حروف س و ښ

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف س و ښ

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K16002642سابعهعبدالاولعبدالحق یارعبدالحقمولوي محمد نبي شهيد165.725دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بغلانبغلان
K15007764ساتیرهسیدعلمحکیمیمحمدعلمانوي140.887ناکامتخار
K02000139ساجدگل جان-بسم اللهسيد آباد318.602دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلميدان وردگ
K01023988ساجدفضل الرحمناحمدیفضل احمدغلام حيدرخان271.44دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخکابل
K17002538ساجدحبیب الرحمنمنبفضل الرحمنشنه تپه242.438دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدکندز
K01027256ساجدعنایت الرحمن-گدامحمدنازو انا225.913دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکابل
K01019037ساجدمرتضی-علیاورمحمدآصف مايل212.329واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001339ساجدغلام رحیم..سلطانمياعمرعالي ليسه201.911دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12001943ساجدمرسلین-صراف خانخارج مرز188.485دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارکنر
K10005361ساجدزرغون شاه-محمدایوبالفتح186.626واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01007893ساجدشاه محمود-محمدیوسفعبدالله جان شهيد186.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10005483ساجدعبدالغفاراتمانغلام محمداتمانزي ليسه179.955واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001724ساجدزرمیرانزهیرسیدمیرانمياعمرعالي ليسه179.786واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K09002061ساجدحمارگلافغانثمرگلڅمکنیو عالی لیسه179.531دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01016514ساجدجمال-لعل محمدمحمدصدیق پسرلی--177.966دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K10002942ساجدعبدالحمیدعبدالحمیدرحیم گلاصـــلاح176.371واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002620ساجدنوروزخانمومندحسین خانعبدالحميد مومند172.837واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007988ساجدناصرخان-عبدالرحمانعربانوليسه172.366انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K10007006ساجدعبدالعزیزعزیزیعبدالصمدانســـتيتوت ميخانيکي ننگرهار172.332واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008173ساجدریس-شاتوخاناشپان168.988دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K10006976ساجدنسیم خان..سیدمحمدعبدالوکیل163.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001108ساجدمحمدصابر-عبدالعزیزذکور گل پاچا الفت160.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K17002490ساجدواحداللهتورخیلحاجی محمدعبدالواحدشهيد157.155انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K10007771ساجداحمدالله-حضرت نورامله156.594واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006320ساجدملاگل-حنف اللهبتی کوت155.178واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K08000006ساجدکامل-جمعه دادبالش150.089انستیتوت زراعت نیمه عالی مرکز ولایت پکتیکاپکتيکا
K10007684ساجدشاه محمود-محمدشاهتريلي141.179ناکامننگرهار
K10001828ساجدوسیم-بهادرحصارشاهي کمپ132.83ناکامننگرهار
K10002613ساجدمداراکاخیلحاجی خان سیدعبدالحميد مومند132.696ناکامننگرهار
K03001146ساجد حسینحاجی گل-آغاگللیسه عالی ذکورخوشي160.469واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K09001137ساجد میرمریافغانشایسته میرپتان170.984واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K09001563ساجدالرحمنزیارت گل-حاجی مدتعبدالحي گرديزي203.422دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K09001369ساجدالرحمنزاهد نورافغانحاجی محمدپکتیا خصوصی عالی لیسه173.951واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K10008656ساجدالرحمنلعل مرجان-رحیم گلغزگي ليسه156.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01036171ساجداللهاقامحمد-جیلانیابراهيم خليل الله297.361دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K01012712ساجداللهعزیزاللهنورمحمدبراتآریانا افغان ترک273.155دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K10002464ساجداللهایمل خان-عبدالصبورخانعبدالوکیل226.643دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10010775ساجداللهسردارمحمد-ولس خانقلعه جانان خان198.251دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانننگرهار
K10004335ساجداللهکیمن الله-نصراللهمارکوه196.991دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12002599ساجداللهغلام فاروق-حاجی عبدالرحمنذکورمروری196.53انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارکنر
K01010301ساجداللهحمایت اللهابراهیمیحیات اللهخصوصی کاردان193.372واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34003682ساجداللهسدو-سورت خانسړه پیله191.92واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01044149ساجداللهمیرزادهآرینشهزادهخوشحال خان184.539واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001322ساجداللهمحمدقیوم-عبدالظاهرشهیدداکترعبدالله180.727واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K14004652ساجداللهعبدالغفار-شمس الدیندوآبه180.188دیپارتمنت علوم فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزبدخشان
K10005610ساجداللهغلام سخی-پیرمحمدهزارناو176.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01043369ساجداللهحاجی محمد-معاذ خاناستادمحمدابراهیم خواخوری171.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001066ساجداللهانوارالله-نظرمحمدوچ تنگی لیسه170.496واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12000326ساجداللهاکرام الله-محمداعظمعمراخان164.802واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12003159ساجداللهغلام رحمن..فضل رحمنمسلکی زراعت خاص کنر163.871دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکنر
K34003703ساجداللهریس خانهمنواعبدالله جانستيوان عالي ليسه162.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K12003036ساجداللهرحیم الله-حضرت احمدننگلام162.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10002338ساجداللهنجیب الله-مجیداللهچاردهي161.736واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001784ساجداللهعبدالرحیم-حاجی سرورخاننصرت155.16انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت ننگرهارننگرهار
K34001242ساجداللهبرکت الله-زری گللندر153.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10004036ساجداللهجنت گل-پاینده محمدزراعت153.214واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000481ساجداللهمولوی گلستان-محمدرسولشهیدعبدالوهاب148.183ناکاملغمان
K12003557ساجداللهمحمدانور..غلام سیدشهيدمعلم سليم خان137.262ناکامکنر
K12002876ساجداللهمستاعلی خان-حضرت شاهمسلکی زراعت دره پیچ137.189ناکامکنر
K03001059ساجدحسینمحمدنوازمحمدیخانعلیلیسه عالی ذکورخوشي160.106واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K03001080ساجدحسیننورحسین-شریندللیسه عالی ذکورخوشي141.443ناکاملوگر
K34004470ساجدشاهسیدعمرشاه-گل بهرام خانعبدالحي حبيبي151.679واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10003865ساجدعلیعبدالرحیمعلیعظیم خانشپي ليسه ننگرهار156.857واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002063ساجدگلجنت گل-چنارگلداگه157.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01010863ساجدهسمیع الدین-غلام دستگیرپوهاندعبدالاحمدجاويد330.779دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K01022992ساجدهحیات اللهملکمحمدرفیقنسوان ملکه ثريا301.052دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01024108ساجدهعبدالصمدامینیغلام نبیخصوصي معرفت284.722دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفورماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01028075ساجدهرحمت الله-عبدالقیومنسوان سپین کلی280.548دیپارتمنت قابلگی صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلکابل
K01042149ساجدهرحمت گلجمالیمحمدگلنسوان ميـــــــــــــرزمان خـــــــــــان262.036دیپارتمنت کار وامور اجتماعی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K01017599ساجدهمحمدنبی-میراکبرزينب کبرا260.761دیپارتمنت انرژی پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K01024152ساجدهعبدالغنی-عبدالرحیمسلطان راضيه250.015دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K20002335ساجدهمحمد اسرائیلساجدمحمد اسمعیلنسوان حبیبه قادری238.702دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01025068ساجدهمحمدامیننیکزادعبدالعلینسوان ام البنین--237.014دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K07004676ساجدهمحمدکریماخلاقینوروزعلیفاطمه الزهرا228.683دیپارتمنت روانشناسی عمومی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K01034790ساجدهعبدالمتین-سورگلنسوان وحدت227.869دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K19008570ساجدهعبدالصمد-ملامحمددلتجربوی226.587دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K19002538ساجدهولی احمدولی زادهمیرزااحمدنسوان قلعه جنگی226.026دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K01015893ساجدهمحمدیوسفشینواریقسیم خانبي بي عايشه صديقه225.026دیپارتمنت جیودیزی انجنیری صرف برای اناث پوهنځی جیوماتیک وکادستر پوهنتون پولی تخنیککابل
K01028919ساجدهنوروز-محمد علیرخشانه224.382دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K24003138ساجدهعبدالواحد-عبدالاحدمهري هروي214.369دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K25000561ساجدهاحسان الله-نوراحمدنسوان نفیسه توفیق میرزائی214.007واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K01026303ساجدهسلام جانوردکداودنسوان وحدت213.041دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01017888ساجدهجان آقا-عبدالمحبوبنسوان احمدشاه بابا مینه209.213دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01019769ساجدهشیدایعقوبیمحمدلطیفزرغــونه204.062واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27001589ساجدهحکمت الله-محمد براتزرغـــونه انـا198.361دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کندهارکندهار
K01046646ساجدهخواجه ویس الدین-سیدحبیبنسوان بي بي مهرو197.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049341ساجدهبشیراحمدنورینورمحمدخصوصي التقواي193.266واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18001009ساجدهپیرمحمدنیک زادنیک محمداجاني ملکه191.551دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01028257ساجدهرحیم جان-گلا جانمحمد موسی شفيیق191.499انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K10009587ساجدهعزت خانمومندهحضرت خانملارحمت بابا لیسه189.89دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K06000807ساجدهسکندرخاندلاوریدلاورخاننسون مولوی عبدالفتاح188.193دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K24000955ساجدهنوراحمدامیریملاامیرمحمدنسوان اميرعلي شيرنوائي186.825دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19007148ساجدهحضرت یاسین..محمدغمیروشانه بلخي185.905دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01024540ساجدهنجیب الله-محمد حضرتمـــريــم184.728انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01053885ساجدهاحمدجان-عبدالرازقخـیـنــج184.556دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K01015513ساجدهنجیب اللهمیاخیلسیف الرحمنبي بي عايشه صديقه184.385واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028937ساجدهاحمدضیا-نیازمحمدرخشانه183.375واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050614ساجدههدایت اللهدانشمحمدشریفرابعه بلخي182.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014901ساجدهمحمد عارف-حاجی میرباشیسيد نورمحمد شاه مينه182.954دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K07004661ساجدهسلمانعلیبنیادیبنیادعلیقول بیدک علودال180.726دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیغزني
K15003052ساجدهمحمدعلی..محمدصدیقبولک ورته بز179.002دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K24011594ساجدهعبدالرشید-نورمحمدنسوان نمبر1غوريان177.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24009515ساجدهسیداحمد-برات علیميرمن حياتي177.646انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01033468ساجدهحضرت عثمان-شانورنسوان محمد اکبر خان پامير177.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047032ساجدهمحبوب شاه-دولت شاهنسوان بي بي مهرو176.498واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000993ساجدهاسد الله-بنگلمحمدیوسف "اسحق زی " شهید175.96دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K19005932ساجدهگل محمدمحمدیروزینسوان سیدهدایت الله نقشبند174.001دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01029660ساجدهنجیب اللهقاضی خیلحفیظ اللهنسوان ملکه ثريا170.87واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021546ساجدهشاه ولی-غلام علینسوان توتيا170.658انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01025884ساجدهمحمدآقا-گل محمدنمبر1سيديوسف علمي170.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008956ساجدهمحمدذاکرخطیبیمحمدحسنمولانا جلال الدين بلخي170.564واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20000269ساجدهایگمبردی-محمدقربانمیرويس مينه169.587دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذایی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K20000738ساجدهاحمدجان-محمودگوهرشادبیگم169.117دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخجوزجان
K01042009ساجدهسیدمحمودامانیسیدمحمدحیدرنسوان نمبریک کمک به معارف168.926واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005124ساجدهعبدالسمیع-سیدخواجهمحمديوسف خيرخواه167.598واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K12003331ساجدهسعادت الله..سیدعمربي بي فاطمه کنر167.338دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K19000887ساجدهمیرعلی.محمودشيخ محمدصديق شهاب165.796واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01040796ساجدهمحمدامین-رضادادشهرک صفا ـ165.451واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002118ساجدهآقارحیم-محمدعثمانليسه نسوان غذاری165.389دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K07006987ساجدهنورمحمد-جان محمدنسـوان حيدرآباد165.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15005465ساجدهعبدالرزاقصدیقیملامحمدصدیقبي بي حوا165.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14007027ساجدهمحمد علمحسن زادهمحمد حسننـسوان بي بي ميسره165.191واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K22002229ساجدهعلی مردانقل-میرزاقلکارته صلح163.871دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K15008393ساجدهفضل احمد-علی محمدبي بي حوا163.791واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19002078ساجدهمحمدکریم-محمدعالمگوهر خاتون163.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K12001723ساجدهمحمدمعصوم خان-محصلخاص کنړ158.788دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکنر
K19009702ساجدهحاجی محمد-غلام حسینسیدشاه خان158.776انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01044051ساجدهعبدالهادی-عبدالغفورمحجوبه هروي158.647انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K18001157ساجدهعبدالکریمعلی زادهعلینسوان کارته مامورين158.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K19011882ساجدهسلطان..کلبی حسیندالان158.389انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01054152ساجدهمحمدیونس-سلیمانخارج مرز158.181واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028322ساجدهشاه محمود-محمدامانلامعه شهيد157.119واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008564ساجدهمحمدظاهرمحمدیمحمدخاننسوان دهنه157.017واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15007456ساجدهحبیب الله-قربانظررحيم آباد156.616واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19002749ساجدهکمال الدینجلال زیجلال الدیننسوان ام البلاد156.539انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01027639ساجدهپایندباقی-خاکیشاهآزادی155.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008856ساجدهمحمدیعقوبحکمت زادهمحمدیوسفنسوان آسیاب شراف154.733واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01030524ساجدهمختاررضاییغلام رضاءنسوان سید الشهدا152.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007341ساجدهشیرعلم-محمد علمناهيد شهيد151.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16002254ساجدههدایت الله-قلندرنسوان شهرقديم151.605دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت بغلانبغلان
K16002835ساجدهخیرمحمدرحمانیرحمن قلنسوان زمان خيل151.592واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K07007454ساجدهعبدالله-معراج الدیننسوان کمک به معارف150.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K15001712ساجدهجان دل-عبدالغفوردشت قلعه148.15ناکامتخار
K17003864ساجدهمحمدحنیفصافیمحمدبیگسه درک144.823ناکامکندز
K14002794ساجدهسلیم-محمدعثماننسوان الجهاد142.865ناکامبدخشان
K14006649ساجدهشفیع اللهابراهیمیحاجی محمد ابراهیمنسوان بهارک142.816ناکامبدخشان
K01038735ساجدهمحمد اصغر-محمداکبرچهار قلعه چهار دهی !141.053ناکامکابل
K01006035ساجدهمحمدیاسینکبیریمحمدطاهرنسوان کمري141.036ناکامکابل
K22001045ساجدهخیرمحمد-بورینسوان افغانکوت132.161ناکامفارياب
K10001372ساجدهکمین-محمدعثمانروغانونسوان لیسه125.341ناکامننگرهار
K22000408ساجدهعبیداللهرضوانیعبدالهادینسوان مرکز قيصار109.759ناکامفارياب
K19012589ساجیدهحکمت الله-فیض اللهفريده بلخي167.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14008071ساجیدهنو روزمحمد-نظرخدانسوان ویر129.018ناکامبدخشان
K19006254ساحرهعلی داد-یعقوبعلي آباد188.058دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01042122ساحلتوریالی-محمدشیریناستاد مصباح238.61دیپارتمنت استخراج زیرزمینی معادن صرف برای ذکور پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01040086ساحلگل احمدنظریپیرنظرشهرک خراسان210.825دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01008745ساحلمحمدعزیز-محمدعالمخواجه مسافر210.534واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01052799ساحلعبدالبشیرنجرابیعبدالهادیشاه دوشمشيره205.283دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01031778ساحلبریالی-محمدهاشمذکورسيدنورمحمدشاه مينه202.626دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K19007703ساحلعبدالسمیع-عصمت اللهخصوصی خانه نور202.043دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K01049136ساحلبریالی-معراج الدینپلچرخي200.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002397ساحلشاه مقصود-عبدالمجیدحافظ عبدالمجيد198.71دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکاپيسا
K01022569ساحلگلاب شاهگلاب زویشیردلاستقلال198.313دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبعی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K12001260ساحلملنگ-غلام حیدرکوټکی196.796دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون غزنیکنر
K10006329ساحلمحمدحنیفمومندکندل خانتجربوی191.949دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K18000161ساحلالف-عنایت اللهنمبر2 مرکزایبک189.931دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانسمنگان
K01038630ساحلسیدخلیل احمد-سیدعبدالاحمدنسوان سردارکابلی186.4دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانکابل
K10005318ساحلنیازمحمد-محمداکرمالفتح183.24واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005344ساحلمنصورشاه-زبرشاهالفتح178.088دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01017192ساحلشاه محمدصافیگل آراممحراب الدين178.01دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگکابل
K01013185ساحلغلام نبی-غلام سخیحبيبيه174.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04000600ساحلهمایون-محمدقیومصادقي172.17واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01035626ساحلحاجت میر-صاحب خانعبدالغفورنديم-165.803واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000429ساحلعبدالقاسم-عبدالجانبربهار165.692واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K03001426ساحلعبدالرحمن-عبدالرحیمزرغون شهر163.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01019093ساحلغلام رسولاحمدیمحمودخانحکيم ناصرخسروبلخي161.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002617ساحلعبدالله-ملک محمدذکورجبل السراج160.421واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01035681ساحلمیرآقا-عبداللهعبدالغفورنديم-153.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01009806ساحلسهیل-محفوظ خاننمبردوم ميربچه خان153.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000739ساحلمحمداسماعیل-لونگنصرت153.401واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01047807ساحلمایل آقا-عبدالغیاثآزاد خان148.2ناکامکابل
K01009330ساحلزلمی-محمدرحیماکادمي تخنيک146.591ناکامکابل
K20003349ساحلعبدالخالقخالقیحقدادابن يمين144.517ناکامجوزجان
K01043392ساحلاصیل خان-سلطان محمداستادمحمدابراهیم خواخوری137.721ناکامکابل
K01037820ساحل الدینگلبدینمحمدیمحمدعلیغازي148.669ناکامکابل
K24002722ساحل سراجمیرویسسراجسراج الدینمحجوبه هروي193.864دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19006893ساحلهرضادادرضاییخدادادنسوان 1 یولمرب200.622دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K01018293ساحلهعبدالجباراصلانیارصلاحمولانا جلال الدين محمد بلخي148.536ناکامکابل
K01043054ساداتمحمدشفیع-شهزادهمحمدانوربسمل291.172دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای ذکور پوهنتون شیخ زایدکابل
K10000171ساداتسیدهارونشریفیسیدداودمانو216.242دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K01048414سادنامحمدآصف-محمدابراهیمنسوان ده کيپک163.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K21000180سادناتاج گلآچلیمحمدآچللیسه نسوان نمبر1تکزار132.53ناکامسرپل
K24004682سادیثهزلمی-محمدایوبعبدالعلی شاه توخی221.628دیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01029967سادینافقیرمحمد-محمد اصغربي بي سروري سنگري181.201واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012354سادیناحسین گل-رازگلعايشه افغان181.009واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05002151سادیناغلام فاروقکوهستانیبابه صاحبنسوان جمال آغه177.156دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24011056سادیناغلام دستگیر-نوراحمدجهاد161.859واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10016239سادیهنادرالدین-سحر الدینتجربوی اناث165.595واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K28000960سادیهمعصوم-نورمحمدغازی امان الله خان161.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01044708سادیهمحمد اشرف-محمد ولیآريانا160.141واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004094سادیهگل آقادلاوریدلاورمقصد الله شهيد123.404ناکامبلخ
K01017797ساراغلام غوث-ریدیگلنسوان احمدشاه بابا مینه299.487دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K01037159سارامحمدناصرشاه پسندیمحمدظاهرسوريا292.915دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01030530ساراموسیحسنیحسن علینسوان سید الشهدا271.468دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلکابل
K01024599سارامحمد هارون-جلال الدینمـــريــم261.373دیپارتمنت پلان وپالیسی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K24006654ساراعبدالغفورعزیزیعبدالعزیزغلام نقشبند253.296دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01048657سارااکبر-سلطاننسوان سرآسیاب247.706واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005370ساراعبدالکریم-ملانوراحمدمهري هروي239.001دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01015343ساراضیامحمدرسولیحاجی محمدرسولقلعه کاشف235.212دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01017679ساراعزیزالله-محمد علیمحمدآصف مايل233.529دیپارتمنت تامین برق صرف برای اناث پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K24001144ساراعبدالرازق-غلام حیدرسیدمحمدقناد227.936دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K19000579ساراغلام احمدقربانقربانگوهرشادبيگم226.622دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبلخ
K01015765ساراعرب شاهبهرامیانورشاهزرغــونه220.932واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002359ساراعبدالستارشکوریعبدالشکورنسوان مولاناعبدالله هاتفی212.196دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01033196ساراعبدالکفیل-موسی گلالفتح211.653دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01023267ساراعبدالهادی-محمدسرورخانالفتح204.203واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24010490ساراچمن علی-محمداکبرنسوان جبرایل203.707دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلهرات
K19008523سارامحمدجواد-چمنتجربوی202.173دیپارتمنت هنرهای زیبا پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخبلخ
K01018106سارافضل خداشیواعبدالعزیزمولانا جلال الدين محمد بلخي202.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004831ساراحاجی نثاراحمدحیدریغلام محی الدیننسوان فوشنج201.605دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19011976ساراسیدقاسم..سیدعبداللهعايشه افغان200.434دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون بلخبلخ
K01022718ساراعبدالحکیم-عبدالخالقنسوان ده خدايداد200.373واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017462سارامحمدعلی-عوضزينب کبرا200.185واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006715ساراشیرین محمدحسین خیلنیازمحمدحسين خيل198.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016520سارااحمداللهاحمدیجمعه خانمولانا جلال الدين محمد بلخي196.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025904ساراعبدالقسیم-عبدالغفارنمبر1سيديوسف علمي196.804واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01049949ساراحبیب اللهانصاریمحب علیرابعه بلخي195.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10012386سارامیرابرار-محمدابراهیمبي بي مريم194.684دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24000228ساراسیدحیدرحسینیسیدمیرزانسوان جبرئیل191.849دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01026653سارامحمدرازق-غلام فاروقنسوان وحدت191.749انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01017691ساراشاه محمود-فراموزآمنه فدوی191.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24003595ساراحمیدالله-عبداللهخصوصي اريانا191.426واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01023133ساراسیدعلی-سیدمحمدپروفيسور رسول امين189.845دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01044817سارامحمدصادقرضاییغلام رضادوغ آباد188.151انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K19008239سارافضل الرحمن-غلام محی الدینمحمدصديق شهيد186.173دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K01037662سارااخترمحمد-غلام دستگیرخاننسوان سردارکابلی184.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022039ساراسلطانحسینیشاه غلام حسنزرغــونه182.637واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001137سارانوراللهسکندریسکندرنسوان اميرعلي شيرنوائي182.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K05000688ساراعبدالعظیمعزیزیمحمدعزیزنسوان نساجي گلبهار181.561دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01012876سارامحمدداودسروریمحمدزماننسوان چهلستون181.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01040839سارامحمدهادی-خادم حسینشهرک صفا ـ179.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007548ساراحاجی قربانعلیقربانیرجبنسوان دشت قلعه175.903دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K15006284سارامحمدابراهیم-عبدالواحدکفترعلي175.446دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01018361ساراعبدالروف-محمدسخینسوان احمدشاه بابا مینه174.373واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006360ساراعبدالظاهر-عبدالرحیمفتح170.987واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19014258سارامحمدظاهر-حاجی غلام نبیسلطان راضیه170.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17002834ساراگل حضرتاکبریاکبرخاننسوان خواجه مشهد170.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01027766ساراعبدالرزاق-شاه محمدآزادی169.221واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006810ساراغلام فاروق....غلام قادرعبدالقدیرغیبتان168.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24007521ساراوکیل احمد-غلام محمدسپين ادي168.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01046989ساراعبدالرحمن-کریمنسوان بي بي مهرو167.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004980سارامیرزانور-الله نورمهري هروي167.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01023777سارامحمدابراهیمنوریمهناج الدیننسوان بي بي ساره166.96انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K19006447ساراسیدمصطفیعلویسیدعبدالحسینمولوی محمد حنیف بلخی165.639دیپارتمنت کیمیا و بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبلخ
K01022948سارامحمدابراهیم-فیض طلبنسوان ده خدايداد165.363انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K05002727ساراعبدالرازقصافیغوث الدیننسوان قاري ميرعثمان163.763واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01040413ساراگل احمد-گل محمدنسوان زليخا163.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038856ساراطاهرخان-سیدخانشهرک پامير161.885واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031005سارامیرمحمدشعیبمیریمیرسیدعباسسوريا160.576واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007429ساراعبدالحکیمصدیقیغلام صدیقخالدابن وليد160.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01038490سارامحمدرحیم-محمدحکیمنسوان سردارکابلی160.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001140ساراسمیع الله-محمد قدیمبرنرنگ158.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01048685سارامحمد-یعقوبنسوان سرآسیاب158.455واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002168ساراجان اغاشیرزادهمیشه گلگل پاچاالفت نجونوليسه155.152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01013500ساراعبدالقیومرحیمیعبدالرحیمنسوان چهلستون154.976انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K22002534ساراعبدالحکیم-محمد یعقوبستاره154.86واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19006703سارامحمدسرور-محمدانورمحمد هاشم برات153.759واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14004735سارامحمدبقا..رسولورنگ153.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19010123ساراحاجی محمد نبیاکبریحاجی محمد اکبرمولانا جلال الدين بلخي153.302دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K10012907سارامحمدامین-میرام جانسواد حیاتی لیسه151.829واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01031413سارامحمدعلیمحسنیصفدرچهل دختران -151.777واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012818ساراجمعه دین-اسحقفاطمته الزهرا151.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01007687ساراحمیدالله-محمدمنصورخالدبن وليد150.317واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15007587سارامحمدیمحمدیملا عبدالحینسوان دشت قلعه150.088واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K21001409ساراحسن علیمیرزائیحسین علیشهيد صفدری148.285ناکامسرپل
K33002584ساراخادم-چراغنسوان تمران148.05ناکامدايکندی
K14003156ساراعبدالملوک-محمدجاننسوان مرکزی اشکاشم148.036ناکامبدخشان
K07006508سارامحمدعثمان-رمضاننســوان مغلان147.477ناکامغزني
K01015169سارامحمدالله-محمد رسولسيد نورمحمد شاه مينه146.208ناکامکابل
K21000038ساراغلام سخی-محمداسحقلیسه نسوان بخاری علیا144.745ناکامسرپل
K01033387ساراعبدالقدیر-عبدالمحمدرخشانه143.04انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K23000088سارامحمدیاسینمحمدیمحمدیوسفنسوان قلعه نو142.956ناکامبادغيس
K24008028ساراعبدالظاهراعظمیمحمد اسلمنسوان حوض کرباس142.837ناکامهرات
K19002215سارامحمدنعیم-محمدرحیمگوهر خاتون141.426ناکامبلخ
K24008009سارانجم الدین-فقیرمحمدنسوان سیفی140.884ناکامهرات
K01025949ساراجمال الدین-فتح محمدنمبر1سيديوسف علمي139.296ناکامکابل
K15008386ساراحمیدالله-شیخ احمدبي بي حوا134.258ناکامتخار
K19006079ساراعبدالجلیل..عبدالقدیراستادذبيح الله شهيد121.965ناکامبلخ
K01024608سارا بی بیفضل احمد-عبدالقیوممـــريــم179.679واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000257ساراجانعبدالصبور-محمدحسیننسوان معدن181.494دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K10000510ساراصافیمحمدشفیق صافیصافیغلام رسول صافیبي بي زينب176.019واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K24005891ساراگلحفیظ الله-حاجی محمد اکرمپل رنگينه235.163دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K15007041ساراگلعبدالرحیم-خال محمد-نسوان خواجه غار179.764دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K32001039ساراگلسیدناظر-سیدسرورنسوان مرکزيکاولنگ179.703دیپارتمنت پیدا گوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K32003677ساراگلارضی حسینحسینیخادم حسینوارزاغ173.975واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K33001836ساراگلمحمدحسین-محمددادنسوان تمران172.587انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی مرکز ولایت دایکندیدايکندی
K24002596ساراگلگل احمد-نثاراحمدملکه جلالي167.205واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20000395سارانظریحفیظ الله-ایل قلمیرويس مينه134.285ناکامجوزجان
K05001817سارأخواجه محمدآغاصدیقیخواجه محمدموسینسوان عبدالغفور غفوری189.461دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K15005827ساربانعبدالقدوسمحمدیسبزمحمداشرفيه ميان شهر142.698ناکامتخار
K01055257سارهسیدمحبوبساداتسیدمعصومآمنه فدوی281.986دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیاکابل
K01045144سارهمحمد زمان-محمد اصغردرخاني280.589دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K01028754سارهسیف الرحمنامینیعبدالرحمننسوان رحمن مينه ـ272.008دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای اناث پوهنتون شیخ زایدکابل
K01018688سارهتیمورشاهشریفیمحمدشریفآمنه فدوی271.132دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K01023451سارهمیرعبدالرزاق-میرغلام نقشبندبي بي سروري سنگري266.227دیپارتمنت شهرسازی صرف برای اناث پوهنځی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01023045سارهمحمدحلیم-محمدعظیمالفتح265.02دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01024241سارهکریم الله-عبدالغفارمـــريــم261.222دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K01017829سارهشمس الرحمنشمسمحمودآمنه فدوی252.434دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیاکابل
K01023004سارهامرالدین-محمد شریفبي بي سروري سنگري248.411دیپارتمنت مطالعه ارتباطات وعلوم بشری پوهنځی ژورنالزم پوهنتون کابلکابل
K01018089سارهعبدالولیمدققغلام جیلانیآمنه فدوی240.167دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاکابل
K24010783سارهسیدابراهیم-سیدمحمدصدیقخصوصي اريانا240.145دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01045106سارهعبدالصبور-سمرقنددرخاني238.476دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K32004554سارهسلطان حسین-حسن رضاذکور مرکز باميان236.694دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلباميان
K01024456سارهخواجه محمد اسحق-خواجه محمد اسمعیلمـــريــم235.498دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01025653سارهمسعوداحمدیدرمحمدنسوان منوچهری--231.624دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01041174سارهمحمدفاضل-محمدوکیلنسوان زليخا230.405دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K01024736سارهمحمدمحسنحیاتمحمداسحقنسوان بي بي رابيا229.966دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01027935سارهاکرام الدین-معین الدیننسوان سپین کلی229.854دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01036237سارهمحمدالله-حفیظ اللهخواجه رواش226.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017709سارهمحمداسمعیل-عبدالحسینزينب کبرا224.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037675سارهعلی خان-جمعه خانگلخانه224.593دیپارتمنت ساینس وانجنیری معلوماتی صرف برای اناث انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K01033121سارهفدامحمد-بسم اللهالفتح220.686دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01038035سارهمحمدعظیم-محمدهاشمنسوان سردارکابلی219.58واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011014سارهحشمت الله-عبدالنبیپوهاندعبدالاحمدجاويد219.499دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K01046436سارهمحمدسرورگلبهاریعبدالغیاثپروژه پنجم 315218.163دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K01033126سارهمحمداصفاکبریمحمد اکبرمولانا جلال الدين محمد بلخي215.93دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K19003322سارهمحمدیاسینواثقمحمدظاهرنسوان خراسان214.677دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K01029349سارهعبدالوحید-عبدالقهاررخشانه214.039دیپارتمنت نرسنگ عالی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01042210سارهمحمدیوسف..خیرمحمدغازی عبدالله اچکزي212.725واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002199سارهمحمدجلیل-محمداکبرذکور مرکز باميان212.606دیپارتمنت پالیسی عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخباميان
K01038046سارهزمری-خیرمحمدچهار قلعه چهار دهی !212.48دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01048137سارهسیدعبداللهساداتسیدذکریاذبيح الله عصمتي210.933واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024171سارهمحمدعثمان-محمدابراهیمسلطان راضيه207.489دیپارتمنت فقه وعقیده پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01024675سارهمحمدندیر-گل احمدسلطان راضيه206.891انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01050647سارهنوروزعلیعظیمیقربانعلیرابعه بلخي205.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021696سارهمحمد ابراهیم-محمد شاهابولقاسم فردوسي205.9دیپارتمنت راه آهن صرف برای اناث پوهنځی ساختمان های ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیککابل
K01028815سارهنظرخان-حاجی ذکریاحضرت شمس المشايخ203.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004024سارهعبدالرحیم-عزیزاللهعايشه افغان202.369دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01017323سارهضیاءاللهنائب خیلامان اللهنسوان رحمن مينه ـ202.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10002140سارهسیدشیرینساداتسیدفضل جاننازوانا عالی لیسه202.24دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01028239سارهرحیم اللهناصریامراللهنسوان شیرینو200.206واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027421سارهعبدالجواد-رمضانقلعه بهادرخان198.736واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018196سارهشفیق اللهشفیقمحمدیعقوبنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--195.101انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K01012163سارهعبدالربیشاهیعبدالطیفشیرینو193.69انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01033160سارهمحمدهاشم-محمد ابراهیممولانا جلال الدين محمد بلخي193.433واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32003626سارهمیرزاحسینحسینیابراهمنسوان جوقل193.078دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیباميان
K01013154سارهزمریدرویشغلام حسیننسوان غازي محمدايوب خان191.859واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016844سارهغلام سخیالکوزیمحمدیوسفمحراب الدين191.619انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01043991سارهمحمدامینسعیدیعبدالاحمددوغ آباد189.918واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002774سارهمحمد ناصر-قاسم علیقره خوال189.802دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه عقب ماندگان ذهنی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیباميان
K19001184سارهمحمدیاسینعمرینوراحمدفیلسوف صدیق افغان189.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01044876سارهمحمدنعیمرحیمیمحمدرحیمعبدالحي حبيبي188.343دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01011585سارهخواجه کمال الدینصدیقیخواجه کرام الدیننسوان ايميني188.042دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01024451سارهسردارآقا-محمد افضلمـــريــم186.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016946سارهعبدالظاهرقیومیعبدالواحدمولانا جلال الدين محمد بلخي185.012واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023904سارهغلام سرور-غلام حیدرمـــريــم184.698واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050115سارهسیدحفیظ اللهقریشیسیدحبیب اللهرابعه بلخي184.604واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01046058سارهوحیدالله-عبداللهمخفی بدخشی184.507واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012190سارهنثاراحمداحمدیعلی احمدنسوان سیدال ناصری184.149واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01025986سارهفریدونغفوریعبدالودودنسوان ملکه ثريا183.384واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013100سارهمحمدعظیم-محمدنبینسوان غازي محمدايوب خان183.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01055035سارهبشیراحمد..سیداحمدنسوان رحمن مينه ـ182.738واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K18000927سارهغوث الدینحبیبیحبیب اللهاجاني ملکه181.215دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K01038818سارهمحمدآصف-محمدحسینشهرک پامير181.185واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003818سارهمحمد کامل-عباد اللهتجربوي بتاش181.168واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01023288سارهعبدالطیفاحمدیعبدالرشیدنسوان ملکه ثريا181.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04000931سارهفضل الکریم-فضل الرسولخواجه سیاران سفلی180.813دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون پروانپروان
K01054412سارهانور..محمدسرورنسوان ورسیل180.571دیپارتمنت فلسفه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانکابل
K01025077سارهعوض علیعلی زادهنوروزعلینسوان ام البنین--179.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033037سارهمسیح الله-عبدالسمیعمـــريــم179.708واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037893سارهاحمدشاه-عبدالصبورنسوان سردارکابلی178.276انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K04005235سارهمحمد اسمعیل-محمد ابراهیمنــســوان جـبـل الـسـراج177.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01014650سارهعزیزالرحمن-خلیل الرحمننســــــــــوان شهرک وحدت177.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022945سارهضیا الدین-غلام جیلانیبي بي سروري سنگري177.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010200سارهریدی گلشیرزادشیرمحمدخصوصي تربيت نمر1176.626واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050534سارهتمیمیوسف زادهمحمدطاهردقِقی بلخی176.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001209سارهمحمدحسین.محمدعیسینسوان ورسیل175.944دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01024440سارهمحمدعظیمراسخمحمدامیننسوان بي بي ساره174.564واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16001900سارهمحمدنادرجلیلیمحمودبی بی عایشه صدیقه174.388واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01034243سارهعبدالظاهر-عبدالخالقابوالقاسم فردوسي170.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029539سارهعبدالقهارامیریعبدالستارنسوان ملکه ثريا170.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024512سارهبریالیمرادیغلام عباسنسوان ام البنین--170.723واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027067سارهمحمدزړگیرسولیمحمدسرورنسوان وحدت169.641واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009392سارهمحمد وسیم-محمد نسیمخصوصی خالد ابن ولید169.312واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01011805سارهمحمدنعیمزمانزادهمحمدزمانشهيد عبدالصبور فريد169.023انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K01018926سارهمحمدعتیقعظیمیعبدالعظیمنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--167.65واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01048280سارهعبدالمتینخالقیارعبدالخالقآزادی167.283انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K33000863سارهنعمت اللهسرابیاسداللهذکور سرخ قل165.615واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01031068سارهغلام محمدشینه والغلام دستگیرنسوان بي بي ساره165.485واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024011سارهمحمدنعمانحسن زادهمحمدحسیننسوان بي بي ساره165.382واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017652سارهمحمد نبی-محمد کریممحمدآصف مايل163.953واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33001066سارهمحمدایوبمرادیحسین علیمختلط شینه برکر163.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01022139سارهمحمدظریف-محمد شریفبي بي سروري سنگري163.786واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01047197سارهعبدالباریاحمدیعبدالاحمدخصوصي غازي امان الله خان162.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14007310سارهعبدالاحمد-محمدرسولحلیمه سعدیه160.342واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01020761سارهعبدالسمیع-همیشه گلنسوان توتيا160.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017674سارهغلام حبیبحبیبسیدعلمآمنه فدوی158.781واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04003147سارهمحمد موسی-محمد عیسینــســوان جـبـل الـسـراج158.593واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01015455سارهسیدمصطفیاحدیعبدالاحدنســــــــــوان شهرک وحدت158.562دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکابل
K01041220سارهمحمدطاهر-محمدایوبنسوان زليخا158.493واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01013187سارهولی اللهقادریحاجی رمضان علینسوان غازي محمدايوب خان156.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018281سارهاسداللهصافینورمحمدمولانا جلال الدين محمد بلخي156.831واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000911سارهگل احمدنورینوراحمدنسوان عسکرآباد153.047دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01055635سارهمحمدحشم..سعدالدینبي بي ساره151.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014067سارهبصیراحمدبصیرسلطان احمدلامعه شهيد151.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001391سارهامین اللهمحمدیغلام محمدنسوان بی بی آمنه149.875ناکامتخار
K15002158سارهمحفوظ الله-امین اللهنسوان بي بي مهتاب149.826ناکامتخار
K01046246سارهمحمدظاهرعمرپروانیمحمدعمرپروژه پنجم 315149.777ناکامکابل
K01041956سارهمحمدرحیمایوبمحمدامینملالي146.625انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01017712سارهمحمدعثمانامینیغلام جاننسوان رحمن مينه ـ144.657ناکامکابل
K14005131سارهظریف-روزیمسلکی زراعت144.342ناکامبدخشان
K01019775سارهصبراللهرضائیعبدالقادرنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--142.742ناکامکابل
K31000556سارهاحمدحسین-محمدنسوان مرکز لعل141.674انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانغور
K01054547سارهمحمدهاشمهاشمیمحمدبراتشهید واعظ135.665ناکامکابل
K01014609ساره بهارههمایونآصفیمحمدآصفنســــــــــوان شهرک وحدت219.959دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K01017639ساره حسنمحمدعمرنورزیمحمدانورآمنه فدوی221.327واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01055024ساره ستایشمحمدظاهر..محمدزمانشهيدسرداد محمدداودخان290.701دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01045840ساره غزلگلاب شاه-پیرمحمدمخفی بدخشی226.685دیپارتمنت نفت وگاز صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K14007210ساره غزلآقامحمد-سلطان محمدنسوان نمبر 2198.903دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندهاربدخشان
K01023424ساره غزلسیداشرف-شیراحمدالفتح183.16واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33000705ساره گلطاهر-خدابخشذکور برکر دهن دره162.224دارالعلوم مرکز ( اختصاصی اهل تشیع) صرف برای اناث ولایت دایکندیدايکندی
K01037740ساره میتراجمشید-نورمحمدنسوان سردارکابلی269.998دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K15002623ساره یادگارجنیدالله=محمدانورنسوان بي بي هاجره202.074دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K19013547ساریامحمدزمان-محمدشریفسيدهدايت الله نقشبندي161.93انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01045383سارینمحمدافغانافغانکتوریذبيح الله عصمتي153.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016678سارینافضل الربیحسینیحاجی بابهمولانا جلال الدين محمد بلخي227.66دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01023423سارینامحمد همایون-محمدآصفبي بي سروري سنگري186.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000864ساریناعبدالهادییعقوبیمحمدنوروزنسوان بي بي فاطمه زهرا184.776دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیالوگر
K04004262ساریناپادشاه میر-سیدرحمننسوان قلعه بلند164.239واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K16004712سارینامحمدرجبسلامیعبدالسلامشهرقديم156.319واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K17002755سازالدینمحمداللهحبیبیحاجی حبیب اللهعسقلان نمبر1139.239ناکامکندز
K10005461سازگلعجب نور-سیدرازقلاندي باسول ليسه142.659ناکامننگرهار
K10009753سازنودمحمدرحیم-امیرخانمومندره تجارت مسلکي ليسه167.173واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14004297ساطرهعبدالغفور-ملاگدانسوان جرشاه بابا167.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K27001872ساعت محمدغلام حضرتنوریمحمدیارظاهر شاهی167.593انستیتوت اداره و حسابداری شهید وحیدالله احمدی نیمه عالی ولایت کندهارکندهار
K09000658ساعت میرحضرت میرهمکارطیلابرگی لیسه177.23دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K14001957ساعیدهعزیزالله-نعمت اللهمايمي160.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14004705ساعیقهعبدالمجید..عبدالودودانار دره158.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K24009580ساغرعبدالبصیر-عبدالروفميرمن حياتي289.067دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K01017615ساغرمحمدطاهرحسن زیگل محمدنسوان رحمن مينه ـ274.929دیپارتمنت اداره عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K24005962ساغرعبدالرحمن-محمدرحیمهيواد222.442دیپارتمنت زبان ادبیات آلمانی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24005989ساغرعبدالسمیع-عبدالروفهيواد203.665دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01028480ساغروکیل احمد-غلام رسولرخشانه200.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029535ساغرمحمدیاسینیوسفیمحمدیوسفنسوان ملکه ثريا198.539انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K24000354ساغرعطأاللهپوپلحاجی غلام خانخصوصي آینده سازان195.197انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24002776ساغراحمدسروریغلام سرورنسوان مولاناعبدالله هاتفی186.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008005ساغرمحمدنذیر-عبدالکریمنسوان سیفی175.772انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01036391ساغراحمد ولینظرینظرمحمدعايشه دراني164.138واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01023308ساغرباروزشهنشاهیشهنشاهنسوان ملکه ثريا163.853واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007171ساغرعبدالکریم-محمدیعقوبخصوصی تکاپو157.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01034914ساغرامام نظر0کلبرضانسوان وحدت154.774انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K24003984ساغرمحمدقبولحافظیحاجی غوث الدینباغ نظرگاه148.06ناکامهرات
K24008208ساغرسلطان احمدعثمانیگل احمدنسوان حوض کرباس137.911ناکامهرات
K24000575ساغرنامهمحمدعارفحیدرینصرالدینخصوصی طلوع سعادت169.259واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008316ساقبغلام فاروقحیدریغلام حیدرخواجه محمد تاکي168.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01017332ساقیهعبدالمحمدعزیزسلطان عزیزنسوان رحمن مينه ـ292.709دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون کابلکابل
K23000516ساقیهحیات اللهساداتامین اللهتگاب اسماعيل148.333ناکامبادغيس
K12002894ساکن اللهصالح خان-سام گلمسلکی زراعت دره پیچ144.531ناکامکنر
K01034015ساکنهمطیع الله-جمعه خانپوهاند صدیق الله رشتین194.509دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارکابل
K34002407ساکیلهسیدنور-خانداخي212.098دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدخوست
K01049777سالارعبیداللهاحمدزیغلام فاروقخصوصي سباوون شمس223.243واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01014715سالارایش محمد-قل محمدحبيبيه174.625واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002667سالارنورالله-محمدیوسفزیری ترخه167.218واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01048333سالارمسجدیموسویمحمدرسولمحمداسماعیل حسن زی163.502واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001769سالارشاه محمودخان-مغل خانکبيرستوری153.513واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01041689سالارعبدالصبور-عبدالغفوراستاد مصباح151.46واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16002301سالارالدیننورالدین-محمددیناستادعبدالرحمن166.12دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K03002601سالارزیمحمدعیسیفاضلحاجی محمودحصارک193.285دیپارتمنت ارتباط عامه پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون شیخ زایدلوگر
K03000562سالارزیمحمد سعیدیعقوبیمحمد نوروزجهادي کلنگار175.353انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخلوگر
K10003505سالارزیسیدرحمان-حبیب الرحمنقلعه اخند لیسه159.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04003540سالکگل پادشاه-رحمت شاهاستادمحمدیاسين شهيد217.337دیپارتمنت امورمالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانپروان
K01034856سالمحیات خانجمعه زیجمعه خانغلام حيدرخان268.298دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K01042368سالماکبرمحمودیغلام حسنشهرک خراسان223.146دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتکابل
K01021318سالمغلام دستگیر-عبدالسلامحضرت شمس المشايخ212.605دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتکابل
K07000943سالممحمدنعیم-عوضجهان نماه گرم آب203.96دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01010710سالممحمدهارون-عبدالخالق خانحاجي عبدالقدير200.211دیپارتمنت بایوتکنالوژی وتولید تخم های بذری پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K16005541سالمسردارخان-فضل احمدحضرت خاتم لانبیا200.136دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزبغلان
K32003317سالممحمدحسن-محمدنبیخولنکاش186.729دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانباميان
K05003942سالممحمدسلیم-محمدهاشممحمد عمر شهيد184.625دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K07008050سالمعالم شاه-داودشاهشمس العارفيـن180.811واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K05002104سالممحب خانعزیزیسردارخانذکورشيرخان خيل172.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K04001770سالمقندآقا-عبدالرازقذکورابوحنیفه165.241واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K32001901سالماسدالله-حیدرشاهمخطلط فیروزبهار163.614انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K01010869سالمغلام رسول-غلام حسنشپي ابن سينا158.611انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01045599سالمولی محمد-محمدعمرسيدالناصري158.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K25000638سالمخان محمد..قربانلیسه ابونصرفراهی153.34دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K02001319سالمعبدالحسینحسینیجمعه خانسنگشانده152واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K02003160سالممیرزا علیمیرزائیمحمد حسنشهيديعقوبي146.411ناکامميدان وردگ
K33000923سالم جانمحمدشریفرضاییمحمدرحیمذکورطی برکر198.037دیپارتمنت احصائیه وکمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیاندايکندی
K02003326سالم جانعبدالهادی0سیدعلمعثمانيه تنګي182.625دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگميدان وردگ
K14005099سالم خانطهورغیوریغیورالحاج ميرزابهادر154.792واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K34002937سالم ګلجانان-عبدالغفارالفتح172.447واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K02003387سالم گلحبیب الرحمنزمانیمیر زمانمسلکی زراعت نرخ179.515دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیميدان وردگ
K01054015سالم گلخان-پردلصالح165.345واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33002560سالمهمحمد-سلمان علیزوجوک264.91دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلدايکندی
K03000715سالمهبریالیستانکزیمحمدعیسینسوان جويک175.888واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K05002732سالمهمرزامحمدصافیعبدالروفنسوان قاري ميرعثمان167.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05002172سالمهفضل محمد-عیدی محمدنسوان جمال آغه167.107واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K14002919سالمهقاری عبدالهادی-حاجی عاشورمحمدمخفی بدخشی165.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01047162سالمهعبدالاحد-عبدالخالقنسوان بي بي مهرو165.207واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002998سالمهموله زاد-بادشاه زاددره گي149.654ناکامخوست
K01048127سالمهعبدالمحمدضیاییمحمدصدیقذبيح الله عصمتي146.303انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K34003286سالوجانمیروگل-گلاپالفتح209.546واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K07000929سالیمناصر-علی ظفرخصوصی حضرت محمد210.723دیپارتمنت راردیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارغزني
K32000380سالیممحمد علی-غلام علیذکورمرکزپنجاب201.848دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانباميان
K32000516سالیممحمد نعیم-احمد حسیننسوان مهر191.414دیپارتمنت جغرافیه صرف برای ذکور پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانباميان
K33003443سالیمهمحمد اکرام-محمد نعیمسنگ موم172.739دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K09002792سالیمهنظرخان-علی خاننسوان شهري گرديز165.377دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K34003163سالیمهپیرمحمدخان-سرمیرداخي151.453واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K15008051سالیمهتغای بیک..جمعه خانبی بی عایشه صدیقه150.307واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24008210سامانهعبدالسمیعزهریغلام رسولنسوان حوض کرباس163.789دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K18001084سامانهسخیداد-عوضنسوان بی بی حوا154.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K19008932سامحهغلام حضرت-مرادفاطمه بلخي181.272دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K19012394سامحهعبداللطیف-عبدالحمیدعايشه افغان163.788واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K11001283سامدعبدالروف-عبدالقیومشهیدداکترعبدالله173.85واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10002186سامداللهسفیرالله-فضل محمدانبارخاني لیسه151.143واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01013376سامرهنادرامیریامیردادشهرک مهدیه--235.165دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K07004865سامرهمحمدداودخالق یارعبدالحمیدنسوان سيداحمدعلودال224.752دیپارتمنت اداره تربیتی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلغزني
K19006799سامرهغلام حسناحمدیگلنسوان 1 یولمرب199.859دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K18001126سامرهرجب علی-شرافاوبیلاق196.606دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخسمنگان
K18001918سامرهغلام سخیامیریامیرمحمدآبخورک علیا181.436دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K07003708سامرهسید ابراهیم شاه-سید حسین شاهنسوان مقر149.987انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K20002345سامعهعثمان قلرحمانیرحمن قلنسوان حبیبه قادری280.528دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01013806سامعهعزیزآقاعزیزیگل حسینزرغــونه261.4دیپارتمنت محاسبه وعلوم معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K24008110سامعهمحمد اسحقایوبیمحمد ایوبنسوان حوض کرباس259.074دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K01013018سامعهغلام فاروقشیرزیمحمدصادقنسوان غازي محمدايوب خان238.568دیپارتمنت انجنیری اتومیخانیک صرف برای اناث پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیککابل
K01017931سامعهعبدالحمیداسلمیارمحمداسلمآمنه فدوی229.849دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K05000313سامعههدایت الله-وزیراللهنسوان نساجي گلبهار219.077دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K01023242سامعهسمیع الله-مطیع اللهالفتح216.428دیپارتمنت فزیک عمومی صرف برای اناث پوهنځی فزیک پوهنتون کابلکابل
K01026930سامعهسیدمحی الدین-سیدعبداللهنسوان وحدت215.699واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01031804سامعهجان محمدسدیدنیک محمدسوريا211.126دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی زبان واد بیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01017489سامعهمحمدشریففقیرزادهمحمدزمانزرغــونه210.427دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01021327سامعهمحمدالفمحمدیکاکوجاننسوان توتيا202.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015811سامعهعبدالمجیدمحمدیمحمدخان- - قلعه بختيار198.829دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01046112سامعهاحمدوحیدطاهریحاجی شاه اعلمخصوصی احمدشاه ابدالی197.254دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01022969سامعهمیراحمد-عبدالاحمدداکترعبدالحی الهی193.48دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخکابل
K24000939سامعهعبدالحق-ایوبنسوان اميرعلي شيرنوائي191.989انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K14003655سامعهدادخدا-غلام شاهیخدرو اشکاشم191.704به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استبدخشان
K01030830سامعهمحمدشریفجبارخیلشیراحمدنسوان فاميلي هاي ريش خور188.414واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004500سامعهعیدی محمد...محمدکریمجغرتان187.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01036195سامعهعبدالغفور-عبدالحمیدخواجه رواش187.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038608سامعهمحمدفریدستانکزیمحمدشاهنسوان سردارکابلی186.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027422سامعهعبدالله-امرالدینصوفی محمداسلام مین185.187انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01018159سامعهحمیداللهحبیبیعبدالحبیبزرغــونه183.094انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01015485سامعهوحیدالله-شیرآقا-ناهيدشهيد182.968واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001050سامعهمحمدحسناکرمیمحمدعمرنسوان بي بي فاطمه زهرا182.894واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K17005306سامعهغلام نبی..صاحب نظرنسوان مرکزی امام صاحب181.652دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K19003914سامعهنظرمحمدنظریعلی محمدلیسه اناث ناصرخسرو بلخی181.328دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبلخ
K01041969سامعهفیض اللهفقیریصفدرعلیملالي179.505واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01006605سامعهطاوس خان-شیرمحمد خاننسوان غازه شکردره177.88واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029024سامعهعتیق الله-اسلام الدینرخشانه177.615واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008526سامعهعبدالسمیعرسولیعبدالرسولوحدت کورت177.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15005469سامعهعبدالفتاحرحمانینیازمحمدبي بي حوا177.26دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K05000435سامعهبابه گل-نوراحمدنسوان بدخشي177.201دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24010227سامعهسیدمنورشاه-سیدسلطان شاهنسوان تجربوي176.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01046443سامعهحامداللهغفوریعبدالغفورپروژه پنجم 315176.195دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K18001160سامعهعبدالاحمداحمدیگدایشاهنسوان کارته مامورين175.473دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K24000148سامعهفریداحمدحیدرینورالدینآتون هروي174.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19009666سامعهمحمدزمان-محمداللهسیدشاه خان174.286واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19003732سامعهعبدالحکیمکبیریمحمدکبیرلیسه اناث ناصرخسرو بلخی174.139واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14008586سامعهمحراب شاه-غلام شاهحلیمه سعدیه174.045واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19013609سامعهعبدالخالقرحیمیعبدالرحیمگوهرشادبيگم173.86انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K07005984سامعهمحمد عارف-عبدالله جانخواجه علي ( ع )172.681دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K01006444سامعهشریندل-محمدعلی خانخواجه مسافر172.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027633سامعهصبغت الله-محمدصدیق اللهنسوان سپین کلی172.332واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005894سامعهمحمد ناصر-امام الدینپل رنگينه172.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01041952سامعهمحمدکبیرکریمیمحمدکریمملالي170.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005800سامعهمحمداسمعیلنیازیملامحمدنسوان قلعه وزير170.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001627سامعهعبدالصمد-عبدالمجیددشت قلعه170.505واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01027703سامعههارون-محمدظاهرآزادی169.353واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15004146سامعهعبدالکبیر-ملاذکراللهنسوان نمراول169.023دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K14001452سامعهمحمدحسین-دادرجانخادره168.91دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربدخشان
K04004593سامعهمحمدناصر..محمدبراتنسوان احمدعلي خان شهيد168.825واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K15001133سامعهنورالله-حاجی حسیننسوان بي بي مريم168.722دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K27000546سامعهمحمدداود-حاجی رازمحمدشهيدعظيم الله168.708واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K19003632سامعهمحمدسرورانوریمحمدانورنسوان خراسان167.438واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15008457سامعهنورمحمداحمدیمرسلبي بي حوا167.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24001915سامعهحفیظ اللهرحیمیعبدالرحیمسواد حیاتی167.238واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07001493سامعهسیدمظفرشاهعالمیسیدنصرالدیننسوان البيروني نوآباد166.729انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K23000534سامعهسیدرسولسعیدیسیدمصطفینسوان دهن قرقيطو165.65دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K14005050سامعهمحمدهاشم خان-حاجی محمدعلی خاننسوان سعادت165.454واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008844سامعهعبدالحافظ-محمدغنیغلام محمد شهيد163.38دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنربدخشان
K01006121سامعهمحمدخلیلامانیارمحمدحبیبنسوان بگرامي161.94واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007964سامعهعبدالشکور-حاجی عبدالرسولنسوان نمبر1غوريان161.606انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K03000816سامعهمحمدنبیمحمدیمحمدمیرنسوان عالم خيل160.327دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K24008555سامعهفضل احمدمحمدیمحمدوحدت کورت160.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15001126سامعهدلدار-محمدعالمنسوان بي بي مريم158.567واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14008488سامعهمحمد اسماعیل-محمدصابرعبدالقادرحنيف شهيد158.131واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K17001589سامعهعبدالجبارمجیدعبدالغیاثنسوان بي بي آمنه156.976واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19013849سامعهشهزاده-غلام جیلانیلیسه نسوان اسلم حدید156.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15003742سامعهخیرمحمد-عبدالحکمناهيد شهيد156.613واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01007582سامعهمحمد علیدولتییوسفنسوان ريشخور153.492واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15006779سامعهنوراحمدرازقیعبدالرزاقنسوان نهرچمن153.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K11002156سامعهعبدالظاهرظاهررحمت خاننسوان حیدرخاني151.297واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01022018سامعهمحمدنعیمسکندریمحمدیعقوبزرغــونه149.699ناکامکابل
K17003899سامعهسیدرقیبساداتسیدعبدالقیومسه درک149.658ناکامکندز
K04002325سامعهعین الله-عبدالرحیمنــســوان جـبـل الـسـراج149.582ناکامپروان
K34000577سامعهمحمدصافی-رسول محمدبي بي حليمه148.177ناکامخوست
K19002961سامعهعلی احمدسلطانیاحمدعلینسوان خراسان147.824ناکامبلخ
K15001597سامعهعبدالقدوس-امیرخانداکترعبدالطیف شهید144.323ناکامتخار
K14008254سامعهعبدالجمیل-ساقی محمدنسوان الجهاد141.439ناکامبدخشان
K17001732سامعهنوروز=میرزامحمدنسوان ذاخيل قديم141.298ناکامکندز
K14005240سامعهعبدالحنان-حاجی شریفنسوان باغ صوقي136.171ناکامبدخشان
K10009415سامعهببرکعبدیانیمحمداسحقنازوانا عالی لیسه135.464ناکامننگرهار
K14001436سامعهرستم-اسلمنسوان سیدعبدالکریم حسینی130.812ناکامبدخشان
K24006346سامعه نامهشاه گلرسولیجمعه گلنسوان مولاناعبدالله هاتفی174.555واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01034200ساملشرین آقا-محمدعثمانذکــــور شهرک وحـــدت264.523دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات(BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون پروانکابل
K19002553سامیرهسیدکریمساداتسیدموسینسوان ام البلاد177.401انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19006861سامیرهمحمدنبی-غلام سخیمحمد هاشم برات155.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K21000379سامیرهمحمدارشادرشیدیحاج عبدالرشیدنسوان مسجدسبز147.856ناکامسرپل
K19004271سامینعین الدینسیرتامام الدینمقصد الله شهيد164.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15005889سامینهحبیب الرحمنقاسمیقاسیمبي بي عايشه صديقه165.303واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01015127سامیهعبدالقدوس-محمداجانسيد نورمحمد شاه مينه185.423واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15005008سامیهمحمدهاشیم-علی مرداننسوان شهرکهنه184.846دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانتخار
K01023260سامیهشیرآغااحمدیشیراحمدسردارمحمدداودخان175.819واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34000954سامیهاحتیار-احمدکی-شهيــد خان محمــــد168.793واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10003874سامیهکرام الدین-محمدگلعبدالرحيم نیازی165.559واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K06000637سامیهمحمدضیا-عبدالواحدکرامان165.451واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K04000912سامیهمحمد اکرم-محمد زماننسوان عشق اباد157.106واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K24001113سانازنثاراحمد-حاجی سیداحمدنسوان اميرعلي شيرنوائي207.365دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K21001630سانازعلی محمد-محمدصفراسپندسای144.487ناکامسرپل
K01038314ساهرهوحیدالله-محمداسلامنسوان سردارکابلی189.399واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14005671ساهرهجمال الدین-محمدیوسفدوآبه153.423واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K31000069ساهرهعبدالغفور-حاجی اسحقنرمته146.72ناکامغور
K01041185ساهمهنبی والله-عبدالفتاحنسوان زليخا147.862دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K01030786ساوه زینبمحمدنادرنادریمیرزاگدامحمدقلعه بختيار267.892دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01040500ساویزاحمدجان-حاجی یحییمحمدفقيرفيروزي173.959واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07002542سایرهمحمدطاهر-موسینسوان مکنک264.688دیپارتمنت تامین برق صرف برای اناث پوهنځی الکترومیخانیک پوهنتون پولی تخنیکغزني
K01015261سایرهگلاب شاه-جلادخان-ناهيدشهيد233.616دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابلکابل
K07005398سایرهمحمد محسن-چمن علیشهدا غوغه207.294دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیغزني
K01013417سایرهگل حسینسلطانیسلطانعلیشهرک مهدیه--200.409دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24004049سایرهقمرالدین..شکرالدیننسوان نمبر2197.046دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K33002155سایرهمحمد امیرامیریغلام سولنسوان بنت الهدا191.725دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخدايکندی
K10008838سایرهمحمدقادر.....دین محمدبي بي عايشه صديقه191.417دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K07004046سایرهمحمدظاهرزیرکچمن علینسوان سيداحمدعلودال190.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01028744سایرهبارک زی-محمدناصرنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--190.032انستیتوت کثیرالرشتوی احمد شاه بابا نیمه عالی شهر کابلکابل
K01014873سایرهمحمد یعقوب-محمد عربسيد نورمحمد شاه مينه179.579واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003301سایرهذکرالله-خدایقلقاری فتح الله177.596انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01047666سایرهیوسفحسینیحسین بخشمسلکی اداره و اقتصاد نسوان ـ174.519واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17001943سایرهمحفوظ اللهساداتسیدجاننسوان غلام رسول شهید174.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01025967سایرهعلی مرجانمحمدیمحمدعمرنسوان وحدت172.951انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K33001082سایرهعلی گل..محمدذکورگزبري169.399انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیاندايکندی
K07002541سایرهمحمدجمعه-محمدعلینسوان مکنک169.194انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلغزني
K01036832سایرهاجملامینصدرگلنسوان ميـــــــــــــرزمان خـــــــــــان167.574واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001890سایرهعبدالکریم-علی حسننسوان شهداي مرکزجاغوري165.776انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلغزني
K15003205سایرهکرامت الله-غلام نبینسوان نمبر1163.98واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07004701سایرهابراهم..محمدحسنخدایداد163.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01017291سایرهسمیع الله-محمدعمرعبدالروف بينوا162.196واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004040سایرهغلام سخیساداتکته خواجهنسوان ينگی تيگرمان162.057واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01015969سایرهغلام سخی-نادرخانتاجورسلطانه161.986انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلکابل
K12000630سایرهقاری فصیح الله-مولوی محمدالفنورگل160.181دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K01029844سایرهفضل اکبرصافیسیدباقینسوان ملکه ثريا159.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001458سایرهخلیل الرحمناحمدزیعبدالرحمننسوان افغانکوت158.739دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K33002191سایرهمحمدرضاناصریناصرنسوان بنت الهدا158.476واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K20000423سایرهامام نظر-جمعه نظرقره کينت157.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K14001797سایرهنظرمحمد-صفرمحمدگزان155.186واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K10001153سایرهمعین الدین-غوث الدینسيد جمال الدين155.068واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K20001770سایرهعبدالسلام-امیرجانخديجه جوزجاني155.064واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22004676سایرهعبدالحکیم-همراهخان چهارباغ154.886انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی اندخوی ولایت فاریابفارياب
K20002307سایرهمحمداکبر-بابهنسوان خواجه دوکوه153.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K14003229سایرهغلام سخی-برات محمدتجربوی شورابک149.883ناکامبدخشان
K14005075سایرهجان محمد..امام محمدنسوان ارغندکان148.05ناکامبدخشان
K20001651سایرهعبدالمنان-رحمن بیردیخديجه جوزجاني147.808ناکامجوزجان
K20003744سایرهعبدالرشیداحمدیاحمدغلام سرورشهيد146.4ناکامجوزجان
K27000560سایرهغلام دستگیر-محمدحسنشهيدعظيم الله144.46ناکامکندهار
K05000438سایرهمبین الله-محمدمحسننسوان غفارخيل142.877ناکامکاپيسا
K32001938سایرهیعقوب علی-محمدنسوان زارین142.782انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K22004975سایرهگل محمد-تنگریقلکلال خانه142.642ناکامفارياب
K15008244سایرهمحمدکبیرکریمیکریمبي بي عايشه صديقه142.283ناکامتخار
K10013324سایرهسیدحسن-سیداصفالایی عالی لیسه141.072ناکامننگرهار
K22004125سایرهسیف الدینهمراههمراهنسوان باغيوستان134.16ناکامفارياب
K14006710سایرهعبدالرحمنرحمانیغلامملنگاب134.122ناکامبدخشان
K19006521سایره بانومحمداود-عزیزالرحمنترابی157.197واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K09002784سایره بی بیمحمدغنی-نیازمحمدنسوان شهري گرديز144.295ناکامپکتيا
K01045062سایره سحرنعمت الله-علی یاوردرخاني165.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20000357سایره گلجلیل-رحیمصوفی قلعه169.429دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون جوزجانجوزجان
K24007702سایروسید جمال الدین-سید عبدالوهابباباجي185.045دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K05000924سایفمحمدآصفعلی زادهعلی احمدغازی میرمسجدی خان220.631دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابکاپيسا
K14002566سایفهسید مقیم-سیدشاهفايض شهيد127.235ناکامبدخشان
K14005850سایقمحمدصادقصادقیحاجی عبدالحفیظکوکچه165.31واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14001294سایق اللهعین الله-نوراللهضياالدين شهيد177.369دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K14001175سایق اللهجمشید-محمدکریمتجربوي بتاش167.555به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استبدخشان
K24005248سایقهمحمد صدیق-محمد اسلممهري هروي219.254دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K15004407سایقهغیاث الدینغیاثیمرزاسرفرازنسوان بي بي مريم169.481دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K34000385سایل شاهگل بادشاه-گل مت شاهالمری158.95واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K14005972سایله ماهدولت بایدولتیعبدالولیخمی توغ183.013دیپارتمنت علوم و فرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبدخشان
K04003086سایمیارمحمد-عبدالقادرسيدالرحمن شهيد143.132ناکامپروان
K01023328سایمهگل محمد-حاجی محمدحسنالفتح322.006دیپارتمنت عمومی طب معالجوی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون طبی کابلکابل
K30000117سایمهغلام شاه..محمدرحیمنسوان بی بی آمنه حسینی247.298دیپارتمنت انجنیری کمپیوترصرف برای اناث پوهنځی انجنیری کمپیوتر وانفوماتیک پوهنتون پولی تخنیکارزگان
K19002636سایمهمحمداسلمانوریمحمدانورنسوان ام البلاد238.583دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K01012994سایمهنصرت خانخیرخواهعبدالروفنسوان علامه قاری نيک محمد205.456واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19004525سایمهصالح محمد-سیدمحمدمحمديوسف خيرخواه195.341دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K01037952سایمهعبدالله-عزت اللهنسوان سردارکابلی195.105واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000772سایمهسنگین اغابارکزیمحمدرازقبي بي زينب190.099دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10002013سایمهسمندر-محمدتوکل بابا184.98دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K27000420سایمهعبدالرازق-آقامحمدعينو نمبر 2184.701دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارکندهار
K01036257سایمهمحمدهاشم-محمدعمرخواجه رواش176.126انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K21001424سایمهمحمدحسین..محمدموسینسوان فاطمیه175.941دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانسرپل
K17001426سایمهملنگالکوزیمحی الدیننسوان نمبر4172.671دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارکندز
K25000108سایمهعبدالظاهر-حاجی عبدالحمیدنسوان رناحه168.994دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K12001158سایمهغلام محمد-عبدالحبیببرنرنگ168.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K32003270سایمهعبدالغفور-میرزاحسیننسوان ذکریا168.531واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K10007461سایمهجلال خان-گلاب نورشهیدانگیزه شینواری لیسه165.626واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01050687سایمهنظیم گل-ولی دادنسوان پکتیاکوت163.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002202سایمهعبدالرازق-دوست محمدبی بی خدیجه163.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K03000651سایمهمحمدتیمورشاهبهادریاحمدشاهنسوان بي بي عايشه161.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K05001340سایمهاحمدضیا-محمدرضانسوان خمزرگر158.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10013303سایمهحبیب الحق-رسول محمدالایی عالی لیسه149.833ناکامننگرهار
K01024588سایمهحاجی محمدصادقعثمانیحاجی محمدطاهرنسوان بي بي رابيا148.248ناکامکابل
K01033146سایمهمحمدقاهرعثمانیمحمدعثماننسوان محمد اکبر خان پامير148.141ناکامکابل
K10008840سایمهعبدالرازق..حاجی عبدالسلامبي بي عايشه صديقه146.388ناکامننگرهار
K10016244سایمهعبدالغنی-محمداسلمتجربوی اناث143.051ناکامننگرهار
K24002157سایناعبدالحمیدغلامیغلاممحجوبه هروي322.034دیپارتمنت مهندسی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلهرات
K01029146سایئمهسیدغلام رسولهاشمیسیدشهزادهنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--172.438انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01007089سایئمهسیدسلیمهاشمیسیدکریمقلعه مرادبيک168.998واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27002324سایئیمهقدرت الله-حاجی خان محمدصفیه عمه جان149.938ناکامکندهار
K19012760سائرهعبدالرحمن-سخیدادفاطمته الزهرا229.943دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون بلخبلخ
K02002339سائرهچمن علیمددیعلی نیگاهقره قول223.457دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیميدان وردگ
K33000440سائرهاسحق-محمدعلیذکورلوران186.417دیپارتمنت انجنیری آب ومحیط زیست صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخدايکندی
K01017070سائرهسیداحمدصافیقدرمحمدنسوان رحمن مينه ـ186.415انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01038804سائمهعبدالمحمد-احمدمیرخانشهرک پامير170.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10016524سائمهمعین الدین-غوث الدینسیدجمال الدین افغان169.425واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K21001438سائمهغلام سخی...غلام علینسوان فاطمیه153.628انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K14004538سائمهنورعلی..شراب علیسپين132.443ناکامبدخشان
K19005874سائیرهجان محمد-حاجی نورمحمدتجربوي اتفاق160.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10002806سائیرهنورحسن-خیالیزنگویئ158.755واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10012443سائیرهرشیدخان-عبدالغنینجم الجهاد143.014ناکامننگرهار
K15000771سائیزهعبدالغفور-محمدقادرابوالقاسم گرگاني147.895ناکامتخار
K08000684سائیل خانبهادرخان-خابرلستورلیسه144.792ناکامپکتيکا
K10000886سائیمهمحمداکرم-محمدیعقوبملکه ثریا174.492واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11002173سباشیرافضل-غلام جاننسوان قلعه شيخان200.643دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K01040041سباتوریالی-سخیقلعه زمانخان193.314انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K10000925سباسبزعلی-حاجی محمدجانمحمدموسی شفیق دنجونو لیسه147.901ناکامننگرهار
K10005022سباگلمحمدنعیم-غوث محمدشهید نقیب احمد خپلواک دنجونو لیسه204.472دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K09001825سباگلعبدالحمید-حبیب اللهخليلان ميرزکه172.893دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K01008519سباوننقیب الله-عبدالقادرابراهيم خيل253.953دیپارتمنت حفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی محیط زیست پوهنتون کابلکابل
K01023626سباونشیرزاد-عالم شیرخانقيام الدين خادم228.164دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرکابل
K09001403سباونگلام خانهجرانرستماخندخیل194.832به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استپکتيا
K01045221سباونمیرسیدخان-بائیگلخوشحال خان193.17واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01008963سباونکمال شاهتوتاخیلامان الله-خصوصی جهان نمبر1184.686واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000448سباونعبدالطیف-میراعظمعمراخان184.248دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K01013458سباونحسیب اللهعصمتیمحمدنازکفاضل بیک183.184دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K10006603سباونمحمدیونساخندزادهعبدالخلیلتجربوی181.135واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000686سباونشیرزاده-حبیب الرحمنشولاني179.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10009588سباوندوست محمد-سیداجانخارج مرزپاکستان179.229واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000505سباوننعمت الله-محمدجانقصبه177.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10015371سباونطالبنواندیشمسافرملکيارهوتک175.612واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007266سباونعبدالشکور-بسم اللهپيرسيدحسن گيلاني174.271واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010742سباونامیرمحمد-سیدمحمدکمپ فارم هده173.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01031566سباونگل محمد-خان محمدذکورسيدنورمحمدشاه مينه172.682دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاکابل
K10007366سباونگل محمدخان-سلطان جانمسلکی زرعت پچیراگام170.478دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاننگرهار
K10003376سباونعبدالغنیغنیعبیداللهچکنوري169.174واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002902سباونمحمد اسحاق-مولوی عبداللهنرنگ167.348واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12001110سباونسرتور-نادرخانبرنرنگ166.813واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10001302سباونعبدالولییعقوبیشاه ولیشگی هلکانو عالی لیسه162.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10000521سباونمحمدنعیم-آدم خانکهي161.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05003535سباونفقیرمحمد..ولی محمدغازي عثمان تگاب161.602دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکاپيسا
K17000299سباونحسام الدینکندزیعلم الدین-شيرخان156.872دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابکندز
K10004265سباونسیدحبیب-حبیبننگرهار عالی لیسه155.454دارالعلوم نجم الدین آخندزاده صرف برای ذکور ولایت ننگرهارننگرهار
K01041599سباونپاینده محمدصافیسیدمیراستاد مصباح155.019انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلکابل
K10007355سباونمحمدنادر...محمدعزیزخصوصی احمدشاه درانی153.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04000490سباونمختار-سیدمحمدمولوی سيد باشي شهيد153.299واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10008651سباونعطاءالله..امان اللهاحداد153.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003815سباونمحصل خان-علم جانمحمدي صاحبزاده لیسه151.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15001911سباونغلام سعید-محمداکبردشت قلعه149.779ناکامتخار
K20001138سباونشاه زمان-عجب خانابن يمين148.39ناکامجوزجان
K10003479سباونحاجی سپین گل-حاجی تورگلافغان مراد لیسه146.679ناکامننگرهار
K15007868سباونمحمداسحاق-عبدالروفابوعثمان تالقاني146.158انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K34004818سباونمحمدولی-شهسوارشهيدمطيع الله141.21ناکامخوست
K01033543سباوونمحمدمعروف-عبدالطیفمحراب الدین332.322دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K05003437سباوونعبدالودود..عبدالرسولشهيدقدرت الله288.625دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکاپيسا
K01020712سباوونصالح محمدلودینسیدمحمداستقلال283.343دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K10012189سباووننقیب الله-محمدعالمکوزککرک245.827دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K24005619سباوونشاه محمود.میرزااميرحمزه چنگان245.431دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K10005478سباوونعصمت الله-عبدالوهابلاندي باسول ليسه244.489دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کنرننگرهار
K01013714سباوونشاه محمدابراهیم خیلسلطان محمدقلعه کاشف242.129دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K27000349سباوونحاجی شیراحمد-حاجی علی احمدشاحسین هوتک افغان ترک231.738دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندهارکندهار
K10009516سباوونمناسب گل-نوراب شاهداگه214.019دیپارتمنت رادیو وتلویزون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10000599سباوونشاه ولی-محمد امینهدياخيل212.424دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11001473سباوونگل امیر..عبدالحمیدداکترعبدالله لغماني207.588واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01040795سباوونمحمدداود-محمدزمانخواجه عبدالله انصاري205.667دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K01009685سباوونفضل الرحمنکریمیعبدالسلامخصوصی اسرا نمبریک199.007دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون البیرونیکابل
K05003457سباوونعبدالمتین..محمدهاشمغازي عثمان تگاب195.149دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K10008176سباووننوراغا-محمدزمانطوطو193.878دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01008723سباوونفیروزخان-جمعه خانچهاراسياب191.886دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارکابل
K10002308سباوونملنگ-نعیم شاهعبدالوکیل188.537دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01013114سباوونعبدالسلام-محمد زمانپوهاند غلام صديق محبي187.821دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارکابل
K10008652سباوونعقل خان-دورمحمدغزگي ليسه186.756دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K01006778سباوونعطااللهوزیریمحمدغنیحسين خيل186.658واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000979سباوونرفیق الله..عبدالغفورمياعمرعالي ليسه186.199دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10003341سباوونخان آغامیاخیلمحمدچکنوري184.876واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01029622سباوونعبدالمتینصافیمحمدظفرعبدالهادي داوي184.732دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکابل
K01039240سباوونذکراللهحیدریعبدالجلیلغازي184.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002793سباوونمحمدنسیم-حاجی جان محمدمحمدآغه183.12واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K10002123سباوونگل رحمان-عبدالرحماناستقلال181.653واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05003258سباوونمحمدذاکر-عبدالقادرحیات الله شهید181.114دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرکاپيسا
K10002790سباوونسیدهاشم-گل هاشمشهيدمحمدعارف179.929دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01031226سباوونتاج محمد-مرتضی خانذکورسيدنورمحمدشاه مينه174.534واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K20003418سباوونعبدالطیف-عبدالعزیزافغان ترک جوزجان173.846واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K10008494سباوونانعام گل..خان گلتجربوی172.716واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000897سباوونانعام گل-طورگلشهیدداکترعبدالله172.424واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01007718سباوونمحمدشاه-رحمت شاهپوهاندنگهت سعيدي170.927واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001155سباوونسید الرحیم-عبدالرحیمملکيارهوتک170.866واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008934سباوونخان آغاهمدردبهرامتجربوی170.598واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008543سباووندادمحمد..انارگلنجم الجهاد169.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01005749سباوونطلامحمدمحمدیامیرمحمدشيوه کي167.597انستیتوت ساختمانی و جیودیزی نیمه عالی شهر کابلکابل
K10005781سباوونزلمی..جمعه خانتجربوی167.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003917سباووناول خان-علی خانلیسه مسلکی زراعت خوگیانی167.471واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001632سباوونعبدالوارث..عبدالهاشمشيخ محمد حسين167.44واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10001128سباوونزرجان-امیرجانکوتی تاران167.248واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003020سباوونملک جان-محمدجانقلعتک ذکورلیسه165.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01008699سباوونداود-اول دینچهاراسياب165.653دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاکابل
K01027696سباوونظفرجان-مین علیحبيبيه165.647واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053959سباوونزرین بند..عبدالباقی--امانی165.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012682سباوونسیدآجان-غلام جانمحمود هوتکی164.254واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10003695سباوونعبدالرشید-عبدالغیاثکوت164.133دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K10004170سباوونکوچی-لعل باچامرکي خيل164.103واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01053046سباوونعرب شاهمموزیعبدالغفورخوشحال خان163.939واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03003123سباوونمحمدفاروق..الله نظرمحمدآغه163.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01008658سباوونتاج الدین-محمد دینچهاراسياب163.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050723سباوونعبیدالله-عبدالرحیمعلي احمدخان پوپل162.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01044356سباوونحبیب الله-غلام محی الدینخوشحال خان162.221واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038212سباوونغلام حسین-سیدحسیینشهرک پامير162.085واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17000850سباوونمحمدقدیم-عبدالعزیزنمبر 2 مرکزی خان آباد161.885واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10005246سباوونمحمد قسیم-گل احمدبالا باغ161.444واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008076سباوونمحمدامیر-محمدالدینشگی هلکانو عالی لیسه160.672واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10003585سباوونحقیق الله-شیرمحمدکوت158.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10016218سباوونمحمد داود-محمد ظاهرملکيارهوتک157.019واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01013514سباوونروزه گل-سلطان جانعبدالرحيم غفورزي157.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01035735سباوونمحمدعیسی..محمدآصفغلام محمد فرهاد156.459واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11000981سباوونمحمد نظیم-حضرت هلالچارباغ ذکورعالي ليسه155.236واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10007414سباوونمحمودخان-عبدالغفارپتله155.023واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006716سباوونعزیزالله..راج محمدتجربوی153.483واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10001916سباوونحاجی عبدالقیوم-حاجی عبدالواجدنصرت153.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01031920سباوونغلام محی الدین-غلام غوثذکورسيدنورمحمدشاه مينه153.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01012659سباوونخیرمحمد-نورمحمدمحمود هوتکی151.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006161سباوونمحمد حسنیاسریحاجی مولوی عبدالسلامانستیتوت زراعت وترنری هرات147.895ناکامهرات
K11000802سباووناحمدشاهصمیمعبدالسلامدره غر142.934ناکاملغمان
K11001485سباوونزین الله.خان ملکمسلکي زراعت140.889ناکاملغمان
K10008705سباوونجمال..گل رحمناحداد139.484ناکامننگرهار
K01009346سباوونمحمدرحمن-نورالحقذکورتره خيل137.587ناکامکابل
K10005394سباوونگل رنگ-علیم جانشهید نقیب احمد خپلواک دهلکانو لیسه137.436ناکامننگرهار
K10000207سباوونسید هلال-سید جلیلکوز بهار128.98ناکامننگرهار
K11002485سباوونشیراقا-عبدالباقیذکورمندااور125.542ناکاملغمان
K19008824سبحانثمرالدین-صفدرخواجهاستقلال217.64دیپارتمنت اگری بزنس پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K01024896سبحانسلام-پستیخواجه رواش189.798دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکابل
K32005103سبحانمحمدعلی..محمددره چاشت186.376دیپارتمنت باستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K32001949سبحانغلام ربانی-غلام سخیذکورآجر176.222انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K19000386سبحانغلام غوثنبی زادهمحمدنبیسلطان غیاث الدین167.072دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهاربلخ
K01020349سبحانمحمدشفیعنوریننورمحمدعبدالهادي داوي165.155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011192سبحانصالح محمد-فقیرمحمدحبيبيه156.729انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K11000880سبحانعبیدالله-محمداللهروشان عالي ليسه150.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K06001508سبحان احمدسلطان محمد-عبدالحمیدرخه163.671واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K04002301سبحان الدینمحمدافضل-محمدوصالاولنگ166.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14002901سبحان الدینمحمدعظیم-خدایجوی165.721دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاببدخشان
K02002317سبحان اللهعبدالعلیم-عبدالظاهرغازی محمدجان خان277.13دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K01021404سبحان اللهذرمان..محمدولیعبدالهادي داوي275.054دیپارتمنت انستیزی پوهنځی علوم متمم صحی صرف برای ذکور پوهنتون طبی کابلکابل
K01020896سبحان اللهعبدالستارملاخیلابترخانعبدالهادي داوي269.238دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K01013230سبحان اللهمحمدمومن-محمدهاشمفاضل بیک248.53دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K01044503سبحان اللهحضرت محمد-یارمحمدخوشحال خان241.854دیپارتمنت تکنالوژی ومعلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدکابل
K02001692سبحان اللهعبدالغفار-حاجی صالوگلاول بابا236.568دیپارتمنت سیول پوهنځی انجنیری پوهنتون بغلانميدان وردگ
K01014179سبحان اللهجانانرحمانیسلطان محمدفاضل بیک234.799دیپارتمنت بیولوژی عمومی صرف برای ذکورپوهنځی بیولوژی پوهنتون کابلکابل
K11002334سبحان اللهگل حسین-محمدحسینبدیع اباد231.296دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرلغمان
K02000545سبحان اللهاحمدالدین-محمدیعقوبشهید بسم الله خان226.191دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K01005852سبحان اللهنورمحمدسروریسعدالدینحسین خیل224.944دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون شیخ زایدکابل
K01053813سبحان اللهنورزمان..محمدزمان-خارج مرز224.467دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرکابل
K04003417سبحان اللهعبدالحکیم-فضل احمدعبدالفتاح شهید222.971دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانپروان
K02000361سبحان اللهحاجی محمد-صاحب الدینشهید غلام درویش219.651دیپارتمنت مهندسی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون شیخ زایدميدان وردگ
K01054512سبحان اللهمحمدجان خان-تجورخانعمراخان219.483دیپارتمنت سوداگری پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارکابل
K02001196سبحان اللهمیرحسن-محمدایوبنورالمدارس217.889دیپارتمنت امور مالی و بانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیميدان وردگ
K05003466سبحان اللهسمیع الله..نقیب اللهغازي عثمان تگاب222.745به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استکاپيسا
K10001508سبحان اللهسیف الرحمن-محمد اسلامملکيارهوتک212.546دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K10000682سبحان اللهشیرعلی-محمد اسلامسورداک211.192دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کنرننگرهار
K05003423سبحان اللهظل الله..ملازاهدغازی پاینده محمد211.035دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکاپيسا
K02001039سبحان اللهمحمدجان-خان محمدالجهاد لنگر205.876دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کندهارميدان وردگ
K01025265سبحان اللهدولت خانزیارملصفدر خانرحمان بابا203.548دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیکابل
K10001458سبحان اللهشهزادگل-معزاللهبدیالی ذکور لیسه200.73دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانننگرهار
K16004542سبحان اللهمحمدزمانمرادیمحمدمرادميرغلام رسول شهيد199.702دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانبغلان
K10008036سبحان اللهغلام قادر-غلام سرورکامې زراعت مسلکی لیسه199.092دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K02000422سبحان اللهگل حبیبحبیبیمحمدعلیلیسه عربان198.506دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتون بامیانميدان وردگ
K05003422سبحان اللهکاروان.محمدصابرغازی پاینده محمد195.271دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکاپيسا
K10003175سبحان اللهبهادرخان-عمرگلمحمدموسي شفيق193.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008140سبحان اللهمجنوندرانیراشدینروغانوهلکانولیسه193.351دیپارتمنت رادیوو تلویزیون پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون بغلانننگرهار
K03002508سبحان اللهولی محمد-گل محمدپاکستان192.844دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون کنرلوگر
K12000264سبحان اللهمحمود-عبدالرحیمعمراخان191.942دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K12001502سبحان اللهرحمت الله-محمد قادرنرنگ190.157دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K10009851سبحان اللهپښتون-شهزادهبتی کوت189.903دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K05000640سبحان اللهعبدالمنان-عبدالصمدقاضي عبدالجميل شهيد189.428واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01041619سبحان اللهمحمدخطاب-میرمستخان عبدالغفارخان188.184دیپارتمنت انجنیری منابع آب وحفاظت محیط زیست صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون کندهارکابل
K02000710سبحان اللهغلام محمد-امیرمحمدغازی مومن خان186.891دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارميدان وردگ
K10005679سبحان اللهعبدالاحد-محمدگلابپښــــــــــــــــــتونستان186.791دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K24003218سبحان اللهسیف الله-سراج الدینامير علي شيرنوائي186.73واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01022425سبحان اللهنورمحمد-سیدمحمدذکوربی بی مهرو186.38دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانکابل
K16001557سبحان اللهعبدالنصیر-عشرت بیکذکورسبزمحمدخان184.663دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانبغلان
K10000239سبحان اللهقاری شریندل-محمد صادقکوز بهار184.552دیپارتمنت بیولوژی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاننگرهار
K15000524سبحان اللهعبدالعلیم-بارانحضرت عثمان184.466واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10007827سبحان اللهمرجان-علامحمدسیدسرور قادری عالی لیسه184.317دیپارتمنت روانشناسی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K01029449سبحان اللهاحسان الله..محمدشریفعبدالهادي داوي182.89واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16000923سبحان اللهعبدالرسول-کاکه بایاستادعبدالرحمن181.574دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبغلان
K10009721سبحان اللهگل محمد-سیدا خانبتی کوت181.373واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K06000986سبحان اللهعیدی محمد-صالح محمدتازه محمد شهید181.337واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K19009347سبحان اللهقدرت اللهمنانزادهعبدالمنانباختر179.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10006483سبحان اللهحاجی قلندر-گل عمربتی کوت179.294واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01009727سبحان اللهمحمدالدینسبحانیدولت خانميردرويش کوهدامني179.088دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون پروانکابل
K10003429سبحان اللهمطیع الله-حمزه گلقلعه اخند لیسه178.027به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استننگرهار
K11001891سبحان اللهجان اقا-خان اقاشهيدمولوي حبيب الرحمن177.768واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10004863سبحان اللهسید مسلم-سید مشعلفقرالله177.703واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11000899سبحان اللهحیات الله-محمدرحیمذکور حضرت بلال177.383دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K01047305سبحان اللهاحمدشاهحیدریعبدالغفورپروژه پنجم 315175.732واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006250سبحان اللهذبیح اللهدرویشامین اللهننگرهار عالی لیسه174.542واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010825سبحان اللهخیرالله-عبدالکبیرحضرت ابوبکرصدیق رض د ذکورو لیسه174.366واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10002758سبحان اللهخان زمان-حسندسراچه علیخان ذکورو لیسه174.064واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K14000830سبحان اللهعبدالمنان-عبدلليسه عالي بهارستان173.799واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01011525سبحان اللهالفت الله-مرتضینازو انا172.905دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاکابل
K10004009سبحان اللهنعمت الله-لعل سیدزراعت172.746واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10007876سبحان اللهدوست محمد-حیات اللهمرادعلي صاحب172.684دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون کندزننگرهار
K10008244سبحان اللهنورمحمدفقیرزیمحمدفقیرمانو172.583دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01039877سبحان اللهحمیداللهحقیارشیرزمانفاميلي های ريشخور172.553دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بامیانکابل
K10012260سبحان اللهالله محمد-برادرمحمدفتح آباد172.495دیپارتمنت تعلیمات مسلکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K11001347سبحان اللهبریالی-محمداکبرشهیدداکترعبدالله172.066واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K04001689سبحان اللهشیرین آغا-میررزاقذکورابوحنیفه170.51واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K06000744سبحان اللهمحمد اکبر-نیازعلیدشت ريوت170.349واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K10007725سبحان اللهغلام قادر-گل ست خانشهیدسردارمحمد داود ذکورولیسه169.229واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16002721سبحان اللهروح اللهقیامیقیام الدینمولوي محمد نبي شهيد169.022دیپارتمنت زبان ادبیات ترکمنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانبغلان
K10001859سبحان اللهشاه محمد-میراحمدشاهغازي امان الله خان169.022واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006533سبحان اللهمحمد رسول-سید محمودعبدالرحمن پژواک168.954دیپارتمنت ریاضی و فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K10009461سبحان اللهمحمدناصر..ملااحمدجانمياعمر167.501واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002918سبحان اللهیوسف-ظریفباب الجهاد167.467دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K02000966سبحان اللهلعل محمد-سردارغازی گل احمدخان167.156واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K12000585سبحان اللهعبدالخلیل-سیدآمیرجانمسلکی زراعت مروری167.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01036133سبحان اللهبریالی-عبدالرسولابراهيم خليل الله166.703دیپارتمنت اگرانومی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون شیخ زایدکابل
K17005562سبحان اللهرحمت الله-عبدالمحمدمسلکي زراعت165.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10008960سبحان اللهعبدالرحمن-محمد نبیهجرت آباد165.357واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K02000960سبحان اللهعبدالحکیم-عبدالرحمنغازی گل احمدخان164.203دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندهارميدان وردگ
K10013033سبحان اللهشمس الرحمن-محمدظاهرتريلي163.91واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12001123سبحان اللهشیرملنگ-عبدالمجیدبرنرنگ163.907واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K04005301سبحان اللهمحمد سلام-محمد احسانذکورجبل السراج163.791واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10009685سبحان اللهگلبت-گل الرحمنخارج مرزپاکستان163.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12003292سبحان اللهخیرمحمد..سیدعمراناسعدآباد شپي ليسه163.645دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K05001948سبحان اللهمحی الدینسرحدیشهاب الدینعبدالمبين شهيد163.435واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10007111سبحان اللهعثمان خیل..تازه گلکمبو160.482دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K12003185سبحان اللهاحمدجان..گل احمدجانڅاکی ډاک لیسه160.402واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K12003394سبحان اللهامام گل-سیدالرحمنلچي160.21واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15006247سبحان اللهعبدالقهار-تغای خانحضرت عمرفاروق160.203انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانتخار
K12000649سبحان اللهعبدالجلیل-عبدالقدوسڅوکۍ تخنیکی لیسه158.729دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابکنر
K01009358سبحان اللهغلام رحمن-حبیب الرحمنذکورتره خيل158.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001433سبحان اللهنقیب الله-خال دارزراعت158.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17002418سبحان اللهعبدالغفورهمرازخان رسولشنه تپه158.675واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K10003607سبحان اللهعلاوالدین..محمدروزچکنوري158.577واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10008239سبحان اللهصاحب جانهجرانمیراجانمانو158.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10006010سبحان اللهمیرهاشم-سعداللهوزیرجهادی158.125واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K12002003سبحان اللهعزیزالله-فضلعمراخان157.28واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K19011235سبحان اللهمحمدنبی-محمدایوبباختر156.95واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K10008065سبحان اللهعبدالسمیع-خیرمحمدگندمک156.836واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10010765سبحان اللهلقمان0سیف الدینسرورخان لیسه156.375دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکاننگرهار
K10010647سبحان اللهسیدمیرزاده-سیدعمرمولوی محمود درسوال155.216واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10005111سبحان اللهحضرت محمد-رحیم نورننگرهار عالی لیسه155.078واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16002379سبحان اللهمحمدامان-محمدعمراستادعبدالرحمن155.046واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K11001957سبحان اللهمحمد گل-کریم اللهمياعبدالکريم154.976به نسبت انتخاب کود (صرف برای اناث) نتیجه قرنطین استلغمان
K10001727سبحان اللهعبدالروف-عبدالکریمچپرهار154.812واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K10004026سبحان اللهماه گل-مسیدزراعت153.442واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01047472سبحان اللهمحمدآقاجلندریجلندرپروژه پنجم 315153.224انستیتوت تربیت بدنی و سپورت نیمه عالی شهر کابلکابل
K10001300سبحان اللهنورالله-توکلشگی هلکانو عالی لیسه151.668واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01009125سبحان اللهرمضاننورینورمحمدسروبی151.649واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001411سبحان اللهسید-نورحبیبنرنگ150.283واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01005490سبحان اللهملاجمدرحبیب زیحبیب اللهحسين خيل150.027واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12000824سبحان اللهتاج الدین-عبدالمنانعمراخان149.831ناکامکنر
K06001597سبحان اللهمحمدنگین-محمدعارفمیرزاعبدالغفوریعقوبی149.82ناکامپنجشير
K16000892سبحان اللهحمیدالله-عبدالهاشم.الحاج استاد محمدنفیع149.686ناکامبغلان
K10002836سبحان اللهامین الله-بسم الله جانمرادعلی149.643ناکامننگرهار
K11000885سبحان اللهغلام حضرت-محمدهاشمذکور حضرت بلال149.349ناکاملغمان
K01053119سبحان اللهامراللهشهزادهشاهپرورشگاه تهيه مسکن148.474ناکامکابل
K12002643سبحان اللهمیرزاگل-عبدالمتینکبيرستوری148.259ناکامکنر
K10004468سبحان اللهلعل جان-جان محمدننگرهار عالی لیسه148.06ناکامننگرهار
K10005153سبحان اللهنادرخان-میرزاگلابننگرهار عالی لیسه146.876ناکامننگرهار
K01011459سبحان اللهعظیم-سید نظیمنازو انا146.58ناکامکابل
K11001431سبحان اللهمبارز..فیروزشيخ محمدحسين146.419ناکاملغمان
K02000773سبحان اللهغلام درویشسمسورعبدال جانانکریم شهید146.323ناکامميدان وردگ
K01050274سبحان اللهحسیب اللهفرهادیمحمدرضاانستيتوت تکنالوژي افغان146.293ناکامکابل
K10006166سبحان اللهسید وکیل-سیدا جانوزیرجهادی144.745ناکامننگرهار
K01043607سبحان اللهمحمداللهاوریاخیلنعمت اللهمحمداسماعیل حسن زی144.711ناکامکابل
K12001343سبحان اللهعبدالولی-ملنگبحراباد142.946ناکامکنر
K02000998سبحان اللهمحمدسرورعابدمحمدسعیدالجهاد لنگر141.573ناکامميدان وردگ
K10004461سبحان اللهاحسان الله-داداللهفقرالله141.412ناکامننگرهار
K04002138سبحان اللهمسجدیمبارزحاجی عبدالشکورکثیرالرشتوی بگرام140.906ناکامپروان
K10004386سبحان اللهعبدالله-عبدالرحیمشهيدمحمداشرف137.923ناکامننگرهار
K12003204سبحان اللهمحمداکبر.مفات خانشهيدمعلم سليم خان134.388ناکامکنر
K12003027سبحان اللهحاجی نادرخان-حضرت گلابننگلام132.959ناکامکنر
K14002526سبحان علیحسن علی-فیض علیماه نو153.088دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاببدخشان
K07003080سبحانهذکریا-سلطانعلینسوان خواجه عمري176.257واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01016185سبحانهدین محمدامیرزادهامیرمحمد- - قلعه بختيار134.395ناکامکابل
K17001570سبحهعبدالقدوسظریفیمرزاعلینسوان بي بي آمنه162.073واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K25000312سبزپریاعظم-علمنسوان کوک علیاه163.807دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K14000439سبزخاتونعیان بیکفیضیفیض اللهنسوان شدوج190.051دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشانبدخشان
K16000486سبزعلیجمعه خان-محمدانورحضرت علی225.109دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بغلانبغلان
K10008072سبزعلیمحمدهاشم-داودشاهطوطو205.791دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10002388سبزعلیسیدانور-هیکللاجبورليسه177.482انستیتوت تکنالوژی افغان نیمه عالی شهر کابلننگرهار
K01055172سبزعلیغلام سرورحسینیحسینخاتم الانبيا169.224انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K04003904سبزکخیرمحمد-عطامحمدخواجه خسروولي163.767واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K23000525سبزگلمحمدحسنعظیمیمحمدعظیمتگاب اسماعيل144.968ناکامبادغيس
K33001229سبزهموسی-خدارحمنسوان ام النبین198.518دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیدايکندی
K15006184سبزهمحمددین-امیرخانآموینگی قلعه189.588دیپارتمنت اقتصاد وتوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K15005924سبزهفیض اللهسعیدیمحمدسعیدبي بي عايشه صديقه177.221دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K16006240سبزهعبدالرحیم-سیدمرادفاطمه الزهرا172.72دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K19008323سبزهسیف الدین-امام قلسید یحیی عمری169.01انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K21001180سبزهموسی-یارمحمدشاخدره136.247ناکامسرپل
K15000836سبزهقربان محمد-طورهلیسه النگ135.605ناکامتخار
K01022484سبزه گلشمس الحق-عبدالحسینبي بي سروري سنگري299.111دیپارتمنت محاسبه (Accounting) پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابلکابل
K01043830سبزه گلغلام محمدحیدریغلام حیدرپلچرخي205.385دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K16002622سبزه گلعبدالوهاباحمدیبیک محمدفاطمه الزهرا183.104دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K15003478سبزه گلعبدالطییف-غلام سخینسوان نمبر1166.83دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K19011401سبزه گلحبیب اللهعمریمحمدعمرنسوان ام البلاد165.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24011603سبزه گلسیدعبدالرحیم-سیدنوراللهمسافران160.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14004809سبزه گلعبدالحنانعثمانیمحمدعثماناسکان151.251واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K06001079سبزه گلسید هاشم-محمد هاشمباباعلی148.487ناکامپنجشير
K15007890سبزه گلرازقحیدریحیدربي بي زينب148.154ناکامتخار
K24006770سبزه گلگل احمدعمریمحمدعمرنسوان نوبادام142.86ناکامهرات
K20000125سبزه گلخداینظر-همراه قلعيد محله140.796ناکامجوزجان
K21001470سبزه گلخال مراد..عبدالحکیمنسوان فرشقان کلان139.34ناکامسرپل
K16002064سبزه نازشیرعلیمحمدیخیرمحمدبی بی عایشه صدیقه170.866دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01043364سبزیناسیدشاحسینعرب زادهسیدمحمدعلممحمداسماعیل حسن زی168.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006222سبزیناسیدمیرزاحسین-سیدحسن علیبي بي فاطمه الزهرا151.37واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14000504سبزینهاسدبیک--شکربیکنسوان ده شهر177.881دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بدخشانبدخشان
K17005268سبزینهمحمدهاشم..محمدنوروزنسوان مرکزی امام صاحب163.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K04002464سبزینهعبدالصبور-عبدالغفارضربیا162.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K14001952سبزینهغلام علی-رحیم دادنسوان خــِرآباد146.481ناکامبدخشان
K06001089سبزینهمحمد عمر-محمدنظرباباعلی144.206ناکامپنجشير
K32002989سبغت اللهعبدالصالیح-عبدالحمیدمسلکی زراعت194.94دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بامیانباميان
K34003243سبق خیلحکیم خیل-څوکنیالفتح148.014ناکامخوست
K01047251سبقت اللهاحمدعلی-محمدعلیشهرک صفا ـ227.122واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01053020سبقت اللهعبدالواحدنظریخان محمد-خارج مرز225.566دیپارتمنت مدیریت آموزشی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K33003357سبقت اللهقربانکریمینوروزذکورمرکزخدیر191.688دیپارتمنت اکتشاف مواد مفیده جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجاندايکندی
K32002038سبقت اللهاحمدحسین-غلام حسینذکورمرزيکاولنگ170.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01034821سبناعبدالسلام-ظفرجاننسوان وحدت288.888دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکابل
K24000609سبنانوراحمدتیموریعزیزمحمدخصوصی پروفیسور سکینه یعقوبی196.286انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K19005624سبنامحمدداودشاهیشاه محمدنسوان ابوزيدبلخي181.088واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05000377سبناعبدالمحبوب-عبدالکریمنسوان روضاخيل177.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19001746سبنامیرعبدالکبیرسیدیسیدعبدالحکیمنسوان آقکپرک171.915انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K01038210سبناسبحانی-رجب علینسوان سردارکابلی167.626انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01044933سبناعبدالوهاب-برکت اللهدرخاني165.647انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلکابل
K01019635سبنااحمدجاویداکبریعبدالوکیلنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--163.77واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002985سبنادرویش احمدمحمدیاخترمحمدنسوان زیارتجاه160.518واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24007595سبناغلام فاروقاحمدیگل احمدسپين ادي158.308واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20003733سبنانظرمحمد..آقامحمدنسوان کوک گنبد156.405واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K05002356سبناعبدالقیوم-عبدالجبارنسوان ياسين زائئ149.712ناکامکاپيسا
K07006643سبیکهمحمدضیا-محمدمهدینسوان توحيدآباد205.986دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K01024434سبیکهخلیل الله-عنایت اللهمـــريــم175.917واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001797سبیکهمحمد جمعه-محمد علیبی بی خدیجه کبرا151.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K34004378سبیل خانایوب خانروښانعبداللهجاجي ميدان179.568دیپارتمت ریاضی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K34004891سبیل خانلعل خان-عابدنورايـوب خيل169.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01044385سبیل خانحاجی عبدالله-ظفرخانعبدالحي حبيبي153.102واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03000467سبیل محمدامیرمحمد-عیدمحمدســـرخ آب186.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K18000982سبیلأاسداللهمجیدیملاعبدالمجیداجاني ملکه165.139دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K14005063سبیهعبدالمقیم..عبدالمجیدنسوان عصمتی160.786واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K03000472سپاس احمدسلیمان-عبدالقهارســـرخ آب304.7دیپارتمنت برق والکترونیک پوهنځی انجنیری پوهنتون کابللوگر
K34000491سپرلی گلآدم خان-بابریباک166.958واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K19009020سپنامصعوم-دوست محمدفاطمه بلخي255.989دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K19007384سپناهدایت اللهعزیزیعبدالوکیلخالدابن وليد247.362دیپارتمنت امورمالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K01014308سپنااسداللههاشمیعبدالروفلامعه شهيد209.051دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K20001309سپنامحمدیوسفمحمدزیمحمداکرمقزانچي بابا175.997دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K34002181سپنامحمدرجب-مزملبی بی خدیجه175.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10009283سپناخان ملا-محمد نبیشهیدانگیزه شینواری لیسه172.445دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19011397سپناعبدالنبیحاجی زادهغلام جاننسوان سیدهدایت الله نقشبند170.936واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01044737سپنامحمد ناصر-محمد قاسمآريانا170.361واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007686سپناحمیدالله-عبدالجلیلخالدبن وليد167.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027243سپنامحمدیوسف-محمدابراهیمصوفی محمداسلام مین165.491واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000539سپنادواجاننازه خیلغیاث الدینبي بي زينب165.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01050025سپناپیرمحمدصاحبیعبدالجباررابعه بلخي160.764واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006756سپنامحمدنعیم=سیداحمدملکه حميرا160.122واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16005100سپناعبدالشکور-عبدالقهارنسوان معدن159.789واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01050015سپناعین اللهیعقوبیبسم اللهرابعه بلخي158.626واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037862سپنامحمدموسی-ابراهیمنسوان سردارکابلی141.339انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع نیمه عالی شهر کابلکابل
K01023889سپنا جانمحمد سمیع-عبدالمنانمـــريــم275.131دیپارتمنت عمومی پوهنځی صحت عامه صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K14008603سپناسحرعبدالحق-عبدالاحدحلیمه سعدیه157.871واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16006254سپهرعبدالحبیب-عبدالرحمنپارک شمرق190.22دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K01026668سپورږمیامیرمحمد-فیض محمدنسوان وحدت177.703دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانکابل
K34000735سپوږمۍحاجی محمد-مرسلینبي بي حليمه182.949دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K01033271سپوږمۍمحمدحسیناحمدزۍفقیرمحمدنسوان محمد اکبر خان پامير182.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01036312سپوږمۍمحمدالله-محمودبي بي عايشه صديقه177.821دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K34000758سپوږمۍمحمدسهیل-حکیم شاهبي بي حليمه157.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K01023095سپوږمیحبیب شاهسروریسرورخانسردارمحمدداودخان257.559دیپارتمت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدکابل
K10004304سپوږمیسردار..عبدالرزاقبي بي عايشه صديقه225.117دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01045966سپوږمیدین محمدددوالظریف خانذبيح الله عصمتي218.1دیپارتمنت اقتصادملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون شیخ زایدکابل
K01022570سپو‌‌ږمییعقوت-گل ستارخانفاروق سونگور209.049دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01043789سپوږمیمحمدافضلافضلیحضرت شاهپلچرخي207.933دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K10006798سپوږمیمحمدسرکار-سردارملکه حميرا201.899دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01047084سپوږمیامیرمحمد-غلام محمدنسوان بي بي مهرو198.558انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01023775سپوږمیاسداللهشیرزیشیرجاننسوان بي بي ساره195.636دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبعی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K01017843سپوږمیمحمدطاهرعباسینسراج الدیننسوان رحمن مينه ـ193.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019598سپوږمیسیدحبیب-سیدعمرغازی ادی193.517به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استکابل
K01012899سپوږمینجیب اللهحسین خیلمحمد دیننسوان چهلستون179.763واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033230سپوږمیفدامحمد-فضل الرحیمالفتح179.301واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027408سپوږمیمحمدیونس-حاجی ابراهیم شاهقلعه بهادرخان177.861واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002627سپوږمیمحمدیعقوب-جلالصديق روهي174.502دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون شیخ زایدخوست
K15004769سپوږمیفراموز-محمدعلمنسوان نمراول174.423دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01022854سپوږمیحاجی فیروز-حاجی حضرت خانالفتح172.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002420سپوږمیاحمدگل-سالم گلداخي165.357واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10000591سپوږمیمیرویس0غلام حضرتناهید شهید164.27دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K25000081سپوږمیمحمدیاراحمدیاحمدنسوان عسکرآباد163.85دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01007593سپوږمیمحمدرقیب-محمدرسول خاننسوان ريشخور163.794دیپارتمنت کیمیاصرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارکابل
K10011576سپوږمیمیرزاگل-بادام گلنسوان کوت160.412واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01028113سپوږمیدادمحمد-علیم دادنسوان سپین کلی160.052واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004313سپوږمیغلام نقشبند..غلام محی الدینبي بي عايشه صديقه158.733واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01015328سپوږمیمحمدداود-عزیزاحمد-ناهيدشهيد158.723واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015282سپوږمیببرک-ملاموسی-ناهيدشهيد153.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10000610سپوږمیلالاجان-غریب اللهناهید شهید151.744واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01018150سپوږمینصرت اللهمخلصذکراللهنسوان رحمن مينه ـ148.325ناکامکابل
K34002035سپوږمیګلامیر-ګلزاربی بی خدیجه142.96ناکامخوست
K01026280سپوږمی غزنیجاویدغزنینورالرحمننسوان وحدت296.168دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکابل
K34003403سپوړمیبادشاه زالدین.علی خانداخي171.257دیپارتمت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K17001738سپوړمیرحمت اللهکامه ویحبیب اللهنسوان ذاخيل قديم170.808واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K16005760سپوړمیامان الله-آدم خانسرخ کوتل151.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01010940سپوژمیسراج الحق-امین الحقپوهاندعبدالاحمدجاويد283.797دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K19009620سپوژمیجبارنیازیحاجی سرورنسوان محمداسلم حدید280.187دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیابلخ
K24005789سپوژمیجمال ناصر-حاجی یارمحمدهيواد269.868دیپارتمنت اداره عامه صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24004431سپوژمیحیات الله..عطاواللهنسوان رازی234.341دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01029829سپوژمیگلنورنوردین محمدنسوان ملکه ثريا223.076واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01037648سپوژمیمحمدخان-صالح محمدنسوان سردارکابلی215.763واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032444سپوژمیمحمدعظیمساداتمحمدگلسوريا203.852واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015264سپوژمیمحمدطاهر-Ÿ