.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K24003597نازنیننصرالله-روزی خانهاشمي165.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01015866نازنینمیراحمد-صالح محمدسيد نورمحمد شاه مينه165.515انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلکابل
K17001085نازنینمیاگل-جمعه خاننسوان مسلکی تجارت ولایت کندز165.447واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K20003429نازنینخیرالدین-دولت بایخديجه جوزجاني165.377دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K27002411نازنیننورآغا-نورمحمدصفیه عمه جان164.49واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K01021579نازنینغلام سخی-غلام صدیقشهرک ذاکرین163.927واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004673نازنینمحمد رزاق-عبدالرحمنخان چهارباغ163.7انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی اندخوی ولایت فاریابفارياب
K17005737نازنینمحمدجوره-حاجی محمدنسیمنسوان163.402واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15004200نازنینعبدالکبیر-عبدالجلیلنسوان نمراول163.323واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22001009نازنیننورمحمد-نصرالدیننسوان افغانکوت160.566دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01018533نازنیننقیب الله-شیرعلمغازی ادی160.417واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043459نازنینآغامحمدهاشمیمحمدهاشممحمداسماعیل حسن زی160.408واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004708نازنینسبحان الله-عبدالرازقنسوان دشت رباط160.332واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14007258نازنینعبدالبصیر-محمدرضانسوان نمبر 2160.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15000696نازنینخال نور-عبدالرحمنخواجه بهاوالدين160.273واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07002939نازنیناسحق-صفدرنســوان میـرادیـنــه160.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33002255نازنینغلام حسین-مرزاحسینگنده نيک158.816واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K22002080نازنینمحمد کاظمیعقوبیمحمد یعقوبنـــــسوان افغــان کوت158.643واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16002900نازنینمحمدظاهرافضلیمعیننسوان حضرت زید158.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K16003014نازنینصالح محمد-احمدگلحسين خيل157.414واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01020338نازنینشکراللهاسلمزادهملامحمدعلمزرغــونه157.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000621نازنینعبدالصمد-جمعه خاننسوان افغانکوت156.884دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K01046532نازنینمحمدگل-داباشینسوان بي بي مهرو155.16انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K14005005نازنینعبدالخبیر..عبدالرشیدنسوان دهپاره155.091واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01046753نازنینعبدالجمیلصدیقیعبدالصدیقپروژه پنجم 315155.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001850نازنینمحمدرحیم-خدای محمدگلنسوان مرکز ولسوالی المار154.838دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K22001719نازنینعبدالاحد-سیدمرادنسوان ده سيدان153.41واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15001723نازنینعیدی محمد-بابانسوان شهرکهنه153.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03000613نازنینمیراجاننظامیویس الدیننسوان سيد حسين کميدان153.289دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K20002912نازنینمحمدزمان..سیف اللهبابه علي153.285واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22002516نازنینغلام سخی.بوستانستاره153.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22001834نازنینعبدالجبار-حاجی روزینسوان مرکزی152.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19011758نازنینسخی داد..غلام غلیشهید عبدالعلی مزاری2152.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15007881نازنینمحمداکراماکبریمحمداکبربي بي زينب151.967واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19009446نازنینغلام عباس-صفدرمسلکی زراعت شولگره151.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19008252نازنینافسرخان-فیض محمدسید یحیی عمری151.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19003753نازنینخدایارامیریامیرخانلیسه اناث ناصرخسرو بلخی151.715واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14007367نازنینخدابخش-خارکشحلیمه سعدیه151.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008889نازنینمحمدناظم-محمدفاضلسيد احمدمشتاق شهيد151.64واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01045080نازنینبای محمد-الله محمددرخاني151.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000054نازنینعبدالصمد-ضیاقلنسوان تپه قلعه150.221واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K04000474نازنینسیدعلمسعادتسیدقدوسصوفیان شریف149.696ناکامپروان
K19010593نازنینمحمد نبیقاسمیمحمدیوسفمولانا جلال الدين بلخي149.617ناکامبلخ
K03000232نازنینمحمدشاه-محمدعمربي بي آمنه148.386ناکاملوگر
K22002348نازنینجلال الدین-غوث الدینده عزیزان148.076ناکامفارياب
K07002435نازنینعلی محمد-علی بخشنســـــــوان سـبزک148.057انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K22000560نازنینمحمدنعیم-عبدالرحمننسوان افغانکوت146.446ناکامفارياب
K33002589نازنینضامن-شفانسوان تمران146.365انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت دایکندیدايکندی
K19005007نازنینمظفر..محمدانورکتوري146.19ناکامبلخ
K01005830نازنینبسم اللهحفیظیعزیزاللهنسوان قلعه وزير145.919ناکامکابل
K17000326نازنینتوریالی-محمدمیرزافاطمه الزهرا144.499ناکامکندز
K01024245نازنینمحمداعظم-محمداسلمسلطان راضيه144.398ناکامکابل
K07006952نازنینعنایت الله-رجب علینسـوان حيدرآباد141.098ناکامغزني
K01035634نازنینعبدالاحمدمحمدیغلام محمدمولانا جلال الدين محمد بلخي139.641ناکامکابل
K21000195نازنینگل محمد-فیض محمدلیسه نسوان پنجه قلعه139.581ناکامسرپل
K07003176نازنینمحمد هاشم-عوض علینسـوان حيدرآباد139.453ناکامغزني
K22000045نازنینضیاوالدین-حاجی رحمن قلنسوان شش تپه137.241ناکامفارياب
K16002292نازنیناحمد-عبدالحینسوان شهرقديم120.231ناکامبغلان
K01038903نازنین جانعبدالعظیم-نجم الدینشهرک پامير251.915واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050308نازنین روزیبهمن علیروزیمولادادرابعه بلخي181.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029423نازنینهغلام سخیرزاقیعبدالرزاقبي بي عايشه صديقه195.235واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008463نازه نینحفیظ اللهنوریاخترمحمدبي بي حوا151.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01011091نازوعبدالرحمن-سید الرحمنپوهاندعبدالاحمدجاويد320.44دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K24008131نازومحمد حسینمجیدیعبدالمجیدنسوان حوض کرباس269.804دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیاهرات
K01053718نازوواقف-فیض اللهالایی238.215دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K01034178نازوموسی جان-امیرخانابوالقاسم فردوسي220.817دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K24007819نازومحمدهمایون-حاجی عبدالغنینسوان تجربوي208.996دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K10000613نازوپیرمحمد-گل محمدبي بي زينب207.76دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاننگرهار
K33000857نازوچمن علی..غلام حسیننسوان شهیدافکاری205.532دیپارتمنت نفت وگاز صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K10011899نازوعبدالرازقحمیدیعبدالوهاببي بي حوا200.455دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K27001221نازوحاجی محمدعارف-حاجی عبدالفتاحکاکا سيد احمد191.809دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکندهار
K10007371نازونورمحمد-بسم اللهبي بي مريم183.034دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K28000959نازوعبدالواسیع-بشیراحمدغازی امان الله خان180.986دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K10012890نازوخیالی گلولی زادهولی گلسواد حیاتی لیسه179.501واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01021510نازوزلمی-عبدالحلیمنسوان توتيا170.881انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K10010702نازومحمدنصیر-فقیرمحمدملکه حميرا169.143واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001969نازوشمشیرصافیبادامنازوانا عالی لیسه168.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008481نازومحمدعزیز..محمدزمانبي بي عايشه صديقه167.376دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01013115نازوحاجی نواب-ضبطو خاننسوان غازي محمدايوب خان163.696انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01019896نازوشرینعلی زیگل محمدزرغــونه161.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006768نازومطیع الله-امین جاننسوان سلطانپورکوز156.817واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19013392نازوعبداللهنظریولکنسوان خراسان155.158واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20002984نازومحمدنسیممحمدیجوره بایالحاج عبدالرشيد دوستم150.058واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K33002345نازوکعلی حسین-بومانگنده نيک161.96واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32000700نازوکوپاینده محمد-ولی احمدذکورحیدرآباد153.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01026266نازیمحمدالدین-روزالدیننسوان وحدت275.28دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K19000237نازیعبدالقدیر..علی شاهستـاره235.715دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K01036559نازیخیرالدیننوریظفرالدیننسوان ده دانا221.45واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012243نازیسیدشهزاده..سیداقبالبي بي خديجه196.651دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K19005200نازیمحمدنادرانوریحاجی محمدانورخالق داد خان193.622دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K19006467نازیشیرمحمدمحمدیمحمدفقیرميرولي188.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01029020نازیمحمد هادی-محمد نبیرخشانه186.643دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19007197نازیعبدالحمیدرحیمیعبدالرحیمميرولي186.336دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01018238نازیسیداسمعیلصدیقیبابه صاحبنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--181.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033448نازینثاراحمد-فضل احمدنمبردوم سيديوسف علمي179.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027419نازیمحمدیوسف-محمدآصفصوفی محمداسلام مین174.752دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K10012626نازیشیراجانیعقوبیغلام جانبي بي زينب172.015واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19005083نازیغلام نبی..اسمعیلراه معرفت169.234انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K17004682نازیعبدالروف-مرزاعبدالغفوربــي بـــي عايشه صديقه165.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K04004251نازیمحمدالله-حمیداللهنسوان سيدميرعلي گوهر163.673انستیتوت معاون انجنیری نیمه عالی ولسوالی سیاه گرد ولایت پروانپروان
K21000610نازیسیدمحسن-حاجی سیدهاشمرحمت آباد163.603دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K19005320نازیعبدالعظیمحکیمیعبدالحکیمخالق داد خان163.439واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K06000647نازیعبدالخبیر-عبدالطیفنسوان سنگانه162.226دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانپنجشير
K17001200نازیغلام حیدرحیدریقرباننسوان نیک پی161.977انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K05002143نازیغلام ربانیرحمانیعبدالرحمننسوان جمال آغه161.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K07003987نازیبسم اللهرجبیقرباننسوان البـیروني قره باغي160.045انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K19012100نازیمحمدعارف..غورهنسوان ام البلاد149.874ناکامبلخ
K01024691نازیالله ببانی-گل محمدسلطان راضيه149.86ناکامکابل
K17001541نازی گلعبدالواحیدسرداریسردارنسوان بي بي آمنه219.555دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K01040160نازی گلعبدالخبیر-عبدالعلیمنسوان زليخا175.943واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004338نازی گلعبدالستار-نیازنسوان زيب النسامخفی بدخشي171.017واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16002646نازی گلعبدالغنی-محمدیارمولوي محمد نبي شهيد161.985واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17005534نازی گلحاجی قندی بای-حاجی بهاوالدینميرزاعبدالقادربيدل154.915انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K14004944نازی گلاسدالله..محمدحسیننسوان شهران154.859واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15004843نازی گلامام محمد-عاشورمحمدنسوان نمراول153.188دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت تخارتخار
K15007834نازی گلعبدالقدوس-محمدخانپستاب149.669ناکامتخار
K14001515نازی گلمحمد گیاه-محمد صابرنسوان جويبار135.899ناکامبدخشان
K17003504نازی ماهمحمداعظم-ایرکهنسوان مرکزی خان آباد160.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14003387نازیانعبدالشکور-سیدمشیتنسوان حضرت159.979انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K19013827نازیبتاولی محمد-بابه نظرگوهر خاتون254.401دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K24010060نازیتامحمد عسکر-محمد اکرممهري هروي268.088دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K24004788نازیتاعبدالحکیم-امین اللههيواد252.156دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K24006840نازیتامحمدنعیمحسن زادهغلام حسننسوان سروستان170.882واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14006855نازیتامحمد یتم-محمد شریفمحمودان165.291واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K06001826نازیتاشفاعتامیریملا نجیمنسوان بی بی امنه163.601دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K01040339نازیتاتاج الدینشاکریمحمدعلمشهرک خراسان158.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003619نازیتاظهرابحمدیغریب شاهلیسه اناث ناصرخسرو بلخی155.057واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04005085نازیتاعبدالخالق-محمد رحیمبایان علیا146.652ناکامپروان
K15001328نازیگلعبدلکبیرامامیامام محمدنسوان وحدت163.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15005347نازیگلمحمدنائیبمحمدیآدینهانوي158.509واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15007666نازیگلمیراللهقربانینوراللهنسوان ترشت157.155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15004529نازیگلعبدالقیوم-عبدالحقنسوان نمراول156.586واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01050289نازیلااخترمحمدامیریخیرمحمدرابعه بلخي317.606دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K24008765نازیلاشاه محمد-جان محمدهيواد308.477دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K19014220نازیلامحمدقل-خواجه مرادعابده بلخي242.673دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبلخ
K01008568نازیلاعبدالرشیدرسولیعبدالشکورنسوان شکردره241.844دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K01034264نازیلاعبدالواحد-لعل جانابوالقاسم فردوسي238.963دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتکابل
K19007495نازیلاسیدشاه حیدرحسینیشاه اسماعیلنمبر1سجادیه238.525دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K01014732نازیلامحمدکبیررضاییمحمدرضازرغــونه235.31دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K01048355نازیلامحمدرسول-محمدیعقوبنسوان ده کيپک226.679دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19009321نازیلاعبداللطیف-نیک محمدفاطمه بلخي217.695دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخاربلخ
K24006045نازیلانثاراحمدمحمدیگل محمدآتون هروي210.971دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01029152نازیلاعبدالله-عبدالرسولرخشانه209.455دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخکابل
K01022327نازیلاعبدالفریدبیکزادمحمداسماعیلزرغــونه207.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000827نازیلاعبدالسلام-غلام سخیگوهرشادبيگم202.188دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابفارياب
K24006123نازیلاسید علی احمد-ملامیرغلام رسولپل رنگينه202.143دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19001172نازیلاغلام رسولقمریگل محمدفیلسوف صدیق افغان200.38دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K04001329نازیلاعبدالودودرحمانیعبدالرحمنحره جلالی200.323دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیپروان
K20003554نازیلاعبدالرشید-شاهمردانقلمیرويس مينه200.192دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابجوزجان
K07007341نازیلامحمدضیا-محمدموسیبي بي نرجس198.892دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K01029470نازیلاغلام حسین-محمد اکبربي بي سروري سنگري198.772انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01017328نازیلامحمدبشیر-محمدامینعبدالروف بينوا198.594دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19014210نازیلامحمدولی-عبدالعزیزفاطمه بلخي198.523واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01046421نازیلاشیرزماننوریزمان خانپروژه پنجم 315197.15انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01033164نازیلاعبدالجمیل-عبدالجبارمولانا جلال الدين محمد بلخي195.273دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K22003958نازیلامحمداللهکارگرمحمداسحقنسوان شهرنو195.031دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانفارياب
K01010700نازیلاعبدالبشیر-عبدالطیفاکادمي تخنيک191.878واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017158نازیلاعبدالخلیلمرادیمرادبایزرغــونه191.739واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015105نازیلاسیدمحمدسرور-سیدمحمد اکبرسيد نورمحمد شاه مينه191.58انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01022988نازیلاحاجی نیازمحمد-رابازبي بي سروري سنگري191.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002421نازیلامحمدظاهرحسینیمحمدحسیننسوان آقچه190.347دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانجوزجان
K01015138نازیلاشفیق اللهامیریحسین علیقلعه کاشف189.977دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیکابل
K27000453نازیلاخواجه بلبل.خواجه گلعينو نمبر 2188.44دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K19006657نازیلاحضرت گل-بازگلترابی186.379دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01044044نازیلاحًاحًی-حاجی اسلاممحجوبه هروي185.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026471نازیلامحمداشرف-رسول دادنسوان وحدت184.882دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K25000545نازیلامحمد سرور-عبدالحمیدنسوان شورآباد184.727دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01008424نازیلاهدایت الله-حضرت شاهدوده مست182.912واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002827نازیلامحمدنبی..رحیم اللهتجربوی182.8دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K19006685نازیلااسماعیلمحمدیتاج محمدنسوان 1 یولمرب182.595دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01031187نازیلاگل ایازایازیمحمدایازسوريا181.487واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014162نازیلاسراج الدینغیاثیمحمدغیاثلامعه شهيد179.656دارالعلوم جامع الانوار صرف برای اناث ولایت پنجشیرکابل
K19005082نازیلابدل شاه-عوضعابده بلخي179.421انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K07001278نازیلاغلام رسول=غلام محمدنسوان شهرکهنه177.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01050543نازیلامحمدرضاشیرزادمحمدعمرنمبردوم کمک به معارف177.779انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلکابل
K19005504نازیلاعلاوالدین-محمدامینعابده بلخي177.539واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19003943نازیلاعبدالصمدسروریمحمدسرورنسوان خراسان177.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22002784نازیلامحمدانور..محمدعزیزنسوان مولانا امرالله176.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K28000707نازیلافریداحمد-شیرعلینسوان ملالۍ176.091واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K19005782نازیلاصالح محمدابراهیمیمحمدابراهیمنسوان ابوزيدبلخي175.855انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K19005684نازیلایارمحمد..خال محمدنسوان شیخ حبیب عجمی175.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19011957نازیلانقیب الله..عزیزاللهعايشه افغان175.831واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16002275نازیلامحمدنسیممحمدزیغلام نبیبي بي حوا174.632واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01038086نازیلاعبدالظاهر-عبدالحمیدچهار قلعه چهار دهی !174.498واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000995نازیلامحمدعارف-مهلمگوهرشادبيگم174.343واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01046473نازیلاخواجه عبدالمنیر-شاه خواجهنسوان بي بي مهرو174.281دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K19008489نازیلامحمداکرام-محمداسلمتجربوی174.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22001049نازیلاشیرمحمد-محمدعزیزنسوان افغانکوت173.974دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K26000041نازیلاعبدالجلیلیوسفزهیظاهرشاهنسوان زرنج172.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K19006504نازیلافیض محمدمرادیبیردی بایميرولي171.144دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01046541نازیلانوراقا-عبدالحینسوان بي بي مهرو171.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001899نازیلامحمد اکرم-محمد ظریفجنرال عبدالحکيم قهرمان170.659دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K18000397نازیلاولی محمد-پنجینسوان کارته صلح170.549واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K16006078نازیلاغلام ربانی-عبدالمحمدبی بی عایشه صدیقه170.548دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K03000804نازیلامحمدولیمحمدیمحمدمیرنسوان عالم خيل170.522دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01028631نازیلایماظاهریعبدالظاهرنسوان ملکه ثريا170.454واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004235نازیلامحمدظریف-پیرنظریولدز170.433دیپارتمنت زبان ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K19001193نازیلاعبدالمحمدسلطانیسلطان محمدفیلسوف صدیق افغان168.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01024207نازیلاعبدالقدوس-منصورشاهسلطان راضيه167.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011058نازیلاعبدالجانشیرزادشیرجاننسوان گلدره167.525واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19014269نازیلامحمدصابر-محمدشاهسلطان راضیه167.067انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K17003380نازیلاگل محمد-روزی بای-خديجه الکبرا167.011دارالعلوم نسوان المومنات صرف برای اناث ولایت کندزکندز
K19000810نازیلانصرالله..محمداسماعیلمهستي165.366واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22002069نازیلامحمد عمررحمانیمحمد علینـــــسوان افغــان کوت165.362دیپارتمنت تاریخ پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K20000789نازیلاعبدالواحد-عبدالقدوسگوهرشادبیگم165.335واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22004073نازیلایوسف میرزابیگ زادهبیگ میرزایولدز164.073واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19005888نازیلاحاجی احمد..عبدالمجیدنسوان شیخ حبیب عجمی163.247انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01026458نازیلاپشتون یار0نجیب اللهنسوان وحدت162.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005485نازیلاامرالدین-مولادادنسوان ابوزيدبلخي161.96انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K19008449نازیلاامین جان-قادرشاهتجربوی161.905انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K01023355نازیلامولاگل-لعل محمدالفتح160.453واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002793نازیلایسیراحمدغیاثیغوث الدینخصوصی احرار160.163واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24006405نازیلایکه خاننورزائیعلی خاناميرعليشيرنوايي159.827واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25000906نازیلاعصمت اللهمیرزادمحمدسرورنسوان عسکرآباد159.782دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K20000297نازیلایماق بای-فیض اللهتسکه حسن تابين158.762واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19007425نازیلاعصمت اللهرحیمیعبدالرحیمخالدابن وليد158.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22000963نازیلاعبدالجلیل-محمد اعظمنسوان کوهي خانه158.485دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K22002108نازیلابسم اللهاکبریمحمد اکبرنـــــسوان افغــان کوت158.26دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K04004516نازیلامولاداد..صاحبدادنسوان قلعچه سوخته157.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K25001358نازیلاعبدالعزیزنایلعبدالرحمنميرمن نازو156.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K19014208نازیلااسدالله-محمدامینفاطمه بلخي156.46دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K01007112نازیلاگل الرحمن-گل احمدنسوان پغمان155.252انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K25000562نازیلاعبدالطیف-خدالرحیمنسوان نفیسه توفیق میرزائی155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K21001078نازیلامحمدصادق-محمدیونسلیسه عالی نسوان جوزجانان153.661دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K15004555نازیلانجم الدینثمریحاجی ثمرالدیننسوان بي بي مريم153.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01008175نازیلاعبدالغفار-عبدالغفورنسوان پايمنار153.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022063نازیلاجنت گلرسولیجلات خانزرغــونه153.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002690نازیلانورمحمدمحمدیآقاملانسوان سياگرد غوربند153.227دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K20001107نازیلاعبدالحکیم-محمدطاهرنسوان نمبردوم151.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19010304نازیلاضیاوالدین-جوره قلرابعه بلخی151.251واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K21001081نازیلاحاجی قدرت الله-محمد کریملیسه عالی نسوان جوزجانان146.486ناکامسرپل
K19005844نازیلانورمحمدنوریعبدال محمدنسوان سیدهدایت الله نقشبند146.154ناکامبلخ
K20002509نازیلاکریم جانشریفیشریف اللهنسوان آقچه144.622ناکامجوزجان
K21001055نازیلامحمد یحیی-محمد یعقوبنسوان سرخک142.908انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K01036797نازیلادرمحمدنبی زادهعبدالنبینسوان ده دانا141.387ناکامکابل
K01046786نازیلاسراج الدینعمریعبدالروفپروژه پنجم 315140.965ناکامکابل
K04000549نازیلاعبدالصبوررسولیعبدالرسولصادقي140.952ناکامپروان
K19005701نازیلامحمدیونس-محمدحسینعابده بلخي140.887ناکامبلخ
K15001017نازیلاعبدالستار-محمدیوسفنسوان ای خانم137.713ناکامتخار
K20001605نازیلامحمدیوسف-محمد ایوب خانالحاج عبدالرشيد دوستم136.095ناکامجوزجان
K25001124نازیلاعبدالغفار-غلام نبینسوان ميرمن نازو128.94ناکامفراه
K01047039نازیلاعبدالوحید-خان محمدنسوان بي بي مهرو88.936ناکامکابل
K24007512نازیلا نامهحبیب اللهیارزادهیارمحمدسپين ادي175.816واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01015284نازیلاجانلعل گلآرمانیعزت گلبي بي عايشه صديقه162.102دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K01029072نازیلأاسداللهاسدیملامحمدنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--195.043دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K14001398نازیلهفیض محمد-ابراهیممحمودان134.277ناکامبدخشان
K15006728نازیمهفیض الرحمن-عبدالشکورنسوان سرايسنگ224.257دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلتخار
K19007744نازیمهعبدالهادی-عبدالعالمخصوصی خانه نور210.994دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01032036نازیمهغلام علی-میراحمدمحمدآصف مايل193.314دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K15001204نازیمهمحمدشاه-غلام رسولنسوان بي بي مريم179.368واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15005248نازیمهسیدگوهرنظاییعبدالحکیمخديجه الکبري169.444واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14003453نازیمهمحمددین-محمدرسولمشهد155.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01015882نازیهمحمدعمرسهیممحمدبي بي عايشه صديقه297.658دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01022530نازیهحبیب الرحمن-حاجی غلام رحمنفاروق سونگور245.468دیپارتمنت اداره تربیتی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01018317نازیهعزت اللهداود زیرحمت اللهمولانا جلال الدين محمد بلخي231.835دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K18001132نازیهمحمدحکیمحکیمیمحمدرحیمنسوان کارته مامورين231.782دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخسمنگان
K01019840نازیهسلیم داد-شیردلغازی ادی224.774دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K24008663نازیهشهاب الدین-فتح خاننسوان روضه باغ گذره224.44دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01039942نازیهمحمدیونس-محمدسروریوسف بانگی !221.385دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01011052نازیهمحمد موسی-محمدخانپوهاندعبدالاحمدجاويد216.521دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01054151نازیهولی یارنادرینادرعلیذکور ورس212.469دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K15001213نازیهعبدالخلیل-عبدالجلیلنسوان بي بي مريم208.992دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانتخار
K10002546نازیهنادرشاه-نیک محمدبي بي حوا207.748دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10006637نازیهمسیح الله-عبدالمتینملکه حميرا203.936دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K17003820نازیهمحمدنظرنظریحاجی جمعه قلسه درک200.82دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزکندز
K33001178نازیهعلی محمدعلیزادهعلی جمعهنسوان شـــهيد افکاري200.402دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K01032122نازیهغلام حسنمحمدیغلام علیچهل دختران -198.826واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006147نازیهامین اللهعتیقیمحمدکریمنسوان قلعه احمدخان198.549انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K01024331نازیهدین محمد-محمدقربانسلطان راضيه194.758واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004421نازیهعبدالرشید-عبدالوهابنسوان ترشت193.122دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K10000940نازیهشمشیرگل-کوچیوچ تنگی لیسه193.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01017550نازیهمحب اللهمحمدیمحمدشاهزرغــونه189.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030925نازیهداودبنیادیخدادادسوريا188.784انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01012804نازیهعزت الله-محمدحبیبدوده مست188.434به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K01043825نازیهمحمدافضلمحمدیمحمداکرمپلچرخي186.301واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004000نازیهعبدالخیر-بورینسوان نمراول186.02دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01028282نازیهاحسان الله-حبیب اللهمحمد موسی شفيیق184.779انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K01022237نازیهسنگینظریفیظریف خانزرغــونه183.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15006978نازیهشاه ولیولی زادهخالمراد-نسوان خواجه غار182.911واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K34002185نازیهمحمدسلیم-لعل سعیدبی بی خدیجه182.538دیپارتمت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K01024457نازیهعبدالمحمد-خان محمدسلطان راضيه181.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003235نازیهشاه ولی-غلام حیدرپاي مشهد181.033دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K15005012نازیهمحمدحسن-محمدرضانسوان شهرکهنه178.089دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K05003671نازیهعیدی محمدمحمدیمحمدملانسوان اشترگرام177.998دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K33001616نازیهلعل محمد-محمدحسیننسوان ازمک177.554دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخدايکندی
K01023364نازیهقدرت الله-سخی جانبي بي سروري سنگري177.323دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانکابل
K01028265نازیهمحمدعادلعارفیمحمدعارفنسوان شیرینو175.976واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002118نازیهمحمددین-قطب الدیننسوان دهات دشت175.954دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01011685نازیهگلاب-عبداللهعمراخان175.817واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001910نازیهمحمدقسیمعظیمیمحمدعظیمسواد حیاتی175.809دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K17005348نازیهعبداللهمحمدیمحمدینسوان مرکزی امام صاحب174.587دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K27002410نازیهفضل محمد-امیری محمدصفیه عمه جان174.34دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01017773نازیهعلی محمد-امیرمحمدزينب کبرا174.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000807نازیهمحمدحسننادریمحمدنادرخاناجاني ملکه174.1دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01022615نازیهحاجی رقیم خا