افاده [math]\left( {a – 4} \right)\left( {b – a} \right)\left( {b – 3} \right) + 4\left( {3 – b} \right)\left( {a – b} \right)[/math] را تجزیه کنید؟

برای تجزیه افاده فوق باید از فکتور مشترک استفاده شود اما در ابتدا باید ترتیب حدود را یکسان بسازیم. در یک بخش افاده دیده میشود که b-a و در بخش دیگر آن a-b است. در ابتدا باید ترتیب تمام آنها را یکسان بسازیم و بعداً از فکتور مشترک استفاده میکنیم.


a4bab3+43bab=a4a+bb3+4b+3ab=a4abb34b3ab=abb3a44=abb3a+44=abb3a=aabb3=aabb+3=aab3b

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست