حروف ط و ظ

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف ط و ظ

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K10006056طارقمرسلین0خان محمدقلعه جانان خان299.325دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون پکتیاننگرهار
K10011810طارقعزیزالله-ملاسرتورزراعت سرخرود287.302دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24003807طارقعبدالعظیمصالحیغلام محمدخصوصي هيواد252.455دیپارتمنت میکا ترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K24000392طارقعبدالظاهررسولیامان اللهذکورتجربوی247.05دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخهرات
K24003267طارقعتیق الله-حاجی عبدالعزیزامير علي شيرنوائي240.051دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K10004047طارقحسن خان-حاجی سیدرحمنننگرهار عالی لیسه238.452دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K05002659طارقعبدالطاهرالکوزیمحمدظاهرحضرت مصعب رض220.964دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکاپيسا
K34003276طارقمحمداکبر-محمدجانالفتح219.725دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K10001814طارقاول خان-عبدالوهابچپرهار209.101دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K10000447طارقعبدالصادق-امیرمحمدنصرت207.548دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10009905طارقصدیق الله-ملاعبیداللهاستقلال205.424دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24001359طارقآدم خان-فتح محمد خانافغان ترک203.633دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K10002187طارقعبدالحکیم-عبدالمتیناستقلال202.375دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرننگرهار
K10008228طارقعبدالاحد-زره وربدیالی ذکور لیسه201.56دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10009243طارقمحمدطالب-غلام نبیشهيدمحمدعارف196.895واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34001431طارقجعفرعرب زویعارف شاهمحمدصديق روهی193.198دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K10003726طارقباغچه گلحیدرحاجی میاجانچکنوري191.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003543طارقعبادالله-میرملاکوت191.609دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10003780طارقمحمدسالک-بسم الله خانعبدالرحيم نیازی188.794واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000283طارقرسول محمد-حضرت محمدعمراخان188.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12002039طارقفریدالله-محمدغفارعمراخان188.074واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K03003159طارقحاجی طالب..حیات اللهدسرخ آباد186.824دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانلوگر
K01039246طارقمحمدخانفرهادرحم دلغازي186.348واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023614طارقنظیف الله-عبدالوهابقيام الدين خادم184.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003094طارقولی الله-گل امیرحفیظ الله شهید184.61دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K10008902طارقگل جلیل-ولی جانلاجبورليسه181.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008214طارقمحمدزمین-عبدالوهابتوکل بابا177.772دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K34001283طارقمحمدعثمان-گلاب خیلشپی ليسه177.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10006254طارقحیات الله-عبدالغیاثبتی کوت176.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003693طارقعلی اکبر-سیداکبرمولوی خدایدوست176.176دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01024866طارقرازمحمد-لعل محمدخواجه رواش174.314واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001769طارقرحیم جانساحلغلام قادرباغک174.142دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارميدان وردگ
K10005393طارقنورحمان-حاجی محمدقاسمالفتح172.803واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19001545طارقحاجی اخترمحمددولت زیمحمدحسنذکور سيدهدايت الله نقشبندي172.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15000748طارقآغا-افغانابوعثمان تالقاني172.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10000350طارقعبدالهادی-سرداردولت زري ملاصاحب172.129دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندننگرهار
K12000488طارقمحمدعلی خان-حضرت خانعمراخان170.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10016513طارقشیرین-عبدالامینسیدجمال الدین افغان168.732دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10001423طارقمحمدیونسدادزیمیرزمانمياعمرعالي ليسه167.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10016457طارقشیرزمان-یارمحمدسرندولیسه167.209انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K01036276طارقمیرزاگل الدینامینقلم الدینميرغلام محمدغبار167.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021525طارقمحمدرفیق-محمداسحقشهرک ذاکرین167.072واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000507طارقدین محمدخان-میرعلمعمراخان167.066واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34004852طارقجنت گل-علی گلولس غژ خصوصې لېسه165.595واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10001295طارقاحمدگل.کلمه گلمياعمرعالي ليسه165.517انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10010093طارقاحمدیوسفافغانعمریوسفمیرزاخیلو لیسه165.129دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K12002137طارقسیدمحمد-متینلیسه ذکور دهوز جدید164.146دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکنر
K10008135طارقغلام فاروق-گل رسولروغانوهلکانولیسه163.564واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001176طارقغازی گل-تازه گلملکيارهوتک162.185واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14008878طارقعزیزمحمدزاهدیمحمدزاهدفرغا منج162.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15007366طارقعبدالغیاثامیرپورگدامحمدذکورخواجه غار162.067واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01042089طارققندآغا-سیدمحمداستاد مصباح161.782انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K10000334طارقاجمل خان-محمدظاهردولت زري ملاصاحب160.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001887طارقاحمدرسول-محمدرسولذکور اسلام آباد160.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10010763طارقسیفورشاه-نبی پاچاکوت159.989دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K10001461طارقشیرین اغا-سید جهانملکيارهوتک156.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03002461طارقمحمدآیوب-نوردلحامد کرزی155.318واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K12002097طارقزرورخان..محمدگلدندونو153.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01047838طارقمحمدیار-طالبخصوصی کائينات نمبراول153.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14001153طارقحسن-عبدالحمیدچنگ پایان و نوی جرم146.362ناکامبدخشان
K10003168طارقنواب خان-عبدالودودمحمدموسي شفيق146.189ناکامننگرهار
K10010967طارقخیرمحمد-محمدولیغازي امان الله خان144.499ناکامننگرهار
K10006333طارقمظفر..عبدالقدوستجربوی141.213ناکامننگرهار
K12002645طارقمیرحمزه-جمدرلاحسین121.908ناکامکنر
K27001455طارق احمدمحمدهاشمزیرکمحمد علم زیرکســـــيدجمال الدين افغان کندهار226.517دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکندهار
K07006318طارق احمدحاجی نثاراحمد-یارمحمدشامیرصاحب218.051دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیغزني
K01027835طارق احمدسیف الرحمن-عمرگلمحمد موسی شفيیق204.001دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K34004425طارق احمدعبدالحنان-بابریعبدالحي حبيبي179.549واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10010927طارق احمدبریالی-عبدالرحیممحمدي صاحبزاده لیسه177.848دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاننگرهار
K28000533طارق احمدشیراحمد..عبدالخالقابوالفتح بستی168.857واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01032570طارق احمدمحمد نادر-سعادت خانابوذر غفاری167.901واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004856طارق احمدسیداحمد-غلام محمدعبدالوکیل153.513واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01045175طارق الرحمنحفیظ الرحمن-گل الرحمنخوشحال خان170.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008856طارق الرحمنعبدالرحمن-میرعطا خانامر خيل160.434واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34003288طارق الرحمنسردارخان-خاجی محمددوه منده158.83واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10008312طارق اللهسیدحسن-شهزادهننگرهار عالی لیسه223.15دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K01044164طارق اللهعبدالغفار-فیروخوشحال خان204.068واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005720طارق اللهیکه خان-جلات خانپښــــــــــــــــــتونستان201.938دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیننگرهار
K01021066طارق اللهاحسان اللهعبدالرحیم زیمحمدحفیظاستقلال200.62واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009618طارق اللهغلام-حاجی پیرغلامبتی کوت196.498واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05003428طارق اللهکاروان.محمدصابرغازی پاینده محمد189.99دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکاپيسا
K01036073طارق اللهگل صفر-عبدالسلامابراهيم خليل الله187.605دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانکابل
K01025971طارق اللهمحمداکبرعزیزمحمدامینرحمان بابا185.949واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010015طارق اللهعتیق الله-گل احمدخانعبدالقادرکوچی181.254دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K09001025طارق اللهقیمت خانمبارزتوردلیکندرخيلو ليسه174.397دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K12003451طارق اللهگلستان-دورانلیچه لام174.292واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10005035طارق اللهسید هلال-محمد خاننکړخیل174.119دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K12003210طارق اللهمفادخان..سهیل خاناسعدآباد شپي ليسه172.694دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K12003626طارق اللهعمرسید-نورسیدننگلام168.794دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K10010034طارق اللهمحمداغا-خلیل الرحمنعبدالرحيم نیازی167.098واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010699طارق اللهحیات الله-محمددیدارکوت162.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10012970طارق اللهمحمدعلم-میاعلی گلتريلي161.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001754طارق اللهنجم الدین-محمداللهکبيرستوری160.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12000758طارق اللهمحمدشفیق=محمدعثمانناړی155.053واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10004426طارق اللهشفیق احمدشینواریباغننگرهار عالی لیسه153.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003530طارق اللهسیدرحیم-مسافرننگلام153.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10001286طارق اللهمحمدهاشم-اجدرخانشهیدلعل محمدلیسه149.815ناکامننگرهار
K01042321طارق حسینانورجانافشارمحمدحسنغلام محمدغبار163.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053461طارق خانمحمدنسیم..میاجان-خارج مرز215.395دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K10010939طارق خانزړګی۰محمدایوبمحمدي صاحبزاده لیسه172.551دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیننگرهار
K10000251طارق شاهاقبال-پاینده محمدچپرهار165.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34000389طارق شاهظاهر شاه-الف شاهالمری157.046واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01055126طارق عزیزسلطان عزیزعزیزعبدالعزیزرحمان بابا285.512دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K10003537طارق عزیزمحمدفاروقابراهیمیعبدالوهابمومن افغان ترک217.895دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K10009708طارق عزیزمحمدحسین-مومن خانخارج مرزپاکستان211.15دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10005686طارق عزیزمحمدظاهر-گلیف جانپښــــــــــــــــــتونستان204.117دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K16003044طارق عزیزشاه ولی-عبدالغفارابومسلم خراساني198.538دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربغلان
K10007981طارق عزیزلعل اغا-شیراغاعربانوليسه196.785دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K01014754طارق عزیزمحمد کریمکریمیمحمدشریفعبدالغفوراحمدی181.574واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003722طارق عزیزولی خانولیشاه ولیخصوصی شمس لندن اکادمی174.215دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزننگرهار
K10009747طارق عزیزمحمدیعقوب-حاجی وزیرگلنصرت162.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10012963طارق عزیزمحمدیقرخان-میرحمزهتريلي151.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24005915طارقهعبدالقادرفیضیعبدالخالقنسوان فکری سلجوقی182.744واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24006454طاسیناخترمحمد..محمدمحسین-ذکورجبرئیل306.31دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K10008160طاسینفضل الربی-اعوذبااللهگندمک163.932انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K32005137طالبمحمدیونس..غلام رسولدره چاشت248.401دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای ذکور پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیکباميان
K19007322طالبفتح محمد-قوت خانعرب مزاري235.153دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانبلخ
K32001197طالبابراهیمنظریبراتذکور سچک227.839دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K27001536طالبنورالله-نورالحقسيدپاچاميدان هوای کندهار226.285دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانکندهار
K16004000طالبنیک محمدوردکگل محمدخاتم الانبيا217.065دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببغلان
K33000399طالبمحمدسروریناصیر-سنـــــگ تخت215.123دیپارتمنت بانکداری وتجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیاندايکندی
K10008267طالبرحمان الله-بسم اللهکندیباغ209.116دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاننگرهار
K01025719طالبمحمدداودارمانیعبدالوهابرحمان بابا196.365دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکابل
K33000078طالباسحاق-شرفشيخميران (ذکور)186.43دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K04003662طالبعلی احمد-حاجی گلذکورميدان هوائي بگرام180.917دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K09001666طالبنذیر-وزیرباغ شاه تیره179.707دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K33003264طالبمحمد علی-ابراهمذکور کيتچيک177.541انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتدايکندی
K32003977طالبمحمدسرور-عظیمکارته صلح176.033دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K32004595طالبمحمدناصر-غلام رضادره چاشت172.494انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01037257طالبنورمحمدنورزیسمندخانابراهيم خليل الله170.839واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001613طالبعبدالقهار-سیداغاجمعيت ابوريجا بغلان170.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K34004442طالبنورمرجان-عجب گلجاجي ميدان168.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12002800طالبخان محمد-محمد گلنرنگ167.397انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکنر
K03002767طالبمیراجان-سیدرسولمحمدآغه166.874واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K03001680طالبحضرت گلنیکزادنیک محمدکتب خــيل163.92واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K25000684طالبمحمداسماعیل-محمدابراهیمشهيد محمدنادر ايوبي163.517دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K09003380طالبمحمدجانسعادتحاجی خانعبدالحي گرديزي158.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K09001052طالبمحمد امینقلم یارحلیمبوکرکي153.235به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپکتيا
K01027450طالبعبدالله-نورمحمدحبيبيه151.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012308طالبمحمدالله-ملنگسپین کوت144.492ناکامبلخ
K21000052طالبمحمدنادر-محمودقوش تپه142.827ناکامسرپل
K03000475طالبمحمدسلیم-شهزادســـرخ آب102.891ناکاملوگر
K03001510طالب اللهنورالدین-اول الدینسجاوند161.818انستیتوت نسوان تجارت نیمه عالی مرکز ولایت بغلانلوگر
K08000301طالب اللهباچافرزانجلاتجانی خیل کثیرالرشتوی160.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K01034403طالب جاننیازمحمدنیازیشیرمحمدعبدالغفور احمدي243.923دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K09001216طالب جانعیدگلوفاغفورپتان215.349دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاپکتيا
K02003925طالب جانحمیدالله جانحق بیانغلام محی الدیندرانی210.243دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانميدان وردگ
K34003574طالب جانجمعه گل-محمدانورکوندی ليسه195.05دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K01047708طالب جانشهزاده-طبیبخوشحال خان193.208دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K27002124طالب جاننادرخاموشحاجی سیدعمرشيخ زايد روزنتون190.008دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K11002487طالب جانجمعه گل-سلامذکورمندااور184.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K09002620طالب جانحاجی محمدصادقصادق زیحاجی محمدنبیششگرنمونوی لیسه179.259دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K10005954طالب جانقادرجاننوریشیرعلیتجربوی144.742ناکامننگرهار
K18001494طالب حسینمحمدموسیمبینقربان علیآبخورک علیا255.45دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلسمنگان
K07005881طالب حسینصفدرکریمیکریم بخشاستادعبدالغفورسلطاني247.926دیپارتمنت انجنیری آبرسانی ومحیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیکغزني
K01010390طالب حسینمحمدایوب-عوض علیخصوصي تلاش دانش نمبريک232.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004362طالب حسینمحمدنعیم..ابراهیم-شیدایی207.404دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K21001678طالب حسینسلطان-اکبرسيدجمال الدين175.72دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K07006647طالب حسینعلی جان-یاوریفيضِيه169.267انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلغزني
K18001497طالب حسینناظرحسیناعتمادیغلام حسینآبخورک علیا168.775انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخسمنگان
K02001479طالب حسینمحمدحسینهدایتبندعلیفاطمه الزهرا165.689واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K07006828طالب حسینجمعه خن-دولت علیذکورتوحيدآباد156.738واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07004596طالب حسینعلی دادباقریغلام محمدذکور فیضیه149.663ناکامغزني
K01008117طالب خاناسدخان-شاه مردخانذکورپشه ای180.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002624طالب شاهسخیدادقمبریقمبرناوه پشي215.887دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخغزني
K14000930طالب شاهسبحان شاهفیضیفیض اللهدرمارخت173.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19001714طالب شاهغلام سخیامانیمحمدامانابوالمعشربلخی172.424واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19001392طالب شاهغلام حضرت.نارشاهشيخ محمدصديق شهاب170.801انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K14002221طالب شاهعبدالواحد-علی محمدورفد165.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14000613طالب شاهمغلوب شاهنجماننجمان شاهذکور ویر163.716دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهبدخشان
K14004989طالب شاهحبیب شاه-محمدشاهکثیرالرشتوی اشکاشم158.084انستیتوت زراعت نیمه عالی پروان ولایت پروانبدخشان
K19003075طالب شاهحمیداللهکوهیمحمد امانقاضي حميدالدين153.651واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19009232طالب شاهعبدالباقیباقی زادهمحمد اسلماستقلال153.56واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16001549طالب شاهعبدالقدوس-سیدرحیمجمعيت ابوريجا بغلان148.342ناکامبغلان
K17001515طالع بی بینورالله بیگنوریسیف اللهنسوان بي بي آمنه161.956انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K03001878طالیبمحمدطاهر-جلات خانقلعه نو179.482دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیالوگر
K01054677طالیب حسینمحسن..میرزاپشنی327.251دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون البیرونیکابل
K32004962طاماساحمدحسین.ناظرقـلبتو163.923واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K24006699طانیاخان محمدالکوزیعبدالکریمحضرت عمرفاروق181.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002936طاهرشیراحمد.محمدحسنذکورجبرئيل302.943دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K32000682طاهرمحمدحسین-عبداللهليليه مرکز پنجاب297.514دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلباميان
K32002715طاهرعلی دادمحسینیغلام حسننعلشیره شهیدان287.395دیپارتمنت فارمسی عمومی صرف برای ذکور پوهنځی فارمسی پوهنتون بلخباميان
K01042218طاهرچمن-مبارک الدینشبانه عبدالرحيم شهيد256.669دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K01011073طاهرصفدریوسفییوسفذکور سیدالشهدا--254.119دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K01030926طاهرشیرآقاتاجتاج محمداستقلال248.981دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخکابل
K01010959طاهرعلی جانلعلیاحمدعلیذکور سیدالشهدا--248.176دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K31001100طاهرایوب-محمداسلمامام علی مرکزلعل غور189.519دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخغور
K32003698طاهرسهراب...قربانعلیپيتـاب سرآب214.068دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانباميان
K32000570طاهرناظر-غلام علیذکورغرغزی210.739دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K33001157طاهرمحمدانورجویامحمدعلمذکورسنگان210.732دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیدايکندی
K01041370طاهرناظر-خدادادشبانه عبدالرحيم شهيد203.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000739طاهرحسین علی-احمدعلیذکورسفيدآب203.445دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیکغور
K31001305طاهرغلام علی..محمدرضابيخ سنگ202.111دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانغور
K32003247طاهرجواد-محمد محسنليليه مرکز پنجاب200.263دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخباميان
K24000764طاهرمسلمشجاعغلام سرورخصوصی ميهن191.6دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K33003568طاهرعظیماکبریاحمدعلیارگ ولعلی188.438دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتدايکندی
K33000254طاهرسیدظاهر-غریب حسینذکورکورگه سفلي184.467دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیاندايکندی
K18000465طاهرحاجی محمدالدین-حاجی برهان الدینذکوردره ژوندون179.156دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K10008350طاهراخترمحمدزیرکاغا جانننگرهار عالی لیسه179.125دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K30000105طاهرظاهر...اسمعلذکورپالان178.953دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانارزگان
K08000384طاهرمیربوشی-رازیم گیخليفه بابا177.338دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K32002442طاهرکریم-محمدیعقوبذکور شينه تخت175.847انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K17000280طاهرشاه محمودمحمودیمحمدالله-شيرخان174.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K25000382طاهرمیردل-احمدیگنهکان169.128دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K10008083طاهربسم اللهساگرښایسته خانمانو168.812انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K01014005طاهرحاجی ظاهر-یارخانعبدالرحيم غفورزي165.731دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K22001403طاهرعبدالقادر-شاهمردانقلتجربوي عربخانه163.85واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01042636طاهرمحمدگلاحمدیاحمدخاننادريــــه160.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005951طاهریحی خان-میرعلم خانبتی کوت مسلکی زراعت لیسه158.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002977طاهرتاج محمد-عبدالحمیدباب الجهاد155.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01036649طاهرمحمدیاسین-احمدجاناحمد شاه مسعود148.167ناکامکابل
K10004349طاهرحاجی حًدران-خان گلمارکوه146.274انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K09001765طاهرفیروزخان-نوروزاحـمد خيل145.876ناکامپکتيا
K15006465طاهرعبدالهادی-اسماعلحضرت عمرفاروق144.404ناکامتخار
K09000938طاهر خانظاهر خانهمتصادروکندرخيلو ليسه170.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K17000278طاهر شاهانورشاهانوریحضرت شاه-شيرخان169.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K09002032طاهر شاهرحمت شاههیجانسکیم شاهڅمکنیو عالی لیسه163.549واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01026348طاهراحمدفقیراحمد-عبدالبشیرنمبر1سيديوسف علمي179.281انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K34000345طاهرالدیننصرالدین-سراج الدینپاس تره کي156.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10001703طاهراللهعبدالصمد-پاچاسندالدین صدری168.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01028527طاهراللهولی خان-ظاهرعبدالرحمن پژواک151.696واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003650طاهرجانگل مرجان-بابوجانکوندی ليسه139.778ناکامخوست
K20000165طاهرخانیارمحمد-کمال الدینشاه سلیم بابا236.743دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانجوزجان
K09000603طاهرخاناسماعیل=عجب خانشهید انجینر خیال محمد181.215دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيا
K15005378طاهرخانناصرخاننورزادتازه خانطارق شهيد168.561دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانتخار
K01020538طاهرشاهعبدالله-علی احمدعبدالرحيم شهيد313.361دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K24006147طاهرشاهمحمدجان-محمدعمرانقلاب اسلامي273.494دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K09000364طاهرشاهمحمدهاشم-حرم خاناریـــــــــــــــــــــوب181.47دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K27000436طاهرشاهمحمدیوسف.محمدحسیناحمد شاه بابا154.85واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K09003262طاهرمحمدغزنی محمد-سرورشپـي ليسه155.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K24010907طاهرهمحمدعلی=موسینسوان جبرئیل313.533دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01031644طاهرهحاجی حسینشریفیدولت حسینسوريا306.709دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K07002375طاهرهمحمدعلی-شیرعلینسوان شینه ده296.514دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلغزني
K15007381طاهرهبیک علیراهیحاجی حضرت قلنسوان بي بي هاجره292.491دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون کندهارتخار
K01010147طاهرهحسین علی-سلطان علیخصوصی کاتـــــــــــب287.452دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K24001055طاهرهمحمد موسی-مهراب علیسیدمحمدقناد276.669دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثهرات
K01008494طاهرهعوض علی-حسن جانشهرک محمديه269.649دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K24002092طاهرهکلبی حسین.زوار علیخصوصي رسالت268.69دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلهرات
K07002962طاهرهسلطانسروریقرباننسوان قلعه شهاده266.931دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K24003241طاهرهعبدالواحدامینیحسیننسوان مولاناعبدالله هاتفی266.446دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24001972طاهرهمحمدعیسییاوریعلی یاورخصوصی معراج254.404دیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01031279طاهرهعبدالرسولمیرزاییحاتم خاننسوان بي بي رابيا252.641دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01015336طاهرهکچکولجعفریلعل محمدقلعه کاشف248.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000116طاهرهعبدالغنییاوریعلی یاورنسوان جبرئیل247.321دیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K25001266طاهرهگل احمدقربانیقرباننسوان یزده245.329دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K19006802طاهرهمحمدداود-محمدنعیمنسوان نمبر 1کمک به معارف241.918دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K02002264طاهرهحسین دادلسانیغلام محمدهلمند240.567دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلميدان وردگ
K01011984طاهرهمحمداسحقحسینیمحمدموسیشهرک دوازده امام240.545دیپارتمنت ریاضی عمومی صرف برای اناث پوهنځی ریاضی پوهنتون کابلکابل
K02002161طاهرهمحرمعطائیعلی ظفرتگاب سربلاق238.874دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیميدان وردگ
K32005148طاهرهسیدفاضلسازگارسیدمحمدنسوان سوختگي238.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32003718طاهرهامیرحسین..علی جاننسوان بني گاو238.386دیپارتمنت روانشناسی عمومی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیباميان
K33000487طاهرهیارمحمد-ابراهیمنسوان مملوق232.979دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیدايکندی
K01045111طاهرهجان محمد-غلام علیدرخاني232.109دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01016238طاهرهمحمدابراهیم-محمدکاظمزينب کبرا228.083دیپارتمنت جیولوجی انجنیری وهایدرو جیولوجی صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K31000601طاهرهحاجی احمدحسین-حسین علینسوان مرکز لعل227.863دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتغور
K30000101طاهرهغلام سخی..نوروزعلینسوان حاجی محمد226.093دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیارزگان
K07001403طاهرهنادرعلی-یوسف علینسوان البيروني نوآباد225.084دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلغزني
K01017234طاهرهحفیظ اللهنیک زادجمعهزرغــونه225.072دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K07004200طاهرهعبدالحمیدامیریمیرحسیننسوان جنگلک221.638دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلغزني
K33001009طاهرهانور..غلام رسولنسوان سرخجوی217.704دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K24000102طاهرهمحمدذکیخاوریعلی دادنسوان جبرئیل217.216دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24000263طاهرهحیدرحسینیحسین دادنسوان جبرئیل215.986دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24007956طاهرهعبدالکریم-انقترنسوان افغان - ترک215.974دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01021089طاهرهعلی خانمحمدیگل محمدزرغــونه212.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32003361طاهرهسلطانعلی-نوروزخولنکاش212.691دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K24004820طاهرهمحمدشفیق-محمدصدیقهيواد210.836انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت هلمندهرات
K01040630طاهرهعوض علی-میرزاحسینشهرک صفا ـ210.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001169طاهرهعباس-سید مرتضیسیدمحمدقناد209.633دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19006150طاهرهرحمن-فاضلعلي آباد207.216دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانبلخ
K01032837طاهرهغلام عباسمرادیعوض علینسوان سید الشهدا205.732دیپارتمنت کیمیا پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19006585طاهرهمحمد طاهر-براتترابی205.655دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K33000704طاهرهصفدر-شفاذکور برکر دهن دره204.045دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلدايکندی
K01016780طاهرهصفدرصفریصفرمحمد- - قلعه بختيار203.784انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01029854طاهرهنعیمحسینیچمننسوان سید الشهدا203.714واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030658طاهرهسرورخان-حاجی محمدگلغازی محمدایوب خان201.94دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K02003162طاهرهعبدالرحمنامیریمحمد امیرشهيديعقوبي200.695دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانميدان وردگ
K25000927طاهرهعبدالودود-عبدالستارقلعه زمان200.622دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K07003306طاهرهمحمدابراهیم-غلام رحمننسوان مکنک199.166دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخغزني
K06001063طاهرهعبدالخلیل-جان محمدباباعلی199.012دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K32001477طاهرهنصرالله-علی احمدنسوان غرغره198.657دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K01053416طاهرهزوارشاه-علی جانميرآدينه198.644واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053904طاهرهطلاحسین..محمدموسیفاطمه الزهرا203.329به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K01017932طاهرهغلام سخی-جمعه خانزينب کبرا195.241دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01014517طاهرهعلی جانامیریقربانشهرک اميد سبز194.968واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041070طاهرهاحمدجاوید-دین محمدنسوان زليخا194.963واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002429طاهرهحسین جان-محمد جاننمبر2صلح شهيدمزاري194.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24000397طاهرهمحمدحسینرضایعلی جاننسوان جبرئیل193.957دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01037294طاهرهابوطالبمومندیعبداللهفاميلي های ريشخور193.89انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K33001841طاهرهمحمدحسین-محمددادنسوان تمران193.415دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخدايکندی
K24000043طاهرهعبدالواحداحمدیعلی نقینسوان جبرئیل191.897دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01031393طاهرهمحمدرضاعلی زادهقمبرچهل دختران -191.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006610طاهرهخداداد-غلام حسننسوان توحيدآباد191.745دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01017859طاهرهاحمدحسین-غلام حسینزينب کبرا190.074واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017410طاهرهعلم جان-عبداللهزينب کبرا189.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001851طاهرهبومان-علیدادنسوان سرنيلي189.849دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01044079طاهرهخان محمد-یعقوبمحجوبه هروي187.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21001285طاهرهعلی جمعه..زالفعلیشهيد صفدری186.707دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانسرپل
K33000136طاهرهامیرمحمد-عیسیذکورشیلان کورگه186.691دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K32001175طاهرهحیدر-اسحقنسوان مرکزيکاولنگ186.575دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخباميان
K19005155طاهرهخیرمحمد-محمد مهدیمحمديوسف خيرخواه186.489دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K24001581طاهرهذین الله-محرابشپي جامي186.479انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01031628طاهرهعوضپناهیخادمچهل دختران -186.437دیپارتمنت فلسفه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانکابل
K01012031طاهرهصفدرقاسمیقاسمشهرک دوازده امام184.802واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000131طاهرهمحمدحسینحسن زادهمحمدحسننسوان جبرئیل184.74دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01010914طاهرهقربانعلی-سیدجانشپي ابن سينا184.643واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K26000061طاهرهمحمدعلیرضاییغلام حسیننسوان زرنج184.627دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K33001387طاهرهاسحق علیمحمدیحسین علینسوان ورغه183.1دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیاندايکندی
K01031456طاهرهجمعه خاننظریخدادادچهل دختران -182.995واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004804طاهرهحسین علی..عصمت علینسوان خدايداد182.789دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخغزني
K33000421طاهرهمحمد-محمدکاظمذکورتاق عروس182.612انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلدايکندی
K01030354طاهرهخیرمحمدنظریناظرحسینشهرک دوازده امام182.533دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا بینایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K32001356طاهرهغلام حسین-سیداحمدسرقول181.52دیپارتمنت انجنیری محیط زیست صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K01047725طاهرهخدادادابراهیمیابراهیممسلکی اداره و اقتصاد نسوان ـ181.325دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K33001301طاهرهمحمدحسین-موسیناوه گاو شاخ181.319دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K15001521طاهرهغلام سخی-عبداللهليسه نسوان کبيرشهيد181.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24001042طاهرهحسن-رجبسیدمحمدقناد180.953انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K11002129طاهرهگل محمدهاشمیسیدهاشمنسوان علی خیل180.917دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارلغمان
K19005984طاهرهمحمدامینمحمدیمحمدجانتجربوي اتفاق180.661انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K32005050طاهرهصفرمحمدحسینیخادم حسینقرغنه تو179.751دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01037099طاهرهغلام حسنعلیزادهغلام علیزرغــونه179.62واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000274طاهرهاکبر-محمدعلیذکورکورگه سفلي179.618دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخدايکندی
K32003461طاهرهنادر-میرزاحسننسوان رستم179.517دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K32000855طاهرهعبدالحسین-علی جمعهنسوان پایبوم179.321دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K32001574طاهرهسیدمحمدامان-سیدمحمدامیرنسوان شاه قلندر179.053انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخباميان
K24000222طاهرهسلطانعلیمحمدیضامن علینسوان جبرئیل178.814دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانهرات
K01055091طاهرهمحرممیرزادعلی رضانسوان سید الشهدا178.072دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K07004314طاهرهعوض علی..محمدموسینسوان فيضيه177.982دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخغزني
K19012669طاهرهعبدالحسین-رجبفاطمته الزهرا177.849دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K32000399طاهرهاکرم-غلام حسیننسوان اخضرات177.82دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01041141طاهرهباقر-غلامشهرک صفا ـ177.739واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000171طاهرهضامن-محمدحسینذکورقوچنقی177.673انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K01044940طاهرهسیداحمد-غلام حیدردرخاني177.586واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015916طاهرهمحمدیحی-محمدیونسزينب کبرا176.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032670طاهرهناظرحسنیمحمدحسیننسوان سید الشهدا175.801دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانکابل
K07005471طاهرهرمضانعلیرحیمیمحمد جمعهنسوان تبرغنک175.75دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K01046913طاهرهرمضان-صفدرشبانه عبدالرحيم شهيد175.736واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32000398طاهرهمحمد علی-محمد حسیننسوان اخضرات175.707دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K32004652طاهرهشفا=عبداللهچوبتمان175.396دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K01016074طاهرهداود-محمدحسنزينب کبرا174.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016192طاهرهنوروزعلینوروزیمحمدعیسی- - قلعه بختيار174.209واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001692طاهرهخدابخش-میرحسیننسوان شیرمه174.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K24003476طاهرهاسحقحیدریگردی حسینداشخانه174.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01044822طاهرهمحمداسلمعارفییقین علیدوغ آباد174.045دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K01008120طاهرهحسن علی-حسین بخششهرک عرفان172.669دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکابل
K33003438طاهرهانور-حیدرسنگ موم172.667دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K04003815طاهرهغلام رازق-غلام صادقنسوان میرعبدالکریم معقول172.531دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K01053792طاهرهعلی نظر-مدارشهرک صفا ـ172.513واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004731طاهرهسید حسن-سید داودنمبر2صلح شهيدمزاري172.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33000882طاهرهمحمدحسن..موسینسوان درغله چرخ171.032دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K32004645طاهرهسیدنبی-عوضشاه قلندر170.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01015842طاهرهسیدشیرشاههاشمیسیدموسی- - قلعه بختيار170.811واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K13000139طاهرهعبدالجبار-شیرافضلنسوان پشکی170.556واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینورستان
K33000915طاهرهچوپان..کهنه پوشبزی دره خودی169.227دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهاردايکندی
K33000281طاهرهعلیداد-غلام حیدرذکورچاهوش169.143دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلدايکندی
K31001121طاهرهاسحق-رمضاننسوان سفيد آب سرجنگل169.136واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01030677طاهرهمحمد مهدیاطهراحمدنسوان سید الشهدا169.101واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002366طاهرهمحمدابراهیم-بوستانگنده نيک169.026دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K21000510طاهرهغلام رسول-محمدعوضگوهرشاد168.893دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K07002129طاهرهخانعلی-غلام رسولقابجوي پشي168.69انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K21000965طاهرهمحمدشکور-حاجی محمد قیومجوزجانان نسوان ليسه167.455دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K01012039طاهرهموسیاحسانیهاشمشهرک دوازده امام167.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000364طاهرهعلی یاور-علی شفانسوان نفیسه توفیق میرزائی167.196دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01049913طاهرهمحمدظاهرسخاغلام سخیرابعه بلخي165.662واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022975طاهرهمحمدعمر-احمدجانداکترعبدالحی الهی165.615انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K31000558طاهرهخادم حسین-غلام نبینسوان مرکز لعل165.429دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارغور
K32001048طاهرهعباسقاسمیقاسم علینسوان سچک165.188انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01044434طاهرهسید رسول-شاه اسحقمحجوبه هروي165.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002369طاهرهمحمدعیسی-قمبرنسوان شینه ده164.634انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K01011826طاهرهسیدخادممیرزاییسیدمیرزانسوان نمر3 کمک به معارف افغانستان164.223انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01030700طاهرهقادر-رسولدادرنسوان سید الشهدا163.945انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01012028طاهرهمیرزاحسینحسینیعلی حسینشهرک دوازده امام163.853واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037573طاهرهمحمدباقر-توفیقگلخانه163.783واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31001260طاهرهخان علی...محمدعلینمبر 2 گرماب163.622دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K32003725طاهرهحسین..خدارحیمسلطان رباط163.59واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01009616طاهرهعبدالغفورکریمیعبدالحقنسوان شينه162.365دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K32005057طاهرهقاسیم علی..میرزاحسینقرغنه تو162.271انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K31001269طاهرهناظرحسین..میرزاعلینمبر 2 گرماب161.978دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانغور
K19006510طاهرهدوست محمد-امیرمحمدترابی161.963واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01033109طاهرهحاجی گل احمدامانیامان الدینمولانا جلال الدين محمد بلخي161.908انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K33002544طاهرهاسحق-علی بخشذکورنهال160.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01053430طاهرهرسول-عبدالمایمی160.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029629طاهرهغریب حسین-محمدحسیننسوان سید الشهدا160.048انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K32004438طاهرهمحمدمهدی-رمضاننسوان مرکزباميان158.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K32001322طاهرهعوض-ابراهیممعروف158.619انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01023371طاهرهنیک محمدشیرزادعبدالخالقسردارمحمدداودخان158.535واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001169طاهرهغلام علیمحمدیعلی جاننسوان چرخ نینک158.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01030178طاهرهحسین علیمظفریالا دادنسوان سید الشهدا158.33واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004896طاهرهعبدالکریمکریمیرمضانچهل باغتوی پشــي158.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K18001058طاهرهبوستان علی-سلطاننسوان سرو لنگ156.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K16001215طاهرهنورالله-دوستیزرينه بغلان صنعتي155.269واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07003202طاهرهغلام سرور-محمد جمعهنسـوان حيدرآباد154.51واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33000925طاهرهمولاداد.گردیحسینبزی دره خودی153.66انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K17004076طاهرهمحمداسماعیل-محمدهاشمبــي بـــي عايشه صديقه153.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K32004467طاهرهمحمد-جعفرمختلط کلیگان153.403انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K21000368طاهرهسیدهاشمموسویسیداکبرقوطن مست153.399دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K15003672طاهرهعبدالحلیم-سلیمانناهيد شهيد153.358واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K30000018طاهرهمحمدایوب..غلام علیلیسه نسوان راضی پالان153.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیارزگان
K15006234طاهرهفیض الله-محمداسماعیلجلگه153.17دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت تخارتخار
K31001409طاهرهناظر..عوضسنگ زرد153.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K32001471طاهرهمحمد علی-محمد حسننسوان غرغره152.061انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32000936طاهرهبراتنورینورکنسوان دهن مرغی151.753انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K19002444طاهرهسید ابراهیم-سید نادرشاهنمبر2صلح شهيدمزاري151.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14003312طاهرهسیدجان اغا-سیدمیرجاننایب و سرای غربی151.439واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19006561طاهرهطالب شاه-گدایشاهترابی151.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33001219طاهرهقادر-محمدعیسینسوان ام النبین151.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K19007332طاهرهعبدالصابرحمیدینمازباینسوان قرشگک149.932ناکامبلخ
K33001840طاهرهحسن علی-غلام حسیننسوان گیرو149.721انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K14004653طاهرهعبدالرشید..عبدالعلینسوان شکرلب149.641ناکامبدخشان
K32001007طاهرهرجب-موسینسوان مرکزيکاولنگ149.485انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32001687طاهرهمدار-موسینسوان دره علی148.378انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32002923طاهرهاصغر-محمدعیسیچهارده148.174ناکامباميان
K19001645طاهرهسیداصغرهاشمیسیدنبینسوان آسیاب شراف148.132ناکامبلخ
K31000807طاهرهجمعه خان-سلطانلیسه زراعت148.019ناکامغور
K15008385طاهرهغلام نبی-غلام سروربي بي حوا146.533ناکامتخار
K15007299طاهرهفضل الدین-زنجیرنسوان 1146.366ناکامتخار
K14008210طاهرهامیرخانامیریحسندره بزرگ146.3ناکامبدخشان
K21000213طاهرهحسین علیاحمدیعوضآبکلان نسوان ليسه144.661انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K14008628طاهرهسید-سیداصل الدینحلیمه سعدیه144.489ناکامبدخشان
K07004689طاهرهعلی باباصادقیمحمدصادقنسوان چوب بدرزار144.364ناکامغزني
K33003170طاهرهغلام-محمدرضاسنگ موم142.944ناکامدايکندی
K01042290طاهرهعلی ظفر-احمد حسینشهرک خراسان142.547ناکامکابل
K07004508طاهرهمحمدهاشیم..غلام علیآیت الله مدرس141.304ناکامغزني
K05002298طاهرهعبدالروفکریمیعبدالجلیلنسوان محمد اسماعیل شهید139.616ناکامکاپيسا
K33002662طاهرهابراهیم-خادملیسه ذکور لرگر137.835ناکامدايکندی
K33001153طاهرهشیرحسینمحمدیمحمدموسینسوان شـــهيد افکاري126.923ناکامدايکندی
K31001593طاهرهعبدالطیف-میرزاعبدالسمیعمرکز تيوره غور96.015ناکامغور
K19002076طاهره امیریرفیع الهامیرینصرت اللهگوهر خاتون175.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24005461طاهره نامهبسم اللهامیریذکریانسوان فوشنج170.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24000590طاهره نامهسلطان احمدامینیشیراحمدخصوصی طلوع سعادت165.581واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K18001917طاهیرهظفرعلیاکبریمحمداسحقآبخورک علیا156.594واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01053750طاوسعبدالغفور-سلطان محمدشهيداميرحبيب الله223.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06000669طاوسعبدالحنان-عبدالغنیمسعود شهيد216.142دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخپنجشير
K27001436طاوسعبدالحبیبآشنافیض محمدســـــيدجمال الدين افغان کندهار181.673دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K24005753طاوسعبدالقدوس-عبدالستار خانباباجي160.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K05000460طاوسغلام ربانی-سیدخانبختيارشهید158.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K33001775طاوسمحمدحسین-عصاذکورتمـران149.69ناکامدايکندی
K23000076طاوسحاجی گل محمدعارفیعبدالطیفنسوان قلعه نو139.214ناکامبادغيس
K04002699طاوس خانمحمدداود-عیدی محمدليسه آبدک215.644دیپارتمنت علوم نباتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K10010752طاوس خانعباس خان-عبدالصدیقهده170.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K29000227طاوس خانمحمد اشرفحقملعبدالاحد خانشیخمتی لیسه163.544دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K34000111طاوس خانذاکرخان-یوسف خانحسن کوت160.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K28001391طاووسمحمدحسن-عوض علینسوان ملالۍ176.079دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K14001573طاووسزیارت الله-هدایت اللهشهرسبز144.673ناکامبدخشان
K34005136طایبسردارخیلپریالحٌمکنیشهيد محمد داود167.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09001760طایبجمعه خانمنگلبتیاحـمد خيل159.744واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34001410طایب خانعبدالروفوفاولی خانحًر بن165.088انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت خوستخوست
K15003725طایرهحسام الدین-وزیراحمدنسوان نمراول165.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24006146طایفجلیل احمد-نوراحمدانقلاب اسلامي269.403دیپارتمنت میکا ترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K01026146طایفمحمدعارفسیرتمحبوب شاهغلام حيدرخان195.319دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخکابل
K06001195طایف خانجان گل خانمحمدیمحمدنادرخانلیسه تخنیکی دره160.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K16003539طایف محمدحاجی سخی=درمحمدیرم عليیا175.344دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K22000463طایفهحبیب اللهحبیبیعبداللهنسوان جمشیدی139.373ناکامفارياب
K01031722طائبغلام سخی-عاقل بیگمحمدعلم فيض زاد267.963دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K01036070طائبمیرزاگل الدینامینقلم الدینميرغلام محمدغبار240.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003778طائبمحمدعارف-محمدیونسذکورميدان هوائي بگرام139.638ناکامپروان
K15008293طائیبعبدال محمدمحمدیخدایداداشرفيه ميان شهر153.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K06000425طائیب جانمحمدنصیر-منصورخانذکورتمبنه194.762دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K01038977طبیبعبدالجلال!ERROR! operator '-' lacks operandعبدالفاضلليسه اماني197.072دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K28001083طبیب احمدحکم خان-حاجی ازادخانشهيدمحمدانورخان ليسه196.79دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K07006795طبیب اللهمحمداسماعیل-نیازمحمدسلطان محمديعقوب165.21واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K34000621طبیب شاهمحمد ولی شاهودانمسته علی شاهاقتصاد صبري158.645واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07004934طبیهسیدمحمدعلیموسویسیدغلام حسیننسوان باطو203.591دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیغزني
K06000889طریق اللهسبحان الله-قدرت اللهمولوی نفیس محمد169.411دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانپنجشير
K14006109طریق اللهعبدالناصر-سعداللهذکورکرستده165.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K06000485طریق اللهمحمدحسینسلیمپیرمحمدخانملک مرزاشهيد162.142واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K20001971طغرلنجیب الله-عبدالکریمانستيتوت تخنيکي-12پاسان جوزجان156.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K33003332طغیانمحمد-کلبوذکورشلغم171.149دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01041678طغیانپرویز-عبدالحفیظاستاد مصباح169.308انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K12000799طفیلمحمدعظیم-عبدالهاشمناړی158.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10016496طفیل احمدملک امان-غوندیاحمدکوت158.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K21001524طلامحمدجان-نادرنسوان سیدآباد165.754دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K21001235طلاسیداحمد-سیدعسکرناطقیه160.684دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K33003280طلاجمعهاحمد علی زادهاحمد علیدروب153.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33003009طلاغلام شاه-گل محمدذکورمرکزکجران151.553دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگاندايکندی
K21001553طلاغلام علی-محمدحسیننسوان سیدآباد146.356ناکامسرپل
K01023281طلا بیگمسیدعلیصفدریصفدرنسوان ملکه ثريا179.553واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14002530طلا جانمحمدزمان-نظرمحمدماه نو140.944ناکامبدخشان
K07003593طلا محمداحمد الله-حیات اللهشهید عبدالقیوم174.021واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K08000366طلا محمدمحمدانورمحمدیصدیقخواجه خیل173.731دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K02001916طلا محمدلعل سعید-جمعه گلکهنه خمار132.506ناکامميدان وردگ
K14003019طلاالدینمحمداسماعیل-محمدابراهیممیزگ156.043واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01048049طلاخانعبدالسلام-عبدالخالقخصوصی کائينات نمبراول205.754دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K08000229طلاخانحاجی دادمحمدتکلیارمحمدیوسف خیل189.774واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K34003307طلاخانلاهورخان-ظفرزورکوت169.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14005279طلاخانسنگی محمد-طلاخانپگیش142.677انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K34003997طلاخانکشمیرخان-خیال محمدعبدالحي حبيبي140.779ناکامخوست
K34003445طلاگلعمرگلهمتآدگلکمکي مزغوزه ليسه160.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K28001524طلامحمدصالح محمدبختیارعبدالحمیدکارته لگان248.935دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارهلمند
K09002573طلامحمدامیرمحمدامیرزویخیال گلسورکي230.025دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاپکتيا
K09002372طلامحمدنیازمحمدحقیارنقشبندشهری څانگه222.811دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدپکتيا
K07000440طلامحمدولی محمد-سمنهسنايي191.735دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K10010239طلامحمدنورمحمد-محصلچارباغ صفا183.127دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10011269طلامحمدغلام سید-بهرام خانذکور امله173.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09002214طلامحمدحاجی نادرخانرضوانمیرافغاندولت زايي172.797دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيا
K17003260طلامحمدخیرمحمد-جانانکثیرالرشتوی171.078دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانکندز
K08000170طلامحمددورمحمدبهارشیرمحمدعلي بابا170.457دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K17003525طلامحمدمحمود-جمعه خانمحمدحسن اميا خيل165.446انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K01009248طلامحمدلعل محمد-خیالیمحمد جان خان165.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002292طلامحمدشیرمحمداحمدینیک محمدکلالگو زرمت160.728انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلپکتيا
K10009403طلامحمدمیرزاخان..حبیبمياعمر158.762واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02003404طلامحمدمحمدسخیجگرخونخان زرینلیسه معین شهید136.064ناکامميدان وردگ
K15002416طلب الدیننظام الدینرحمانیرحمان علیسيد عبدالله شهيد220.748دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابتخار
K14005747طلب الدینغلام سرور-غلام حیدرگزان142.889ناکامبدخشان
K01013119طلحهمحمدسعید0دلاورفاضل بیک278.71دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K01029415طلحهجمعه الله-رحمت اللهذکــــور شهرک وحـــدت217.947انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K12001341طلحهاکرام الدین-محمدحسنبحراباد181.789انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکنر
K27001998طلحهعطاءاللهصدیقیمجاهدینشيخ زايد روزنتون181.766دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K11001372طلحهامیرالدین..اصحاب الدینذکورحيدرخاني174.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10004859طلحهمحمد نعیم-خیرمحمد جانفقرالله170.957واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14001568طلحهعبدالرزاق-غفورمحمودشهید161.71واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K11002586طلحهمحمد اکرم-محمد اعظمسلینگار154.828واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01019150طلحهشاجی0شیرآغااستادبيتاب149.678ناکامکابل
K01022638طلوعمحمد فرید-غلام محمدبي بي سروري سنگري247.085دیپارتمنت نفت وگاز صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K15000257طلوعمحمدشاه-شاه محمودخواجه بهاوالدين208.509دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانتخار
K01027499طهفضل الهادی-عبدالجلیلحبيبيه302.924دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K10001151طهنقیب الله-خانزادهنصرت247.167دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K10000745طهلطف الحق-عبدالحقنصرت158.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003495طهشکیل احمد-عبدالغفورقلعه اخند لیسه151.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24001731طه سلطانمحمدابراهیمبهیجسلطان محمدمولانا عبدالواسع جبلِي209.124دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K03002469طه نورنورآغاجلال زادهسیدجلالی آغاشاه خلوتي151.263واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K03001960طها نورمحمدیونس-ظریف خانتختک185.892دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانلوگر
K19002777طهوراکمال الدینرحیمیمحمدرحیمنسوان ام البلاد188.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15001183طهوراعبدالمجید-حاجی نوراحمدنسوان بي بي مريم172.638دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K19013878طوافعبدالصبوح-مولوی سیف اللهناصرخسروبلخي208.969دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانبلخ
K01011564طوباعبداللهغشتلیمحمدمحسننسوان علامه قاری نيک محمد309.955دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01027943طوباعبدالبصیر-خدادادعبدالرحمن پژواک266.241دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01010218طوباخاکراهرشیدیعبدالحفیظخصوصی دین ودانش259.668دیپارتمنت مدیریت انکشاف پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01046817طوبابشیرالدینمرزاییغلام علیپروژه پنجم 315238.583دیپارتمنت روانشناسی عمومی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K14008661طوباحبیب الرحمن-ضیاءالحقحلیمه سعدیه231.849دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبدخشان
K19008193طوباهلال الدین-جلال الدیننسوان زبیده خانم افغان ترک222.79دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01011322طوباعصمت الله-حیات اللهپوهاندعبدالاحمدجاويد217.422دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19012501طوباحاجی محمدمبینعظیمیحاجی محمد نسیمخصوصي راهدان209.438دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K01022526طوبامحمد حسن-غلام حضرتبي بي سروري سنگري209.018واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002527طوبامحمد داود-غلام سخیابوالوليد208.697دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K20002145طوبامحمدصدیق-محمدامینفضیلت وهاب افغان-ترک شبرغان207.701دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانجوزجان
K14007579طوبامحمد صالحزینیملا زین الدینحلیمه سعدیه205.784دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبدخشان
K19000695طوباعبدالعظیمعظیمیبابهابومسلم خراساني204.373دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K07006932طوباسیدمحمدحسین-سیدباقرشاهنسـوان حيدرآباد203.884دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K19009128طوباجمال الدین-نعمت اللهفاطمه بلخي202.281دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K01015186طوبامحمداحسانکاظمیهیکل شاهزرغــونه195.234دیپارتمنت تیاترپوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01017368طوبامحمدواصلصادقیمحمدصادقنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--195.169دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K19006050طوباوحیداللهصدیقیامان اللهنسوان سیدهدایت الله نقشبند194.876دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01021226طوباگل الرحمن-عبدالرحمننسوان توتيا192.85واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032989طوباصدیق الله-روح اللهمـــريــم191.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021591طوباعزیزالله-حاجی ایوبشهرک ذاکرین189.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004939طوباغلام جیلانی-حاجی نوراحمدهيواد189.238دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01037950طوباشاه محمود!ERROR! operator '-' lacks operandتاج ملوکنسوان سردارکابلی188.5واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005994طوبامامورالدین-محمددینحلیمه سعدیه188.317دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهاربدخشان
K01016879طوباسلطان امیرسلطانیمیرجانمحراب الدين186.581واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041224طوباسیدقاسم-عبدالقدوسنسوان زليخا186.34انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K24010439طوباسیدابراهیم-حاجی شکرملکه جلالي186.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01010206طوباعلی اللهجلیلنظرمحمدخصوصي تربيت نمر1184.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027745طوبامحمدرفیق-احمدخاننسوان سپین کلی184.696واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24011670طوبامحمداسحق-محمدعثماننسوان سیاوشان184.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01022358طوباعزیزالله-حیات اللهبي بي سروري سنگري182.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017723طوباغلام فاروق-غلام نبیمحمدآصف مايل179.427انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلکابل
K01029043طوباعبدالمنان خانشیرزیعبدالظاهر خانشهرک ملی176.289انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01053445طوبامحمدصادقصادقمحمدعلینسوان رحمن مينه ـ176.245واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001451طوبامحمداکبر-حبیب اللهنسوان خمزرگر174.179دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01012973طوبامحمداسلمیوسفیمحمدصدیقنسوان علامه قاری نيک محمد174.112واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016205طوبامحمداسلمجوادیمحمدحسین- - قلعه بختيار171.21واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008962طوباعبدالمایل-عبدالوکیلفاطمه بلخي170.746دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K05002237طوباعبدالمبینقدوسیعبدالقدوسنسوان جمال آغه170.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K20001480طوباغلام رسول-مومینالحاج عبدالرشيد دوستم169.338واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01022005طوباشاعلم-محمد علمبي بي سروري سنگري168.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005842طوباعبدالمجیدلطیفیعبدالطیفنسوان قلعه وزير167.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025943طوباسکندر-میرمرزانمبر1سيديوسف علمي166.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031601طوبافضل الرحمنالوزیخدایدادسوريا165.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018572طوباعبدالواسعفروتنعبدالستارنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--165.542واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050042طوباسیدفاروقساداتسیدمیراحمدشاهرابعه بلخي163.972واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001017طوبامحمد معشوق-محمد عثماننسوان نمبر1گلبهار163.771واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01023104طوباسیدیاسینساداتسیدعباسسردارمحمدداودخان162.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007642طوبامحمد سرورامیریمحمد اکبرنسوان ريشخور162.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003200طوباآغامحمد-سیدمحمدتجربوی شورابک162.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01045785طوباسید عبدالغفور-سید بهراممخفی بدخشی161.904واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014070طوبامحمدکبیرامانیمحمدامانلامعه شهيد160.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036582طوباموسی خانفقیریقندی خاننسوان ده دانا160.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006090طوباحبیب الله-محمد رضانسوان خــِرآباد159.982دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K01036367طوبامحمدنعیمحکیمیمحمدحکیمعايشه دراني158.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004755طوباسیدامین اللهامینمیرآقانسوان بي بي مريم158.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15004139طوباشاه محمود-حاجی آدینه محمدنسوان نمراول156.673واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22004909طوباآستانقلراحمبورینسوان عربخانه155.208واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01018956طوبامحمداسلمابراهیمیمحمدابراهیمنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--155.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003120طوباغلام علی-گل احمدنسوان خواجه عمري154.882واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16002208طوبامحمدهارونمنصوریمحمدیحیی خانبي بي حوا153.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14006650طوبامحمدپناهطراوتمحمدرضانسوان بهارک153.25واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K04002481طوبامحمدیونسبابه کرخیلفیض محمد خاننسوان سياگرد غوربند152.909دارالعلوم محمدیه غوربند صرف برای اناث ولایت پروانپروان
K01050567طوبانوراحمدبیاتخان شیریننمبردوم کمک به معارف151.859واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000591طوباعبدالمعینزیارتجاهیعبدالرحیمخصوصی طلوع سعادت151.783واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01017553طوباعبدالمجیدنجیمینجیم خاننسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--151.251دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01009013طوباعبدالبصیر-محمد شریفخصوصي شرق149.705ناکامکابل
K22004316طوبامحمدکبیر-محمدکریمیولدز149.296ناکامفارياب
K06001380طوباعبدالحکیملطیفیعبدالطیفقابضان148.245ناکامپنجشير
K14006001طوباعبدالقدیر-محمد نبیخرندآب142.335ناکامبدخشان
K01027981طوباحمیدالله-میراحمدعبدالرحمن پژواک139.66ناکامکابل
K24005458طوبا نامهبسم اللهامیریذکریانسوان فوشنج188.224دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K05002256طوباءحفیظ الله-خلیل اللهنسوان شیرک پیرک191.411انستیتوت زراعت نیمه عالی پروان ولایت پروانکاپيسا
K24001555طوباگلاحمدشاه-محمد افضلشپي جامي172.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01018600طوبأعبدالصبوررسولیعبدالظاهرنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--235.351دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01018474طوبأعبدالوهابدینارخیلعبدالغفارنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--192.046واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015567طوبیعبدالهادیهادیعبدالمختاربي بي عايشه صديقه320.23دیپارتمنت عمومی طب معالجوی بخش نظامی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K01024283طوبیصوفی خان-فقیرمحمدمـــريــم295.748دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01015256طوبیغلام نبیحسنیارگل حسنقلعه کاشف255.976دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01030931طوبیحبیب اللهاکبریمحمدظاهرسوريا221.184دیپارتمنت پیداکوژی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K19009459طوبیمحمدیاسینصدیقیمحمدرسولنسوان محمداسلم حدید214.467دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K01036975طوبیعبدالواحداحدپورحاجی عبدالاحدخاننسوان ملکه ثريا195.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000998طوبیجمعه خان-جلالگوهرشادبيگم179.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01035517طوبیعبدالحیجلیل پورعبدالجلیلشیخ زاهد بن سلطان175.97واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013370طوبیحبیب اللهعمرخیلاحمداللهنسوان غازي محمدايوب خان169.226واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045133طوبیعبدالصبور-عبدالرازقدرخاني168.604انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K17000209طوبیحبیب الله-عبداللهفاطمه الزهرا167.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K25001373طوبیغلام نبیملک نژادعلی احمدقلعه موزیک165.801دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K19004718طوبیحیدر-محمد یوسفنمبر2صلح شهيدمزاري158.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19011103طوبیعبدالباقیامین پورغلام رسولنسوان سیدهدایت الله نقشبند158.518انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K14007205طوبیمحمدظاهر-علی خاننسوان نمبر 2158.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16005356طوبیعبدالغیور-عبدالحفیظنسوان کشن آباد149.87ناکامبغلان
K07006957طوبیمحمدشریف-رجب علینسـوان حيدرآباد149.829انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K16003388طوبیاسلام الدینمروتجلال الدیننسوان بي بي آمنه149.545ناکامبغلان
K01018126طوبیمحمدآصفصدیقیمحمدصدیقنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--142.872ناکامکابل
K14003600طوبی سیدیسیدهمایون-سیدحسنمشهد170.473واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K08000342طوپانمحمدخان-صادیم خانپشتنی حًدران175.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K28001789طورجانحاجی محمدحقملاسداللهخسرواباد163.827دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K17004234طوردیمرادقربان طوردیقریشیعبدالرسولاورته بوز181.406انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخکندز
K19001877طوره بازعبدالستار-عبدالغفوراستاد صالح محمد168.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15000456طوره خانسلطان محمودفرهمندجمعهابوالحسن خرقاني166.748انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلتخار
K30000054طوطیعلی جعفر..علی نقینسوان پیک188.235واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیارزگان
K32002396طوطیغلام حسین-محمداسلمنسوان شرين هزاره167.39انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K30000227طوطیمحمدرحیم..حاجی عبدالحلیمسیدال خان165.394دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K22004590طوطیمحمدصدیق..نیازنسوان قپچاق162.025دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K07002552طوطیسلمان-موسینسوان مکنک161.784انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K19013009طوطیقاسم-بیدارپل برق156.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14000944طوطی گلعبدالجمیلجمیلیروزه دارمختلط پستيو172.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K18001786طوطی گلمحمد حسننظریآچلدیجوی ژوندون154.814واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K15005915طوطیاسیدخلیلساداتسیدفضیلبي بي عايشه صديقه179.819دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K25000074طوطیاجمعه خانسعادتآقامحمدنسوان عسکرآباد171.236دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01032748طوفانعبدالکریم-غلام دستگیرابوذر غفاری243.734دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01035500طوفانمحمود-محمدانورعبدالغفورنديم-240.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047607طوفانعبدالحفیظکریمیعبدالبصیرپروژه پنجم 315222.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001909طوفاننظرمحمد-شیرمحمدذکورنمبردوم210.729دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزبغلان
K01043620طوفانمیرآقامحمدیخان محمدمحمداسماعیل حسن زی205.829دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) صرف برای ذکورپوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K04003993طوفانعبدالفتاح-عبدالسلامقلعه بلند195.273دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیپروان
K04003695طوفانعنایت الله-امرالدینذکورميدان هوائي بگرام193.398دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K01008698طوفانهمایونساداتسعادت خانليسه شکردره190.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041344طوفانعبدالاحد..عبدالمجیدغلام محمد فرهاد187.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002771طوفانمحمد ظریف-نجف علیسلطان مسعود182.916واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K05002023طوفانعبدالحفیظکریمیعبدالهادیغازي مير مسجیدی176.228واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01036441طوفانسیدنورعلی-سیدنورجانذکوربی بی مهرو176.017واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050184طوفاناخترمحمدصمدیآقامحمدانستيتوت اتوميخانيکي کابل175.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004807طوفانعبدالجبار-عبدالرزاقخصوصی بهاردانش172.483دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانهرات
K01026431طوفانعتیق اللهحمیدیحاجت اللهغلام حيدرخان172.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011848طوفانعبدالجبار-عبدالاحمدنازو انا169.176واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007766طوفانعبدالرزاق-نادرخانذکوراستالف168.926انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K04001069طوفانمحمدطاوس-محمد اعظمضربیا165.398واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04002263طوفاننورمحمدخاکسارگل محمدصادقي165.297انستیتوت تخنیکی نیمه عالی پروان ولایت پروانپروان
K04003654طوفانعبدالفتاح-عبدالغنیذکورميدان هوائي بگرام163.884دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپروان
K01005823طوفانجان آغاسرفرازعصمت اللهحاجي پيک163.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038320طوفانمحمدعزیزصدریعبداللهغازي161.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16003361طوفانسخیداد-محمد گلشهشان160.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01009944طوفانضمیرالدین-مختارپل صوفیان158.874واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019065طوفانرحمن شاهرحمانیقابل شاهحکيم ناصرخسروبلخي157.266انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلکابل
K01033605طوفانعبدالبصیر-عبدالواحدنمبر1سيديوسف علمي156.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037836طوفانغلام محمود-غلام محی الدینعبدالغفورنديم-155.111واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001971طوفانشیراحمد-جان محمدامام اعظم155.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01042427طوفانقلم خانوزیریآدم خاننادريــــه153.227واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002952طوفانبهادرشاه-قلندرشاهذکورجبل السراج153.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04001580طوفانمحمدابراهیم..محمدیونس-ذکور ميرعلی احمد شهيد151.742واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04005206طوفانعبدالحفیظ-عبدال عزیزذکورگلبهار151.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19002813طوفاننورمحمدجهانیارمیراحمدشپي باختر150.066واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07000668طوفانهدایت الله-رجب علیذکورولي عصرخاک غريبان149.543ناکامغزني
K04001716طوفانمیرعظیم-میرعبدیذکورابوحنیفه146.096ناکامپروان
K01047413طوفانمحمداکبرعظیمیمحمدسرورپروژه پنجم 315144.568ناکامکابل
K07004807طوفانسلطان علیاحمدیعوض علیالبیرونی نوآباد141.147انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K16001631طوفانعزیزالله-بسم اللهجمعيت ابوريجا بغلان141.12ناکامبغلان
K04001353طوفانغلام ربانی-مجید خانگل اقاشهید136.435ناکامپروان
K01045586طوفان دینطالب الدین-غلامسيدالناصري157.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005358طوی محمدیوسف-قیچی بیکقلعه پنجه163.683انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانبدخشان
K18001736طوی محمدمحمد عثمانمرادیجورهذکورجوی ژوندون160.002انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت سمنگانسمنگان
K14005287طوی محمدیعقین شاه-مقصودشاهقلعه پنجه135.91ناکامبدخشان
K19008583طیبعطاوالله-احمدشاهتجربوی235.051دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K10004614طیبرستم-محمداکرمننگرهار عالی لیسه186.716دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12002767طیبگل رحیم-نادرخانچینار179.536دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K01020514طیبصفی اللهشفقمحمدگلابعبدالهادي داوي170.696انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت غزنیکابل
K19013236طیب احمدصفت اللهعصمتیعصمت اللهسلطان غیاث الدین185.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01020683طیب احمدعبدالله-محمد منگلابوذر غفاری159.913واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010229طیب الرحمنعبدالفتاح-مهرعلیچارباغ صفا151.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003641طیب اللهعبدالکریم-امیرمحمدکوت238.681دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K10004853طیب اللهخان گل-ملا میرانعبدالوکیل216.276واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010292طیب اللهسمیع الله-سلطان محمدعبدالوکیل212.773دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01007370طیب اللهگلایمحنانملایمحضرت عبدالله بن عباس199.991دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانکابل
K12000203طیب اللهموسم خان-علیم شاهعمراخان195.207دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K10003744طیب اللهحاجی تورخان-مومن خانسيد احمد خيل191.525واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01035762طیب اللهواحداللهالکوزیمیرعطاخانغلام محمد فرهاد190.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12002723طیب اللهاحمدشاه-عظمت خانبارکندی188.187دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K10007048طیب اللهمحمدعمر.محمدگلانســـتيتوت ميخانيکي ننگرهار187.897واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000413طیب اللهنورالله-محمدگلدسرکانوذکورعالی لیسه183.122دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K12001778طیب اللهنوروهاب-سیدکاظمکبيرستوری182.828واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10010137طیب اللهوارث-بسم الله جانفقرالله181.387دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزننگرهار
K27001289طیب اللههدایت الله-عبیداللهمیرویس خان نیکه181.323دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K12003611طیب اللهحبیب الرحیم.بادامشهيدمعلم سليم خان180.876دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K14006035طیب اللهناظم-محمدشریفذکورفرمانقلی176.001دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K01044247طیب اللهظاهر-حسن خانخوشحال خان175.857دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K10003596طیب اللهپیغمبرگل-بابرجانکوت173.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010340طیب اللهرحمن الله-عبدالرشیدباريکاب171.026انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K12002038طیب اللهگل صدیق..محمدصدیقدندونو169.862دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکنر
K10002283طیب اللهغلام گل-جانس خانچاردهي169.265واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000523طیب اللهسکندر-سیدغلامچپه دره169.013دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K12001954طیب اللهمحمدالرحمن-عبدالاکبرعمراخان167.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10000189طیب اللهشاه غاسیاحمدیمحمدصابرمانو160.142دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K14004171طیب اللهمحمدافضل-ناظمآرين پور شهيد157.263واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10001280طیب اللهخان محمد-نورمحمددروغانوذکورليسه156.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003022طیب اللهعمرگل-محمد جمالننگلام153.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12001651طیب اللهشمس الدین-جانانوټه پور149.654ناکامکنر
K11002416طیب اللهرحم الله-عبدالروفهرمل140.874ناکاملغمان
K10012194طیب خانحاجی مزار-خدنگ28ویالی لیسه184.897دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K01050171طیبهسیدغلام سخیرسولسیدشاه حسینرابعه بلخي325.825دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K01031369طیبهضیا الدینجمشیدسیف الدینسوريا304.665دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K19010099طیبهعبدالکریم-عبدالغفورسلطان راضیه279.168دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K19008189طیبهمحمد اسحق-صالح محمدنسوان زبیده خانم افغان ترک275.09دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای اناث پوهنتون شیخ زایدبلخ
K24010555طیبهعصمت اللهعزیزیحاجی عزیزاللههيواد268.286دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K01034470طیبهمحمدحامدعابدمحمداعظمنسوان چهلستون250.669دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01017176طیبهچمن علیصفامسجدیزرغــونه243.966دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K19007738طیبهسیدعبدالصمد-سیدابوالفضلخصوصی خانه نور243.658دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K01048635طیبهمحمدهاشمعزیزیعزیزالرحمننسوان علامه قاری نيک محمد241.103دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K15001214طیبهعبدالقیوم0عبدالرشیدنسوان بي بي مريم235.626دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیتخار
K01033203طیبهحاجی حبیب شاه-حاجی احمدگلقابل بای234.594دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01012820طیبهفقیراحمدپایندهپاینده محمدکشکک230.913دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K19003027طیبهمحمدصالح..محمدشفیعخصوصی خانه نور230.28دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K32004838طیبهغظنفر..رمضاننسوان بني گاو228.001دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیباميان
K01031572طیبهسیدبرهان الدینسعیدیسیدکاظمسوريا224.339دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K20002150طیبهعبدالرحیم-عبدالسلامفضیلت وهاب افغان-ترک شبرغان217.932دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01035511طیبهمحمدطاهرکاکرعبدالرزاقشیخ زاهد بن سلطان216.674دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01016551طیبهعبدالقیومحصینعبدالحمید- - قلعه بختيار213.89واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002207طیبهفداحسین-محمدحیدررباط دشت212.671دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیاندايکندی
K19009550طیبهعبدالعلیم-محمدایوبفاطمه بلخي209.131دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K17002817طیبهمحمدنبینبی زادهغلام رسولنسوان خواجه مشهد208.891دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزکندز
K31001162طیبهسیدابوالحسن-سیداحمدشاهنسوان تگاب شیر207.556دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغور
K19009552طیبهصالح محمداسماعیل زادهعاشورمحمدنسوان محمداسلم حدید207.201دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K01047425طیبهمحمدناصر-علی پناهشهرک صفا ـ205.948دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانکابل
K24000225طیبهغلام علیعادلابراهیمنسوان جبرئیل204.077واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01031446طیبهعلی احمدرسولیعبدالچهل دختران -203.582دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخکابل
K19003552طیبهعبدالرزاقودودیارعبدالودودنسوان خراسان198.974دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01012005طیبهصفدرقاسمیقاسمشهرک دوازده امام205.257به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K01029419طیبهامان الله-غلام محی الدینرخشانه198.716واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002519طیبهعبدالبشیر-عبدالشکورنسوان بي بي هاجره198.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01017374طیبهخداداد-علی دادزينب کبرا193.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024733طیبهغلام سخی-غلام دستگیرسلطان راضيه193.603دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K24007801طیبهعبدالکریم-بشیراحمدنسوان تجربوي193.45انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K32002145طیبهمحمدعلی-خادم حسینذکور مرکز باميان193.314دیپارتمنت فقه جعفری پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانباميان
K28000721طیبهنادرعلی-محمدناصرنسوان ملالۍ191.966دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیهلمند
K01047456طیبهاحمدشاهعطائیمحمدمهدیخصوصی نوی ډیوه191.814انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01015901طیبهبهرام الدین-نظام الدینتاجورسلطانه191.781واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010296طیبهمحب الله-حاجی عبداللهمولانا جلال الدين بلخي191.561دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24000408طیبهغلام رضازاهدیصفدرنسوان جبرئیل190.63دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K19009304طیبهسیدعلی-سیدمحمد علینسوان محمداسلم حدید190.277دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K24009652طیبهنصرالله-حبیب اللهخصوصی رسالت 2189.77دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K15004331طیبهکریم الله-قربان محمدنسوان نمراول189.711دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K16001938طیبهمیرعزیزشاهمیرزادهمیرنادرشاهبی بی عایشه صدیقه186.453دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K19011910طیبهعلی مدد-علی بخشاحمدشاه ابدالی186.346دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخبلخ
K07007474طیبهسیدعبدالعزیز-سیدابوطالبشهرک مهاجرین185.081واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01050448طیبهسیداسداللهاسدیسیدغلام رضاءانستیتوت زراعت ووترنری185.047دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K19000479طیبهمحمدعارف..عبدالواحدستـاره185.012دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K10000744طیبهذاکراللهنیازیغلام سخیبي بي زينب184.787دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01033191طیبهمحمدقاسممعصومیمحمد معصوممولانا جلال الدين محمد بلخي184.74واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006696طیبهدادمحمدنورینورمحمدنسوان 1 یولمرب184.031انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K19010570طیبهعبدالله-عظیم شاهسلطان راضیه183.37واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01028280طیبهغلام سخیفداییعبدالاحمدنسوان شیرینو183.087واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008081طیبهسلطان احمد-نظر محمدنسوان سیفی182.916انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19004112طیبهفریداحمدحیدریغلام سخیمقصد الله شهيد182.74دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01031013طیبهحفاظت اللهجویانشیرمحمدنسوان بي بي ساره182.723دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K19002063طیبهذکریارسولیغلام یحیگوهر خاتون181.565دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01035184طیبهجهانگیر-سیدحسنصوفی محمداسلام مین181.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010291طیبهمحمد متینامیریدوست محمدمولانا جلال الدين بلخي181.145واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01046600طیبهغلام رسول-غلام نبینسوان بي بي مهرو180.093واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017560طیبهخادم حسین-بهادرزينب کبرا179.711واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007274طیبهسید فضل الرحمن-سید غلام معصومنسوان 1179.483دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01046810طیبهعبدالرحمانفیضیمحمدسیفپروژه پنجم 315179.318دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K24008966طیبهعبدالعزیز-غلام فاروق-مالان179.294انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K14008224طیبهحسام الدین-محمدافضلتجربوی شورابک179.283دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K01053612طیبهحبیب اللهفقیریمقصود شاه*نسوان شهرقدیم نهرین179.216واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007264طیبهمحمدقاسم-محمدعیسیفتح179.163واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01020930طیبهعبدالرحیمنسیم جلالمحمدنسیمزرغــونه179.082واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003838طیبهناظرحسینحسینیمهرعلیحضرت عمار178.316انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلميدان وردگ
K01023151طیبهامیرمحمد-خیرخواهبي بي سروري سنگري177.959واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032845طیبهمیرحسینحسینیمیرزاحسینچهل دختران -177.688واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001599طیبهنقیب اللهدانشجوعبدالباقیغازی مرد177.602دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K14002952طیبههمرالله-رحمت اللهنسوان الجهاد177.286دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K05003665طیبهمحمدقاسمقاسمیمردانشاهنسوان اشترگرام176.169واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K24011035طیبهنثاراحمدفقیریغلام محمدنسوان اميرحسين176.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K12003360طیبهاجمل..صالح محمدبي بي فاطمه کنر176.032دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K19002044طیبهسیدعلی شاهحسینیسیدنوروزبلخ باستان175.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19003562طیبهمحمدموسیپناهیحیدرنمبريک شهيدمزاري175.48انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01029929طیبهعبداللهرحیمیغلام حسیننسوان سید الشهدا174.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019979طیبهعبدالمبینامیریعبدالبشیرنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--174.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000141طیبهنقیب الله-قاری حبیب اللهنسوان کارته خراسان174.437دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K33001156طیبهیونسمحمدیعلی بخشنسوان درغله چرخ174.239دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K19013447طیبهمحمد حسین-شیرعلیخارج مرز174.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07005923طیبهمحمد تقیدانشیاراسحق علیفاطميه اشکه داود172.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K16001901طیبهسعداللهحمیدیعبدالحمیدبی بی عایشه صدیقه172.664واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01024453طیبهمحمداکرم-محمدافضلسلطان راضيه172.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004509طیبهنعمت الله-نصراللهمحمديوسف خيرخواه172.47دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانبلخ
K01036647طیبهمحمدنسیماحسانیارمحمداحسانغازی عبدالله اچکزي172.109واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002975طیبهمحمدظاهرکاکراخترمحمدنسوان بي بي آمنه171.13دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01015362طیبههمایون-حضرت شاه-ناهيدشهيد170.829واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000537طیبهمحمد داود-محمد جانبرکی برک170.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10006621طیبهمحمدعلی-محمدحکیمملکه حميرا170.601واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K33000365طیبهعوضمحمدیمحمدعلینسوان مرکز بندر169.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01019864طیبهعبدالبصیر-عبدالحمیدغازی ادی169.023دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K01017279طیبهحفیظ اللهراسخعبدالغفورنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--168.918دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K24000201طیبهغلام حیدرفداییعباسنسوان جبرئیل168.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15006282طیبهمحمود-عبدالجمیلکفترعلي168.786واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17004496طیبهنجیب الله-حبیب اللهنسوان باسوس167.621دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K24003365طیبهمیراحمدلعل پوریلعل محمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی167.434واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19003873طیبهمحمدداودمولوی زادهعبدالرزاقنسوان خراسان167.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01005843طیبهسیدعلمساداتسیدعبدالستارحاجي پيک165.631واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018230طیبهعبدالحلیمرحیمیعبدالرحیممولانا جلال الدين محمد بلخي165.252واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038088طیبهشاه محمود-عبدالرحمنچهار قلعه چهار دهی !164.194واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007117طیبهعبدالاحد-امان اللهنسوان پغمان163.816دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K25001276طیبهلعل محمدفیضیسیدمحمدنسوان چهارباغ163.673دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K19013456طیبهسید موسی-سیداحمدشاهخواجه روشنائي163.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07006136طیبهسید علی مردان-سید علی نوروزنسوان شهداي مرکزجاغوري163.45واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19010134طیبهرازقحبیبیحبیب اللهمولانا جلال الدين بلخي162.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19009726طیبهگل محمداحمدزیمیرزاخیرمحمدنسوان محمداسلم حدید162.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01013739طیبهفقیرمحمد-غلام محمدصفي الله افضلي162.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002906طیبهسیدعبدالبشیرسیدزادهسیدمحبوبنسوان چشمه شير161.956واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01013510طیبهعبدالمجیدرشیدیعبدالرشیدنسوان غازي محمدايوب خان161.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044083طیبهعبدالعظیم-عبدالقدیرمحجوبه هروي161.749واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000302طیبهعبدالواحد-عبدالحیفاطمه الزهرا160.555واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K31000877طیبهسیدموسی-سیداحمدعلیقزل160.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01015757طیبهنیازمحمدحقیارنیک محمدزرغــونه160.405واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007016طیبهمحمد انور-حاجی محمد امیننـسوان بي بي ميسره160.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15002117طیبهذین الدین-بازارنسوان بي بي مهتاب160.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01040097طیبهحاجی غلام علی-محمدکریمنسوان زليخا159.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029122طیبهمحمد داودبیکزادمحمد علیشهرک ملی158.938انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K32005114طیبهعلی میرزامحمدیمحمدعلینسوان سچک158.933انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K19012200طیبهصالح محمدنعیمیحاجی محمد نعیممهستی158.658واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19006439طیبهنورالله..فیض طلبمولوی محمد حنیف بلخی158.6انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K10000729طیبهعبدالمتین-همیشه ګلملکه ثریا158.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01031139طیبهنصرالدین-حاجت خانشهيد عبدالصبور فريد158.452واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004016طیبهرمضان علیتابشموسی خاننسوان سيداحمدعلودال158.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01026080طیبهغلام عرب-غلام حضرتقابل بای156.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002210طیبهحبیب اللهکریمیکریم اللهفاطمه الزهرا156.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K34003065طیبهگلاپ-گلانغازی امان الله خان خصوصی لیسه156.795واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15001869طیبهعبدالله-گل محمداستادجمال الدین156.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17005258طیبهعبدالقدیر..حاجی احمداللهنسوان مرکزی امام صاحب155.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K21000035طیبهغلام حسین-یوسفلیسه نسوان بخاری علیا155.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K32004170طیبهمحمدعلم-الله یارذکورتربلاق155.12واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19004166طیبهغلام مصطفیاحمدیغلام مجتبیمقصد الله شهيد155.109واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17003358طیبهمحمدقاسم-تغای-خديجه الکبرا153.552واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14003294طیبهقربانعلی-محمدعلینایب و سرای غربی153.49واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10006487طیبهگل پاچاعبدالزیعبدالشاهنصرت153.38دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K32003480طیبهمحمدموسیرضاییغلام رضانسـوان شينه تخت153.333واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19001923طیبهخیرالله-حسینبي بي خديجه149.944ناکامبلخ
K12001513طیبهسلطان محمد-گل حمیدنورگل149.718ناکامکنر
K24000647طیبهعبدالخالق-غلام غوثکارته امين148.132ناکامهرات
K15002121طیبهمحمدولی-شربت علینسوان بي بي مهتاب146.34ناکامتخار
K22002628طیبهمحیب الله-خلیلنسوان ده سيدان146.287ناکامفارياب
K21001094طیبهمحمدایوب-آدینهشاخدره144.661انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K01012199طیبهسلطان مسعودحیدرینظرمحمدنسوان سیدال ناصری144.542ناکامکابل
K14001464طیبهمحمد سرور-محمد اعظمنسوان جويبار144.499ناکامبدخشان
K19005580طیبهمحمدصادقایوبیمحمدغوثنسوان سیدهدایت الله نقشبند144.176ناکامبلخ
K15001402طیبهعبدالحکیم-نظرمحمدنسوان بی بی آمنه134.293ناکامتخار
K19014044طیبهمحمدبشیر-ملامحمداسماعیلفاطمه بلخي134.274ناکامبلخ
K18000638طیبه تمناشامقصودرسولیمحمدنعیماجاني ملکه224.467دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانسمنگان
K01016786طیبه غزالیماداوریاخترمحمد- - قلعه بختيار153.739واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006320طیبه نامهعبدالرحیم-عبدالغفورفتح292.936دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24010532طیبه نامهبازمحمدرحیمیلعل محمدنسوان حوض کرباس266.866دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K14003100طیره پروینغلام سخی=شیرخندنسوان مرکزی اشکاشم151.147انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K14004043طیغون شاهمسافرشاه-میرزاسیدرحمت162.092انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K16000426طیموسعبدال نظر-عبدالواحدرونق نادری153.397واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01044477ظابطخیرمحمد-گل محمدخوشحال خان217.842دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدکابل
K10002780ظابطوزیر-ملنگدسراچه علیخان ذکورو لیسه181.319واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09001148ظابطجان محمد-خان محمدشهید انجینر خیال محمد167.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K12002697ظابطگلاب اکبر-میراکبربارکندی155.288واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16003861ظابطشاکرخان-محمد امینیرم عليیا154.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K08000442ظابطنورزاعلیرحمانیحاجی ظریفپيرکوتي148.328ناکامپکتيکا
K09002937ظابط اللهقسمت گل-رحمت گلدحًمکنوزراعت مسلکی لیسه155.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10009261ظابط خانعبدالله خان-شیرجانخارج مرزپاکستان218.086دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K10002846ظابط خانغنچه گل-محمدگلمرادعلی181.32واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002935ظابط خانمحمدگلاب-گلاجانمرادعلی175.993واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34000534ظابط گلجهان گل-زیرمه گلنادرشاه کوت156.409واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K18001075ظامینمحمدحسین-قربانذکور دره صوف بالا198.513واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K24002660ظاهرعوض علیاحمدیاحمدعلیذکورجبرئيل243.781دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدهرات
K33003573ظاهرخدابخشرضایرضابخشحسنک233.203دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلدايکندی
K01032143ظاهرعبدالحسین-ناظرحسینعبدالرحيم شهيد217.492دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K32001206ظاهرمرادعلیعارفیمحمد علیشينه اخضرات213.665دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K02003198ظاهررحیمعلیزادهحسین بخشامام اعظم193.187دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلميدان وردگ
K31001143ظاهرصفدرعلی-قمبرعلیجوقل192.848دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلغور
K01044376ظاهرمحمدنبی-عظمت خانخوشحال خان191.756واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32004935ظاهرمحمدچمنحسین پورسخیدادسرخ کاوک187.963دیپارتمنت ارتباطات پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخباميان
K01010761ظاهرباقراحمدیاحمدعلیذکور سیدالشهدا--186.384واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21001293ظاهرقربان علی..ایوبشهيد صفدری184.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K32003034ظاهرمحمدرضا-مهدیذکور زارین181.29دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K33000584ظاهرغلام علی..رسولمختلط چاغان179.351دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتدايکندی
K33003447ظاهراکبرعلی-میرزاحسنذکورکورگه علیاه178.021دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجاندايکندی
K32001832ظاهرمحمدعیسی-غلام رسولذکورزارين177.85دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K24004582ظاهرعبدالواحد-محمدیوسفاستقلال175.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19008118ظاهرمحمدرحیم-جلیلتخنيکي سجاديه172.473واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32004625ظاهرشابو=نورمحمدفيروزبهار171.055واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K14003872ظاهرجهارشنبهناصریشاگون بیگعاشوربيک170.851دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانبدخشان
K02003069ظاهردلبرمایارغلام ربانیشيخ آباد167.536واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K14002248ظاهرفقیرمحمد-یعقوبسرآب جوخان167.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K06001445ظاهرجان محمد-عبدالحکیمرخه156.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K33003368ظاهرمحمدعسی-محمدحسینذکورمرکزخدیر139.816ناکامدايکندی
K07002597ظاهر شاهمحمدعلم-احمدعلیشهيد فياض مکنک171.437دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانغزني
K01044676ظاهراحمدولی محمد-حاجی شاه محمدسيدالناصري170.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008298ظاهرالحقشاکرالله-پاچاهننگرهار عالی لیسه160.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34003372ظاهرالدینصبرالدین-شروف الدینشهیدحکیم تنیوال182.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34005699ظاهرالرحمنپسرلی گل..ختکلژه منگل167.286واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10010774ظاهراللهمحمدانور-رحمت جانسيد احمد خيل208.983دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10004356ظاهراللهلعل تان-اعظم جانمارکوه177.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34000495ظاهراللهمیرویس خان-جان محمد خاننادرشاه کوت171.044واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002875ظاهراللهنظرخان-جبارگلبهرام خِيل158.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10006274ظاهراللهسیدمحمد خان-حسن خانوزیرجهادی157.897واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34001149ظاهراللهعبدالسلام-سلیم گلمټاخان156.89واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12001966ظاهراللهشینا-جماعتیعمراخان153.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34002312ظاهراللهتاج الدین-جلال الدینحًر بن142.739ناکامخوست
K12002787ظاهراللهقادرجان-لعلو جاننرنگ140.897ناکامکنر
K09002487ظاهرجانمیرعالم-محمدجانببرک خان200.406دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاپکتيا
K01012463ظاهرجانقاسم جان-ملک سیدمحمدخانحبيبيه182.853واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001110ظاهرجانعطاگل..روح اللهمیرویس مینی عبدالقدیم پتیال177.725دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K02001217ظاهرجانمیروجانشیرزادهشیرمحمدانیستیتوت کثیرالرشتوی چک163.771دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگميدان وردگ
K09001810ظاهرجانعبدالله جان-سیدگیهزاردرخت149.766ناکامپکتيا
K01040468ظاهرحسینمحمدصادق-غلام رضاشهرک صفا ـ179.646انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K27002901ظاهرحسینمحمدنبی-علیاورکاکاسیداحمد151.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K27000397ظاهرخانرازمحمد-ولی محمدمحمد هوتک198.699دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K10008946ظاهرخانمستی گل-راه گلزراعت رودات مسلکی لیسه182.942دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K19000471ظاهرخانعزیزخانرازقیعبدالرازقشفيق بلخِي161.816واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10002845ظاهرخانغلام سخی!ERROR! operator '-' lacks operandدورانزنگویئ160.557واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K08000260ظاهرخانرحیم خان-خاکی جانمتاخان160.45دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K01005466ظاهرخانحاجی نعمت خان..حاجی زاعفرانسناتورجنت گل خان149.917ناکامکابل
K09001400ظاهرخانحسن خانارمانشاه ولیاخندخیل148.228ناکامپکتيا
K10010586ظاهرشاهورښمین۰عبداللهمحمدي صاحبزاده لیسه269.905دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24004048ظاهرشاهمحمدخانصالحیعبدالبصیرخصوصي هيواد259.16دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K01035942ظاهرشاهمحمدعلیعزتیگلستانسيداسماعيل بلخي245.904دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24006826ظاهرشاهنادرشاه..غلام سخیعبدالقدیرغیبتان229.634دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K09002869ظاهرشاهداودشاه-علی شاه خانسهاک214.598دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارپکتيا
K23000148ظاهرشاهاحمدشاهتوکلیحفیظ اللهمسلکی زراعت والسوالی قادس205.612دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K09002230ظاهرشاهحبیب شاهزمریالیامیرخانجانک خیل204.037دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدپکتيا
K01012634ظاهرشاهاحمدشاه-ظفرخانحبيبيه200.524دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K01045371ظاهرشاهمحمداصغر-ببرکخوشحال خان196.634دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K24004539ظاهرشاهکشمیر0نورالدیناستقلال193.397دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K34002116ظاهرشاهغفورشاه-مجیدخان- خان مندوزی لیسه186.519دیپارتمنت وترنری پوهنځی علوم وترنری پوهنتون شیخ زایدخوست
K16005371ظاهرشاهظهورالدین-محمدعلمحضرت خاتم لانبیا183.976دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K01044642ظاهرشاهکزر-غلام رسولخوشحال خان181.013واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004939ظاهرشاهعبدالجبارشهیمشایمردانقلليسه ذکورمرکزي176.404دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01051276ظاهرشاهصاحب شاه-گل احمدخارج مرز172.693دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاکابل
K27001061ظاهرشاهعبدالبصیر..عبدالرشیدمیرویس مینی عبدالقدیم پتیال167.467واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K09001461ظاهرشاهشانان-خیال میراندوام167.054واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K16005980ظاهرشاهبرکت شاه-خان شاهسیدجمال الدین افغان164.256انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K19008003ظاهرشاهمیرزاشاه-عبدالقیوممحمدصديق شهيد163.992انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K18000372ظاهرشاهنورالدین-غوث الدینسرقد161.66واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K20000906ظاهرشاهمحمدقاسمنصیرینصرالدینغلام سرورشهيد145.89ناکامجوزجان
K27000460ظاهرشاهحاجی عبدالقادر-عبدالستارلوی منار141.158ناکامکندهار
K34003771ظاهرگلصاحب گل-بادشاه گلالکده172.375دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاخوست
K34005224ظاهرگلوزیرگلحمیدیمحمدگلشهيد محمد داود160.11واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01031419ظاهرهمیرحسینحسینیغلام حسینچهل دختران -292.298دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K15003159ظاهرهعنایت الله-محمدنبینسوان نمبر1261.432دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارتخار
K24000049ظاهرهقیوماحمدیاسحقنسوان جبرئیل245.224دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01029451ظاهرهنسیم گلبارکزیقلندربي بي عايشه صديقه228.048دیپارتمنت کیمیا پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01029056ظاهرهمحمدظاهرصدیقیمحمدصابرشهرک ملی226.379دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K20002341ظاهرهمحمدسرورنوریمحمد اسحقنسوان حبیبه قادری223.938دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01015985ظاهرهعصمت اللهاحمدزیمحمدعمربي بي عايشه صديقه222.909دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارکابل
K05003804ظاهرهسیدالرحمنمحمدیعبدالرزاقنسوان محمود راقي214.274دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K07007657ظاهرهجوادعلی-علی رضاخصوصي نورغزنه211.671دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K32004026ظاهرهعبدالغفور-محمدحسینليسه ذکور مرکز باميان205.617دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K04002408ظاهرهفضل الله-فضل الحقنــســوان جـبـل الـسـراج200.343دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیپروان
K19009564ظاهرهعلی حسن-غلام حسنسیدشاه خان198.732دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01017416ظاهرهفضل ربیافضلیعبدالوکیلنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--198.601دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K33000952ظاهرهضامن علی..علیکهنسوان زینبیه سیادره193.589دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01023943ظاهرهعبدالمالک-عبدالسلاممـــريــم193.314دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K07003909ظاهرهرمضان-قربانعلیابوريحان البيروني190.028دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K32000417ظاهرهمحمد امین-ابراهیممختلط زيرگگ184.566دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01034476ظاهرهعبدالسمیع-فیض اللهنسوان شهرک وحدت184.558واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006485ظاهرهنظرمحمد-دوست محمدترابی179.844دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K15002457ظاهرهداودشاه-سیدمعصوم شاهنسوان بي بي مهتاب179.709دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K22004332ظاهرهمحمدعارف=محمدعمریولدز179.635دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانفارياب
K32001743ظاهرهمحمد حسین-قرباننسوان تره پس175.706دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری ) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K15007867ظاهرهمحمدمیرزامومنیگل میرزابي بي زينب174.44واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19012541ظاهرهنجف-سیداحمدفريده بلخي169.23واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07002363ظاهرهسلطان علی-عوضنسوان شینه ده162.196انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K02003913ظاهرهمحمدحسنامیریغلام حسندهن حصار160.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01018172ظاهرهدورانعلی-بوستانعلیزينب کبرا160.224واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002676ظاهرهعبدالعلی-عجب گللیسه پیران153.39دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K07001799ظاهرهخادم حسین-محمد باقرنسوان شهداي مرکزجاغوري153.33انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلغزني
K15002175ظاهرهعبدالنبی-فقیرمحمدنسوان آرديشان153.144واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20001549ظاهرهعبدالغفور-نعمت اللهنسوان درزآب151.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15001322ظاهرهمحمدجان-محمدعیسینسوان وحدت151.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14008051ظاهرهمحمدظاهر-غلام قادرنسوان نمبر 2147.907ناکامبدخشان
K15008270ظاهرهسیف اللهیعقوبیعبداللهبي بي عايشه صديقه146.861ناکامتخار
K05002520ظاهرهعبدالشکور-عبدالعلیممحمداسماعیل134.098ناکامکاپيسا
K15002616ظاهرهمیرمحمد-قربانعلینسوان بي بي هاجره108.064ناکامتخار
K15001552ظاهرهسیدعثمان-سیدجمالليسه نسوان کبيرشهيد106.433ناکامتخار
K01022142ظاهره مسکاعبدالمجیب-عبدالحمیدبي بي سروري سنگري276.634دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K33003285ظاهیرهاصیرامیریمحمد امیر-سنـــــگ تخت207.618دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیاندايکندی
K01030741ظاهیرهمحمدرفیعولی زادهسرورخاننسوان فاميلي هاي ريش خور182.938انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K14001364ظاهیرهغیاث الدین-غوث الدینغمی سفلی139.453ناکامبدخشان
K10000677ظبطه خانارسلاح خان-عثمان خانسورداک162.073واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K29000293ظبطوخانسدوخاننظریجان محمدترنک لیسه174.126واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیزابل
K10004454ظراب خانرحیم گل-حاجی حضرت گلننگرهار عالی لیسه155.065واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K33002556ظرارهغریب حسین-محمدحسننسوان شيش157.05انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K16003845ظرف الدینامام الدین-امام قلیرم عليیا203.292دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K33002308ظرفشانمحمدعسی-محمدحسینگنده نيک165.291دارالعلوم مرکز ( اختصاصی اهل تشیع) صرف برای اناث ولایت دایکندیدايکندی
K24011168ظریفمحمدباقر..علی مدد-ذکورجبرئیل318.412دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K24002381ظریفمحمدعیسی..چمن شاذکورجبرئيل287.14دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K01021865ظریفمرزاگلمحمدیمحمدگلعبدالهادي داوي215.418واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31001476ظریفخیرمحمدمحقق زادهمیرزاعلیسفيدبز197.497دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتغور
K05001215ظریفعبدالعلیم-سیداحمدمحمدطاهرشهید186.223دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخکاپيسا
K21001125ظریفمحمدعلیاحمدیاحمدحسینسيدجمال الدين179.436دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابسرپل
K01025041ظریفجمهورسخی زادهمحمدسخیاستاد ذبیح الله خان176.171واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006556ظریفحسن خان-عبدالرشیدايمل خان175.985انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K32002965ظریفحسین بخش-اسمعیلذکور مرکز باميان173.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01016599ظریفشیرگل-حاجی مومینمحمدصدیق پسرلی--172.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003742ظریفمحمدحلیم-محمدسلیمپوهاند عبدالحی حبیبی عالی لیسه168.605واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01031938ظریفامیر-احمدحسینعبدالرحيم شهيد160.23واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003793ظریفحیرمحمدالگدوالقاسم گلالکده158.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K32004582ظریفاسداللهرضایمحمدعیسیدره چاشت156.85انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01019626ظریفعبدالروف0غلام سخیاستادبيتاب149.98ناکامکابل
K09002024ظریفسلیمان گل-غلام گلڅمکنیو عالی لیسه149.762ناکامپکتيا
K01029726ظریف احمدذبیح الله-سلطان محمدذکــــور شهرک وحـــدت235.251دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخکابل
K10001227ظریف الرحمنسیدالرحمننیازیمحمدعلممياعمرعالي ليسه167.082واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01020054ظریف اللهاسدالله-سلطان محمداستادبيتاب307.109دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K19005212ظریف اللهمرادحسینمرادیمحمدحسنفردوسی184.377دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K34003943ظریف اللهرفیع اللهسروریمحمدطاهرعبدالحي حبيبي179.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01038456ظریف اللهعظیم الله-حکیم اللهشهرک پامير170.949واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010234ظریف اللهولی خان-عبدالحق حاجیکهی163.662واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14000674ظریف اللهشاه میربیکامیریامیربیکسائف شهيد163.471واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19006445ظریف اللهمحمدلطیف-محمدرجبنوبهار بلخ162.28واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16001960ظریف اللهمحمداسمعیلحیدریغلام حیدرمولوي محمدمرادشهيد151.776انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K27001647ظریف جانغلام حضرت-آمیر محمدسيدجمال الدين افغان174.088واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K10000167ظریف خانعلی خان-ارسلا خانوزيرتتنگ170.4دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11002546ظریف خانهاشم گلصافیسیف اللهچارباغ ذکورعالي ليسه156.688واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K07006714ظریف خانحبیب الله-شکراللهعــــلي هجويـــري148.333ناکامغزني
K11000805ظریف خاندین محمد-گل محمدماسموت146.381ناکاملغمان
K18001702ظریف خانعمرخانعزیزیعزیزخانذکورلرغان130.204ناکامسمنگان
K24006124ظریف شاهعبدالروف-عبدالکریمانقلاب اسلامي220.768دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24002130ظریفهغلام رضا..محمدموسیخصوصي رسالت320.307دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K24010755ظریفهسرور-غلام شاهنسوان جبرئیل282.256دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K01017974ظریفهغلام حضرتسعیدیآدم خاننسوان رحمن مينه ـ261.407دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K07006948ظریفهعین علی-رجبنسـوان حيدرآباد261.099دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K24006300ظریفهنثاراحمد-نوراحمدفتح252.565دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K01006324ظریفهفتح محمد-نظرمحمدده عربان قرغه247.373دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01018224ظریفهغلام سخی-علی احمدمحمدآصف مايل242.011دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبعی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01037813ظریفهفضل الرحمن-غلام غوثنسوان سردارکابلی241.975دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K24006315ظریفهملامحمد-ولی محمدفتح240.267دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01045090ظریفهمحمد ایوب-محمد امیندرخاني237.485دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای اناث پوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K01037300ظریفهفیض اللهفائیزمحمدیوسففاميلي های ريشخور235.624دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01033884ظریفهقربانعلی-براتعلیزينب کبرا235.221دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K01047033ظریفهمحمدعلیمحمدیجان علیخصوصی ارتقأ211.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028959ظریفهشاه مردصافیکنړی مشهور به ظاهرنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--203.434دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19002844ظریفهعبدالمحمدرحمتیرحمت اللهزراعت مسلکي عالي ليسه202.056دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01054233ظریفهمحمدحسین-حیدرعلیشهداء مرکز جاغوري201.746دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخکابل
K33003459ظریفهجمعه-ناظرذکورکورگه علیاه198.674دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01014287ظریفهگل محمدظاهریشاه زمانفاضل بیک198.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048369ظریفهشرین آغا-محمدعالمنسوان ده کيپک198.562واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037807ظریفهجمعه علی-حسین دادگلخانه196.853دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24009291ظریفهعبدالصمد-لعل محمدتورغندی196.715دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01037524ظریفهمحمد قسیم-غلام حسنپرورشگاه علاوالدین195.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009672ظریفهمرسل-غلام محمدسیدشاه خان195.169دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24000817ظریفهعبدالقیوممحمدیمحمدحسینسراي نو193.445دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19007416ظریفهمحمدالیاستقلاتغایخالدابن وليد193.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01047394ظریفهمحمدعیسی-نادرعلیشهرک صفا ـ190.332دارالعلوم ابوسلیمان صرف برای اناث ولایت جوزجانکابل
K33001793ظریفهغلام رسول-قایمنسوان سرنيلي188.173انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت دایکندیدايکندی
K33000862ظریفهسهراب علیآرمانشرف علینسوان درغله چرخ187.842دیپارتمنت پارا کلینیک پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K17000233ظریفهمحمدمنیر-محمدحسینفاطمه الزهرا186.525دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01045814ظریفهمحمد ناصر-محمد ظاهرمخفی بدخشی184.96واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14000453ظریفهخدادادمحمدیروشت محمدنسوان شدوج181.524دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K01039060ظریفهاسداللهصافیمحمد دلنسوان ده دانا181.385واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024144ظریفهشیرمحمددوستدوست محمدنسوان بي بي ساره179.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013455ظریفهعلی بخشحسنیمحمدحسنشهرک مهدیه--177.739واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047658ظریفهمحمدعلی..رمضان علیمسلکی اداره و اقتصاد نسوان ـ175.813دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K07002293ظریفهحسین علی-نوروزعلیمخنلط جاکه وعلياد175.584واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07001533ظریفهحسین-ابراهیمنسوان البيروني نوآباد174.426دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندغزني
K24001895ظریفهنورولیهاشمیجان ولیسواد حیاتی174.139انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K33003313ظریفهدرمحمد-خیرمحمدذکورویرمینا172.901دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K33001364ظریفهعلی بخشنجاتیمحمدایوبذکورالقان چوچان172.613دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهاردايکندی
K19006840ظریفهنورالله-محمداعظیمنسوان کشکک172.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19005049ظریفهبوری شاه-رستمعابده بلخي172.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32004289ظریفهعلی محمد-اکبرعلینسوان مرکزباميان172.44دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K19012439ظریفهامین اللهاصغریمحمد اصغرنمبر2صلح شهيدمزاري170.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01012305ظریفهمحمدظاهرصفازادهمحمدصفانسوان سیدال ناصری169.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002505ظریفهغلام-عوضذکورميانه قل169.427واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33000195ظریفهانور-علی یاورذکور نوجک169.071انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیاندايکندی
K24000610ظریفهغلام رسول-آقاگلکارته امين169.004واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K17000239ظریفهمحمدنبی-محمدنظرفاطمه الزهرا168.917واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K04003703ظریفهعبدالکریم=عبدالعزیزنسوان قاقشال168.781واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19005620ظریفهعبدالمحمدمحمدیمحمدمرادنسوان ابوزيدبلخي163.718انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19011281ظریفهمحمداکرمرمضانیرمضانگوهر خاتون163.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01042219ظریفهعبدالله جاننیک پیداراشاهشهرک خراسان162.011واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001857ظریفهعبدالروفحکیمیمحمدحکیمنسوان نمبر 4160.444دارالعلوم نسوان المومنات صرف برای اناث ولایت کندزکندز
K16004648ظریفهمعراج احمدانوریسیدانورخواجه خضر158.388واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K33003056ظریفهنورعلی-محمدخانکاروانسرای157.038انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K01017743ظریفهسیدمیراجان-غلام جانزينب کبرا156.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010654ظریفهغلام رسول0-آچلدیسلطان راضیه156.673واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22004700ظریفهشاهمردانقل-رحمن قلنسوان عرب شاه156.56واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K05003074ظریفهکریمداد-رحیم دادبــــــولغين155.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K07001242ظریفهمحمدعیسی-محمدحسننسوان شهيداحمدي155.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01044268ظریفهفخرالدین-محمد حسنمحجوبه هروي155.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002545ظریفهمحمدباقیر-محمدعسکرنسوان مکنک154.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K22005037ظریفهمحمدقاسم..محمدشریفنسوان شهرنو151.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K05003956ظریفهمحمدیاسین-پاینده محمدنسوان خمزرگر149.601ناکامکاپيسا
K32000920ظریفهمحمدعظیم-قاسمخصوصي نمبر1 يکه ولنگ148.249ناکامباميان
K16000294ظریفهمحمدبیک-دوست محمدنسوان معدن148.003ناکامبغلان
K16002044ظریفهگل احمداحمدیمحمدمیربی بی عایشه صدیقه147.981انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K33001308ظریفهموسی-قرباننسوان فاطمه الزهرا146.711ناکامدايکندی
K18000965ظریفهمحمد قاسم-محمد امین-نسوان فاطمه الزهرا146.135ناکامسمنگان
K24004952ظریفهمحمدرحیمبهرامینوراحمدنسوان فوشنج144.926ناکامهرات
K23000360ظریفهمحمد ابراهیم-خیرمحمدنسوان چشمه دزدک143.108ناکامبادغيس
K21000406ظریفهغلام حسینحیدریغلام حیدرقوطن مست142.941انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخسرپل
K20000048ظریفهمحمد یوسف-الیاسعربخانه141.251ناکامجوزجان
K20002952ظریفهفقیرمحمد.جورهبابه علي140.922ناکامجوزجان
K20003590ظریفهمحمودالدینکوهستانیقطب الدینگوهرشاد بیگم139.493ناکامجوزجان
K15001896ظریفهعبدالرحمن-حبیب الرحمننسوان بي بي مهتاب139.453ناکامتخار
K27001646ظریفهشیراحمد-نظرمحمدصوفی نسوان139.152ناکامکندهار
K22002336ظریفهعبدالله-محمد مرادده عزیزان138.067ناکامفارياب
K17002983ظریفهسیف الرحمنشیرزادشیرمحمدنسوان بي بي آمنه137.876ناکامکندز
K20002542ظریفهمحمد عمراکبریمحمد اکبرنسوان اوره مست137.508ناکامجوزجان
K04001257ظریفهعبدالمبینامیریامیرمحمدحره جلالی134.275ناکامپروان
K17005635ظریفهعبدالباقی-ملا حبیب اللهحضرت سلطان132.779ناکامکندز
K14008250ظریفه ماهرحم خدارحیمیخدا دادپاچوردجاوید156.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01048472ظریفه نوریبسم اللهنوریمحمدعلمپروژه پنجم 315169.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003032ظفرنصرالدینیعقوبیمحمدیعقوبقاضي حميدالدين215.995دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخاربلخ
K01035685ظفرمحمدسلیم-محمدیعقوبعبدالغفورنديم-