اگر [math]f’\left( x \right) = 4{x^3} + 6{x^2} + 4[/math] و [math]f\left( 1 \right) = 2[/math] باشد، قیمت [math]f\left( 2 \right)[/math] را دریابید؟

حل سوال:

در ابتدا از [math]f’\left( x \right)[/math] انتگرال بگیرید تا تابع [math]f\left( x \right)[/math] دریافت شود. اگر از [math]f’\left( x \right)[/math] انتگرال گرفته شود [math]f\left( x \right) = {x^4} + 2{x^3} + 4x + C[/math] حاصل میشود. حالا از [math]f\left( 1 \right) = 12[/math] استفاده کرده و قیمت C را دریابید.

fx=x4+2x3+4x+Cf1=12C=?Solution:f1=14+213+41+Cf1=1+2+4+Cf1=7+C12=7+CC=712C=5

اگر قیمت C در تابع وضع شود [math]f\left( x \right) = {x^4} + 2{x^3} + 4x + 5[/math] حاصل میشود. در این مرحله میتوانیم قیمت [math]f\left( 2 \right)[/math] را دریابیم.

fx=x4+2x3+4x+5f2=24+223+42+5f2=16+16+8+5f2=45

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست