حروف پ، ت و ث

لطفاً در ابتدا به جدول حرف نام تان مراجعه کنید. جدول ها به اساس حرف اول نام دانش آموزان تنظیم شده اند. بعداً در قسمت Search آی دی تانرا بنویسید. نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن آی دی میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی (Previous) و بعدی (Next) استفاده کنید. در صفحات کوچک موبایل شاید یک ویا دو ستون از دید تان پنهان باشند و برای دیدن آنها بالای علامه مثبت در جدول کلیک کنید.

لطفاً تا پردازش کامل جدول صبر کنید. هر زمانیکه بخش جستجو ظاهر شود به این معنی است که جدول کاملاً پردازش شده است.

حروف پ، ت و ث

ای دینامنام پدرتخلصنام پدرکلانمکتبنمره کانکورنتیجهولایت
K24005688پاتریسنصیراحمد-عبدالرشیدعبدالعلی شاه توخی266.151دیپارتمنت مدیریت شهری پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K10001340پاتیشهمحمدکبیر-محمدنعیموزیرمحمدگل خان177.893دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K28000668پاچاتوریالی-حاجی پیردوستشهيدانجنيرعبدالمتين181.021دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرهلمند
K09001341پاچا خاندری خانمحمدیجان بازعيسی خيلو182.633دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K12001017پاچاخانطاوس-میروزجمعیت لیسه183.237واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K27000942پاچاخانحبیب اللههمدردعنایت اللهشهيدعبدالطيف158.643واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K10005072پاچاخانصفت الله...صفدرنجم الجهاد156.891واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K04004325پاچاگلسخی گل-عبدالروفعبدالهادي شهيد165.381واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K17005872پاچاگلسورگل-امیرمحمدغروقشلاق139.65ناکامکندز
K03002132پاچامیرآغامیرهاشمیشیرآغاحامد کرزی162.065دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K28000989پاچاهمحمد ولی-پایندشهيدانجنيرعبدالمتين154.516واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K02001687پاچاهمحمد حنیف-شاه گلعثمانيه تنګي153.415واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01013167پاحًونمحمدهمایون-نیک محمدحبيبيه153.751واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11001895پاحًونبابا جان-عبدالمنانشهيدمولوي حبيب الرحمن142.814ناکاملغمان
K34004109پاحٌونماهیدالله-عطا اللهعبدالحي حبيبي160.08واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K10001304پاڅونمحمدحسن-محمدامینزراعت رودات مسلکی لیسه165.672دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانننگرهار
K10002911پاڅونامین یارانوریسیدانورچکنوري157.098واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K19012701پادشاهمحمد اکرماکرم زویده سوارباختر283.853دیپارتمنت انجنیری نرم افزار صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K16004809پادشاهمحمداکرم.بابه خانذکور اسلام قلعه198.636دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون تخاربغلان
K24002200پادشاهمحمد انور-محمد نورخانیادگار165.16دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراههرات
K01024903پادشاه خانمحمدعمر-حاجی نورانیخواجه رواش204.161دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانکابل
K01034442پادشاه خانغلام غوثامانیامان اللهعلاوالدین--169.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01029864پادشاه گلظاهرحسنینادرنسوان سید الشهدا165.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03001057پادشاه میرگل امیر-عبدالجبارلیسه عالی ذکورخوشي94.032ناکاملوگر
K09000805پادشاه نورصبرناک=سیدباتبلخيلو172.304دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاپکتيا
K14001185پارسامحمد اکرم-محمد اسلمچنگ پایان و نوی جرم144.461انستیتوت زراعت ووترنری نیمه عالی ولسوالی بهارک ولایت بدخشانبدخشان
K01027443پاریسهاخترمحمد-صالح محمدصوفی محمداسلام مین169.106واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K11002025پاسونجانان گل-دین محمدکتب زائی265.04دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون ننگرهارلغمان
K11001323پاسونعزیزالله-محمدحبیبشهیدداکترعبدالله153.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K20001626پاکیزهخدایقل-انه قلالحاج عبدالرشيد دوستم263.285دیپارتمنت مهندسی پوهنځی ساختمانی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01016723پاکیزهجان محمد-فقیرمحمدمحراب الدين241.807دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01029721پاکیزهاحمدولی-محمد علیبي بي سروري سنگري224.519دیپارتمنت زبان وادبیات فا رسی دری پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K01024569پاکیزهشهبازخان-نعمت اللهمـــريــم209.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028255پاکیزهرستمنورینورمحمدنسوان شیرینو208.909دیپارتمنت نفت وگاز صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01034463پاکیزهمشعلستانکزیبهرام الدیننسوان چهلستون194.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01019639پاکیزهاسدالله-عبدالقدیرغازی ادی191.525انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19007671پاکیزهسخی-فتح محمدنسوان توخته188.501واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19009083پاکیزهذبیح الله-عبیداللهفاطمه بلخي178.239دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K25000113پاکیزهمحمدکریم-عبدالغنینسوان رناحه163.471دیپارتمنت علوم و فرهنگی اسلامی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K19013164پاکیزهمحمدولی-غلام نبیشيخ محمدصديق شهاب158.729واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01050681پاکیزهاول خان-اکبرخاننسوان پکتیاکوت153.402واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005605پاکیزهعبدالوکیل-عبدالنبیعلي چوپان130.593ناکامبلخ
K01035082پاکیزهحاجی ولی-حاجی شاه محمدآمنه فدوی123.581ناکامکابل
K14006700پاکیزه ماهامیرمحمدامیریشیراحمدنسوان مرکزي147.992ناکامبدخشان
K01041661پامیرعجب گلعلی خیلدولت خانخان عبدالغفارخان270.533دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارکابل
K04005510پامیرملوک-محمدایوبذکورميدان هوائي بگرام186.995دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیپروان
K10002615پامیرنیاز-حاجی اول خانعبدالحميد مومند175.853واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K16002674پامیرمحمد عالم-معصومعبدالرازق شهِد144.643ناکامبغلان
K15006958پامیرارصلاح خان-محمدشاهحضرت علي137.788ناکامتخار
K05003418پامیرخانعطاواللهصافیخانغلام رسول شهيد167.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K07006966پانهامیرمحمد-ملک صاحب جاننسـوان حيدرآباد134.356ناکامغزني
K33002922پانوقاسم-وامیقنسوان شنیه صدخانه170.296دیپارتمنت چیولوجی صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیاندايکندی
K08000950پای گللعل محمدمنگلاحمدشپي ليسه151.344واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيکا
K30000405پای محمدنورمحمد..امیرشاهشاه زمان182.695دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی ارزگانارزگان
K15005389پایستهعبدالخبیرنبی زادهغلام نبیبي بي زینب156.643واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K34000112پایل الدینچنارالدین-پیاوالدینايـوب خيل153.359واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K28000230پایندقلندرکامرانهاشمابوالفتح بستی181.325دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K19014121پایندهحسین علی-ابراهیمباختر282.067دیپارتمنت منجمنت واداره تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K32004339پایندهعلی رضا-حفیظ اللهخولنکاش184.943دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتباميان
K15006290پایندهعبدالرحمن-عبدالمعروفحضرت عمرفاروق170.915واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19000184پایندهمحمدحفیظامانیمحمدامانابومسلم خراساني170.628واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14001599پایندهشیرعلیرحیمیرحیم علیصمدی162.115واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003804پایندهغلام حسن-نائب امیرمحمدميرفضل الله160.035واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14003702پایندهغلام رسول-میرزامحمدنبیميرفضل الله158.717واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005216پایندهقوت-نوروزقاضیده واخان153.626واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14008730پاینده سلیمانرحمت اللهرحمتعبدالحلیمخصوصی خورشید280.258دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخبدخشان
K15006298پاینده محمدمحمدخان-شاه ولینسوان نمبر1189.618دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K11001015پاینده محمدفتح محمد-سلطان علیخارج مرز182.272دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانلغمان
K11001960پاینده محمدسید شیراقا-سید اخترمحمدمياعبدالکريم172.659واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K15002727پاینده محمدخالمرادعمریعمرعلیسيد عبدالله شهيد161.943واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19012698پاینده محمدولی محمدنورینورمحمدباختر161.673انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K19013422پاینده محمدگلب الدین-عبدالعزیزبدايع بلخي چهاربولک158.463واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19003485پاینده محمدغلام سخی..غلام محمدپِيکاندره148.205ناکامبلخ
K14005896پائیندهیارمحمد-حیتگندم قول کلان158.874انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخاربدخشان
K10008832پتمنهعبدالفتاح..عبدالوکیلبي بي عايشه صديقه268.706دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب صرف برای اناث پوهنتون شیخ زایدننگرهار
K10006099پتنگ صافیودیرصافیصافیگل شاه صافیننگرهار عالی لیسه223.139دیپارتمنت سوداگری پوهنځی اقتصاد پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01017378پتولعلی خان-فضل احمدمحمدآصف مايل177.943واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01007030پتونیحاجی برکت اللههاشمیمحمدعالمقلعه مرادبيک212.627دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01043478پتونینورالرحمننیازی وردگصاحب گلمحمداسماعیل حسن زی198.527واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024543پتونیعبدالحکیم-احمدشاهسلطان راضيه186.805واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05001354پتونیمحمداحسان-عبدالرحمننسوان خمزرگر170.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01041949پتونیمحمدامانحسن زادهمحمدحسنملالي170.523انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K05003004پتونیفضل الرحمنمحمدیمحمد عمرنسوان شیرک پیرک165.79واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K01036507پتونیامیرمحمدگلزادگل محمدنسوان ده دانا160.838واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04004167پتونیمحمدکاظم-عبالحفیظنسوان دشت رباط160.583دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت پروانپروان
K01024435پتونینورمحمدخالقیعبدالخالقنسوان بي بي ساره153.431واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010800پتونیمحمدصابر-محمدامینسلطان راضیه137.627ناکامبلخ
K05001396پتونیعبدالفتاح-میربچهنسوان خمزرگر134.17ناکامکاپيسا
K05002305پدرآقاملامحمد-غلام محمدضيا الحق شهيد158.519انستیتوت معاون انجنیری حصه اول کوهستان نیمه عالی ولایت کاپیساکاپيسا
K02002796پذیرمحمدولی-ښادی-شهید عزت الله153.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K03001791پذیراحمدمحمدبشیر-میرزامحمدمولانا يعقوب چرخي193.411دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی لوگرلوگر
K03001286پذیراحمدخیال محمد-شاه محمدچلوزائی184.328دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون غزنیلوگر
K12002595پذیراللهموسی خان-محمدگلابکوټکی171.217واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K15006689پذیرهمحمدیار-دانیارگوهرشادبيگم148.038ناکامتخار
K10004808پرخهفضل محمد-غلام حضرتالایی عالی لیسه195.517دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01036838پرخهسیدحسینهمدردخان محمدنسوان ميـــــــــــــرزمان خـــــــــــان167.02واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14006361پردلبدران-محمد صابرمحمودشهید170.569دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاببدخشان
K17003027پردلعبدالجلیل..حاجی محمدعلمذکور مرکزی ارچي148.176ناکامکندز
K01027049پردیسمحمدعیسی-محمد اسلم خانمرزاعبدالقادربیدل191.89دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانکابل
K01010739پردیسجان محمدعسکریارامیرمحمدحاجي عبدالقدير186.419واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006342پردیساقامحمد-خان محمدقلعه جانان خان180.49دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K10003743پردیسپروازنسیمیمعشوقخصوصی شمس لندن اکادمی172.498واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01022876پردیسعبدالعلیملغمانیمحمداسماعیلغازی محمدشاه خان بابکرخیل170.832واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006405پردیسسمع الله-غلام حبیبنوبهار بلخ170.778واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01005937پردیسلالاگلبلال زادهبلبلقلعه احمدخان ذکورليسه169.045واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10006893پردیسصفی الله.شفیق اللهتجربوی164.111واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001391پردیسغلام ربانی..غلام حضرتذکورحيدرخاني161.885واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K10000399پردیسسردارخان-کتب خانبربهار155.245واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05003096پردیسگل زمان-عبدالعلیمحفیظ الله شهید153.114دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلکاپيسا
K18000411پردیسهمحمد شریف-محمدآصفنسوان کارته صلح184.084واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K19001661پردیسیامان اللهکریمیعبدالکریمشفيق بلخِي189.825دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K24010526پرستونجیب اللهجمشیدیعبدالقادرنسوان حوض کرباس288.935دیپارتمنت اقتصاد تصدی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K17002229پرستوعبدالاحد-عیدی محمدفاطمه الزهرا257.823دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخکندز
K32004406پرستومحمدیونس-حاجی نوروزعلینسوان مرکزباميان254.227دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابلباميان
K24004855پرستومحمد عمر-امیرمحمدمهري هروي238.58دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K19001766پرستوگلبدین-بیک محمداستاد صالح محمد232.072دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانبلخ
K15007865پرستونذری محمدنسیم پورجمعهبي بي زينب231.945دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون تخارتخار
K01036210پرستوعبدالحید-عبدالاحمدخواجه رواش219.697دیپارتمنت ریاضی پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24008836پرستوعبدالغفار-محمد علمباباجي208.628دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون هراتهرات
K24009896پرستومحمد داود-احمدمهري هروي202.091واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01013809پرستوخادم علیفیضینظرمحمدزرغــونه198.867دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه عقب ماندگان ذهنی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24010622پرستوغلام محمد-محمدعمرخصوصی تکاپو198.827واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008201پرستومحمدیونساحمدیغلام سرورنسوان حوض کرباس196.817واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07002766پرستومحمدعلی-محمدابراهیمشهيدبصیربغرا195.327دیپارتمنت انجنیری پطرولیم صرف برای اناث پوهنځی انجنیری معدن ومحیط زیست پوهنتون بلخغزني
K01033732پرستومحمدکاظم-عبدالحکیمزينب کبرا191.341واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07006947پرستومحمدعلی-امین اللهنسـوان حيدرآباد190.192دیپارتمنت انجنیری معدن پوهنځی جیولوجی و معدن پوهنتون تخنیکی و انجنیری غزنیغزني
K15004674پرستواسداللهدهقانشربت علینسوان بي بي مريم184.983دیپارتمنت آموزشی کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K16001139پرستومحمودشاه-عبدالروفنسوان بغلان مرکزي177.91واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K23000518پرستوعبدالحلیماحمدیعبدالباقیتگاب اسماعيل177.859دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K19010622پرستومحمد اللهرحمانیعبدالرحمانمولانا جلال الدين بلخي177.651دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبلخ
K19005571پرستوعبدالرحمنمحمدیگل محمدنسوان ابوزيدبلخي177.571واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15001686پرستوحفیظ-محمدناصرنسوان شهرکهنه177.507دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K24000149پرستوشیرمحمد-محمدعمرآتون هروي176.111انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01018049پرستوعبدالقدوسایوب زادهمحمدقسیممولانا جلال الدين محمد بلخي172.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001358پرستوقدیراحمدنورزایشیرمحمدمحجوبه هروي171.975واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19007435پرستوسردارولیاسماعیلیمحمدشاهخالدابن وليد170.903واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19000300پرستومبارک شاه..جان شاهستـاره170.901واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15003576پرستوآغامحمد-حاجی گل محمدنسوان نمراول170.815دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01054225پرستومحمدحنیفشریفیمحمدشریفسید احمد مشتاق شهید170.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14003296پرستوغلام عباس-حبیب اللهنایب و سرای غربی170.283دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریاببدخشان
K04000927پرستوعبدالوحید-عبدالوکیلخواجه سیاران سفلی168.717دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K15001132پرستواسدالله-حاجی عبداللهنسوان بي بي مريم167.816واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17006087پرستوخوجم بیردی-خدای بیردیفاطمه الزهرا167.095واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15002706پرستوشمس الرحمن-غلام سرورنسوان بي بي هاجره165.779واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19006562پرستومیرزامحمد-تاج محمدفريده بلخي163.619واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15007770پرستوعبدالمعروفحاجی زادهحاجی حفیظانوي163.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14008899پرستوضیاالحق-مولوی سیدکبیرغلام محمد شهيد163.264دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K15004069پرستوفیض محمد-گل احمدنسوان الفاروق161.989واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24008055پرستوسرور-جمعه خاننسوان سیفی161.908واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15008433پرستوعبدالرحیم-عبدالسلامبي بي حوا161.837واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14006209پرستومحمدالله..شادمحمدنسوان مشهد161.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K25000149پرستوعبدالعزیزفیضیعبداللهمحبوبه پوپل160.444دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K15001995پرستوسیدمحمد-عبدالجمیلنسوان آرديشان160.155واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01041221پرستوغلام علی-عبداللهجدیدالتاسيس وزيرآباد160.082انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلکابل
K19004956پرستوحاجی زمری-محمدعمرمحمديوسف خيرخواه158.357واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15006917پرستوامان الله=جمعه خاننسوان نمبر1157.086واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16002052پرستوعبدالخالدرسولیعبدالرسولبی بی عایشه صدیقه155.389واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K22002572پرستومحمد اسلم-سخیدادنسوان کوهي خانه155.147واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15008234پرستوسیدداودحاجی زادهسیدحاجیبي بي عايشه صديقه155.07واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17005879پرستوعزیزاللهحبیبیحبیب اللهنسوان نمبر 4151.587واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K15006610پرستوشمس الدینمسلمیارمسلمینامیرعالم شهید151.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14006485پرستومحمدناصر-محمد اسحقنسوان بهارک151.489واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K19012343پرستونقیب الله-عطامحمدعايشه افغان151.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14001938پرستونواب-جمعهنسوان خــِرآباد147.853ناکامبدخشان
K14001406پرستوجمعه گل-محمدهاشمنسوان سیدعبدالکریم حسینی147.684ناکامبدخشان
K15008397پرستوحاجی امیرمحمد-بازمحمدبي بي حوا146.628ناکامتخار
K15007618پرستوافضلنعیمیمحمدنعیمنسوان ترشت146.453ناکامتخار
K14002000پرستوعبدالعلیم-محمد یوسفپايان شهر146.168ناکامبدخشان
K19001825پرستوجانداداکبریوزیراکبرچهل گزي144.801ناکامبلخ
K22000753پرستونظرمحمد-محمدامیننسوان افغانکوت144.468ناکامفارياب
K14005975پرستونظام الدیننظامیصفرمحمدخمی توغ143.111ناکامبدخشان
K18000114پرستوشاه جهان-محمداللهنسوان دره ژوندون142.746ناکامسمنگان
K14008630پرستوعبدالبصیر-جنگیحلیمه سعدیه142.736ناکامبدخشان
K15003190پرستوزمان الدین-محمدشریفنسوان نمبر1142.71ناکامتخار
K15003728پرستومحمد عثمان-محمد ایوبناهيد شهيد141.234ناکامتخار
K15001406پرستوغلام سخیرشیدیعبدالرشیدنسوان بی بی آمنه140.748ناکامتخار
K15003757پرستوقدرت الله-گل الرحمنناهيد شهيد139.28ناکامتخار
K14004964پرستوعبداللهرحمانیرحمن الدینقلعه کوف137.97ناکامبدخشان
K15006893پرستوعبدالحمید-عبدالحقجوی شيخ137.671ناکامتخار
K15003756پرستوعبدالحمید-قربانناهيد شهيد134.356ناکامتخار
K15003063پرستومحمدظاهر..گل محمدبولک ورته بز128.734ناکامتخار
K24010574پرستونامهدادخدامحمدیپیرمحمدملکه جلالي212.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24000184پرستونامهفیض احمدحسینیعلی احمدآتون هروي177.851دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24004772پرسیلامحمد یوسف-محمد ابراهیممهري هروي184.41واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24006389پرسیلامحمدهاشمشریفیمحمدقاسماميرعليشيرنوايي174.249واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24006345پرسیلاغلام رسول-غلام محمدفتح170.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002008پرسیلااحمدوحیدعظیمیغلام حبیبخصوصی احرار168.76واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002027پرسیلاسعیدمشفقغلام رضاخصوصی همای سعادت165.614واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008632پرمیلامحراب الدین-نصرالدیننسوان روضه باغ گذره212.007دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24006545پرمیلانثاراحمدمحمدیحاجی محمدنوين سفلي203.87دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K04001030پرمیلاامان الله-محمداللهلیلا صراحت191.592دیپارتمنت مطبوعات پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون پروانپروان
K24000815پرمیلانوراحمدمحمدیتاج محمدسراي نو186.244دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K20000222پرمیلاعبدالمبین-عبدالمتینقنجوغه183.143دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K24002732پرمیلاسردارمحمدامیریامیرمحمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی174.621واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01021562پرمیلاعبدالواسیع-محمد انورابولقاسم فردوسي174.26دارالعلوم بی بی عایشه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K24007569پرمیلاغلام سخیرشیدیعبدالرشیدسپين ادي172.532واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20001871پرمیلااشرف-کینجهجنرال عبدالحکيم قهرمان172.092دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K24007972پرمیلاغلام محمد-غلام سخینسوان سیفی170.212واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24007216پرمیلاعبدالله-حاجی غلام حیدراستقلال167.585واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001583پرمیلاغلام فاروقحیدریحیدرمحجوبه هروي167.167واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24003012پرمیلاعبدالبصیررحمانیعبدالباقینسوان مولاناعبدالله هاتفی167.146انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24005557پرمیلاسیدزلمی..سیدمحمدنسوان رازی165.464واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24006002پرمیلانظرمحمد-گل محمدپل رنگينه163.521واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24007652پرمیلاشیراحمد-غلام محمدباباجي162.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15004570پرمیلاجمال الدینجمالحاجی ثمرالدیننسوان بي بي مريم161.701دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K24007962پرمیلافضل احمد-جان محمدنسوان نمبر1غوريان158.882انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K20001877پرمیلاعبداللطیف-عبدالصمدجنرال عبدالحکيم قهرمان158.6واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K24009775پرمیلاعبدالکریمامینیمحمد امیننسوان سیاوشان155.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20000328پرمیلاغلام سخی-محمدشریفمیرويس مينه154.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K20003391پرمیلاعبدالعزیز=قادرخديجه جوزجاني151.539واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K21001068پرمیلاغلام محمد-استا ضیانسوان امام صاحب يحيي149.603انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت سرپلسرپل
K01013348پرمیلامحمداسیمجویامحمدقسیمنسوان غازي محمدايوب خان148.151ناکامکابل
K19003833پرمیلاخان محمدغنی زادهدین محمدنسوان خراسان146.324ناکامبلخ
K20002667پرمیلاصالح محمد-اخترمحمدقنجوغه142.335ناکامجوزجان
K24001231پرمیلاهحکمت الله-بازمحمدگوهرشادبيگم146.7انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهرات
K24007784پرمیناجمعه گل-محمدعمرنسوان تجربوي212.136دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K18001480پرمیناعبدالخالقخالقیبهاوالدینجوی ژوندون160.376واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K19000259پرمیناعزیزاحمد..محمدشریفستـاره155.371واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01017558پرمینهمعصوم خان-حاجی حًاحًیعبدالروف بينوا178.923واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15006269پرمینهعبدالبشیر-غلام حیدرکفترعلي170.361دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K17001289پرمینهمحمدحسینناصریحسن خاننسوان نمبر4160.667دارالعلوم نسوان المومنات صرف برای اناث ولایت کندزکندز
K20003679پرمینهغلام رسول-محمدهاشمنسوان مصرآباد153.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K34000882پرمینهکریم خان-دلالبي بي حليمه153.036واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K34000781پرمینهبهرام خان-شهزادهبي بي حليمه151.176دیپارتمت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K20002773پرمینهزین الله.محمدقلنسوان مصرآباد148.283ناکامجوزجان
K01050066پرمینهپادشاه گلعبیدمیرزاگلرابعه بلخي147.862ناکامکابل
K20000071پرناس نامهامیرمحمد-تاج محمدعربخانه132.497ناکامجوزجان
K01041951پرندوشفقیرمحمدنعمتیپاینده محمدملالي163.912واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039833پرنیازغلام محمد-لعل محمدقلعه زمانخان195.391واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004303پرنیانمحمدعارفتیموریمحمدصالحخصوصي هيواد321.771دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K01033079پرنیانسلطان محمود-صفرمـــريــم276.872دیپارتمنت پالیسی عامه پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01011840پرنیانممدفریدعسکریارمحمدحسنشیرینو207.334دیپارتمنت مجسمه سازی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01034304پرنیانسید قاسم-سید مرزاابوالقاسم فردوسي205.865دیپارتمنت جیولوجی صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K19010217پرنیانوصیل احمد-گل احمدسلطان راضیه182.955دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K01023136پرنیانعبدالغفور-شاه سمندالفتح181.509واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005061پرنیانمحمدطاهر-شاه مرادعابده بلخي175.722واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K04002230پرنیانجان آقا-عبدالغیاثنــســوان جـبـل الـسـراج157.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01026496پروانراحت الله-امان اللهقابل بای219.573واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15006427پروانشرف الدین-علم الدیننسوان بي بي فهيمه155.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01051105پروانهعلی بادار-علی باباخارج مرز311.45دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K24008113پروانهامیرحمزه-عبدالباقینسوان سیفی308.277دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K24010041پروانهعبدالغفار-محمد یوسفمهري هروي299.456دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K24009878پروانهعبدالعزیز-احمدمهري هروي285.62دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24006582پروانهمحمدنعیمعظیمیعبدالعظیممهری هروی285.256دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K01040817پروانهمحمدطاهر-میرزاحسینشهرک صفا ـ277.445دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K24001502پروانهعبدالله-محمدرحیمگوهرشادبيگم276.467دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون کندهارهرات
K01037176پروانهگل خانیوسفیعبدالرحمنسوريا266.609دیپارتمنت مدیریت انکشاف پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K01037745پروانهعبدالغفار-بابه جانمومنه خاتون265.033دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24004746پروانهمحمد ناظر-حاجی محمد نادرمهري هروي257.933دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01046364پروانهمیرعالم-صاحب جاننسوان بي بي مهرو257.733دیپارتمنت زبان وادبیات انگیسی صرف برای اناث پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24001565پروانهغلام سخیصدیقیصدیقمحجوبه هروي250.875دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K24000176پروانهعبدالقدوسقاری زادهعبدالمجیدآتون هروي248.922دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K19006435پروانهسرورانوریانورميرولي247.512دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخبلخ
K28000577پروانهاحمدشاهجمالغلام حسیننسوان ملالۍ242.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01037139پروانهعبدالکریمرحیمیقمبرعلیسوريا235.858دیپارتمنت پروتیزدندان صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K01041157پروانهمحمدذاکر-عبدالواحدنسوان زليخا232.255دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K24001129پروانهقاسمنوریدادمحمدنسوان اميرعلي شيرنوائي231.465دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24007803پروانهعبدالرحمن-محمدشریفنسوان تجربوي230.273دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K34000942پروانهعبدالعزیز-رحمت الله خانمنیرکلی نسوان لیسه230.036دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدخوست
K33001215پروانهخدا داد-علی حسیننسوان ام النبین228.233دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی پکتیکادايکندی
K24001304پروانهحاجی احمد-محمدگوهرشادبيگم228.088دیپارتمنت زبان ادبیات آلمانی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01048801پروانهمحمدشریف-محمدظریفاميد227.869دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون البیرونیکابل
K24005038پروانهجمعه-محمدانورهيواد226.465دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01012255پروانهخواجه محمدزمانصدیقیخواجه محمداماننسوان سیدال ناصری223.652دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای اناث پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K07006632پروانهمحمدحسن-میرزاحسننسوان توحيدآباد221.908دیپارتمنت منجمنت و ادارۀ تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون غزنیغزني
K26000048پروانهعبدالخیرقریشیعاشورنسوان زرنج214.43دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K01024826پروانهمنورامیریعلی اضغرنسوان ام البنین--214.322واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01033937پروانهحسین علی-غلام نبیزينب کبرا212.492دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01016744پروانهسیدمبارک شاهحسینیسیدمنورشاه- - قلعه بختيار212.429دیپارتمنت انجنیری تفحص و اکتشاف معادن صرف برای اناث پوهنځی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیککابل
K01037067پروانهامان الدینبهمنیبهمنزرغــونه210.775دیپارتمنت زبان وادبیات روسی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K01037658پروانهعلی اکبر-محمدعیسیگلخانه209.034واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19007124پروانهعبدالمتین..محی الدینروشانه بلخي207.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K23000510پروانهعبدالرزاقارشاددولتنسوان آبگرمک207.109دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K21001018پروانهفیض الله-حاجی محمد اللهجوزجانان نسوان ليسه205.964دیپارتمنت اداری ودیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون جوزجانسرپل
K11001692پروانهمحمدسالم خان..گلزارخاننسوان قلعه شيخان205.913دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون لغمانلغمان
K34000929پروانهدولت خان-عبدالله خانبي بي حليمه204.263دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون شیخ زایدخوست
