سوال امتحان تجزیه و مطابقت ها

سوال امتحان تجزیه و مطابقت ها

این نوشته 6 دیدگاه دارد

 1. برای تعیین درجه این پولینوم باید در ابتدا آنرا ساده سازید. بعداً درجه آنرا تعیین کنید.

  x+12x12=x2+2x+1x22x+1=x2+2x+1x2+2x1=4x

  طوریکه دیده میشود 4x حاصل شده است که درجه آن 1 میباشد.

 2. سلام استاد محترم امتحان چی وقت است در فیس بوک ۱۰ تا ۲۵ سرطان میګه واقیعت دارد تشکر
  1. بلی. در همین محدوده زمانی اخذ میشود.
 3. در وقت محدود کدام برنامه بنظر شما بهتر است استاد محترم تشکر
  1. مضامین غیرساینسی را تکرار کنید.

پاسخ دهید