نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

رشتهآی دینوم / نامنمره
طب معالجوی کابلA0109377FERDAUS351
طب معالجوی کابلA0132124ABDOUL GHAFAR RAHIMY339.75
طب معالجوی کابلA0111148AHMAD JAWAD333
طب معالجوی کابلA0119106MUSHTAQ HUSSAII333
طب معالجوی کابلA0113241AMINULLAH UFC333
حقوق کابلA0114828M DAWOOD326.25
ستوماتولوژی کابلA0101010MATY NIAZMAND326.25
ستوماتولوژی کابلMIR AHMADULLAH321.75
انجنیری کابلA0110067ABED SADAT321.75
زراعت بلخA0110343M KHALID321.75
انجنیری کابلSAYED321.75
طب معالجویA0112804HUSNA HEDA335.75
طب معالجوی کابلA0124097HIKMATULLAH333
طب معالجویA0114460TAMANA331.25
انجنیری کابلA0110251HABIB U RAHMAN329.5
طب معالجویA0114414MARYAM326.75
A0100392SHABNAM326.5
اقتصاد کابلA0116530NAJEEBULLAH325
طب معالجویA0127708FOWZIA324.5
مهندسی کابلSEKANADRY322.75
حقوق کابلA0117082SHAKIBA322.25
انجنیری کابلA0115335ZIAMAL320.5
طب معالجوی البیرونیMANZOOR320.5
انجنیری کابلA0654432SHERZAI318.25
A0100349EMRAN318.25
فارمسی کابلA0120601SAKINA317.75
مهندسی کابلBAREZ316
ستوماتولوژی کابلA0108020NADIM HAKIMI316
کمپیوتر ساینس کابلA0110550N YASAMIN315.5
کمپیوتر ساینس کابلA0108917TAB315.5
A0100133AHMAD FR314.25
انجنیری کابلA0459871SHARIF313.75
اقتصاد کابلA0116324SANGAR313.75
آموزش کمپیوتر سمنگانA0107901ZIKRIA QAS EMMY313.75
A0100203MANGAL313.75
A0100302ANOOSHA313.5
ادبیات انگلسی کابلA0124327SAJIDA313.25
مهندسی کابلA0117358MASOMA313.25
مهندسی کابلPATONI313.25
صحت عامه کابلZAINAB313.25
اقتصاد کابلA0115288SAWDIA313.25
حقوق کابلA0120164AREZO311.75
شرعیات کابلA0115426ANBARIN311.75
مهندسی کابلA0070071FARWARDIN311.5
اقتصاد کابلA0134056M NROOR311.5
اقتصاد کابلA0120624ZAHRA311.5
حقوق کابلA0112896FEROZA GHAFARI311.5
اقتصاد کابلA0123867SAJIDA MALIK311
حقوق کابلA 110573ASMA311
A0100172SEERAT310.25
حقوق کابلMALIK309.25
طب معالجوی هراتA0127501ABADULLAH309.25
حقوق کابلA0133297RAHIM ULLAH309.25
انجنیری کابلA0107882ALI309.25
مهندسی کابلA0110987FAHIZ BADAKHSHI309.25
حقوق کابلA0122809MIHRONNISA309.25
حقوق کابل01213210MA309.25
مهندسی کابلSARAJAN309
مهندسی کابل0A124143MAH309
اقتصاد کابلA0235781ZUHALKAN309
اقتصاد کابلA0115449MOZHDAR309
کمپیوتر ساینس کابلA0130399FARHAD307
اقتصاد کابلA0124971AHMAD JAN307
حقوق کابلA0111608AHMAD FAWAD307
انجنیری کابلA0126006MUKHTAR HUSSAIN307
انجنیری کابلA0115794MUSHTAQ307
A0100204BUSHRA307
A0100189AHMAD RUSTAM307
A0108936M YOUNIS305
انجنیری کابلA0016557RASHID304.75
مهندسی پولی تخنیکA0121820AHMAD SHAFI RMM304.75
طب معالجوی بلخA0118508ALI DOST A304.75
ساختمان پولی تخنیکA0120210SHAH AWRANG ZIB304.75
حقوق کابلA0110803SURAYA304.75
حقوق کابلFATEMA304.75
اقتصاد کابلA0120647ZAMEERA304.75
مهندسی پولی تخنیکA0119290SAYED SHOKRANN302.5
کمپیوتر ساینس کابلA0127248302.5
روان شناسی کابلA0120509SAMINA302.5
طب معالجوی البیرونیA0126443AHMAD MORSHID300.25
طب معالجوی البیرونیA0121567ABDULLAH300.25
انجنیری کابلA0108779MOHAMMAD ESHAQ AFG300.25
حقوق کابلA0118071NEMAT ULLAH300.25
کمپیوتر ساینس کابل0120999AEEEE300.25
اقتصاد کابلA0125A40ABDUL M BAIS300.25
حقوق کابلA0110826RANGINA300.25
اقتصاد کابلA0115564LIDA MALIK300.25
شرعیات کابلA0113839LIDA300.25
A0100115ANOOSH YORESH300
اقتصاد کابلA0107767MEHERAFZOON299
طب معالجوی البیرونیA0112873HOSNA SANA299
کمپیوتر ساینس کابلA0119934HUSNIA299
علوم متمم صحیA0109722FAKHIRA299
حقوق کابلA0117818MAHDI AAAABB298
جنگلات و منابع طبیعی بادغیسA0123456ATTAULLAH298
حقوق کابلA0123456SAJEIA298
حقوق کابلA0115449SAYEEDA298
اقتصاد کابلA0116093NEMAT295.75
اقتصاد کابلA0120900AHMAD MUBASHER295.75
اقتصاد کابلA0120233FERDOUS KHR295.75
حقوق کابلA0113747YASAMIN295.75
حقوق کابلA0125914SADAF294.5
حقوق کابلA0123292AHMAD FARHAD293.5
طب معالجوی البیرونیA0118807SHOAIB OMARI293.5
شرعیات کابلA0124120MAI293.5
ژورنالیزم A0120026BASIRA293.5
کمپیوتر ساینس استاد ربانیA0113793MUZHDA293.5
حقوق کابلA0117634FATIMA293.5
انجنیری کابلA0114529ROHULLAH ALAMYAR292.25
انجنیری کابلA0110159LEO ABO292.25
طب معالجوی البیرونیA777999ARIF292.25
حقوق کابلA0128191ASMA292.25
انجنیری کابلA0117542AMIR291.25
طب معالجوی هراتERSHAD291.25
مهندسی کابلA0121245ROHULLAH291.25
اقتصاد کابلA0116323BELAL AMIR291.25
ساختمان پولی تخنیکA0114138SSS MMM291.25
اقتصاد کابلA1189450SHOAIB 291.25
انجنیری کابلA0125546M MARUF291.25
طب معالجوی پکتیاA0100923SHIR KHAN291.25
A0100131FRAHNAZ291.25
شرعیات کابلA0108986BASERA291.25
انجنیری تخارA0120371MEENA291.25
انجنیری کابلHASIBA291.25
انجنیری کابلA0115817NARGIS291.25
حقوق کابلA0111240SHABNAM290.75
ژورنالیزم ننگرهارA0123982M TAMIM290
حقوق کابلA0115380SADIA290
اقتصاد کابلA0112942NAWIDA ALI290
A0100267MOHAMD SOHRAB290
اقتصاد کابلA0113195BASHIR AHMAD289
علوم طبیعی کابلA0123456UMAR287.75
کمپیوتر ساینس کابلA0123789SAMIM287.75
مهندسی پولی تخنیکA0123223ARASH M287.75
اقتصاد کابلA0011223SOLAIMAN ARASH287.75
ژورنالیزم کابلA0747646JAWAD AHMAD287.75
حقوق تخارA2058826HAMAYOON MUREED287.75
اقتصاد کابلA0115633MOHAMMAD JAN287.75
کمپیوتر ساینس کابلA0119865MARYAM NASIR287.75
اقتصاد کابلGUHAR287.75
A0100214MATY287
ادبیات تخارA0108235SAYED HAKIMYAR LOY286.75
A0100311MARAAM286.5
A0000001AJMALSEDIQI286
A0100114AB MKHALID286
روان شناسی کابلA0902827AH OMID HAZRATI285.5
طب معالجوی کندهارA0125960ZULGAY285.5
طب معالجوی کندهارA0108503AB SHAHIM 285.5
اقتصاد کابلA2122132ARMAN285.5
روان شناسی کابلA0110688SADAF SAFA285.5
تعلیم و تربیه استاد ربانیA0109975285.5
علوم اجتماعی کابلA0113011AMENA285.5
طب معالجوی پکتیاALI J284.5
اقتصاد کابلA0108066SAMI B284.5
A0100294NASRATULLH284
ساختمان پولی تخنیکA0104427M UDSER283.25
طب معالجوی خوستA0117979AHMAD BELAL283.25
اقتصاد کابلA0110228DADALI283.25
اقتصاد کابلA0108411SHARIF AHMADY283.25
اقتصاد کابلA7671543FROOTAN JR283.25
زمین شناسی کابلA0127577AMAN283.25
اقتصاد کابلA0108388MORID HAKIMI283.25
اقتصاد کابلA0234567AHMADI283.25
اقتصاد کابلA0108733AHDIA283.25
طب معالجوی ننگرهارA0126374AH BILAL282.25
ادبیات فرانسویA0123476MURTAZA281
اقتصاد کابلA0114230ABDUL BASIT281
اقتصاد کابل00000000FAISAL281
ادبیات انگلسی کابلA0127777ESA281
جنگلات و منابع طبیعی بادغیسA0108296WASIEL AHMAD YAREEGAR281
روان شناسی کابلA0113862SPOZHMAI281
اقتصاد کابلA0110274AYET MARWA281
اقتصاد کابلSAHMA281
A0100193DIANA280
A0100124RIHANA280
اقتصاد کابلA0123210SEDIQ AMIRY278.75
ساختمان پولی تخنیکA0109791NOORZAD278.75
اقتصاد کابلA0109837ENAM278.75
ادبیات انگلسی کابلA0116875ABDULLAH278.75
اقتصاد کابلA0111516ABDUL FAHIM278.75
اقتصاد ننگرهارA0116683FARANIL278.75
اقتصاد ننگرهارA013143PALWASHA278.75
اقتصاد کابلA0011449MOQA276.5
اقتصاد کابلA0109124ABDUL BASET276.5
اقتصاد کابلA0113264AHMADSHAH 276.5
طب معالجوی ننگرهارA0120049ASMA276.5
شرعیات کابلA0123821A276.5
A0100156SODABA275
اقتصاد کابلA0125063ABDUL HAS IB274.25
زراعت کابلA0108089ALBERT ANESHTYN274.25
اقتصاد کابلA0129663INQILABM274.25
علوم اجتماعی کابلA0114920SAEED NAZIR274.25
ادبیات دری کابلA0109515MOHAMAD MOSA274.25
کمپیوتر انفورماتیک پولی تخنیکA0125316GUL AHMAD AMIRI274.25
شرعیات کابلA0113310HOSAY274.25
شرعیات کابلA0128743SORIA274.25
زراعت کنرSAYEDHASIB SADAT272
ادبیات البیرونیA0110849L A272
نرسنگ و قابلگی کابلA0100345SODABA272
اقتصاد کابلA0115840272
اقتصاد کابلA0114506ANOSHA272
روان شناسی استاد ربانیA0120739ADILA272
ادبیات انگلسی کابلA0120118ZUHAL272
A0100173MARYAM270
صحت عامه کابلA0115639ALI SINA269.75
اقتصاد بلخA0110021RABI 269.75
علوم طبیعی کابلA0118278SAYED269.75
ادبیات ترکیOMRAN269.75
کمپیوتر ساینس هراتA0123458ALI269.75
شرعیات تخارA0105681SHARIF269.75
نرسنگ و قابلگی کابلA0354321NILAB JAN269.75
علوم اجتماعی کابلA0135779FAEZAH RASOOLI269.75
روان شناسی نا شنوایان استاد ربانیA0110642NIGIN269.75
کمپیوتر ساینس کابلA0123131HADIA269.75
A0100120SHAIYSTA268
اقتصاد کابلA0125615AMINULLAH267.5
اقتصاد کابلA012 724ZAAB267.5
اقتصاد کابلA0109653KHAIRULLAH267.5
شرعیات تخارA1802707ATEQ KH267.5
حقوق هراتA0129847RAMIN267.5
اقتصاد کابلA0130790MOHAMMAD FAHIM267.5
هارتیکلچر ارزگانA0112*12267.5
ادبیات انگلسی استاد ربانیA0114989KHATOL M267.5
ادبیات انگلسی کابلA0118738N267.5
ادبیات انگلسی کابلA0119888AORWIN267.5
علوم طبیعی استاد ربانیA0114943GUL267.5
A0100116AMI RUDDIN267
A0100321SABAHON266
اقتصاد کابلA0125178AAA MYSUF265.25
روان شناسی کابلA0195017WAHIDULL AH ABCD265.25
اقتصاد کابلA0122349HEKMAT265.25
اقتصاد کابلA0110044RW265.25
روان شناسی کابلA0109078ASKNDER265.25
اقتصاد کابلA0114483KHOJESTA265.25
ادبیات انگلسی کابلA0110122AMINA265.25
اقتصاد کابلA0123031SHOKRIA265.25
حقوق ننگرهارA0130330FATMA265.25
A0100367DADMOHMMAD265
انجنیری بغلانA777777ATAWHID SHAHSAWARY263
اقتصاد کابلA*1236A7ENAYAT263
علوم اجتماعی کابلA0122073SAYED AQIL263
اقتصاد کابلA0125569ABDUL BASET AYAMI263
ادبیات دری06009960EHSAN263
آی تی کابلA0132952BASIR263
ادبیات دریA0118600TAMIM 263
اقتصاد کابلA0130031NAWID ULLAH263
اقتصاد کابلA0123W M L263
کیمیا کابلA0113333MEENA263
کیمیا کابلKHADIJA GE263
کیمیا کابلA0114437HADISA FROZAN263
علوم اجتماعی کابلA0112988SAHAR263
ژورنالیزم کابلA0118094263
علوم طبیعی استاد ربانیA0113931SAMYA263
اقتصاد کابلA0110136AHMAD HARES260.75
طب معالجوی خوستA0127178HAKIM260.75
اقتصاد کابلA0122878OMID ULLAH260.75
روان شناسی کابلA0126696MUSHTAQ AHMAD260.75
اقتصاد کابلA0109009WAJIHA260.75
اقتصاد کابلA0120 33MAARWA260.75
A0100290260
اقتصاد کابلA0119060FARZAAN259.25
شرعیات بلخ A0130054SHAHZADA259.25
روان شناسی کابلA0120854AHMAD FARZAD258.5
اقتصاد کابلAAAAAAAAAA258.5
حقوق تخارA0108572AKMAI258.5
اقتصاد کابلA0121452SAFIULLAH KARIMI258.5
اقتصاد کابلA0119658AHMAD ERAJ MASSODI258.5
اقتصاد کابلA0109032KHADIJA258.5
طب معالجوی خوستA0124281SANA KHAN258.5
محیط زیست پولی تخنیکBASHARAT258.5
ادبیات دری کابلA0000687ZAHRA258.5
اقتصاد کابلA0111953MOHMMAD NAZIR256.25
اقتصاد کابلA0117013QAIS AHMAD256.25
اقتصاد کابلA0117243FROZAN256.25
اقتصاد کابلA0130606BAHAR256.25
AHMAD MANSOUR256
اقتصاد کابلA0126236AAA AHMAD254
تعلیم و تربیه استاد ربانیA0108255AHMAD SHEKIB AUB254
جیولوجی کابلA0107951KH EHSAS254
اقتصاد کابلA0274938SAJID251.75
اقتصاد کابلA0130928MAHBOOB 251.75
اقتصاد کابلA0782798ROHULLAH251.75
هارتیکلچر ارزگانA0000123FAYZ251.75
فارمسی کابلA0117473SHAMILA251.75
نرسنگ و قابلگی کابلA0128858SURYA251.75
نرسنگ و قابلگی کابلA0117404SHAZIA251.75
A0100160FARZAD FARA MAZ251
A0100163NAZANIN250
اقتصاد کابلA0125753AHMDH SHAH 249.5
میخانیک کابلA0111378AMIN249.5
تعلیم و تربیه ننگرهارA0133941NAWROZ ALI249.5
اقتصاد کابلA0119612PEROZAAAAAAA249.5
تعلیم و تربیه استاد ربانیSHAHZAD249.5
اقتصاد کبA0119428ABDUL MUNIR249.5
اقتصاد ملی بادغیسA0108227NOORI KHAN249.5
زمین شناسی کابلA0539791SHAISTA249.5
اقتصاد کابلA0446588HUSNIA249.5
اقتصاد کابلA0111677249.25
اقتصاد کابلA0123775ELHAM249.25
A0100185AHMADZAY249
زمین شناسی بامیانA0119566MUHAMMAD FAISAL248.25
اقتصاد کابلA0111056MURTAZA W248.25
هنر های زیبا A0117749SAMI MMM248.25
حقوق پروانA0128007MANSOUR M248.25
اقتصاد کابلA0124442OBAIDULLAH ABDULLAHI248.25
آی تی پولی تخنیکA0123108KHALID248.25
ادبیات دریSHUKRAN248.25
تعلیم و تربیه استاد ربانیARFAN247.25
آی تی کابلA0113655ADIB247.25
اقتصاد کابلA0121475EMRAN247.25
امور مالی و بانکی بادغیسA0108641OBAID QADERI247.25
کیمیا کابلROHINA247.25
کیمیا کابلA0112758NILOUFAR MM247.25
کیمیا کابلQARI247.25
کیمیا کابلA0110872YASAMINN247.25
تربیه معلم پکتیاA0128674MURSAL247.25
اقتصاد کابلA0123430ALI JA N247
زمین شناسی کابلA0134102RHUKRULLAH247
A0100319SHAIB247
A0100292SULIMAN247
A0100853ABCD247
اقتصاد کابلA0126834ABDUL RAFI246
اقتصاد کابلA0110711SHAHAB246
اقتصاد کابلA0122924AB MATIN246
جغرافیه کابلA0124212WALID245
اقتصاد کابلA0108595SAYD HASHIMI245
کمپیوتر انجنیرینگ پولی تخنیکA0016200MUHAMMAD OMAR245
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0119727MOHAMMAD ZAKI245
A0100209ARIA JAN245
اقتصاد کابلA0124235SHAKILLAH245
اقتصاد کابلA0123706NELAB LEDGAR245
اقتصاد کابلA0130215MOHAMMAD HAROO244.75
تعلیم و تربیه استاد ربانیABDULWASI244.75
ادبیات روسیA0123499ALI AMIRI244.75
ادبیات فرانسوی*0111222AHMAAD244.75
اقتصاد کابلA0119819FAYEZ243.75
کمپیوتر ساینس ننگرهارA0119313SHAFIULLAH243.75
اقتصاد البیرونیMASIH QURAISHI243.75
ادبیات دری تخار0127**9AHMMDBASIR243.75
اقتصاد کابلA0110389ABDUL ALIM SSSS243.75
اقتصاد کابلA0111930MILAD HAIDAR243.75
اقتصاد کابلA0111999ABDUL WALID NASEEMI242.75
علوم اجتماعی کابلA0109906SADAF242.75
اقتصاد کابلA0112998FATIMA242.75
ادبیات دری کابلA0122673MUSKA242.75
ادبیات کابلA0134010MARYAM HASHIMI242.75
کمپیوتر ساینس خوستA0117220KHATIRA242.75
اقتصاد کابلA0122418SAFAR SHAHI242.5
اقتصاد کابلA0119014ABDUIIAH242.5
ادبیات روسیA0125109ZABIULLAH242.5
اقتصاد کابلA0341321SHAIEQ N241.5
زمین شناسی کابلAMJAD241.5
کمپیوتر ساینس ننگرهارA0125247WATAN MMGUL241.5
جغرافیه کابلA0120117AIMAL JAN240.5
اقتصاد کابلA1234567IQBAL MANSORY240.5
اقتصاد کابلA0110182MGM240.5
اقتصاد کابلA0125201AMAN240.5
اقتصاد کابلA0147947ADRIS240.5
اقتصاد کندهارA0123269ML BR MRAHIMI240.5
شرعیات بلخA0132883AHMAD HAIRAN240.5
زراعت کابلA0109676MOH AMMAD NAADIM240.5
تربیه معلم نیمروزZAHRAA240.5
کمپیوتر انفورماتیک پولی تخنیکA0111539MASIH AHMAD240.25
کمپیوتر انفورماتیک پولی تخنیکA0128490NASIBULLAH NASIRINOP240.25
اقتصاد کابلA0324567ABC EG240.25
تعلیم وتربیه بغلان0123456ASULTAN AZIZ240.25
تعلیم و تربیه تخارA0124419M BEHZAD240.25
اقتصاد کابلA0119868AHMAD PJR240.25
اقتصاد کنرA0127984AHMAD240.25
اقتصاد کنرA0129548240.25
MASOUMMA240
A0100147TAMKEEN240
A0100140RASHED JAN240
A0100402AMEENULLAH QASMI240
اقتصاد کابلSUMAYYA238.25
اقتصاد کابلA0109952SARAH238.25
فزیک کابلA0116829FRESHTA238.25
اقتصاد کابلA013238
شرعیات لغمانA0132101ISLMMU DIN238
انجنیری فاریابA0125270ABDUL JALIL238
انجنیری فاریابA0107974HASIB SAHAT238
انجنیری فاریابFARID238
اقتصاد کابلA0125293OBAID238
اقتصاد کابلA0013452FAR ID238
فزیک کابلA0117105TAH MI NA236
A0100277MUJTABA236
ادبیات آلمانی A0124511BARAKATULLAH EHSAN235.75
ادبیات چیناییA0108204SAHIL235.75
اقتصاد کابلA0126742AHMAD MODASIR235.75
ادبیات روسیA01 7928AHMA AAA235.75
A010* 24ASMA235
ادبیات فرانسویA0047899OMER234.5
اقتصاد کابلA0109009ABDULLAH234.5
اقتصاد کابلA0131296AHMAD BILAL234.5
فزیک کابلSARIA233.75
فزیک کابلA0110918MALILA M233.75
فزیک کابلA0123039BASERA233.75
فزیک کابلA0122487YUSRA233.75
هنر های زیبا A0416649SADAM AHMADI233.5
اقتصاد کابلA0116760QUMARS DP233.5
اقتصاد کابلA0123384FARID AHMAD233.5
A0100155GULALAM233
A0100 92AJMAL M233
انجنیری فاریابA0123200NASIR M232.25
اقتصاد کابلA0113172NAWWWEED JANN231.5
فزیک کابلA0124649SANM231.5
فزیک کابلA0134171SAHAR231.5
فزیک کابلA0117381NAJMA231.5
اقتصاد بدخشانA0110113MUSAWER231.25
اقتصاد بدخشانA0111125AMO231.25
علوم طبیعی کابلA0111493HAMED MMIQBAL231.25
اقتصاد کابلA0127271BAHAR231.25
A0100304M ANAM KAKAR231
FARIBA230
A0100253SAHAR230
ادبیات دری استاد ربانیA0118577HUSNIA229.25
فلسفه و جامعه شناسیA0118784C T V229
اقتصاد کابلA0129479MUSHTAQ229
ادبیات دری استاد ربانیA0126075SAKEENA227
ادبیات دری استاد ربانیA0112200SAMERA227
ادبیات دری استاد ربانیA0113080NAZANIN227
ادبیات دری استاد ربانیA0120154SODABA RASHED227
ادبیات دری استاد ربانیA0134286HOSIA227
ادبیات دری استاد ربانیA0116668AREZO227
A0100278FAROOQ227
محیط زیست کابلA0109239ZABI226.75
محیط زیست کابلA0102135SHADAB226.75
میخانیک کابلA0123001MOZAML226.75
اقتصاد کابلA0122050SULIMAN226.75
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0100161NEIMA224.75
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0120095MARHABA224.75
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0124465SHAKILA224.75
زراعت پروانA0237111MUSA RAHIM224.5
ادبیات ترکیA0112528HAROON224.5
FERESHTA224
A0100135MUSTAFA224
A0100138KEFAYAT224
SHAH MAT224
A0001340OMID224
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0116000NILOOFAR222.5
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0115311H0MA222.5
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0111222SHARIFA222.5
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0128697ANOSHA222.5
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0128099FATIMA222.5
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0116645PAIMANA222.5
جیولوجی و معادن پولی تخنیکMARYAM SEDDIQI222.5
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0123016KAMILA222.5
کمپیوتر ساینس ننگرهار0156HASIB AZIZI222.25
فلسفه و جامعه شناسیA0118485LAIQDAD222.25
اقتصاد کابلA0118797SABER M222.25
اقتصاد کابلA011*024MOHAMMAD ELYAS222.25
محیط زیست کابلA0124603ZAID S222.25
اقتصاد فاریابA0161712AHMAD A C B222.25
A0100146ASRA222
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0133090SHARBANO220.25
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0117151HOSEIY220.25
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0132814SHEEBA220.25
جیولوجی و معادن پولی تخنیکA0011111FATANA ZAHRA220.25
اقتصاد کابل01024359OMER220
زراعت غزنیA0784722AHMADULLAH220
اقتصاد کابلA0130514MOHMMAD ADRIS NA220
اقتصاد کابلA0127846SAYED A SHAHIR219.25
تعلیم و تربیه جوزجانA0123338AMIR KHAN218.75
ریاضی دایکندیA0118830IHSAN HAMRAZ218.75
تعلیم و تربیه هلمندA0100211MATIULLAHH218.75
امور مالی و بانکی بادغیسA0116691FRUTAN218
A0100280MARYAM218
A0100254PARIS ALNAZ218
تکنالوجی کیمیاوی پولی تخنیکA0119911FATEMA218
تکنالوجی کیمیاوی پولی تخنیکA0129433BHAR218
تکنالوجی کیمیاوی پولی تخنیکA0112345HQRY H218
تکنالوجی کیمیاوی پولی تخنیکA01149*6ZUHAL218
زراعت کندزASIL217.75
علوم اجتماعی جوزجانA3021235MOMEN217.75
A0100164NELOFARJAN217
HERA217
اقتصاد کابلA1236864ZEKRIA215.75
تکنالوجی کیمیاوی پولی تخنیکA0126052AREZP215.75
تکنالوجی کیمیاوی پولی تخنیکA0216299LAILA BARIN215.75
اقتصاد کابلA0123913OBAIDULLAH215.5
اقتصاد A0116484HASIBULLAH215.5
شرعیات بامیانA7788999ANAIATULLAH215.5
A0100387AROZE215
A0100383FARZAD215
A0100206SEDIQ215
A0100194ABCD215
ZAHRA214
A0100211FARIHA214
A0100121PARINAZ212
اقتصاد کابلA02311SHAHRYAR211
اقتصاد کابلA0113448ABDUL QADIR211
اقتصاد کابلA0123496MOHAMM YASEEN211
اقتصاد کابلA0124800MOZAMMIL211
A0100167HUSNAJA N211
A0100220ZULAL211
SANA210
A0102082ZUHI209
ادبیات دری استاد ربانیA0161312ALINA209
ادبیات دری استاد ربانیA0117128SHARIFA209
ادبیات دری استاد ربانیA0128766WAZHMA209
ادبیات دری استاد ربانیA0120044FOLO ANS209
اقتصاد کابلA0121429WAZHMA209
ادبیات دری استاد ربانیA0124028MURSAI209
اقتصاد کابلA0111033A KH ZAMAN NA*BAAB*208.75
A0100162SAMIMA ULFAT207
کمپیوتر ساینس خوستA0130307MARYAM206.75
کمپیوتر ساینس خوستA0133067NASRIN206.75
زراعت وردگ11 7688NAIB206.5
شرعیات پنجشیرA0124359RAHMAT ULLAH206.5
ساینس ننگرهارA0120762NOOR ALI SAFARALI206.5
تعلیم و تربیه غورA0128030ALI206.5
اقتصاد کابلA0118715MUSTAFA SAFI206.5
زراعت بادغیسA0130836AA206.5
اقتصاد کابلA0122625MUSTAFADM206.5
زراعت بادغیسA0133021ALI206.5
زراعت بادغیسA0113586MUSTAFA206.5
A0100105YASAMIN206
A0*00183SAMIM ZADA206
کمپیوتر ساینس ننگرهارA0129456NAZREEA204.5
کمپیوتر ساینس ننگرهارA0131319LATIFA204.5
زراعت سمنگانA0012068ELIAS204.25
زراعت سمنگانA0126857MEH Y AR204.25
تعلیم و تربیه سرپلA0115656HB204.25
تعلیم و تربیه سرپلABDUL AZIM204.25
A0100281ZOHRA204
A01*0186AHMAD204
MMHHAAM204
کمپیوتر ساینس ننگرهارA0123547SADAF202.25
اقتصاد کابلA0120348SAKENA202.25
کمپیوتر ساینس ننگرهارA0120237MARYAM202.25
اقتصاد کابلA0121544FARHADUFC 202
تعلیم و تربیه پکتیکاA0125236OZAIR AHMAD202
تعلیم وتربیه بغلانA0118186QUDRAT ULLAH202
A0100128AMINA202
A0100335AHMADFAYAZ202
A0100426ELYAS201
اقتصاد کابلSHARIF200.75
تعلیمات اسلامی پنجشیرA0120969AZIZ200.75
تعلیم و تربیه بغلانSIAM F EDAI200.5
تعلیم و تربیه ارزگانSIAM F EDAI200.5
تعلیم و تربیه ارزگانA0102030AAA ZZZ200.5
تعلیمات اسلامی پنجشیرA0114368ZEKRULLAH 200.5
تعلیم و تربیه ارزگانA0119796SAMAD200.25
اقتصاد کابلA0132469AHMAD200.25
شرعیات پنجشیرA0112183SARIJ200.25
اقتصاد کابلA0132469AHMAD200.25
اقتصاد کابلA0132540AMIR200.25
زراعت هلمندA1023456MUSTAFA200.25
A0100289FARUKH200
A0100251NILOFAR200
ساینس ننگرهارA0131733FIROZA200
ساینس ننگرهارA0123669NAZILA200
ساینس ننگرهارA0108822SHAKILA200
ساینس ننگرهارA012 136GHAZALA200
A0100224SHAMAIL199
MASOUD199
اقتصاد کابلA0123456AHMAD198.5
ساینس ننگرهارA0115587ALINA197.75
ساینس ننگرهارA0123177MALALAI197.75
ساینس ننگرهار0124925197.75
ساینس ننگرهارA01 8802SARA197.75
ساینس ننگرهارSAYEDA197.75
ساینس ننگرهارA0123154ASITA197.75
اقتصاد کابلA0112735SANA197.75
اقتصاد کابلA0123456AHMAD197.5
زراعت سمنگانA0002435NAWEED196.25
زراعت سمنگان02133WASAY196.25
اقتصاد کابلA0054321AHMM DHARIS SADIQ196.25
تعلیم و تربیه پروانLKYLKY KHAN196.25
اقتصاد کابلAHMAD196.25
A0100397SHKOFA196
LINA196
0100106HIDAYAT196
MASOUD AHMADE196
A0100210SAMEERA195
اقتصاد کابلA0108112MURAD194
تعلیم و تربیه پنجشیرA0130491SAMIM194
A0100112ZAHRA194
علوم اجتماعی هراتABREEN193.25
علوم اجتماعی هرات0128857MAHERA193.25
زراعت دایکندیA0116185OMAR193
ساینس ننگرهار0123456AB J R193
ZYNIB192
A0100238FARHAD192
اقتصاد کابلA0112436AAMMUU191.75
محیط زیست کابلA0120486RAMIN191.75
اقتصاد کابلA0111747HASIB ULLAH KHAIRKHWA191.75
ژورنالیزم بغلانA0109347ALTAF191.75
علوم اجتماعی هراتA0129502HUSNA191
علوم اجتماعی هراتA0128420ZAHRA191
علوم اجتماعی هراتHAWA191
زراعت وردگA0123456AMAD JAWAD ZY CD190.75
زراعت پکتیکاAAA1113NOORULLAH190.75
تعلیم و تربیه غورA0121268AQIL ALI190.75
تعلیم و تربیه سرپلA0130813AZIZULLAH190.75
A0100315GULSOM M190
اقتصاد کابلA0112298SAYED ADIB189.5
A0100373SAHAR189
A0100188BELAL189
A0100386SAMIALLAH189
20007SEFAT189
A0100191MASSOUD189
اقتصاد کابلAA728BEHESHTA188.75
تعلیم و تربیه هراتA0130353SHAISTA SPEHER188.75
تعلیم و تربیه هراتA0123844RAZMA188.75
تعلیم و تربیه هراتA0132239MARWA188.75
تعلیم و تربیه هراتA0123465TAMANA188.75
تعلیم و تربیه هراتA0 33435SAHAR188.75
هنرهای زیبا11223344BOXER TYT187.25
اقتصاد کابلA0109446NEMAT ULLAH187.25
تعلیم و تربیه غورA0213772MOHAMMAD BAHIS187.25
تعلیم و تربیه هراتA09962NARGISS186.5
تعلیم و تربیه هراتA0115334SHAHENA186.5
تعلیم و تربیه هراتA0124741FROZAN S186.5
زراعت پنجشیرA0000000MOQIM JANAKM185
A0100369GHAZAL185
A0100396ROHULLAH185
تعلیم و تربیه هراتA0129801TAMANA184.25
تعلیم و تربیه هراتA0118554BHISHTA184.25
تعلیم و تربیه هراتA0115771ATIFA184.25
تعلیم و تربیه هراتA0132400HEIIA184.25
FAIEZAH M183
AHMADD183
زراعت بغلانA0126856HARY182.75
زراعت بدخشانA5432134FRIDOON182.75
اقتصاد کابل01271974FARIDA182
ZUHRAH181
زراعت بدخشانA0018835KH MILAD180.5
اقتصاد کابلSHAHAB180.5
FATANA180
A0100134AYESHA180
A0100328TEBASUM180
اقتصاد کابلA0121705SAHAR179.75
کیمیا کندهارA2357612ANIS179.75
کیمیا کندهارA2741279SHABNA A179.75
زراعت دایکندیA0123247ABDULLAHJAN 178.25
اقتصاد کابلA0121024AHMAD178.25
A0100356SODABA178
A0100228ARAZO JAN178
16001046ABDULMOQTADER178
کیمیا کندهارMANIZHA177.5
کیمیا کندهارA0117335RUBABA177.5
کیمیا کندهار*00**177.5
اقتصاد کابلA0118209FERDOWS176
کیمیا زابلA0109170RAHMAT M176
بیولوژی زابلA0111976EHSAN ULLAHAQ176
اقتصاد کابلA0123792SULIMAN176
HALIM176
کیمیا کندهارA0123085SAHAR175.25
کیمیا کندهارA0118761TAMANA175.25
A0100229SADI174
A0100394NASER174
فزیک سرپلA0121015ABDUI HADI173.75
اقتصاد کابلA0124350AHMAD AA173.75
فزیک کندهارMB M HAMEDI173
فزیک کندهارA0129180MARYAM173
ریاضی نیمروزA0116166HK171.5
ریاصی نیمروزA0111884SALIM171.5
ریاضی زابلA0108681ABULLAH AHAD171.5
A0100113RAZIA171
171
فزیک کندهار853 A AVIDA170.75
اگرانومی دایکندیA0117772FARID169.25
اگرانومی دایکندیA0197321MASSIH AHMAD169.25
اقتصاد کابل07350215ZAHIR169.25
BASEERA169
A0100252HSNA169
فزیک کندهارA0115035MOMINA168.5
فزیک کندهارA0126673BENAFSHA168.5
فزیک کندهارA0133665ARZO168.5
A0100256ZAINAB167
A2000019ABDUL AHAD167
FARZAM167
SAIFUDIN167
فزیک کندهار1114444ALMHASA166.25
فزیک کندهارA0123568KHATIRA166.25
A0100428SANA165
اگرانومی دایکندیA0101215BASIR AHMAD164.75
اگرانومی دایکندیA01 5*56*B *164.75
فزیک کندهارA0011432MOHADSA164
فزیک کندهارA0115104JAN TAB164
فزیک کندهارA0133389FEROZA164
فزیک کندهارA0126735SAHAR161.75
فزیک کندهارA0118117MUZHDA161.75
اگرانومی دایکندیA0108342NOORUDDIN160.25
اقتصاد کابلHAMID REZA160.25
A0100225SHARIF160
فزیک کندهارA0132239FATANA159.5
اقتصاد کابلA2113542AHMAD QAIS158
A0100398HAMID158
HAMID158
A0300202KE *T156
اگرانومی دایکندیA0101520MOBARIZ155.75
اقتصاد کابلA0130169FBRDIN155.75
فزیک کندهارA0110481MAREM155
اگرانومی دایکندیA0111424ALI153.5
A0100393AHMAD153
فزیک کندهارA0117427AZIZA152.75
فزیک کندهارMARYANE152.75
اقتصاد کابلA0131410BOIALAL151.25
اقتصاد کابلA1296743AHMAD ZUBAIR149
زراعت وردگA0109600SETAY SH148.25
زراعت وردگA0111838SAMEER148.25
زراعت وردگA0111562MEENA146
زراعت وردگFATIMA146
زراعت وردگ0314SHABANA146
زراعت وردگA0115127BEBEJAN143.75
A0100719AHMAD FAYEZ143
جامعه شناسی پروانA0116691ZARMINAGULL*OR GULLZM142.25
تعلیم و تربیه زابلA0131020SOHAILA141.5
تعلیم و تربیه زابلHADISA SALISHA141.5
A0100266DADULLAH138
جامعه شناسی پروانYAMA137.75
تعلیم و تربیه زابلSAH*R AHMADZAKI137
A0002007MIRZAD137
MUHMMADASLAN135
تعلیم و تربیه نیمروزA0134309SHAZIA134.75
A0100301YOUSUF134
2222HAM UON130
20170011AHMADFAWAD128
A0100117HAGATKKAN128
مطبوعات پروانA0120486AHMAD FARDIN126.5
TAMANA126
A*100395HALEEM125
00002424KARIM ULLAH125
A0100327AYESHAABDUISAMAD124
A0100345HOSHMAND123
تعلیم و تربیه نیمروزA011162SHA*AM121.25
تعلیم و تربیه نیمروزA0378925MR YAM121.25
مطبوعات پروانASUDULLAH119.75
تعلیم و تربیه نیمروز0129779SADAF119
00000050TAIB119
A0100323CHAHMAQSOD119
57683213HAMID116
NAWAB116
آموزش کمپیوتر سمنگانNAWIDBCEG HJLNONLPQR ACE115.25
2525EMAM PJR114
A0100354AHSAN103
A0100144ALVENA84
TRAMP JOSHBOSH OBAMA40

مطالب مشابه