کسر [math]\left( {\frac{{x + 1}}{{x – 1}} – \frac{{x – 1}}{{x + 1}}} \right)\left( {x – \frac{1}{x}} \right)[/math] را ساده سازید؟

x+1x1x1x+1x1x=x+1x+1x1x1x1x+1x1x=x2+x+x+1x2xx+1x1x+1x1x=x2+x+x+1x2+x+x1x1x+1x1x=4xx1x+1x21x=4xx1x+1x1x+1x=4xx=4

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست