حرف ع جدول اول

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حرف ع جدول اول

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K05000480عاب الدیناحمدعلی-جمال الدیننصرت الله شهيد222.609دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکاپيسا
K16000469عاب الدینمحمدقاسم-کلبی رضاکهنه مسجد174.338واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01006254عابدشیرمحمدحسن زیمحمدحسنده عربان قرغه287.415دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01027477عابدگل آقا-سیدآقاحبيبيه282.24دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K10009534عابدمیرعالم..محمدعالممياعمر241.536دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10009845عابدروح الله-عبدالروفخارج مرزپاکستان236.262واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007746عابدفضل الهی0-غلام نبیلیسه ذکور قلعه مرزا233.429دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K05002375عابدسیف الرحمن-محمدهاشم-انجــنير حبيب الرحمن شهـيد220.728دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخکاپيسا
K01019819عابدعبدالله-غلام حیدرابوذر غفاری215.671دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K01010251عابدمیرشاهظاهرمحمدظاهرخصوصی کاردان210.919واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17003980عابدمیرویسوردگمحمدعمرذکور مرکزی امام صاحب207.549دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزکندز
K10005548عابدصفت الله-نوازخانگلاهی لیسه204.014دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابننگرهار
K01032555عابدعین الدین-عبدالحقعاشقان و عارفان201.981دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24002517عابدعبدالحکیمامانحاجی عبدالحمیدحضرت عمرفاروق200.707دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K01037702عابدمحمدنبی-ملاسیدجانغازي195.117دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K04002236عابدعبدالرقیبانتظارعبدالکریمسيف الرحمن شهيد194.986دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپروان
K01014153عابدزبیح الله-محمدیونسحبيبيه191.926واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003527عابدعبدالاحد..محمدطالبغازي عثمان تگاب191.716دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکاپيسا
K02003734عابدمحمد نور-امیرخانخالدبن وليدتکيه186.545دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیميدان وردگ
K16003037عابدامان الله-وزیرمحمدابومسلم خراساني184.952دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K02003092عابدبازارگلسیدیسیدگلعمرولی183.297دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگميدان وردگ
K10006842عابدمحمدالدین..محمداسلمتجربوی183.125واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008225عابدروح الله-محمداسرایلتوکل بابا179.518دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K09000539عابدسیدیوسف-دین محمدگل غندی179.107دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K10010583عابدالله نواز-بجائیاستقلال177.995واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07008039عابدمحمدصادق-محمدهاشمشمس العارفيـن177.496دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K01014170عابدعالم جانعابدیعبدالله جانفاضل بیک175.938دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیکابل
K01013747عابدزرمحمد-محمدروزعبدالرحيم غفورزي172.457انستیتوت میخانیکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K09002489عابدسیف الله-شریفببرک خان172.361واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01038415عابدمحمدحسنساداتغلام حضرتغازي172.347واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000537عابدخیبر-نښترنصرت170.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006344عابدعبدالوکیل-شیرمحمدبتی کوت169.103واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01011023عابدمحمدصادق-عبدالمتینحاجي عبدالقدير167.417واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003262عابدمعاذالله-جنت خانشهيدمحمدعارف165.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17000492عابدغلام سرورانوریمحمد انور-شيرخان165.507واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01012491عابدمیده آغا-محمد انعاممحمود هوتکی165.283دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکابل
K10004214عابدعزیزالله-محمدرازقعبدالوکیل163.744دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K34002078عابداول غنی-محمدغنیتوري وري162.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01034431عابدشیرگلنوروزیشیرمحمدعلاوالدین--161.899واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043752عابدنقیب اللهحنینعبدالامینمحمداسماعیل حسن زی160.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002512عابدغلام رازق..غلام نقشبندتجربوی160.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K12000869عابدحبیب الرحمن-گل محمدبریکوت158.884انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکنر
K02002695عابدداودخان-فتح خانابوحنیفه گودبت158.555واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K10010376عابدلاهور خانحسنحسن خیلاچین158.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10015430عابدشیرولیشیرزیمسافرملکيارهوتک157.103انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10006517عابدنورالله-لعل غمیرايمل خان157.05واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004886عابدزلمی-بادامفقرالله157.034انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K16001749عابدنوبهار-عبدالرحیممرکزبغلان156.755واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10008750عابدصفت الله.حمیداللهاحداد155.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01041577عابدمحبت خان-میراحمداستاد مصباح154.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12003605عابدغلام سرور..فقیرشهيدمعلم سليم خان153.764واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34002266عابدگل ملوک-عبدالمحمدگلاب جان153.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01045535عابدمحمدصابر-ورقه محمدسيدالناصري153.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007297عابدمحمدنعیم-میرزاجانوزیرمحمدگل خان151.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008327عابدسردارسعادتحاجی سعادت خانننگرهار عالی لیسه149.813ناکامننگرهار
K01037407عابدحاجی همایونامیریشیرمحمدغازي149.741ناکامکابل
K10003421عابدحاجی زلمی-حاجی امانت خانافغان مراد لیسه148.343ناکامننگرهار
K10007552عابدمحمدامیر-غلام دستگیروزیرمحمدگل خان148.212ناکامننگرهار
K01053686عابدقلندرجانکریمیکریم خانخارج مرز148.034ناکامکابل
K10010673عابدکشمیر-گل رحمنهسکه مينه147.926ناکامننگرهار
K10010668عابدوحیدالله-گل افضلهسکه مينه137.878ناکامننگرهار
K10015653عابدظابط-محمدحسنسيدشمس الدين مجروح137.721ناکامننگرهار
K10001037عابدمحمدالله-گل بازتوکل بابا134.077ناکامننگرهار
K10009077عابدنورآقا..محمدعمرچکنوري134.028ناکامننگرهار
K10007503عابدظابطشینواریمحمددیناچین132.032ناکامننگرهار
K10005402عابدمیرباش-حبیبشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه131.006ناکامننگرهار
K19012916عابدبشیراحمد-غلام سخیسلطان غياث الدين129.017ناکامبلخ
K10003994عابد اللهجمعه گلعادلجنت گلننگرهار عالی لیسه170.528انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K07005524عابد علیمحمد علیاسدیعبدالعلیسرتاله سیداحمد229.779دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیکغزني
K15002211عابداحمدنثاراحمداحمدیمولوی نوراحمدذکور سرای سنگ186.08دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01031111عابداحمدنیک محمد-فدامحمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه182.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022286عابداحمدخان محمد-درمحمدذکوربی بی مهرو176.12واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005809عابداحمدیحاجی بهاءالدیناحمدیحاجی نصرالدینتجربوی166.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K22004905عابدالدینجمعه گلدی-محمدقلیوسف اندخوی157.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01038989عابدالرحمنمحمدآصف-عبدالوهابليسه اماني209.009واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02000575عابدالرحمنعبدالرحیمرحمانیعبدالکریمحضرت بلال207.579دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K10009076عابدالرحمنعبدالرحمن..شیراحمدچکنوري179.709دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K01023249عابدالرحمنعبدالرحمنرحمانیفضل الرحمنغلام حيدرخان174.171واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008147عابدالرحمنمعتبرخان-مغل خانروغانوهلکانولیسه172.463دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K02002915عابدالرحمنرازمحمدسمسورفتح محمدکفتان تاج محمدخان172.46واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K02000606عابدالرحمنگلونمتقیعبدالروفحضرت بلال144.463ناکامميدان وردگ
K34002069عابدالرحمنشمس الرحمن-رحیم اللهاسکندري لیسه140.944ناکامخوست
K01039559عابداللهگل نبیصمدیغلام حبیبغازي313.843دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K01027771عابداللهمحمدالله-محمدبازمحمد موسی شفيیق287.365دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدکابل
K10003575عابداللهغلام نبیاحساسگل محمدخانمومن افغان ترک284.291دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01038057عابداللهصفی الله-بسم اللهعبدالغفورنديم-273.093دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01048590عابداللهاحسان اللهفضلیفضل من اللهاستادخلیل الله خلیلی257.785دیپارتمنت مدیریت انکشاف پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K10010182عابداللهگل نظیر-محصل خانکهي255.814دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10007922عابداللهصدیق الله-شیراقاعربانوليسه254.435دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10009279عابداللهنصرالله-بسم اللهخارج مرزپاکستان252.335دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10008240عابداللهعبدالحبیباحساسمحمدکرممانو240.29دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاننگرهار
K10006110عابداللهننگیالی-خوشحالننگرهار عالی لیسه219.562دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K08000412عابداللهقادرگل-عیداکبرچانخواه عمبروان215.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K10016521عابداللهحبیب جان-لعل گلسیدجمال الدین افغان210.542دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10006820عابداللهاغا جان-اسمعیل خانشیخ مصری207.766دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلننگرهار
K34004746عابداللهوالی-بادشاه گلشهيدمطيع الله207.097واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01013440عابداللهگل ولی-حاجی حکیم خانپوهاند غلام صديق محبي205.655دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K34004999عابداللهغوث شاه...گل الرحمنشمل پیران202.379دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدخوست
K01035803عابداللهرحمت گلاحمدزیحاجی گلغلام محمد فرهاد200.323دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K01027682عابداللهعبدالمتین-محمد جمیلمحمد موسی شفيیق200.219دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K10003769عابداللهغنچه گل0میراقاجانمحمدي صاحبزاده لیسه198.785دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابننگرهار
K10005965عابداللهنظرمحمد-محمدی گلقلعه جانان خان198.705دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01044327عابداللهلعل حسین-سیدحسینخوشحال خان198.632دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K10009812عابداللهعمادالدین-محمدعلینصرت196.997دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34003211عابداللهظابط-تازه گلالفتح196.822دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدخوست
K01032831عابداللهمحمدصادق-محمدظاهرعبدالرحمن پژواک193.37دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکابل
K10003761عابداللهنقیب الله-حاجی سیدررحمنسيد احمد خيل191.816دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10004281عابداللهمنور-دلاورننگرهار عالی لیسه188.187دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10009499عابداللهنورزمان-مشعلنصرت186.155دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10002400عابداللهشکرالله-نازک میرشهيدمحمدعارف186.113دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K01035682عابداللهمحمدعمرمسعودنذیرخانابراهيم خليل الله185.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008512عابداللهامیرمحمد..ملامحمدتجربوی184.727دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10010717عابداللهمحمدطاهر-اسماعیلغازي امان الله خان183.132دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34002200عابداللهبادشاه گل-میراحمدخانحًر بن183.02واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17005150عابداللهعبدالواحد-فیض اللهنوآباد182.858دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K01030957عابداللهحاجی عبدالوکیل-محمدنادرذکورسيدنورمحمدشاه مينه181.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007391عابداللهخادم الله..محمدهلالحصارشاهي کمپ181.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004627عابداللهحفیظ الله-سیدسلامننگرهار عالی لیسه180.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010430عابداللهمحمدنظیر-حاجی دوست محمدوزیرمحمدگل خان177.936به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K01029704عابداللهعبدالمحمدحیدرزینورالدینرحمان بابا176.008واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000697عابداللهگل حبیب-گل هادیشولاني174.552دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K10012288عابداللهشفیق الله-حبیب اللهفتح آباد174.447واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01033514عابداللهسیدکبیرعمریسیدعمرمحراب الدین174.245دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاکابل
K34002876عابداللهولی الرحمن-جالی خانبهرام خِيل172.775واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10008759عابداللهعتیق الله..سیدافضلاحداد172.767دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01042460عابداللهکفایت الله-عنایت اللهمحمدفقيرفيروزي170.498واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K08000118عابداللهعلاوالدینترکیجان محمدعلي بابا169.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K19004803عابداللهمحمداکبر..عبدالوهابمسلکی زراعت بلخ169.143واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K09001830عابداللهشوقیعابداحمدگیحسن خیل168.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01027131عابداللهمحمد ولی-باباپوهاندعبدالاحمدجاويد167.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000455عابداللهمنگل-سیفوربربهار167.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01041742عابداللهعبدالرحیم-محمدنبیخان عبدالغفارخان167.376واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000406عابداللهمیرزا-یارجانعمراخان166.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12001246عابداللهکلیم الله-نعمت اللهکوټکی166.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34000561عابداللهسپین-غلاملندر166.896واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10007499عابداللهسیدمنانعابدسیدحناناچین165.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09001135عابداللهپیاوالدینعاطفحیوه الدینپتان165.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K11000742عابداللهیارمحمد-شیرمحمدمشه خیل163.904واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01010357عابداللهصداقتیعقوبیغلام جیلانیخصوصی احمدشاه باباابدالی163.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34004864عابداللهمحمدسهیل-حکیم شاهشهيدمطيع الله163.609واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10008110عابداللهامان الله-حاجی طالببدیالی ذکور لیسه163.424دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانننگرهار
K11001066عابداللهمحمداگل-خانگلذکور گل پاچا الفت163.297واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10005732عابداللهمحمدمعصوم..باغه گلتجربوی162.251واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01007671عابداللهنقیب الله-محمدرفیقپوهاندنگهت سعيدي162.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17003459عابداللهمحمدکاظم-حاجی محمدیوسفحاجي محمديوسف161.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10007369عابداللهرئیس خان-شیرزلیمسلکی زرعت پچیراگام161.627واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09002827عابداللهسهارگل-حاجی بنیرگلسکندرخيل161.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K12001699عابداللهسیدرحیم-نام حقحکيم آباد160.203واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K09000697عابداللهرحمت الله-حاجی وریشمینعبدالحي گرديزي159.748واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10012210عابداللهگل محمدشاه-میرمحمدشاه28ویالی لیسه159.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002754عابداللهافسرخان-زامل خاندره گي158.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10003152عابداللهمیانجیب الله-میاسیدجلالمحمدموسي شفيق158.538به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K10003702عابداللهعزیزالله-نبی خانکوت158.408واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008616عابداللهعبدالوکیل..محمدصالحاحداد156.324واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02001690عابداللهجمعه گل-میرعلمعثمانيه تنګي155.146واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K12001130عابداللهمحمد عمر-محمد انوربرنرنگ153.622واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K11001507عابداللهخان الله.رحیم اللهذکور عليشنگ153.539واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10002057عابداللهخیال محمد-حاجی عبدالخنانداگه153.499واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003953عابداللهحبیب الله-دین محمدسيدشمس الدين مجروح153.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002689عابداللهحان سید-عبدالله جانبارکندی151.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10003628عابداللهلعل محمد-امین جانکوت150.326واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000217عابداللهمحمداغا-محمدسرورشهیدعبدالوهاب150.262واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10003488عابداللهمحمدمنیر-الله رسولافغان مراد لیسه150.191واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11002456عابداللهسیدمحمد-سیدشریفسنگراک150.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K11002597عابداللهعین اللهخزانعنایت اللهچارباغ ذکورعالي ليسه149.848ناکاملغمان
K09001620عابداللهعبدالستارعابدفتح خانڅمکنیو عالی لیسه149.546ناکامپکتيا
K12002662عابداللهعاشق الله-امیرخانشامکار148.259ناکامکنر
K03001382عابداللهخلیل الرحمن-محمدرسوللیـسه منگل147.656انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارلوگر
K10000395عابداللهکیمیاگل-همیشه گلدولت زري ملاصاحب146.39ناکامننگرهار
K10001858عابداللهگل جان-میرعالم خاننصرت145.8ناکامننگرهار
K10004860عابداللهمعتبرخان-حاجی کتورعبدالوکیل143.472ناکامننگرهار
K10003523عابداللهنوراحمدهمتدوست محمدقلعه اخند لیسه141.268ناکامننگرهار
K10000819عابداللهسیدملا-محمدنبیشولاني141.046ناکامننگرهار
K03002160عابدآغامحمدآغا-عبدال محمدپادخواب روغنی158.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K03001628عابدحسینآغاحسین=شیربازباغ یارک210.771دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدلوگر
K04000790عابدحسینمیرحیدر-غلام حیدرذکورقول لج139.134ناکامپروان
K16005963عابدخانملوک-محمداکبرسیدجمال الدین افغان236.509دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K10001608عابدشاهسکندرشاه-شاه خسروغازي امان الله خان160.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10012454عابدعزیزمحمدجان-سلطان عزیزاصـــلاح191.259دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01053744عابدمنگلمنگل..یعقوب-خارج مرز158.264واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004583عابدهجانعلی..محمدشفانسوان باطو325.579دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلغزني
K01027292عابدهمحمدعوض-حسین علیصوفی محمداسلام مین282.03دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون کندهارکابل
K24010268عابدهعبدالغفور-فیض محمدنسوان فتح280.118دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K07003215عابدهعبدالرازقمحمد علیصمد علینسوان بابه271.495دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلغزني
K01023877عابدهعبدالحمید-شاه ولیمـــريــم254.561دیپارتمنت سیستم های معلوماتی وآموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01053807عابدهمحمدناصر-شاه محمودچهار قلعه چهار دهی !233.334دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24010199عابدهنظام الدین-ابراهیماسلام آباد229.864دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K24010449عابدهنظرمحمدشیرزادحاجی شیرمحمدسپين ادي224.721دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K34000772عابدهسیداخان-څمکنیبي بي حليمه223.312دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K01033260عابدهدوست محمددوستعبدالمحمدنسوان محمد اکبر خان پامير216.329دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K06000608عابدهنورآغا-اسداللهنسوان بي بي عايشه صديقه214.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K19012247عابدهابراهیم..پیوندعلیولی عصر211.173دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K01022793عابدهبرات محمد-محمدحکیمنسوان ده خدايداد210.737دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K01026125عابدههزارگل-میرعلمنسوان وحدت209.014دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07006156عابدهمحمد اشرف-محمد ابراهیمخـــــواجـــه عمري207.539دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K10002085عابدهعبدالحقحقیجمعه گلنازوانا عالی لیسه207.511دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01023854عابدهنثاراحمدساربگلدیننسوان بي بي ساره202.476واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001347عابدهعبدالخنان-اسمعیلاحداد195.335واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K20000100عابدهامام نظر-بیگ نظرعيد محله194.777دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K10001322عابدهسیدزاهیدالله-سیدنجیب اللهمزینی193.605دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01053405عابدهخیرمحمد-پطرهرابيا192.876انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01019879عابدهعبدالمبیننوریملا شیرعلینسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--192.801دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K01044925عابدهعبدالخبیر-محمد فقیردرخاني191.632واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005510عابدهغلام حضرتحیدریغلام حیدرقوسنان190.083دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24001000عابدهعبدالستار-عبدالظاهرگوهرشادبيگم189.759دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01033178عابدهشهزاده ممتازممتازدادمحمدنسوان محمد اکبر خان پامير188.909واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000399عابدهعبدالصبور-عبدالسلامعينو نمبر 2188.401دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K07006965عابدهمحمدعیسی-عبداللهنسـوان حيدرآباد186.486دیپارتمنت زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K09002702عابدهدادمحمد-حاجی فقیرمحمدحليمه خزان186.148دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاپکتيا
K24007952عابدهاحمد الله-ایام الدینبی بی عایشه صدیقه184.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24000822عابدهدرمحمدفیضیالفنسوان اميرعلي شيرنوائي182.828واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15000282عابدهبای محمد-مصرعلینسوان زردالوده سفلی181.033دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01017895عابدهنقیب اللهاستانکزیحاجی عزت اللهنسوان رحمن مينه ـ178.444واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020368عابدهسیدرحمن-مهربانزرغــونه176.124دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K16002531عابدهالله میروطن دوستهزارمیرفاطمه الزهرا176.09دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K19007155عابدهکینجه..دولت خانروشانه بلخي175.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07006923عابدهرستم علی-محمدعلمنسـوان حيدرآباد175.8دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01023530عابدهسیدمصطفیهاشمیسیدمختارسردارمحمدداودخان175.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001481عابدهسیدحسن-سیدمحمدتقینسوان البيروني نوآباد174.515دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K28000971عابدهعبدالصمد-عبدالسلامC. 3 لیسه174.388دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01032660عابدهسلطان محمد-گلاب شاه-ناهيدشهيد174.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050159عابدهرحیم اللهیوسفزینعیم اللهرابعه بلخي173.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002572عابدهشیراغاصافیسرفرازبي بي حوا172.875واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05001381عابدهشاه آقا-غلام سخینسوان خمزرگر171.083دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانکاپيسا
K01005513عابدهعبدالرحیمرحیمیگل زمینقلعه احمدخان ذکورليسه170.715دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K15004009عابدهمینگ محمد-صفرمحمدنسوان آفاقی169.066واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17001293عابدهگل محمدنظرینظرمحمدنسوان نمبر4169.023دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19003818عابدهبرهان خواجهخواجهمیرزاخواجهلیسه اناث ناصرخسرو بلخی168.948دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K19012245عابدهغنچه گل..پادشاه گلاناث ناصر خسروبلخي168.798دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبلخ
K01053246عابدهعبدالواسع-گلداد-خارج مرز168.547واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006699عابدهعبدالوکیلحکیمیآدم خانحسين خيل167.637واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17003412عابدهسیف الله-رحمت الله-خديجه الکبرا167.429دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K15003352عابدهامام علی-امام بیردینسوان نمبر1167.238واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01053386عابدهفضل کریم-علم خانسپين کلي167.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005032عابدهعبدالقاسم-محمد حسننمبر2صلح شهيدمزاري167.108انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K14008590عابدهمحمدعالم-محمدشریفحلیمه سعدیه165.241واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19000253عابدهمحمدصابرقاسمیمحمدقاسمستـاره163.661انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K17005438عابدهعلی جانفرهنگعلی یاورکهندژ163.376واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15004586عابدهشیخ احمد-قربان محمدنسوان نمراول162.082دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت تخارتخار
K27001597عابدهعبدالرشید-عبدالجوادزرغـــونه انـا162.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K24008146عابدهعبدالغنیمحمدیعبدالصمدنسوان حوض کرباس161.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15000583عابدهعبدالحنان-عبدالاحمدنسوان مرکز161.454واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01028642عابدهجمال ناصرمیاخیلمیافقیرشاهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--160.92انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K01050676عابدهغنی محمد-دین محمدنسوان پکتیاکوت160.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10016223عابدهگل اصغر0عبدالقدوستجربوی اناث160.339واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07001583عابدهقربانعلی.فضل احمدنسوان شهيداحمدي158.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01048358عابدهمحمدامان-محمدعظیمنسوان ده کيپک158.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K23000524عابدهعزیزاللهحبیبیحبیب اللهتگاب اسماعيل158.405دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01019608عابدهمحمدحنیفعبادیبابه گلنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--158.383واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018520عابدهخارکشیوسفیآدینهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--157.29واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001878عابدهحبیب الله-حاجی تاش محمداستادجمال الدین154.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17000205عابدهعبدالحلیم-محمدمرادفاطمه الزهرا154.71واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22000046عابدهخداینظر-محمد یعقوبنسوان شش تپه153.449دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19009527عابدهمحمدنعیم-خدایدادسیدشاه خان153.202واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K18000314عابدهشاه زمان-حضرت قلنسوان ظهرابی152.873دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K06000689عابدهاحمدشاهاحمدیمحمد امیننسوان خنج151.569واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K14003161عابدهمحمدعلی-نبینسوان مرکزی اشکاشم151.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K12003482عابدهحبیب الله-عبدالرحیمنسوان شینگورک151.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K19004712عابدهمحمد موسی-ملا محمد حسننمبر2صلح شهيدمزاري151.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22002557عابدهملا محمد الله-استا معاذ اللهستاره149.962ناکامفارياب
K22001596عابدهغلام سرورمعصومیمعصومنسوان جمشیدی149.777ناکامفارياب
K07006140عابدهمیرزاحسین-عبدالحسیننسوان شهداي مرکزجاغوري148.282ناکامغزني
K15006850عابدهعطااللهحسینیمحمدحسینبی بی کوکبه سلطان148.119ناکامتخار
K10004417عابدهسیدهاشم..سیدمحمدحسینبي بي عايشه صديقه148.098ناکامننگرهار
K22002564عابدهغلام قادر-عطاو اللهنسوان کوهي خانه146.565ناکامفارياب
K03000413عابدهآغاگل-میرزامحمدذکورمغل خیل144.651ناکاملوگر
K10003669عابدهمحمدحنیف-عبدالقادرنجم الجهادليسه144.632ناکامننگرهار
K01023772عابدهشرین آقاساداتسیدمیرزامحمدرسولنسوان بي بي ساره144.442انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K10000685عابدهمدثرالکوزیایوب خانبي بي زينب144.402ناکامننگرهار
K19014199عابدهمحمدعلی-ایوبفريده بلخي144.362ناکامبلخ
K01015314عابدهمیراحمد-نوراحمدسيد نورمحمد شاه مينه142.328انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01006442عابدهعبدالمتین-عجب گلخواجه مسافر140.783ناکامکابل
K15001871عابدهآدینه محمدفرخاریخال محمداستادجمال الدین139.606ناکامتخار
K22004241عابدهسیدامین-اسمعیل خواجهیولدز137.769ناکامفارياب
K17004515عابدهشمس الدین-عبدالکریمنسوان باسوس137.263ناکامکندز
K18000393عابدهحاجی محمد ضیا-حیت مرادنسوان کارته صلح133.982ناکامسمنگان
K01041985عابدهسیف علیغلامیغلام حسیننسوان نمبریک کمک به معارف100.906ناکامکابل
K01054602عابده جلالمحمدجاوید-جانعلینسوان زينبيه ميرغلام191.548واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14000347عابده ماهمحمدعلمابرارقربان محمدغاران165.551دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K19009007عابدینمحمدظفر-محمد صفانمبريک شهيدمزاري231.278دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K33003199عابدینمحمد علی-محمد امیرذکورجرف229.594دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخدايکندی
K18000042عابدینبرات-غلام نبیمعدن نور215.851دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخسمنگان
K01013498عابدینمحمدعزیزاحمدیناظرحسینشهرک مهدیه--191.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001047عابدینامین اللهمهریارخیرمحمدسلطان غیاث الدین186.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32003741عابدینسیدموسی..شاکلبی حسینقـلبتو155.057واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K15004328عابیدهمحمدشریف-دوست محمدنسوان نمراول195.252دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K19012063عابیدهعبدالعزیز..فقیرسیدشاه خان179.15واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15008428عابیدهعبدالغفورغفوریجمعه خانبي بي حوا140.991ناکامتخار
K23000359عابیدهعبدالحکیم-محمدیعقوبنسوان چشمه دزدک130.581ناکامبادغيس
K22000815عاتکهعبدالا احمد-میردلگوهرشادبيگم227.936دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابفارياب
K01017320عاتکهضیاالدین-قدم علیزينب کبرا210.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012010عاتکهجمعه خانحسینیگلبدینشهرک دوازده امام201.957واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031780عاتکهمحمدناصرناصریغلام رسولسوريا201.937واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001452عاتکهغلام حسین-اسحقنسوان غرغره161.982واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K07006875عاتکهسیدعبدالعلی-سیدموسیشهداءبالاسرنی قلعه156.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K32000687عاتکهخان جان-محمد عالمنسوان شنبل144.499انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K02003792عاتکهمیرزاحسینحسن زادهحسناوچک142.793ناکامميدان وردگ
K01037179عاتیکهعلی ظفریاوریعلی یاورسوريا197.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000249عاتیکهمحمدحسینابراهیمیابراهمنسوان سرو لنگ194.928دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخسمنگان
K07005689عاتیکهسیدیونسموسویسیدایوبمختلط زردستک184.429دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K32004855عاتیکهمحمدابراهیم..قاسیملیگان181.518دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K19001790عاتیکهسیدباقر-سیدمحمدحسیناستاد صالح محمد175.895دیپارتمنت ارتباطات پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K01032057عاتیکهعلی محمد-عبدالاحمدمحمدآصف مايل165.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012639عاتیکهنورعلی-محرابفريده بلخي160.424واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01018599عاتیکهجمعه خان-علی محمدمحمدآصف مايل158.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001415عاتیکهمحمدرضا-علی جمعهنسوان البيروني نوآباد156.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K20002553عاتیکهمحمدنبی-دولتیکه باغ155.39دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K32004435عاتیکهمحمدکبیر-محمدقاسیمنسوان مرکزباميان155.042دارالعلوم اتفاق صرف برای اناث ولایت بامیانباميان
K07004000عاتیکهمحمدجمعهمحمدیمحمدرضانسوان البـیروني قره باغي152.862واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K21001241عاتیکهسیدمصطفیمرتضویسیدغلام حسینميرسيدعلي135.583ناکامسرپل
K01023068عاجرمحمدحسینکریمیحاجینسوان ملکه ثريا176.05واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006297عاجرهمحمدعمر-عبدالغفارفتح194.769انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01018340عاجرهپردل-عین الدینمحمدآصف مايل186.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19013533عاجرهامان الله-محمدصدیقتـجربوي156.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10003569عادلداکترعابدخانمومندمحمدصدیقمومن افغان ترک294.492دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K24008330عادلحاجی محمد اکبرصدیقیمحمد حسنخواجه محمد تاکي255.872دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K05003511عادلشریف الله..سمیع اللهغازي عثمان تگاب214.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01027524عادلاقبال نور-مجنونمحمد موسی شفيیق202.104دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدکابل
K18000032عادلعبدالهادی-مراد-نسوان دایمرداد191.728دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانسمنگان
K01045290عادلپاینده خانالهامحبیبذبيح الله عصمتي181.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001404عادلیوسف خان-عبدالغفورشیراغا مجددی179.631دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K10002301عادلعبدالناصر-اول گلعبدالوکیل177.59دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10000489عادلشوکت-عبدالرحمنکهي176.212دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارننگرهار
K09001397عادلمیرزا-غلام رسولعبدالحي گرديزي175.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10001699عادلشمس الرحمن-پنبه گلچپرهار174.345دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10005611عادلاسرارگل-عبدالغفارهزارناو172.982واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K06001922عادلعبدالجلیلخرممحمودخانبــــازارک172.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01029697عادلگل رسول-میارسولذکــــور شهرک وحـــدت172.739واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000877عادلعبیدالله-نوراللهوزیر محمد گل خان169.453انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K05003193عادلسیدمیرجان-ایوب جانحسن شهید169.256انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پنجشیرکاپيسا
K10001809عادلغلام نبی-ناموس خانغازي امان الله خان166.791واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K20001122عادلعبدالرحمن-محمدصادقابن يمين165.747واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K12002080عادلمحمدرزاق-غلامجمعیت لیسه165.226واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01031497عادلبسم الله-محمدنبیذکورسيدنورمحمدشاه مينه165.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005134عادلعبدالعلیم-عبدالغیاثزراعت بغلان162.112واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10010567عادلزمری-غلام سخیوزیرمحمدگل خان160.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009575عادلرحیم جان-محمد نواببتی کوت158.584واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01048583عادلجلال الدیناحمدزیسیدمحمداستادخلیل الله خلیلی158.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053378عادلمسافر-محمدرحیمغازی امان الله158.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009151عادلعبدالغفار-محمد براتفرزه158.21واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005744عادلعبدالجمیلجمیل زیعبدالحنانالتقوی157.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007830عادلعبدالمحمد-شیرمحمدسیدسرور قادری عالی لیسه155.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009774عادلیارنبی-عمرگل داگ154.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001552عادلعبدالبصیر-تاج محمدپشدهلکانو عالي ليسه153.736واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15005825عادلمحمدنادرخاکسارخارکشبجک بالا ورسج152.826واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K34004691عادلحیات گل-نیک محمدعبدالحي حبيبي151.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01007852عادلمحمدرحیم-غلام دستگیرانستيتوت زراعت چهارآسياب151.855انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانکابل
K10007850عادلاجمل-سیداجانسیدسرور قادری عالی لیسه151.73دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K08000686عادلمحمدهاشم-گل انارلستورلیسه151.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K01034865عادلبابه خان-نجابت خانغلام حيدرخان148.202ناکامکابل
K12003223عادلپرویزخان..ائین خانمسلکی زراعت خاص کنر146.449ناکامکنر
K10000705عادل احمدطره باز-نوراللهاحداد160.384واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09000357عادل الرحمنحاجی رحیم-فضل نبیاریـــــــــــــــــــــوب216.028واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10003012عادل خانعبدالمطلب-عبدالمتینثمرخيل170.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34003419عادل خاننواب خان-زاری خانداخي160.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K02000732عادل خانفضل الرازقحیرانعبدالقادراتفاق اله سنگ144.495ناکامميدان وردگ
K10001580عادل رحمنعزیزالرحمن-فضل الرحمنسورډاګ219.801دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K24009451عادل شاهعبدالرحمن-عادلخصوصي هيواد316.854دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخهرات
K01006769عادل شاهاحمدزاییفقیریملافقیرحسين خيل255.831دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K02001786عادل شاهعبدالمتین-عبدالعظیماول بابا203.854دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلميدان وردگ
K16001915عادل شاهجمال شاهخپلواکعبدالعزیزذکورنمبردوم191.49دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبغلان
K15003376عادل شاهعبدالکریم.اسماعیلبولک ورته بز175.874دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابتخار
K14001028عادل شاهصفرمحمدعزیزیعزیزشاهذکور پاجورچاوید162.144دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K19001395عادل شاهخواجه قلندرشاه.سیدشاهشيخ محمدصديق شهاب154.876واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K02001413عادل شاهاقبال شاه-طورگلحامد کرزي151.916واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K19007241عادل شاهشرف الدین-گل گیمهمندان146.563ناکامبلخ
K34002287عادل علی شاهسیدعلی شاه-محمدامین خانحًر بن165.717انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K09001388عادل گلمحمدعلیقیام الدین زیقیام الدینپکتیا خصوصی عالی لیسه155.14واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K09000574عادل محمدسردارمحمدکمرانجلات خانسلمانخيل ليسه197.48واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10001668عادل محمودامان جان0غلام حیدرغازي امان الله خان165.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16005667عادل ندیممحمدظاهر-غلام غوثحضرت خاتم لانبیا160.343واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K16005595عادل نوازحاجی عبدالحی-سیدرسولحضرت خاتم لانبیا172.216دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزبغلان
K07007602عادلشاهمحمدهادی-عبدالحسینخصوصي نورغزنه175.757واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07002777عادلشاهمحمد نادر-محمد ظاهرسلطان مسعود158.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19014101عادلهعبدالستار-حاجی سیدفاطمه بلخي327.606دیپارتمنت طب عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون بلخبلخ
K07002826عادلهبراتعلی-حسین علیاتفاق223.123دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K19006887عادلهمحمدرضینبی زادهمحمد نبینسوان 1 یولمرب277.072دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K18000841عادلهعبدالستارمستورعوضمراداجاني ملکه276.511دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخسمنگان
K19005753عادلهعبدالعلیحاجی زادهمحمدناصرتجربوي اتفاق269.599دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K24000115عادلهعلی مددغلامیقمبرنسوان جبرئیل256.079دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخهرات
K07002629عادلهعبدالعزیزرضوانیزوارشاهناوه پشي254.404دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلغزني
K24007836عادلهعبدالطیف-عبدالبارینسوان تجربوي238.272دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارهرات
K01040975عادلهمحمدباقر-عبدالحسینشهرک صفا ـ232.066دیپارتمنت کار وامور اجتماعی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K24000846عادلهامیرمحمد-موسینسوان اميرعلي شيرنوائي230.183دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01019577عادلهعبدالحیظفریمظفرنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--230.085دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانکابل
K01051100عادلهمحمدعلی-غلام علیخارج مرز229.905دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K07004910عادلهمحمدانوررضاییچمن علینسوان حوتقول انگوري228.578دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتغزني
K01016116عادلهغلام حسنمحمدیمحمدموسی- - قلعه بختيار227.004دیپارتمنت انجنیری آبرسانی ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K01029606عادلهشمس الاحمدمیرزاییعیدمحمدنسوان ملکه ثريا225.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001030عادلهمحمدجمعه-رمضانعلیسیدمحمدقناد219.286دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلهرات
K24009998عادلهعبدالسلام-نورالدینمهري هروي266.428به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استهرات
K24006353عادلهغلام حیدرفرخیعبدالباقینسوان مولاناعبدالله هاتفی215.974دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K07004900عادلهعلی دادجعفریمحمدجعفرنسوان حوتقول انگوري209.37واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01023766عادلهسیدشیرآقاساداتسیدعتیقنسوان بي بي ساره207.646دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K01030361عادلهنیک قدمنظریبرات علیشهرک دوازده امام205.551دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01029145عادلهسلیمرسولیعوض علینسوان ملکه ثريا202.311دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K07004099عادلهمحمدانور..حیدرعلیچهل باغتو پشي200.354واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24010302عادلهمحمدظاهر-حاجی عبدالرشیدنسوان فتح200.223واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24007086عادلهمحمدامیدعوضآرمان 3199.803دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارهرات
K01016127عادلهمحمدعلی-سرورزينب کبرا198.649دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01017551عادلهحسین جان-سیدگوهرزينب کبرا198.646دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K12003334عادلهنظیم گل..احمدجانبي بي فاطمه کنر198.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K07004581عادلهمحمدخاننوریحسین علینسوان باطو198.069دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K12001154عادلهسرتور-عبدالرزاقبرنرنگ196.744دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K27000395عادلهعبدالصبور-عبدالسلامعينو نمبر 2196.722دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکندهار
K01037085عادلهمحمدحسنعلی زادهعوض علیزرغــونه195.242واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000810عادلهعلی بازخان-نوازخانبي بي حليمه195.102دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K24000322عادلهمحمدانورحسینیعیسینسوان جبرئیل191.819انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19006010عادلهمحمدنصیر.میرعلمقلعه قل محمد191.385دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهاربلخ
K05001108عادلهعبدالمقصود-محمداماننسوان اشترگرام191.117دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24000653عادلهعبدالودود-عبدالغفورکارته امين189.706دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K07006910عادلهعلی جمعه-جمعه خاننسـوان حيدرآباد188.689انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K20002792عادلهچاریسلطانیغلامنسوان کوک گنبد188.631دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K15004175عادلهعلی محمد-غلام نبینسوان نمراول188.225دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01053339عادلهعوض-محمدحکیمداکترسلیمان188.054واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000592عادلهمحمد علی-عبدالرزاقنسوان نمبر2 تاتارخانه187.925واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19006263عادلهعلی رحم-محمدرضاعلي آباد186.5دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K17003836عادلهخایسته میرمیرزینازکمیرسه درک186.244دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K10004425عادلهملنگ جان..محمدکاظمبي بي عايشه صديقه184.887دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01016024عادلهغلام سخی-جمعه خانزينب کبرا184.754دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07001483عادلهعبدالهاشم-محمدناصرنسوان البيروني نوآباد182.991واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K18001774عادلهمحمد یعقوبشریفیمحمدشریفنسوان لرغان182.85دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K24007318عادلهسیدکریم-سید علیاستقلال182.702دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K07006562عادلهقیومپارساجعفرعلینسوان سيد جمال الدين181.56واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19003571عادلهمحمداسحقزاهدسیدقاسمنمبريک شهيدمزاري181.145انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K15001757عادلهسیدمنصور-سیدعبدالشهیددشت قلعه181.11دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K24001873عادلهجیلانممتازجهانگیرسواد حیاتی179.668انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K10008488عادلهحفیظ الله..سمیع الدینبي بي عايشه صديقه179.63دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10005623عادلهعبدالقدیر-محمدقدیرنسوان سردارمحمد داود179.596واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17000336عادلهمحمدنادر-گلدوستفاطمه الزهرا179.517دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19006795عادلهمحرممحبینظرمحمدنسوان 1 یولمرب179.114انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K20002540عادلهعبدالقیوم-مولانقلیکه باغ178.044دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01028420عادلهعبدالحکیمگلزادسخیدادنسوان ملکه ثريا177.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006152عادلهجبارخداداددادمحمدنسوان 1 یولمرب177.869واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01015283عادلهعبداللطیفحبیبیعبدالحمیدزرغــونه177.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002416عادلهسیف الله-عبدالستارستاره177.62دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K24004478عادلهغلام سخی..محمدجمعهنسوان کارته177.501واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25001375عادلهعبدالصمدصمدیمحمد انورنسوان چهارباغ177.278دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K07001167عادلهمحمدرضا-محمدعلیشهيد عزيزالله176.419دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01045786عادلهسید عباس هاشمی-سید شریفمخفی بدخشی176.292واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002227عادلهعبدالغیاثغیرتخیرمحمدبي بي حوا176.186دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K19008376عادلهمحمدظاهر-گدایسید یحیی عمری176.174دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K19002519عادلهدوست محمدمحمدیمحمحسیننسوان ام البلاد175.985دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01029634عادلهبندعلینورینورعلینسوان ملکه ثريا175.817دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانکابل
K07004554عادلهبومانعلیاخلاقیخالقدادشاهيارسلطان الميتو174.498دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K24001558عادلهقربان-خدابخششپي جامي174.396واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14006207عادلهشاه محمد.بازمحمدنسوان مشهد174.27دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبدخشان
K20002236عادلهقمرالدینجلالیجلال الدیننسوان نمبردو آقچه174.129دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K19009640عادلهنجیب الله-محمدحسنسیدشاه خان174.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01039992عادلهسیدولیهاشمیسیدحضرت شاهقلعه زمانخان172.781واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006160عادلهقادرعلی-میراجانعلي آباد172.415دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربلخ
K01022473عادلهمحمدنذیرحمیدیحاجی جمعه خانعبدالهادي داوي172.406دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K21001025عادلهذکرالله-عبدالحمیدجوزجانان نسوان ليسه172.387دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K32001835عادلهبرات علی-رضادادنسوان زارین172.38دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانباميان
K15001494عادلهخیرمحمد-لعل محمدليسه نسوان کبيرشهيد172.325واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K28000698عادلهمحمدعیسی-غلام حسیننسوان ملالۍ172.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K12002590عادلهاسدالله-قلندرخانکوټکی170.961دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K07004496عادلهمحمدرحیمرحیمیحسن علینسوان مهاجرين جاغوري170.878واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07001504عادلهغلام محمد-ولی محمدنسوان البيروني نوآباد170.812دارالعلوم جمع اولیا صرف برای اناث ولایت غزنیغزني
K25000368عادلهمحمد اکبر-حاجی محمد اسرائیلنسوان نفیسه توفیق میرزائی170.736دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K32002443عادلهمحب علیمحبیمحمدعلینسوان شرين هزاره170.509واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01014417عادلهجعفرعلیجعفریدوائیشهرک اميد سبز169.759واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007315عادلهعبدالواحد-زوارشاهنسوان توحيدآباد169.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07004619عادلهعبدالحکیمنبی زادهغلام نبیصالحي زيرک169.137دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانغزني
K07002408عادلهجمعه خان-رمضانعلینسوان کـمــرک168.951انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلغزني
K20001582عادلهپاینده محمد-محمدمرادخديجه جوزجاني168.896دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K16000741عادلهخلیل الرحمن-رحمت اللهنسوان گردن تل168.886دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K19001647عادلهصلاح الدینعظیمیبابه شاهنسوان آسیاب شراف168.861دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهاربلخ
K15005275عادلهسیدمحمودمولوی زادهسیدعبدالمعبودبي بي زينب168.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07002898عادلهجمعه خان-زوارشاهنســوان میـرادیـنــه167.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17005331عادلهسخی داد..غلام نبینسوان مرکزی امام صاحب167.372واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01013583عادلهمحمدعالم-محمداصففاضل بیک167.316انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K19010224عادلهشمس الدینرسولیجمعهمولانا جلال الدين بلخي167.182واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24007433عادلهمحمد اکبر-غلام سروربابا زنگی عطا رح167.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K02002732عادلهمحمدرضاحسینیمحمد علیامام محمدباقر ع166.979واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K15002823عادلهقچقار-عبداللهنسوان بي بي هاجره166.025واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07004617عادلهغلام حسنمرادیمرادعلیصالحي زيرک165.577دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارغزني
K10012379عادلهعبدالرشیدرشیدقدیم گلنازوانا عالی لیسه165.574واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34000930عادلهشیرزمان-محمدولیبي بي حليمه165.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01031590عادلهغلام سخیحیدریبستانعلیچهل دختران -165.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003457عادلهمحمدنبی-خدانظرفيضِيه165.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17002821عادلهالله محمدعرفانیپاینده محمدنسوان خواجه مشهد165.366واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K32000453عادلهمحمدیوسفرضاییمحمدرضانسوان قلبتو164.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K24002921عادلهامیرمحمدعظیمیمحمدعظیمنسوان مولاناعبدالله هاتفی163.953واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K21000114عادلهرستممحمدیعلی دوستمیرزاولنگ163.929دیپارتمنت تفحص و اکتشاف مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معادن مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K22003131عادلهعبدالصمدصمدییماقانجلاد163.919دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K34005357عادلهاسدالله جانمنگلحاجی ظفرخانشهیدفدامحمدخان163.618واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K32003510عادلهمحمدحسنیوسفییوسفنسـوان شينه تخت163.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32004359عادلهمحمدرضا-محمدحسننسوان زارین163.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K15001242عادلهعلی شاه-پادشاهنسوان بي بي مريم162.306واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K18000357عادلهحاجی عبدالعزیز-عبدالحمیدنسوان کارته مامورين162.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K20002304عادلهمحمد صابر-پیرنظرنسوان نمبردو آقچه162.126واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K24008597عادلهشیرآقا-غلامنسوان میر سادات161.968واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K16002571عادلهعبدالحفیظ-محمدیونسمحمدافضل شهيد161.933دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزبغلان
K15007710عادلهعبدالعلیم-صفرعلینسوان بي بي فهيمه161.92واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24001479عادلهغلام محمدسروریغلام سرورمحجوبه هروي161.895واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07005579عادلهعبدالعلیاخلاصیاحمد علینسوان تمکي161.782انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K24006400عادلهولی محمدولی زادهعبداللهاميرعليشيرنوايي160.741انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01024191عادلهعبدالواحد-عبدالهادیسلطان راضيه160.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21001433عادلهمحمدعلی..حسین علینسوان فاطمیه160.332واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K07005638عادلهمحمد موسی-قمرالدینبي بي زهرا160.219واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15001116عادلهعبدالکریم-عبدالمجیدنسوان بي بي مريم160.216واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19005130عادلهخدای نظر-عرب بیکمحمديوسف خيرخواه158.824واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20000995عادلهعبدالله-خدایدادمحمدیوسف "اسحق زی " شهید158.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15002764عادلهبرهان الدین-عبدالقادرنسوان بي بي هاجره158.392واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22002212عادلهشیرعلی-عبدالغنیگوهرشادبيگم158.373دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K20001795عادلهتاش محمد-موسیخديجه جوزجاني158.335واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19007207عادلهبدل مرادمرادیبابه مرادميرقاسم جان158.174انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K07003536عادلهموسی-زوارشاهنســـــــوان سـبزک157.304انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K10011678عادلهعصمت الله-خانملابالا باغ157.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15003923عادلهبسم الله-عمرمحمدنسوان الفاروق157.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07005581عادلهعبدالستارفیاضیرمضانعلینسوان تمکي157.09واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K32001535عادلهنادر-خدابخشنسوان تنگ سفیدک156.89واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K07004511عادلهسرورعلی..رمضانعلیآیت الله مدرس156.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15004874عادلهحفیظ الله-حاجی مومیننسوان نمراول156.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20003021عادلهغلام نبیرسولیعبدالرسوليکه باغ156.424واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01029562عادلهعبدالوهابآرزواسماعیلنسوان سید الشهدا155.318انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K16001999عادلهحبیب اللهحسینیغلام علیبی بی عایشه صدیقه155.145واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01029290عادلهممتازصافیملامحمدعثمانبي بي عايشه صديقه155.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14001990عادلهحیدرمحمد-عبدالصمدپايان شهر155.107دارالعلوم شمس المدارس صرف برای اناث ولایت بدخشانبدخشان
K07006613عادلهخدابخش-خدارحمنسوان توحيدآباد154.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15003188عادلهعزیزالله-حاجی عبدالروفنسوان نمبر1154.945واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07004886عادلهنادرعلینجفیمحمدعیسیبي بي زهراحوتقول153.395واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01046066عادلهعبدالقادر-غلام نبیمخفی بدخشی153.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001466عادلهعبدالصمد-عبدالحمیدنسوان مرکزي خان آباد153.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22002811عادلهمصطفی قل..عبدالصمدنسوان مولانا امرالله151.608دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K12003325عادلهغریب یار..غلام حسنبي بي فاطمه کنر151.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15003061عادلهنیک محمد.نمازبولک ورته بز151.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17003805عادلهسیدعاقل محمدعرفانیمیراعظمسه درک151.52واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K16005721عادلهرسول داد-نجف علیکارته خراسان151.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K18000284عادلهمحمدیعقوبیعقوبیگنج علینسوان حضرت سلطان151.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K17002221عادلهمحمدعثمان-حضرت الدینفاطمه الزهرا151.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K18001221عادلهکمال الدینمحمودیخدایارنسوان خرم151.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K24004441عادلهجمعه خان.شاه گلچودنگر151.202واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K22004124عادلهصالح محمدمصطفی زادهمصطفی قلنسوان باغيوستان151.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16002840عادلهمحیب الله-محمدسرورنسوان زمان خيل150.279واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K16002907عادلهمحمداکرمسعادتمحمدنادرنسوان حضرت زید150.227واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14006303عادلهحمیدالله..ذیداللهشکر لب150.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K32000296عادلهاکبر-عیسینسوان رستم149.987انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K31000166عادلهخدادادعدالتمحمدصالحنسوان کاسی علیا149.833ناکامغور
K15001121عادلهگل احمد-صفرمحمدنسوان بي بي مريم149.767ناکامتخار
K21000581عادلهمحمدیعقوب-خالمرادنسوان تکزارنمبر2149.556ناکامسرپل
K24007658عادلهعبدالبصیر-عبدالباقیباباجي149.521ناکامهرات
K33001824عادلهعیدمحمد-نجف علینسوان سرنيلي149.441ناکامدايکندی
K15001524عادلهبرکت الله-عبدالجمیلليسه نسوان کبيرشهيد148.344ناکامتخار
K20001806عادلهبازمحمد-ملاحلیمخديجه جوزجاني148.206ناکامجوزجان
K19009885عادلهمحمدقاسممرادیهمراهمولانا جلال الدين بلخي148.181ناکامبلخ
K19000854عادلهغلام سخی..محمدعظیمناهيد شهيد نمبردوم148.154ناکامبلخ
K20002857عادلهامان اللهآقایمیرآغانسوان نمبردوم147.973ناکامجوزجان
K34000726عادلهگل حنان-ذیدعالمبي بي حليمه146.532ناکامخوست
K07005951عادلهسید محمد علی-سید شاه ابراهیمابوريحان البيروني144.94انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K14003781عادلهسیف الدین-دادمحمدتجربوي بتاش144.451ناکامبدخشان
K03000351عادلهعبدالمتین=نظام الدیننسوان تجارت144.166ناکاملوگر
K22002744عادلهعبدالخلیل.میرزاکارته صلح143.122ناکامفارياب
K22004283عادلهضیاوالدین-خالییولدز143.117دارالعلوم ابومسلم صرف برای اناث ولایت فاریابفارياب
K10006684عادلهمحمد رفیق-سید غریبعبدالرحمن پژواک142.811ناکامننگرهار
K02001854عادلهعبدالجبار-میرزامحمدنسوان فاميلي142.758ناکامميدان وردگ
K20002661عادلهتوردی-غلام رسولقنجوغه142.526ناکامجوزجان
K27002582عادلهمحمدنادر-گل محمدزرغونه انالیسه نمبر2141.217ناکامکندهار
K20001592عادلهعبدالله-محمداعظمنسوان درزآب136.285ناکامجوزجان
K07001451عادیلهعیسی خان-قمرالدیننسوان البيروني نوآباد196.637دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01018405عادیلهشاه ولی-احمدسعیدنسوان احمدشاه بابا مینه165.325واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000796عادیهعبدالخلیل-غلام حسننسوان بدخشي169.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K04001753عارتغلام ربانی-محمد شریفذکورگلبهار106.619ناکامپروان
K05001673عارثمحمدعارف-عبدلستارمحمد انور شهيد184.636دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارکاپيسا
K16002480عارضهحفیظ اللهشیرزادحبیب اللهفاطمه الزهرا171.109دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K04002337عارضهعبدالحمید-عبدالسلامنــســوان جـبـل الـسـراج153.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01030388عارفحیدربی ریاضامنذکور سیدالشهدا--337.801دیپارتمنت عمومی طب معالجوی بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K01018937عارفرازق-قربانمحمدآصف مايل325.309دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخکابل
K01053693عارفعلیعلیزادهحسین بخشفیروز بهار297.453دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K01054519عارفسرور-محمدعلمسفیدسنگ288.642دیپارتمنت انجنیری ساختمان های ترانسپورتی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیککابل
K24009511عارفعبدالکریم-عبدالرحمنخصوصي هيواد273.24دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارهرات
K07002147عارفعبدالعظیم-محمداسلملیسه مختلط بالاسرکمرک268.544دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکغزني
K07004742عارفعلی احمدرجبیرمضانعلیداود زيرک265.051دیپارتمنت تکنا لوژی معلوماتی و آموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K33002299عارفمحمد علی-حیدرذکور پتاب262.829دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی ریاضی پوهنتون کابلدايکندی
K33003397عارفمحمد امین-ناظرذکورقل قدير249.226دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخدايکندی
K33001130عارفمحمدعلی-چمنذکورشهيد دستغيب249.178دیپارتمنت سیستم های معلوماتی وآموزشی پوهنځی آموزش کمپیوتر وتکنالوژی معلوماتی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیدايکندی
K01049558عارفانورسلطانیسلطانخصوصی تلاش247.25دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K33000635عارفمحمددانشورحسنسرتاله247.067دیپارتمنت میخانیک صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلدايکندی
K32001651عارفمحمدنعیم-محمدسرورنيطاق246.903دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلباميان
K33001122عارفنادرعلینویدناظرعلیذکور اشتو238.418دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلدايکندی
K24006626عارفملامحمدمحمدیمحمدحسنحضرت عمرفاروق235.094دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K01011661عارفحسنحسنیخدادادذکور سیدالشهدا--231.867دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K33002413عارفضامن-ناصرذکوراسکان231.168دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K32003580عارفعبدالحمید-بهمنبزگيرگ225.834دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K33000232عارفعوض علی-نبیذکورجنگان222.739دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیکدايکندی
K07002660عارفمحمدعیسیرضایکلبی عباسلیسه ذکورسبزک212.418دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخغزني
K14000630عارفمحمدقل-بادولتذکور ویر209.315دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبدخشان
K32005093عارفیوسف...امیرمحمددره چاشت209.071دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتباميان
K33000818عارفاحمدحسین..رضادادذکور راباط201.964دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتدايکندی
K32004780عارفقربان...علی بخشبنـي گاو پيتابجوي201.936دیپارتمنت تأمین برق مؤسساتی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانباميان
K32003342عارفحسین داد-محمدحیدرخولنکاش200.562دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K01011649عارفمحمداقبالپویاعرضی حسینذکور سیدالشهدا--200.385واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000699عارفعلی داد-رضا بخشذکورسلبي198.668دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخدايکندی
K32004655عارفمحمدجان..احمدپيتـاب سرآب194.894دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانباميان
K33002251عارفخدابخش-خادم حسینجنگلک ذکورليسه193.767دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیدايکندی
K01035898عارفمحرم علیباباییمحمدعلیسيداسماعيل بلخي191.995دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07003573عارفخادم-اسحقلیسه ذکور مرادینه191.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01011282عارفمحمدجعفریغلام سخیذکور سیدالشهدا--187.598واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011635عارفمحمدرضاهمدردمحمدمهدیذکور سیدالشهدا--185.222دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانکابل
K24002317عارفمحمدحسن-رضابخشذکور سیدمحمدقناد185.106انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K32001621عارفعزیزالله-اسحقذکورتگاب برگ184.266دیپارتمنت چیولوجی صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K32000197عارفمحمدظاهر-مرادعلیده سرخ183.444دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخباميان
K31000293عارفسرور-عبداللهدهن سرخک181.857دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتغور
K01009192عارفعبدالجلیل-بسم اللهسرچشمه181.306واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001777عارفحاجی روشن خان-حاجی گل کریمنصرت179.609واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K32003813عارفشیرحسینناظریناظرحسینقرغجور179.232انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01011213عارفمحمدامیننظریمحمدیاسینذکور سیدالشهدا--177.514دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانکابل
K09003130عارفحاجی عبدالقیوم-محمدغیاثشاه ابوالحسن فرقاني177.327دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K33002305عارفمحمد علینظریخادمذکور پتاب176.011انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K32004234عارفموسی-محمدحسنذکورزردسنگ172.643دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K32000726عارفرجب علی-حبیبليليه مرکز پنجاب172.483انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی پنجاب ولایت بامیانباميان
K34001197عارفجانان-حکیمجينوغوندی170.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K32004971عارفمحمدعلیحسینیسیدیوسفقـلبتو170.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K24002222عارفغلام حبیبمرادیغلام سرورخصوصی التوحیدجهان168.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32002902عارفقربان-رضابخشسرقول165.766انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32001053عارفمحمد امیرصداقتمتکیذکورتربلاق165.332دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانباميان
K32004528عارفغلام علی-محمدرضادره چاشت165.327انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K34001921عارفغمیرزړه سواندمستکشپـي ليسه163.845واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19004167عارفعیدی محمدصالح زادهصالح محمدليسه عالي باختر163.502واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33000068عارفامین-محمداکبرشيخميران (ذکور)161.73انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K01046063عارفعباسصفریصفرمحمدذکور شهرک امید سبز157.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32003233عارفاسداللهاحمدیمحمد حسنليليه مرکز پنجاب156.817واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K15006315عارفخیرالله-حبیب اللهحضرت عمرفاروق155.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32003520عارفحیدرعلی-علی جمعهچوپتمان155.252واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32003336عارفعبدالله-عبدولذکور مرکز پنجاب155.061واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K14001706عارفعباس-طلاشرین نظم153.451واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K33003147عارفنظرمحمد-عرضی حسینذکورپشوک153.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32004186عارفمحمداسحق-یوسفنسوان ترپس151.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33001131عارفمحمدباقر-عرضی حسینذکورشهيد دستغيب151.727واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K09002968عارفمحمدحلیم-حاجی عبدالقیومدحًمکنوزراعت مسلکی لیسه149.708ناکامپکتيا
K19003909عارفسلطانحسینیعوضسيد اسماعيل بلــخي148.368ناکامبلخ
K29000279عارفعبدالحکیمهمدردعبدالسلامترنک لیسه148.134ناکامزابل
K04000632عارفعبدالمبینمحمدیبابهصادقي147.708انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پنجشیرپروان
K31001053عارفابراهیم-محمدعلیامام علی مرکزلعل غور143.144ناکامغور
K10003658عارفمیرامان-محمدناصرکوت139.203ناکامننگرهار
K24004189عارف احمدنثاراحمداسلمیمحمداسلمنوين عليا233.167دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K10015585عارف الرحمنحبیب الرحمن-عبدالرحمنسيدشمس الدين مجروح186.4دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K01045180عارف اللهمحمدحسن-محمدحسینخوشحال خان334.185دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K01035373عارف اللهبخت محمد-نیازمحمدابراهيم خليل الله327.218دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K12002839عارف اللهنورزاده-رحیم دادبارکندی306.671دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکنر
K01037222عارف اللهسیدعباس-سایل خانابراهيم خليل الله276.806دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K10005211عارف اللهولی الرحمن-حبیب الرحمنننگرهار عالی لیسه248.997دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K03001142عارف اللهنورالدین-غوث الدینغازی امين الله245.158دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابللوگر
K34001848عارف اللهشرین محمد-ولی محمدغازی امان الله خان خصوصی لیسه234.865واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10007076عارف اللهمحمدالله..گل ملاپیره خیل233.268دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K01048527عارف اللهحاجی صفی اللهحدادغلام غوثنادريــــه229.749واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001639عارف اللهحاجی اکبرلعل الدین زیلعل الدینڅمکنیو عالی لیسه229.743دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاپکتيا
K11002261عارف اللهخوشحال-سیدمحمدهرمل229.725دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدلغمان
K34000707عارف اللهشاهوس خانپښتونلعلیشمبوات225.971دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K09002857عارف اللهمحمدرحیم-محمدرسولگلدادخیل لیسه224.894دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K03001309عارف اللهنعمت الله-ملا شیرعلمچلوزائی212.866دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیلوگر
K34004987عارف اللهاسلام حکیم...محمدحکیمشمل پیران210.713واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12002579عارف اللهدرویش خان-عبدالوکیلکبيرستوری208.721واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01032749عارف اللهشفیق الله-سیدمحمدعبدالرحمن پژواک203.051واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044640عارف اللهنجیب الله-سیدبادشاهخوشحال خان201.938دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدکابل
K01005474عارف اللهمحیب اللهوفاغلام رسولسناتورجنت گل خان195.133دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکابل
K09001903عارف اللهعیدمحمدحقملاحمدکندرخيلو ليسه194.928دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيا
K10005920عارف اللهمحمدیوسف-شیرمحمدخانقلعه جانان خان193.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34004460عارف اللهعبیداللهعارفعصمت اللهجاجي ميدان191.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34005064عارف اللهمیرصاحب خان..گلات خانشمل پیران190.284دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاخوست
K01020166عارف اللهنظرشاه-سلیمان شاهابوذر غفاری188.836انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K10005156عارف اللهعبدالظاهر-عبدالعظیمننگرهار عالی لیسه188.219دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K01022381عارف اللهببرک خان0پیراحمدشاهاستقلال184.678واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053758عارف اللهاخترمحمد..ولی محمد-خارج مرز184.657دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K09002613عارف اللهحاجانعرفاناصیل گلششگرنمونوی لیسه184.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10006957عارف اللهسیدالرحمن-باچاوزیرمحمدگل خان179.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000378عارف اللهسیدنادرشاه-عبدالقادردولت زري ملاصاحب176.279واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001283عارف اللهامان خان-وزیرخانکوټکی176.04واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K07004256عارف اللهزیت اللهمهمندخضریسلطان ابراهيم174.45دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K12003251عارف اللهجمدر..علی محمدصنايع مسلکي174.323واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12002115عارف اللهشریف الله-یارمحمدبرنرنگ174.031واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K09001804عارف اللهانارمحمدعارفاحمدسکندرخيل172.623دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K10001115عارف اللهلاجبر-لعل دیننصرت172.6دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندننگرهار
K01028622عارف اللهجانان-علی محمدعبدالرحمن پژواک172.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002006عارف اللهمحمد حنیف-جان محمدحضرت علي169.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K12003678عارف اللهعبدالرحمن-عبدالعظملچي169.149واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K07002251عارف اللهنازک-اخترمحمدشيرخان167.49واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10002266عارف اللهمعشوق-رحمتاستقلال165.878دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندننگرهار
K12002612عارف اللهصاحب ذادگل-محمد کریملاحسین165.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15001016عارف اللهمحمدعیسی-محمدحکیمابوعثمان تالقاني165.345واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01043360عارف اللهمحمدصادقنظریفیروزمحمداسماعیل حسن زی164.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000896عارف اللهعبادالله-فیض الدینچارباغ ذکورعالي ليسه163.92واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K09001109عارف اللهخان صاحبسنگینحکم خانسلام خیلولیسه163.53انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پکتیاپکتيا
K08000570عارف اللهحاجی ازرگل-ملک پایندکنوی قلعه163.255واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K17002777عارف اللهاحسان اللهاحساسامین اللهذکورملرغی162.232واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K29000020عارف اللهظهورالله-محمد علمبابا هوتک161.887واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیزابل
K07000315عارف اللهنورالدین-محمدعظیمسنايي161.762واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K12001445عارف اللهعبدالبصیر-نظرمحمدنرنگ161.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01047808عارف اللهگل محمد-غلام محمدخصوصی کائينات نمبراول160.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003476عارف اللهکشمیرگل-سخیسيدشمس الدين مجروح160.598واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000912عارف اللهشاه زمان-غنچه گلسرورخان لیسه160.368واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002073عارف اللهعزت الله..سیدمحمددندونو160.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K07007690عارف اللهحاجی اخترمحمد-عبدالرحمنشمس العارفيـن158.623دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاغزني
K03001600عارف اللهبسم الله-محمدجانبرکي راجان158.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K15002476عارف اللهامام نظر-صمد خانسيد عبدالله شهيد158.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10011393عارف اللهسیدحمیم-حضرت پاچاهسيد احمد خيل155.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003380عارف اللهنیازمحمد-غلام محمدقلعه اخند لیسه153.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09002119عارف اللهایوبشاکردین محمددچمکنیو د زراعت مسلکی لیسه153.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K08000767عارف اللهاسداللهاسدزیملاباغحضرت علي153.377واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K34000296عارف اللهسیداحمدشاه-مرادعلیشاهغرغشت153.28واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12001841عارف اللههدایت الله-عصمت اللهعمراخان152.877واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10011650عارف اللهعبدالخالق-محمداکبرزراعت هسکه مینه151.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002221عارف اللهشهزاده-عبدالرازقبرنرنگ149.686ناکامکنر
K07004326عارف اللهحیات اللههمدردغلام محی الدینکثیرالرشتوی قره باغ148.113ناکامغزني
K34000412عارف اللهکمین-شریفکوتکي147.925ناکامخوست
K14001672عارف اللهمحمدطفل-صوفیژارف144.319ناکامبدخشان
K02001084عارف اللهمولوی محمدرسول-محمدصدیقحضرت عمرفاروق(رض)142.908ناکامميدان وردگ
K12000290عارف اللهعبدالواحد-فضل احمدعمراخان140.828انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکنر
K10000942عارف جانغلام جان-محمدنظیرتوکل بابا148.028ناکامننگرهار
K34000589عارف جانصاحب جان-عازی جانهارون خیل140.993ناکامخوست
K01020559عارف حسینشیراحمد-عبدالعلیعبدالرحيم شهيد281.968دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K07002627عارف حسینحسین جانحسینیغلام حسینناوه پشي233.617دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلغزني
K01010193عارف حسینعبدالواحد-سمندرخصوصی دین ودانش233.15واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000488عارف حسینحسین علی-ابراهیمامام زمان180.922واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K07005433عارف حسینعلی خاناحمدینوروز علیذکور پشت چوب172.227واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01043633عارف حسینفتاح محمدحیدریغلام سخیمحمداسماعیل حسن زی159.934واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003784عارف حسینغلام عباسابراهیمیابراهیمدهن حصار158.169انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلميدان وردگ
K01006562عارف خانعبدالواحدرساحبیب گلقلعه نعمان222.688واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09001129عارف خانکمال خان-جبارخانسروان خیل207.469دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدپکتيا
K01051170عارف خانغلام حیدر-حاجی محمدمیرخارج مرز201.698دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانکابل
K17002460عارف خانعجب گلعارفگل خانوزیر محمد گل خان186.384به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکندز
K17005104عارف خانطلامحمدشنواریامیرمحمدماماخیل173.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19009206عارف خانغلام سخیامیریامیرمحمدقاضي ابوالمطيع بلخي168.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K34002942عارف خانسیدعالم خان-ګلامیرالفتح163.69واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14005130عارف خانمحمدنادررستمینورمحمدالحاج ميرزابهادر158.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K34000245عارف خاناصیل خان-محمد سعیدغرغشت153.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K17003127عارف خانبسم الله-زرینمولوی سراج الدين شهيد148.32ناکامکندز
K01045181عارف شاهقاسم شاه-برات شاهخوشحال خان313.425دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدکابل
K14000790عارف شاهسعدان شاه-اقبال شاهچاسنورسفلي167.152دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K24008320عارف شاهسعدالدینامینیمحمد امینخواجه محمد تاکي156.861انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K34005378عارف گلجواس گل..قمرخانورغه کلي137.779ناکامخوست
K24009544عارفهصدیق الله-نجیب اللهخصوصي هيواد311.615دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K01027412عارفهغلام حسن-غلام رسولصوفی محمداسلام مین283.569دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01023441عارفهعبدالقیوم-عبدالحمیدبي بي سروري سنگري283.412دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01016691عارفهاکبرجانافضلیخنجرمولانا جلال الدين محمد بلخي280.267دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01032381عارفهمحمدعلیمحبتیحسن علیسوريا269.698دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01044006عارفهمحمدسالماحمدیغلام علیدوغ آباد265.284دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01050068عارفهولی محمدمحمدیدین محمدرابعه بلخي247.623دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه بخش نظامی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K32000473عارفهباقر-محیبنسوان چيجين ورس247.546دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیباميان
K19006891عارفهرستم علیعلی زادهغلام علینسوان 1 یولمرب247.153دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K22000501عارفهعبدالحی-ملا الله نظرنسوان نمبر2 تاتارخانه245.97واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01014365عارفهمحمدعارفعلیزادهعلی مرجانشهرک اميد سبز243.838دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K15001975عارفهپیرمحمد=برهان الدیننسوان بي بي مهتاب239.222دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K19001962عارفهغلام حیدراحمدیقلندربلخ باستان235.547دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K07002361عارفهسلمانعلی-علی بخشنسوان شینه ده235.307دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلغزني
K01017633عارفهمحمدیونس-عوض علیزينب کبرا233.452دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K33003716عارفهاسلمرضاییمحمدعلمگنده نيک226.75دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K24005992عارفهعبدالرزاق-عبدالفتاحهيواد226.582دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K07004771عارفهنادرعلی..ناصرعلینسوان علیاتوشغله226.511دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K32001118عارفهغلام حسن-حسننسوان مرکزيکاولنگ226.382دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلباميان
K19006335عارفهخیرمحمد..گل محمدمولوی محمد حنیف بلخی224.348دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01009536عارفهعزیزاللهسلطانیعبدالقادرخصوصی معرفت ـ223.124دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای اناث پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K10011922عارفهمحمدهاشمهاشمیمحمدمعصومبي بي حوا221.392دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01017683عارفهفتح محمد-سردارمحمدمحمدآصف مايل219.594دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01041138عارفهعبدالله-محمدامیرشهرک صفا ـ216.291دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K19010038عارفهحاجی نورمحمدمرادیعلی مرادمولانا جلال الدين بلخي212.214دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K07001923عارفهمحمداکبر-محمد حسیننسوان شهداي مرکزجاغوري210.898دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K07006902عارفهمحمدهاشم-محمدعیسینسـوان حيدرآباد210.581دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K01031324عارفهامین گلاکبریخان اکبرنسوان منوچهری--209.28دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K33000961عارفهخداداد..دولتنسوان زینبیه سیادره209.046دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخدايکندی
K01032657عارفهغلام حسینحسینیصفدرنسوان سید الشهدا206.786دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K31001254عارفهنجف..صفرنمبر 2 گرماب205.764دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانغور
K07006270عارفهمحمد عوض-جان محمدبي بي زهرا205.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24004377عارفهنظرمحمد..نیک محمدسردارمحمد داودخان شهيد205.428دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01016225عارفهمحمدحسین-میرحسینزينب کبرا205.415دیپارتمنت تیاترپوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K04003605عارفهرضابخشمحمدیمحمداسلمحضرت زینب ترکمن202.72دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K07002336عارفهاسدالله-محمدکاظمنسوان لعل چک200.099دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01030490عارفهمحمدرضاجوادیحسن علینسوان سید الشهدا198.754دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K24000199عارفهسخیداداحمدیعبدالعلینسوان جبرئیل198.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32002932عارفهاسحق-غلام علیچهارده198.206به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استباميان
K07002922عارفهمیرزاحسینهمراخادم حسیننســوان میـرادیـنــه195.075دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانغزني
K22000506عارفهخیرمحمد-دوست محمدنسوان نمبر2 تاتارخانه193.664دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K01032030عارفهمحمدظاهرحسینیعوض علیچهل دختران -193.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016335عارفهبازمحمدرمضانیرمضان علی- - قلعه بختيار191.632دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01017203عارفهبهمن علی-احمدعلیزينب کبرا189.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001330عارفهعبدالله-اسماعیل بیکذکورسياه دره عليا186.659دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K01043851عارفهمحمدافضلمحمدیزیره گلپلچرخي186.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006779عارفهعبدالله..شیرینامانی186.25دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19002585عارفهخالقداد-صاحب دادنسوان قلعه جنگی186.135انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K10009563عارفهخلیل اللهمفتی زادهملامیاگلبي بي حوا185.032دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01046001عارفهمعین خانچکریمومن خانذبيح الله عصمتي184.833واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006125عارفهتاج محمد-امیرمحمدپل رنگينه184.714واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01011243عارفهمحمدعارفسلطانیشمس الدیننسوان ايميني184.671دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01033735عارفهمحمدجان-قربانزينب کبرا184.163انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01030106عارفهعلی محمدقربانیرمضاننسوان سید الشهدا183.292واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001459عارفهعزیزالله-رحمت اللهنورگل183.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K33000859عارفهغلام عباسمحمدیعلی بخشنسوان درغله چرخ183.016دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخدايکندی
K01032981عارفهمحمدآصففروغمحمدنبیچهل دختران -182.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014394عارفهسیدحسین علیحسینیسیدابراهیمشهرک اميد سبز181.289دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K19009041عارفهغلام رسول-حاجی زندیفاطمه بلخي179.983دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01031469عارفهاسداللهزاهیدیعلی مددچهل دختران -179.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004944عارفهنادرعلیمحمدیغلام علینسوان صالحي زيرک179.701واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01051114عارفهصفرمحمد-پیوندعلیخارج مرز179.165واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032045عارفهصفدرحسینیحسین علیچهل دختران -177.823دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخکابل
K01032908عارفهحیات اللهفقیریفقیرحسیننسوان سید الشهدا177.796واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002694عارفهمحمدرسولرسولیخدایارنسوان ام البلاد177.783واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33000973عارفهاسحق.اکبرنسوان چرخ نینک177.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K07005490عارفهعلی رضابراتیموسی جاننسوان تبقوس177.223دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K34005299عارفهگلاخاننیازینوابملالی سادات176.002دیپارتمت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K02002285عارفهدولت حسینقمبریعبدالحسینسناتورمیرمحمداسلام174.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K31000164عارفهمحمدصدیقصدیقیمحمدعمرنسوان کاسی علیا174.37دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K32002392عارفهعارفاحمدیمحب علینسوان شرين هزاره174.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19008526عارفهسخیداد-احمد علینسوان قپچاق173.923واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07004574عارفهعبدالعلیمظفریمحمدابراهیمنسوان باطو172.667واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07003507عارفهعلی احمد-غلام حسننســوان میـرادیـنــه172.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K18000669عارفهزلمیساحلچاریاجاني ملکه172.451دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K18000504عارفهرحمت الله-محمدعسکرنسوان مرکز172.383واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K32001015عارفهسیدنعمت الله-سیدمحمدقاسیمنسوان مرکزيکاولنگ172.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K07004284عارفهرمضانعلی..اسحق علینسوان فيضيه172.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19005999عارفهعبدالستار...عبدالسلامقلعه قل محمد172.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33000278عارفهنورمحمد-امیدذکورکورگه سفلي171.877انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K07008005عارفهمحمدحسین-روزعلینسوان بی بی فاطمه الزهرا بکاول171.011دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K31000063عارفهعبدالصمدنصرتیارمحمدنرمته171.008دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K01048780عارفهشرف-خادمنسوان سرآسیاب171.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031853عارفهمحمد ابراهیم-مهرعلیمحمدآصف مايل170.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002411عارفهاسحق علی-فقیرشاهنسوان کـمــرک169.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01023234عارفهعبداللهسلیمان خیلآغا جانسردارمحمدداودخان168.966دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K32000480عارفهایوب-خدادادنسوان چيجين ورس168.835دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارباميان
K24000253عارفهمحمدطاهرمحمدامینیمحمدامیننسوان جبرئیل168.746واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01013592عارفهعبدالرسولصمدیعبدالصمدنسوان چهلستون168.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008577عارفهگل آقا-خان آقانسوان میر سادات167.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07006964عارفهعلی جمعه-محمدخاننسـوان حيدرآباد167.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19007847عارفهمحمدعلی-غلام علینمبر2 عبدالعلي مزاري167.36واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07006395عارفهمحمدضیاء-سیداسماعیلني قلعه167.27انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلغزني
K19000822عارفهفضل احمد.نورمحمدمهستي167.18انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K07007790عارفهحفیظ خان-عزیزاللهنسوان خواجه علي166.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K09002793عارفهحاجی مامورجان-حاجی حکیم خاننسوان شهري گرديز165.973دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K32001877عارفهعبدالرحمن-محمداسلمنسوان زارین165.754دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهباميان
K19012863عارفهمحمدنبی-احمدحسینفاطمته الزهرا165.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01024665عارفهعبدالقدیر-عبدالعلیسلطان راضيه165.507واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032218عارفهحسین داد-خادممحمدآصف مايل165.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32003620عارفهمحمدناصرابراهیمیمحمدجمعهقـلبتو165.381دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاباميان
K31001331عارفهمحمدجواد..عوضچهاراسیاب لعل164.164دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K02002292عارفهمحمدحسناطهریناظرحسینراقول164.006انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلميدان وردگ
K07002720عارفهشا رضافضائلیحسین علیمختلط خارقل داله163.776انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت غزنیغزني
K01042355عارفهمحمدناصر-صمدعلیشبانه عبدالرحيم شهيد163.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008212عارفهمحمدمنیر-خلیفه محمدیوسفسید یحیی عمری163.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32000543عارفهسرور-حیدرنسوان مرکزپنجاب163.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33000173عارفهسرور-محمدذکورقوچنقی162.213انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K17005006عارفهعلی خانرضائیحاجی محمدرضا!ERROR! illegal character '�'162.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K07002632عارفهمحمدصادقرحیمیزوارشاهناوه پشي162.057انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی میوند ولایت کندهارغزني
K32004227عارفهسیدطالب-سیدعیسینسوان مرکزيکاولنگ162.056انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K33000152عارفهچمن-یعقوبنسوان شيخ ميران161.926دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنردايکندی
K07006241عارفهمحمدعلی-بستانبي بي فاطمه الزهرا161.758واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16002771عارفهجمعه خاننظریمحبتنسوان زمان خيل160.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19000257عارفهمحمدصابر..محمدقاسمستـاره160.342انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K15004856عارفهامام محمد-خداینظرکوکتابه160.167واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32001431عارفهغلام حسین-علی محمدنسوان غرغره160.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33000137عارفهرازمحمد-عیسیذکورشیلان کورگه158.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32003161عارفهعبدالحمید-غلام علیذکورمهر158.567انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارباميان
K33002281عارفهمحمدعلی-غلام سخینسوان شهرستان158.165انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان نیمه عالی ولایت خوستدايکندی
K07006644عارفهحسین داد-عبدالحسیننسوان توحيدآباد157.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15003676عارفهخالبازار-غلام حیدرنسوان نمراول157.015واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07007410عارفهعلی جان-علی یاورنسوان حيدرآباد156.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K32003613عارفهغلام حسینعطاییابراهیمقـلبتو156.436انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانباميان
K19013663عارفهحسین بخش=عبدالحسیننسوان نمبر1یولمرب155.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33003295عارفهخدابخشصداقتعسی محمدذکورکورگه علیاه155.083انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت دایکندیدايکندی
K14004007عارفهمحمدجان-استاقدمرحمت154.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22002517عارفهفیض الله-طوردیستاره153.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20001506عارفهنعمت الله-دولتخديجه جوزجاني153.004واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15007947عارفهخانجانمحمدیخال محمدنسوان بي بي مهتاب152.956انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلتخار
K33002482عارفهلعل محمد-محمدعلینسوان مرکزخدير151.549انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K22000297عارفهسیدعطامحبوبیسیدمحبوبلیسه نسوان انجلاد151.51واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01013214عارفهیعقوب علیمحمدیمحمدعلیشهرک مهدیه--151.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002833عارفهقربان علی0علی کرمنسوان القان پالج151.478انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K17002242عارفهمحمدجان-سلطان محمدفاطمه الزهرا150.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19013807عارفهمحمدظاهر-قاری عابدخواجهگوهر خاتون149.789ناکامبلخ
K33002566عارفهگل محمد-محمدعلینسوان شيش149.625انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K22000176عارفهپیرمحمد-عبدالغنینسوان اسلام قلعه149.403ناکامفارياب
K33003287عارفهمحمد نبی-محمد علینسوان مرکزخدير148.233انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K32001557عارفهمحمد-اسحقنسوان تنگ سفیدک148.222ناکامباميان
K32001393عارفهسیدامین الله-سیدعلی اکبرپتابجوی147.933انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K15006732عارفهمحمدهاشمحامدیعبدالغفورنسوان سرايسنگ146.65ناکامتخار
K33002499عارفهخان محمد-انورنسوان مرکزخدير146.591انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K22000936عارفهعبدالرحیم-نوربابانسوان کوهي خانه144.837ناکامفارياب
K02000935عارفهدولت حسین-سلطان حسینعطای ولسوالی دایمرداد144.679ناکامميدان وردگ
K01009910عارفهعبدالروفملکزادهولی محمدخصوصي کاينات 3144.404ناکامکابل
K19002080عارفهمحمدرفیق-محمداسماعیلگوهر خاتون143.138ناکامبلخ
K19008082عارفهمنصور-محمد رضابي بي حليمه143.021ناکامبلخ
K22002642عارفهعبدالمجید-غلام سخینسوان نمبر2 تاتارخانه142.886ناکامفارياب
K19001813عارفهعبدالروفروفیعبدالغفورچهل گزي140.987ناکامبلخ
K01041123عارفهمحمدعزیز-ناظرحسینشهرک صفا ـ140.965ناکامکابل
K22002326عارفهغلام حیدر-رضواننسوان صيادرجب139.638ناکامفارياب
K22001702عارفهعبدالحکیم-شاهمردانقلنسوان ده سيدان139.082ناکامفارياب
K32003324عارفهمحمدباقر-احمد حسینشينه اخضرات137.919ناکامباميان
K32001460عارفهعلی ظفر-کلبی عباسنسوان سیاه دره سفلی136.006ناکامباميان
K19003214عارفهشیرعلی-علی رامپاي مشهد135.745ناکامبلخ
K24009785عارفهسعدالدیناسکندریغوث الدیننسوان ناگهان132.501ناکامهرات
K22002626عارفهضیاوالدین..شیرمحمدستاره132.402ناکامفارياب
K09002572عارفهسیدسلطان محمد-سیدمحمدجميله خزان128.669ناکامپکتيا
K22000345عارفهمحمدهمتولی زادهولی محمدنسوان بلوچ شاه نادر120.686ناکامفارياب
K22000341عارفهاسداللهغفوریعبداللهنسوان بلوچ شاه نادر104.572ناکامفارياب
K01053887عارفه رضایسلطان-محمدرضا0.163.693دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K33000318عاریفمحمدعلی-حسین بخشذکورچاهوش200.092دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K12001648عاریف اللهغلام رحیم-حبیب خانوټه پور163.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K07006606عاریف اللهغلام حبیب-اسماعیلآغوجان156.771واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01054687عاریفهمیراحمد-فضلی احمدنسوان مرکز پنجاب226.366دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01031627عاریفهیوسفصفریصفرمحمدچهل دختران -196.932دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیکابل
K31000561عاریفهرمضان-صفرنسوان مرکز لعل177.921واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K12003408عاریفهحضرت نبی.خیرمحمدکرهالی160.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01029852عاریفهمحمدعیسینورینوروزنسوان سید الشهدا158.505واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09000450عازی مرجاننظام الدین-سلطان حیلبيان خيل177.848دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01053018عاشراحمدمحمددینامینیمحمدامینحضرت شمس المشايخ161.686واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09000587عاشقمحمدالدینهمدردحانگیسلمانخيل ليسه170.471به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپکتيا
K02003224عاشقغلام دستگیرتنهامحمداجانخواجه محمدولي160.186واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01013309عاشق الدینحضرت الدینرحمانیعین الدینفاضل بیک158.297واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002555عاشق اللهفضل احمدفضلیفیض محمدچارباغ ذکورعالي ليسه307.82دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورلغمان
K20002604عاشق اللهبسم الله-رحمت اللهذکورخانقاه303.11دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی ریاضی پوهنتون کابلجوزجان
K05002991عاشق اللهمحمدشفیع-میرزمانغازي عثمان تگاب301.131دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01031726عاشق اللهظفرخان-عقل شاهمحمد موسی شفيیق299.289دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K01017024عاشق اللهسیف الله-محمداکبرمحراب الدين261.034دیپارتمنت مدیریت انکشاف پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورکابل
K01044119عاشق اللهحاجی فرید-حاجی اشرف خانخوشحال خان247.084دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدکابل
K10005512عاشق اللهسلامت خان-شفتالوگلخضوصی شینوار243.712دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01042704عاشق اللهعبداللههدایتیهدایت اللهنادريــــه240.171واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002713عاشق اللهمحمدکلیمبشارتمحمدانعامکتب خــيل232.995دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیالوگر
K01005797عاشق اللهشاه محمودسعیدیحضرت محمدحسین خیل226.115دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K10002805عاشق اللهمیرحمزه-شهنوازشهيدمحمدعارف222.773واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34000077عاشق اللهسردارشاه میر-حضرت شاه میرايـوب خيل217.6دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدخوست
K01006850عاشق اللهجنت گل-بهرام خانموسهي سفلي208.781دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K19002989عاشق اللهخلیل اللهلودینتاج محمدابونصرفارابي204.054دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBََA) پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K34002845عاشق اللهولی بادشاه-سیدالدینیعقوبی عالی لیسه200.454دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K04004271عاشق اللهمحمدفاروق-عطامحمدعبدالفتاح شهید196.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K12002907عاشق اللهعبدالطیف-محمد غریبباب الجهاد196.824دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K10009911عاشق اللهمطیع الله-میراعظمخارج مرزپاکستان193.513دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34001851عاشق اللهزاهداللهزاهد زویعطأاللهرڼا خصوصی لیسه193.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01036031عاشق اللهمحمدظاهر-عمرگلابراهيم خليل الله193.349دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K01029361عاشق اللهملنگ-بسم اللهذکــــور شهرک وحـــدت188.252واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12003492عاشق اللهنورکریم خان-گل محمددمونی هلکانو لیسه187.848دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K10003957عاشق اللهمیرزاگل-جمعه گلمحمدي صاحبزاده لیسه187.043واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09002529عاشق اللهعبدالخالق-محمدهاشمتجربوی گردیز186.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10012017عاشق اللهشیرمحمدخان-نورمحمدخانشیخ مصری185.155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09003043عاشق اللهخان ولی-ښادی خانزراعت مسلکی لیسه182.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K03002184عاشق اللهانعام اللهمهمندسیدگلحامد کرزی182.63دیپارتمت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدلوگر
K10003654عاشق اللهمحمدعزیز-گلاجانمولوی خدایدوست181.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07000327عاشق اللهغلام مصطفی-غلام ربانیسنايي179.479انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K12001030عاشق اللهخان کریم-سیدکریمجمعیت لیسه179.436واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01018969عاشق اللهپاینده حسین-سرورمحمدآصف مايل176.462واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000816عاشق اللهگل زرین-محمدروزعمراخان175.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K11000287عاشق اللهسیدعلم-مست عالمروشان عالي ليسه175.738واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01025567عاشق اللهمحمداسماعیلحقیارنورجانرحمان بابا175.436واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002519عاشق اللهشفیق الله-محمدجلالمحمدصديق روهي174.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10010076عاشق اللهمحمدعارف-سعادت خانده غازی174.458دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K34002456عاشق اللهمعراج الدین-مصلاح الدینداخي172.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10008142عاشق اللهخیرالله-عبدالحقروغانوهلکانولیسه170.637واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01006674عاشق اللهعبدالغفار-عجب گلدره شکردره169.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10012108عاشق اللهمسافر-منجاور26ویالی لیسه169.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01050207عاشق اللهعبدالهاشممهرابکمال الدینانستيتوت تکنالوژي افغان167.792واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002720عاشق اللهعبدالحکیم-غلام محمدخواجه کمال ولي167.506دیپارتمنت هارتیکلچر و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K12003523عاشق اللهخلیل الرحمن..گل رحمنشهيدمعلم سليم خان167.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01037193عاشق اللهحاجی وطن-گردی خانابراهيم خليل الله167.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000518عاشق اللهاسدالله=خواجه محمدانستیتوت معاون انجنری کاپیسا167.257واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16005793عاشق اللهعبدالخالق-مرتضیچشمه شير167.072واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01007700عاشق اللهامان الله-حفیظ اللهپوهاندنگهت سعيدي167.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045361عاشق اللهگلاپ گلحًدرانشیرحباتذبيح الله عصمتي165.558واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004444عاشق اللهغلام حیدر-نعمت اللهايگمبيردی شهيد اندخوی165.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K04001437عاشق اللهغلام نبینظرینظرمحمداستادمحمدیاسين شهيد164.107واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K34002547عاشق اللهنواب جان-مولاگلمحمدصديق روهي163.849انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت خوستخوست
K16002432عاشق اللهرحمت الله-بازمحمدداکترمیاگل شهید163.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K12000878عاشق اللهملنگ-عبدالرسولجمعیت لیسه163.757واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K05002038عاشق اللهحیات الله-توکل شاهذکورهروکی163.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19004882عاشق اللهعبدالقدوسحمیدیعبدالحمیددقيقي بلخي163.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K12002852عاشق اللهحضرت شاه-محمد جاننرنگ162.245واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34005629عاشق اللهمحمدخان..عقل شاهشهيد محمد داود162.18واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000189عاشق اللهمحمدعلیپاچامحمدولیباخترخصوصی لیسه162.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K11000566عاشق اللهعبدالسلام-عبداللهمسلکی زراعت علیشنگ161.997دیپارتمت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدلغمان
K28001349عاشق اللهعبدالهادی-ملاداداللهغازی امان الله خان160.474انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت هلمندهلمند
K01029658عاشق اللهعبدالوهاب-بازمحمدذکــــور شهرک وحـــدت160.467واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003375عاشق اللهمحمد اسماعیل-صدوزیعبدالفتاح شهید158.662واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14008702عاشق اللهنورالحقدروازیمولانتجربوي بتاش158.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K28001881عاشق اللهاسدالله-غلام دستگیرخانشهيدانجنيرعبدالمتين156.963واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K16000729عاشق اللهنبی الله-حبیب اللهحضرت عمر فاروق رض155.544واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07001659عاشق اللهشمس الدین-محمد کریمابونصرمشکان155.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K06001542عاشق اللهمحمدکبیر-عبدالروفرخه155.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K16004755عاشق اللهکریم اللهمحمدیصبراللهحضرت حمزه154.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01011153عاشق اللهمحمدعالم-شاه ولیحبيبيه152.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34001086عاشق اللهمحمدبادشاهمنتظرسیدالله خانصبريوليسه151.601واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09001885عاشق اللهاصیل گلعاطفغوث الدینزراعت پکتيا151.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34004919عاشق اللهظابت خانسمندرمحمدنظیرليسه لکن150.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K16000410عاشق اللهحنیف الله-سیدامیرچقمق شيخ150.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K34004501عاشق اللهسیداحمدخان-عیسی خانليسه لکن150.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K11000959عاشق اللهحضرت گل-لالا گلچارباغ ذکورعالي ليسه149.967ناکاملغمان
K12002468عاشق اللهعبدالحکیم-عبدالحقاغز باغ147.906ناکامکنر
K10005633عاشق اللهسیدولی-محمدکاریزکبیر147.905ناکامننگرهار
K32003111عاشق اللهمحمدظاهر-محمد ایوبذکوردوشاخ146.774انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلباميان
K34004444عاشق اللهعیسی جان-کریمعبدالحي حبيبي145.191ناکامخوست
K12002561عاشق اللهعبدالرازق-عبدالوهابنورگل کثيرالرشتوي ليسه144.956ناکامکنر
K16005499عاشق اللهمیراعظم شاه-میراکبرشاهحضرت خاتم لانبیا144.726ناکامبغلان
K10007563عاشق اللهعبدالغفورجان-میرناموزیرمحمدگل خان144.697ناکامننگرهار
K01045409عاشق اللهمحمدامین جان-نصرالله جانخوشحال خان142.908ناکامکابل
K16004780عاشق اللهعبدالله خانبشردوستعبدالله نورنمــبر - 2142.804ناکامبغلان
K34005441عاشق اللهگل واروف..حکیم خانمهديخيل141.233انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت خوستخوست
K34005504عاشق اللهحیات الله..محمدامیرجانذکوخیل140.821ناکامخوست
K11000729عاشق اللهعبدالعزیزمجنونمیاه محمددولت شاه139.178ناکاملغمان
K30000309عاشق اللهعبدالجلیل..حاجی احمدسلام بابا136.45ناکامارزگان
K20003576عاشق اللهنورالدین-شاهمردانقلمیرويس مينه135.882ناکامجوزجان
K04003730عاشق اللهتاج محمد-محمدشاهتفهيم القران125.859ناکامپروان
K17000803عاشق اللهفضل احمد-نوراحمدحضرت علي123.782ناکامکندز
K01041706عاشق علیکرام الدین-قربانعلیاستاد مصباح146.367ناکامکابل
K33003379عاشوربومان-ابراهیمذکورمرکزخدیر318.531دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلدايکندی
K33002615عاشورعلی احمد-حسین بخشذکور کيتچيک249.302دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیاندايکندی
K01048008عاشورشاه رمضان-عبدالکریممحمدانور بسمل169.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002790عاشورالله بمانی-محمداکرمانجينيرحبيب الرحمن شهيد163.791دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکاپيسا
K32003100عاشورسیداسدالله-سیدجوادذکورمرکزيکه ولنگ157.083دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهباميان
K14001207عاشورخلیل-طلااسکان156.84واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14007700عاشورشنبهعاشوریعاشورذکور مرکزی151.228واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003921عاشوربیکجمعه-عاشوربیکشدوج217.534دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبدخشان
K32004116عاشورحسیننظام علی-یعقوب علیشاه فولادی177.893دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K14008084عاشورماهسخاوت شاه-شیرین شاهنسوان ویر198.705دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K14006334عاشورمحمدآدینه محمد-محمدعلیپل زریبان181.413دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K32002345عاشورمحمدحیات الله-محمداکرمذکور مرکز باميان177.567دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانباميان
K14001147عاشورمحمدنظردادنظریپارشینذکور ده شهر169.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K07007865عاشورمحمدسخیداد-سیدخیلقلعه شهاده169.005واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14003857عاشورمحمدمیرزاسرورمیرزاحضرت160.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14006389عاشورمحمدنظرمحمد-عاشورمحمدملنگاب153.434واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K08000970عاشیق اللهرحیم جانآمینمیرحاجاناحیا العلوم146.258ناکامپکتيکا
K19005163عاصفهگل محمد..اسحقراه معرفت184.717دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01035365عاصمخوشحال-عبدالحکیمابراهيم خليل الله247.198دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K16000383عاصممحمدآصف-عزیزاللهکيله گي206.918دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیابغلان
K11002108عاصممحمدکریم-عبدالحلیمقرغه ئي200.15دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارلغمان
K10008287عاصمعتیق الله-حاجی میاگل خانچپرهار184.647انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K10002256عاصماجمل خان-حاجی گل نبی خانچاردهي183.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05003534عاصمنصرالله.سیدالرحمنغازي عثمان تگاب177.468دارالعلوم عربی کابل صرف برای ذکور شهرکابلکاپيسا
K11002186عاصمقاری محب اللهعابدمولوی جمعه گلتخنيکي ومسلکي175.477واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K31001136عاصمصفدر-حسین علیذکورکرمان170.725دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K10000454عاصمداکترشاه محمود-حاجی نورزادهنصرت169.259واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007708عاصموکیل خان-حضرت میرتريلي168.877واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K06000985عاصمزلمیمرزاییشاه محمدملک مرزاشهيد157.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K12001854عاصمخوشحال خان-عمراخاننورگل147.888ناکامکنر
K01026874عاصم احمدحمیداللهحمیدآقاجانغلام حيدرخان160.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004604عاصم اللهنصرت الله-عصمت اللهافغان ترک مزار282.379دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K10001947عاصم اللهکریم الله-حاجی محب اللهنصرت254.178دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10004662عاصم اللهمحمدشفیقشهابگل نظرهده204.141دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیننگرهار
K10008723عاصم اللهشریف الله..عنایت اللهاحداد189.791دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10002274عاصم اللهگلف الله-حبیب الرحمنچاردهي189.646دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10001262عاصم اللهگل نبی-گل مرجاندروغانوذکورليسه178.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005349عاصم اللهاجون خان-محمدولیالفتح156.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008281عاصم اللهزلمی-ابوالحسنچپرهار148.064ناکامننگرهار
K01011142عاصمهرحمن گل-احمد گلپوهاندعبدالاحمدجاويد234.909دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01014300عاصمهامان الله0عبدالغفورفاضل بیک214.603دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01023141عاصمهمحمدموسی-ملابابهالفتح210.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005691عاصمهسمندرعادلقلندرنسوان قلعه وزير208.787دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01033398عاصمهشاه محمد-علی احمدعمراخان190.216دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا شنوایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K18001512عاصمهسیدحبیب اللهساداتسیدمنوراجاني ملکه184.636دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K16003921عاصمهاکرام الدین-نورالدینگرگرگ181.189دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K01048692عاصمهتواب-پیرمحمدنسوان سرآسیاب176.099انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K14005264عاصمهعبدالبشیر-ملاخانمدینه173.495دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K01030645عاصمهسرورخانبیگزادحاجی محمدگلغازی محمدایوب خان172.592واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000451عاصمهمحمدجواد-علی خوشذکورلوران169.039انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخدايکندی
K01046097عاصمهمحمدحشمحشمسردارپروژه پنجم 315163.735دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانکابل
K15008454عاصمهشیرمحمد-یارمحمدبي بي حوا161.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14007202عاصمهصفرمحمد-عاشورمحمدنسوان نمبر 2153.043واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14007147عاصمهحبیب الله-سیدعلی بیکنسوان رابعه بلخی148.141ناکامبدخشان
K14005997عاصمهعبدالمجیدعبدلعزیزیعبدالعزیزنسوان خواهان144.17انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K32002504عاصیممحمدبلال-عزیزاللهنسوان پتاب سراب214.022دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K22002341عاصیهعبدالقیوم-محمد مرادده عزیزان154.783دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K19001579عاطفعبدالحنیفانجامعبدالصمدميرقاسم جان186.645دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K10010996عاطفنورزمان-گل زمانثمرخيل179.737دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11002441عاطفمیاجان-گل جانشيخ محمد حسين168.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10004471عاطفشرف الدین-ظهورالدینننگرهار عالی لیسه158.732انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10002830عاطفخان آغا..حضرت شاهچکنوري155.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001960عاطفعبدالمجید-غلام حسنخارج مرز148.076ناکامکنر
K01036092عاطفخیرمحمد-سخی جانابراهيم خليل الله144.402انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلکابل
K28000154عاطف احمدخواجه محمد.حاجی گل محمدشهيدمحمدانورخان ليسه175.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01035767عاطف اللهعبدالله..عبدالصمدغلام محمد فرهاد235.01دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K01019228عاطف اللهخدایدادرحیمیمیررحیم خواجهحکيم ناصرخسروبلخي203.915دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانکابل
K10002179عاطف اللهمحمددرود-غلام سیداستقلال198.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10011670عاطف اللهاسرارالله-امراللهعبدالوکیل182.89دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10007205عاطف اللهسیداغا-نوشیرشهيد ملنگ جان178.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01020064عاطف اللهنجیب اللهنیازیعبدالظاهرعبدالهادي داوي177.696واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002064عاطف اللهشکرالله-عبدالرحیماستقلال172.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09001485عاطف اللهرحمت میر-خدینعبدالحي گرديزي170.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10005431عاطف اللهعنایت الله0سردارخانشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه165.258انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K01044743عاطف اللهسیدامیر-جنت میرسيدالناصري163.741واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12002394عاطف اللهمحمد یعقوب-ملک گلاب شاهبارگام153.907واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01009365عاطف اللهکفایت الله-عبدالقیومذکورتره خيل146.423ناکامکابل
K10004689عاطف اللهمحمدلقمان-میرحضرتننگرهار عالی لیسه144.418ناکامننگرهار
K24011951عاطفهبرهان الدین..نوراللهنسوان سروستان330.615دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K07004464عاطفهعلی محمد-قمبرعلینور جاغوري318.813دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلغزني
K24002090عاطفهغلام جانامیریامیرجانخصوصي رسالت318.4دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K25001408عاطفهشکراللهبشارتمحمدعمرنسوان شيرعلي خان309.911دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتفراه
K01038651عاطفهعزیزالله-حبیب اللهنسوان سردارکابلی304.878دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01014475عاطفهرمضانجعفریسلطان محمدشهرک اميد سبز289.415دیپارتمنت طراحی شهری صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01017678عاطفهحیات الله-امیرخانزينب کبرا285.363دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K01022671عاطفهعبدالقدیر-عبدالروفبي بي سروري سنگري281.883دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیکابل
K01044670عاطفهلطف الله-گل رحیمآريانا281.122دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکابل
K19006729عاطفهخادم علی-علی جانمحمد هاشم برات280.292دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلبلخ
K09002799عاطفهحبیب نور-منگلنسوان شهري گرديز275.073دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیاپکتيا
K02001344عاطفهغلام رسولرسولیخادمبيرمک273.562دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلميدان وردگ
K01018018عاطفهمحمدرضا-محمدعلمزينب کبرا272.909دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K24004669عاطفهمحمد یوسف-غلام رسولمهري هروي270.217دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K01037632عاطفهمحمدصابر-محمدانورنسوان سردارکابلی269.502دیپارتمنت پالیسی عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01015069عاطفهنورمحمدهمتضامن خانبي بي عايشه صديقه264.682دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K04002439عاطفهعبدالقدیر-محمد نبینــســوان جـبـل الـسـراج261.515دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیپروان
K33002956عاطفهنورمحمد-حسین بخشنسوان دشت258.163دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلدايکندی
K24002681عاطفهحاجی خدایدادنادریحاجی نادرنسوان مولاناعبدالله هاتفی250.437دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01047391عاطفهمحمدعیسی-نادرعلیشهرک صفا ـ249.323دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K07004469عاطفهمحمدجواد-عبدالظاهرنور جاغوري249.156دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلغزني
K01018056عاطفهمحمدنادر-محمدانورنسوان احمدشاه بابا مینه247.876دیپارتمنت تامین برق صرف برای اناث پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01017175عاطفهحاجی حسین-صفرمحمدزينب کبرا243.434دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01051049عاطفهاسحق علی-محمدعیسیخارج مرز241.898دیپارتمنت زبان وادبیات چینایی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K19009490عاطفهعصمت الله-علی بخشسیدشاه خان238.503دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K19006190عاطفهمحمدعاشور-نجفعلي آباد236.711دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای اناث پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخبلخ
K01012003عاطفهغلام رضااکرمییعقوب علیشهرک دوازده امام234.959دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07007280عاطفهغلام حیدر-حبیب اللهشهداءبالاسرنی قلعه233.629دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K01036189عاطفهشیرخاننیکزادنیک محمدخواجه رواش233.576دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K19012810عاطفهغلام حسین-محرمفاطمته الزهرا227.917دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K07001378عاطفهغلام حسین-جان محمدنسوان البيروني نوآباد227.777دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K16001883عاطفهفیض اللهحبیبیحبیب اللهبی بی عایشه صدیقه226.576دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K10004191عاطفهغلام فاروق..حضرت الدینبي بي عايشه صديقه225.402دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24011953عاطفهحمزهنظرینادرعلینسوان جبرئیل225.228دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K19006185عاطفهابراهیم-ناظرعلي آباد222.594دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01029639عاطفهفدامحمد-نورمحمدبي بي سروري سنگري221.396دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24011475عاطفهغلام رسول-امین اللهنسوان رباط سنگی221.379دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K24002293عاطفهفضل احمدنورینوراحمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی221.314دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01022851عاطفهمحمدامینیعقوبیمحمدیعقوبنسوان ملکه ثريا219.704دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01014368عاطفهمحمدعلیمحمدیعلی محمدشهرک اميد سبز218.816واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031421عاطفهعبدالقدیر0غلام محی الدیننســــــــــوان شهرک وحدت217.968واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001067عاطفهمحمدعمرامیریگل جاننسوان اميرعلي شيرنوائي217.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K18001043عاطفهعبدالطیفحکیمیعبدالحکیمنسوان کارته مامورين216.134