K01032779پروانهمحمداکبر-محمدرسولعبدالرحمن پژواک204.062دیپارتمنت بشرشناسی وباستان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01024639پروانهاسداللهجعفریبرات علینسوان ام البنین--202.497دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K24002095پروانهسیدمحمد..نورمحمدخصوصي رسالت202.288دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K19001956پروانهمحمدنصیرحسنیمحمدحسنبلخ باستان202.171دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K01011658پروانهغلام غوثسنجنیعبدالقدیرنسوان علامه قاری نيک محمد202.171واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017920پروانهعبدالقیوم-عبدالحکیممحمدآصف مايل202.145واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015974پروانهسمیع الله0حاجی امام جانبي بي عايشه صديقه202.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01011697پروانهعبدالستار-جمعه محمدعمراخان200.733دیپارتمنت تاریخ عمومی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابلکابل
K01027542پروانهمحمدعلی-نادرعلیقلعه بهادرخان200.357واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003012پروانهگلمراد.قربانگوهرشادبيگم200.105دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون تخارتخار
K24010536پروانهشهزادینائبنائبنسوان حوض کرباس199.859دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K05002235پروانهعبدالستارسخیزادهسخی دادنسوان جمال آغه198.873دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K27002579پروانهحفیظ اللهحافیظیمرادمحمدخانزرغونه انالیسه نمبر2198.811دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون کندهارکندهار
K01017351پروانهتاج محمدمحمدیمحمدزاهدنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--198.565واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006785پروانهاسماعیل..نظرمحمدامانی198.244انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24006060پروانهجلیل احمدکریمیعبدالکریمآتون هروي196.974دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K19004565پروانهعبدالرشید-سلیمانقلمحمديوسف خيرخواه192.056دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01014868پروانهعبدالقادر-عبدالهادیسيد نورمحمد شاه مينه191.959واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001161پروانهمحمد نبی-غلام صدیقبرنرنگ191.813دیپارتمنت تاریخ و جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K01040085پروانهقربان-عزیزاللهنسوان زليخا191.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005690پروانهمحمدهاشم..خال محمدنسوان شیخ حبیب عجمی191.508دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K19007118پروانهبشیراحمدمحمدیخیرمحمدحامديه191.5دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01016349پروانهمحمداسمعیل0-غلام سخیتاجورسلطانه189.992واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004638پروانهحبیب الله-دلاورمهري هروي189.43واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07001406پروانهنادرعلی-یوسف علینسوان البيروني نوآباد188.517دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K24004745پروانهسید آقا-محمد ایوبمهري هروي188.469دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01021617پروانهغلام سرور-غلام محمدشهرک ذاکرین188.436واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05002224پروانهعبدالقاهرافضلیعبدالله خاننسوان جمال آغه188.042دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K20001357پروانهعبدالحیرسولیمیرزاعلام رسولقزانچي بابا187.783دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01046578پروانهنورمحمد-فیض محمدنسوان بي بي مهرو186.956واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002306پروانهمحمد یاسین-گدای شاهبي بي زينب186.643دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K24002566پروانهغلام فاروق-عبدالرسولابوالوليد186.487انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24007960پروانهفضل احمد-جان محمدنسوان نمبر1غوريان185.976انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K15008365پروانهعبدالستارتلاشجمعهبي بي حوا185.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K07002072پروانهمحمدعلیمحمدیمحمدعوضنسوان ککرک185.019دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K01054396پروانهسیدیوسفشینواریمحمدیونسبي بي حوا184.584واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003225پروانهنظرمحمد-صالح محمدقلعه اميرمحمدخان184.32دیپارتمنت زبان و ادبیات زبان و ادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K01034385پروانهعبدالفتاحالکوزیعبدالرزاقنسوان توتيا183.184واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19009069پروانهحاجی غلام حیدر-عبدالوهابفاطمه بلخي182.912دیپارتمنت علوم وفرهنگ اسلامی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01015368پروانهاحمدخان-سیدنظر-ناهيدشهيد182.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015522پروانهمحمدموسیهاشمیمحمدهاشمبي بي عايشه صديقه182.715واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004711پروانهعبدالغیورمحمدیمحمداکرمشهرقديم182.578دیپارتمنت تعلمیات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بغلانبغلان
K24010431پروانهعبدالقیوموطندارعبدالغنینسوان حوض کرباس181.729دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01020789پروانهعبدالواسیعهمدردریدیگلنسوان توتيا181.549واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038335پروانهرحیم گل-صاحب گلنسوان سردارکابلی181.351واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01010240پروانهعبدالحبیبسعیدیسعید جانخصوصی افغانیار181.252واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01032427پروانهبوستان علیصفدریصفدرعلیسوريا180.996واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006015پروانهارسلانپیغامیپیغمبرقلنسوان 1 یولمرب180.973واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15003822پروانهشیرمحمد-محمدعمرنسوان نمراول180.873دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K01013129پروانهمحمدمحفوظشیرزادعبدالغفورنسوان غازي محمدايوب خان179.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19000760پروانهپردهرضوانرضوانگوهرشادبيگم179.929واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15004725پروانهیارمحمد-مله بایحضرت عمرفاروق179.842دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K17004618پروانهیارمحمد-حیدرقلبــي بـــي عايشه صديقه179.725دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزکندز
K07002328پروانهسیدعبدالواحد-محمدعیسینسوان لعل چک179.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K27000412پروانهسیدغلام حسن-سیدمحمدرسولعينو نمبر 2179.633دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K01014982پروانهنورمحمد-محمد غیاثسيد نورمحمد شاه مينه179.306واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008625پروانهنوراحمد-ضامن علیرسالت 6179.19واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01006968پروانهعبدالکریم-عبدالعلیمچهل تن178.217انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01037413پروانهاحسان الله-محمدرحیمنسوان سردارکابلی178.1واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024849پروانهحمیداللهسلطانیمحمدیاسیننسوان ام البنین--177.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003974پروانهمحمدرحیمبیگزادهجمعه بیگنسوان خراسان177.844واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19002462پروانههستی گل-زلمینمبر2صلح شهيدمزاري177.622دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K19011775پروانهعبدالسلام..عبدالغفورنمبر2صلح شهيدمزاري177.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K07006900پروانهمحمدعلی-سلطان حسیننسـوان حيدرآباد177.385دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K10002513پروانهمحمدشعور-سیدمحمدبي بي حوا176.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K34002931پروانهمحمدالله-میرزاهدخاندره گي175.798دیپارتمت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه شیخ زایدخوست
K15003621پروانهسیدکبیر-سیدکبیرنسوان نمراول175.706دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01048289پروانهگل آقاشریفیمحمدشریفآزادی175.635انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K32004668پروانهعنایت اللهرسولیمحمدنشاننسوان ملايان175.422واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K34000817پروانهگلاب الدینجلالیفضل الدینبي بي حليمه174.882دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون شیخ زایدخوست
K01013803پروانههدایت اللههدایتگل رحمنلامعه شهيد174.311واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16004681پروانهنورالحق..محمدحسننسوان بي بي آمنه174.297دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخاربغلان
K15006581پروانهغلام حیدررشیدیحاجی ملا عبدالرشیدامیرعالم شهید174.223دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K07003654پروانهمحمدانورمحمدیاخترمحمدنسوان ککرک174.195واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19008282پروانهذکرالله-صدراللهسید یحیی عمری173.893انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K24009125پروانهمحمدکاظم-محمدهاشمنسوان نشين173.826واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07006536پروانهمحمدظاهر-محمدکریمنســوان مغلان173.747دیپارتمنت زبان و ادبیات عربی پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون غزنیغزني
K19002411پروانهعبدالرسول-عبدالرحیمنمبر2صلح شهيدمزاري172.811انستیتوت اکادمی تربیه معلم نیمه عالی ولایت بلخبلخ
K17004896پروانهجمعه خان-حاجی شیرمحمدنسوان نمبر2172.763واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K20002349پروانهصالح محمدصالح زادهمولادادنسوان حبیبه قادری172.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K19008868پروانهسیف الله-فیضیفاطمه بلخي172.539دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K01017356پروانهنواب-سلمانزينب کبرا172.468واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17004308پروانهنیک محمدکریمیصفرمحمداجغن172.363انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزکندز
K01017350پروانهسیدعبدالقدوس-سیدمحمدزينب کبرا172.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01026073پروانهراحت الله-امان اللهقابل بای171.268واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001949پروانهمحمدظاهرنادریمحمدنادرنازوانا عالی لیسه171.243واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05002703پروانهعبدالمتینمحمدیعبدالغیاثنسوان قاري ميرعثمان171.158واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19010802پروانهامین اللهامین سیناییرحمت شاهسلطان راضیه170.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01027015پروانهمحمدآجان-سیدگلصفي الله افضلي170.924انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K20001509پروانهعبیدالله-بهاوالدین قلخديجه جوزجاني170.893دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K19008869پروانهرحم الدین-میرعظیمقديم170.888واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01027307پروانهمحمدعظیم-کریمنمبردوم سيديوسف علمي170.856واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002665پروانهعبدالرزاق..سبحانقلستاره170.774دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K15003877پروانهآرزومحمد-امام علینسوان نمراول170.706دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01016265پروانهنورمحمدیارزادهیارمحمدبي بي عايشه صديقه170.592دارالعلوم امام ابوحنیفه صرف برای اناث شهرکابلکابل
K24007738پروانهعبدالسلام-محمد یوسفباباجي170.565دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K19005521پروانهمحمدحسن-محمدگلعابده بلخي170.52واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16000213پروانهبسم الله-فیض علینسوان کلان گذر170.475دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K18001182پروانهعبدالحفیظعظیمیجمعه خاننسوان خرم170.344دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K22002105پروانهغلام سخینورینورعلینـــــسوان افغــان کوت169.243دیپارتمنت تکنالوژی کیمیاوی پوهنځی انجنیری پوهنتون فاریابفارياب
K15005458پروانهمحمددادمحمدیسخی دادبي بي حوا169.098دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K01033666پروانهشیرین آغاسعیدیسیدالیاسپوهاند صدیق الله رشتین168.988واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008884پروانهنیک محمدرشیدیعبدالرشیدکاکاکوت168.913واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01018411پروانهمحمد آصف-جعفرعلیمحمدآصف مايل168.769دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون البیرونیکابل
K15003210پروانهمحمداسماعیل-محمداسحقنسوان نمبر1168.734واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K17002805پروانهامان اللهاماننظرمحمدنسوان خواجه مشهد168.636واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K19007132پروانهحاجی اله محمد..دوست محمدروشانه بلخي167.435دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K24002204پروانهوزیراحمد-شیراحمدیادگار167.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15003956پروانهعبدالقدیر-رمضانینسوان نمراول167.355واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K27000506پروانهعبدالقیوم-سیدبسم اللهعينو نمبر 2167.267واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندهار
K20000051پروانهغلام سرور-خواجم بردیعربخانه167.248دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K15003698پروانهعبدالحلیم-جمعه خانناهيد شهيد167.164واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22002232پروانهعبدالخلیل-همراهکارته صلح167.082دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K25000564پروانهنثاراحمد-محمد علمنسوان نفیسه توفیق میرزائی166.953دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01016743پروانهعبدالرازقامیریامیرمحمدمولانا جلال الدين محمد بلخي166.953واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003010پروانهعبدالمنانمرادمرادگوهرشادبيگم166.907واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22002724پروانهمحمدعمر..اکبرکارته صلح165.597واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K19008371پروانهعبدالشکور-عبدالروفسید یحیی عمری165.519دیپارتمنت زبان وادبیات اوزبیکی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24003999پروانهغوث الدین..احمدنسوان برناباد165.517واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01024833پروانهبهادرخاننیکزادنادرعلینسوان ام البنین--165.494واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07003060پروانهبریالی-عبدالحسیننسوان خواجه عمري165.482انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K01025075پروانهمحمدصدیقحیدریمحمدنادرنسوان ام البنین--164.277واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015271پروانهنعیم جانغلامیغلام جانقلعه کاشف164.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003027پروانهحاجی نجیب اللهمومن زادهطوره خانگوهرشادبيگم163.883واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22002331پروانهشیرعلی-عبدالجبارنسوان صيادرجب163.864دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K23000522پروانهمحمدنعیممعلم زادهنیک محمدتگاب اسماعيل163.812دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسبادغيس
K15003836پروانهمحمدنعیم-محمدرحیمنسوان ابدال163.762واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03000525پروانهصاحب الدین-جمال الدینسفیدسنگ163.636دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهلوگر
K19002320پروانهعبدالغفور-عبدالغفاربي بي زينب163.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16002475پروانهحاجی محمدولی زادهولی محمدفاطمه الزهرا162.432واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10006772پروانهخواجه محب الله-خواجه بابانسوان سلطانپورکوز162.408واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01036847پروانهمحمد اسمعیلاحمدیگل احمدنسوان ده دانا162.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19010267پروانهصفت الله-عظیم اللهسلطان راضیه162.341دارالعلوم زینبیه صرف برای اناث ولایت بلخبلخ
K19009794پروانهبشیرخان-محمدجمعهسیدشاه خان162.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19001942پروانهدادالله-قدمبي بي خديجه162.188انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی شهر کابلبلخ
K15004400پروانهامان الله-قرباننسوان نمراول162.083واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16003016پروانهدادخدا-لطف اللهحسين خيل162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K10006480پروانهسیدصمیم اللهصمیمیسیدمنیرپاچانصرت161.887واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K07007677پروانهپیرپادشاه-عطاحمدخصوصی نسوان روشنی160.18انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K19012179پروانهمحمداسلم..خال محمدهاشم برات160.15واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19009989پروانهسیدعبدالکریمساداتسیدعبدالمجیدمولانا جلال الدين بلخي160.127دیپارتمنت زبان و ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلبلخ
K01025872پروانهبابوجانمحمدیپیرمحمدنسوان ملکه ثريا158.991واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K34002992پروانهتازه گل-صالح گلدره گي158.959دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیاخوست
K01048305پروانهداودجانمنگلدولت زیمحمداسماعیل حسن زی158.896انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K21000989پروانهقدیم-مامورجوزجانان نسوان ليسه158.868واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسرپل
K07006972پروانهغلام رضا-محمدموسی خاننسـوان حيدرآباد158.8واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19012242پروانهعبدالغفور..محبوببي بي زينب158.735واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24008595پروانهعبدالظاهر-عبدالغفارنسوان میر سادات158.676انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K16004892پروانهبسم الله خان..محمدنظرنسوان کلان گذر158.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15003038پروانهعبدالقدوس.فقیرمحمدنسوان ابدال158.472واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01034863پروانهمحمدآصف-سعدالدیننسوان وحدت158.4واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004647پروانهمیرهاشم-منگلالایی عالی لیسه158.264واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K25001360پروانهعبیداللهتیموریتیمورشاهميرمن نازو158.113دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K16004916پروانهعلی رضا-قربانحوا پلخمری157.075واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K34000732پروانهولی بادشاه-سیدرسیمبي بي حليمه157.075واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K31001422پروانهمحمدرسول..محمدگلسلطان رضیه غوری156.984دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غورغور
K05002820پروانهعبدالرحیممحمدیعبیداللهنسوان علي خيل156.91واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19004692پروانهقربان محمد-غلام صدیقاحمدشاه مسعود156.847واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19013477پروانهضیاوالدین-جوره قلرابعه بلخی156.835واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24009075پروانهغلام رسول-محمدشریفشيخ نظام الدين156.81دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K01006531پروانهکمال الدینصوفی زادهبهاوالدینقلعه نعمان156.775واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19006857پروانهشیرمحمد-عبدالمحمدنسوان کشکک156.71واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22000477پروانهسیدعطاخانمحمدیسیددین محمدنسوان مرکز قيصار156.584دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K19012517پروانهمحمدظاهر-غلام حسینعايشه افغان156.545واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K14008181پروانهحمیداللههاشمیمحمدهاشمنجـــيب الله شهيد156.386واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16002037پروانهعبدالناصرغیوریعبدالغیوربی بی عایشه صدیقه155.372واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K19010893پروانهعیسی-محمداسماعیل اصغرخاله بچگان155.366واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16002053پروانهعبدالخالدرسولیعبدالرسولبی بی عایشه صدیقه155.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K20003660پروانهغلام سخی-محمدکریمنسوان کهلک155.033واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K18001033پروانهخراج الدینحکیمیحاجی عبدالحکیماجاني ملکه155.008واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K18001482پروانهعوضرحمترحمتجوی ژوندون154.986واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیسمنگان
K14003611پروانهشاه ولی-بیرم علیمشهد154.824واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K18000394پروانهنظرمحمد-محمد ظاهرنسوان کارته صلح154.748دارالعلوم عثمانیه صرف برای اناث ولایت سمنگانسمنگان
K19007064پروانهاحمدعلی..محمدعلیروشانه بلخي153.672واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20001068پروانهمحمد رسول-محمد علینسوان نمبردوم153.571انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت جوزجانجوزجان
K15007630پروانهبرکت اللهکریمیکریمنسوان ترشت153.445واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19005471پروانهمحمدانور-محمدعثمانعابده بلخي153.433واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15000424پروانهگل محمد-تاش محمدنسوان فخرک153.296واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19000793پروانهعبدالصمد..عرب بایمهستي153.289واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K22003127پروانهامیرمحمدامیریغلام قادرانجلاد153.28دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون فاریابفارياب
K15002948پروانهشیرعلم..محمدعلمگل نظر شهيد153.257واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20000676پروانهشاه محمد-خیرمحمدگوهرشادبیگم153.192واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K14004317پروانهعبدالرشید-عبدالخلیلنسوان جرشاه بابا153واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15002675پروانهشهاب الدین-امان الدیننسوان بي بي هاجره152.999واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24009129پروانهعبدالله-عبدالقادرنسوان نشين152.961واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15007576پروانهعبدالقیوم-نظرعلینسوان دشت قلعه152.884واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19001654پروانهاحمدگلدولت زیجمعه خاننسوان آسیاب شراف152.862واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15008568پروانهدوست علیرحمانیرحمننسوان دهنه151.81انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزتخار
K17000308پروانهمحمدیوسف-حمیداللهفاطمه الزهرا151.607واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K07006285پروانهمحمدعیسی-محمداسحقبي بي فاطمه الزهرا151.543واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K19010237پروانهعبدالسلام-حاجی امیرمحمدسلطان راضیه151.233واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16005065پروانهعین الدین-امام الدیننسوان ده صلاح150.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K15004341پروانهمحمدبیگ-دادخداحضرت علي149.82ناکامتخار
K22004663پروانهخدای بردی-حیدریولدز149.636انستیتوت کثیرالرشتوی نیمه عالی ولسوالی اندخوی ولایت فاریابفارياب
K07007797پروانهعبدالمعروف-غلام حسننسوان خواجه علي149.577دارالعلوم جمع اولیا صرف برای اناث ولایت غزنیغزني
K18001478پروانهحمیداللهروفیعبدالروفجوی ژوندون149.415ناکامسمنگان
K15004013پروانهیارمحمد-خیرالدینقاضي عنايت مدقق148.435ناکامتخار
K19012166پروانهعبدالرحیم..شریفتـجربوي148.07ناکامبلخ
K17005781پروانهعبدالمحمد-سیدمحمدعایشه صدیقه148.061ناکامکندز
K14005214پروانهعبدالمحمد..جمعه خاننسوان تاجکها148.036ناکامبدخشان
K15000972پروانهعبدالروف-محمداشرفنسوان باغبايان148.028ناکامتخار
K22000881پروانهعبدالمنان-عبدالرحمنگوهرشادبيگم147.944ناکامفارياب
K20002693پروانهعزت الله-محمداللهعيد محله147.78ناکامجوزجان
K19000597پروانهعبدالجمیل.عبدالکریمناهيد شهيد نمبريک147.757ناکامبلخ
K14006764پروانهمحمدعیسیرضائیمحمدرضادشت فراخ147.671ناکامبدخشان
K22000287پروانهمحمدعالم-الله یارلیسه نسوان انجلاد146.783ناکامفارياب
K22002567پروانهدرویزه-حاجی امام قلنسوان کوهي خانه146.731ناکامفارياب
K01046791پروانهفیض الله-نعیم اللهنسوان بي بي مهرو146.349ناکامکابل
K34000794پروانهاکبرخان-فتح محمدبي بي حليمه146.258ناکامخوست
K16002833پروانهامیرمحمدنیازینیازمحمدنسوان زمان خيل146.188ناکامبغلان
K34000898پروانهعبدالواحدواحدزیحسن ولیبي بي حليمه146.096انستیتوت کثیرالرشتوی نسوان نیمه عالی ولایت خوستخوست
K19005396پروانهامیرشاه..عزیزخانبی بی معصومه145.886ناکامبلخ
K01036329پروانهمحمدیاسینعثمانیمحمدعثمانعايشه دراني144.904ناکامکابل
K20002895پروانهبرات علیرسولیغلام رسولنسوان نمبردوم144.706ناکامجوزجان
K15001638پروانهممدیونس-طلودشت قلعه144.649ناکامتخار
K20001860پروانهغلام-خواجه کلانخديجه جوزجاني144.647ناکامجوزجان
K20002955پروانهخال محمدرحیمیعبدالرحیمالحاج عبدالرشيد دوستم144.64ناکامجوزجان
K10007185پروانهاحمدشاه-لعل زادهچارباغ صفا143.077ناکامننگرهار
K19011977پروانهمحمدحکیم..محمدعلیعايشه افغان142.887ناکامبلخ
K19007223پروانهحیات اللهرحیمیعباداللهميرقاسم جان142.882ناکامبلخ
K17004256پروانهحمیداللهحمیدیصوفی عبدالخلیلنسوان آق تپه141.567دارالعلوم نسوان المومنات صرف برای اناث ولایت کندزکندز
K21000935پروانهمحمد حسن-بهاوالدین قلافردی141.412دارالعلوم حمایت السلام صرف برای اناث ولایت پروانسرپل
K22004107پروانهرحمت اللهنبی زادهمحمدنبینسوان باغيوستان141.305ناکامفارياب
K16002946پروانهنجیب اللهاکبریمحمداکبرنسوان حضرت زید141.131ناکامبغلان
K01030239پروانهنصراللهمحمدیمحمد علینسوان سید الشهدا141.11ناکامکابل
K01011084پروانهمیرحسین شاهساداتسیدعبداللهنسوان گلدره139.717ناکامکابل
K21000639پروانهحاجی غوث الدین-یادگاررحمت آباد139.446ناکامسرپل
K07005926پروانهعبدالغنیضمیریاسحق علیفاطميه اشکه داود139.27ناکامغزني
K01035201پروانهمایل-عبدالاحدصوفی محمداسلام مین137.871ناکامکابل
K14003455پروانهسیدمحمد-مولوی غلام ربانیمشهد137.814ناکامبدخشان
K15006718پروانهنورعلیگل محمدایشانگل محمدایشاننسوان سرايسنگ137.766ناکامتخار
K01011709پروانهمیرمحمدامیریخان محمدنسوان علامه قاری نيک محمد137.511ناکامکابل
K33003072پروانهدستگیر-سرورذکورکيسو135.864ناکامدايکندی
K15001568پروانهعبدالعزیز-وراضدشت قلعه132.591ناکامتخار
K33000367پروانهمرادرضاییعصانسوان مرکز بندر132.482ناکامدايکندی
K21001585پروانهعبدالمنان-عبدالوهابنسوان امام صاحب يحيي128.874ناکامسرپل
K15008341پروانهنجیب الله-عبدالمرادنسوان آفاقی127.351ناکامتخار
K11001702پروانهنظیرالله.صاحب گلنسوان حیدرخاني122.321ناکاملغمان
K19007431پروانهشریف الله-حبیب اللهخالدابن وليد121.944ناکامبلخ
K01011249پروانهنصرت اللهارباب زادهنصراللهنسوان ايميني113.443ناکامکابل
K15004921پروانهعبدالرقیبحکیمیعبدالحکیمنسوان بی بی آمنه108.074ناکامتخار
K20003458پروانهجان بازفقیر محمدبه نسبت تخطی در جریان امتحان، امتحان داوطلب باطل استجوزجان
K01018034پروانه جانمحمدبهادر-محمدیعقوبنسوان احمدشاه بابا مینه318.816دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای اناثکابل
K14003040پروانه خانغریب محمد..شهیدیاوان160.018انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بدخشانبدخشان
K32003363پروژهعلی حسین=احمدخولنکاش229.868دیپارتمنت منجمنت واداری تشبثات (BBA) پوهنځی اقتصاد پوهنتون بامیانباميان
K01026817پروشعبدالبصیر-محمدرفیقغلام حيدرخان172.118انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخکابل
K24007392پرویزمحمد اکبرالکوزیغلام حضرتسلطان غياث الدين غوري339.44دیپارتمنت عمومی صرف برای ذکور پوهنځی طب پوهنتون هراتهرات
K10010528پرویزتاڼه دار0صالح محمدوزیرمحمدگل خان314.895دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورننگرهار
K01028054پرویزداورخان-محمد اعظممحمد موسی شفيیق304.512دیپارتمنت عمومی پوهنځی طب پوهنتون ننگرهارصرف برای ذکورکابل
K24009562پرویزغلام نبی-حاجی محی الدینشهيدمولوی خداداد288.536دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K10003342پرویزبریالی-گل محمدافغان مراد لیسه278.871دیپارتمنت سیول صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K31000959پرویزعبدالرشید-میرزاگل آغاسلطان علاوالدين غوري278.36واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K01022009پرویزمیرحسین-عوضعبدالرحيم شهيد275.24دیپارتمنت انجنیری کمونیکیشن صرف برای ذکور انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی وزارت مخابراتکابل
K20001377پرویزمحمدذاکرزبیرمحمدزبیرقزانچي بابا273.34دیپارتمنت ساختمان های صنعتی ومدنی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری پوهنتون بلخجوزجان
K24005251پرویزاسدالله-عبدالقادرهيواد266.717دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K24005590پرویزعبدالغفارحبیبیحبیب خانسرآسيا264.362دیپارتمنت اداره عامه صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K18000717پرویزمحمدشریف-عزت اللهحضرت علی252.172دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخسمنگان
K05002009پرویزفیض اللهنبی زادهشیرآغاغازي مير مسجیدی251.594دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24005271پرویزحفیظ الله-غلام دستگیرمولانا عبدالرحمن جامی249.353دیپارتمنت زبان ادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01047241پرویزمسجدیامیریعبدالمحمدپروژه پنجم 315245.751دیپارتمنت فوتوگرافی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابلکابل
K01006259پرویزمومنفضلیعبدالفتاحده عربان قرغه242.011دیپارتمنت هایدرو لیک وساختمان های هایدرو تخنیکی صرف برای ذکور پوهنځی انجنیری منابع آب ومحیط زیست پوهنتون پولی تخنیککابل
K10009163پرویزسماعیل-جلندرشهيدمحمدعارف238.266واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01020164پرویزغلام محمدرازیسلطان محمداستقلال237.424دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K15005301پرویزعبدالسلامقیومیعبدالقیومداکتر سيدحسين شهيد231.414دیپارتمنت ساختمان های هایدرو تخنیکی پوهنځی انجنیری پوهنتون بلختخار
K24006246پرویزبهادرشاهبهادریغریب شاهسلطان غياث الدين غوري230.027دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19004228پرویزمیرویسسهاکمحمد نوردقيقي بلخي228.57دیپارتمنت جنگلات وباغداری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K24002431پرویزمحمد نعیم-محمد موسیذکور فوشنج215.831دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K01041341پرویزعبدالقیوم..حاجی عبدالمتینغلام محمد فرهاد215.79دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاکابل
K01026162پرویزعبدالعظیمدولتیدولت خانغلام حيدرخان210.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19002857پرویزمحمد ندیم-محمدیاسینقاضي حميدالدين207.375دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای ذکور پوهنځی شرعیات پوهنتون بلخبلخ
K10010980پرویزشمس الدین-فضل احمدغازي امان الله خان207.138دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای ذکور پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K27002528پرویزبریالی-رمضانکاکاسیداحمد205.947دیپارتمنت اداره عامه عمومی صرف برای ذکور پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کندهارکندهار
K05000932پرویزمیرحیدر=گل میرغازی میرمسجدی خان205.21دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K14007913پرویزعبدالحی-محمدرحیملیسه سیدعبدالکریم حسینی205.046دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیبدخشان
K01030908پرویزعبدالحنان-عبدالسلامسيدنورمحمدشاه مينه204.116واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003771پرویزنجم الدیناورنگمحمود شاهداکتر سيدحسين شهيد204.106دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون تخارتخار
K19006156پرویزمحمدگلمحمدیعلی محمدشهیدعلی قلند201.767دیپارتمنت جنگلات وباغداری صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون بلخبلخ
K05002062پرویزمحمد داود-ریدیگلذکورهروکی201.59واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K17002098پرویزعلم خان-کابلیحضرت علي200.792دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندزکندز
K01041675پرویزمحمدیوسف-ضیاالدیناستاد مصباح197.631واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10004231پرویزامیرجانافغانصاحب جانننگرهار عالی لیسه196.822دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01041641پرویزامین الله-عبداللهاستاد مصباح195.676واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10008925پرویزگل آغاروحانیغزنیتجربوی194.971دیپارتمنت وترنری عمومی پوهنځی علوم وترنری پوهنتون ننگرهارننگرهار
K12003529پرویزتورزاده-عبدالحمیدننگلام193.563دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرکنر
K15007125پرویزخدای بیردی-حاجی قینرسيد عبدالله شهيد193.163دیپارتمنت احصائیه و کمپیوتر پوهنځی اقتصاد پوهنتون فاریابتخار
K01009815پرویزخان آقا-غلام محمدنمبردوم ميربچه خان191.942دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون پروانکابل
K19002717پرویزمحمدابراهیم-عبدالحسیننمبر2 صلح شهید عبدالعلی مزاری191.609انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K15006207پرویزپشتون-محمدهاشمامیرمجر191.539انستیتوت تخنیکی نیمه عالی مرکز ولایت تخارتخار
K01005795پرویزحضرت محمدستانکزیامیرمحمدحسین خیل191.524واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027490پرویزعبدالله-عبدالقیومحبيبيه191.366دیپارتمنت عمومی پوهنځی تربیت بدنی صرف برای ذکور پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K11000544پرویزسیدعظیم-محمدعظیممسلکي زراعت188.125دیپارتمنت محیط زیست و جنگلات پوهنځی زراعت پوهنتون لغمانلغمان
K01047331پرویزبهادر..محمدعمرانستیتوت میخانیکی ـ186.331واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K28001197پرویزمحمدداود-حاجی سیدمحمدشهيدانجنيرعبدالمتين184.956واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K10011849پرویزعادل-تورسربند184.906دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون کنرننگرهار
K05001045پرویزمحمدآغا-جان محمدعبدالهادی شهید184.422دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانکاپيسا
K01043560پرویزشیرخانشمسقدرت اللهمحمداسماعیل حسن زی183.083انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K01010945پرویزشادولااسلمیگل جانبوستان182.878دیپارتمنت زبان وادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکابل
K20001402پرویزمحمدنبینبی زادهمحمدصدیققزانچي بابا182.591واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K01034750پرویزرازالدیننایبیذین العاب الدینغلام حيدرخان181.523دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بلخکابل
K01048234پرویزحاجی محمد-نیازمحمدآزاد خان181.354واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01016601پرویزبادشاه گل-سید بادشاهمحمدصدیق پسرلی--181.127واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01038166پرویزنبی الله-حبیب اللهشهرک پامير180.745واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005896پرویزسروالدینکمالینظام الدینشکردره179.819انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01034116پرویزعبدالرازق-عبدالقیوممحمد علم فیض زاد179.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01039399پرویزوحید-عزیزالرحمنعبدالغفورنديم-179.208واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003333پرویزفیض الله بیکبیک زادرحمت بیکداکتر سيدحسين شهيد178.902دیپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی پوهنځی زراعت پوهنتون بدخشانتخار
K20001812پرویزمحمد ایوبرسولیعبدالرسولذکورنمبراول آقچه178.072دیپارتمنت استخراج معادن جامد پوهنځی جیولوجی ومعدن پوهنتون جوزجانجوزجان
K14003046پرویزمحمد حافظ-محمد حسینذکوردشت خورک177.637انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبدخشان
K01037715پرویزاسداللهحاتمیعبدالروفغازي177.601واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10007904پرویزمیرعالم-قمرالدیندره نور177.463دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون لغمانننگرهار
K09002098پرویزاخترمحمد-خرم دلتجربوی گردیز177.454دیپارتمنت علوم حیوانی صرف برای ذکور پوهنځی زراعت پوهنتون پکتیاپکتيا
K03002642پرویزعبدالرحمن-بحرامدهنو177.37دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون پکتیالوگر
K01045061پرویزغلام سرور0شرف الدینهود خیل نمبر یک176.053واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020782پرویزنصرت الله-عیدمحمدابوذر غفاری176.044انستیتوت تکنالوژی کمپیوتر نیمه عالی شهر کابلکابل
K06001189پرویزامیرخان-محمد عرفانرخه176.015دارالعلوم جامع الانوار صرف برای ذکور ولایت پنجشیرپنجشير
K10001001پرویزالف الدین..محمداعظیممياعمرعالي ليسه175.842واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01035175پرویزمحمدعظیم-عبدالحبیبابراهيم خليل الله174.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K03002330پرویزمحمدسالم-عبدالصبورمحمدآغه173.919دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون پکتیالوگر
K01048205پرویزسیدمیر-علی خانآزاد خان173.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012746پرویزغلام سخیسخی زادهغلام شاهنوبهاربلخ172.737واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K12003162پرویزحبیب الرسول..محمدرسولمسلکی زراعت خاص کنر172.547واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K10001514پرویزتورخان-جمدرخانبدیالی ذکور لیسه172.481واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K15003487پرویزنادرقاسمیمحمد قاسمداکتر سيدحسين شهيد172.378واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K20001023پرویزعبدالحی-نورمحمدگوهرشادبیگم172.231دیپارتمنت زبان ادبیات اوزبیکی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانجوزجان
K33001610پرویزمحمدجواد-علی خوشسنگ موم171.253واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K04004519پرویزمحمداکرم..محمدزمان-ذکور ميرعلی احمد شهيد171.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01047825پرویزمبارک شاه-بلبل شاهآزاد خان170.978واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07000182پرویزذاکرحسین-غلام ربانیقلعه نوخواجه روشنائي170.84انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K10002110پرویزبابه جان-نیک محمداستقلال170.713دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون ننگرهارننگرهار
K19005389پرویزمحمدحسن-محمداتلفردوسی170.646واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24005114پرویزمحمدرفیع-محمدنعیمانقلاب اسلامي170.633واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K04002641پرویزعبدالمبین-ظاهرشاهذکورجبل السراج170.578واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K01029032پرویزبای محمدفیضیفیض محمدحکيم ناصرخسروبلخي170.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15002873پرویزرحمن الدینصبوریخدادادخصوصي تخارباستان170.418واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K11000807پرویزمحمدباهر-محمدنظرروشان عالي ليسه170.406واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01016262پرویزنقیب اللهسحرسحرگلعبدالغفوراحمدی169.158انستیتوت بایزید روشان نیمه عالی شهر کابلکابل
K19005311پرویزنوراللهنوریشاه مردان قلباختر169.15واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K05002198پرویزعبدالخلیلجلالیعبدالهادیحافظ عبدالمجيد168.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K24003299پرویزمیراحمد..سیدوحضرت ابوبکر صديق168.781واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K26000329پرویزمحمدامینیگانهمحمدصالحسيستان168.658دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروزنيمروز
K15001853پرویزعبدالخیر-عبدالصمددشت قلعه168.384واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01025281پرویزسیدالرحمنفضلیفضل احمدغلام حيدرخان167.51واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002034پرویزسخی محمد..عیدی محمداحمدشاه مسعود بزرگ167.27واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K24003320پرویزفضل احمد-شیراحمدامير علي شيرنوائي167.094واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32002132پرویزمحمداحسان الحق-عبدالجلیلذکور مرکز باميان166.992واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K01040831پرویزاحمدجاوید-حبیب اللهخواجه عبدالله انصاري166.387واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01024887پرویزعبدالعزیزعزیزیمحمدعزیزاستاد ذبیح الله خان165.857واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K06001160پرویزمحمدصدیق-محمدطاهراستادبهره مند165.799انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلپنجشير
K01039020پرویزیاسین-مسعودليسه اماني165.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007121پرویزمحمد ایوبقاضی زادهفضل احمدسلطان غياث الدين غوري165.557واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01010256پرویزعبدالوارثحمیدیعبدالواسعخصوصی افغانیار165.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K16005144پرویزخضرمحمد-محمد حسنقاصان165.299دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K05001595پرویزجمعه خان-بائی جیملامحمد شهيد165.23واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K10008213پرویزعبدالمطلب-محمداجانشگی هلکانو عالی لیسه164.377دیپارتمنت هارتیکلچر(باغداری) پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی وردگننگرهار
K01036684پرویزمحمدرحیم-عبدالکبیراحمد شاه مسعود164.199واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K12001732پرویزمیرعطاخان-عمرجانمنگوال163.998واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکنر
K01027461پرویزاحمدالله-نورمحمدمحمد موسی شفيیق163.984واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10001073پرویزجهان زیب..ظبطه خانمياعمرعالي ليسه163.938واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05003575پرویزمحمدمحسنصدیقیمحمدصدیقمحمد عمر شهيد163.78واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K19011834پرویزمحمدنور-ملاشیرعلیمولانا جلال الدين بلخي163.55واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01024984پرویزسیف اللهحبیب زادهامان اللهاستاد ذبیح الله خان163.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10016335پرویزفاروق-نادرخانعلی شیر163.431دیپارتمنت کیمیا صرف برای ذکور پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K01008818پرویزعبدالعزیز-محمدشاهچهاراسياب162.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19005225پرویزفیض الله-کنجهمحمديوسف خيرخواه162.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K17003250پرویزبابه خان-امام علیشيرخان162.275واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K05001795پرویزامیرجانعمریمحمد عمرخانمحمودراقی162.215واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K04000486پرویزنورمحمد-فقیرمحمدمولوی سيد باشي شهيد162.213واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K10006609پرویزآغاگل-جنت گلاگام162.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K06000678پرویزغلام محمد-قربان علیمسعود شهيد162.014واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپنجشير
K03002832پرویزعبدالظاهر-عبدالصمدمحمدآغه161.988دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابلوگر
K25001083پرویزحاجی شیراحمد-حاجی تاج محمداحمدشاه بابا درانی161.985دیپارتمنت زبان و ادبیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K10011011پرویزظاهرخان-حبیب جانزنگویئ161.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K05002020پرویزعظیم اللهبیکزادمحمدبیکغازي مير مسجیدی161.848واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K05001904پرویزمیراکبر-محمد انورخال محمد شهيد161.694واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K04002026پرویزآقا شرینمحمدیعلی محمداحمدشاه مسعود بزرگ161.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K15001387پرویزنجیب الله=غلام حیدرابوعثمان تالقاني160.407واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K16004899پرویزمحمدقاسمآخندزادهمحمدنادرکيله گي159.452واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبغلان
K01006681پرویزامین جان-جمعه گلدره شکردره158.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01021524پرویزعبدالحنان-عبدل محمدشهرک ذاکرین158.889واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003391پرویزعاشور-آدینهاستادعطامحمدنور158.822واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K28000999پرویزحاجی خان محمد-بسم اللهشهيدانجنيرعبدالمتين158.524واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهلمند
K01007883پرویزعبدالحمیدرسولیعبدالرسولانستيتوت زراعت چهارآسياب158.024واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K33003603پرویزغلام علی-رضادادآبدره غم قل156.893دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی غوردايکندی
K01046351پرویزعبدالصبورلطیفیعبدالطیفآزادی156.829واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003098پرویزعبدالسلامنیازیعبدالقدوسآق مسجد156.648واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01006957پرویزعبدالمالکحیدریعبدالله خانذکور غازه156.622انستیتوت انرژی و آب نیمه عالی شهر کابلکابل
K04002485پرویزعبدالرحمن-حیات خانمولوی سيد باشي شهيد155.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K15007835پرویززمان الدین-امام محمدحضرت عمرفاروق رستاق153.484واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01007266پرویزمحمدوسیم-عبدالقدیرميرعلم خان153.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15000244پرویزعبدالجبار-یارمحمدسيد محمدنبي شهيد153.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22000219پرویزمحمدعمریرشدیوانقلظهيرالدين فاريابي153.153واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01043221پرویزسردار-محمداکبرمحمدانوربسمل153.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24008956پرویزحفیظ الله-محمدزمانکبیسه153.008دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی بادغیسهرات
K01028114پرویزیارمحمد-خان محمدعبدالرحمن پژواک152.983واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01005878پرویزعبدالمبینبرهانیبرهان الدینقلعه احمدخان ذکورليسه152.943واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22003107پرویزمحمدعظیم-محمداعظمابوعبيدجوزجاني152.039واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K14004559پرویزغیرت شاهشاهیمحمدشاهذکورکوف151.772واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K32002264پرویزغلام ربانی-غلام نبیذکور مرکز باميان151.639انستیتوت تخنیکی افغان-ایران نیمه عالی ولایت بامیانباميان
K15001771پرویزنماز-اناسدشت قلعه151.608واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10003751پرویزسیدکریم جان-غلام جانسيدشمس الدين مجروح151.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K11001541پرویزمحب الله.فیروزخانشهيداستادمحمدنذيرنيازي151.403واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلغمان
K01043220پرویزمحمدشاه-ایوب شاهمحمدانوربسمل150.069واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05003025پرویزرحمت خان-شیرمحمد-عبدالباقی شهید149.693ناکامکاپيسا
K04002309پرویزعبدال محی الدین-غلام الدیناولنگ148.695ناکامپروان
K03001208پرویزمحمدرحیم-محمداللهلیسه عالی ذکورخوشي148.329ناکاملوگر
K22001978پرویزغلام حیدر-مردانقلتجربوي عربخانه148.259ناکامفارياب
K15002880پرویزشرین اغا-محمد انورذکورنثاراحمدشهید148.205ناکامتخار
K16001771پرویزمحمدظریف-نورمحمدحضرت حمزه146.818ناکامبغلان
K19008730پرویزغلام محمدعظیمیملاآچلدیاستقلال146.549ناکامبلخ
K06001458پرویزعبدالهدا-عبدل احمدرخه146.533ناکامپنجشير
K01025021پرویزمحمدعلیمضیاییخدا دوستاستاد ذبیح الله خان146.236ناکامکابل
K04003088پرویزمحمد شرینسروریجلندرحضرت علي144.823ناکامپروان
K01005530پرویزمیرآقایوسفزیمحمدعالمپوهاندعبدالشکوررشاد144.586ناکامکابل
K14004198پرویزعبدالصبورموسویمحمد موسیغياثي144.337ناکامبدخشان
K05000389پرویزغلام دستگیر-غلام جیلانیلیسه تخنیکی نجراب139.787ناکامکاپيسا
K16001276پرویزعطاوالله-فتح محمدنوي بغلان139.662ناکامبغلان
K10002370پرویزگل نبی-ثمرالدینچاردهي139.658ناکامننگرهار
K04001432پرویزمرزاجاننیکوزادهنیکوخاناستادمحمدیاسين شهيد139.582ناکامپروان
K14004685پرویزخیرمحمد-فیض محمددوآبه139.551ناکامبدخشان
K22001569پرویزنجیب اللهنجبیبیقربانامیرعلیشیرنوایی139.415ناکامفارياب
K20003149پرویزصدرالدیننورینورمحمدفرازام شهيد137.852ناکامجوزجان
K01028676پرویزعبدالخبیرهمدمیعبدالطیفشهرک ملی137.566ناکامکابل
K15008018پرویزعبدالوارس-محمداسماعیلابوعثمان تالقاني137.537ناکامتخار
K15008030پرویزآغابرادر--خیراللهابوعثمان تالقاني134.175ناکامتخار
K19010978پرویزمحمداکبر-عبدالباقیمولانا جلال الدين بلخي130.586ناکامبلخ
K01045063پرویزسحرگل-قندیگلهود خیل نمبر یک130.532ناکامکابل
K01052960پرویزشاه محمودفضلیدرمحمدشاه دوشمشيره130.441ناکامکابل
K01046977پرویزنورآقاانوریعبدالاقاهپروژه پنجم 315129.082ناکامکابل
K10005873پرویزدوست محمد-لعل جمعهوزیرجهادی127.37ناکامننگرهار
K22002815پرویزعبدالقیومقیومییماقجرقلعه گرزيوان125.779ناکامفارياب
K10007252پرویزشیرحسن خان-میرباش خانطوطو102.968ناکامننگرهار
K25000065پرویزعبدالله خانسلطان محمدبه نسبت تخطی در جریان امتحان، امتحان داوطلب باطل استفراه
K24005301پرویزاحمدعلی احمد-عبدالقادرهيواد293.265دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K24008838پرویزاحمدبصیراحمد-نثاراحمداردوخان انجیل249.177دیپارتمنت اقتصاد ونوسعه زراعتی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K24003078پرویزاحمدشراف الدین-عبدوممیزک229.436دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پکتیاهرات
K15004807پرویزاحمدمحمد شایق-محمد صدیقذکورخطا يان227.75واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24002376پرویزاحمدخلیل احمدسلام زادهحاجی عبدالسلامذکورسیفی هروی224.335دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K24011512پرویزاحمدسلطان احمد-گل محمدخارج مرزکشورايران198.694دیپارتمنت فزیک صرف برای ذکور پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24011647پرویزاحمدعزیزاحمد-سلطان احمدسردارمحمد داودخان شهيد196.954دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K28000152پرویزاحمدنوراعظمتسلمحمدافضللیسه دوستی181.082دیپارتمنت زبان وابیات پشتو پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی هلمندهلمند
K24005265پرویزاحمدوکیل احمد-محمدنعیممولانا عبدالرحمن جامی172.133واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K32002256پرویزاحمدعبدالمناف-عبدالشکورذکور مرکز باميان171.336دارالعلوم عربی کابل صرف برای ذکور شهرکابلباميان
K24003125پرویزاحمدنثاراحمد-محمدليسه ذکورميرویس شهيد169.348واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K10006497پرویزاحمدسیدآقا..امیرگلتجربوی168.954واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیننگرهار
K01037731پرویزاحمددرمحمد-فقیر محمدگلخانه166.063انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K24006916پرویزاحمدعبدالعزیز.محمدکریمذکوراميرحسين154.99انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01005731پرویزاحمدعزیزاحمدامیریامیرمحمدشيوه کي153.529واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K10009304پرویزاحمدنورمحمد-محمدخارج مرزپاکستان143.157ناکامننگرهار
K15005687پرویزخانعطیع اللهحبیبیامان اللهداکتر سيدحسين شهيد165.245واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K10006698پرویزخانمحمدکمین-عبدالاحداگام147.994ناکامننگرهار
K10000650پرویزخانمحمداسلم-محمدیوسفشولاني139.122ناکامننگرهار
K01020766پرویزعلیمحمداسحق-فیض محمدعبدالرحيم شهيد285.082دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای ذکور پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K01021205پرویزمشرفعلی شاهاحمدزینیازمحمدعبدالهادي داوي320.052دیپارتمنت حقوق پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابلکابل
K10007032پرویسمیرویس خان-اصل الدینشهيدآدم خان148.285ناکامننگرهار
K24000889پرویلالعل محمد-نظرمحمدسبزوار165.479واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K05000717پرویلاهلال الدینجمال زادهجمال الدیننسوان نساجي گلبهار140.792ناکامکاپيسا
K01017271پروینعلیخان-علی گلزينب کبرا320.511دیپارتمنت عمومی پوهنځی ستوماتولوژی صرف برای اناث پوهنتون طبی کابلکابل
K01034031پروینغلام صدیقحبیبیغلام حبیبشهرک ملي287.427دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کابلکابل
K25001050پروینعبدالمنانبارکزیگل محمدخصوصی کوثرنور275.245دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون کندهارفراه
K25000877پروینمحمدداودیوسف زیعبداللهنسوان محبوبه پوپل261.379دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی طب پوهنتون پکتیافراه
K01017824پروینمحمدسالم-خانعلیزينب کبرا261.141دیپارتمنت عمومی فارمسی پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل صرف برای اناثکابل
K32001221پروینابراهیم-محمدایوبچهارده259.022دیپارتمنت نرسنگ صرف برای اناث پوهنځی نرسنگ وقابلگی پوهنتون طبی کابلباميان
K24009272پروینعبدالرحیم-غلام رسولگوهرشاد249.14دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24004773پرویناحمدضیا-عبدالقیوممهري هروي248.567دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K01047967پروینغلام حضرتسیرتمحمدعلیمسلکی اداره و اقتصاد نسوان ـ240.16دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیرعضوی صرف برای اناث پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون پولی تخنیککابل
K24007997پروینجان نثار-عبدالقیومنسوان سیفی238.313دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01011512پروینغلام ناصررناغلام سخینسوان ايميني230.016دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24009578پروینمحمدرحیم-محمدصدیقخصوصي هيواد228.136واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01012272پروینفضل الرحیمرحیمیدین محمدشیرینو223.076دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات ملی پوهنتون کابلکابل
K24008673پروینحاجی سیدشریف-حاجی سیدابوالقاسمنسوان دادشان218.781دیپارتمنت زبان ادبیات آلمانی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01018898پروینمحمدسعیدخان-عبدالحبیبآمنه فدوی206.614دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01017904پروینحسین داد-سخیدادمحمدآصف مايل205.748دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K01017956پروینمحمدشفعشفیعسیف الدیننسوان رحمن مينه ـ205.651واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01017417پروینابراهیم-غلام علیزينب کبرا205.547دیپارتمنت جغرافیه صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون کابلکابل
K01020479پروینامیرالدینبهااکرام الدینزرغــونه202.34واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002873پرویننورالدینفرحتفخرالدیننسوان مولاناعبدالله هاتفی200.444دیپارتمنت زبان ادبیات پشتو پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01018295پرویناحمدعلی-براتزينب کبرا198.393واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K27002847پروینعبدالغفور-فقیرمحمدعــــينوعالي ليسه نمبر1197.804دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتکندهار
K01017442پروینعبدالستار-محمدکریمزينب کبرا197.198واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K31000819پروینبومان-ابراهیمنسوان گرماب197.137واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغور
K16001404پروینعبدالاحمد-میرحسنبي بي جمیله196.809دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K01015917پرویناسمعیل0محمداکبربي بي عايشه صديقه196.796واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001515پروینصفرعلی-غلام حسیننسوان البيروني نوآباد195.091دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K32004089پرویندین اللهحیدریمحمدحیدرنسوان شرین هزاره193.595دیپارتمنت توریزم پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون بامیانباميان
K24004042پروینگل محمد..محمدابراهیمنسوان نمبر2190.075دیپارتمنت نقاشی پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K33002958پروینغلام علی-جعفرنسوان دشت188.323دیپارتمنت جنگلات و باغداری پوهنځی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی دایکندیدايکندی
K01033330پروینکاظم-میرهاشمرخشانه186.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K02000590پروینناظر-محسنشهیدعلی رضا186.362واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K15007116پروینگلدین-عمراخانعبدالبصيرشهيد186.359دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندزتخار
K24003073پروینعبدالمومینفقیرزادهفقیراحمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی184.581واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01015518پروینمحمدیاسیناسدیمیاگلقلعه کاشف181.225واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01028954پروینمحمدناصررسولیعبدالرسولشهرک ملی181.026انستیتوت ژورنالیزم نیمه عالی شهر کابلکابل
K07001885پروینمحمد اشرف-غلام حسیننسوان شهداي مرکزجاغوري179.466واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K01050550پروینغلام حیدرامینیمحمدسرورنمبردوم کمک به معارف178.286انستیتوت لسان خارجی نیمه عالی شهر کابلکابل
K01055165پروینمحمدضیأمحمدییارمحمدمولانا عبدالمجید مصفا غزنوی175.315واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07001460پرویننورعلی-بازعلینسوان البيروني نوآباد174.23انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی مرکز ولایت غزنیغزني
K07006498پروینسیداکبر-سیدسرورنســوان مغلان174.126دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K01037142پروینچمنرضاییحسن رضاسوريا174.096واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K04002363پروینبراتعلی..محمدعوضدهن جرف173.883دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K24006756پروینمحمدعالمامیریامیرمحمدخصوصی امام زین العابدین173.86انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K22004059پروینمحمدصادقامینینصرالدینیولدز173.661دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K01040588پروینامام دادرسولیرسول دادشهرک خراسان172.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19008534پروینمحمدمیر-جنت میرتجربوی172.797واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19003349پروینعوض علیحیدریغلام رسولنمبريک شهيدمزاري172.761انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K24009146پروینغلام محبوب-غلام فاروقگوهرشاد172.635واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01015867پروینمولاداد-نظرمحمدتاجورسلطانه172.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19001226پروینعبدالغفوراوریاخیلعبدالقاهرفیلسوف صدیق افغان170.54واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K16000203پروینخیراحمد-وزیراحمدنسوان کلان گذر168.659دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K24001575پروینامیرمحمد-نورمحمدشپي جامي167.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01007519پروینفیض محمدزرمتیخان محمدشهيدمحمدعارف ظريف167.367واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K17002561پروینحاجی حسام الدین..افغان بیکنسوان مرکزی167.272واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01029209پروینیعقوب علی-رحیم علیرخشانه165.997واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K14004772پروینعبدالرحمن-عبدالحکیماتیارچی163.693واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K25000172پروینعبدالبصیر0حاجی سیداحمدنسوان رج162.203دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K24002221پرویننعمت اللهنورینوراحمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی161.969واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07001210پرویننادرعلی-دیدارعلیشهيدکريم حاجي خان160.681واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K32000555پروینشاحسین-سیدمدارمختلط ميان کاوک160.329انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت بادغیسباميان
K24006305پروینعبدالباقی-حاجی گلزارفتح160.063واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07002381پروینضامن علی-حسین علینسوان شینه ده158.719واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K14000714پروینجمعه گلامانیامان بیگقاضیده واخان157.2دیپارتمنت زراعت و وترنری انستیتوت نیمه عالی شهر کابلبدخشان
K24010401پروینعبدالجبار-جمالکلاته خليل157.067واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002316پروینعبدالقیوم-محمد عظیمقریه شاده156.799دارالعلوم فخرالمدارس صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K17001619پروینمحمدیحییمحمدیدوران شاهنسوان بي بي آمنه156.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K33001715پروینعلی احمد-محمدعیسیگزرک بغل کندو156.544واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیدايکندی
K01045049پروینسید فقیرحسین-سید عبدالدرخاني156.497واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018621پروینمحمد عارف-گلزارمحمدآصف مايل155.352واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01020109پروینخیرالدیناکبریقربانعلیزرغــونه155.131واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22001586پروینمحمد عارفعارفیمیرزا محمد علینسوان افغانکوت155.028دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون فاریابفارياب
K22002065پروینمحمد عظیمعلی زادهمحمد علینـــــسوان افغــان کوت154.99واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K15006993پروینمینگلینوریمحمد اسلم-نسوان خواجه غار154.921واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19010151پروینمحمد زمانامانیمحمد امانمولانا جلال الدين بلخي153.623واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K32003622پروینمحمدعارفموسویمحمدموسینسوان جوقل153.402واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K15007238پروینعبدالشهید-محمد عظیمنسوان 1153.188واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15003589پروینجلیل بیک-گنج علینسوان نمراول153.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01015958پروینمحمداکبربیاتمحمدسرور- - قلعه بختيار152.992واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32001897پروینمحمد-خدادادنسوان زارین151.709واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیباميان
K15004238پروینسیدقاسم-سیدجاروبي بي عايشه صديقه151.449دارالعلوم مرکز صرف برای اناث ولایت تخارتخار
K09000627پروینفاروقفاروقیعازیڅمکنیو سمین اکبری نسوان لیسه150.145واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپکتيا
K04002633پروینسیدحسین-میرازحسینحضرت زینب ترکمن149.981ناکامپروان
K19005777پروینضیا الدینمحمدیمحمداعظمنسوان ابوزيدبلخي149.907ناکامبلخ
K17003433پرویننظام الدین-آدینه-خديجه الکبرا147.944ناکامکندز
K15002490پروینمحمدآصف-خیرالدیننسوان بي بي مهتاب147.779ناکامتخار
K19004504پروینمحمدانور-محمددینمحمديوسف خيرخواه145.907ناکامبلخ
K22001851پرویننذیرقل-اولیاقلنسوان مرکز ولسوالی المار144.626ناکامفارياب
K21000637پروینخیرمحمد-بابه مرادرحمت آباد144.613ناکامسرپل
K17001485پروینحبیب اللهسلطانیبرات محمدنسوان مرکزي خان آباد144.505دارالعلوم نسوان المومنات صرف برای اناث ولایت کندزکندز
K21001339پروینمیرحسین..پیوندشاهمریم144.298ناکامسرپل
K01031431پروینجمعه خاننوریمحمدحسنچهل دختران -142.865ناکامکابل
K16002012پروینابراهیمامیریامیرمحمدبی بی عایشه صدیقه142.825ناکامبغلان
K14003045پروینغلام سخی-بهادرنسوان مرکزی اشکاشم142.718ناکامبدخشان
K19013862پروینمحمدحسن-میرزاحسینامام محمدباقر142.637ناکامبلخ
K14004876پروینبرکت الله-عبدالحینسوان نمازگاه142.571انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی کشم ولایت بدخشانبدخشان
K15001427پروینمحمدرسول-یسولزراعت142.309ناکامتخار
K01044250پروینمحمد منصور-محمد احسانمحجوبه هروي140.849دارالعلوم عربی کابل صرف برای اناث شهرکابلکابل
K14004949پروینفیض الرحمن-میرزاحسیندوآبه منجی139.171ناکامبدخشان
K22004447پروینطوره-حاتمیولدز137.555ناکامفارياب
K07002746پروینشاه ابوالحسین-علی محمدبي بي مريم135.933ناکامغزني
K15002360پروینمحمد داوداکبریمحمد اکبرحضرت علي120.341ناکامتخار
K16001103پروین شاهیحیدرشاه-احمدشاهنسوان بغلان مرکزي136.376ناکامبغلان
K15003962پروین گلمحمدمراد-بیک مرادنسوان چشمه شير187.848دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K14001972پروین گلدولت بیگ-محمدبیکمايمي153.817انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی ولایت کندزبدخشان
K14004382پروین گلشهزاده-تعلق شاهسیدیه150.058واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K24011563پروین نامهمیرگل-شیراحمدنسوان روضه باغ گذره278.549دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K17002199پرویناعبدالصبور-خواجه مرادفاطمه الزهرا148.181ناکامکندز
K24002541پروینگلفیض محمد-جمعه گلابوالوليد189.71دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K14005364پروینهبازمحمداحمدیمیرزااحمدخمی توغ154.823واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K14005217پروینهنظر-عاشورنسوان خواهان141.147ناکامبدخشان
K22000306پروینهسخیدادعثمانیمحمدعثمانلیسه نسوان انجلاد136.041ناکامفارياب
K01016010پریگلابحلیممحراببي بي عايشه صديقه184.752واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22004394پریمحمدقلحضرتیحضرت قلنسوان ينگی تيگرمان184.333دیپارتمنت روان شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانفارياب
K22000161پریاسماعیل-ابراهیمنسوان اسلام قلعه182.974دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون جوزجانفارياب
K01024654پریعبدالجبارحکیمیعبدالهادینسوان ام البنین--182.928واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K22002409پریعبدالاحد-قادرقلستاره173.677واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K21001342پریمحمدرحیم..براتمریم168.864دیپارتمنت زبان و ابیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سرپلسرپل
K19009179پریصدرالدین-ثمرالدینفاطمه بلخي163.683واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K20000108پریعبیدالله-محمدمرادعيد محله162.044واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K22002583پریخال محمد-محمد علینسوان کوهي خانه157.049واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K22002440پریعبدالرحیم-عبدالخلیلستاره154.93واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01029296پریامام الدیننظامینظام الدینشهرک ملی153.665واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15001685پریعبدالعلم-غلام حضرتنسوان شهرکهنه153.328واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K22002109پریعبدالرشیداکبرمحمد اکبرنـــــسوان افغــان کوت151.893واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K01022741پریمحمدعارف-محمددینداکترعبدالحی الهی141.29ناکامکابل
K20002988پریحیات الله..یارگلحسن تابین139.279ناکامجوزجان
K24009000پریمحمدنعیم-محمداسماعیلخصوصی تکاپو137.646ناکامهرات
K01023009پری چهرفیض علی-کبیرنسوان ده خدايداد224.97دیپارتمنت تعلیم وتربیه عمومی پوهنځی علوم تربیتی ومسلکی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K07002373پری دختعبدالغفور-عبدالرؤفنسوان شینه ده254.113دیپارتمنت مدیریت انکشاف پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون کابل صرف برای اناثغزني
K24001197پری ساعبدالصمد-محمدغوثگوهرشادبيگم303.028دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K19011001پری گلقربان-علی جمعهامام حسن مرغزار235.404دیپارتمنت سیستم های معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون بلخبلخ
K07008000پری گلمحمدعلی-سلطاننسوان خواجه علي219.768دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتغزني
K01013686پری گلگلستانسلطانیبوستانزرغــونه203.821واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000680پری گلعبدالعالمفیروزیمحمداسحقنسوان رباط سنگی202.337دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19006945پری گلمحمد ابراهیمقمبریقمبرنسوان 1 یولمرب193.327دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K01031487پری گلعوض علیعلیزادهعلی جانچهل دختران -188.234واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K32002183پری گلمحمدرضا-نضب علیذکور مرکز باميان189.741به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استباميان
K33000768پری گلمحمدامین..نجفمختلط کیان184.938دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتدايکندی
K19008164پری گلعبدالجبار-فیض مرادمحمدصديق شهيد184.792انستیتوت انجنیری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K33001447پری گلمحمدحسن-غلام حسننسوان کیتی181.354انستیتوت زراعت نیمه عالی ولایت دایکندیدايکندی
K14004283پری گلعبدی محمد..ابراهیمبيخواه174.437واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K16002343پری گلعبدالرحیمعزیزیعبدالعزیزبي بي حوا174.376دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون بغلانبغلان
K28000783پری گلمحمدحسن-عوض علینسوان ملالۍ172.383انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهلمند
K24003095پری گلبابه خان-احمدقواي 4 زرهدار170.536انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی مرکز ولایت هلمندهرات
K07001351پری گلمحمدظاهر-سیف علیبی بی هاجر جرمتو170.3دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون غزنیغزني
K14004636پری گلرجب...سیدامان اللهنسوان شکرلب169.504واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K18001638پری گلمحمدیوسفامیریامیرخاننسوان دلخکی167.305دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی سمنگانسمنگان
K15005022پری گلجلال-آدینهنسوان شهرکهنه167.222واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K19003678پری گلقاسم شاهقایمیناصرشاهلیسه اناث ناصرخسرو بلخی165.293واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24008821پری گلعبدالوهاب-محمدمبینسرآسيا165.222انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K15001620پری گلجمعه خان-بابادشت قلعه164.187واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14007868پری گلهزاره بیک-علی محمدپل زریبان163.469دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بدخشانبدخشان
K19009925پری گلفضل احمدنوریحاجی نورمحمدمولانا جلال الدين بلخي155.038واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K19007863پری گلناظرحسین-میرزاحسیننمبر2 عبدالعلي مزاري155.006واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K15007031پری گلامین بایجلالیحاجی جلالشاه محمودشهيد149.597ناکامتخار
K14001368پری گلملاشاه-شرین زبانغمی سفلی146.481انستیتوت زراعت نیمه عالی ولسوالی کشم ولایت بدخشانبدخشان
K15006822پری گلفیض محمدافضلیمحمدافضلمولوی انصاف شهید144.308ناکامتخار
K14007875پری گلشاه دولت-ملازمانپل زریبان139.27ناکامبدخشان
K14004380پری ماهدولت نظر-میرهزارسیدیه153.226واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K01027802پری نازجان آقا-قلندربیگآزادی223.252دیپارتمنت قضایی و څارنوالی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون پروانکابل
K01031620پری نازحیدرحیدریغلام حسینچهل دختران -175.945دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفیده جامد صرف برای اناث پوهنځی زمین شناسی پوهنتون بامیانکابل
K15001805پری نازنصرالله-عاشورقزل قلعه172.272دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون تخارتخار
K22000942پری نازمحمدایوب-محمودنسوان صوفی قلعه165.581دیپارتمنت زبان و ادبیات فارسی دری پوهنځی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریابفارياب
K22002604پری نازمحمد هاشم-بهاوالدین قلنسوان مرتضي قل رحمتي155.001واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K04000556پری نازشمس الحقاحمدیگل محمدصادقي154.942واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیپروان
K24008130پری نامهشایسته خان-لعل محمدنسوان سیفی186.515دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K14005753پری نسانذیرمحمد-ملاباینسوان تاجکها154.916واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K04001310پریتامحمدیار-محمدمرادضابط قسيم160.493دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K01006865پریزادمرزامحمد-عرب گلباغ علم214.402دیپارتمنت رادیولوژی صرف برای ذکور انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلکابل
K24005877پریساسیدنادر-سیدبهاالدینهيواد313.336دیپارتمنت عمومی صرف برای اناث پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هراتهرات
K24009151پریساعبدالستار-عبدالشکور.نسوان استقلال295.957دیپارتمنت سیول صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون هراتهرات
K24004935پریساغلام فاروق-خیراللهمهري هروي292.446دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K24007495پریسافقیراحمد-فضل احمدسپين ادي285.788دیپارتمنت قضایی وڅارنوالی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هراتهرات
K24006508پریساعبدالملکرحیمیمحمدعلیمهري هروي277.072دیپارتمنت امور مالی وبانکی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هراتهرات
K24007824پریساعبدالغنی-محمدرفیقنسوان تجربوي273.259دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K24004371پریساامام الدینعلی زادهقمرالدینخصوصي هيواد268.14دیپارتمنت مشاوره ورهنمایی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24001120پریساشادی خان-عبدالظاهرنسوان اميرعلي شيرنوائي266.598دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی صرف برای اناث پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون هراتهرات
K24000468پریساعبدالفتاححیدریسخیدادنسوان فکری سلجوقی262.965دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات بوهنتون هراتهرات
K24007829پریساعلی آقا-عصمتخصوصي توحيد261.642دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24010454پریساعبدالقیومرضاییعبدالسلامسپين ادي259.646دیپارتمنت مدیریت انکشاف صرف برای اناث پوهنځی اداره وپالیسی عامه پوهنتون هراتهرات
K24000623پریساعبداللطیفلطفیمحمدعمرخصوصی پروفیسور سکینه یعقوبی259.233دیپارتمنت زبان ادبیات آلمانی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K31001417پریساسردار..کمال الدینسلطان رضیه غوری256.542دیپارتمنت ریاضی پوهنځی ساینس پوهنتون هراتغور
K24010277پریساعبدالشکور-شیخ محمدنسوان فتح252.742دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24010371پریساخلیل احمد-سخیدادنسوان سيفي249.25دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24007617پریساغلام رسولحیدریغلام نبیسپين ادي247.24دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K24001235پریساشاه محی الدین-شاه محمدگوهرشادبيگم241.992دیپارتمنت گرافیک پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K24004693پریسابسم الله-عبدالحکیمعبدالعلی شاه توخی240.607دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K24006670پریساعبدالغفار..دوست محمدخصوصي هيواد240.226دیپارتمنت اگرانومی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K19003358پریساایام الدیننبی زادهعبدالنبینسوان خراسان239.13دیپارتمنت اقتصاد ملی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخبلخ
K24008829پریساعبدالوکیل-عبدالکریمباباجي238.716دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K24009225پریساسیدآقا-عبدالاحدگوهرشاد233.22واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14007598پریساطورهمرسلمراد محمدحلیمه سعدیه232دیپارتمنت تأمین برق پوهنځی انجنیری پوهنتون البیرونیبدخشان
K01013866پریسارحم خداامینیمحمدامینلامعه شهيد231.974دیپارتمنت زبان وادبیات فرانسوی پوهنځی زبان های خارجی پوهنتون کابلکابل
K24009880پریساسیدیوسف-سیدابراهیمخواجه ها231.943دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01022659پریسازلمی محسنی-عبدالقدوسبي بي سروري سنگري231.457دیپارتمنت کیمیا عمومی صرف برای اناث پوهنځی کیمیا پوهنتون کابلکابل
K24007858پریساعبدالرحیم-سعدالدیننسوان تجربوي229.859دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K01016726پریساجمعه گلآزادچنارگل- - قلعه بختيار228.441دیپارتمنت روانشناسی عمومی پوهنځی روانشناسی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K32003305پریساحامد حسین-حاجی امیننسوان مرکز پنجاب228.309دیپارتمنت مطالعه ارتباطات وعلوم بشری پوهنځی ژورنالزم پوهنتون کابلباميان
K19010091پریسامحمدسمیع-حاجی عبدالصمدسلطان راضیه226.78دیپارتمنت ریاضی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون بلخبلخ
K24010064پریسانصیراحمد-غلام یحیمهري هروي225.488دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K05002209پریسامحمدفاضلمحمدیمحمدکندلنسوان جمال آغه222.758دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24005965پریساجمال الدین-نظام الدینپل رنگينه222.716دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24008857پریساصالح محمد-دادمحمدباباجي220.612دیپارتمنت روابط عمومی پوهنځی ژورنالیزم وارتباط جمعی پوهنتون هراتهرات
K24007974پریساعبدالرسول-غلام غوثنسوان سیفی219.557دیپارتمنت زبان ادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K01016143پریسامحمدظاهرقرلقمحمدطاهر- - قلعه بختيار215.643دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنځی کمپیوترساینس پوهنتون کندزکابل
K24010531پریساصبغت اللهسلطانیشمس الدیننسوان حوض کرباس215.527دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24000820پریسانجیب اللهاکبریمحمداکرمنسوان اميرعلي شيرنوائي213.074دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01021604پریساغلام محمد-صالح محمدشهرک ذاکرین212.691دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون البیرونیکابل
K24001025پریسافضل احمد-سرورگوهرشادبيگم211.288دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24006842پریساجمعه گلکراتیولی محمدنسوان سروستان209.399دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24008751پریساحاجی عبدالخلیل-محمدحسینهيواد205.529دیپارتمنت خاک شناسی پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K24002674پریساغلام-زعفرانملکه جلالي205.406دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24007294پریساابوبکر-حاجی محمد عثماناستقلال205.367دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24005593پریساعبدالرحمن.عبدالحمیدنسوان برناباد204.785دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K01037611پریساعبدالاحمد-حفیظ اللهغلام نبی خان چرخی203.762دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K24007900پریسامیرعبدالرسول-میرغلام رسولنسوان افغان - ترک203.738دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K25001205پریساشیراحمد-عبدالاحمدکشورايران198.763دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتفراه
K01024740پریساخانعلینوریعوضنسوان ام البنین--198.744واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24005455پریساعبیدالله.سمندرنسوان کارته196.566انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24008019پریساسیدعزیزاحمد-سیدمحمدامیننسوان سیفی195.448انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01050119پریسااحمدواحدحسینیمحمدنعیمرابعه بلخي195.113انستیتوت اداره و حسابداری نسوان نیمه عالی شهر کابلکابل
K01012234پریسارحمت اللهامیریدین محمدشیرینو195.026واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19012627پریساغلام حسین-عبدالعلیفريده بلخي194.968دیپارتمنت انگلیسی صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K24004387پریساعبدالله..سیدمحمدسردارمحمد داودخان شهيد194.951دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K06000634پریساعبدالرحیم-محمدیوسفکرامان194.064دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K24006292پریساسیدمحمد-محمداکبرفتح193.793دیپارتمنت تاریخ پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون هراتهرات
K24000517پریساقادرگلستانیشریننسوان فکری سلجوقی193.281دیپارتمنت کیمیا صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24000061پریسامحمدجمعهنبویمحمدعیسینسوان جبرئیل193.206انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24007873پریسامحمدامین-غلام رسولنسوان تجربوي191.82دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K15004569پریسامحمدآصف-رمضاننسوان نمراول189.882دیپارتمنت اگرانومی پوهنځی زراعت پوهنتون تخارتخار
K24002689پریساغلام سخی-عبدالعزیزنسوان مرکز شيندند189.554واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002146پریساعبدالقدوسمسعودی غزنویعبدالرسولمحجوبه هروي188.382واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15008229پریساسیدداودحاجی زادهسیدحاجیبي بي عايشه صديقه188.282دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنځی زراعت پوهنتون کندزتخار
K19002578پریساعزیزاحمدعزیزیمحمدحکیمنسوان ام البلاد188.151واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K01033218پریساعبدالمنان-جمعهالفتح188.146واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01015200پریسامحمدکاظمگلزاریمحمداسلمقلعه کاشف188.057واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K07007475پریسابسم الله-عصمت اللهشهرک مهاجرین187.76دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون غزنیغزني
K24005365پریساعبدالعزیزحکیمیعبدالحکیمنسوان ابومنصو رعلي187.751دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K24009901پریساعبدالباقی-غلام نبینسوان سرآب186.362دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K19005110پریسارجب علی-شیرعلیمحمديوسف خيرخواه186.153دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون بلخبلخ
K05002941پریسامحمد انور-محمد یحیهروکي185.252دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون البیرونیکاپيسا
K24008016پریساعزیزالله-حبیب اللهنسوان سیفی185.246دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24000588پریساغلام احمدزمانینوراحمدخصوصی طلوع سعادت184.809دارالعلوم غیاثیه صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K24007943پریسانعمت الله-حفیظ اللهنسوان نمبر1غوريان184.695انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K14007248پریسامحمداسرائیل-محمدنعیمحلیمه سعدیه184.573دیپارتمنت تعلیمات اسلامی صرف برای اناث پوهنځی شرعیات پوهنتون بدخشانبدخشان
K24004736پریساخیراحمد-سید احمدمهري هروي184.475واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24003081پریساشیرگلامیریمیرگلنسوان میرویس شهید184.328دیپارتمنت حفاظه نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K24004455پریسارمضانحسینییارمحمدکمیزان184.201دیپارتمنت فزیک صرف برای اناث پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K01045699پریساحبیب الرحمن-حضرت جانمخفی بدخشی183.326واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001009پریسامحمدمعصوم-عبدالجبارگوهرشادبيگم183.182واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002692پریسارحمت الله-عطاواللهملکه جلالي185.015به نسبت انتخاب کود (صرف برای ذکور) نتیجه قرنطین استهرات
K01023091پریسامحمدقاسم-برات علیپروفيسور رسول امين183.162واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01022909پریسارحمن شاه-سرورشاهنسوان ده خدايداد182.938دیپارتمنت روانشناسی تعلیم وتربیه نا بینایان پوهنځی تعلیمات اختصاصی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانیکابل
K15004563پریسامحمدحنیف-محمدشریفنسوان نمراول182.881واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24004488پریساسیدمحمدمحمدیفیض محمدحضرت میرابوالفیض فتالی182.823انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24004242پریساعبدالعزیز.محمدسرورقوسنان182.381انستیتوت اداره وحسابداری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01012878پریسامحمد وحیدسروریمحمدزماننسوان چهلستون181.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24002790پریساامیرجان-آدم خانملکه جلالي181.409واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01047479پریساعیدی محمد-نظرمحمدنسوان بي بي مهرو181.06واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24004864پریساعبدالستار-محمد نبیمهري هروي181.057واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008124پریساعبدالغفار-غلام رسولنسوان سیفی179.908دیپارتمنت میناتوری پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون هراتهرات
K01015206پریسامحمدآصفجامیمحمدبشیرقلعه کاشف179.624واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001548پریساغلام داودمهندس زادهسلطان احمدمحجوبه هروي179.602واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24003700پریساعبدالملک-عبدالرشید+نسوان جمعیت179.461واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24002516پریساغلام محمد-دلاورابوالوليد179.411واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25001302پریساعبدالقادر-سرفرازکهدانک179.377دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K20001761پریساغلام سرور-غلام حیدرالحاج عبدالرشيد دوستم179.294دیپارتمنت زبان وادبیات ترکی پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون جوزجانجوزجان
K01028906پریسانوراللهشجاعیسهرابشهرک ملی179.127انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K10004201پریسااحسان الله..شیرمحمدبي بي عايشه صديقه178.234دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون ننگرهارننگرهار
K25001049پریسااحمدضیاابوبکرسیداحمدخصوصی کوثرنور177.976واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفراه
K16005182پریساعزیزاحمد-نوراحمدغروشاخ177.865دیپارتمنت آموزش کمپیوتر پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون بغلانبغلان
K24002714پریسامحمدمحمدیجمعهمحجوبه هروي177.824انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K01021621پریسااحمدجاوید-عمراخانشهرک ذاکرین177.72واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24011253پریسامحمدحسین..سیدمحمدعلیخصوصي حضرت امام جعفر صادق177.684واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01046571پریسامحمدیاسیننجمینجیم اللهخصوصی رومی177.663واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K19003828پریسامحمدزمانزمانیمحمدمعصوملیسه اناث ناصرخسرو بلخی177.603واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24005262پریسافیض محمد-محمد رسولمهري هروي177.227واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K04003807پریسامیرسیدالله-نوراللهنسوان میرعبدالکریم معقول176.362دیپارتمنت ریاضی پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K24004258پریساوکیل احمدشیرزادمیراحمدقوسنان176.011دیپارتمنت جنگلات ومنابع طبیعی صرف برای اناث پوهنځی زراعت پوهنتون هراتهرات
K02002733پریساعبدالله جانرضاییمحمدرضاامام محمدباقر ع175.892واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01054226پریسامحمداکرم-محمدزمانمير علي احمد شهيد175.889دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانکابل
K01053472پریسامحمداسماعیل.عبدالغیاثمرکزدره صوف بالا175.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24009104پریساعبدالقادر-خدادادنسوان مرکز شيندند175.691واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24005449پریساحاجی عبدالرحیمبهرامینوراحمدنسوان فوشنج175.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004014پریساعزیزاکرمیعبدالحکیمنسوان نمبر2174.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001229پریساحاجی عبدالقیوم-حاجی عبدالشکورگوهرشادبيگم174.24واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24011635پریساهمراه..مقصودميرمن حياتي172.737واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01034497پریسابریالی-حیات اللهنسوان شهرک وحدت172.661واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01050330پریساشاه محمد-میراحمدرابعه بلخي172.63واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K05000693پریسامحمدایوبمحمدعزیزیتاج محمدنسوان نساجي گلبهار172.525واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K24002939پریساخان محمدمحمدیشاه محمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی172.311واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24005913پریساسید جمال-سید عظیمپل رنگينه172.127انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24008178پریساعبدالسلامجلالیمحمد جاننسوان حوض کرباس171.066واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15001192پریسانورالدینکریمیذین الدیننسوان بي بي مريم170.931واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01029464پریساعبدالواسیع-عبدالغفوربي بي سروري سنگري170.794واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01018759پریساحمیداللهحمیدیمحمدنیازنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--170.53واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24006248پریسانثاراحمدمحمدیفضل احمدآتون هروي170.39واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K06001332پریساعبدالهادی-عبدالغنینسوان عبدالقهار"عاصی"169.278دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K24004215پریساعبدالقیوم...محمداسماعیلنوين عليا169.193واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24003129پریساغلام سخی-علام رسولمهري هروي169.166واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K06001841پریساعبدالرحمنرحمانیمحمدرحمننسوان بی بی امنه169.136دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K04002877پریسامحمدیونس..عبدالنبیتجربوی169.063دیپارتمنت فزیک پوهنځی تعلیم و تربیه پوهنتون پروانپروان
K24006804پریساخانگل.حلیم خانجلوارچه169.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15008272پریسااخترمحمدعظیمییارمحمدبي بي عايشه صديقه168.861واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K05000959پریسامحمدداود-عبدالسلامنسوان اشترگرام168.715واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکاپيسا
K24004651پریساعبدالحمید-خواجه عبداللهعبدالعلی شاه توخی168.52واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001323پریساملهماکرممحمداکرممحجوبه هروي168.42واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008144پریسافضل احمد-حاجی نوراحمدنسوان سیفی167.474واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K34000581پریساکریم الله-عیداللهبي بي حليمه167.457واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیخوست
K24007255پریساعبدالودود-محمداعظماستقلال167.048واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15005540پریساعبدالقدیرخاکسارعبداللهبي بي حوا167.022واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01019888پریساعبدالصبور-عبدالباقیغازی ادی165.787واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24001959پریساغلام حضرتفیضیپیرمحمدنسوان غلام نقشبند دشتی165.721واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008581پریساعبدل احمد-عبدالرحیمنسوان میر سادات165.695واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24003068پریساعبدالغفورسبحانیسبحاننسوان میرویس شهید165.566واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K25000900پریسارحمت اللهمیرزادحاجی محمدسرورنسوان عسکرآباد165.356دیپارتمنت زبان و ادبیات انگلیسی پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی فراهفراه
K01023809پریساشاه سعیدسعیدیعبدالقادرنسوان بي بي ساره164.104واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24007673پریسامحمدگل-محمدانورنسوان تجربوي163.886انستیتوت صنایع کمال الدین بهزاد نیمه عالی ولایت هراتهرات
K22000912پریساعصمت الله-عزیزاللهنسوان کوهي خانه163.762واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیفارياب
K24006801پریساعبدالحمید.عبدالحکیمجلوارچه163.739دارالعلوم فخرالمدارس صرف برای اناث ولایت هراتهرات
K06000936پریسامحمد صابر-حاجی سید محمدنسوان عنابه163.683دیپارتمنت کیمیا پوهنځی تعلیم و تربیه مؤسسه تحصیلات عالی پنجشیرپنجشير
K07000582پریسامحمدظریف-صفرنسوان ولي عصر خاگ غريبان162.513واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24006533پریساعبدالجبارنورینوراحمدسرآسيا162.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K26000110پریسامحمدانورعربفیض محمدنسوان زرنج161.966واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتینيمروز
K24004392پریساعبدالغفار.عبدالرحمنسردارمحمد داودخان شهيد161.471واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19009400پریسامحمدنذیر-غلام دستگیرفاطمه بلخي160.977واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبلخ
K24008002پریساعبدالرحمن-گلزارنسوان سیفی160.59واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14008927پریسافیض الرحمن-عوضنسوان نمازگاه160.316واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15002986پریسامحمدآصف..عبدالکریمنسوان الفاروق160.296واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15002007پریساغلام درویش-سخی دادنسوان بي بي مهتاب160.258واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15003466پریسانقیب الله-حاجی محمدشریفنسوان نمبر1158.611واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24001308پریسانثاراحمد-فقیراحمدگوهرشادبيگم158.528واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K19012588پریساحمیدالله-محمدخانفريده بلخي158.483انستیتوت اداره و حسابداری نیمه عالی بلخ ولایت بلخبلخ
K24007585پریساعبدالقیوم-ولی محمدبابا زنگی عطا رح158.261واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004752پریساعزیزاحمد-لعل محمدمهري هروي158.246واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24001286پریسااحمدخان-لنگرخانگوهرشادبيگم157.263واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K07006908پریساقربانعلی-میرزاحسیننسـوان حيدرآباد157.129واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیغزني
K24000887پریساسرور-ادهمسبزوار156.791واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008558پریساعبدالبصیر-وزیرمحمدنسوان میر سادات156.766واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K20003728پریسامحمدرسول.آستانه قلغلام سرورشهيد156.379واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیجوزجان
K24007180پریساسیداحمد-حاجی غلام حضرتخصوصی تکاپو155.511واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01029557پریساسیدذاکر علیشاه حسینیشاه حسیننسوان سید الشهدا155.135واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01027048پریساولی محمد-محمدابراهیمنسوان وحدت154.962واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15008529پریسابازمحمد-محمدسیدبي بي حوا154.652واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K01005685پریساخواجه معصومصدیقیخواجه توکل شاهنسوان قلعه وزير153.367انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K17001415پریساعبدالاحمدرسولیمحمدرسولنسوان نمبر4153.122واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکندز
K01049902پریساعبدالواسعحمیدیعبدالشکوررابعه بلخي151.707واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K15003747پریساعبدالقدیر-عبدالعلینسوان نمراول151.702واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K03000832پریسامیرحمزه-شاه ولینسوان محمدآغه151.575واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیلوگر
K01022940پریسااسدالله-سیدجانداکترعبدالحی الهی150.158واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K01043515پریسانورمحمدسلطانیعطامحمدمحمداسماعیل حسن زی149.787ناکامکابل
K04001324پریسامحمدیاسین-جمعه خاننسوان هيبت خيل149.767ناکامپروان
K19003179پریسااسلام الدینسعدی زادهخیرالدیننسوان خراسان149.647ناکامبلخ
K19003862پریسااسمعیلبرهانیبرهانلیسه اناث ناصرخسرو بلخی148.384ناکامبلخ
K22002547پریساعبدالقدوس.محمداکرمستاره148.307ناکامفارياب
K17002930پریساشاه محمدمحمدیبای محمدنسوان تجارت148.292ناکامکندز
K24007145پریساغلام حضرت-حاجی محمد خاناستقلال147.932ناکامهرات
K15004378پریساسیدکریم-سیدداودنسوان نمراول146.739ناکامتخار
K24007597پریسانوراللهجهانگیریجهانگیرسپين ادي146.54ناکامهرات
K24003120پریساسیدشاهاعظیمیسیداعظمنسوان میرویس شهید146.19ناکامهرات
K07000491پریساحاجی محمد-حاجی امان اللهجهـــــان ملکه146.055ناکامغزني
K01048771پریساسیدمبین-سیدجاننسوان سرآسیاب144.884ناکامکابل
K01041289پریسامحمدسخی-سخیدادجدیدالتاسيس وزيرآباد144.691انستیتوت تجارت نیمه عالی شهر کابلکابل
K24000233پریساغلام سرورنیکزادحاجی نیک محمدآتون هروي144.369ناکامهرات
K24006848پریساعبدالله-محمدعثماننسوان سروستان144.075ناکامهرات
K24003945پریساعنایت الله..نورمحمدباغ نظرگاه143.228ناکامهرات
K15007450پریساعبدالوهابغوثیمحمد غوثنسوان بي بي هاجره142.927ناکامتخار
K17000289پریساسردارمحمد-نوراحمدفاطمه الزهرا141.284ناکامکندز
K24008040پریساجمعه خانعلی زادهعلی خاننسوان حوض کرباس141.155ناکامهرات
K15003772پریساشیخ محمد-یارمحمدنسوان نمراول141.11ناکامتخار
K20002903پریسابازار.طورهبابه علي136.095ناکامجوزجان
K01048476پریساعبدالحکیمنبی زادهعبدالحمیدپروژه پنجم 315135.578ناکامکابل
K01012870پریساگل احمداحمدیمیراحمدنسوان چهلستون130.55ناکامکابل
K15004427پریسامحمداکرام-عبدالکریمنسوان ترشت123.47ناکامتخار
K01019871پریسا مرسلعبدالعلیمعزیزیعبدالعزیزنسوان مولاناعبدالمجید مصفاغزنوی--210.868دیپارتمنت حفاظت نباتات پوهنځی زراعت پوهنتون کابلکابل
K24007860پریسا نامهمحمدرحیم-غلام حیدرنسوان تجربوي182.78واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24000856پریساگلعبدالغفار-محمدسرورگوهرشادبيگم167.449واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K01017854پریساهخواجه میرغفورصدیقیخواجه محمد افضلمولانا جلال الدين محمد بلخي165.967واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیکابل
K24000925پریسأامرالدینگلستانیبورجاننسوان اميرعلي شيرنوائي167.315انستیتوت زراعت و وترنری نیمه عالی ولایت هراتهرات
K15004509پریسأعبدالحمید-خانعلینسوان بي بي مريم158.526واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K14007119پریسأجمال الدین-بابا خاننسوان سیدعبدالکریم حسینی158.189واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K15007742پریقهعبدالغفور-عبدالقهارنسوان نمبر1 رستاق186.5واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24008636پریگلشیراحمد-حاجی غلام رسولنسوان روضه باغ گذره202.307دیپارتمنت زبان ادبیات عربی پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون هراتهرات
K19004501پریگلمحمدکامگارحسننسوان 1 یولمرب200.351دیپارتمنت زبان وادبیات فارسی دری پوهنځی زبان وادبیات پوهنتون بلخبلخ
K24009818پریگلنثاراحمدعطاییعطامحمدنسوان ناگهان195.023دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24006838پریگلعبدالمجیدمحمدیعبدالرحیمنسوان سروستان193.301دیپارتمنت تاریخ پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K24011750پریگلابراهیم-محمدعمرمسافران183.515واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24008157پریگلعبدالغنی-محمدصدیقنسوان سیفی177.858واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K24004660پریگلشیرمحمد-امیرمحمدعبدالعلی شاه توخی177.589واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K14003828پریگلبحرالدین-استاغمورتجربوي بتاش172.056واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیبدخشان
K24003166پریگلنادرخانمحمدیآقامحمدنسوان مولاناعبدالله هاتفی160.557واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیهرات
K15004972پریگلعبدالجبار-کوچرنسوان خواجه غار157.801واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K15004206پریگلعبدالحمید-توخترنسوان سرايسنگ151.495واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیتخار
K24006525پریگلجلیل احمدمحمدینوراحمدشهیددشتی149.556ناکامهرات
K15008237پریگلمحمداقبالنظریمحمدنظربي بي عايشه صديقه147.953ناکامتخار
K14007266پریگلبرات محمد-سنگ محمدنسوان نمبر 2146.188ناکامبدخشان
K01053337پریمامحمدایوب-شکرشاه-خارج مرز269.668دیپارتمنت طراحی شهری صرف برای اناث پوهنځی انجنیری پوهنتون کابلکابل
K24008079پریمااخترمحمد-محمدسرورنسوان سیفی235.421دیپارتمنت بیولوژی صرف برای اناث پوهنځی ساینس پوهنتون هراتهرات
K24003362پریمانذیراحمد-نورمحمدقواي 4 زرهدار226.411انستیتوت تخنیکی نیمه عالی ولایت هراتهرات
K24006296پریمامحمدعثمان-عبدالباقیفتح209.044دیپارتمنت جغرافیه پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K07008009پریماغلام محمد-غلام سخینسوان بی بی فاطمه الزهرا بکاول207.399دیپارتمنت تکنالوژی طبی صرف برای اناث انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفرکابلغزني
K24010503پریماهدایت اللههاشیمیغلام حضرتنسوان فکری سلجوقی191.395دیپارتمنت زبان وادبیات پشتو پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون هراتهرات
K02002739پریماغلام سخیتیموریمحمد علیامام محمدباقر ع189.735واجد شرایط جذب در نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مؤسسات تحصیلی نیمه عالی دولتیميدان وردگ
K01038064پریمامحراب0رحمت اللهنسوان سردارکابلی169.153انستیتوت تربیه معلم مسلکی نیمه عالی شهر کابلکابل
K19003662پریمامحمدزمانمعصومیمحمدمعصوملیسه اناث ناصرخسرو بلخی164.004واجد شرا®