اگر [math]\left\{ \begin{array}{l} 3x + 2y = – 1\\ 5x + \left( {3 – a} \right)y = 5 \end{array} \right.[/math] باشد، قیمت a را دریابید؟

زمانیکه سیستم معادلات حل نداشته باشد [math]\frac{{{a_1}}}{{{a_2}}} = \frac{{{b_1}}}{{{b_2}}} \ne \frac{{{c_1}}}{{{c_2}}}[/math] میباشد. اگر قیمت های a,b,c وضع شوند [math]\frac{3}{5} = \frac{2}{{3 – a}} \ne \frac{{ – 1}}{5}[/math] حاصل میشود. برای دریافت قیمت a معادله [math]\frac{3}{5} = \frac{2}{{3 – a}}[/math] را حل کنید و به [math] \ne \frac{{ – 1}}{5}[/math] ضرورت وجود ندارد.

35=23a33a=5293a=103a=1093a=1/÷3a=13

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست