امتحان کانکور آزمایشی دوم صنف دوازدهم ۲۴-۱-۹۷

امتحان کانکور آزمایشی ذیل شامل سوالات امتحان کانکور اند که در مرکز آموزش علوم ساینسی انیس از دانش آموزان به طور حضوری اخذ شده اند. این امتحانات را برای دانش آموزان سراسر کشور آماده ساخته ایم و همه دانش آموزان میتوانند در امتحانات آنلاین انیس اشتراک کنند.

مطالب مشابه

فهرست