اگر [math]a – b = 7[/math] و [math]a + c = 14[/math] باشند، قیمت [math]{a^2} – bc – ab + ac[/math] را دریابید؟

حل سوال:

برای محاسبه  [math]{a^2} – bc – ab + ac[/math] در ابتدا آنرا تجزیه میکنیم تا به  [math]a – b[/math] و  [math]a + c[/math] تبدیل شود و بعداً قیمت های آنها را وضع میکنیم. افاده فوق به طریقه گروپ بندی تجزیه میشود و برای آسانی تجزیه بهتر است تا اول آنرا مرتب بسازید. در اینجا من آنرا به اساس حروف a,b,c مرتب میسازم و بعداً آنرا تجزیه میکنم.

[math]\begin{array}{l} {a^2} – bc – ab + ac\\ \\ \to {a^2} – ab + ac – bc\\ \\ \to a\left( {a – b} \right) + c\left( {a – b} \right)\\ \\ \to \left( {a – b} \right)\left( {a + c} \right)\\ \\ \to \left( 7 \right)\left( {14} \right) = 98 \end{array}[/math]

طریقه دوم حل سوال طوری است که روابط  [math]\left\{ \begin{array}{l} a – b = 7\\ a + c = 14 \end{array} \right.[/math] را طرف به طرف ضرب کنید و قیمت  [math]{a^2} – bc – ab + ac[/math] دریافت میشود.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست