اگر [math]2{x^2} + 2{y^2} + 4xy - 32 = 0[/math] باشد، [math]\left| {x + y} \right|[/math] را محاسبه کنید؟

این نوشته 3 دیدگاه دارد

  1. 2x2+2y2+4xy32=02x2+y2+2xy=322x+y2=32/÷2x+y2=16/x+y2=16x+y=4
  2. برادر محترم شماره سوال را وقت اپلود کردن هم بنوسید بخاطریکه در بخش جستجو وقتی شماره سوال نباشه جستجو نمی کنه و سوال ها تکرار اپلود میشن
  3. درست است خواهر جان بار دیگر انشاالله و تشکر از شما هم استاد محترمم.

پاسخ دهید