ارتفاع یک مثلث متساوی الساقین مساوی به 6 واحد است، طول قاعده آن چند واحد باشد تا مساحت آن 9 واحد مربع شود؟

بین مساحت (S)، ارتفاع (h) و قاعده مثلث (a) رابطه [math]S = \frac{{a \times h}}{2}[/math] وجود دارد. مساحت داده شده است قیمت آنرا بجای S وضع کنید. ارتفاع داده شده است و قیمت آنرا بجای h وضع کنید. معادله را برای a حل کنید.

S=9h=6a=?Solution:S=a×h29=a×62a×6=186a=18/÷6a=3

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست