کسر [math]\frac{{6! + 7! + 8!}}{{64\left( {4! + 5!} \right)}}[/math] را ساده سازید؟

6!+7!+8!644!+5!=6×5×4!+7×6×5×4!+8×7×6×5×4!644!+5×4!=4!6×5+7×6×5+8×7×6×564×4!1+5=6×5+7×6×5+8×7×6×564×1+5=30+210+168064×6=1920384=5

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست