اگر [math]3\sin x – 4\cos y = A[/math] باشد، قیمت [math]\max \left( A \right)[/math] را دریابید؟

حل سوال:

برای اینکه Max A ویا قیمت اعظمی A را در رابطه A=3sinx-4cosy دریابیم باید قیمت اعظمی 3sinx و قیمت اعظمی 4cosy- را دریافته و آنها را باهم جمع کنیم. ساحه تحول ساین از 1- الی 1+ میباشد و در این ساحه تحول قیمت اصغری 3sinx مساوی به 3- و قیمت اعظمی آن مساوی به 3+ میشود. ساحه تحول کوساین نیز 1- الی 1+ میباشد که در این ساحه تحول قیمت اصغری 4cosy- مساوی به 4- و قیمت اعظمی آن 4+ میشود. بناءً قیمت اعظمی 3sinx-4cosy مساوی به 7 میباشد.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست