امتحانات کانکور آزمایشی آنلاین (از راه دور) شامل سوالاتی اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس در امتحانات حضوری شامل بوده اند. این امتحان کانکور آزمایشی شامل سوالات مختلف از کتابهای صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم است. برای امتحان 2 ساعت و 40 دقیقه وقت تعیین شده است. درصورتیکه سوالات را سریعتر جواب دهید میتوانید قبل از وقت تعیین شده امتحان را تمام کنید. برای سپری کردن امتحان باید انترنت تان فعال باشد و در اخیر نتیجه امتحان برای تان ارایه خواهد شد.

مطالب مشابه

فهرست