اگر یکی از جذور معادله [math]13{x^2} – mx + 169 = 0[/math] عدد 13 باشد، جذر دوم آن را دریابید؟

یکی از جذرهای معادله x=13 داده شده است. در معادله x=13 را وضع کنید و m را محاسبه کنید. بعداً قیمت m را دوباره در معادله وضع کنید تا معادله درجه دوم تنها برای x حاصل شود و m نداشته باشد. معادله را حل کنید تا جذر دوم دریافت شود.

13x2mx+169=013132m13+169=013169m13+169=0219713m+169=0236613m=013m=2366/÷13m=182

13x2mx+169=013x2182x+169=0/÷13x214x+13=0x1=13x2=1

زمانیکه معادله حل شود جذور معادله 13 و 1 حاصل میشوند، بناءً جذر دوم معادله باید 1 باشد. برای آسانی محاسبه در ابتدا اطراف معادله را بر 13 تقسیم کرده ایم تا اعداد کوچکتر شوند و محاسبه آسانتر شود. حل معادله را برای شما گذاشتیم و فکر کنم که مشکل نخواهد بود تا آنرا حل کنید.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست