حرف ش

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حرف ش

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K10003965شا اغامیراغا-سید الیاسلیسه مسلکی زراعت خوگیانی182.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04005147شا رحمنعبدالملک-عبدالستارذکورگلبهار160.637واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10001548شاآغاشامحمودپتمنشهنوازمياعمرعالي ليسه203.967دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرننگرهار
K04004771شاآقاآقامرزامحمدیملامحمدشيرآقاي شهيد160.256دارالعلوم مرکز صرف برای ذکور ولایت پروانپروان
K05002530شاآقاعبدالمنیر-عبدالعزیزانجينيرحبيب الرحمن شهيد158.453واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19007044شابانومیرویس..میرغلام محمدروشانه بلخي186.691دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K08000952شابرانبختیاراخلاصبابویحيی خیل186.417دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K34000995شابوپادشاه نوس-سعدخانمحمدصدیق روهی نسوان154.916واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K31001594شابوبومیرزاعبدالقیوم-محمداسماعیلمرکز تيوره غور134.273ناکامغور
K07003443شابی بیخادم علی-تاج محمدلیسه قوریه وبخارا174.318واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01027310شاپریصالح محمد-حسام الدینصوفی محمداسلام مین172.236دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K05003524شاپورعبدالشکور..عبدالودودغازي عثمان تگاب210.324دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرکاپيسا
K16005803شاپورعبدالغفور-عبدالستارابراهيم خان203.627دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانبغلان
K01044962شاپورسخی محمد0عطامحمدهود خیل نمبر یک197.027انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01048500شاپورشیرجاناحمدیمحمدعظیمپروژه پنجم 315191.441واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002608شاپورحسینغریب ملحاجی زرششگرنمونوی لیسه184.56دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيا
K09002174شاپورمحمدیوسف-جانانتجربوی گردیز177.515واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K07001587شاپورمحمدرضا-موسیسنائی قریه یوسف172.609واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K04001633شاپورسردار محمد..حاجی سیداحمد-ذکور ميرعلی احمد شهيد167.298واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01011006شاپورعبدالصبورعلمینورعلمبوستان162.303دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاکابل
K16001132شاپورخواجه-محمد الدینشبانه162.303واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01027890شاپورمحمدحکیم-محمدسالمحبيبيه162.04واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001908شاپورعبدالصبورصبوریعبدالقیوممولوي محمدمرادشهيد158.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10011236شاپورعبدالقادر-احمدنورشولاني153.401دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسننگرهار
K14000611شاپورسیدحمزهابراهیمیابراهیمذکور ویر153.38دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاببدخشان
K19007834شاپورعبدالرشیدهوتکغلام نبینوبهار بلخ151.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15001927شاپورخیرمحمد-گدامحمدعبدالله قانت شهید150.158واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01019921شاپورفضل احمد0فیض محمداستادبيتاب144.602ناکامکابل
K03002068شاپوراخترمحمد-غلام حیدربرکي راجان142.679ناکاملوگر
K18000451شاپورمحمد طاهر-امیرانستيتوت زراعت وترنري137.538ناکامسمنگان
K01044212شاپورخانالله محمد-غلام محمدسيدالناصري217.987دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K09000678شاپورخانعبدالرشید-حاجی محمد یعقوبعبدالحي گرديزي176.056انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت پکتیاپکتيا
K17003495شاپورخانمحمدامین-عبدالحمیمآقتاش169.217دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K15002921شاپیرهمیرعزیزاللهعزیزیبابابشيرآباد162.049دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارتخار
K01041217شاپیریعصمت الله-محمدحریفنسوان زليخا196.834دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K01050705شاپیریعبدالصبور-محمدانورعلي احمدخان پوپل176.256واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004416شاپیریآقامحمد-شمس الدیننسوان فندقستان160.346انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساپروان
K01015269شاپیریغلام محمدابراهیمیعاشور محمدبي بي عايشه صديقه146.036ناکامکابل
K14005727شاپیریغلام ظاهر-غلام قادرنسوان ده بازار139.043ناکامبدخشان
K15003786شاپیریصابرشاه..نادرشاهنهرسعيد138.221ناکامتخار
K14008030شاپیریولی محمد-عبدی محمدنسوان سرجنگل128.641ناکامبدخشان
K34002039شاترینهمحمدرشیدخان-نظیربادشاهبی بی خدیجه158.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01022599شاجانمحمدرضا-غلام حسینهمـــــايون شهيد259.056دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K07006242شاجدهغلام رسول-غلام حسنبي بي فاطمه الزهرا151.608واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K12000920شاجهانمحمداسحق-رحمن جانجمعیت لیسه186.409دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K09002139شاجهانغازی جان-سعدینتجربوی گردیز179.386واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10004982شاحیدرخان حضرت-عبدالحناننکړخیل168.948واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07003318شاخانبرات علی-احمدعلیشهيد فياض مکنک191.386دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانغزني
K01037395شاد محمدداکتر دین محمدصالحیحاجی صالح محمدغازي137.566ناکامکابل
K24006668شادابمحمدعارف.حاجی سلطان احمدخصوصي هيواد313.021دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K01039575شادابامان الله-شاه محمودليسه اماني251.027دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01039922شادابپردل-امیرمحمدمحمدفقيرفيروزي236.834دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K05001620شادابشایقحبیبیعبدالحبیبمولوي جلال الدين شهيد231.069دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01049077شادابشهنواز-معراج الدینپلچرخي228.293دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرکابل
K33003548شادابخیرمحمداکبری زادهمحمدسرورجعفريه228.216دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیدايکندی
K19014237شادابمحمدعمر-جمال الدینمحمدصديق شهيد214.129دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K04003153شادابمحمدداود-عبدالعلیمذکور چینکی210.411دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیپروان
K01010562شادابمحمدافضل-گلابعاشقان و عارفان204.03دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکابل
K01026434شادابضیاالحق-حضرت گلنمبر1سيديوسف علمي200.739واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005648شادابجمشید-حاجی غلام سخیخصوصی راهدان200.364واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01049016شادابگل ماجان-اقبال شاهپلچرخي200.043دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K15003920شادابعبدالشکوررزاقیحاجی عبدالرزاقداکتر سيدحسين شهيد198.098دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزتخار
K01038041شادابغلام سخی-عبدالرحمنچهار قلعه چهار دهی !196.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000985شادابگلاب الدینبیک زادهامان اللهسلطان غیاث الدین193.656واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01013453شادابعبدالمتین-غلام ربانیپوهاند غلام صديق محبي193.605دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K01019302شادابمحمد-محمداکبرغازی ادی193.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037428شادابغلام علییعقوبیمحمدیعقوبغازي191.724دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخکابل
K19001018شادابمحمدعارفامیریحمیداللهلیسه ذکور ابوزید بلخی191.456دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخبلخ
K15002473شادابشیرخانشیرزادمنم بیکسيد عبدالله شهيد189.979دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K01010314شاداببوستانقاسمیحاجی گلستانخصوصی خانه نور نمبر3189.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005556شاداببیگی جان-امیرجانفطرت188.33دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K05000475شادابگلاب الدین-عبدالرازقبختيارشهید186.31دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K19013950شادابمحمدشفیع0حاجی حق نظراستادعطامحمدنور184.61انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K15005522شاداباسدالله-غلام حیدرحامــــدي شهيد184.419دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارتخار
K04001160شادابعبدالوحیدرشیدیعبدالرشیدنعمان182.898دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون پروانپروان
K14001167شادابنعیم-سلیمتجربوي بتاش181.166دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبدخشان
K14007580شادابمیرمحمدمحمدینورمحمدالحاج ميرزابهادر177.446دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبدخشان
K14000984شادابعبدالجبارسلیمیسلیمکوکچه176.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01017044شادابمحمدجان-رحیم خانمحراب الدين176.117انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K06001399شادابمحمدشفیع-محمدغوثرخه174.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K06001502شادابعبدالمحمد-عبدالسلامرخه173.945دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیپنجشير
K01041084شادابمحمد پرویز-سیدآقامحمدفقيرفيروزي170.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003494شادابعبدالبصیر-عبدالرشیداستادعطامحمدنور170.502انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01013074شادابمحمدصفر-غلام سرورحبيبيه169.131واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004577شادابعبدالطاهر-ظاهرفياض شهيد168.846دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K10002447شادابشیرافضل-فیض طلبعبدالوکیل167.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01050430شادابمحب اللهعزیزیعزیزاللهانستیتوت فیروزکوه165.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001308شادابعبدالسلام-امیرمحمدابوعبيد جوزجاني165.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K14000686شادابعبداللهفرهمندمحمدعالمسائف شهيد164.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15004151شادابشاه محمودمجیدیعبدل محمدداکتر سيدحسين شهيد163.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01005525شادابعبدالمجیدحکیمیعبدالاحدپوهاندعبدالشکوررشاد162.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000939شادابحمیدالله-عبدالرزاقزراعت بغلان160.503واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01014929شاداباسدالله-غلام غوثحبيبيه160.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003073شادابشاه محمد-محمداللهامر خيل160.175واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04005489شادابمحمدنبی-نورحبیبذکورميدان هوائي بگرام158.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01033737شادابحضرت محمد0محمدحسنفاضل بیک158.664واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002690شادابمیرسعیدسعیدیسیدجلالانستیتوت زراعت156.963واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01049741شادابمحمدابراهیمبیاتجلال الدینخصوصي قدم به قدم156.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003198شادابمحمد یوسف-محمد ابرارکوکچه156.711واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01042284شادابشاآقاقادریعادل شاهنادريــــه155.016واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004459شادابفتح محمدصادقیحاجی آغامحمدليسه عالي باختر154.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K18001381شادابامان اللهامانیعبداللهذکورکوکجر154.746واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01042697شادابمحمدشاهمعصومیمحمدخاننادريــــه153.42واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014939شادابنیک محمدمحمدیاقامحمدعبدالغفوراحمدی152.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000741شادابامیراللهامیریمحمد صدیقحضرت امام يحيی151.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K01009861شادابگل رحمن-عطاواللهنمبردوم ميربچه خان151.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004793شادابشیردل..شریندلذکور اسلام قلعه149.943ناکامبغلان
K16003776شادابغلام محی الدین-غلام حضرتحضرت عمر فاروق رض146.599ناکامبغلان
K01046737شادابشیرمحمد-سیداللهغلام حيدرخان(شبانه)146.502ناکامکابل
K17002965شادابمحمدایوبایوبیمحمدیعقوبنسوان بي بي آمنه146.378ناکامکندز
K15005544شادابعبدالزبیر-بازارحامــــدي شهيد144.722ناکامتخار
K01040341شادابسید افغان-میرافغانمحمدفقيرفيروزي144.391ناکامکابل
K14000947شادابمحمدناصرناصریپیرمحمدکوکچه132.967ناکامبدخشان
K15006165شاداب احمدرحمت الله-حاجی عبدالقیومشبانه تخار170.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01026459شاداب احمدنذیراحمد-شیرمحمدقابل بای162.345واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000881شاداب احمدمحمدعسکر-محمدعمرسنائی161.963واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01042028شاداب حسینعبدالرحمنغفورزیعبدالغفارسوادحياتی شيرپور154.557واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14002820شادابهعبدالاحمد-صفرمحمدمخفی بدخشی184.705دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K01015694شادابهعنایت اللهرحمتیعصمت اللهنســــــــــوان شهرک وحدت179.329دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانکابل
K01027630شادختشیربهادر-آقامحمدخانآزادی172.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006589شادمانسکندر-صفرمحمدبهارستان180.943دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K14004453شادمانمحمدنظر-شادمان بیکغاران157.994واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16005374شادمحمدنظرمحمد-عبدال محمدحضرت خاتم لانبیا167.183واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K16004329شادمحمدسیدمحمداحمدیرجب محمدذکور بنو149.887ناکامبغلان
K08000219شادی خانمحمدشاهفریادیفیروزشاهیوسف خیل179.594دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K10011223شادیگلنسیم خان-بریم خانستن158.773واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17000568شاذاللهعلی محمدفیضیفیض محمد-شيرخان212.89دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکندز
K01044800شاذیهحبیب اللهرسول خیلسیف اللهعبدالحي حبيبي160.046واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045415شاذیهخان محمد0شیراحمدعبــــــــــدالحی حبیبـــــــــی144.78ناکامکابل
K05001320شارخغلام صدیق-محمدصدیقغازی میرمسجدی خان161.865واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K07002501شارضاعبدالرحیم-محمدموسیذکـور جمبود316.481دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخغزني
K30000022شارضاغلام شاه..غلام حسینملامحمدابراهيم300.961دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکارزگان
K07006614شارضااسحق-ابراهیمميرادينه198.78واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14003990شارق اللهامرالله..خدابخشمعروف158.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19011685شاروقلعل محمد-کوکوزیمولانا جلال الدين بلخي177.007دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K15001589شاریقهامام الدین-سلیماندشت قلعه142.698ناکامتخار
K14000238شازاده فلکعبدالحسینحسینیخرمن شاهذکور ویر163.783انستیتوت میخانیکی نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K01035487شازبهعبدالواحدغیاثیدلبرشاهشیخ زاهد بن سلطان193.49واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04000864شازریمحمداحسان-توکلاورتی146.421ناکامپروان
K07003892شازمانمحمدیونس-مولادادابوريحان البيروني165.372واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15006820شازمهسیدجمیلسلطانیسیدفقیرمولوی انصاف شهید142.654دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت تخارتخار
K01029323شازیهمحمدکمینایوبیمحمدایوببي بي عايشه صديقه281.61دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای اناث پوهنتون شیخ زایدکابل
K01042204شازیهعبدالصبور-عبدالفقیرنسوان زليخا262.87دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01032375شازیهحکمت اللهصدیقیرحمن علینسوان بي بي ساره239.118دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01025988شازیهامام الدین-شهزادهقابل بای237.244دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01012332شازیهغلام سخیسلطانیشهبازخاننسوان سیدال ناصری237.194دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K10013376شازیهگلاجان-غازیشمسه پوردنجونولیسه237.075دیپارتمنت مهندسی پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24000377شازیهزوارشاهرحیمیمحمدعزیزنسوان جبرئیل233.564دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K19005825شازیهمحمد حسین-رمضانعلیعلي چوپان229.901دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K10009975شازیهپیرمحمد-گل محمدبي بي زينب224.862دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاننگرهار
K07003228شازیهمحمد تقیسلطانیصمد علینسوان بابه223.286دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهارغزني
K14000270شازیهعطابیکعطائیمیرزاجاننسوان مرکزي222.968دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیبدخشان
K01014352شازیهمحمدحسنبصیرغلام حسنشهرک اميد سبز222.49دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K01028102شازیهعبدالعلی-غلام رضانسوان سپین کلی221.094دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K01018642شازیهعبدالسمیعبرکیبره خانآمنه فدوی220.994دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K15005454شازیهبای محمدسرداشنوراللهبي بي حوا219.676دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزتخار
K01012887شازیهعبدالمتینخالقیعبدالخالقنسوان چهلستون217.183دیپارتمنت فقه وعقیده پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07004716شازیهمحمدعلی.حسن علیخدایداد214.587دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K01051022شازیهمحمدجمعهمحمدیمحمدعیسیخارج مرز214.236دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانکابل
K01030578شازیهمحمدحسنخروتیموسی خاننسوان فاميلي هاي ريش خور212.503دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01032367شازیهرمضان علیمحمدیعلی باباچهل دختران -212.477دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01051016شازیهانورعلینظریقمبرعلیخارج مرز212.232دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخکابل
K01049958شازیهمحمدجاویدطهماسیجمعه خانرابعه بلخي211.443واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000175شازیهصفرمحمد-حیت محمدفاطمه الزهرا210.864دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندزکندز
K12001143شازیهنوراحمد-نیازمحمدبرنرنگ207.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K19002541شازیهمحمدعلمعالمیچارینسوان ام البلاد206.018دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01048628شازیهعبداللهصالححضرت شاهنسوان علامه قاری نيک محمد205.9دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K19008973شازیهمحمدکبیرکریمیمحمدکریممولانا جلال الدين بلخي205.295دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخبلخ
K01018327شازیهعبدالجمیل-عبدالظاهرآمنه فدوی200.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000476شازیهمحمدانسبابریمحمدیونسبي بي زينب198.86دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01011735شازیهگل صاحب-شاه ولیعمراخان195.431واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043495شازیهمحمد نعیم-عبدالقدوساستادمحمدابراهیم خواخوری195.16دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K07007357شازیهعزت الله-عوضنسـوان حيدرآباد193.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07003223شازیهسلمان علی-باباعلینسوان بابه191.428دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای اناث پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K01033838شازیهاحمدعلی-سیافزينب کبرا191.2دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلکابل
K01033315شازیهمحمد معین-احمدزیرخشانه190.346انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K15001726شازیهامان الله-استاافغاننسوان شهرکهنه190.026دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K24007536شازیهعبدالکریم-محمد رحیمبابا زنگی عطا رح189.704دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K07004152شازیهحیدرعلیصفدریصفدرعلیحوتقول انگوری188.308دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K32002188شازیهمحمدزمان-سرورعلیذکور مرکز باميان187.995به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استباميان
K01017729شازیهاحمدحسین-امانزينب کبرا186.64واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016778شازیهنادرعلینیکزادعبدالعلی- - قلعه بختيار186.514واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002733شازیهسیدااسحق-سیدموسیسیدحسن186.146دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K12001915شازیهمسعود خان-محمدانورخاص کنر دنسوان لیسه184.717دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکنر
K01044405شازیهوحیدالله-محمد سلیمانمحجوبه هروي184.569واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018803شازیهغلام رسول-احمدمحمدآصف مايل184.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000796شازیهپایگل-شیرگلبي بي حليمه181.389دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدخوست
K19007354شازیهقلندرقانعگل محمدابوالمعشربلخی181.377دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24003108شازیهوکیل احمداحمدیفضل احمدنسوان میرویس شهید181.141دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01040943شازیهموسی-غلام رسولشهرک صفا ـ181.075واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015318شازیهفقیرمحمد-قادرخانسيد نورمحمد شاه مينه181.048دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K01027955شازیهرحیم الدین-صاحب الدینعبدالرحمن پژواک179.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19014367شازیهلعل محمد-شیرمحمدعابده بلخي177.692دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K10013558شازیهمحمدسلیم-محمدکریملاندي باسول ليسه175.694انستیتوت مسلکی زراعت نیمه عالی ولسوالی ههمند دره ولایت ننگرهارننگرهار
K19000685شازیهعبدالمتینعطائیمحمداللهگوهرشادبيگم174.447دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01018870شازیهمحمدغزالصابریمحمدبقانسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--174.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12003323شازیهعبدالغفور..عبدالغفاربي بي فاطمه کنر174.324دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K17005621شازیهعبدالرزاقفیضیمیرهزارسه درک174.198دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K10003074شازیهوحیدالله-حیات اللهکمپ فارم هده174.146دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K17001862شازیهمختاراحمدرحیمیسیدغلامنسوان نمبر 4174.141دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01047107شازیهمحمدهمایون-شیرمحمدنسوان بي بي مهرو172.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010713شازیهعبدالحلیم-عبدالرزاقسلطان راضیه172.447واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01040676شازیهمحمداکرممحمدیعیدمحمدشهرک خراسان172.43واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010563شازیهرمضان-ایشانقلسلطان راضیه172.023انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01027535شازیهنیازالله-عبدالعلیمقلعه بهادرخان171.169واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011912شازیهمحمدامینسخی زادهغلام سخیلیسه محمدموسی مجددی170.509دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K24001198شازیهغلام علی-نوروزسیدمحمدقناد169.19انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01038199شازیهنظرمحمد-فقیرمحمدچهار قلعه چهار دهی !169.154واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01041977شازیهزین العابدینستاریعبدالستارملالي168.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050047شازیهیوسف شاهپامیریعجم شاهاداره و اقتصاد جمهوريت168.887واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012263شازیهمحمدنسیمنسیمییاسین محمدنسوان سیدال ناصری168.775انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01006073شازیهعبدالفریدعزیزیعبدالمجیدنسوان بگرامي167.621دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K17005279شازیهحاطم بیکرستمیرستم بیکنسوان مرکزی امام صاحب167.419دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01021624شازیهمحمد ولی-عجب گلابولقاسم فردوسي167.372واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006405شازیهشفیق اللهشفقسردارخاننصرت166.988دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19011809شازیهنادرعلی..قمبرعلیعلي آباد166.968واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22001632شازیهحفیظ اللهعزیز زادهعبدالعزیزنسوان عبدالکريم شهيد165.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01046294شازیهالله بوبانیغوثیمحمدیاسینپروژه پنجم 315165.649انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K19011725شازیهعبدالاحمد..حاجی عبدالحقفاطمه بلخي165.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01025067شازیهمحمدبخشمحمدیافغاننسوان ام البنین--165.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000892شازیهمحمدیعقوب--گل عمرملکه ثریا164.097دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01034045شازیهخیراللهخیرخواجمعه گلپوهاند صدیق الله رشتین164.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050542شازیهعبدالقیومهوتکشال بنددقِقی بلخی163.835انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01029326شازیهولی محمداحمدیگل محمدبي بي عايشه صديقه163.735واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002994شازیهکریم جانشریفیدولت شریفنسوان بي بي آمنه163.612واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K05001334شازیهگل احمد-نیک محمدنسوان محمود راقي163.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19012213شازیهکریم شاهکریمیقربانابومسلم خراساني163.386واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10008024شازیهشاه پور-باداممرادعلی163.347واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001900شازیهبهادرخان-حاجی پاینده محمدغوچک162.126واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04002076شازیهعبدالقادرقادریعبدالسلامنسوان ده نو161.898واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K15004224شازیهمحمدموسی-احمدجاننسوان نمراول161.654واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01026821شازیهغلام نقشبند-غلام دستگیرنسوان وحدت160.631انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K16002477شازیهامان خانسروریآدم خانفاطمه الزهرا160.453واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15001834شازیهمحب الله-غلام علینسوان سر رستاق160.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01036270شازیهدین محمد-شیرمحمدخواجه رواش160.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007298شازیهسید جلیل-سید خارکشنسوان 1160.177واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01010397شازیهمحمدشریف-نوروزعلیخصوصي تلاش دانش نمبريک160.002واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000561شازیهسیدفضل-سیدخاننسوان مرکز159.688واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16002399شازیهمحمدمسلمحسامیحسام الدینبي بي حوا158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01023945شازیهمحمداختریعقوبیمحمداسحقنسوان بي بي ساره158.435واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001419شازیهشیرعلم.گل علممستوره نسوان ليسه عالي157.098واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10010222شازیهناصر-زرینبتی کوت156.872واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14003282شازیهعبدالقیوم-محمدجاننایب و سرای غربی156.61واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22000668شازیهمحمد عالم-نورمحمدنسوان تکلي خانه155.657واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K20002426شازیهمحمد زمان-عبدالواحدنسوان آقچه155.564واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15005063شازیهعبدالمناناحمدیاحمدنسوان خواجه غار155.532دارالعلوم نسوان المومنات صرف برای اناث ولایت کندزتخار
K01038423شازیهشاه محمد-عبدالاحمدنسوان سردارکابلی155.424واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07005723شازیهمحمد حسن-رمضانعلیمزاربی بی155.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K17001974شازیهعبدالستار-امیرخاننسوان الچین155.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K17001633شازیهغلام سخیسعیدیغلامنسوان بي بي آمنه154.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19004552شازیهتاج محمد-محمدباقرمحمديوسف خيرخواه154.912واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10013231شازیهحضرت محمد-رحیم اللهالایی عالی لیسه154.733واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19007100شازیهتاج محمدمحمدیغلام محمدحامديه154.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07001530شازیهگل جان-غلام حیدرنسوان البيروني نوآباد154.71واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K28000312شازیهحبیب اللهمایارشیرگلدنجونو مرکزی لیسه153.41واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K10010861شازیهموسم-دواجانملکه حميرا153.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000639شازیهاعوذباالله0شیرولیناهید شهید153.333واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04003832شازیهبهاوالدین-محمددیننسوان میرعبدالکریم معقول153.29واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K19002497شازیهمحمد رحیم-عبدالکریمنمبر2صلح شهيدمزاري152.96واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03001049شازیهمحمدآقا-عبدالستارنسوان بي بي فاطمه زهرا151.984واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K32004408شازیهمحمدبشیر-غلام حسیننسوان مرکزباميان151.951واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01023074شازیهنجیب الله-نورزادهنسوان آقاعلي شمس151.906واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07004050شازیهمحمدآصفسلطانیچمن علیبي بي زهراحوتقول151.727واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14008114شازیهسیدحاجی-سیدملاالدینلاي آبه151.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K18000698شازیهعبدالرحمنمرادیبایمراداجاني ملکه151.287واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K01041901شازیهعبدالخالقرحمانیعبدالرحمنمشعل بيات سره مياشت150.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006844شازیهعیسی خان-بابه خاننسوان کشکک149.829ناکامبلخ
K05003979شازیهعبدالحفیظ-عبدالواحدنسوان اشترگرام148.143ناکامکاپيسا
K16001244شازیهدین محمد-بای محمدزرينه بغلان صنعتي147.883ناکامبغلان
K15007624شازیهمحمداعظم-حضرت قلجلگه146.147ناکامتخار
K12002452شازیهغلام-گلاب شاهدججی لیسه144.635ناکامکنر
K15007054شازیهعزت اللهشریفیمحمد شریف-نسوان خواجه غار142.898ناکامتخار
K16004924شازیهمحمد سرور-عطا خانحوا پلخمری142.889ناکامبغلان
K01043338شازیهملنگ-عبدالقدوساستادمحمدابراهیم خواخوری139.517ناکامکابل
K19012650شازیهعبدالوکیل-عبدالروففريده بلخي137.391ناکامبلخ
K18001125شازیهحبیب اللهحبیبیاولیا قلنسوان کارته مامورين134.358ناکامسمنگان
K15002982شازیهسیداعظمساداتسیدعالمنسوان الفاروق132.18ناکامتخار
K19012958شازیهسخی محمد-عبدالقیوماحمدشاه مسعود115.018ناکامبلخ
K01015658شازیه ابراهیمیسیدمحمدصبورابراهیمیسیدمحمدابراهیمزرغــونه332.765دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K05003976شاسمندفیض الدین-محمدطاهرنسوان نماز جای177.663دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K19004714شاضیهعزیزالله-عبدالاحدنمبر2صلح شهيدمزاري172.787انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K33003321شاطاهرسیداکبرهاشمیسیدهاشمذکور سیاه چوب194.907دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاردايکندی
K07002178شاعبداللهخداداد-جمعه علیلیسه ذکور مرادینه179.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01005786شاعرغلام حیدربهزادمصطفیبهزادی158.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002524شاعرزمان الدین-ضیاالدینمولوی سيد باشي شهيد146.589ناکامپروان
K14007192شاعرهسیدعبدالرحمن-عبدالغفورنسوان نمبر 2172.381واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20003797شاعرهعبدالصمد.عبدالخلیلنسوان شهیدلطیفه حبیبی172.38دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K20000350شاعرهحاجی علی شیر-صدرالدینمیرويس مينه167.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K15000364شاعرهملک احمد-ملابرگتبی بی عایشه صدیقه166.984واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01050458شاعرهعبدالحمیدحیدعبدالجلیلاداره و اقتصاد جمهوريت163.873واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005943شاعرهسیدهاشم..سیداقبالحضرت تميم انصار153.713واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16005911شافع اللهرحیم الله-رحمتذکورزمانخيل178.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K20000784شافعهمحمدشریف-محمدظاهرگوهرشادبیگم214.803به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استجوزجان
K10016306شافعهعبدالستار-سیداگلتجربوی اناث203.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14007768شافعهعبدالجمیل-قل محمدنایب و سرای غربی177.936دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K16005221شافعهعبیدالرحمن-عبدالرحمننسوان مرکز بغلان162.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15002969شافعهمحمدصادقصدیقیامام بیردینسوان الفاروق151.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K05001229شافعهعبدالغفار-عبدالستارنسوان خمزرگر133.813ناکامکاپيسا
K19012389شافعه احمدیمحمدابراهیم-میرزااحمدعايشه افغان271.538دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیابلخ
K08000099شافیصلحاجی تاج محمدکاروانحاجی جمعه محمدعلي بابا165.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K03003084شافیصل صیادعلی احمدصیادعبدالمحمدزرغون شهر143.051ناکاملوگر
K01030842شافیهبیگ مرزاعینیعین اللهنسوان سیدالناصری183.016واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01045069شافیهنورمحمد-شیخ محمددرخاني160.469واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018134شافیهقلم الدینمومندسراندازنسوان رحمن مينه ـ153.292واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027679شافیه بی بیمحمدعمر-محمداکبرنسوان سپین کلی248.644دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K34003358شاقی الرحمنحنان-سیدبازخان مندوزی174.528دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K15001490شاقیبهسیداکرام الدین-سیدتاش محمدليسه نسوان کبيرشهيد142.993ناکامتخار
K01054228شاکرمحمدصبورانوریمحمدانورآزادي خيرخانه248.368دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01034709شاکراکرام الدینآصفیمحمدآصفغلام حيدرخان194.903دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K14007541شاکرعوض خان-میرحسنده شهر189.549دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانبدخشان
K01026893شاکردل اقاعمریمحمد خانغلام حيدرخان172.691دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K01007122شاکرمحمدنسیمامانیمحمدامانقلعه مرادبيک172.455دیپارتمنت زبان و ادبیات فرانسوی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K05001723شاکرمحمد نعیم-عبدالکریممحمودراقی171.988دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01010410شاکرمحمدداد-صاحب دادنمبر1ميربچه خان169.255واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005682شاکرداودشاهاحمدزیمحمدشاهشيوه کي169.114واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010009شاکرشا لالااحسان مندغلام علیخصوصی سدیس حکیم166.808واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014347شاکرمحمدنور-گل نورحبيبيه162.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008681شاکرعبدالهادی-جمعه خانچهاراسياب162.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009742شاکربشیراحمد-عیدمحمدغازي امان الله161.908واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01044270شاکرغلام ایشان-محمدانورسيدالناصري161.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04001615شاکرزلمی-عبدالقدوسذکورگلبهار160.009واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K12002236شاکرحبیب الرحمن-محمد یارگلبرنرنگ158.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01027074شاکرغلام جانریس زادهعبداللهمرزاعبدالقادربیدل156.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002023شاکرحبیب الرحمنملک زادهمحمدبخشاحمدشاه مسعود بزرگ153.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K04001381شاکرعبدالاحمدصمدیعبدالصمداستقلال153.071واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01044453شاکرعمراخانبشیریشاه محمودعبدالحي حبيبي152.978انستیتوت معادن نیمه عالی مرکز ولایت لوگرکابل
K04004279شاکرعبدالواسیع-سیداحمدابوذرعفاری151.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K05002437شاکرعبدالکریم-ذکریاحضرت مصعب رض151.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K04005477شاکرغلام صدیق-غلام فاروققلعه بلند148.216ناکامپروان
K11000162شاکرغلام رسولصافیسیدرسولذکورديوه147.765ناکاملغمان
K15002409شاکرجمعه خانرجبیرجبعبدالودودشهید141.417ناکامتخار
K12002780شاکرموزمین خان-محمدگلاباسمار هلکانو134.08ناکامکنر
K04000533شاکررمضان-فضل احمدمولوی سيد باشي شهيد128.967ناکامپروان
K01038716شاکراحمدشفیق احمدفقیرینصیراحمدغازي169.137انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K03001501شاکراحمدبشیراحمد-آغامحمدبرکي راجان167.3واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01015291شاکراحمدبشیراحمدناصریعلی احمدعبدالغفوراحمدی167.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002289شاکراحمدنیک محمد-حامدخانبرکي راجان162.149واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K04004097شاکراحمدعبدالخلیل-عبدالغنیذکوردشت رباط146.449ناکامپروان
K01040067شاکراحمدمحبوب شاه-فدامحمدمحمدفقيرفيروزي146.224ناکامکابل
K03002885شاکرالدینایام لدین-امام الدینمحمدآغه179.295دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدلوگر
K10004745شاکراللهشیراقا-ستانه دادفقرالله223.245واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01037201شاکراللهغوث الدین-سیدانشاهابراهيم خليل الله222.849انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K11001339شاکراللهبرات گل-محمدعظیمشهیدداکترعبدالله209.044دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارلغمان
K10015328شاکراللهملنگ..میرزاجانبربهار198.199دیپارتمنت پوهنځی ژورنالیزم پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاننگرهار
K01025299شاکراللهمحمدعالمخانحبیب کریمرحمان بابا193.656دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکابل
K12002332شاکراللهنورفات خان-شاه زمیناسمار هلکانو190.347دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K10010912شاکراللهاحمد-سیدرحمنمحمدي صاحبزاده لیسه190.037دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاننگرهار
K01016692شاکراللهمحمد یوسف-غنچه گلمحمدصدیق پسرلی--189.68دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K12001530شاکراللهگل زمان-علی بازخانذکورمروری188.301دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکنر
K12001837شاکراللهعصمت الله-عبدالله خانعمراخان188.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10008124شاکراللهبنارسارمانگل وزیرمانو188.172واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007572شاکراللهحیات الله-میرزاعلیوزیرمحمدگل خان186.625دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K14003685شاکراللهنجیب الله..جعفرچوگانی184.565دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K10004413شاکراللهجان رسول-رحمت رسولحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه183.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01037260شاکراللهنوراحمد-گل نورابراهيم خليل الله183.208دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیاکابل
K12000289شاکراللهپاچاگل-میرحمیدعمراخان182.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12002531شاکراللهقدرگل-گل محدیکبيرستوری181.232واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10004362شاکراللهریدیگل-علی گلمارکوه179.579دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانننگرهار
K12001458شاکراللهاسلم جان-اکرم جاننرنگ179.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01028169شاکراللهعطا الله-علم شاهمحمد موسی شفيیق179.416دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K01014683شاکراللهرعیت اللهعبدالرحیم زیبرکت اللهعبدالغفوراحمدی177.62واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001169شاکراللهمحمدصابر-محمد معصومچارباغ ذکورعالي ليسه177.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01049067شاکراللهامین الله-دادگلپلچرخي177.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09003407شاکراللهامین اللهزرمتیرازمحمدعبدالحي گرديزي177.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K12003225شاکراللهمحمدربی..فضل ربیمسلکی زراعت خاص کنر176.314دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K10004889شاکراللهجمال عبدالناصر-غلام نبیفقرالله176.122انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K12001354شاکراللهسخی گل-گل اکبرخانتانکو174.512دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرکنر
K10004836شاکراللهگلاجان-الله بازهده174.433انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K12003607شاکراللهعزیزالله..عجب خانشهيدمعلم سليم خان172.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12001226شاکراللهاکرم خان-سید عربکوټکی172.833واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K34002862شاکراللهرمضان-محمدافضلبهرام خِيل172.723دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K17005931شاکراللهعبدالرحیمرحیمیزره ورذکور مرکزی علي آباد172.604دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K12001646شاکراللهمحمداجان-محمدنسیموټه پور170.886واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10008515شاکراللهعبدالظاهر....عبدالخالقچکنوري170.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002469شاکراللهنیازولی-عبدالمتیناغز باغ170.482واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K11002090شاکراللهزرپادشاه-غندلشاه ابادهلکانورلیسه170.257واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K34000276شاکراللهبسم الله خان-محمد عالمغرغشت169.017دیپارتمنت زبان وادبیات اردو پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K12000588شاکراللهنورحیم-محمدسیدمسلکی زراعت مروری168.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10004686شاکراللهحیات الله-محمدافضلهده165.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003441شاکراللهمحمداگل-اول گلقلعه اخند لیسه165.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001688شاکراللهفیروز-نورمحمدخانمناگي163.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10001878شاکراللهخلیل-شیرنصرت162.42واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005410شاکراللهعبدالرسول-سیدمحمدشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه162.354دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهننگرهار
K12002532شاکراللهلعل محمد-محمدجاننورگل کثيرالرشتوي ليسه162.232واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K11001607شاکراللهشماس گل-حضرت گلذکور کوټلی162.196واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10003281شاکراللهعبدالرازق-عبدالواحدکامې زراعت مسلکی لیسه162.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001278شاکراللهدولت خان-اجی سیدداوددروغانوذکورليسه162.057دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاننگرهار
K10010545شاکراللهسعدالله=عبدالاکبرپښــــــــــــــــــتونستان161.951واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10016316شاکراللهگل عیاث-محمدقیاساگام160.296انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K12001942شاکراللهمحمدکریم-دوائی خانعمراخان159.967واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12001493شاکراللهگل زمان-جند علینرنگ156.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12003021شاکراللهگل داعلی-محمد علیننگلام156.106واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10003971شاکراللهنیک محمد-گل محمدلیسه مسلکی زراعت خوگیانی155.428واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34001139شاکراللهمحبوب الرحمنشاکرکل ستارابادخانه154.64واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10010962شاکراللهغلام محمد-گلمحمدي صاحبزاده لیسه153.35واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002774شاکراللهولی مت خان-مایل خاندره گي153.276واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12000431شاکراللهعبدالله شاه-ملانادرمحبت کلی153.269واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10010380شاکراللهسیدعمر-حضرت شاهکاریزکبیر153.119واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003531شاکراللهمحمدصابررحمتیرحمت جانلچي151.877واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12002863شاکراللهممتاز-حکیم خاننرنگ151.434واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K11001207شاکراللهحمدالله-صالح محمدلوکار149.865ناکاملغمان
K12002456شاکراللهبهرام خان-نورلعلیشال خور149.689ناکامکنر
K12003187شاکراللهمحمدحضرت..گل علمشهيدمعلم سليم خان148.002ناکامکنر
K12001412شاکراللهفاروق-عبدالله جاننرنگ147.975ناکامکنر
K17004419شاکراللهغلام احداحدیجاندعلیآمو142.885ناکامکندز
K12002727شاکراللهمحمدشفیق-محمدهاشمکبيرستوری135.723ناکامکنر
K11000356شاکراللهبازمحمد-علی محمدروشان عالي ليسه129.007ناکاملغمان
K10005336شاکرامینروح الامینعادلزیمحمدشیرینتجربوی174.749واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34004076شاکرایوبمحمدایوب-سلابابعبدالحي حبيبي182.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000262شاکرخانحبیب الرخمان-نادرغرغشت207.289دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K10010208شاکرخانلعل محمد-عبدالخلیلچارباغ صفا162.196واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007672شاکرزمانمحمد امان-محمد غلامروغانوهلکانولیسه149.448ناکامننگرهار
K17002531شاکرمحمودشاه محمودشاکرشاه زلمیذکورملاقلي156.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K27000334شاکرممتازسیدمحمد-علی محمدسردارمدرخان254.54دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارکندهار
K16000349شاکرهشاه جهان-عبدالرشیدنسوان دوشی215.904دیپارتمنت بانکداری و تجارت پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K10000752شاکرهابراهیم-فضل متینملکه ثریا209.294دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K07004683شاکرهطاهررحیم چورحیدرعلینسوان چوب بدرزار207.22دیپارتمنت تعلیم وتربیه قبل از مکتب وابتدائیه پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K01018716شاکرهمحمدباقر-حسن رضامحمدآصف مايل207.142دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K20000749شاکرهخان آغا-علی محمدگوهرشادبیگم201.81واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22004523شاکرهمحمدسخیرحمانیرحمندولت گیلدی فدایی198.755واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19002062شاکرهسیدابراهیمحکمتقاری سیدناصرگوهر خاتون197.024دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01011529شاکرهزین العاب الدینجمال زیجمال الدیننسوان ايميني200.573به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K20000192شاکرهغلام سخی-نورگلدیمیرويس مينه189.957دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K07004017شاکرهغلام حسنمحبیمحب علینسوان سيداحمدعلودال189.84واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K05001516شاکرهعطا محمد-نظرمحمداستادظفراحمدشهيدنسوان ليسه189.439دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01051986شاکرهعبدالجمیلنوریعبدالجلیلآمنه فدوی184.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009508شاکرهمحمدظاهر-قربان شاهسیدشاه خان184.248دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01017448شاکرههمایونابراهیمیمحمدابراهیمنسوان رحمن مينه ـ183.24واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10012429شاکرهعبدالحق-محمدیوسفنجم الجهاد182.912واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15006466شاکرهبابه کلان-عاشورمحمدنسوان بي بي فهيمه181.26واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01007071شاکرهمحمدعبدالله-عبدالروفنسوان پغمان177.607به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K15001615شاکرهغلام محمد-نظرمحمددشت قلعه174.001دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K17006046شاکرهعبدالصمد-حاجی محمدعظیمنسوان عايشه صديقه172.824دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K03001438شاکرهعبدالرحمن-عبداللهبرکي راجان167.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K17004878شاکرهمحمد-هزارمیرالمومنات167.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K16002074شاکرهجان محمدمحمدیشیخ محمدبی بی عایشه صدیقه163.204واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15006892شاکرهمحمدفاضل-قاری کاملجوی شيخ162.2واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22001074شاکرهخدایرحم-عبدالرزاقمرتضی قل161.946دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K22004366شاکرهحامدگلدی-رحیمیولدز161.601واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19010716شاکرهکرم علی خان-حاجی علی محمدسلطان راضیه160.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04001048شاکرهسید پادشاه-محمدشاهنسوان نمبر1گلبهار158.956واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K22001086شاکرهحیات الله-تاج محمدمرتضی قل158.95واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19002017شاکرهعبدالرازقمیرزاییمرتضیبلخ باستان158.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15006849شاکرهفضل احمدعزیزیعزیزمحمدبی بی کوکبه سلطان158.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19004725شاکرهعاشور-رجبنمبر2صلح شهيدمزاري158.363واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20000442شاکرهبوری-ولی نظرقره کينت156.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01015821شاکرهصاحب غلامصافیشاه رسولبي بي عايشه صديقه154.828واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012074شاکرهتاج محمد..طورهسیدشاه خان151.824واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22000200شاکرهحمیدالله-عبدالروفنسوان اسلام قلعه151.578دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K20002968شاکرهعبدالجبار..شادمانآلتی خواجه151.461دارالعلوم ابوسلیمان صرف برای اناث ولایت جوزجانجوزجان
K07007057شاکرهمحمدابراهیم-چمن علیمسلکی زراعت جاغوری151.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01005515شاکرهفیض الله..ملا عبدالغفارسهاک نسوان ليسه147.998ناکامکابل
K22001772شاکرهنورمحمد-خال مرادسرچکـان146.62ناکامفارياب
K14006391شاکرهامان اللهامینیامین اللهنسوان بهارک146.017ناکامبدخشان
K01038726شاکرهخلیل الله-حفیظ اللهچهار قلعه چهار دهی !144.494ناکامکابل
K12003364شاکرهفیروز.محمدمیرانبي بي فاطمه کنر142.711ناکامکنر
K15004419شاکرهنوراحمد-تغاینسوان نمراول140.953ناکامتخار
K20002931شاکرهتاج محمدصفریسلیمانقلبابه علي139.551ناکامجوزجان
K20003751شاکرهمحمدهاشم..عوض بدلنسوان کوک گنبد139.39ناکامجوزجان
K15001325شاکرهدین محمدشاکریدولت محمدنسوان وحدت121.91ناکامتخار
K08000689شاکرینشاه میرخان-خاتم خانلستورلیسه154.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K34001939شاکرینسیدشاه خان-محمدشریفشپی ليسه153.658واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K05003037شاکلانسربلند-نصیرخانمسلکی زراعت کوه بند145.203ناکامکاپيسا
K09001748شاکیراللهجمیلاحمدخیللعل گلاحـمد خيل158.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K12003277شاکیراللهفضل الرحمن..اعمالی خانصنايع مسلکي144.485ناکامکنر
K34001225شاکیراللهشایسته-گلابتوری اوبه134.275ناکامخوست
K19006597شاکیلاشریف نور-امیرخانترابی161.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10007899شاگراللهزیارت گل-احمدگلمرادعلي صاحب174.025دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24002097شاگلبراتعلی.اخترمحمدخصوصي رسالت272.325دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K33002557شاگلبومانرحمتیمحمدحسیننسوان مرکزخدير144.765انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K14004460شاگونظاهر-شاگون بیگغاران152.907انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K14008222شاگونفیض محمد-گل محمدپاچوردجاوید149.579ناکامبدخشان
K14007303شاگونیزرمست-نذری محمدمختلط پستيو168.497واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10004572شال محمدآقا محمد-گل محمدفقرالله204.235دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10004771شالاحضرت محمد-رحیم اللهالایی عالی لیسه151.558واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K25001356شالالیگل اقا-ملهماحمدشاه بابا درانی163.639واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K01045352شامحمدسلطان محبوبکریمیصاحب جانذبيح الله عصمتي231.688دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدکابل
K07001053شامحمدشهاب الدین-محمدمیرمیرزاخیل184.46دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K07000772شامحمدحاجی محمد-بدرالدینامام قائم (ض) بکاول174.269واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K28001249شامحمدمحمدگل-نیک نظرغازی امان الله خان163.601دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاهلمند
K10012134شامحمدنورمحمد-واهیب جانکوزککرک156.941واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K28000912شامحمدجمال-رحم الدینمنگلزائی142.742انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهلمند
K01055241شامحمودشاولی-عبدالعلیعبدالرحیم شهید !290.561دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K10006039شامرانرازی خان-میراث خانغا زی زین خان162.446واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04001434شامریآقاشرینکریمیمحمدکریماستادمحمدیاسين شهيد193.173دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کابلپروان
K01007834شامریپادشاه میر-بابه میرذکوردره استالف169.383انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پنجشیرکابل
K04001429شامریمحمدیونسفیضیفیض محمدحضرت عمر فاروق156.784واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01039646شامل احمدنوراحمدغازیغازیغازي193.601واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002787شامل خانظاهرجان-حکم خانديگان نسوان203.519دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدخوست
K08000431شامل خانگل بهرام-حواجه محمدپيرکوتي163.952واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K34000815شاملهسیدالله-حمیدخانبي بي حليمه144.412ناکامخوست
K24008790شامنمحمدطاهر-حاجی امیرمحمدهيواد231.462دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارهرات
K06000871شامیرریس میرحنفیمحمدضمیرذکورسعدبن ابي وقاص193.257دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K19006413شانازشیراحمد..علی جممولوی محمد حنیف بلخی179.18انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K19007240شانازحاجی سیدمنصورساداتسیدیعقوبشپي باختر179.02انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K34003414شانثارازشرف-کیمیاگلمتکولیسه196.645دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدخوست
K11000277شانورعبدالشکور-عبدالخالقروشان عالي ليسه149.803ناکاملغمان
K01023505شاه ابدالسفید خانارسلانسکندرخانغلام حيدرخان165.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004147شاه احمدنوراحمد-گل محمدقلعه بایزید153.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K03002871شاه احمدشیراحمد-گل احمدمحمدآغه143.345ناکاملوگر
K01031051شاه احمدخان محمد-اخترمحمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه140.941ناکامکابل
K11001671شاه اغامحمد نبی-سحرگلشهيد عبدالستار167.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K12000898شاه افسرسخی-اقبالیجمعیت لیسه160.394واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K14006432شاه افضلمقیمسعیدیسیدشاهرحمت157.003دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهبدخشان
K05001073شاه اقاعبدالرازق-عبدالخالقانجنیری عزیزالرحمن شهید184.671دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکاپيسا
K03000744شاه الرحمنمحمد جان-پیرمحمدقلعه کهنه231.423دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیلوگر
K01007957شاه الرحمنعزیزالرحمن-نورحبیبعبدالله جان شهيد222.749دیپارتمنت نفت وگاز صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K04002206شاه الرحمننوراحمد-محمدرسولليسه آهنگران151.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01014672شاه الوزیاخترمحمد-معظم خانعبدالغفوراحمدی149.886ناکامکابل
K15001502شاه امیرزمان الدین-کمالزراعت157.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01031966شاه اورنگزیبباباجان-محمد امینمحمدعلم فيض زاد315.099دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K15001460شاه آغاصیاب الدین-امان الدینابوعثمان تالقاني177.891دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K15000915شاه آغاغلام قادر-عاشورمحمدابوعثمان تالقاني176.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01007196شاه آغاشیرین آقا-علی جانموسهي عليا167.523واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001734شاه آغاگل احمد-فیض محمدتخنيکي ولایت لوگر167.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K03000769شاه آغامحمد طاهر-فدا محمدقلعه کهنه162.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K19009823شاه آغاسیدظاهر-سیدداودغازي امان الله161.856انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K15004881شاه آغاعبدالله-عبدالقیومذکورخطا يان160.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01008808شاه آغاسیدآقا-محمدعمرحسن البصري (رح)155.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003191شاه آغابصیر-محمدعظیمحسن شهید153.222انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کنرکاپيسا
K14005921شاه آغاعبدالحبیب-باباجانغياثي148.038ناکامبدخشان
K16001542شاه آغاعبدالطیفاحمدیعبدالاحمدذکورسبزمحمدخان146.486انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K17001244شاه آغاخواجه عبدالظاهرظاهریخواجه عبدالقادرشهيداحمدشاه مسعود144.645ناکامکندز
K14004117شاه آقاآقاگل..میرزامقصودمظـفري167.309واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K05002323شاه آقاآقاجان-عزیزاللهضيا الحق شهيد160.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K32000658شاه آقاقربانعلی-سلطان علیذکورحیدرآباد158.585انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلباميان
K30000516شاه براتشاه علی محمد..میراحمدسیدال خان167.304دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K32002954شاه بی بیسید انور-سید همدم شاهنسوان دربند172.745دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون بامیانباميان
K14004825شاه بی بینبی...میرعنایت اللهکول158.66واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19001652شاه بی بیاحمدشاهشهزادهقربانشاهنسوان آسیاب شراف158.522واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14001830شاه بی بیمحمدرشید-عاشوربیگسیدیه104.668ناکامبدخشان
K19003902شاه بیکمحمداسحق-عبدالاحدباختر177.855انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K14003942شاه بیکرسوش-بخت علیشدوج167.248دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزبدخشان
K16000449شاه بیگمشهریار-سیداحمدشترجنگل178.189دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K14008305شاه بیگمتشریف بیکرحیمیاکرم بیکدرمارخت172.652دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K14003416شاه بیگممبارکقدمشریفیرحیم دادنسوان حضرت157.196انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K14003310شاه بیگمعبدالصمد-خدایدادنایب و سرای غربی145.072ناکامبدخشان
K04001409شاه پادشاهدادخداسخی زادهغلام سخیحضرت عمر فاروق161.837واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K25001410شاه پرینصرالدینالکوزیجمعه خانکهدانک216.82دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01036222شاه پریسراج الدین-غیاث الدینخواجه رواش162.469واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001524شاه پریمحمدکبیرعظیمیمحمدعظیماجاني ملکه158.834دارالعلوم عثمانیه صرف برای اناث ولایت سمنگانسمنگان
K20000930شاه پریچاری-روزینسوان شهیدلطیفه حبیبی153.762واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01014544شاه پورحکم خان-رسول جانانحبيبيه183.266واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14008204شاه پورمحمدابراهیم-قربان محمدزراعت177.709دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون تخاربدخشان
K01005794شاه پورخایسته گل..آغاگلحسین خیل167.03واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005003شاه پورروح اللهحاجی زادهعبداللهالحاج ميرزابهادر156.688واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16000943شاه پورشاه محمد-لعل محمدزراعت بغلان155.295واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K05001617شاه پورسیدآغا-میرانشاهرحمان خيل155.24واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K14006214شاه پورمحمد عمر-عبدالکریمذکور خيراباد بهارک153.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003686شاه پورنظرعلی-مرادميرفضل الله153.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K23000184شاه پورجهانگیر-عبدالعزیزفرستان150.121دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K16003812شاه پورمحمد عارف-محمد علیقاصان148.55انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت بغلانبغلان
K16001963شاه پورخانمحمدداود-کتالمرکزبغلان160.527دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K31000078شاه پیریعطامحمد-یعقوب علینرمته180.772واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K06001365شاه پیریعبدالآغامحمدیعبدالمنانقابضان171.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K01024728شاه پیریفضل احمدصدیقیمحمدکبیرنسوان بي بي رابيا168.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003443شاه پیریغلام محمد-وطن شاهنسوان نمبر1158.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19002853شاه پیریعبدالستار-محمداکبررابعه بلخی155.074واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19011372شاه پیریخال محمدنورینورمحمدمحمدصديق شهيد153.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16005014شاه پیریمحمد داودعالمیمحمد عالمشهِيد محمدرسول محسني144.784ناکامبغلان
K17001206شاه پیریجمعه خانفیاضیفیض اللهنسوان نیک پی144.754ناکامکندز
K16006234شاه پیکیمحمدهاشم-نذراللهفاطمه الزهرا151.552واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K14008115شاه تاج بخششاه حسین-شاه تاج بخشقاضیده142.673انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانبدخشان
K32000439شاه جانسیداسحقحسینیناصرعلیپجندور عليـــا231.798دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون بلخباميان
K33001856شاه جانامیرداد-کریمدادنسوان سرنيلي172.494انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت دایکندیدايکندی
K19000741شاه جانامام بیردی.رحمن نظرابومسلم خراساني167.282دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربلخ
K20002536شاه جانمحمد اسحقکوهنیبابه قلنسوان اوره مست158.658دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K15003248شاه جانامان اللهرشیدیعبدالرشیدبشيرآباد153.185واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17004247شاه جانعبدالرحیمرحیمیتاش فولادنسوان آق تپه148.259ناکامکندز
K27001777شاه جهانبریالی-محمد نبیمیرویس خان نیکه296.257دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون کندهارکندهار
K11000698شاه جهانمحمدطالب-سیدالرحمنذکور علي خيل205.068دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون کنرلغمان
K05000631شاه جهانمحمدعارف-عادل شاهقاضي عبدالجميل شهيد194.658دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K07005570شاه جهانعلی احمد-محمد انورشهدا هیچه179.712دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخغزني
K14006201شاه جهانمعراجرحمانیعبدالرحمنپس پاشهر174.458دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K01035298شاه جهانعبدالرحمن-عبدالنبیابراهيم خليل الله172.555واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001802شاه جهانغلام فاروق-محمدصدیقحصارشاهي کمپ171.243انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K08000800شاه جهاننصراللهکتوازیجمعه گلمسيت و سه گانه163.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K19007790شاه جهانشهاب الدین-غلام نقشبندناصرخسروبلخي160.612انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت جوزجانبلخ
K27002945شاه جهانبازمحمد-رازمحمدمشرقی160.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K10005725شاه جهانمحمدغوثمومندمحمدنبیهزارناو160.313واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01042674شاه جهانعبدالقدوس-محمدحسننادريــــه158.448واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003906شاه جهانشیرین دل-سردارخانمحمدي صاحبزاده لیسه146.694ناکامننگرهار
K28001748شاه جهانقیس محمدفضلیفضل الدینشين کلي مرکزي146.344ناکامهلمند
K10000881شاه جهانعبدالحنان.عجب خانمياعمرعالي ليسه130.547ناکامننگرهار
K22004672شاه جهانمحمد عابد-طیب خواجهمیرآباد125.56ناکامفارياب
K07003883شاه چمنافغان-سلمانذکور تمکي193.563انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخغزني
K03002619شاه حامدعبدالمالکحمیدیعبدالحمیدبابوس161.806واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10006266شاه حسنعبدالغنی-سیدغفورقلعه جانان خان186.455دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K07005337شاه حسینلعل محمدعلی زادهقمبرعلیمولانا جامي237.294دیپارتمنت انجنیری معدن صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K01028652شاه حسینامیرمحمد-غلام محمدپروفیسوررسول امین193.252دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K03000853شاه حسینآغا جان-میراجانکتب خــيل172.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K16006001شاه حسینعبدالحسین-عبدالغفارده يک153.333واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K30000384شاه حقملحمیدالله..حاجی غلام دستگیرشهرنو186.493دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K12001606شاه حیسروجنداعلی خان-سیداحمدجانکورباغ153.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K03001969شاه خالدعبدالغفار-محمدحسینتختک156.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10016411شاه خالدعیسی خیل-امیرجانکوزسیاب149.824ناکامننگرهار
K04004264شاه خانقهدم-گرگ علیعبدالفتاح شهید146.645ناکامپروان
K33002693شاه خانمحسین علی-سلماننسوان شیرمه144.538ناکامدايکندی
K11001262شاه دابمنگل-محمدیاسینشهیدداکترعبدالله146.117ناکاملغمان
K16000419شاه دوراناحمد-محمدادادرونق نادری177.856دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبغلان
K01046139شاه رحمانشاه آقارستمعبداللهآزادی109.924ناکامکابل
K06001886شاه رحمنرحم دلرهیابشاه عالمذکوربادقول179.291دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارپنجشير
K05002887شاه رخعبدالعقیق-عبدالعزیزبــــــولغين283.902دیپارتمنت شهرسازی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککاپيسا
K22000363شاه رخحشمت اللهرساغلام رسولخصوصي آيدين فارياب243.665دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارفارياب
K14005548شاه رخامرالدینرحیمیپیرمحمدفطرت212.644دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K19003010شاه رخمحمدداودصدیقیاحمدشاهابونصرفارابي193.275دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K21000161شاه رخزین الدینهمدمیمولوی همدمذکورصياد172.014دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابسرپل
K17002656شاه رخقطب الدینرسولیحاجی عبدالرسولحميد قرلق ارچي160.223دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابکندز
K07000110شاه رخعبدالبهاری-جمعه خانقلعه اميرمحمدخان153.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K22004011شاه رخ بیگعبداللهعالمیعالم بایقاضی بابه مراد211.793دیپارتمنت جیودیزی انجنیری پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانفارياب
K01012311شاه رخ سورج احمدمحمدفرید-نجم الدینحبيبيه189.782واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002051شاه رخ شاهجمعه نظرشیرزادمحمدصدیقامیرعلیشیرنوایی155.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K14003891شاه رسولفولاد..غازیوندیان190.07دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخاربدخشان
K17003744شاه رسولسیدرسولیعقوبیمحمدیعقوبذکورکهندژ158.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01020078شاه رضامحمدرضا-ناصرعلیعبدالرحيم شهيد247.209دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکابل
K28001655شاه رضاحاجی محمد موسیعزیزیعبدالعزیزشهیدعبدالصمدروحانی179.391دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K28000371شاه رضاعلی ظفر..علی بخشکارته لگان179.118دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K07002508شاه رضاعبدالرزاق-نادرعلیذکـور جمبود165.5واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19006984شاه رمضانعبدالکریمعزیزیخدادادامام محمدباقر191.49دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K19001876شاه زادهنیک محمدقاسمیقاسمبلخ باستان175.834واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K33001305شاه زادهابراهیم-صفدرنسوان شاه جوی تاجوی151.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K02000197شاه زالحقمیروس-گل معینسيد آباد168.978دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندميدان وردگ
K01026033شاه زرینروشن آغا-گل محمدقابل بای226.967واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007501شاه زرینشیرعلی..عمراخاناچین157.98واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002509شاه زلمیاورنگ-سردارمحمدمسلکی تجارت127.096ناکامکنر
K10012200شاه زمانمیرزمان-عبدل حمید28ویالی لیسه276.917دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10007528شاه زمانجانداد..میراحمدشاهکان160.12واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09000381شاه زمانعبدالله-سیدالله جاناریـــــــــــــــــــــوب158.203واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K19005785شاه زمانسردارمحمد-موسی خانوطواط بلخي147.921انستیتوت زراعت نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K12003345شاه زمانمعظم خانتسلمنظرلچي144.654ناکامکنر
K01032756شاه زماناحمدشاه-احمدگلعبدالرحمن پژواک142.773ناکامکابل
K15001948شاه زمیرزمان الدین-کمالدشت قلعه169.143دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K20000400شاه زیبشاه زمان-جمعه گلمیرويس مينه253.996دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاجوزجان
K10011878شاه زیباورنگ زیب-پایوخانمارکوه190.154دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01036544شاه زیبحمیداللهکوهدامنیعبدالنبیاستقلال174.305واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000887شاه زیهعبدالوهاب-خدایدوستگوهرشادبیگم149.917دارالعلوم ابوسلیمان صرف برای اناث ولایت جوزجانجوزجان
K03002090شاه سعیدعبدالقیوم-محمداسماعیلبرکي راجان151.465دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K01034161شاه سعیددواجان-امام جانذکورسيدنورمحمدشاه مينه148ناکامکابل
K20000444شاه سنمبیک مراد-مینگلیقره کينت147.375ناکامجوزجان
K17004783شاه صفاعسکر-محمدعثماناستاد غازی خان184.598دیپارتمنت جیولوجی ومعدن پوهنځی انجنیری پوهنتون تخارکندز
K17003139شاه ضمیرنورمحمدحقملمحمد دینسلطان غيات الدين209.583دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزکندز
K19007334شاه ضیهبازمحمدمقیم زادهعلی محمدنسوان قرشگک151.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03000259شاه عباسشیرحمزهافضل خیلشیرعلمجهادي کلنگار146.355ناکاملوگر
K14005778شاه عبداللهشاه عبدالستاررحمانیشاه عبدالرحمنکوکچه151.826واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005878شاه عبدالمجیبشاه محمداسمعیلقدرتیقدرت اللهکوکچه159.906واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16002580شاه علممحمدعلممرزایمیرهزارمولوي محمد نبي شهيد144.344ناکامبغلان
K16000768شاه علمسخی داد-نورمحمددهنه142.876ناکامبغلان
K01006494شاه عمرانمرزاگل-شیرینخواجه لکن179.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000847شاه غفورمحمدنیاز-گلنظرمولوي محمدمرادشهيد146.495ناکامبغلان
K14007671شاه فقیرغلام علیشاه-شاه لنگرسرچشمه181.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01012960شاه فهدعزیزالله-حمیداللهحبيبيه246.616دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K10006077شاه فهدعزت اللهمسلمنعمت اللهننگرهار عالی لیسه222.306دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10005245شاه فهداسماعیل-محمدیاسینمارکوه205.713دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K10008118شاه فهدمجاهد-گل جانبدیالی ذکور لیسه177.505واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01009168شاه فهداللهذکرالله-امام الدینفرزه167.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005787شاه فیصلعبدالغفارشیرزادپاینده گلحسین خیل269.873دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاکابل
K10011244شاه فیصلغلام ګل-امین ګلعربانوليسه267.9دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K13000158شاه فیصلعبدالستار-عبداللهلیسه وانت259.365دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارنورستان
K10003123شاه فیصلمحمداکبر-پاینده گلشهيدمحمدعارف249.086دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون تخارننگرهار
K10002630شاه فیصلبنارسعزیزمحمدعالمعبدالحميد مومند197.01دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K11001376شاه فیصلخان عالم..سیدعالمذکورحيدرخاني194.853دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیلغمان
K17005174شاه فیصلغلام دستگیر..غلام حیدرذکورانگورباغ193.271دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزکندز
K01037211شاه فیصلمحمدانور.عبدالغنیابراهيم خليل الله191.149دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکابل
K01006892شاه فیصلعبدالباقی-صاحب جانموسهي سفلي189.923دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکابل
K16000608شاه فیصلعبدالرحمن-محمدطاهرحضرت عمر فاروق رض184.976دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K10004177شاه فیصلسیداحمدشاه-حاجی سردارپاچاسه پای184.21واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09000957شاه فیصلمحمدداودشاهینمحبوبمچلغو183.057دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01037397شاه فیصلفتح خانامیریسیدمحمدغازي181.04واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002702شاه فیصلقادرجان..دادمحمدچکنوري177.63دیپارتمنت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01050596شاه فیصلفضل الرحمنمحمدیغلام جانسوادحياتي ارزان قيمت176.55دیپارتمنت پارا کلینیک پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانکابل
K12001939شاه فیصلاحسان الله-ظفرخارج مرز176.25انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهارکنر
K16001527شاه فیصلکلیم الله-امین جانجمعيت ابوريجا بغلان169.134واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01053877شاه فیصلمحمدروښان-وزیرخارج مرز168.775واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002765شاه فیصلنورمحمد-ولی محمدمحمدآغه168.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K09000538شاه فیصلطلامحمد-لعل محمدگل غندی166.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K16001452شاه فیصلنجیب الله-آقامحمدنوي بغلان163.976واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01013914شاه فیصلمحمدمعشوق-محمدهارونفاضل بیک162.167واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009801شاه فیصلعاشق الله-عبدالقدیرنصرت160.32واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03000206شاه فیصلسیداصغرسرحدیاکبرخانمحمدجان خان158.423انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت لوگرلوگر
K10015397شاه فیصلسورالله..حاجی عبدالحقملکيارهوتک158.33واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01028122شاه فیصلمحمدنظیم-ملاحضرت الدینعبدالرحمن پژواک157.278واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000229شاه فیصلنوراحمد-یارمحمدحاجیغا زی زین خان148.191انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K12001312شاه فیصلعبدالوکیل-عبدالله خاننورگل144.473ناکامکنر
K01006231شاه فیصلمحمدابراهیم-خان وزیرده عربان قرغه142.603ناکامکابل
K02000941شاه قندمحبوب خان-سردارخانشهيدغلام درويش311.634دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K01008595شاه قندغلام محمد-نورمحمدحسن البصري (رح)172.411به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K22001922شاه قیسمحمدآصفمحمدیمحمدقلخراسان169.35دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K15000245شاه کراللهکمال الدین-عبدالصمدخواجه بهاوالدين179.398دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانتخار
K20003717شاه کرهنصرالدین.محمدخانغلام سرورشهيد142.685ناکامجوزجان
K14001698شاه کریمسیدعبدالقهار-سیدحسینعبدالکريم حسيني174.141دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخاربدخشان
K01018320شاه گلحسین-یعقوبزينب کبرا219.454دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K07005917شاه گلجواد علیعالمیمحمد علمفاطميه اشکه داود195.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07004089شاه گلمحمدابراهیم..علی نجاتچهل باغتو پشي191.902واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K07006656شاه گلمنیرمحمد-سلطان علیسلطان شهاب الدين اندر189.772واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19012479شاه گلعبدالرحیم-محمدنظرعايشه افغان188.465واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07005746شاه گلمبارکشارحیمیمحمد موسینسوان لومان181.329دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K07007290شاه گلقربانعلی-محمدبخشنســوان مغلان179.257انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K33000424شاه گلناصر-رضادادذکورتاق عروس167.141انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت دایکندیدايکندی
K19003633شاه گلقربان نظرنظریبابه نظرنسوان خراسان158.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14002572شاه گلمحمدالله-محب اللهخمچان156.899واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003320شاه گلعبدالصمد-خدایدادنایب و سرای غربی155.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K20003032شاه گلجوره-روزیقليکه باغ148.294ناکامجوزجان
K34003407شاه گل الرحمنجان-خان قاسیمنریزی165.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15003278شاه محبوبغلام حبیب...محمدمرادبولک ورته بز203.238دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزتخار
K01027926شاه محمدسعیدمحمد-غلام محمدحبيبيه306.371دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K26000284شاه محمداخترمحمد...حاجی اول محمدشهيد گل محمد201.812دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندنيمروز
K01026822شاه محمدملک محسنعیارسلطان محمدغلام حيدرخان200.263واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035501شاه محمدلعل گل-محمدگلابراهيم خليل الله198.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000469شاه محمدخان محمد-اخترمحمدسنايي196.794واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01007807شاه محمدولی محمد-آقامحمدپوهاندنگهت سعيدي195.269دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکابل
K08000263شاه محمدخان محمد-گل محمدمتاخان193.364دیپارتمنت تاریخ وجغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدپکتيکا
K07007203شاه محمدترین-رحیم دادغـازي پيرمحمدخان191.59دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتغزني
K17005146شاه محمدصفرمحمدبلوچشاغاسینوآباد191.562دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K01013996شاه محمدعبدالمحمد..اخترمحمدقلعه کاشف191.486دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K22001335شاه محمدمحمداکبر-ملاجانانابوعبيد جوزجاني188.168دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K19002099شاه محمدشیرمحمد-فیض اللهباختر186.24دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K27001265شاه محمدامان الله-محمدقاسیممیرویس خان نیکه184.669دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K01044459شاه محمدمحمدصدیق-ملتانخوشحال خان181.517دیپارتمنت عمومی پوهنځی علوم وترنری مؤسسه تحصیلات عالی هلمندکابل
K14003896شاه محمدنبات خان-خانعلیشدوج181.457دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K09002362شاه محمدعارف شاهمنلیمیرافغانشهری څانگه179.381دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K03002056شاه محمدکریم خان-عزیزاحمدبرکي راجان177.893دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخلوگر
K19013288شاه محمدغلام محمد-امیرمحمددقيقي بلخي177.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07005852شاه محمدبابا علیجهانگیرنوروزعلیاستادعبدالغفورسلطاني176.255واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01006380شاه محمدمحمدداود-ملامحمدخواجه مسافر176.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004879شاه محمدشیرمحمدکاکرنظرمحمدذکور نمبر1176.057دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K06001110شاه محمددادمحمدحیدریمحمدعسلکرپتياب175.658دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K20003618شاه محمدشاه زرینمحمدیمحمد غنیگوهرشاد بیگم172.528دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K05002883شاه محمدمحمدغوث-محمدبــــــولغين172.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K15003345شاه محمدیارمحمد-مله بایحضرت عمرفاروق172.285دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K02002828شاه محمدزرخان-طلب الدینابوحنیفه گودبت171.371واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K08001069شاه محمدغلام محمد-بابرکبالش171.01دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K10001451شاه محمدعمرسید-محمداجانسیدسرور قادری عالی لیسه170.763دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K25001294شاه محمداخترمحمدحکیمیحاجی عبدالرحمنزراعت فراه170.541دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K19009846شاه محمدحاجی محمد-شریف شاهابوعصمت بلخي168.718واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19005415شاه محمدفریدمحمد-محمدشاهژنگوره167.542واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K02001277شاه محمدشولتمجروحبرات خانکوه کرد167.212دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K22001969شاه محمدبازمحمد-میراحمدتجربوي عربخانه166.875دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K03001068شاه محمدفقیرمحمد-میرعلمچلوزائی165.331دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیالوگر
K19006408شاه محمدتاج محمد-سیدمحمدخواجه روشنائي163.955واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19004511شاه محمدصفدرگلدی..جمعه قلانستيتوت نفت گازبلخ163.85دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K19005289شاه محمدجان محمدمحمدیاقامحمدباختر162.388واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K03001723شاه محمدعبدالصمد-گل علمکاریزها162.001دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K22001180شاه محمدعبدالمجید-جورهتجربوي عربخانه161.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K08000469شاه محمدیارگل-دوست محمدالجهادلیسه161.782دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K03000101شاه محمدالله محمد-گل محمدمحمدجان خان161.78واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K08000782شاه محمدپیرمحمد-میراحمدخانسيدوکلا159.986دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاپکتيکا
K10007141شاه محمدمصاحب جان..زوندیمیرزاخیلو لیسه159.965واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001500شاه محمدجبارخان-غلام حسنپشدهلکانو عالي ليسه156.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K02000642شاه محمدخان-سخی دادبیکسمند155.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K22001270شاه محمدعبدالرسولرحمانیرحمن قلخراسان154.981دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K19004906شاه محمدشیرمحمدطاهریمیرزاقلريس عبدالخالق153.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22004249شاه محمدپرنظر-محمدعمرمسلکي زراعت153.377دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K02003611شاه محمدعبدالله خانغفوریعبدالغفورصوفی صاحب153.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K05003450شاه محمدعبدالمتین.احمدجانشهيدقدرت الله153.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K09002234شاه محمدصالح محمدسالارشیرعالمجانک خیل151.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K08000947شاه محمدنیک محمدعابدگل محمدعلي بابا151.746واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K10006401شاه محمدپاتی گلدرویشگل دارکثيرالرشتوي نازیان149.463ناکامننگرهار
K32003534شاه محمدسیدمحمدحسن-سیدعلی پنادهن ورس148.238ناکامباميان
K17005582شاه محمدمحمدحسن=صاحب خانشپي ليسه146.095ناکامکندز
K10001630شاه محمدامیرمحمد-نورمحمدملکيارهوتک144.766ناکامننگرهار
K02003690شاه محمدخیال محمد-عبدالغیاثانستیتوت تخنیکی سیداباد142.811ناکامميدان وردگ
K11002237شاه محمدغوث الدین-بازمحمدشمکټ142.746ناکاملغمان
K14002026شاه محمدسنگ محمدرجبیرجب محمدگزانک141.379ناکامبدخشان
K17004276شاه محمداخترمحمد-غلام ربانیقطربلاق141.038انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت جوزجانکندز
K17004350شاه محمدرازمحمدشیرزادعلی خاناسکي140.926ناکامکندز
K19004229شاه محمدرسول احمد-حضرت قلمسلکی زراعت139.4ناکامبلخ
K29000041شاه محمدغلام محمدخوشهالعبدالرزاقبابا هوتک133.791ناکامزابل
K17004347شاه محمدعبدالموبیندلسوزعلی محمداسکي107.955ناکامکندز
K01052807شاه محمودمحمدحسنحاجی زادهحاجی جمعهمولانا جلال الدين محمد بلخي243.596دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخکابل
K07002788شاه محمودبختیاری-محمدعوضلیسه قوریه وبخارا237.208دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K01020795شاه محمودسید محمود-محمد خطابابوذر غفاری216.372دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکابل
K28001859شاه محمودمحمدگل-نیک نظرشهيدانجنيرعبدالمتين199.937دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K25001137شاه محمودجمعه خان-محمدحلیمملامعین فراهی دارآباد195.064دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتفراه
K27000907شاه محمودمرتضی-شیرمحمدشهيدعظيم الله188.549دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکندهار
K15002307شاه محموددادمحمد-یارمحمدالحاج عبدالقيوم بيک شهيد174.424دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتتخار
K04001988شاه محمودنظرمحمد-محمداکبرنوی شيخ علي173.312واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K13000338شاه محمودشاولی الله-محمدولیبرگتال172.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینورستان
K28000653شاه محمودمحمدظاهر-محمدصادقشهيدانجنيرعبدالمتين172.157دیپارتمنت زبان وابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K05003291شاه محمودنوروزخان-عبدالله خاننیک محمد شهید171.126دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکاپيسا
K15004849شاه محمودنظرمحمد-امام محمدکوکتابه170.601دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K24009448شاه محمودامام الدین-محمد امینقلعه محمد165.65دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K01055654شاه محمودمحمد داودانصاریدوست محمدزراعت165.258دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K16003783شاه محمودشاه عالم-سکندرقاصان163.46دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01038181شاه محمودفضل احمد-علی احمدشهرک پامير160.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000057شاه محمودعبدالستارشهزادهرحیم شاهذکور خلم158.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01050286شاه محمودتوکلبخشیشهسوارانستيتوت تکنالوژي افغان153.302واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001269شاه محمودحاجی محمدغنی-حاجی نارنجانحصارک151.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K12002584شاه محمودعبدالمحمد-جمروزبارگام151.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K17001143شاه محمودعبدالمتینخانعبداللهمولوی سراج الدين150.234انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K23000328شاه محمودمحمد-عبدالحمیدخارستان149.603ناکامبادغيس
K02003919شاه محمودجلاتابراهیمیمحمدعلمخالد بن وليد148.374ناکامميدان وردگ
K30000464شاه محمودفضل الرحمن..حاجی حبیب اللهسیدال خان136.142ناکامارزگان
K18000611شاه محمودمحمدمقیم-محمدحسین بیگذکور دره صوف بالا135.733ناکامسمنگان
K34004763شاه محمودخانرضاخان-سلگیشهيدمطيع الله167.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K16000594شاه مرادمیرداد-آدم خانحضرت عمر فاروق رض153.402واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K06001673شاه مردانحشم دادخان-عبدالله جانآبدره155.004واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K04003952شاه مریمحمدهاشم-محمدنورخانقاري عبدالستارشهيد154.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K16000653شاه مریزلمی خان-میرخانحضرت عمر فاروق رض144.929ناکامبغلان
K04001950شاه مسصودشاه محمد..محمدموسیليسه آهنگران160.077دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K08001032شاه مسعودمحرابشاکردادگلزری قلعه165.848واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K01017034شاه مسعودشاه محمود-رحمت خانمحراب الدين156.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001239شاه مسعودمحمدرسولاحمدیمحمدسرورشهيداحمدشاه مسعود108.04ناکامکندز
K01025227شاه مصعودشاه محموداسلمیمحمداعظممحمود طرزی -177.939دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانکابل
K16003564شاه مقصودشاه محمود-محمد یعقوبسنگبران162.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19011126شاه مقصودمحمدایوب-محمدیعقوبمولانا جلال الدين بلخي160.009واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16003295شاه مقصودشاه محمود-سید محمدارزنگان156.923دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاببغلان
K28001853شاه مقصودعبدالقادر-حاجی فیض اللهلشگری بازار غربی لیسه149.91انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهلمند
K16005280شاه مقصودجمعه خانمقصودیعبدالکبیرنوبهار149.813ناکامبغلان
K01038153شاه مقصودمحسن خان-شاه نوازشهرک پامير141.236ناکامکابل
K14000918شاه ملتانلطافت شاهجویاشاه ملتاندرمارخت154.908واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01053026شاه ملنگ آغاعمرزئیآخوندزادهعباس خان-خارج مرز156.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010541شاه منصورمحمدامانعزیزیعبدالعزیزشهيداميرحبيب الله179.313دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K34002796شاه منصورنبی خان-نرخوننوری کلی170.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K04000651شاه مومنشاه محمدفقیرزادهفقیرمحمدصادقي170.731واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01027638شاه میرسیدمیر-سیداحمدحبيبيه177.887واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003401شاه میرخدا رحم-عبدالجبارآهندره161.905دیپارتمنت حفاظت محیط زیست پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانتخار
K16006028شاه میرمحمدمیر-محمدامیننوبهار156.867واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07002091شاه میرحسینعبدالرازق-چمن علیالبیرونی جرمتو191.781دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون هراتغزني
K01013610شاه میرشاهشیرین شاه-غلام شاهعبدالرحيم غفورزي203.827دیپارتمنت استخراج مواد مفیدۀ جامد پوهنځی جیولوجی و معدن مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکابل
K15006231شاه نازخال محمد-حاجی غلام رسولجلگه174.552دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K16005714شاه نازابراهیم-امیرمحمدکارته خراسان166.82واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15006594شاه نازهعبدالخلیل-غلام سخیامیرعالم شهید146.424ناکامتخار
K01053345شاه نبیمحمدجواد-موسیسیاه چوب279.918دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتکابل
K14000927شاه نظرشاه یمنیمن زادهسیدابراهیمدرمارخت176.034دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانبدخشان
K19011087شاه نظرحق نظر-استانه قلمولانا جلال الدين بلخي163.369واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16005515شاه نظرصاحب نظر-حسین علیحضرت خاتم لانبیا151.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01047696شاه نعیمعبدالرحیم-محمدکریمخصوصی علی سینا133.901ناکامکابل
K17001696شاه نوازمحمدنظر-علی نظرمولوی سراج الدين شهيد188.319واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10005856شاه نوازآصف خاننظیرملت خانگردی غوث160.741واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001819شاه نورحاجی شاهی-نورعلمگل آرام166.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10003544شاه هین شاهعبدالستارصفایحاجی محمدحسنمومن افغان ترک170.798دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11001170شاه وزیرعبدالطیف-عبدالسلامشهيداستادمحمدنذيرنيازي213.92دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K17005195شاه وزیرعبدالرزاق..گلستانذکورانگورباغ146.141ناکامکندز
K24009462شاه ولیبورمحمد-محمد عظیمشهيدمولوی خداداد285.759دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K01038114شاه ولینورمحمد-شیرآدمعبدالغفورنديم-238.172واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005621شاه ولیعبدالستار..شیرعلیاميرحمزه چنگان228.166دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاهرات
K10007241شاه ولیولی خان-0الله میرشهيد ملنگ جان198.601دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون شیخ زایدننگرهار
K07007593شاه ولیحسین بخش-عبدالحسینخصوصي نورغزنه196.699دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01022625شاه ولیمحمدعالم-0مرزاشاههمـــــايون شهيد188.114دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K31001239شاه ولیالله مددمددیابوبکرراخته خانه183.245دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانغور
K14004531شاه ولیشادمحمد-عبداللهذکورده بازار181.272دیپارتمنت نفت وگاز پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانبدخشان
K28000343شاه ولیحاجی کفتان..حاجی دنگرليسه لوي باغ179.599دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاهلمند
K16001522شاه ولیعمرعلی-قربان علیذکور اسلام قلعه179.54دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانبغلان
K16002919شاه ولیمحمد جواد-حسین علیميهن176.154دیپارتمنت خاک شناسی وآبیاری پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانبغلان
K07000602شاه ولیمحمدعلی-الله دادوکيل محمدجان کوچي176.102انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلغزني
K17000474شاه ولیمحمدظاهر-حاجی شاه جهان-شيرخان172.863دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K07004401شاه ولیغلام رسولجمالغلام علیقلياقل168.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K10016328شاه ولیمیرعلم گل-محمدیوسفکوزاگام165.468دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K28001794شاه ولیشاه محمدشیرزادحاجی اخترمحمدشهيدانجنيرعبدالمتين163.793انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهلمند
K14003130شاه ولیقربان خانسادابشاه عوضسائف شهيد163.608واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K31001525شاه ولیخیرمحمدنورینورمحمدگردهيلنگ163.442دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K29000305شاه ولیحبیب اللهشکیبفدا محمدترنک لیسه163.376دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی هلمندزابل
K01016689شاه ولیحضرت ولی-محمدحضرتمحراب الدين158.662واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009316شاه ولیمحمدایاز-حسین جانخارج مرزپاکستان158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K17004318شاه ولیعبدالرحیم-محمدیونسکلباد156.756دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلکندز
K19006147شاه ولیغلام نبینبی زادهرضاشهیدعلی قلند154.776واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07001048شاه ولیشاه حیدر-شاه قمبرذکورالبيروني نواباد مرکز154.413انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K25000992شاه ولیعبدالغنی-دوست محمدابوعبدالله طاقي151.255واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K16001436شاه ولیعبدالحمید-رازمحمدنوي بغلان149.907ناکامبغلان
K02000783شاه ولیحیات خان-علی خانکریم شهید149.813ناکامميدان وردگ
K18000647شاه ولیعبدالصمد-محمدکریمذکور خواجه اسماعیل شهرقدیم147.888ناکامسمنگان
K10008449شاه ولیگل ولی..سیدولیمياعمرعالي ليسه144.553ناکامننگرهار
K03002895شاه ولیوزیراحمد-فیض اللهمحمدآغه141.523ناکاملوگر
K15006714شاه ولیایرکه بای0بابایارذکورينگي قلعه137.711ناکامتخار
K20001036شاه ولینورالدین-تاج محمدگوهرشادبیگم122.055ناکامجوزجان
K34002649شاه ولی خاندرمن خان-گلاب خانصبريوليسه151.168انستیتوت میخانیکی نیمه عالی ولایت خوستخوست
K03001136شاه ویسپادشاه میر-محمدخانغازی امين الله222.998دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانلوگر
K05000838شاه ویسعبدالقادر-عبدالرزاقانجينيرحبيب الرحمن شهيد177.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K04002401شاهپورعبدالرحیمکریمیعبدالکریمعبدالهادي شهيد316.584دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیکپروان
K01041353شاهپوراهل الله.عبداللهغلام محمد فرهاد216.9واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001037شاهدسرفراز-عبداللهپروائي231.605دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرلغمان
K01045488شاهدنقیب احمد-سیداگلذبيح الله عصمتي203.841دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K12001736شاهدالله جان-عبدالامیرمنگوال201.082دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکنر
K11000614شاهدعبدالرحمن-عمراخانروشان عالي ليسه193.091واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01020278شاهدهدایت اللهزاهدعنایت اللهاستقلال186.484به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکابل
K01045325شاهدمحمدامینستانکزیمحمدحنیفذبيح الله عصمتي183.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006236شاهدشریف-زرشاه26ویالی لیسه181.114واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009976شاهدسعیدنظریمحمدعلی خانچهل گزی175.813دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01045924شاهدشاه ولیمیاخیلعزیزخانذبيح الله عصمتي170.785واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002174شاهدمحمدعثمانیحاجی جلاتغروشاخ168.988دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K10001972شاهداحمدشاه-عبدالمقیمده غازی167.809واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003311شاهدسلطان محمود-غازی خانکامې زراعت مسلکی لیسه167.698انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10004457شاهدزرعالم-گل اغاعبدالوکیل167.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003283شاهدسلطان جان-فقیرمحمدافغان مراد لیسه165.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000484شاهدفضل الهادی-گل کریمنصرت156.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003019شاهدوحیدالله-گلاخانننگلام155.282واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10001750شاهدمحمداصف-محمدعمرنصرت155.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01035623شاهدامان الدین-شهاب الدینعبدالغفورنديم-149.508ناکامکابل
K10007793شاهدفضل واحد-میراحمدخانامله146.125ناکامننگرهار
K12001881شاهدشاه حسین-غلام حسیننورگل142.724انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارکنر
K34005470شاهدرعایت خانافغانشهزار خانسرکی بوری141.375ناکامخوست
K10011766شاهدمیاگل زرحسینمطیع اللهعبدالحمیدمومند141.359ناکامننگرهار
K16001829شاهدمحمدزمان-محمدمیرمرکزبغلان139.309ناکامبغلان
K01014510شاهد الرحمنسیف الرحمن-حبیب الرحمنپوهاندعبدالاحمدجاويد207.56واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025213شاهد خانحاجی جانانسلیمانمیراجانرحمان بابا241.791دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدکابل
K12001907شاهد خانمحمدکاظم-نورمحمدخاناندرلچک145.095ناکامکنر
K11001979شاهداحمدعنایت الله-سخیذکور گل پاچا الفت204.348واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10011092شاهداحمدنصیراحمد-نوراحمدقلعه جانان خان183.184دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانننگرهار
K27001543شاهداحمدمحمدلام-غلام محمدسيدپاچاميدان هوای کندهار170.58واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K05001552شاهداحمددین محمدرحیمیمحمدرحیممحمد عمر شهيد167.435واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K16003879شاهدالدینامرالدینامیریمحمدمیرکشن آباد144.87ناکامبغلان
K03002447شاهدالرحمنمحمدطاهوسشیرزادمحمدشیرجهادي کلنگار241.761دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون لغمانلوگر
K01047210شاهدالرحمنعزیزالرحمن..سردارانستیتوت میخانیکی ـ207.325دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیکابل
K01053923شاهدالرحمنمحمدعالم-محمدهاشمعبدالوکيل شهيد177.622دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K11000868شاهدالرحمنحضرت میر-حیات میرذکورمنگو172.583واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01035252شاهداللهنورالله-اقایگلابراهيم خليل الله325.355دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K10004380شاهداللهسازوهاب-عبدالوهابمارکوه269.491دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10005159شاهداللهنعمت الله-لطیفننگرهار عالی لیسه251.084دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24010802شاهداللهشفیق الله-محمدطاهرامير علي شيرنوائي243.648دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کندهارهرات
K01043379شاهداللههمیشه گل-حاجی گلاستادمحمدابراهیم خواخوری237.049دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K10000813شاهداللهمحمدیوسف..اول گلمياعمرعالي ليسه232.099واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01035709شاهداللهمحمدشیرین..فیض محمدغلام محمد فرهاد230.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000186شاهداللهشکراللهارینروح اللهمانو230.051دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01053315شاهداللهشیرافغان-سیدکمالدولت شاه224.397دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرکابل
K01035759شاهداللهنقیب الله.منورخانغلام محمد فرهاد219.691دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K12001263شاهداللهمنگل-الم خانکوټکی219.273دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرکنر
K10012313شاهداللهشاه محمود-سمین گلفتح آباد217.345دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K01023744شاهداللهجمدرجان-خیالیقيام الدين خادم217.102دیپارتمنت هارتیکلچر( باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K12000918شاهداللهنورمحمد-بسم اللهجمعیت لیسه214.436دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارکنر
K11002027شاهداللهجمعه گل-عبدالسلامکتب زائی214.253دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیالغمان
K10005457شاهداللهمحمدناصر-روزی خانلاندي باسول ليسه213.914دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10009476شاهداللهبهاوالدین-جمعه گلخارج مرزپاکستان210.396دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون پکتیاننگرهار
K10006887شاهداللهمیرویس-غلام اکبرخصوصی اقرا207.294دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34004786شاهداللهعقل خان-زکیم شاه خانشهيدمطيع الله205.673دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدخوست
K12001969شاهداللهسمیع الله-محمدیعقوبخارج مرز203.951واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01026978شاهداللهنیک محمداوریاخیلمحمداعظممرزاعبدالقادربیدل200.723واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000313شاهداللهولی جان-سخی جاندولت زري ملاصاحب200.523دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10009828شاهداللهفضل محمد-محمدصادقخارج مرزپاکستان200.28دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10008767شاهداللهسید عبدالجبار-سیدعبدالقهار23ویالی لیسه197.053دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10005089شاهداللهعبدالعزیز.عبدالرحیمنجم الجهاد197.017دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10007057شاهداللهذاهدالله.جمدرخانانســـتيتوت ميخانيکي ننگرهار196.651دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزننگرهار
K01005506شاهداللهعبدالوکیل.میردادحسين خيل193.04دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکابل
K10011013شاهداللهشکرخان-گل محمدخانزنگویئ191.855دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرننگرهار
K11000988شاهداللهمحمدرحیم-غلام حیدرذکور منگو191.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01035833شاهداللهپاینده گل..لالاگلغلام محمد فرهاد191.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026326شاهداللهظابط خان-مسافرخانقابل بای190.261دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کندهارکابل
K10009675شاهداللهمحمدخالد-عبدالقادرنصرت189.591دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12003188شاهداللهحضرت سید..فیض طلبشهيدمعلم سليم خان188.443واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01026050شاهداللهشفیع اللهحکیمیمحمدحکیمرحمان بابا187.974واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006511شاهداللهمنورخان-تاج محمدبتی کوت186.281واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004711شاهداللهالله نور-لالامیرهده186.156دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01013966شاهداللهامان اللهساحلغلام محی الدینفاضل بیک184.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048977شاهداللهعبدالهادی-محمدیعقوبپلچرخي184.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10010425شاهداللهسیدملحق-حاجی عجموزیرجهادی184.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10016345شاهداللهگل محمد-شاه ولیکوز بهار184.524دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K10005943شاهداللهمسافر-عزیزخانقلعه جانان خان183.327دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10008706شاهداللهراهب الله..ربیع اللهاحداد182.456انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت نیمروزننگرهار
K10005815شاهداللهشیرزمان-سیدحسنباريکاب181.715واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003453شاهداللهعتیق اللهقندسیدملاقلعه اخند لیسه181.64دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون بلخننگرهار
K11001024شاهداللهمحمداکبر-محمدصدیقبارکزای181.468دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکالغمان
K12002550شاهداللهخیال محمد-محمدجاننورگل کثيرالرشتوي ليسه181.333دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکنر
K10007730شاهداللهغلام محمد-البندخانشهیدسردارمحمد داود ذکورولیسه181.276دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K28001889شاهداللهمحمدعارف-محمدصدیقکارته لگان179.637دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارهلمند
K10002398شاهداللهقاهر-زرجانشهيدمحمدعارف179.501دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11001459شاهداللهشاه ملنگ.عبدالهاشمشيخ محمدحسين178.966دیپارتمنت علوم کتابداری و معلومات پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K12001847شاهداللهاول خان-مقرب خانحکيم آباد177.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10005894شاهداللهمعراج الدینمعراجپشم گلالتقوی177.733دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K12000607شاهداللهمحمدطاهر-اسماعیلچپه دره177.432دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K10016220شاهداللهرسول جان-گل خان23ویالی لیسه177.094انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10011039شاهداللهنورافضل0محمدایازسراچه علی خان176.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000827شاهداللهاحمدشاه.فضل الهیمياعمرعالي ليسه176.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001011شاهداللهمحمداکرام-خاکی محمدجمعیت لیسه176.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10005315شاهداللهحاجی فضل کریم-محمداکرمالفتح175.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34003543شاهداللهشاه خان-نجیم خاننورالبصرخصوصي175.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K03000060شاهداللهنجیب الله-خان آقامحمدجان خان174.275واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K11000994شاهداللهشاه ولیشاهینحبیب اللهذکور منگو172.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10006368شاهداللهظاهرجان-محمدنذیربتی کوت172.571واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008151شاهداللهسبزعلی-میرزاعلیکندیباغ171.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003637شاهداللهثمرگل-محمدیوسفننگلام170.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10002954شاهداللهعیاث الدین-شهاب الدینقلعتک ذکورلیسه170.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005871شاهداللهعبدالقدیررسولیاحمدرسولننگرهار عالی لیسه169.365واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01054016شاهداللهامین الله-سلطان محمودخارج مرز169.32دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانکابل
K01006544شاهداللهمحمد ظاهر-رضا خانخورد کابل169.247واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12002335شاهداللهخیرمحمد-غلام سخیاسمار هلکانو169.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10004512شاهداللهسیدمبارک شاه-سیداکبرعبدالوکیل169.055انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10004821شاهداللهشیرازمان0عوض خانننگرهار عالی لیسه169.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K28001433شاهداللهعصمت الله-محمدبشیرشهیدانجینر عبدالمتین168.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K17002746شاهداللهمحمدیعقوبهمتنوروزخانعسقلان نمبر1168.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10012917شاهداللهفضل هادی-فقیرتريلي167.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000756شاهداللهفیض محمد-نورمحمدروشان عالي ليسه167.243واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K12003517شاهداللهرحمن گل-سیدرحمنلچي167.091واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10006049شاهداللهنورزاده-ملافقیربتی کوت مسلکی زراعت لیسه166.926دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاننگرهار
K01043928شاهداللهشجاع الله-گل آقاسيدالناصري165.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017135شاهداللهاقامحمد-یارجانمحراب الدين165.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12002671شاهداللهمولوی عبدالعزیز-عبدالحمیدبارکندی165.599واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10007714شاهداللهسلطان عزیز-خان عزیزتريلي165.581واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000291شاهداللهعمرگلیوسف زیمحمدحسنذکورکاکخ165.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10009941شاهداللهنظیف اللهشریفمیردادخانکهي163.77واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009353شاهداللهعبدالخالق-روزیشهيدمحمدعارف162.032واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10012953شاهداللهالیشان-امیرجانتريلي160.508واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001611شاهداللهحاجی عبدالمتین=علی گلغازي امان الله خان160.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000351شاهداللهمیراعظم-گل محمدعمراخان160.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10003562شاهداللهمحمد داود-گل آقاچهارباغ صفا159.751واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007019شاهداللهمسلم خان..زمین گلانســـتيتوت ميخانيکي ننگرهار158.964واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002783شاهداللهنوراحمد-سیداحمد جاننرنگ158.791واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K03003089شاهداللهمحمدیعقوب..امام الدینسفيدسنگ158.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10004113شاهداللهسیداجان0محمدامانمحمدي صاحبزاده لیسه158.622واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003115شاهداللهاینځرګل-دواجانمحمدموسي شفيق158.528دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K10003978شاهداللهفراموش-حاجی نایبلیسه مسلکی زراعت خوگیانی157.066واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002573شاهداللهعصمت الله-عزیزاللهکبيرستوری156.954واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10002775شاهداللهنعمت الله..محمدولیچکنوري156.821انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10007251شاهداللهمیاجان-ولی محمدشهيد ملنگ جان156.808واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002957شاهداللهمرادعلی-خیرمحمدباب الجهاد156.743واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K11001430شاهداللهنظرمحمد..تاج محمدشيخ محمدحسين156.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K03003201شاهداللهخوانی..عبدالنبیوحـدت156.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10002072شاهداللهمحمدشفیق-عبدالغفارداگه156.46واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002257شاهداللهبهادرخان-محمدنظیفمسلکی زراعت خاص کنر156.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10001272شاهداللهرحمت الله-محمدرسولوچ تنگی لیسه155.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11002595شاهداللهمحمدانورناصریهفته گلچارباغ ذکورعالي ليسه154.63واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10002445شاهداللهحاجی گل-ابوخانعبدالوکیل153.713واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01016704شاهداللهاحمدشاه-محمد کریممحمدصدیق پسرلی--153.694انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلکابل
K12000890شاهداللهمحمدظاهر-غلام فاروقجمعیت لیسه153.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01045745شاهداللهشاه محمود-دوست محمدسيدالناصري151.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006876شاهداللهحفیظ الله-عبدالخالقفتح آباد150.098واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002638شاهداللهرحمن الدین-عبدالحلیمکبيرستوری149.812ناکامکنر
K11001114شاهداللهشجاع الله-عبداللهچارباغ ذکورعالي ليسه149.809ناکاملغمان
K10009300شاهداللهشوکت الله-مهتاب الدینشهيدمحمدعارف149.739ناکامننگرهار
K10006598شاهداللهمحمدصابر-شیریناگام147.906ناکامننگرهار
K34004667شاهداللهمحمدداودزیارحضرت عمرعبدالحي حبيبي146.594ناکامخوست
K10003911شاهداللهمدین-کندلزربچی146.48ناکامننگرهار
K34002119شاهداللهلعل بادشاه-گل داد- خان مندوزی لیسه145.011انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت پنجشیرخوست
K12003245شاهداللهگل جان.سلامت خانصنايع مسلکي143.044ناکامکنر
K12002499شاهداللهمحمد ایوب-فاتح خانبارگام141.35ناکامکنر
K12003029شاهداللهسندگل-حاجی محمد خانننگلام141.035ناکامکنر
K10000983شاهداللهبنارس خان-عبدالقیوماحداد139.555ناکامننگرهار
K11000304شاهداللهنصیراحمد-سیدرحمنشمتي80.268ناکاملغمان
K01036079شاهدالله صالححاجی رفیع الله-نورمحمدابراهيم خليل الله179.741واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028445شاهدامینعبدالباری-محمداکبرعبدالرحمن پژواک157.01واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002199شاهدحسینمحمدطاهر-عبدالله خاناستقلال183.057دیپارتمنت زبان وادبیات هندی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34003576شاهدخاندین بادشاه-عیدبادشاهکوندی ليسه192.017دیپارتمت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K16003626شاهدخانجمعه گل-محمدجمعه" ســــــــيدجمال الدين افغان185.137دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K01035828شاهدخانثمرخان..تاج محمدغلام محمد فرهاد174.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026698شاهدخانسراج الدین-حضرت الدینقلعه حشمت خان160.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013471شاهدخانعبدالبصیر-جمعه گلعبدالرحيم غفورزي148.55ناکامکابل
K14008627شاهدختمحمداکرم-محمدیارحلیمه سعدیه191.483دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون بدخشانبدخشان
K01034469شاهدختعبدالشاکر0عبدالعزیزنسوان شهرک وحدت179.501واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032929شاهدگلهمزه گل-لعل محمدعبدالرحيم غفورزي200.336دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K12000549شاهدگلسیدعلیم خان-گل آمینمسلکی زراعت مروری189.982دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارکنر
K10007453شاهدگلعلاوالدینشاهدمیربازخانپچير177.291دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10004240شاهدهنقیب الله..گل محمدبي بي عايشه صديقه251.553دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق پوهنتون ننگرهارننگرهار
K04003535شاهدهمحمدعارف-محمدحسینخواجه سیاران سفلی226.876دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانپروان
K14008892شاهدهسیدعبدالوارث-سیدعبدالرسولسيد احمدمشتاق شهيد202.537دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K10007291شاهدهمحمد حلیم-امین گلبي بي مريم200.368دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K06000654شاهدهگل بدین-بهاوالدیننسوان سنگانه193.664دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K17003353شاهدهشاه محمود-شاه محمد-خديجه الکبرا189.962دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K15008605شاهدهسخی امینستایشجمعه خاننسوان بي بي مهتاب187.787دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K19005673شاهدهعبدالرحمن-محمدنعیمعابده بلخي186.3دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K17005486شاهدهمحمدنعیم-فقیرمحمدسه درک179.544دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K20003531شاهدهسیدتاج الدین-سید کمالمیرويس مينه177.265دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K14004303شاهدهعبدالشهید-عاشورمحمدنسوان جرشاه بابا176.05واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01046083شاهدهبرات خانمرزاییمرزاخانپروژه پنجم 315172.285دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K05001505شاهدهمیربچه-سعادت خاناستادظفراحمدشهيدنسوان ليسه168.627واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01045691شاهدهنقیب الله-حاجی عبداللهمخفی بدخشی165.756واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20002700شاهدهدوست محمد-حاجی گل محمدقزانچي بابا165.403دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K10003060شاهدهعیسی خان-قادرکمپ فارم هده157.145واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01048738شاهدهسیدعظیم-آقاسیدنسوان سرآسیاب153.542واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002471شاهدهمحمدصادق-فضل الدیننسوان بي بي مهتاب151.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15001189شاهدهعبدالهادیواحدیعبدالظاهرنسوان بي بي مريم151.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20002784شاهدهطویچیادیبطورهنسوان مصرآباد142.833ناکامجوزجان
K15002143شاهدهمحمدسالم-حمیدخاننسوان بي بي مهتاب135.39ناکامتخار
K01043883شاهده بی بییارمحمدبیانشاه محمدپلچرخي183.245دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K10008091شاهدوبیاحسان ربیاحمدیغلام نبیطوطو146.107ناکامننگرهار
K04003675شاهدینمحمداکرم-درمحمدخانذکورميدان هوائي بگرام213.096دیپارتمنت رادیو و تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانپروان
K06000624شاهدینمرزاالدین-مبارزآبدره146.419ناکامپنجشير
K22000393شاهرخبشیراحمدموشکافولی محمدخصوصي آيدين فارياب320.532دیپارتمنت طب عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون بلخفارياب
K24005309شاهرخعبدالرسول-عبدالغفورانقلاب اسلامي315.052دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K01025343شاهرخشجاع محمدامیریرازمحمدمحمود طرزی -245.332دیپارتمنت استخراج روباز معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01039445شاهرخعبدالرحمن-رحیم خانعبدالغفورنديم-238.644دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K05002862شاهرخسلطان محمد-عبدال محمدبــــــولغين182.383دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24003782شاهرخغلام غوث..مرتضیرباط سنگي172.59انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K20002069شاهرخعبدالستار-کریمذکوردرزاب172.581واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K24007383شاهرخعبدالطیف-عبدالرحیممـــولاناعبدالله هاتفــــي158.558واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K22002316شاهرخرازمحمد-انه مرادمسلکي زراعت149.927ناکامفارياب
K15006532شاهرخعزیزمحمد-نظرمحمدگل نظر شهيد139.096ناکامتخار
K20002736شاهرخ میرزاعبالجلیل-عبدالستارقزانچي بابا161.763واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01044727شاهرهعبدالواحد-داده جانآريانا162.096انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K24010304شاهزادهمحمدنعیم-وزیرنسوان فتح189.963دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K32000662شاهستهسیدظاهر-سیدطالب شاهنسوان شنبل170.763انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K16006076شاهستهسهراب-کیامرزبی بی عایشه صدیقه168.962دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K16006272شاهستهسیدحکیم-عبدالخالقبی بی عایشه صدیقه156.833واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K06001832شاهستهغلام رسولحبیبیغلام معصومنسوان بی بی امنه155.055واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K10002330شاهکارسیدمحمد-حاجی خان سیداستقلال163.885واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01009729شاهنشاهسردارآغا-مقصودنمبر1ميربچه خان166.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02003013شاهنشاهسیدحسینملنگمحمدامینشيخ آباد165.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K15002384شاهی نساامان الله-قربان علینسوان بي بي مهرنگار144.485ناکامتخار
K10008906شاهیدجاویددستخط..ریخانتجربوی165.583واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003530شاهیداللهمحمد نصیر-عبدالحبیبچهارباغ صفا179.339دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K34003366شاهیداللهمیرزاخان-فضل الرحمنگلاب جان171.109دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K10004984شاهیداللهخان الله-الماسنکړخیل170.321واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002044شاهیداللهسلطان جان-عمرجانعمراخان162.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12000551شاهیداللهمحمدامیر-سیدامیرچپه دره151.356واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K17001521شاهیدهمیرزامحمدمحمدیولی محمدنسوان بي بي آمنه165.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K12003303شاهیدهمحمدیوسف..محمدخانبي بي فاطمه کنر157.32واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K16005042شاهیدهمحمدیوسفافضلیمحمد افضلنسوان کشم آباد144.6ناکامبغلان
K15004402شاهیرهعبدالمجید..نائب جمعه خاندرقد165.502دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت تخارتخار
K19003525شاهینمحمد عظیم-محمدیعقوبشهيد بلخي250.78دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیبلخ
K01048815شاهینمحمدداود-محمدشریفاميد249.406دیپارتمنت مدیریت انکشاف پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K24006717شاهینعبدالقیومامیریملاموسیمولانا عبدالواسع جبلِي243.657دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K01021741شاهیناحمدفهیمخلیل یارامان اللهعبدالهادي داوي217.303دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای ذکور پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K02001491شاهینرحمت اللهعابدثمرگلامام ابوحنیفه تنگي208.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K05002269شاهینعبدالوهاب-عبداللهحافظ عبدالمجيد203.123واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10011659شاهینمحب الله-حمداللهزراعت هسکه مینه199.068دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K05001412شاهینسیف الدینشهریارضیاالدینمولوي فيض محمد شهيد198.313دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکاپيسا
K05003237شاهینمیرویس-محمدطاهرحیات الله شهید196.47دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکاپيسا
K01053383شاهینمحمداسماعیل-عبدالرازقذيولات193.43واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025667شاهینسیدگلسخی زادهغلام سخیغلام حيدرخان191.854واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K09002135شاهینگل محمدشاهامیریامیرشاهدچمکنیو د زراعت مسلکی لیسه189.87دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيا
K04002383شاهینعبدالشکور-جاندادغلام نبي شهيد188.061دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانپروان
K01026904شاهینمحمدشاهعیاراحمدشاهغلام حيدرخان186.404دیپارتمنت علوم هارتیکلچر(باغداری) صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون البیرونیکابل
K24007012شاهینگل آقا-گل احمدشهيدصفي الله افضلي182.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24006378شاهینعبدالله-عبدالخالقفتح179.211واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K17000651شاهینعبدالمطلبعزتیعزت خان-شيرخان177.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01039404شاهینعبدالهادی-عبدالحکیمعبدالغفورنديم-172.908واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008796شاهیندل آقا-حاجی آدم خانلیسه خصوصی صوابی172.202واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01026705شاهینعلی شاه-آدم خانقلعه حشمت خان165.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009416شاهینسخیداد-محمدظاهرسلطان غياث الدين165.239واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01040482شاهینقندآغا-محمد نبیمحمدفقيرفيروزي162.118واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001744شاهینعبدالرحمناکبریعبدالاکبرمحمودراقی158.831واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01021493شاهینمحمدشرین-دادخداشهرک ذاکرین157.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000160شاهینمحمدهارون-محمدهاشمعمراخان156.976واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K04001119شاهینعبدالغفور-عبدالشکورسعدالله156.51واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K02003707شاهینخان آقا-محمد جانخالدبن وليدتکيه155.348دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارميدان وردگ
K01038224شاهینمحمدثنأمحمدیحاجی محمدلقأغازي154.807واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000833شاهیناخترمحمد-غلام دستگیرذکورحضرت فرخشاه151.886واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01037842شاهینلعل گل-سرورخانعبدالغفورنديم-151.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006275شاهینویس الدین-محمدالدینده عربان قرغه151.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003966شاهینعبدالحق-مداراللهمسلکی زراعت کوه بند149.697ناکامکاپيسا
K10002892شاهیناحمدشاه-لعل محمدشهيدمحمدعارف148.06انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K01020082شاهین احمدنیک محمدبیگغلام محمدعبدالهادي داوي155.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل