محمود 100 افغانی داشت و 6 عدد کتابچه خرید. هرگاه 25 افغانی هنوز باقی مانده باشد، معلوم کنید که او هر کتابچه را چند افغانی خریده است؟

فرض کنید که قیمت یک کتابچه x باشد. 6 کتابچه را خریده است، 25 افغانی باقیمانده است و پول اولی او 100 افغانی بوده است. نظر به معلومات داده شده اگر قیمت 6 کتابچه جمع شود 100 حاصل نمیشود بخاطریکه 25 افغانی اضافه باقی مانده است اما اگر با قیمت 6 کتابچه 25 افغانی باقیمانده را جمع کنیم 100 حاصل میشود. درنتیجه گفته میتوانیم که معادله ای [math]6x + 25 = 100[/math] حاصل میشود. معادله را حل کنید و x را محاسبه کنید. زمانیکه x محاسبه شود [math]x = 12.5[/math] حاصل میشود بناءً قیمت یک کتابچه 12.5 افغانی میباشد.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست