حروف ص و ض

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف ص و ض

K01020062صابرعباس-علی ظفرعبدالرحيم شهيد327.311دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K24011038صابرمحمدالله-نجیم اللهاستاد فکری سلجوقي221.068دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارهرات
K32000862صابراگبر-حسین علینسوان پایبوم206.998دیپارتمنت سینما پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلباميان
K19000655صابرعبدالسمیعحیدریحاجی محمدعثمانسلطان غیاث الدین205.682دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K33000739صابرمحمدسرورسحرمحمدعلیذکور قلساران204.022دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخدايکندی
K01039627صابرحبیب الرحمن-گل پادشاهغازي200.491واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02002794صابرمحمدسالم-محمدامیر.انصارالمومنين198.273دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیميدان وردگ
K10009679صابرشاه زمین-نعمت اللهخارج مرزپاکستان193.326دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K32001622صابرفربان علی-غلام نبینيطاق191.421دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیباميان
K01010609صابرمحمدامین-محمدکریمعاشقان و عارفان191.351دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K12000526صابرسیدغفور-غلام رسولعمراخان184.319دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K31000790صابرظاهر-لالاگلسلطان شهاب الدین غور181.062دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K11002436صابرشمس الدین-نورمحمدذکورحيدرخاني180.638واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K28001302صابرمحمد-سرورکمپ مهاجرین178.209دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K02002436صابرمیرآغاحضرتیحاجی حضرتشهيـدمولوي حضرت جلريز177.836انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلميدان وردگ
K28001589صابردورجانعزیزیعبدالعزیزشهیدعبدالصمدروحانی175.743دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K10002995صابرعبدالصمداحدیعبدلاحداصـــلاح175.046دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارننگرهار
K10003998صابراول خان-کلامزراعت174.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003760صابرناصرخان-میرزمانمحمدي صاحبزاده لیسه174.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008199صابرمحمد جمالجمالزیادم خانشگی هلکانو عالی لیسه174.131واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K33002143صابرشیرحسین-حسین بخشذکور برگر174.064واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K05003838صابرعبدالجان-خدابخشسيد حسين شهيد166.895واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K21000237صابرعبدالروف-حاجی عبدالواحدمنهاج سراج165.776دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K07003621صابرمحمدانوررسولیشیرجانبی بی خدیجه162.2به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استغزني
K34004457صابرجنت بادشاه-دین بادشاهعبدالحي حبيبي161.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12003700صابرنورالدین..کچکولشلتن159.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K23000290صابرسیدبابا-حاجی سیدعبدالغیاثلنگرشريف158.717دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K01028192صابرعبدالقادر-عزیزاللهشهرک ذاکرین158.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004926صابرمحصل خان..میرحمزهنجم الجهاد158.313واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04002204صابریوسف علی-شیرعلیليسه آهنگران155.297واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19003487صابربصیراحمد-محمد اکبرقاضي حميدالدين153.201واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04001194صابرعظم الدین-محمد الدینذکورگلبهار151.981واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K09001329صابرگلاب خاناکبریکاکیپتان149.857ناکامپکتيا
K12001981صابرمیرزامحمد-میرافضلعمراخان149.852ناکامکنر
K32001176صابراسحقهمرازابراهیمذکور سچک149.427انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K10016478صابرنصرالله-عبدالروفحصارک غلجائي149.424انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K04002547صابرسبحان الدینسبحانیغلام محی الدینمولوی سيد باشي شهيد147.801ناکامپروان
K04005491صابرعبالحنان-عبدالعلیمذکورميدان هوائي بگرام146.673ناکامپروان
K23000242صابرغلام مودودمرادیغلام رسولحنظله بادغيسي146.275ناکامبادغيس
K20000316صابرعبدالودود-عبدالخلیلتسکه حسن تابين143.29ناکامجوزجان
K12000458صابرسردارخان-عبدالجبارعمراخان142.847ناکامکنر
K19006007صابرجواد-غلام نبیعلي چوپان140.99ناکامبلخ
K10006502صابرششتی گل-توردلبتی کوت134.075ناکامننگرهار
K14002515صابراحمدنیازمحمدجویامحمدظاهرسائف شهيد215.706دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K07004176صابراحمدگل احمد-گل محمدحضرت بلال جانمراد200.123دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارغزني
K01043553صابراحمدنصیراحمدحاجی زادهعبدال محمدمحمداسماعیل حسن زی196.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002280صابراحمدنظرمحمدصداقتفدامحمدحضرت عمر فاروق155.109واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K15002869صابرالحقضیاءالحقشریفیسراج الدینخصوصي تخارباستان172.337واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01005622صابراللهسیداللهصابرنصرالله خانپوهاندعبدالشکوررشاد275.654دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K01045192صابراللهزرمجان-زرجانخوشحال خان213.652دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K10004485صابراللهمخالفین-سیدحکیممارکوه205.991دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01035675صابراللهمحمدغنی-خانزعلیابراهيم خليل الله186.398دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K34000248صابراللهرحمت گل-بادشاه گلغرغشت185.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10000828صابراللهحاجی زردادخان..سردارمياعمرعالي ليسه183.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34000632صابراللهخالق نور-عبدالله خانتنيورزراعت لِيسه181.31دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K12002476صابراللهمحمدسبیل-عبدالوکیلکبيرستوری177.865دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K10001666صابراللهزلمی-عبدالمجیدملکيارهوتک174.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000876صابراللهالف خان-سازولیبریکوت170.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34003974صابراللهکرمالی خان-زولمیرعبدالحي حبيبي167.163واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002398صابراللهحسین-بهادرخانمټاخان163.947واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10005060صابراللهاصل محمد-قلندراحنف بن قیس162.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000375صابراللهعبدالقدیم0ملانادرخاندسرکانوذکورعالی لیسه159.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K09001607صابراللهعیدبادشاهسیلابسعدین شاهڅمکنیو عالی لیسه152.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34001153صابراللهشهسوارخانصبرناکپائیرخانخشکی ډنډی151.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10005682صابراللهمحمدطیب-گل تازپښــــــــــــــــــتونستان149.635ناکامننگرهار
K10001937صابراللهعبدالصبور..حضرت شاهمياعمرعالي ليسه139.625ناکامننگرهار
K34000566صابراللهگل میران-میرعالم جانلندر134.137ناکامخوست
K34000302صابرجانلاهورجان-شاه محمودغرغشت179.252واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34002497صابرجانداود-اول خانمحمدصديق روهي153.689واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07000694صابرحسینعاشق حسین-میرزاحسینامام قايم بکاول243.955دیپارتمنت راه آهن صرف برای ذکور پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیکغزني
K34000309صابرخانبخت ولی شاهرسول یارولی مرشاهکوچیان161.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10003451صابرخانغلام سخی-حاجی گل علمافغان مراد لیسه150.063واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003137صابرخانحبیب الرحمن..هوس خانشهيدمعلم سليم خان149.755ناکامکنر
K34003579صابرخاننیک محمد-سیدخانذکوخیل148.665ناکامخوست
K34000130صابرخاننورخان-زرولی خانايـوب خيل144.495ناکامخوست
K09001302صابرخیلنفیاخیلدرویشسلامخليلان ميرزکه174.211دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01023684صابرشاهمحبوب شاه0شاه حسروخانقيام الدين خادم193.584دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکابل
K09001984صابرشاهعبدالمنان-عبدالکریمابراهیم خیل179.374دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K28000088صابرشاهعبدالظاهر...سیف الملوکشهيدانجنيرعبدالمتين174.236دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K34000409صابرشاهمحمدشاه-غنی شاهالمری169.117دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K01043436صابرشاهحاجی غلام رسول-محمد اسلم خاناستادمحمدابراهیم خواخوری167.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27000403صابرشاهکریم شاهزهیرحاجی داودشاهظاهر شاهی161.605واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K34002145صابرشاهگل احمدشاه-میرافضلزیری ترخه156.759واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12000380صابرشاهعطا الله-محمداکبرخانعمراخان153.473واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34000819صابرشاهمحمدطاهر-محمد سعیدشيگي144.386ناکامخوست
K08000508صابرگلدالیلرهبرعجب خانزيروک مرکزی ليسه170.506به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپکتيکا
K09003307صابرگلحاجی گلاب-گلنکغازی ببرک خان ځدران167.338واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01035775صابرگلضبطخان..حاجی نورمحمدخانغلام محمد فرهاد156.847دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابکابل
K34000101صابرمحمدمحمد جان-زلمیحسن کوت206.74دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدخوست
K34003600صابرمحمدبخت محمد-پیرمحمدکوندی ليسه170.913واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01023176صابرهسیدروح اللههاشمیسیدنصراللهسردارمحمدداودخان313.064دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01024197صابرهصادق-میرزاعلیخصوصي معرفت289.608دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01029123صابرهاحمدجاناحمدیسخیدادنسوان ملکه ثريا283.914دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01043996صابرهکاظم حسینعلی زادهغلام علیدوغ آباد269.867دیپارتمنت تکنالوژی لابراتوار طبی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K19003654صابرهشیرمحمدمیرزادسلطان محمدنسوان خراسان263.296دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K01017703صابرهمحمدرضا-خدادادزينب کبرا243.847دیپارتمنت تامین برق صرف برای اناث پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01031455صابرهعبدالعظیمعلویغلام حسینچهل دختران -242.034دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K24011547صابرهاسماعیل-حسن علیقواي 4 زرهدار237.084دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K07006631صابرهناظر-محسننسوان توحيدآباد237.02دیپارتمنت قابلگی عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K01040815صابرهخانعلی-محمدنادرشهرک صفا ـ236.804دیپارتمنت نقا شی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01024625صابرهعلی محمدحسینیعلی نگاهنسوان ام البنین--236.781دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K32002974صابرهمحمدسرورمحمدیعلی دادنسوان چجــين ورس236.578دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای اناث پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیکباميان
K30000115صابرهمحمدموسی..قمبرنسوان بی بی آمنه حسینی231.834دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلارزگان
K01017145صابرهضرغام الدین-غلام حسینزينب کبرا231.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011972صابرهمحمدحسینحسینیفقیرشهرک دوازده امام229.973واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001359صابرهعبدالله-رجب خاننسوان محمود راقي227.629دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K32002970صابرهکلبی حسین-چمن علینسوان چجــين ورس225.021دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانباميان
K01033975صابرهبسم الله-سیداحمدزينب کبرا224.431دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K15002507صابرهمحمدعالم-عبدالستارنسوان بي بي هاجره220.061دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارتخار
K01018297صابرهسلطان-مهرعلیزينب کبرا217.487دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K32001415صابرهعیسی-غلام علیليسه توپچي215.962دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K01010382صابرهرجب علی-عوض علیخصوصی ستاره گان تمدن214.532دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K01024257صابرهحیات الدینمهربانغلام محی الدیننسوان بي بي ساره212.851واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032928صابرهعبدالوهابعلیزادهعبدالحکیمچهل دختران -212.79دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01018165صابرهضامن علی-محمدحسینزينب کبرا210.866دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01027224صابرهرسول محمد-رحیم الدینصوفی محمداسلام مین210.834دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07001786صابرهمحمد علی-نوروزبی بی خدیجه کبرا207.841دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K01030565صابرهچمنصابریعلی جاننسوان سید الشهدا207.287دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01028925صابرهمحمد ابراهیمقاسمیعوضشهرک ملی205.627دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K32000931صابرهاحمد-یوسفذکورزردسنگ202.106دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیباميان
K01017673صابرهسیدمیرسیدیسیدعلینسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--200.924واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003608صابرهصلاح الدینرستمیهمراهنسوان خراسان200.587دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K24005336صابرهگل احمد-محمد حسینمهري هروي200.237دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K19007066صابرهسیدمحمدساداتسیدعلی شاهميرولي200.215دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K24007674صابرهمحمد رحیم-محمد کریمباباجي200.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24000114صابرهمحمدجاننظریحسننسوان جبرئیل198.666دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01044162صابرهخادم حسینمرادیحاجی مراد علیدوغ آباد196.917دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا بینایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01017781صابرهخانعلی-شیرعلیزينب کبرا196.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001269صابرهعبدالله-عبدالطیفنسوان شهرکهنه195.289دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01017880صابرهجان آقا-عبدالمحبوبنسوان احمدشاه بابا مینه195.187دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبعی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K33002160صابرهعبدالغفورفرهمنمحمد موسینسوان بنت الهدا193.747دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیدايکندی
K01044907صابرهمحمد انور-حسین علیدرخاني193.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001334صابرهعبدالرحیمابراهیمیحاجی ابراهیمنسوان غاف193.52دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه عقب ماندگان ذهنی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیدايکندی
K16004851صابرهنورالله.سلیمبي بي جمیله193.083دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K19006842صابرهحضرت-زرین خانمحمد هاشم برات192.033دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24001994صابرههاشمحسنیصفدرخصوصی معراج191.738دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K31001290صابرهابراهیمحسنیغلام حسنخم شور191.645دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانغور
K01024239صابرهعبدالرحمن-خانگلسلطان راضيه191.536واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001969صابرهغلام حسینحسینیحسین علینسوان غوچان191.516دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخدايکندی
K01015662صابرهعبدالوکیل-عبدالغفورسيد نورمحمد شاه مينه191.431واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007649صابرهاسحق علی-بوستان علیخصوصي نورغزنه190.101دیپارتمنت زبان و ادبیات انگیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01017085صابرهاحمدعلی-خانعلیزينب کبرا189.977انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K19009896صابرهلعل گل-گل بهارشاهسلطان راضیه186.984واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33000180صابرهجان محمد-عوضذکور نوجک186.509انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلدايکندی
K22000695صابرهعزت الله-عبدالمومننسوان افغانکوت186.362دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابفارياب
K01020529صابرهنوروزعلی-محمدعلیحضرت شمس المشايخ186.265واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000977صابرهپیرمحمدخیرخواهخیرمحمدنسوان اشترگرام185.792دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01040668صابرهعبدالرحیم-جانگلقلعه زمانخان185.09واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039241صابرهنورعلی-خیرمحمدگلخانه183.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032842صابرهعیدمحمدیوسفیقربانچهل دختران -183.097واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032546صابرهغلام سخی-میرزامحمدنسوان سید الشهدا181.557واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33003563صابرهمحمدجواداکبریمحمدحسینارگ ولعلی181.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32005019صابرهمحمدامینجویاحسین دادشهيدان181.381دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K10002519صابرهمحمدایوب-جناب گلبي بي حوا181.334دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K03000184صابرهعبدالمتین-محمدامینبي بي آمنه179.542دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K32001031صابرهطالب حسینیعقوبیمحمدایوبنسوان سچک179.535دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K01047350صابرهعبدالظاهر-عبدالواحدنسوان بي بي مهرو179.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040885صابرهعلی داد-رسولدادشهرک صفا ـ179.39واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028066صابرهجمعه نور-گل محمدعبدالرحمن پژواک178.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005702صابرهعبدالاحمدغفوریمحمد جمعهگل کوه177.914دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01030501صابرهباقرحسنیموسینسوان سید الشهدا176.12دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K15004537صابرهنظرمحمدمحمدیحاجی بازمحمدنسوان بي بي مريم176.004دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01030082صابرهعلیدادجعفریغلام حسننسوان سید الشهدا175.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024774صابرهشاه محمدرجاییسیدمحمدعلینسوان ام البنین--174.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000518صابرهگل محمد-نیازمحمدبرکی برک174.415واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K19012720صابرهعباداللهعبادیشیرگلذبیح الله شهید174.385دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K07004386صابرهمحمدداودحیدریکلبی حسینقلياقل174.336دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K01033915صابرهحبیب الله-محمدجمعهزينب کبرا174.324واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005652صابرهحمیداللهعلی زادهجمعه خاناجغن174.001انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K19001737صابرهنورمحمد-خال محمداستاد صالح محمد173.964انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19009334صابرهمحمدصابر-صالح محمدفاطمه بلخي172.754واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33003265صابرهسرورعزیزیموسیسرقد سنگ تخت172.717دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K25000173صابرهخان محمد-حاجی فقیرمحمدنسوان رج172.716دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K07004677صابرهحسین علی..براتعلیفاطمه الزهرا172.608انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلغزني
K01011691صابرهحسن گل-خان محمدعمراخان172.399انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01016367صابرهمحمداسمعیلحسینیغلام حسین- - قلعه بختيار172.347انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K19002283صابرهحبیب الله-خیراللهگوهر خاتون172.302واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01053635صابرهملک-حسین علی*ذکورخولبرگ172.167دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاکابل
K07003048صابرهمحمد اسحقمظفریعلی جمعهنسوان سيد جمال الدين171.314واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19003435صابرهشاه محمدمحمدیگل محمدنسوان خراسان171.066دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24001825صابرهعبدالقیومحسینیعبدالله جانحضرت عمرفاروق170.746دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K01014391صابرهغلام علی0غلام حسینفاضل بیک170.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003450صابرهموسیمحمدیسخی دادداشخانه170.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004485صابرهعبدالغفور..محمداسماعیلنسوان کارته170.462واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19013555صابرهجان محمد-ازبکمولانا جلال الدين بلخي169.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32004847صابرهمحمداکبر..قمبرنسوان بني گاو169.254انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلباميان
K09002780صابرهاحمدبلال-عبداللهنسوان شهري گرديز169.247دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K15003034صابرهمحمدنعیم..محمدرحیمنسوان ابدال169.139دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01018400صابرهسیداکبراکبریمحمداکبرنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--169.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33003400صابرهموسی-حسینذکورويرمنا169.099واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01018175صابرهعبدالرحمن-محمدامانآمنه فدوی169.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004309صابرهعمرگلمحمدیمحمدگلسیدنعمت الله168.974دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K16006080صابرهنصرالله-شیرحسینبی بی عایشه صدیقه168.972دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K07005341صابرهعبدالواحیداحمدیظفرخاننسوان جنگلک168.943انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K19012539صابرهحیدرخان-محمدظاهرفريده بلخي168.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32002988صابرهمحمدحسین-حسین دادنسوان چجــين ورس168.922انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K17001595صابرهمحمدافضلمحمدیمحمدمیرزانسوان بي بي آمنه168.896واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15006585صابرهغلام ربانیسخی زادهغلام سخیامیرعالم شهید167.615دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K07002467صابرهداد علی-خدا نظرنســـــــوان سـبزک167.401انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K32003618صابرهقربانفروزانشیرحسنقـلبتو167.238واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01030695صابرهمحمد اسلامحیدریضامننسوان سید الشهدا167.134واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005891صابرهعبدالکریمعلی زادهعبدالعلیفاطميه اشکه داود165.669واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07006969صابرهغلام دستگیر-غلام حسیننسـوان حيدرآباد165.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19004715صابرهکمال الدین-چاریاحمدشاه مسعود165.644واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01050564صابرهمحمدتقینوروزینوروزعلینمبردوم کمک به معارف165.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017533صابرهمحمدانور-رستمزينب کبرا165.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024917صابرهمحمدکریمخدادادیالله دادنسوان ام البنین--165.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003216صابرهعبدالعلی-عبدالجلیلنسوان نمبر1165.44واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15001106صابرهسیدامام الدین-سیدشرف الدیننسوان بي بي مريم163.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07006278صابرهمحمد موسیزاهدیمحمد عیسینسوان لومان163.778واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K28000728صابرهعبدال ودود-محمدعلینسوان ملالۍ163.671دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K01014532صابرهنادعلیایشانزادهدادعلیشهرک اميد سبز163.629انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K12001717صابرهمحمدقسیم-محمدحکیمخاص کنړ162.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K31000813صابرهمحمدحیدرخان-محمدموسینسوان گرماب162.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K19001914صابرهمحمد اعظم-سرفرازبي بي خديجه162.038انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بغلانبلخ
K01005817صابرهمحمدشفیعنیازیمحمدغنینسوان قلعه وزير161.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013105صابرهاحمدحسیناحمدیمحمدشهرک مهدیه--161.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001956صابرهمحمدجمیلنظریرسولدادنسوان بادقول161.834دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K15001211صابرهولی جان-خواجهنسوان بي بي مريم161.685واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15003053صابرهحولی بای..تغای نظربولک ورته بز160.741واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K11001405صابرهمیامحمدهاشم..میامحمدعالممستوره نسوان ليسه عالي160.538واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K15003784صابرهمحمد عمر-محمد یوسفناهيد شهيد160.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19013216صابرهفیض محمد-شیردلمحمدصديق شهيد160.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20001338صابرهعبدالرحمنرحمانیعمراقزانچي بابا160.361دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01011345صابرهمحمداحسانفقیریمحمدیونسنسوان ايميني160.339انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K02002159صابرهمحمدنبیعالمیمیرزاحسینتگاب سربلاق160.223واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K32001545صابرهعوض-محمدبخشنسوان تنگ سفیدک160.074واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K22001026صابرهعبدالصمد-عبدالرحیمنسوان کوهي خانه158.638واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19003272صابرهمحمدانور-محمدابراهیمپاي مشهد158.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K27001638صابرهمحمد اسماعیل-عوض علیصوفی نسوان158.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K15006925صابرهعبدالقیوم-عبدالوهابنسوان نمبر1158.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01032360صابرهعبدالواحیدبیاترجب علیچهل دختران -158.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005575صابرهامیرمحمد-حاجی نورمحمدبي بي مریم158.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K31001283صابرهحیدرحیدریاسحقخم شور158.31واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K20003663صابرهشیرمحمد-خدای بردینسوان نمبردوم158.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K20000931صابرهعبدالاحمد-نظرگوهرشادبیگم157.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K33001658صابرهشاتیمور-شاحسین علینسوان ازمک157.093واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32001310صابرهرجب علی-علی حسینمعروف157.035انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K15003946صابرهرحیم الله-عبدالاحدنسوان سرايسنگ156.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10012324صابرهعبدالغنی-ملتانبي بي مريم156.854واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19004688صابرهعبدالبصیر-عبدالستاراحمدشاه مسعود156.792واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32001266صابرهغلام سخی-غلام علیچهارده156.701واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K22002595صابرهمحمدزمان.محمدعثمانستاره156.685واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16006232صابرهعبدالغیور-عبدالوهابفاطمه الزهرا156.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01048654صابرهمولاداد-محمددادنسوان سرآسیاب156.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003793صابرهسیدقدممیرزادعلی رضاءاوچک155.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K15001516صابرهشیرمحمد-حاجی آقامحمدليسه نسوان کبيرشهيد155.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19006623صابرهعبدالله-ملا رجبترابی155.301واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07004275صابرهچمن-غلامقانی تمکی155.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K28000466صابرهمیرزامحمد-رازمحمدليسه نسوان لشکري بازار153.918دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K15008363صابرهمحمدظاهرصوفی زادهلعل محمدبي بي حوا153.658واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32005026صابرهقربانعلیحیدریمحمدحیدرشهيدان153.6انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01044445صابرهمحمد رسول-سلطان رضامحجوبه هروي153.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030157صابرهرحمناصغریامیرمحمدنسوان سید الشهدا153.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043771صابرهسیدمحمدمحمدیغلام محمدليسه عالي شهيدان153.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040985صابرهغلام حسن-حسن رضاشهرک صفا ـ152.978انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلکابل
K01040519صابرهاحمدحسیناحمدیجمعهشهرک خراسان150.255انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K21000474صابرهعوض-میرزانسوان سجادیه148.529انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخسرپل
K32003637صابرهسیدحسین-کاظمنسوان تگاب غار148.471دارالعلوم اتفاق صرف برای اناث ولایت بامیانباميان
K15002495صابرهاحمدخان-جمعه خاننسوان بي بي مهتاب148.426انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزتخار
K33001254صابرهحسنحسنیموسینسوان القان پالج148.383ناکامدايکندی
K01007688صابرهسراج الحق-شیراحمدخالدبن وليد148.088ناکامکابل
K32001741صابرهمحمدحسین-موسیمختلط سرترنوک147.953ناکامباميان
K17002231صابرهمحمدعابد-محمدشریففاطمه الزهرا146.428ناکامکندز
K32002388صابرهمحمدیعقوب-عبدالحسیننسوان شرين هزاره146.287انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K07002935صابرهحسن علی-محمدسرورنســوان میـرادیـنــه146.258ناکامغزني
K15000968صابرهمحمدطاهر-قرباننسوان باغبايان146.198ناکامتخار
K32001325صابرهمحمدعلی-محمودمعروف146.003انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K32001051صابرهحسین دادکریمیمیرزاحسیننسوان سچک144.816ناکامباميان
K07004037صابرهنوروز علیرضاییغلام شاهنسوان سيداحمدعلودال144.765ناکامغزني
K32001641صابرهسیدمحمد-محمدحسیننسوان شاه قلندر144.592انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخباميان
K01053107صابرهمحمدنبی..حاجی غلام حیدرنسوان مرکز لعل144.499ناکامکابل
K18000763صابرهامیرمحمد-محمدجعفرنسوان رشک144.487ناکامسمنگان
K16004586صابرهحبیب اللهمددیارسخیدهن فرنگ144.285ناکامبغلان
K16002624صابرهفیض محمدامیرینورمحمدپارک شمرق142.944ناکامبغلان
K20002291صابرهمحمداکبرمولانیمولان قللیسه سوادحیاتی142.718ناکامجوزجان
K15003329صابرهمرادعلی0بابانسوان نمبر1141.194ناکامتخار
K33003597صابرهشرگل-علی گلشینه کالو141.084ناکامدايکندی
K07004269صابرهقربان-سلطانقانی تمکی141.084ناکامغزني
K20002537صابرهعلی محمد-ملا براتنسوان اوره مست139.394ناکامجوزجان
K31000167صابرهعبدالحیاحمدیدین محمدنسوان کاسی علیا139.365ناکامغور
K14006000صابرهپیرمحمدعثمانیآدینهنسوان خواهان139.189ناکامبدخشان
K07002069صابرهغلام علیرسولیغلام رسولنسوان ککرک134.261ناکامغزني
K15000834صابرهپاینده محمد-طورهلیسه النگ134.194ناکامتخار
K07002209صابرهجمعه خان-کلبی علینسوان جمبود132.432ناکامغزني
K15008509صابرهعبدالخیر-برکتبي بي حوا127.405ناکامتخار
K17005683صابره خالحبیب الله-نوربابهکلباد158.353دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K34000997صابریهمحمدرسول-محمدیوسفمحمدصدیق روهی نسوان179.253دیپارتمت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K01005922صابیعبسم اللهنائیبیجلندرنسوان شکردره268.243دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K10007788صاحباحمدگل-شکرخانامله172.454دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K09001327صاحبالف خانویسافتح خانپتان154.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K11001362صاحب الدینحضرت بلالسعدیباب الدینشمسه خيل179.598دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارلغمان
K09001656صاحب الرحمنسردارگل-عجب گلباغ شاه تیره156.867واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10005011صاحب اللهشفیق الله-حاجی رسالننگرهار عالی لیسه230.688دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K10010569صاحب اللهغلام الله-ناصرخانوزیرمحمدگل خان219.537دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K10004390صاحب اللهسیداغا-شاه محمدحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه188.043دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K08000538صاحب اللهجمعه خانکرارعمرحیات بابا184.552دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K10011643صاحب اللهگل اغا-محمدامینشهيدمحمداشرف167.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003742صاحب اللهسیف الرحمن-رشیدخانسيد احمد خيل166.849واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007115صاحب اللهصاحب الرسول..طورککمبو165.542واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K29000341صاحب اللهحبیب اللههمرازحاجی امان اللهشيخ متي165.316دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K12002793صاحب اللهسلیم خان-شیرمحمدشامکار158.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10001983صاحب اللهخیرالله-گلابده غازی158.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09001796صاحب اللهسیداکبر-عبدالرحیمحسن خیل151.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10000989صاحب اللهعین الله-شاه ولیاحداد148.313ناکامننگرهار
K01019005صاحب اللهنوراغا0غلام رحمناستادبيتاب147.827ناکامکابل
K33001053صاحب جانمیرحسین..میرزامختلط شینه برکر179.657دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیاندايکندی
K01041983صاحب جانگلاب الدیناحمدیامیرمحمدنسوان نمبریک کمک به معارف177.594دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K03001713صاحب جانڅدراناحمدزیکجیرکاریزها172.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K14007860صاحب جانسیدحبیب-نصراللهپل زریبان155.016انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K08000484صاحب جانخان محمدصاحبفتح خانغيبي خيل146.144ناکامپکتيکا
K01021069صاحب جمالاحمدجانمحمدیمحمدجانزرغــونه204.235واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000208صاحب جمالعزیزاحمد-صفدرنسوان کلان گذر148.691انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت ننگرهاربغلان
K15002595صاحب جمالغلام نبی-محمدشریفنسوان بي بي هاجره148.294ناکامتخار
K04004065صاحب خانالله میر-محمدامیرعزیزالرحمن شهید175.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10002146صاحب خانکمال الدین-میرزاعبدالخلیلانبارخاني لیسه159.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K31001600صاحب خاننورمحمدنظامینظامشرشرعلیا156.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K07001710صاحب خانفیروزخان-شیرجانروشان جلال الدين139.448ناکامغزني
K01019528صاحب دادمحمدحسینیوسفیخادم حسینحکيم ناصرخسروبلخي163.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14000438صاحب دولتخوش محمد-دین محمدنسوان شدوج174.401دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K14002139صاحب دولتقرچغین-سیدجمال الدینجامرچ عليا161.733انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانبدخشان
K14002402صاحب زادهایشان-غریبغمی سفلی139.166ناکامبدخشان
K10006201صاحب شاهشریندلشادابمیارحیم جانگل داگ190.03انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K10004611صاحب گلنواب خان-فردوس خانفقرالله146.329ناکامننگرهار
K14000461صاحب نظرعلی نظرصاحبیآدینه محمدمختلط پستيو177.692دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخاربدخشان
K14002288صاحب نظروارث بیگ-خدانظرمختلط غمی علیا160.66دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاببدخشان
K14005088صاحب نظرامام نظر-خدای نظرذکورخوشپاک151.851واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10002599صاحب نظیرهولی جان-محمدحسنبي بي حوا135.641ناکامننگرهار
K34001369صاحب نورسلطان محمد-زاریم خانالمری137.536ناکامخوست
K10002028صاحبهمحمدنصیرنصیریمیرحسننازوانا عالی لیسه235.635دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01024274صاحبهعبدالهادی-عبدالمعروفسلطان راضيه214.296واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023399صاحبهعبدالقدیم-شکورالفتح211.91دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01018470صاحبهمحمد جمعه-حسین بخشمحمدآصف مايل202.033واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019966صاحبهمحمدمبینمحمدیمحمدعیسینسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--190.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017580صاحبهبدرالدیناکرامیکرام الدیننسوان رحمن مينه ـ186.327دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K20000353صاحبهمحمدظاهر-محمدعالمصوفی قلعه186.253دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K19006647صاحبهیارمحمد-طوی محمدترابی182.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14007201صاحبهمحمدنسیم-محمدیاسیننسوان نمبر 2177.872دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربدخشان
K03000842صاحبهحفیظ الله-محمداللهنسوان محمدآغه174.337واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10005105صاحبهازرالدین-ذین الدینامر خيل172.551دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10002584صاحبهمحمدعارفسرفرازمحمدوارثبي بي حوا170.778واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01036853صاحبهعطاالحقزرگیبابه جاننسوان ميـــــــــــــرزمان خـــــــــــان168.69دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکابل
K19010939صاحبهصالح محمدصالحخیرمحمدبي بي زينب163.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K27002408صاحبهمحمدهاشم-محمدقاسمصفیه عمه جان160.382واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K33000866صاحبهمحمدعلی.عیسینسوان درغله چرخ157.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K07007762صاحبهحاجی صبغت الله-ملاعنایت اللهنسوان خواجه علي156.859دارالعلوم جمع اولیا صرف برای اناث ولایت غزنیغزني
K33000116صاحبهعلی محمد-حسنوليعصرسفيدسنگ155.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01010614صاحبهمحب اللهحکیمیمحمدحکیمکشکک153.587واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000154صاحبهحبیب الرحمن-غلام سرورنسوان روضه153.179واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15001386صاحبهمحمدامین-محمدامانزراعت152.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15002972صاحبهعبدالودودنظریبابه قلنسوان الفاروق142.851دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت تخارتخار
K08000030صادرجانقادرجان-ماماجانبالش165.754واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K16004246صادرخانعبدالناصر..حسین علینـمبر2گلميران شهيد220.64دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزبغلان
K32003450صادقحیدر-محمداسحقنسوان رستم320.427دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورباميان
K24000463صادقحاجی عبدالصمد-عیسیذکورتجربوی297.853دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای ذکورپوهنځی فزیک پوهنتون کابلهرات
K01019640صادقحسین بخش-غلام محمدعبدالرحيم شهيد295.984دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01040550صادقنعیم-دیدارشهرک صفا ـ291.075دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K33000407صادقمحمدنبیعسکریمحمدناصر-سنـــــگ تخت289.123دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه بخش نظامی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلدايکندی
K32002380صادقمحمدحسین-محمدعلیذکور مرکز باميان282.173دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکباميان
K24001666صادقنادرمرادیزعفرانمولانا عبدالواسع جبلِي280.263دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24004169صادقغلام جیلانینظریشیرین دلخصوصي هيواد274.917دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24003391صادقجانعلیمحمدیمحمدعلیداشخانه264.751دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K01005770صادقرسول خانکاکرعبدالمحمدحسین خیل263.03دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانکابل
K32004586صادقنجف-علی حسیندره چاشت243.606دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون پروانباميان
K24010474صادقحاجی خدایدادنادریحاجی نادرمـــولاناعبدالله هاتفــــي233.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K31000424صادقمحمد-عطامحمدسلطان شهاب الدين غوري230.042دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارغور
K33002483صادقجان محمد-محمدبخشذکور القان228.628دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیاندايکندی
K24002666صادقمحرابعلیزادهعلی دادذکورجبرئيل216.174دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K19004535صادقلطیفباقریباقرليسه علي قاق215.935دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون جوزجانبلخ
K19000280صادقخدابخش-غلام حسنلیسه خصوصی رهنورد214.315دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بدخشانبلخ
K01013481صادقسیدمرتضیعادلیمحمدحسنشهرک مهدیه--210.595دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانکابل
K32000628صادقصفت الله-عبدالذکورحیدرآباد205.139دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارباميان
K32004766صادقعلی ظفر..موسیبنـي گاو پيتابجوي203.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K10016338صادقشین گل-سورگلبهاولی201.614دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01048070صادقرمضاناکبریمحمدبخشدوغ آباد203.393به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K18000058صادقعلی خان-حسنابن سينا200.121دیپارتمنت انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخسمنگان
K01035064صادقعین الدین0جورهاستادبيتاب198.537واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002489صادقحسین علی-خدا دادذکور سیدمحمدقناد197.868دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K33000760صادقمحمد..ابراهممختلط دهن قل197.101دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K32002772صادقاسداللهمحمدیمحمدرفیقشیبرتو195.02دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانباميان
K32003759صادقابراهم..حیدرشهيدنعمت الله194.918دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K24005530صادقعلی شفا.محمدعیسی-ذکورجبرئیل193.286دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K33002325صادقعبدالمصدیقرضاشيخ بهائي190.275دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیدايکندی
K24006647صادقمحمدرضاییقاسمخصوصی معراج189.36انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19001908صادقمحمدحسینامیریمحمدامیربلخ باستان188.248دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K25000190صادقروزی محمد-سرورشهيد محمدنادر ايوبي184.552دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K33000471صادقنادر..اسماعیلمحمدداد184.33واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K32004591صادقمحمدسلیمانیسلیماندره چاشت183.266دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانباميان
K03001018صادقاکاخیل-تیغون شاهدازری دکرنی مسلکی لیسه183.048دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیالوگر
K02003805صادقمحمدعلینائبیغلام سخیاســــــتقلال181.382واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K32001347صادقگردی حسین-علی احمدمسلکی زراعت177.743دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانباميان
K12000210صادقنعمت الله-اول خانعمراخان176.26دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K12000884صادقحبیب الرحمن-گلبریکوت174.319انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکنر
K32003729صادقاکرمنظریمحمدابراهیمسلطان رباط174.109دیپارتمنت پارا کلینیک پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K21001171صادقمحمدحسن زادهحسنشهيد هاشمي172.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K17003911صادقصاحب زاده گلخانسیدامین جانذکور مرکزی امام صاحب169.16انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K32001801صادقرمضان-غلام محمدذکورسنبل168.94انستیتوت تخنیکی سجادیه نیمه عالی ولایت بلخباميان
K32003983صادقمحمدحکمساحلمحمدهاشمکارته صلح168.766انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K34000464صادقمحمدی جان-عیدارجاننادرشاه کوت163.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01044905صادقمیرزاحسینحیدریناظرحسیندوغ آباد160.434واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032181صادقعلی خان-حسینعبدالرحيم شهيد156.441واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K08000656صادقصحت میر-صالح میرمرکزليسه156.319واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K10000360صادقختک-روښانده سرک154.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003103صادقخان محمد-شاه محمودمحمدموسي شفيق149.826ناکامننگرهار
K01045152صادقمحمدعالم-اکبرخانخوشحال خان148.384ناکامکابل
K31000282صادقعلی خان-محمدامیردهن سرخک139.263ناکامغور
K09001957صادق احمدنورمحمد-حاجی بازمحمدشکرخیل156.979واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K14005541صادق الرحمنبرات محمد-صادقینګانی172.742دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربدخشان
K34003139صادق الرحمنظابطریحانمیراکبرورزه167.137واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10013049صادق اللهمقدس-میرحبیبتريلي224.489دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K10000915صادق اللهجنت گل-حاجی گلتوکل بابا215.746دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K09001067صادق اللهمعلم جانصدیقیعیدت خانخليلان جاني188.179دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K10002920صادق اللهنقیب الله-شریف اللهشهيدمحمدعارف180.973واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03001696صادق اللهاحمدگلنوریمحمداکبرکتب خــيل179.738دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیالوگر
K10012269صادق اللهرحمت پاچا-میرپاچافتح آباد177.718دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19007479صادق اللهعبدالمنیر-الماسمختلط شهیدرحمت الله167.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10007591صادق اللهاحمدالله-عمرخیلشيرزادومرکزی لیسه165.175دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K12001521صادق اللهمحمدزمان-عجب خانکرنگل158.733واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K14001981صادق اللهعبدالحمیدحمیدیغیاثمرزامحمدبني153.546واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K34003795صادق اللهقابیل جانافغانحکیم خانالکده144.865ناکامخوست
K12001514صادق اللهمحمدیاسین-محمدرازقچپه دره141.036ناکامکنر
K10005975صادق اللهمحمدکرم-فضل اکبرقلعه جانان خان139.299ناکامننگرهار
K34002417صادق بی بیمحمدافسرخان-گل معیدداخي177.748واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34004407صادق جمالنورجمال-حاجی زلمیجاجي ميدان156.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01014834صادق خانفضل الرحمنرحمان زیحبیب الرحمنعبدالغفوراحمدی196.812دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانکابل
K10004568صادق خانعتیق الله-علی اللهفقرالله163.556دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34004920صادق زمانبهادرزمانصادقیخان زمانليسه لکن157.905واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000338صادق شاهمحمد الدین شاه-گل نایب خانالمری175.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01035876صادق علیعلی ظفرملعلی اصغرسيداسماعيل بلخي310.075دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخکابل
K33002403صادق علیعلی جان-بوستانذکوراسکان188.311دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهاردايکندی
K34002584صادق ولی خانشیرغلام-عبدالکبیرمحمدصديق روهي167.676واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24004827صادقهحاجی رحمت الله-صفرمحمدمهري هروي257.703دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01013133صادقهغلام دستگیرقادریغلام رسولنسوان علامه قاری نيک محمد216.045دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01050067صادقهنصرت اللهکریمیحفیظ اللهاداره و اقتصاد جمهوريت190.301واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17003374صادقهمرجان-شیرجان-خديجه الکبرا187.383دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01039073صادقهصالح محمدقاضی خیلولی محمدنسوان ده دانا186.547واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000926صادقهخواجه عبدالوهاباحدادیخواجه عبدالقیومنسوان اميرعلي شيرنوائي184.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K03000909صادقهسیدعبدالحمیدحمیدسیدسلطان حمیدنسوان بي بي فاطمه زهرا180.904دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K19014043صادقهذبیح الله-میرسعدوقاصفاطمه بلخي179.269دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K17004657صادقهعبدالعلی-براتبــي بـــي عايشه صديقه177.681دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکندز
K07003003صادقهاحمد علی-جمعه علینسوان پشت چوب165.705واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01022140صادقهعبدالمتعال-محمد نظامبي بي سروري سنگري165.555واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002245صادقهمبارک شاه-بابه شاهفاطمه الزهرا160.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K05002793صادقهنورالحق-عبدالحقنسوان علي خيل148.247ناکامکاپيسا
K25000095صادقیسیدمحمدافغانمحمدنورابن يمين جوين195.164دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسفراه
K34002541صادوخانصالح خان-مومین خانمحمدصديق روهي156.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K09000986صادیقتاج محمدصادیقامان اللهسلام خیلولیسه158.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K06000801صارمدرمحمد-نظرمحمدسفيد چهر142.873ناکامپنجشير
K10005425صارم خانمصری-فدامحمدشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه169.444واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24001466صاعقهمحمدصدیق-غلام سخیگوهرشادبيگم199.017دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01011714صاعقهعیدی محمدمحمودیسیدمحمودنسوان علامه قاری نيک محمد195.09واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001369صاعقهبسم اللهرحمانیامین اللهمحجوبه هروي188.54انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01021668صاعقهغلام حیدر-محمد نعیمابولقاسم فردوسي141.214انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K12001934صافۍملنگ-عبدالرسولڅوکۍ نجونو لیسه175.906دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K34000574صافی الرحمنعزیزالرحمن-میرزاجانلندر144.942ناکامخوست
K34000068صافی اللهمحمد جنان-زکیم خانايـوب خيل248.852دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدخوست
K34004647صافی اللهمیرقبادخانجبارخیلکاکایليسه لکن167.221واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19002393صافیهحاجی محمد امین-حاجی غلام رسولنمبر2صلح شهيدمزاري153.508دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K24001742صاقبخان گلایوبیحاجی گل محمدمولانا عبدالواسع جبلِي189.863انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01035559صالحگلاجانصدیقیمحمداسمعیلابراهيم خليل الله281.769دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخکابل
K32002878صالحجان محمد-گل احمدسرخدر186.471واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K31000634صالحاحمد-ابراهیملیسه زراعت182.792دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K09001430صالحرسول خانرسول زئیجنت گلبابوخيل بنگش177.949واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K14005453صالحسعادت-محمدیوسفینګانی177.864واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K05002976صالحمرنی-بهرام گلشهيدقدرت الله162.126واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K31000313صالحمسلم-محمدحسینذکورسفیدچشمه144.769ناکامغور
K17005709صالحعبدالاحد-حاجی عبدالحکیماستاد غازی خان142.827انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K09001145صالح الدینخواجه محمدصالحغلام رسولپتان164.853واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K34003751صالح الدینحفیظ الدین-حکیم الدیناکاکهول157.064واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12003167صالح الرحمنمحمدسراج..رازمحمدکورباغ177.503واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K17000763صالح الرحمنعلی محمد-عبدالحمیدشهروان148.478ناکامکندز
K01044300صالح اللهمیرعطاصافیخیالیعبدالحي حبيبي173.829دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K34003102صالح خانفقیرجان-صالح جانالفتح235.004دیپارتمنت منمنت واداره تشسثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پکتیاخوست
K01008677صالح خانعلی شاه خان-علی خانچهاراسياب163.679واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007143صالح محمدغلام محمدرسولیغلام رسولسلطان غياث الدين غوري290.36دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K01025110صالح محمدداد محمدسلیمانخیلولی جانرحمان بابا268.876دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01026273صالح محمدسعادت-عربقابل بای255.75دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K01051303صالح محمدگل محمد-دین محمدنصرت250.558دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارکابل
K24011160صالح محمدغلام حبیبمحمدیغلام محمدذکور فوشنج221.005دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K07005137صالح محمدحاجی نیازمحمد-حاجی عقیق احمدسيد احمد مکه ئي210.364دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K27001376صالح محمدمحمدالله..ملا عبدالکریماحمد شاه بابا205.676دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K01025732صالح محمدنورمحمد-ملا عبدلرحمان بابا205.061دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K27003109صالح محمدنظرمحمد-عبدالرشیدخارج مرز198.261دیپارتمنت آموزش کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01042340صالح محمدامام حسینحسینیغلام حسینغلام محمدغبار196.984دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارکابل
K16004250صالح محمدنورمحمدنوریدوست محمدنـمبر2گلميران شهيد193.585دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K03002402صالح محمدنائب خان-بهرام جانکاریزها192.774دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارلوگر
K27002131صالح محمدعبدالمحمدسجادعلی محمدشيخ زايد روزنتون190.174دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K15007527صالح محمدسرداریولداشفتح محمدنسوان باغبايان184.586دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K05002990صالح محمدعزیزمحمد-عبدالقادرمحمد ايوب شهيد183.024دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K19001292صالح محمدمحمدنعیمحسینیمحمدحسنفیلسوف صدیق افغان182.81دیپارتمنت علوم خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K34002459صالح محمدمحمدحکیم-میرغمیداخي182.759دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K19012207صالح محمدجان محمد..باغ محمدنوارد کوتکی181.403دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K06001885صالح محمدنورعالمامیریگل عالمذکوربادقول179.719دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهپنجشير
K28000547صالح محمدحاجی سردارمحمد..اغامحمدخلچ174.475دیپارتمنت زبان وابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K15000746صالح محمدجمال الدین-حاجی قربانابوعثمان تالقاني174.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15003225صالح محمدعبدالباقیحیدریحیدربایبشيرآباد172.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19007015صالح محمدبازارمرادیغوث الدیناستاد وجدان172.391واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14004081صالح محمدخان محمد-خال محمدسرچشمه169.473دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K23000095صالح محمدرمضاننورزادنورمحمدحنظله بادغيسي169.188دیپارتمنت جیولوجی و معدن پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریاببادغيس
K19012420صالح محمدحسن خانحسن زادهبای محمدنوبهار بلخ168.928دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبلخ
K28001467صالح محمدحاجی سیدمحمد-عبدالصمدچاه انجیر167.427دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K14004596صالح محمدمحمدشاکر-محمدصابرذکورده بازار167.115دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاببدخشان
K01024114صالح محمدفیض محمدچکریتاج محمدغلام حيدرخان163.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K30000152صالح محمداحترمحمد.دوست محمدسیدال خان163.869دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K19012132صالح محمدمحمدگل..خان جانسید یحیی عمری163.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K30000417صالح محمدمحمدغنی..یارمحمدشاه زمان163.624دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K05002507صالح محمدامیرمحمد-صاحب دادعبدالمبين شهيد163.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10004444صالح محمدگل محمد-حاجی تاج محمدحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه160.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14002079صالح محمدخال محمد-گل محمدبيخواه159.862واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K03002621صالح محمدحاجی غمی-خانبابوس158.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01010637صالح محمددادمحمد-گل محمدده يحي156.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15006455صالح محمددولت محمد-گدامحمدحضرت عمرفاروق156.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10007392صالح محمدصدرایوب-خان شریفمسلکی زرعت پچیراگام156.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K27000684صالح محمدگل احمد-حاجی محمدمحمود طرزی155.208واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K14006356صالح محمدیوسف-رحمت اللهپل زریبان155.002واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K31001207صالح محمدگل الدین-شمس الدینتحت غلمين149.495انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت غورغور
K28001452صالح محمدعبدالرشید-اخترمحمدچاه انجیر148.407ناکامهلمند
K28001269صالح محمدحاجی اخترمحمد-نصرالدینغازی امان الله خان148.383ناکامهلمند
K22001545صالح محمدعبدالرحیم-غلام محمدتجربوي عربخانه144.897ناکامفارياب
K01043847صالح محمدفیض محمد-شیرمحمدسيدالناصري142.535ناکامکابل
K10005939صالح محمدسیدعالم-لعل خانقلعه جانان خان134.067ناکامننگرهار
K01030954صالحهرمضانرسولیغلام رسولسوريا273.401دیپارتمنت پالیسی عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K20000825صالحهسلطان محمد-محمدشاهگوهرشادبیگم271.916دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای اناث پوهنتون شیخ زایدجوزجان
K24001281صالحهرضا بخش-عیدمحمدسیدمحمدقناد268.321دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01028791صالحهمحمد علی-رجب علیرخشانه268.172دیپارتمنت پالیسی عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K19010746صالحهرمضانرمضانیخیراللهامام حسن مرغزار266.67دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیابلخ
K07006534صالحهعصمت الله-ابراهیمنســوان مغلان262.878دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتغزني
K07004687صالحهبرات علیپارسارمضانعلینسوان چوب بدرزار257.418دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیکغزني
K01010065صالحهاحمدجاناحمدیغلام سخیخصوصی شکوه249.256دیپارتمنت میخانیک صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K24000275صالحهمحمدامینمحمدیعلی احمدنسوان جبرئیل247.214دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K01024636صالحهعبدالقدیرعظیمیخیرمحمدنسوان ام البنین--246.962دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01011916صالحهمحمدظفرنیازینیازمحمدلیسه محمدموسی مجددی243.728واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040830صالحهطاهرخان-جمعه خانشهرک صفا ـ240.577دیپارتمنت سیستم های اطلاعات جغرافیایی صرف برای اناث پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K24001519صالحهعبدالستار-محمدایوبگوهرشادبيگم238.457دیپارتمنت زبان ادبیات آلمانی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01032913صالحهعلی بخشعلی زادهاسمعیلنسوان سید الشهدا236.754دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01014481صالحهقربانعلیگوهریعلی گوهرشهرک اميد سبز235.05دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01030375صالحهمحمدحسنحسن زادمحمدقربانشهيدسرداد محمدداودخان231.52دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K19006901صالحهمحمدرضینبی زادهمحمد نبینسوان 1 یولمرب231.113دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K24006059صالحهغلام قادرمایارسیدعالمنسوان فکری سلجوقی226.827دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلهرات
K01014060صالحهامام علیاحمدیبرات علیزرغــونه222.994دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07004528صالحهعبدالخالقاحمدیمحمدعیسیشاهيارسلطان الميتو217.961دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K19002445صالحهقمبرعلی-عوضنمبر2صلح شهيدمزاري216.02واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K27002386صالحهحاجی محمدیوسف-حفیظ اللهصفیه عمه جان214.785دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکندهار
K01033870صالحهمحمدعلی-سلطان علیزينب کبرا214.306دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K02001322صالحهمحمدحسنفیروزیمحمدعلیراقول211.905دیپارتمنت کیمیا پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیميدان وردگ
K07004536صالحهمحمدامین.کلبی حسننسوان باطو209.717دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخغزني
K01013357صالحهرمضان علیعطاییعلی احمدشهرک مهدیه--207.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031683صالحهمحمدحسنرحیمیعلی جمعهسوريا207.274دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01034514صالحهشیرین آغاساداتسیدپادشاهنسوان شهرک وحدت207.213دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکابل
K24006623صالحهحاجی گل محمد..غلام محمدخصوصي هيواد206.935انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01052281صالحهاسحق..عوض علی-خارج مرز205.476دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01017605صالحهخان علیحسینیقربان علیزرغــونه203.589دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K15003048صالحهمحمدداودمبارزامام نظربولک ورته بز200.405دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلختخار
K15004805صالحهعبدالکریمعزیزیعبدالعزیزنسوان بي بي مريم200.044دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K01029922صالحهمحرم علیعلی زادهعلی مرداننسوان سید الشهدا198.252دیپارتمنت هایدرومیترولوژی صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K14002894صالحهامیرمحمد-حیت محمدنسوان الجهاد195.665دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K01018144صالحهمحمدحسین-خادم حسینزينب کبرا193.492واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001958صالحهمحمدعلی-قمبرنيطاق193.396دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخباميان
K01032997صالحهسیدابراهیمعلومیسیداحمدچهل دختران -191.952واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24009668صالحهسیدشریف-سیدعبدالوهابنسوان امام شش نور191.634واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01018152صالحهعبدالکریم-غلام حسنزينب کبرا191.565دیپارتمنت ادبیات نمایشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K32001315صالحهمحمدعبادیعوض علیذکور سچک191.392دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K19007146صالحهزلمییعقوبییعقوبقزل آباد190.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07002610صالحهمحمدحسیناخلاصینبیشمس المحصلین190.056دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K01028801صالحهمحمداسمعیلنادرینورمحمدنسوان ملکه ثريا189.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040431صالحهمحمدقاسم-محمدظاهرنسوان زليخا188.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006410صالحهقندآغاسبحانیسبحان شاهمولوی محمد حنیف بلخی188.005دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01045964صالحهمحمدصابرولی زادهمحمدیونسذبيح الله عصمتي186.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000434صالحهارتق-جمعهقره کينت186.146دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K14005076صالحهبحرالدین-محمدیوسفنسوان دوآبه186.138دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخاربدخشان
K15004004صالحهمرادبیک-علی محمدبی بی رقیه186.127دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K04003892صالحهمحمدظاهرمحمدیتوکل شاهحره جلالي185.226دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K01022684صالحهعبدالحبیب-ملا احمد جانبي بي سروري سنگري185.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005706صالحهمحمدعارفسادات حسن زیمحمدحسننسوان ابوزيدبلخي183.072انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K24008764صالحهبسم الله-جمالاستاد فکری سلجوقي183.071انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K27000212صالحهحاجی نصرالله-حاجی حبیب اللهمحمود طرزی183.035دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K07000482صالحهمحمدعارف-محمداسلمجهـــــان ملکه181.184واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07005654صالحهغلام حسن-علی حسنني قلعه179.76دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K33003283صالحهمحمد اکبرشریفیعلی حسین-سنـــــگ تخت179.607دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K15004459صالحهمحمدالله-ملامحمدخاننسوان نمراول177.722دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K15004160صالحهفضل-نورمحمدنسوان میرملا177.113دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانتخار
K10001167صالحهمحمداکرم-محمدهاشمسيد جمال الدين176.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K33000839صالحهحبیبتالقانیغلام حسینذکورنوه عبدی176.009واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K24002216صالحهکاظم علی-رمضان علییادگار175.635انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K27002225صالحهعبدالله جانمحمدیبازمحمدنازواناعالی لیسه174.752دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K27000209صالحهحاجی محمداسحق-محمدنبیمحمود طرزی174.725دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K32004240صالحهمحمدعلی-محیب علینسوان مرکزباميان174.459انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K14008569صالحهعبدالغفور-عبدالحمیدباغمبارک174.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01049617صالحهمحمدابراهیماحمدیاسمعیلخصوصی تلاش174.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017305صالحهعبدالخالق-میرزامحمدمحمدآصف مايل172.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002528صالحهسیدجوادمصطفویاحمدعلینسوان بامسرای172.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01040237صالحهمحمدبشیر-عبدالستارنسوان زليخا172.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001225صالحهسیدحسین علیحسینیسیدمحمد علینسوان القان پالج172.343دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01027648صالحهمحمدعلی-سیداحمدشاهآزادی172.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01030755صالحهمحمدحسینسخاحاجی سخیدادنسوان فاميلي هاي ريش خور170.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001952صالحهمحمد امینبهزادمیرزاحسیننسوان غوچان170.675دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بامیاندايکندی
K15004559صالحهجمعه خاناکبریمحمداکبردرقد169.247دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K33003576صالحهمحمدامیرصالحیخادمحسنک169.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K10004092صالحهحاجی محمد..عبدالمجیدبي بي عايشه صديقه168.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01013265صالحهزیدالله بیگبیگ زادحاجی محمدگلنسوان غازي محمدايوب خان168.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002071صالحهیارعلینوریکوهدادقول خول167.575دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K15002761صالحهعسکر-امام علینسوان بي بي هاجره167.344انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K19008362صالحهمحمدنذیر-امراللهسید یحیی عمری167.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19014175صالحهغلام حیدر-غلام حسنامام محمدباقر166.897دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K32003502صالحهسیدحسین-کاظیمنسوان مرکزيکاولنگ165.939واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K19012835صالحهمحمدنبی-نوروزفاطمته الزهرا165.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07005384صالحهمحمد کاظیم-غلام حسینالمهدي165.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33000162صالحهلعل محمد-غلام علیذکورقوچنقی165.574انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیاندايکندی
K33001245صالحهشیرعلیحسنیحسننسوان القان پالج165.345انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K01053690صالحهزلمی-محمدحسینسلطان راضیه165.343واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007401صالحهدوست محمدحضرت زادهحضرت گلخالدابن وليد164.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01037389صالحهمحمدعثمان-عبدالباقینسوان سردارکابلی163.979واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000504صالحهامین اللهعبیدیعبیداللهنسوان فکری سلجوقی163.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07004135صالحهسیدمنور..سیدعبدالعزیزحوتقول انگوری163.679انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K14007407صالحهسلامت شاه-خدارحمحلیمه سعدیه163.452واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22002812صالحهعبدالرحمن..داملابرهان الدینجرقلعه گرزيوان162.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K07004629صالحهنعمت اللهعلیزادهدولت حسینصالحي زيرک162.079واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19007362صالحهمحمدنسیمعلمیارمحمدعلمابوالمعشربلخی162.022دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K14003207صالحهمحمداصغر-محمدانورتجربوی شورابک160.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15001517صالحهرمضانیرحیمیبابه خانليسه نسوان کبيرشهيد160.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07004660صالحهخدادادسازگارمحمدعوضقول بیدک علودال160.265واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15004307صالحهامام علی-بایمرادنسوان مينگي چقور160.194واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K05001664صالحهشرین خان-نکو خاننسوان قاضی خیل160.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K14005758صالحهامرالدین-محمدظریفنسوان تاجکها159.915دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K07000143صالحهمحمدسرور-محمدحنیفنسوان روضه159.76واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14005307صالحهشیرعلیامیرینورعلینسوان خواهان159.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15004251صالحهعبدالمجید-محکم تاشنسوان حضرت عبدالله158.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14008317صالحهرحمت شاهحسن زادهسیدحسندرمارخت158.649دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K24001447صالحهغلام محمد-میراحمدمحجوبه هروي158.135واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K04000572صالحهفیض الدین-نورالدینصادقي156.97واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K15002010صالحهآغا محمد-جاروکشنسوان آرديشان155.323واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24003035صالحهجمعهامینیغلام سرورنسوان زیارتجاه155.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32001148صالحهعبدالله-سلطان علینسوان مرکزيکاولنگ155.2انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K24007315صالحهبوستان علی-تاج محمدفتح155.098واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33000182صالحهصفدر-محمدعلیذکور نوجک155.096انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیاندايکندی
K16006233صالحهصفی محمداکبر-نورمحمدفاطمه الزهرا154.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01019397صالحهعبدالمعروف-عبالروفغازی ادی153.73انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلکابل
K22004533صالحهقربان.رجبگلی خانه سواش153.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K31001181صالحهعبدالغفور-حاجی اسحقنرمته152.93دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K14007088صالحهسیدانعام الدیناکرامیسیداکرام الدینصمدی152.899واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19005160صالحهسید انور-شاه غلام حسینمحمديوسف خيرخواه151.627واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24009862صالحهخان علی-خادمپهلوان پیری150.058واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K33000388صالحهحبیب الله-سیدحسینذکورتاق عروس148.028ناکامدايکندی
K20002914صالحهخواجه گلیدیساداتقربانبابه علي146.782ناکامجوزجان
K32003201صالحهغلام حسین-فضلی حسیننسوان تنگی سفیدک146.544ناکامباميان
K01041393صالحهعبدالحکیم-شادمحمدخواجه عبدالله انصاري145.072ناکامکابل
K22004537صالحهنورالله-ملانظراللهیولدز144.983ناکامفارياب
K16003028صالحهعبدالفتاح-عبدالحکیمنسوان خنجان144.823ناکامبغلان
K33002347صالحهبومان علی-علی ظفرگنده نيک144.823ناکامدايکندی
K15007230صالحهعبدالفتاح-عبدالبقانسوان 1144.722ناکامتخار
K20000414صالحهمحمداکبر-عبدالواحدقره کينت142.519ناکامجوزجان
K01048086صالحهمحمدرحیمحیدریغلام حیدردوغ آباد141.413ناکامکابل
K20000389صالحهاحمداحمدیرحمت اللهمیرويس مينه140.896ناکامجوزجان
K05002299صالحهمیرجی-سیدخاننسوان محمد اسماعیل شهید137.429ناکامکاپيسا
K18001161صالحهجمعه خانعارفیمحمدعارفنسوان کارته مامورين135.65ناکامسمنگان
K15007851صالحهزلمیمحمدیحاجی محمدبشيرآباد133.679ناکامتخار
K07007962صالحهمحمدابراهیم-سیدعیسینسوان کمک به معارف130.805ناکامغزني
K17005643صالحهنیک محمد-ملانظرمجر118.71ناکامکندز
K17005411صالحهمحمدقاسم.سیدجانبــي بـــي عايشه صديقه102.891ناکامکندز
K19013415صالحه محمدنظرمحمد-گرگعلیقاضي ابوالمطيع بلخي238.428دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانبلخ
K24006149صالحه نامهسید نصیراحمد-سیداحمدشاهپل رنگينه208.781دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K34005100صالحینرضوان الله..موسی جانشهيد محمد داود153.314انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K01010712صالحیهصفی الله-غلام دستگیرپوهاندعبدالاحمدجاويد158.604واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000635صالیح محمدبازمحمد-خیرمحمدخالدابن وليد148.018دارالعلوم مرکز صرف برای ذکور ولایت تخارتخار
K01025677صالیحهاحمدالدیناچکزیشراف الدیننسوان منوچهری--188.662انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K08000160صام الدینقمرالدینصادقشهاب الدینعلي بابا137.31ناکامپکتيکا
K04001483صامتفضل الدینفضلیگلاب الدیندولانه146.271ناکامپروان
K01041789صامدغلام حسین-غلام عباساستاد مصباح165.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003563صامدعبدالمعروف-غلام جیلانیشفق شهید164.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01043768صامعهدولتمحسنیمحمدمحسنليسه عالي شهيدان190.319واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002707صامعهعبدالهادیمحمدیمحمدملانسوان سياگرد غوربند157.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K32004252صامیرهامیرجانامیریعلی خاننسوان مرکزباميان153.322انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلباميان
K15008255صایرهمحمدشریفنیازینیازمحمدبي بي عايشه صديقه139.448ناکامتخار
K14002059صایق اللهمحمدرازقشریفیمحمدشریفارویشاه149.522ناکامبدخشان
K32000905صایقهسیدمحمد-سیدمیرزاخصوصي نمبر1 يکه ولنگ166.817انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلباميان
K01035111صایمهعزیزمحمد-سیدمحمدآمنه فدوی250.575دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K27001219صایمهحاجی عبدالباری-امیرمحمدمحمود طرزی245.75دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارکندهار
K01018679صایمهرازمحمد0جان محمدآمنه فدوی240.42دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01053983صایمهرمضان علی-نادرعلیخارج مرز238.471دیپارتمنت فزیوتراپی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K19006745صایمهعبدالسلام-ملامحمدظریفمحمد هاشم برات227.89دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K06001757صایمهمحمدنبیمحمدابراهیمرحیمیغلام حيدرخان224.573دارالعلوم جامع الانوار صرف برای اناث ولایت پنجشیرپنجشير
K01017255صایمهغلام جان-فقیرمحمدعبدالروف بينوا219.615واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014130صایمهعبدالرزاقجهیدعبدالمنانلامعه شهيد215.947دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K07006155صایمهعبدالقادر-قربانعلیخـــــواجـــه عمري201.985دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K04005106صایمهمحمدنعیم-محمد اعظمعشق اباد200.468دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانپروان
K01015653صایمهمحمدناصرسایتقلندربي بي عايشه صديقه198.302دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K01017471صایمهیقین علی-غلام رضامحمدآصف مايل197.13واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028286صایمهمحمد الله-محمودمحمد موسی شفيیق190.333دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01018220صایمهمحمداجمل-محمدگلنسوان احمدشاه بابا مینه189.834واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002158صایمهمومین خانمومنرحمت خاننسوان حیدرخاني187.932دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K01012917صایمهعجب گلنوریپادشاه میرنسوان چهلستون183.108واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018337صایمهمحمداسلام=سیدعلیآمنه فدوی181.52واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026116صایمهحفیظ الله-حضرت دینقابل بای179.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002185صایمهنجیب الله-حضرت جاننسوان بي بي مهتاب172.201واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10000753صایمهتاج محمدمومندالله محمدبي بي زينب170.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01043888صایمهطلا محمدبیانشاه محمدپلچرخي165.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001546صایمهروح الدین-نورالدیننسوان درزآب162.376واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22002810صایمهغلام ربانی...غلام نبینسوان مولانا امرالله151.824واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K27002569صایمه خانهمایون خانمحمدیحاجی محمدزرغونه انالیسه نمبر2167.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K05000814صایئمهعبدالحنان-محمدایوبنسوان غازي بيک خيل213.419دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکاپيسا
K01017467صائمهگشتی-غلام شاهزينب کبرا224.111واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010165صائمهمحمداسرارثابتمحمدحبیبشيرگر174.837دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K33002787صائمهحیدرعلی-امیربخشنسوان بی بی نرجس170.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01018195صائمهعبدالرازق-عبدالخالقنسوان احمدشاه بابا مینه148.028دارالعلوم اسلامیه صرف برای اناث ولایت لغمانکابل
K24009852صائیرهضامندانشغلام حسننسوان وزیرفتح خان226.347واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01042180صباعبدالمحمدمشعلگل محمدنسوان ميـــــــــــــرزمان خـــــــــــان263.529دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K10012123صبااحمدسیرعارفیشیراقابي بي حوا238.293دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K16002494صباقدرت اللهحسین خیلحاجی وزیراحمدفاطمه الزهرا157.561واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14008644صباسلیم شاه-غلام شاهحلیمه سعدیه147.968ناکامبدخشان
K01033352صباءاحمدسیداحمداحمداحمدگلنسوان محمد اکبر خان پامير205.983انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K15001991صبااللهعزیزالله-طوره خاندشت قلعه171.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14000373صبابیگمشاه سیدسیدیسیدشمسنسوان ویر231.452دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبدخشان
K14007204صباحپاینده محمد-کتب شاهنسوان نمبر 2144.454ناکامبدخشان
K16004985صباح احمدنوراحمد-ولی محمدسنگبران217.61دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخاربغلان
K19006925صباح الدینجلال الدین-ایگم بیردیباختر193.057واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14000374صباحتسکندرضیاییشاه ضیأنسوان ویر197.312دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K14004797صباحهمیرزادولت محمدساداتآدینه محمدمخفی153.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008900صباگلذکراللهسمندریسمندرغلام محمد شهيد156.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01029446صبانازعاشق الله-حاجی شیرآقابي بي عايشه صديقه222.787دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارکابل
K01037249صباونرحمت جان-حضرت جانابراهيم خليل الله214.55دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K04002315صباونمحمداعظم-عبدالقدوساولنگ177.249دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانپروان
K04002840صباونمحمد عیسیاحمدیمیراحمدحضرت علي163.802واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K12000385صباونغلام رسول-دایم خانعمراخان163.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K09000628صباونبسم الله خان=سلیمشهید انجینر خیال محمد156.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K01043964صباونطره باز-حاجی هزارگلسيدالناصري156.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001782صباونحسن علی-احمدگلذکورالچین143.133ناکامکندز
K09001455صباونسیدمرجانمسلم یارعلی جاناندوام116.824ناکامپکتيا
K16005191صباوونعبدالجمیلاندرآبیعبدالستارنوبهار222.256دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخاربغلان
K01010130صباوونمحمدداود.غلام سخیخصوصی پامیرنوین204.256واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029061صباوونعبدالمطلب-شاه زمانپروفیسوررسول امین198.922انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K14003175صباوونعلی قلآدینهآدینه محمدسائف شهيد187.678دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبدخشان
K01028928صباووننیازمحمدموسی زیدین محمدپروفیسوررسول امین179.241واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000584صباوونهمایونمحمدینیک محمدشيرخانخيل177.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K12000586صباوونروح الله-طلا محمدعمراخان174.128دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K10008598صباوونکشر-شیرمحمدغا زی زین خان167.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002297صباوونکبیر-عبدالقادیمحًر بن165.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K05003070صبائوننورآقا-حبیب خانخال محمد شهيد151.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16004564صبحان اللهمحمدقاسمصبحانمحمداسلمیاهور142.441انستیتوت میخانیکی نیمه عالی شهر کابلبغلان
K01023231صبرمحمدمنیرمومندمحمدناصرنسوان آقاعلي شمس172.262واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010578صبرالدینمحمدستار-شاه ناصرعاشقان و عارفان168.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004596صبرالدینصلاح الدینصبوریمحمدعارفميرمحمد شهيد165.838دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K16004506صبرالدینعبدالغیاثنیازینیازمحمدميهن رامين163.919انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت غوربغلان
K31000725صبرالدینسعدالدین-عبدالکریمسلطان علاوالدين غوري161.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K16004510صبرالدینامان الدینشریفیمحمدعثمانميهن رامين155.28دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K14003023صبرالدینقیام الدین-نظام الدینمیزگ141.041انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت کندزبدخشان
K15001770صبرالدینمحمداسلمحسینیمحمدحسینوحدت اسلامي133.918ناکامتخار
K16005416صبراللهمحمدابراهیم-بازمحمدحضرت خاتم لانبیا184.503دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K04004802صبراللهنادرخان-داورخانتفهيم القران184.48دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانپروان
K06001200صبراللهمیربچه-لاله میربــــازارک170.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K15005362صبراللهحسنصفریصفرمحمداشرفیه ترشت168.998دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K22002197صبراللهگلمراد-نوربایذکور کوهيخانه167.264واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K16004252صبراللهعبدالمالکرحیمیعبدالرحیمنـمبر2گلميران شهيد165.135واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15005319صبراللهنظری محمدنظریغریب محمدسيد ظهرالدين شهيد163.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10005644صبراللهشیراغا-محمداعظمدثمرخیل کمپ163.473واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15004029صبراللهعبداللهمحمدیعبدالموجودلجده161.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01038254صبراللهعبدالملنگ-عبدالصبورچهار قلعه چهار دهی !160.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001031صبراللهدادخدا-عبدالمنانمعراج الدین شهید158.655واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K24002406صبراللهحاجی عبدالحق-عبداللهذکور فوشنج156.888انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K05000391صبراللهمحمدگل-محمداعظیملیسه تخنیکی نجراب155.354واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01018966صبراللهمحمدسالمهاشمیمحمدعارفغلام حيدرخان149.784ناکامکابل
K05000853صبراللهامین الله-ریدیگلانجينيرحبيب الرحمن شهيد148.456ناکامکاپيسا
K14006343صبراللهعبدالروف-محمدشریفشمس الحق113.475ناکامبدخشان
K16000220صبربانوحسن علی-خوشحالنسوان کلان گذر167.422دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K01015927صبرجانهمحمدایوبطوطا خیلسکندر خانبي بي عايشه صديقه162.051واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018483صبردانهاقبال جان0محمدعمرآمنه فدوی157.581واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001243صبرگلابراهیم-محمدنسوان ام النبین266.033دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلدايکندی
K01033923صبرگلمحمدحسین-حاجی محمدعلیزينب کبرا252.528دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K24000252صبرگلسخی داداحمدیغلام نبینسوان جبرئیل217.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10005533صبرگلحاجی حیات-حاجی نازه ولیخضوصی شینوار216.184دیپارتمنت جیولوجی ومعدن صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24003074صبرگلسخیداد-اسحققواي 4 زرهدار214.419دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخهرات
K07003000صبرگلچمن-محمدحسننسوان قلعه شهاده205.334دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01012949صبرگلمحرم علییعقوبیرستمشهرک مهدیه--200.442دیپارتمنت کیمیا پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19009477صبرگلعبدالغیاث-غلام سخیسیدشاه خان189.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32001878صبرگلارضی-سرورمخطلط فیروزبهار179.667انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01017481صبرگلمحمدجواد-غلام حسینزينب کبرا176.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005477صبرگلعبدالرزاقعلیزادهعلی دوستنسوان تبرغنک174.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33002836صبرگلعلی رحم=عوضنسوان القان پالج174.067دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K33000514صبرگلابراهیم-محمدعیسینسوان مملوق167.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K07006260صبرگلمحمدخلیل-الله بخشبي بي فاطمه الزهرا167.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33001582صبرگلخدابخشمحمدیمیرزانسوان شیرمه165.769واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K33000577صبرگلرمضان-غلام علیلیسه ذکور ورس162.297انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلدايکندی
K07005712صبرگلعبدالعزیزرضاییسیدابراهیمگل کوه157.028واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K32004529صبرگلمحمدعلی-جمعهپتابجوی149.965انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01024926صبرگلمحمدیاسینوحدتمحمدظاهرنسوان ام البنین--148.141ناکامکابل
K04001602صبرگلپیوند-محمدعلیدهن درواز147.914ناکامپروان
K07004377صبرگلجمعه خانحسنیغلامقلياقل144.579انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلغزني
K31001125صبرگلسلطان-غلام علینسوان سفيد آب سرجنگل144.447ناکامغور
K07004761صبرگلصفر..علی بخشنسوان علیاتوشغله142.895ناکامغزني
K16000851صبرگلمحمدحسین-حسینکارته اتفاق127.407ناکامبغلان
K07005727صبرماغلام عباس-علی عطامزاربی بی190.406دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K07002878صبرمامحمدبشیر-موسینســوان میـرادیـنــه148.05ناکامغزني
K07002387صبرماهجانعلی-سلطانگلوی شیرداغ188.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01017942صبرماهاسحق-غلام حسینزينب کبرا187.892دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخکابل
K07001903صبرماهرمضانعلی-محمدابراهیمنسوان شهداي مرکزجاغوري176.361دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارغزني
K01019584صبرماهنصرالدیناحمدیخوش مرادزرغــونه172.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004030صبرماهنوروزعلیحسینیغلام حسیننسوان سيداحمدعلودال113.475ناکامغزني
K01030179صبرمینهمعصوم گلرحیمیخالدینقلعه کاشف225.923دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07003842صبرنثاهرحمت اللهاکبریعلی حسنمختلط طاقچين163.778انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K14007047صبرنساعبدالحکیم..کریمشکر لب147.884ناکامبدخشان
K19008086صبروعلی اکبر-محمد علیبي بي حليمه132.201ناکامبلخ
K01006069صبرونهمحمدنبیصابرینورمحمدنسوان بگرامي238.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000862صبرینذیرمحمد-عبدالحسینصدیقه بلخی168.943دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانسرپل
K24009292صبری گلعبدالسلام-غلام نبیگوهرشاد292.463دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K19001346صبری گلمحمدحسینعلی زادهمحمدعلینسوان بی بی مریم168.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04003489صبری گلنوراحمد-نورمحمدبی بی فاطمه الزهرا132.31ناکامپروان
K01045451صبریالغنچه گلصادقحاجی شیرینذبيح الله عصمتي146.604ناکامکابل
K01046956صبریناعزیزالله-سراج الدیننسوان بي بي مهرو225.109دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01028761صبرینامحمد انور-میرآقارخشانه209.704دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01023349صبرینانورآقافرملیشیرجاننسوان آقاعلي شمس195.208دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K20001926صبرینارحمت الله-محمد اکبرجنرال عبدالحکيم قهرمان194.902دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K17005052صبریناسلطانعثمانیمحمدعثماننسوان مرکزی193.573دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزکندز
K01045799صبریناعبدالهادی-غلام فاروقمخفی بدخشی188.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027440صبریناملامحمد-نیک محمدقلعه بهادرخان188.165واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001041صبرینااخترمحمدهاشیمیمحمدهاشم3نسوان بي بي فاطمه زهرا184.779دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01026768صبریناعبدالرحیم-حکیمقلعه حشمت خان176.244واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006989صبریناغلام رحمنشیرزادغلام ربانیقلعه مرادبيک171.003واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038185صبریناسلام جان-عبدالقدوسچهار قلعه چهار دهی !170.867واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17006036صبرینامحمدعارف-محمدصادقنسوان عايشه صديقه170.637واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01031162صبرینااسداللهنوروزینوروزعلیسوريا170.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20001142صبریناشاه محمد-درمحمدنسوان نمبردوم169.457دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K19012239صبرینامحمدشفیع..عبدالرحمننسوان توخته169.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20000123صبرینادین محمد-بازمحمدعيد محله168.903دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K15003614صبریناعبدالودود-ناظمنسوان نمراول168.503واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03000884صبریناعیدمحمدفیضیفیض محمدنسوان بي بي فاطمه زهرا167.914واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K20001266صبرینامیراکبر-محمداکبرقزانچي بابا167.525واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19001057صبرینامحمدرحیم.محمدشریفشفيق بلخِي167.059واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K21000860صبریناعبدالحمید-جمال الدینلیسه عالی نسوان جوزجانان166.854واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K20000035صبریناعلی محمد-جورهعربخانه163.919واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K06001796صبرینامحمدنوررحیمیمرزارحیمنسوان بادقول162.252دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهپنجشير
K20001544صبرینامحمد هاشم-عبدالمجیدالحاج عبدالرشيد دوستم161.962واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K20002763صبریناکریمشریفیمحمدشریفنسوان مصرآباد159.128واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15002638صبریناعبدالحمید-محمدحسننسوان بي بي هاجره158.45واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01012318صبرینامحمدامینرحیمیحاجی عبدالرحیمنسوان سیدال ناصری157.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001554صبریناامیرمحمدروشنحاجی روشننسوان بي بي آمنه156.847انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K20000866صبرینانجیب الله-حاجی براتگوهرشادبیگم156.778واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01021689صبرینامحمد نادر-محمد انورابولقاسم فردوسي155.46واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000116صبریناحاجی جان محمد-امام الدینعيد محله154.861دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K19006721صبریناظاهرمحمدیجمعه خاننسوان 1 یولمرب153.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01044963صبرینامحمد مسعود-محمد قدیردرخاني153.539انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K17003555صبریناقربان شاه-دادمیرنسوان بي بي خديجه الکبری153.285واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K03000702صبریناعبدالباقیقریشیمحمداکرمنسوان جويک151.482دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K03000527صبریناصاحب الدین-جمال الدینسفیدسنگ147.652ناکاملوگر
K20001697صبریناعبدالصمد-عبدالغفارخديجه جوزجاني144.791ناکامجوزجان
K15005460صبرینامحمددادمحمدیسخی دادبي بي حوا142.697ناکامتخار
K24007778صبرینامحمد جعفرهاشم زادهحبیب اللهخصوصی عصر نوین141.453دارالعلوم محمدیه صرف برای اناث ولایت کندهارهرات
K03000728صبریناسردارحمیدحمیدیسراج حمیدنسوان جويک139.531ناکاملوگر
K01053240صبریناشراب الدینصدیقیحاجی محمددین-خارج مرز138.791ناکامکابل
K15001529صبریناحاجی محمدنبی-حاجی غلام نبیليسه نسوان کبيرشهيد136.142ناکامتخار
K19009184صبریناعصمت الله-ولی محمدفاطمه بلخي135.98ناکامبلخ
K01015182صبرینهسیدعبدالطاهر-سیدعبدالودود-ناهيدشهيد276.793دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K17004356صبرینهعبداللهنبی زادهمحمدنبیقنجوغه188.067دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K14007778صبرینهرستم بیک=امام بیردیسرچشمه149.635ناکامبدخشان
K01040790صبرینهپوند-حسین بخششهرک صفا ـ146.236ناکامکابل
K24004779صبریهشراف الدین-عبدالواحدهيواد318.794دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01017828صبریهخان پادشاهسروریولی محمدنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--288.752دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K24004380صبریهعبدالصمد..محمدسردارمحمد داودخان شهيد287.102دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K01018715صبریهاحمداللهاحمدیارگل احمدزرغــونه274.94دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K20000881صبریهعبدالخلیل-غلام حیدرگوهرشادبیگم259.307دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخجوزجان
K24008894صبریهسیدعطاالله-سیدحبیب اللهآتون هروي207.764دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24010393صبریهغلام حضرت-گلزارنسوان تجربوي200.232دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K20002959صبریهسیدمحمود-سیدجنیداللهالحاج عبدالرشيد دوستم191.402دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K01040352صبریهمحمدسخیحبیبیحبیب اللهشهرک خراسان188.638دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K01029591صبریهمحمدرحیمدفیقمیرافغاننسوان ملکه ثريا188.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007136صبریهادهم-منصورفتح188.073دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K15001666صبریهفضل الحق-عبدالحقنسوان شهرکهنه172.742واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01036471صبریهمحمد امینمحمدیخیرمحمدنسوان ده دانا172.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002367صبریهعبدالسلام-جمعه خان-مالان163.963واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10013344صبریهمنگل-عبدالقیومالایی عالی لیسه163.923واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24010994صبریهمصطفیعظیمیمحمد عظیمسرآسيا163.415دارالعلوم جامع شریف صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K24003460صبریهمحمدشاه-نظرمحمدتوبریان161.956واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01036849صبریهرحیم الدینرحیمیمحمدشریفنسوان ده دانا160.045واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011196صبریهعبدالجمیلدوستعبدالکریمنسوان ايميني157.242واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003782صبریهسیدعثمان..سیدعطانهرسعيد156.332واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24010940صبریهنظام الدین-محمد یوسفکاشفی155.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001776صبریهآقاگلنظریجمعه گلحضرت عمرفاروق154.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01038771صبریهعبدالواسیع-محمدسمیعشهرک پامير151.617واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000830صبریهمحمدقاسمیونسزادهمحمدیونسنسوان عالم خيل148.248انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابللوگر
K24005905صبریه نامهسید داود-غلام فاروقپل رنگينه168.67واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10003631صبعت اللهاحمدشاه-محمدظاهرکوت181.715دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24006828صبغت اللهحبیب الله.فخرالدینعبدالقدیرغیبتان325.287دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01020137صبغت اللهعنایت اللهچمناحمدگلاستقلال311.922دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K24007290صبغت اللهمحمد عسل-سلطان محمدسلطان غياث الدين غوري297.685دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K24003251صبغت اللهاسماعیل..اخترذکور مرکز شیندند289.259دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K14006375صبغت اللهعبدالحمید..علی خانوخشي285.383دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهاربدخشان
K01039854صبغت اللهشیراجان-معراج الدینمحمدفقيرفيروزي284.337دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K24000537صبغت اللهحمیداللهمحمدیفضل احمدذکورتجربوی274.908دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K02001148صبغت اللهسیدجاندلاوردلاورآبگذار272.363دیپارتمنت نرسنگ صرف برای ذکور پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلميدان وردگ
K07001328صبغت اللهاسدالله-محمدیوسفشاکی252.505دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای ذکور پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیکغزني
K17003444صبغت اللهمحمدابراهیم-حاجی شیرمحمدخصوصی سعادت270.429دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکندز
K24008871صبغت اللهعبدالخالق-امیرمحمدغلام نقشبند دشتی269.772دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K17002407صبغت اللهقدرت الله-ملا غلام محمدحضرت علي268.33دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخکندز
K01019215صبغت اللهفیض اللهبیگزادرحمت اللهحکيم ناصرخسروبلخي262.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22000235صبغت اللهآستانقلسنگینمحمدرستمظهيرالدين فاريابي259.177دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخفارياب
K06000999صبغت اللهنصرت میر-میرمسجدیتازه محمد شهید257.485دیپارتمنت مدیریت انکشاف پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای ذکورپنجشير
K01040508صبغت اللهمحمدعلی-محمدحسنشهرک صفا ـ254.672دیپارتمنت گرافیک دیزاین پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K31000816صبغت اللهجمعه خان-امیرمحمدسلطان علاوالدين غوري253.899دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارغور
K01036401صبغت اللهغلام جیلانیفیاضسیدمحمدميرغلام محمدغبار251.158دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکابل
K22000359صبغت اللهشاه پورهدایتیجمعهخصوصي آيدين فارياب248.053دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلفارياب
K01043593صبغت اللهعبدالرشیدنصیریمحمدنصیرمحمداسماعیل حسن زی247.343دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری ) صرف برای ذکورپوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K15004550صبغت اللهمیرزاخان-طورهخالدابن وليد258.86به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استتخار
K18000185صبغت اللهعبدالستار-قرباننمبر2 مرکزایبک244.687دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانسمنگان
K24005212صبغت اللههدایت الله-محمداسلمهيواد243.465دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K02001309صبغت اللهاسداللهامیریمحمدامیربــره خانه کوه بيرون242.504دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلميدان وردگ
K22001673صبغت اللهسکندرعزیزیعبدالعزیزخراسان241.001دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریابفارياب
K01044555صبغت اللهمحمدموسی-شاه بارانخوشحال خان240.577دیپارتمنت تکنالوژی ومعلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدکابل
K15003304صبغت اللهنعمت اللهامیریامیرمحمدداکتر سيدحسين شهيد240.103دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزتخار
K01036347صبغت اللهامیرگلهیوادسیدهاشمميرغلام محمدغبار233.458دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01025144صبغت اللهعبدالمنافحکیمیعبدالحکیمرحمان بابا229.94دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکابل
K24005238صبغت اللهعزیزاحمد-نثاراحمدهيواد228.052دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K24008332صبغت اللهعبداللهعظیمینورالحقخواجه محمد تاکي227.832دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارهرات
K02000591صبغت اللهفضل الرحمنکریمیعبدالکریمحضرت بلال226.447دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارميدان وردگ
K14002275صبغت اللهاحمداحمدیبازارخالدابن ولید224.125دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بدخشانبدخشان
K01008263صبغت اللهمنورشاه-محبوب شاهدوده مست222.999دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K10008221صبغت اللهافغان-عبدالرشیدتوکل بابا222.993دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K27000285صبغت اللهفضل احمد-امیراحمدخيرآباد عالي ليسه221.262دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکندهار
K03000838صبغت اللهخیرالله-عبدالغفارقلعه کهنه221.197دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارلوگر
K22000714صبغت اللهعبداللهچوپانتنگریقلذکوردهندره219.323دیپارتمنت احصائیه وایکونومتری پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخفارياب
K16002417صبغت اللهغلام حضرتفلگمیرزاعلیاستادعبدالرحمن216.577دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخاربغلان
K15006957صبغت اللهحکمت الله-نورعلیترسک چشمه215.899دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارتخار
K16005598صبغت اللهمحمدافضل-محمدانور.الحاج استاد محمدنفیع210.475دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K03002470صبغت اللهخانجانعباسیخواجه نصرتجهادي کلنگار210.333دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتلوگر
K19011175صبغت اللهخدای داد-بیرم قلباختر205.878دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K19000201صبغت اللهحبیب اللهاوریاخیلعبدالستارابومسلم خراساني205.616دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبلخ
K27002687صبغت اللهمحمداسمعیل-فیض محمدتــــيمورشــاهي عالي ليسه205.48دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K06001019صبغت اللهحفیظ الله-محمد حسیناستادبهره مند205.221دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانپنجشير
K07003683صبغت اللهمحمدظاهر-حسن علیالبیرونی جرمتو204.301دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K01019099صبغت اللهمیرزاگل0نواب خاناستادبيتاب202.141دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01007952صبغت اللهاسد الله-حاجی اخترمحمدکشکک205.039به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K15005395صبغت اللهمحمدسعیدسیدیرحمت اللهداکتر سيدحسين شهيد200.457دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارتخار
K01043361صبغت اللهمحمدصادقنظریفیروزمحمداسماعیل حسن زی200.081دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارکابل
K24007263صبغت اللهملامحمد-حسینمـــولاناعبدالله هاتفــــي200.071انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01022235صبغت اللهجمعه خان-چمنهمـــــايون شهيد197.134دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01009017صبغت اللهعبدالهادی-محمدیعقوبصلح عالي ليسه196.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039667صبغت اللهرحمت اللهرحیمیغلام دستگیرغازي196.796واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000222صبغت اللهذبیح اللهاویانیعبداللهسلطان علاوالدين غوري195.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K10011555صبغت اللهعبدالجلیل-سهارگللاغرجوي195.086دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K27001678صبغت اللهحاجی ولی اللهاحمدزیعبدالرحمنسيدجمال الدين افغان193.778دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K02000986صبغت اللهمحمدطاهر-محمدیارالجهاد لنگر193.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K02000834صبغت اللهمحمدصابرصدیقیمحمدصدیقکریم شهید193.468دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K02001097صبغت اللهفضل الهیواحدیعبدالواحدحضرت عمرفاروق(رض)193.385واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K17004313صبغت اللهحاجی نورالله-امام بیردیکلباد191.665دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارکندز
K01028997صبغت اللهمحمدنظریوسفیمحمدیوسفحکيم ناصرخسروبلخي189.86دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانکابل
K01014990صبغت اللهذکریااحمدیمحمدانبیاقلعه کاشف189.678واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007104صبغت اللهنذیرمحمد-مروتدشت فراخ189.402دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K01044360صبغت اللهنقیب الله-میاسیدخوشحال خان188.515واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07008044صبغت اللهعبدالفتاح-حاجی محمدشمس العارفيـن188.365واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K33001766صبغت اللهزمان-انورذکورتمـران188.12دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخدايکندی
K31000256صبغت اللهمحمدیاسین-رمضان جویاهسلطان علاوالدين غوري187.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K16005375صبغت اللهمحمدعتیق-نورخانسراب187.92دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون فاریاببغلان
K02003201صبغت اللهشفیق اللهسکندریملا سکندرشاهامام اعظم187.875دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیميدان وردگ
K07000791صبغت اللهبسم الله-عبدالخلیلوکيل محمدجان کوچي186.876انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلغزني
K28001614صبغت اللهنوراحمد-محمد رحیمشهیدعبدالصمدروحانی186.47دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارهلمند
K27001204صبغت اللهمحمدشفیع-ملا ملوکمیرویس خان نیکه185.494دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K27000195صبغت اللهحاجی سیدمحموداحمدیملااحمدظاهر شاهی184.74دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K18000146صبغت اللهجمعه خانمجیدیعبدالرازقتخنیکی سمنگان184.53دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K19002041صبغت اللهامان الله-حاجی یارمحمدباختر183.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17004698صبغت اللهمحمد الله-چاریقوش تپه183.197دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K14000519صبغت اللهغلام ربانیابراهیمیمحمدابراهیمسائف شهيد181.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K32002691صبغت اللهامان الله-بابه عزیزذکور مرکز سيغان180.953دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K24003231صبغت اللهسیداحمد.حبیب اللهذکور مرکز شیندند180.907دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K15007955صبغت اللهصیف اللهبیکزادمحمدیعقوبمولوی انصاف شهید180.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24001608صبغت اللهحاجی فضل احمد-عبدالخالقشپي جامي180.447انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K15006967صبغت اللهعبدالحفیظ-خیراللهعبدالله قانت شهید179.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K31001553صبغت اللهحاجی عبدالرحمن-محمدمرکزتیوره غور179.073دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون پروانغور
K14003930صبغت اللهعبدالودود..رحمت اللهکذرها178.002دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزبدخشان
K24003508صبغت اللهسیدحبیب الله-سیدامین اللهنوين سفلي177.885انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19004140صبغت اللهاحمدقلاحمدیعبداللهلیسه خیرآباد177.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01055462صبغت اللهبازار-سنگینسيدعبدالله شهيد177.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14002491صبغت اللهعبدالکریمکریمیعبدالجلیلسائف شهيد176.148دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K15004480صبغت اللهظفرخان-محمدانورحضرت عثمان175.857انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزتخار
K03000283صبغت اللهعبدالوکیل-آفریدیذکورمغل خیل175.696دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیالوگر
K15008001صبغت اللهبسم الله-زینکابوعثمان تالقاني175.664واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17005220صبغت اللهغلام علیمرادیخواجه مرادتربوزگذر174.62دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارکندز
K05002987صبغت اللهشیرعلم-حاجی سیدعلمغازي عثمان تگاب174.438دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K30000401صبغت اللهحبیب الله..غلام حیدرشاه زمان174.397دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K17006004صبغت اللهعبدالجلیلجلیلیحاجی عبداللهذکور مرکزی امام صاحب174.346واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K06001299صبغت اللهحفیظ الله-ملا عبدی خانتازه محمد شهید174.304دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپنجشير
K19014238صبغت اللهخال بای-نعیممحمدصديق شهيد174.237دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبلخ
K03002903صبغت اللهحمیداللهعابدعبدالغفورحضرت عمرفاروق173.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K02003499صبغت اللهمحمدجانسیرتعبدالله جانموسي شهيد173.64دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاميدان وردگ
K14005166صبغت اللهطاهرصمدیملاعبدالقادرذکورنوآباد172.59واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K03001640صبغت اللهحبیب الله-نورمحمدبرکي راجان172.366واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K15000591صبغت اللهعبدالاحد-همراه خانتولکي رستاق172.178دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K15005336صبغت اللهعتیق الله-بازارحامــــدي شهيد170.731دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K10006286صبغت اللهعبدالرحمن-حضرت ولیبتی کوت170.551دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابننگرهار
K07006780صبغت اللهعسی محمد-خان محمدسلطان محمديعقوب169.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01046587صبغت اللهحفظ من الله-محمدانورغلام حيدرخان(شبانه)169.31واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17005376صبغت اللهحاجی سیف الله..نوراللهذکورميرشيخ169.176واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K31001173صبغت اللهشاه وزیر-شاه مددسمک169.01دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K19010289صبغت اللهشمس الله-قربان تردینوروز168.907دیپارتمنت زبان ادبیات ترکمنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبلخ
K07007043صبغت اللهعبدالحنان-جلال الدینقاري صاحب جان ناني168.818انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلغزني
K19009131صبغت اللهملا محمد رسولرسولیحبیب اللهاستقلال168.633دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانبلخ
K02001167صبغت اللهمحمدحسن-محمدایازآبگذار167.685دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارميدان وردگ
K19000084صبغت اللهمحمدطاهر..محمدسلطانخواجه برهان167.655دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربلخ
K22002823صبغت اللهخیرمحمدمحمدیخدایدادذکور بادعیسی167.483دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K12002263صبغت اللهحبیب الله-فضل کریمبرنرنگ167.426دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K12003585صبغت اللهحبیب رسول..طالبشهيدمعلم سليم خان167.41واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01038606صبغت اللهحاجی محمد سعید-محمد یاسینچهار قلعه چهار دهی !167.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17003683صبغت اللهمحمدعالمولی زادهمحمدیعقوبذکورکهندژ167.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K11001909صبغت اللهغلام رسول-قمرالدینقلعه نجیل166.9واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K16004380صبغت اللهمحمدیوسف..محمدعمرگلميران165.728دیپارتمنت خاک شناسی و آبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K15004490صبغت اللهحمیداللهحمیدیعبدالحمیدذکورخواجه غار165.618انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت سمنگانتخار
K14007497صبغت اللهعبدالقهار-خدرخالدابن ولید165.462دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K14007015صبغت اللهضیاالحق..مولوی غلام علییاوان165.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10012944صبغت اللهعبدالوهاب-عبدالرحمنتريلي165.25واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17003123صبغت اللهعبدالغفار-عبداللهشپی لیسه مرکزی کندز165.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K18000557صبغت اللهعبدالروف-عبدالقدوسکهنه ايبک164.038دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K24006786صبغت اللهرحمت اللهصادقیعبیداللهاسدالله چشتي163.92دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K22003097صبغت اللهموسیمرادیبابه مرادابوعبيدجوزجاني163.791واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15005122صبغت اللهعبدالمالک-عبدالظاهروحدت اسلامي163.625دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K24002285صبغت اللهعبدالسمیععثمانیمحمدعثمانذکورسیفی هروی163.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K29000174صبغت اللهغوث اللهصمدیعبدالصمدسورغر لسیه163.569دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی زابلزابل
K18001766صبغت اللهفیض اللهفیضیعبداللهانستيتوت زراعت وترنري163.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K20003253صبغت اللهرحمت الله-روزیمولانا اذنب شبرغانی163.457دیپارتمنت زبان ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K19009743صبغت اللهغلام صدیق-قربانغازي امان الله163.413واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20002070صبغت اللهمحمدعلم-عبدالحمیدذکوردرزاب162.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K18000194صبغت اللهعباداللهشریفیحاجی گرگ علیاندروشيرخرم162.179واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K15006652صبغت اللهنجیب اللهرسولیتاشعلیسبحاني162.126واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14006995صبغت اللهعبدالروف-محمد یوسفذکورحميدي162.066دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K15005920صبغت اللهمحمدولیقاسمیجنگیخواسار162.036انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلختخار
K17004803صبغت اللهقاری عبداللهرحیمیملامحمدرحیمذکور نمبر1162.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17004177صبغت اللهقدرت الله-نزیرقل:ذکور امام صاحب162.015واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01009582صبغت اللهشیرعالم-داودنمبر1ميربچه خان162.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K29000247صبغت اللهیعقوب زیپښتون ملعبدالرحمنشیخمتی لیسه161.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیزابل
K15001849صبغت اللهعبدالقدوس-ملامراددشت قلعه161.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17003695صبغت اللهحبیب اللهدلداردلدارذکورکهندژ160.75دیپارتمنت زبان و ابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانکندز
K16005070صبغت اللهرحم داد-محمد دادقاصان160.714واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K18000794صبغت اللهحکمت الله-محمد کبیرايبک160.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K05002200صبغت اللهعبدالقادر-غلام نبیحافظ عبدالمجيد160.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K14008822صبغت اللهمحمد اکرم-محمداسلمغياثي159.992واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K17002692صبغت اللهفضل محمدمحتشمشیرمحمدانستیتوت زراعت158.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K22001134صبغت اللهمحمدانور-گلاب شاهابوعبيد جوزجاني158.818واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K09000960صبغت اللهحاجی شیربتستومانشاولیمچلغو158.662واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K07007552صبغت اللهسلطان محمد-فضل محمدشمس العارفيـن158.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10007400صبغت اللهمجنون...گل محمدحصارشاهي کمپ158.506واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15006368صبغت اللهفرمان-کوهکنحضرت عمرفاروق158.103واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10004778صبغت اللهلالا جان-حضرت جانفقرالله157.121واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K20002034صبغت اللهنورالله-فیض محمدجنرال عبدالحکيم قهرمان156.998انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت جوزجانجوزجان
K15007376صبغت اللهعبدالعزیزعزیزیجوره قلزراعت156.944واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01011348صبغت اللهمحمدحسینیسلمان علیذکور سیدالشهدا--156.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002644صبغت اللهخیرمحمد-عبدالمجیدذکورآقکپرک156.661انستیتوت نفت و گاز نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K15003903صبغت اللهحفیظ الله-حمید اللهعبدالبصيرشهيد156.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K32000894صبغت اللهعبدالله-عبدالواحدذکور مرکزکهمرد156.52واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01006243صبغت اللهروح اللهعربنصراللهده عربان قرغه156.458واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006925صبغت اللهعبدالوارث-محمد عثمانموسهي سفلي155.373واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008290صبغت اللهمحمدنظرنظریصاحب نظراشرفيه ميان شهر155.243واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16000399صبغت اللهمحمدالله-محمدظریفذکورکلانگذر155.07واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17001918صبغت اللهعزت الله-حاجی محمدصابرکوبهي154.99انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K17003702صبغت اللهعبدالمالکملک زادهعبدالعلیذکورکهندژ154.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K14002454صبغت اللهامام الدین..آدینه محمدانار دره153.805واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15006540صبغت اللهنوراللهبهیجفضل احمدحسام الدين شهيد153.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14005902صبغت اللهعبدالعزیز-عبدالعلیگندم قول کلان153.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20002634صبغت اللهحاجی عبدالغفور-حاجی آی نظرمخدوم قلی153.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K03000240صبغت اللهملا شاه محمدعابدیعبدالرسولجهادي کلنگار153.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K02001990صبغت اللهعبدالباری-لونگخالدبن وليدتکيه153.201دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاميدان وردگ
K31000635صبغت اللهشمس الدین-غوث الدینسلطان علاوالدين غوري153.145دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهغور
K22003065صبغت اللهعبادالله-حبیب اللهذکورغذاری153.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K34005216صبغت اللهسوملشهزادههوس خانشهيد محمد داود151.756انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساخوست
K14001258صبغت اللهمحمد الله-غفورمحمودان151.542واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20001280صبغت اللهمحمدسرور-یارمحمدابن يمين151.451واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K24008433صبغت اللهنورالله-نیک محمدتلاب151.43واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10006393صبغت اللهسعیدالله-شریف اللهبتی کوت151.374واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24002897صبغت اللهعبدالطیف-عطاواعظ کاشفي151.358واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01039850صبغت اللهشهبازشهبازیغیاث الدینفاميلي های ريشخور151.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021354صبغت اللهسمیع اللههوتکفولادعبدالهادي داوي150.132واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001524صبغت اللهنورالهدا-محمدکمالاستادبهره مند149.965ناکامپنجشير
K16005138صبغت اللهغلام صدیق-محمد امیدزراعت بغلان149.896ناکامبغلان
K14008291صبغت اللهمحمداصف-یسولخمچان149.872ناکامبدخشان
K01041569صبغت اللهسیدعبدالله-سیداسلماستاد مصباح149.86ناکامکابل
K13000110صبغت اللهغلام محمد-سلطان محمدننگراج149.773ناکامنورستان
K16004568صبغت اللهمحمداسماعیل..امیرمحمدلـکن خيل149.667ناکامبغلان
K04001740صبغت اللهحیات الله-ظفرمحمدابوبکرصديق149.603ناکامپروان
K22002038صبغت اللهمحمدرحیم-نورمحمدتجربوي عربخانه149.557ناکامفارياب
K05003287صبغت اللهمحمدعارف-محمدشریفحیات الله شهید148.27ناکامکاپيسا
K22001811صبغت اللهمحمدایوب-نورمحمدذکورمرکزبلچراغ148.2ناکامفارياب
K23000214صبغت اللهعبدالعظیمپیکانعبدالحلیملیسه شمال دریا148.19ناکامبادغيس
K14002422صبغت اللهمحمدعلی..قربانعلیانار دره148.16ناکامبدخشان
K20001284صبغت اللهحمیدالله-محمدرحیمابن يمين147.791ناکامجوزجان
K11001486صبغت اللههزارمیر..پیرمحمدذکور منگو146.732ناکاملغمان
K10013382صبغت اللهنیازمحمد-عبدالمحمدکان146.327ناکامننگرهار
K15006470صبغت اللهعبدالخلیل-پاینده محمدزرمیخ146.284ناکامتخار
K02001982صبغت اللهمحمد ابراهیم-شیرمحمدخالدبن وليدتکيه146.167ناکامميدان وردگ
K20000509صبغت اللهرحمت الله-ابراهیمابن يمين146.141ناکامجوزجان
K15007157صبغت اللهسید کلان-عبدالصمدسيد عبدالله شهيد144.775ناکامتخار
K12003077صبغت اللهمولاخان-سعادتننگلام144.771ناکامکنر
K14003970صبغت اللهامان الله..جاروبمعروف143.014ناکامبدخشان
K17005374صبغت اللهعبدالرحیم..گلاجانذکورميرشيخ142.93ناکامکندز
K16004963صبغت اللهعتیق الله-سیدآقامولوی سراج الدين شهيد142.816ناکامبغلان
K14007100صبغت اللهعبدالرازق-محمد رسولدشت فراخ142.497ناکامبدخشان
K22000253صبغت اللهمحمدنعیماسیرزادهعبدالاحمدليسه نفيرفارابي141.391ناکامفارياب
K34001097صبغت اللهفتح خانعاطفگل ماتصبريوليسه141.009ناکامخوست
K15007911صبغت اللهشریفشیخ زادهرجبمولوی انصاف شهید140.954ناکامتخار
K02003099صبغت اللهسلیمانزیکاکړککوخانکفتان تاج محمدخان140.735ناکامميدان وردگ
K10005389صبغت اللهعاشق الله.رحمت نورتجربوی139.318ناکامننگرهار
K21000060صبغت اللهمحمدآچل=عنایت اللهقراغو133.969ناکامسرپل
K22001678صبغت اللهآقارحیمرحمانیعبدالرحمنخراسان133.877ناکامفارياب
K16003770صبغت اللهعصمت الله-امان اللهسنگبران125.719ناکامبغلان
K32000850صبغت اللهمطیع الله-حبیب اللهذکور مرکزکهمرد125.502ناکامباميان
K02002287صبقت اللهپاینده باقیحسنیعلی حسندامن خليل215.974دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیميدان وردگ
K07002719صبقت اللهمحمد ایوب-صفدرسلطان مسعود165.302واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24007451صبناجمعه خان-محمد خانبابا زنگی عطا رح168.835انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01039535صبورمحمدنسیمنورینوراحمدعبدالعلي مستغنی217.948دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01046940صبورنصیراحمد-قاری شیرمحمدیوسف بانگی !186.467دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا بینایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K10010021صبوربخت الله-محمدصادقافغان مراد لیسه181.187دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K19007282صبورمحمدزکیزکیمحمدموسیمحمديه169.058انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K10001752صبورعزیزالدین-غلام محی الدینغازي امان الله خان163.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K23000353صبورمحمد امین-سکندرخم عباسي159.954دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K19008462صبورعبدالملک-غلام جاناحمدشاه مسعود158.667واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K25001147صبورحاجی بهادر-حاجی عبدالقادرملامعین فراهی دارآباد153.254دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K10015287صبورمحمدابراهیم..رحیمبربهار153.107واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K22001658صبورمحمدسالمایماقمحمدسلیمخراسان151.284واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K12001240صبورسیدعمر-خواصنورگل149.838ناکامکنر
K24006821صبوردرویش احمد.نجیب اللهعبدالقدیرغیبتان148.086انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت فراههرات
K19004831صبورمحمدکبیر..نظرمحمدغلام جيلاني باختري137.391ناکامبلخ
K25000066صبورمحمدناصرغلام سخیبه نسبت تخطی در جریان امتحان، امتحان داوطلب باطل استفراه
K22004290صبورانظام الدین=خیرالدینیولدز212.358دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخفارياب
K24006485صبوراحمدخلیل احمدامیریامیرمحمدوزيرفتح خان264.714دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیهرات
K24007436صبوراحمدعبدالرازق-عبدالخالقمـــولاناعبدالله هاتفــــي225.093دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K31001493صبوراحمدعطا محمدفاضلفضل الحقده حاجی167.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K24008447صبوراحمدعبدالخالق-صالح محمدتلاب156.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01041196صبوراحمدبصیراحمد-عبداللهخواجه عبدالله انصاري150.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001225صبوراحمدحاجی یارمحمدستانکزیملاعطامحمدحصارک148.186ناکاملوگر
K01041564صبوراحمدعلی محمد-سردارمحمداستاد مصباح142.912ناکامکابل
K21000284صبوراللهمحمدکبیرضیاییضیاءالدینذکورچهاروح179.825دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارسرپل
K14000873صبورخانشاهین قل-پنجشنبهرحمت156.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K04004591صبورشاهمیرجهان شاه.میرزاشاهملالالاجان261.067دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیپروان
K01022970صبورهعبدالصبور-حیات اللهبي بي سروري سنگري175.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001661صبورهملک جانصدیقیاحمدجانخارو157.167واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K15008145صبیحهمحمدصابر..سنگ محمدنسوان بي بي رابعه175.622دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01033969صبیحهخواجه موسی-شیرمحمدپروفيسور رسول امين168.855واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009867صبیریارمحمد-تاج محمدنمبردوم ميربچه خان158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02001136صبیراللهنورخان-عزیزخانحضرت عمرفاروق(رض)160.235دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانميدان وردگ
K07005407صبیرهعبدالعلی-صفدرعلیشهدا غوغه198.313دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K07002142صبیرهگل محمد-رحم ع