اگر فرق بین دو عدد 3 و مجموع آنها 37 باشد، یکی از اعداد کدام عدد 14، 15، 16 ویا 17 خواهد بود و همچنان عددی را بدست آورید که مربع آن به اندازه 6 از خود عدد بزرگتر باشد؟

در سوال اول فرض کنید که اعداد x و y باشند. فرق اعداد 3 است بناءً میتوانیم معادله [math]x – y = 3[/math] را بنویسیم. مجموع اعداد 37 است و میتوانیم معادله [math]x + y = 37[/math] را بنویسیم. حالا سیستم معادلات [math]\left\{ \begin{array}{l} x – y = 3\\ x + y = 37 \end{array} \right.[/math] را حل کنید تا اعداد دریافت شوند. حل سیستم مشکل نیست و خود تان آنرا حل کنید.

در سوال دوم گفته شده است که مربع عدد 6 واحد از خود عدد بزرگتر است، بناءً میتوانیم معادله [math]{x^2} = x + 6[/math] را بنویسیم. حالا معادله را به شکل ستندرد تبدیل کنید که [math]{x^2} – x – 6 = 0[/math] حاصل میشود. معادله را حل کنید تا اعدادیکه خواسته شده اند، دریافت شوند.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست