قیمت x را در معادله [math]\frac{4}{x} = – 2[/math] دریابید؟

اگر [math]\frac{4}{x} = – 2[/math] طرفین وسطین شود [math] – 2x = 4[/math] حاصل میشود. اگر اطراف معادله بر [math] – 2[/math] تقسیم شود [math]x = – 2[/math] حاصل میشود.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست