نتایج امتحان کانکور آزمایشی سوم صنف یازدهم ۳-۱-۹۷

نتایج امتحانات ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶

نتایج قابلیت جستجو را دارد و با وارد کردن نام ویا آی دی، میتوانید نتیجه را مشاهده کنید. درصورتیکه از موبایل استفاده میکنید، شاید نام مکمل در جستجو دریافت نشود. در چنین حالت دو ویا سه حرف اول نام را بنویسید. درصورتیکه در جستجو نتیجه دریافت نشد در قسمت پایین جدول از لینک های قبلی و بعدی استفاده کنید.

IDنامنمرهنتیجه
A0111148AHMAD JAWAD360طب معالجوی کابل
A0119106MUSHTAQ HUSSAIN357.75طب معالجوی کابل
A0111234MATY NIAZMAND P355.5طب معالجوی کابل
A0114828MUHAMMAD DAWOOD353.25طب معالجوی کابل
A0132124ABDOULM GHAFAR RAHIMI351طب معالجوی کابل
A0130675SAYED BASET351انجنیری کابل
A0109377FERDAUS346.5طب معالجوی کابل
A0100349EMRAN344.25طب معالجوی
A0110550YASAMINS342طب معالجوی کابل
A0129203AHMAD MOZAMEL339.75طب معالجوی کابل
A0134056MANSOOR339.75حقوق کابل
A0112804HUSNA HEDA339.75طب معالجوی کابل
A0100302ANOOSHA339.75ستوماتولوژی
A0124810SAYED BAREZ337.5انجنیری کابل
A0120072PATONI337.5طب معالجوی کابل
A0112160HASIBA337.5طب معالجوی کابل
A0100203SHUKRULLAH335.25طب معالجوی
A0124017HIKMATULLAH M333ادبیات دری کابل
SEKANDARY333طب معالجوی کابل
A0108020NADIM HAKIMI333ساختمانی پولی تخنیک
A0110067ABED SADAT333انجنیری کابل
A0100133FARDEEN333طب معالجوی
A0126006MUKHTAR HUSSAIN330.75انجنیری کابل
A0122901KARIM ULLH328.5طب نظامی
0120992AEMAL328.5کمپیوتر ساینس کابل
A0126443AHMAD MORSID328.5طب معالجوی کابل
A0115679SAYED RAMIN328.5طب ننگرهار
A0112896FEROZA GHAFARI328.5طب معالجوی کابل
A0122809MIHRONNISA328.5طب معالجوی کابل
A0100131FRAHNAZ328.5طب معالجوی
A0118071NEMAT ULLAH326.25طب معالجوی کابل
A0126742AHMAD MUDASER326.25انجنیری کابل
A0123292AHMAD FARHAD326.25طب معالجوی کابل
A0120164AREZO326.25طب معالجوی کابل
A0123844RAZMA 326.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0120026BASIRA326.25طب معالجوی کابل
A0111608AHMAD FAWAD324ستوماتولوژی کابل
A0116*53ZIAMAL324طب معالجوی کابل
A0120624ARIFA324طب معالجوی کابل
A0117358MASOMA324طب معالجوی کابل
A0100392SHABNAM324طب نظامی
A0128389ATTAULLAH321.75طب معالجوی کابل
A0110987JHANZEEB SAFI321.75مهندسی کابل
A0127708FOWZIA321.75ستوماتولوژی کابل
A0115426ANBARIN321.75ستوماتولوژی کابل
A0113471HUSNA JAN321.75ستوماتولوژی کابل
A0100247RIHANA321.75اقتصاد کابل
A0100321SABZAGUL321.75
A0121069ERSHADAHMADI319.5طب البیرونی
A0109561BAHIN 319.5ستوماتولوژی کابل
A0110251HABIB URAMAN319.5انجنیری کابل
A0120785ABDUL RAHIM319.5طب بلخ
A0100314SAHAR319.5
A0120900AHMAD MUBASHER317.25اقتصاد کابل
A0108043EDRIS AHMAD317.25اقتصاد کابل
A0114138SULTAN RASULLI317.25انجنیری کابل
A0108710NADEEM317.25انجنیری کابل
A0108986BASERA317.25ستوماتولوژی کابل
A0100204BUSHRA317.25ستوماتولوژی
A0113149BARYALAI315انجنیری کابل
A0133895FAISAL315اقتصاد کابل
A0112712YAMA AT315هنر های زیبا
A0121820AHMAD SHAFI315طب بلخ
A0124120MAWLODA315ستوماتولوژی کابل
A0112252SAMIMA315ستوماتولوژی کابل
A0116576RASHID312.75انجنیری کابل
A0120210SHAH AWRANG ZIB312.75ستوماتولوژی کابل
A0123614SULTAN VALY312.75طب معالجوی ننگرهار
A0115794MUSHTAQ312.75انجنیری کابل
A0115288SAWDA312.75فارمسی کابل
A0112160FATIMA312.75اقتصاد کابل
A0108917HUSNA312.75اقتصاد کابل
A0117634UZMA312.75انجنیری کابل
A0123246MIR AHMADULLAH310.5کمپیوتر ساینس کابل
A0110343M KHALID310.5طب بلخ
A0117082SHAKIBA310.5حقوق و علوم سیاسی کابل
A0100267MOHAMMD SOHRAB SIRAT310.5انجینری سیول
A0125845NADIM308.25طب نظامی
A0110228DADALI308.25انجنیری کابل
A0117818MAHDI AZIMI308.25طب البیرونی
A0123867SAJIDA MALIK308.25انجنیری کابل
A0100115ANOOSH YORESH308.25انجینری سیول
A0108779MOHAMMAD MESHAQ AFG306انجنیری کابل
A0133297RAHIM ULLAH306انجنیری کابل
A0112275BASARA306اقتصاد کابل
A0117542JAHAN303.75انجنیری کابل
A0124626HAMED IQBAL303.75طب نظامی
A0120647ZAMEERA303.75اقتصاد کابل
A0120647ZAMEERA303.75اقتصاد کابل
A01432 7SAJIDA303.75حقوق و علوم سیاسی کابل
A2587123MOROWAT303.75علوم متمم صحی "انستیزی"
A0123982M TAMIM301.5طب نظامی
A0114621OMA301.5طب نظامی
A0115817NARGIS301.5فارمسی کابل
A0109285DEWA301.5طب هرات
A0100116AMIRUDDIN301.5انجینری مهندسی
A0125316GUL AHMAD AMIRI299.25انجنیری کابل
A0111516ABDUL FAHIM299.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0133527NAJMAN299.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0110205AHMAD MOHIT ARASH299.25نرسنگ کابل
A0110182MUREED WGHOWS MASOOMI299.25اقتصاد کابل
A0110159ABO MASOOMI299.25انجنیری کابل
A0115449SAYEEDA299.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0119934HUSNIA299.25کمپیوتر ساینس کابل
A0124532LAILI BAHAR299.25طب معالجوی البیرونی
A0113057FARIHA299.25طب معالجوی البیرونی
A0113816FARKHNDA299.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0124281SADIA299.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0113080FOROUHAR299.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0113011AMENA299.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0100104SHAFI299.25
A0121567ABDULLAH297انجنیری کابل
OSMAN297اقتصاد کابل
A0118945SHOAIB HA297اقتصاد کابل
A0125546M MARUF297اقتصاد کابل
A0112942NAWIDA ALI297اقتصاد کابل
A0012405KHADIJA297اقتصاد کابل
A0108411SHARIF AHMADY294.75حقوق و علوم سیاسی کابل
A0107882ALIM MM M M294.75انجنیری کابل
A0113540HEKMAT RAHMAN294.75طب نظامی
A0120877W SUBHANI292.5مهندسی کابل
A0126926TAIEB292.5طب نظامی
A0116530NAJEEBULLAH292.5انجنیری کابل
A0109952SARAH292.5اقتصاد کابل
A0110872YASAMINN292.5حقوق و علوم سیاسی کابل
A0110320MADIHA JAN292.5حقوق و علوم سیاسی کابل
A0100171NILOFAR292.5حقوق کابل
A0100373SARA292.5اقتصاد کابل
A0100142MUSKAN292.5مهندسی پولتخنیک
A0100214MATIALLH292.5انجینری مهندسی
AAAAAAAAFAISAL290.25انجنیری کابل
A0108963YOUNAS290.25طب نظامی
A0109469AH OMID HAZRATI290.25فارمسی کابل
A0114230ABDULBASIT SHARI290.25طب ننگرهار
A0121245ROHULLAH290.25اقتصاد کابل
A013*399FARHAD290.25کمپیوتر ساینس کابل
A0125799MH ARFAN290.25فارمسی کابل
A0757034SOLAIMAN KAZIMI290.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0120601SAKINA290.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0110573ASMA290.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0130698SAMERA290.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0109722FAKHIRA290.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0114391SHABNAM290.25حقوق و علوم سیاسی کابل
A0118738NEGIN290.25اقتصاد کابل
A0100143FARKHUNDA290.25
A0126098EHSAN288طب نظامی
A0129364MHAMMD288طب ننگرهار
A0118508M J AMINI288حقوق و علوم سیاسی کابل
A0125914SADAF288اقتصاد کابل
A0108733AHDIA M M288اقتصاد کابل
A0100120SHAIYSTA288ستوماتولوژی هرات
A0125040ABDUL BAIS 285.75اقتصاد کابل
A0127685AHMAD WALID285.75طب نظامی
A0108388MORID285.75انجنیری کابل
A0111323ALI J285.75اقتصاد کابل
A0121590WASIM LIMAR285.75اقتصاد کابل
A0119888PARVIN285.75کمپیوتر ساینس کابل
A0100156SODABA285.75مهندسی پولتخنیک
A0111102SHADAB RAHMANZAI283.5انجنیری کابل
A0109791FAISAL NORZAD283.5انجنیری کابل
A0131158AKRAMLA283.5انجنیری کابل
A0121084MAIWAND283.5اقتصاد کابل
A0120233MANSOUR KHURASANI283.5اقتصاد کابل
A0100163NAZANIN283.5اقتصاد کابل
A0113264AHMAD SHAH281.25انجنیری کابل
A0119497EDRIS281.25اقتصاد کابل
A0119336FAZLUMENALLAH281.25طب پکتیا
A0132998NEJADA281.25کمپیوتر ساینس کابل
ZUHAL281.25کمپیوتر ساینس کابل
A0100147TAMKEEN281.25شرعیات کابل
A0133044MOQADAR279اقتصاد کابل
A0128145NOORULLAH AF279متمم طبی
A0110136AHMAD HARES279انجنیری کابل
A0127777ESA279کمپیوتر ساینس تعلیم و تربیه
A0120095MARHABA279شرعیات کابل
A0100290SARA279
A0108526MUQIM276.75کمپیوتر ساینس تعلیم و تربیه
A0114552NAWIDA276.75شرعیات کابل
A0109929TAMMINA276.75طب خوست
A0120187HASIBA276.75شرعیات کابل
A0128858SURYA276.75شرعیات کابل
A0100160FARZAD276.75اقتصاد ملی
A0123223AHMAD MMARASH274.5اقتصاد کابل
A0114529ALAMYAR RA274.5انجنیری کابل
A0130790MOHAMMAD FAHIM274.5انجنیری کابل
A0119129SUBGHATULLAH274.5کیمیا
A0124569SAJEIA274.5انجنیری کابل
A0222121AMINA274.5انجنیری کابل
A0100125ZUHAL274.5ژورنالیزم
A0100320MARJAN274.5
A0100185AHMDZAYOMARI274.5طب خوست
A0125178YUSUF272.25اداره عامه
A0118462HARES M0RTZA272.25انجنیری کابل
A0112045FAHIM272.25اقتصاد کابل
A0110642NIGIN272.25طب ننگرهار
A 55SHAISTA272.25شرعیات کابل
A0134010MARYAM 272.25شرعیات کابل
A0100161NAIMA272.25ژورنالیزم
A0116967OMRAN270کمپیوتر ساینس تعلیم و تربیه
A0116323BELAL AMIR270انجنیری کابل
A0108089HASIBULLAH270انجنیری کابل
A0119290SHOKRAN SAYED270انجنیری کابل
A0121452SAFI270اداره عامه
A0129732AKBAR SHAH270انجنیری کابل
A0129779SADAF M270حقوق و علوم سیاسی کابل
A012SORYA270حقوق و علوم سیاسی کابل
A0107836GHOFRIA270طب معالجوی ننگرهار
A013309ASHARBANO270انجنیری کابل
A0121153MURSAL270ریاضی کابل
A0110895SANGAR AMIR RAEESS267.75کمپیوتر ساینس ننگرهار
A0125063ABDUL HASIB267.75کمپیوتر ساینس ننگرهار
A0114920SAYED NAZIR267.75مهندسی کابل
A0118600TAMIM267.75طب نظامی
A01198*9FAYEZ267.75اقتصاد کابل
A0124971AHMAD FAISAL267.75اقتصاد کابل
A0119190SAMIM 265.5طب خوست
A0112528MOHAMMAD HAROON265.5انجنیری کابل
A0123476MURTAZA ALI265.5ژورنالیزم کابل
A0109515GHULAM REZA265.5فارمسی کابل
A0110826RANGINA265.5ریاضی کابل
A0122349HEKMAT263.25اقتصاد کابل
A0125201AMIN263.25انجنیری کابل
A0131825M SHOAYB AMIRY263.25اداره عامه
FROZAN263.25ریاضی کابل
A0110803SURAYYA263.25کمپیوتر ساینس تعلیم و تربیه
A0100253SAHAR263.25ژورنالیزم
A0100173MUSSARAT263.25ژورنالیزم
A0119865MARYAM MARYAM261انجنیری کابل
A0112781SUMAYYA261ژورنالیزم کابل
A0100213FARAHNAZ261
A0125960ZULGAY258.75طب خوست
A0125615AMINULLAH KHAN258.75انجنیری کابل
A0111217SHAKER258.75طب نظامی
A0120831MOHAMMAD NASER258.75طب نظامی
A0129801TAMANA258.75انگلسی
A0111953MOHMMAD NAZIR256.5اقتصاد کابل
A0132032OMAR256.5اقتصاد کابل
A0120969ZIA256.5انجنیری کابل
A0133757BABUR 256.5حقوق کندهار
A0112758NILOUFAR256.5فرانسوی
A0100304ANAM KAKAR256.5زراعت کابل
A0108503ABDUL SHAHIM254.25حقوق البیرونی
A0117013OAIS AHMAD254.25اقتصاد کابل
A0110021RABIULLAH HO254.25اقتصاد کابل
A0127639ELHAM254.25اقتصاد کابل
A0120739ADILA254.25روانشناسی تعلیم و تربیه
A0113333MINA NAZ254.25فرانسوی
A0114483KHOJESTA254.25فرانسوی
A0112627NEELAB254.25کمپیوتر ساینس تعلیم و تربیه
A0100367DADMAHOMMAD254.25
A0108572AKMAL252انجنیری کابل
A01 3928MAHBOOB252انجنیری کابل
A0112137S KAIHAN252انجنیری کابل
A0114161FAYIZ252انجنیری کابل
A0130330FATMA252تعلیم و تربیه کنر
A0100294NASRATULLH252
A0121521RAMISH249.75انجنیری کابل
A0111056MURTAZA249.75اقتصاد کابل
A0116001AHMAD MM249.75اقتصاد کابل
A0109653KHAIRULLAH249.75اقتصاد کابل
A0123108KHALID249.75اقتصاد کابل
A0117496SAHAR249.75تعلیم و تربیه کنر
A0115012ROYA249.75حقوق تخار
A0100121PARINAZ249.75روانشناسی
A0131089EKLIL247.5انجنیری کابل
A0108066SAMIUIIAH247.5انجنیری کابل
A0125385RAFIQ247.5انجنیری البیرونی
A0122395SH SHAFAQ M247.5اقتصاد کابل
A0110044RAFI247.5تکنالوژی کیمیاوی پولی تخنیک
A0129824AHMAD ZAHID247.5اقتصاد کابل
A0118577HUSNIA247.5ساینس هرات
A0113793MUZHDA247.5ساینس هرات
A0100128AMINA247.5تعلیمات مسلکی
A0100292SULIMAN247.5شرعیات بلخ
A0119566M FAISAL245.25اقتصاد کابل
A0124764ZABI245.25انجنیری کابل
A0108595HASHIMI245.25اقتصاد کابل
A0118255AHMAD AH AD245.25انجنیری کابل
A0188889WASIQULLAH245.25انجنیری بلخ
A0115311245.25ساینس هرات
A0100167ASILA245.25
A0123269ABDUI BASHIR M243انجنیری بلخ
A0108641OBAIDULLAH243اداره عامه
A0121866ANIS243اقتصاد ننگرهار
A0112620AHMD ZAKER243اقتصاد ننگرهار
A0130261ROHINA PZHWAK243ساینس هرات
A0122487YUSRA243ساینس هرات
A0100360RABIA243زبان ادبیات پشتو
130859AMJAD ALI240.75اقتصاد ننگرهار
A0128490NASIBULLAH SHAMS240.75اقتصاد ننگرهار
A0 25247WATAN GUL240.75ادبیات دری کابل
A0128789HAMDULUAHMABDULLAH240.75ادبیات دری کابل
A0100164NELOFARJAN240.75روانشناسی
A0111263ALYAS238.5انجنیری کابل
A0123499AMIN238.5حقوق البیرونی
A0120693ESAR ALLH238.5حقوق البیرونی
A0119313SHAFIULLAH238.5حقوق البیرونی
A0114184ZEKRIA238.5اقتصاد البیرونی
A0127317ABDUL REZIQ238.5انجنیری البیرونی
A0115380SADIA238.5ساینس هرات
A0108687ZAHRA238.5ساینس هرات
ELNAZ238.5
ROHED AHMADI236.25انجنیری البیرونی
A0125868MOHAMMAD SAMIM236.25انجنیری البیرونی
A0113310SPOZHMAI236.25ساینس هرات
A0112988SAHARI236.25ساینس هرات
A0100293SEDIQ236.25شرعیات البیرونی
A0127869SANJAR234حقوق تخار
A0122418SAFAR SHAHI234روانشناسی کابل
AHMAD ERAJ MASSODI234روانشناسی کابل
A0114506ANISA AHMADI234ساینس هرات
A0113496AHMAD MUNIR OMAR231.75ادبیات فرانسوی
A0118715MUSTAFA SAFI231.75ادبیات دری کابل
A0120854AHMAD FARZAD AAAA231.75ادبیات دری کابل
A0131411AHMAD BASET231.75اقتصاد البیرونی
A0125224LUQMAN231.75اقتصاد البیرونی
A0114345AHMAD M KHOSHN0OD231.75اقتصاد البیرونی
A0109906SADAF JAN231.75ساینس هرات
QUMARS JAWANMARD229.5علوم اجتماعی کابل
A0119221MLIAK FAHAD229.5علوم اجتماعی کابل
A0125569ABDUL BASET229.5علوم اجتماعی کابل
A0121682YASIN BENAWA229.5علوم اجتماعی کابل
A0110711SHAHAB227.25علوم اجتماعی کابل
A0119612PEROZAHMAD227.25علوم اجتماعی کابل
A0124235SHAKILLAH227.25ساینس هرات
A0123637ENAYAT S225ادبیات ترکی
A0107813SAJED225ادبیات ترکی
A0130629NASIR AHMADD225حقوق و علوم سیاسی پکتیا
A0108940MOHAMMAD MOHSEN225حقوق وعلوم سیاسی پکتیا
A0109078AHMAD ABED225تعلیمات اختصاصی تعلیم و تربیه
A0127271BAHAR225انجنیری خوست
A0125845ABDUL M WAJUD225شرعیات البیرونی
A0100280M SHAHERZAD225روانشناسی
A0100277MUJTABA225
A0108480AZ222.75شرعیات البیرونی
A0116093NEMATULLAH222.75شرعیات البیرونی
A0117979AHMAD BELAL222.75شرعیات خوست
11111111ALI222.75شرعیات البیرونی
A0110389AADUL ALIM SEDIQ222.75تعلیم و تربیه البیرونی
A0128651WAZIR MOHAMMADI222.75تعلیم و تربیه البیرونی
A0131802SHADAB222.75تعلیم و تربیه البیرونی
A0111171HORYH222.75ساینس هرات
A0114943ZOHA222.75ساینس هرات
A0130376LIZA222.75تعلیم و تربیه کنر
A0118485LAIQDAD220.5حقوق و علوم سیاسی پکتیا
A0135667SULIMANZYAN220.5حقوق و علوم سیاسی پکتیا
A0122924ABDUL MATIN220.5حقوق و علوم سیاسی پکتیا
A0195017WAHIDULLAH220.5انجنیری هلمند
A0118554BHISHTA ZARABI220.5تعلیم و تربیه کنر
A0116691FROTA N218.25انجنیری هلمند
A0124833DAWOOOD M218.25انجنیری هلمند
A0125155ARSALAN RAHMANI218.25انجنیری هلمند
A0118784S RESHAD218.25علوم اجتماعی کابل
A0119037AMIRKHAN218.25علوم اجتماعی کابل
A0107928AHMAD ZIA218.25ژورنالیزم پروان
A0133435SAHAR218.25حقوق تخار
A0123039BASERA218.25حقوق تخار
A01 0162SAMIMA ULFAT218.25
A0100246FARIBA218.25
A0100155GULALAM218.25علوم اجتماعی
A0108365SHARIF216علوم اجتماعی کابل
A0126880TALHA216علوم اجتماعی کابل
A0121475EMRAN216علوم اجتماعی کابل
A0125822AHMAD MMSHIRZI216اقتصاد جوزجان
A0117381NAWIDA216حقوق تخار
A0100138KEFAYAT216
A0125753AHMD SHAH CCC213.75اقتصاد جوزجان
A0109354MUTTL EBMM213.75اقتصاد جوزجان
A0122280MOHAMMADMMSILAB213.75اقتصاد جوزجان
A0107790MAHDI 213.75اقتصاد جوزجان
A0111378MIR AMI N ULLAH213.75اقتصاد جوزجان
A0125707ZND213.75اقتصاد جوزجان
A0115403SODABA213.75حقوق تخار
A0100404WASIULLAH213.75زمین شناسی
A0117450HAMED211.5اقتصاد جوزجان
SADIA211.5
A0100192AJMAL211.5
A0112413ABDUL MATIN AZAD211.5
A0108883ZAKRULAH209.25اقتصاد جوزجان
A0132078M A209.25اقتصاد جوزجان
A0133987MODASER209.25اقتصاد جوزجان
A0129249ABDUL MHADI209.25اقتصاد جوزجان
A0113379FARAD209.25اقتصاد جوزجان
A0128398SANA209.25حقوق تخار
A0100168ASMA209.25
A0129387BELAL207تعلیم و تربیه غزنی
A0117036BORHAN207تعلیم و تربیه غزنی
SHAPOOR207تعلیم و تربیه غزنی
A0114575AHMAD MILAD207تعلیم و تربیه غزنی
A0133458AHMAD NAWEED207تعلیم و تربیه غزنی
A0112505BEBEAMENHFAEZAH207فلسفه کابل
A0128766OZRA207فلسفه کابل
A0114322BITA207حقوق تخار
A0100328TABESUM207
A0181150BBBBB204.75اقتصاد جوزجان
A0125339ZABIHULLAH AIMAQ204.75اقتصاد جوزجان
A0131365SANAULLAH204.75اقتصاد جوزجان
A0120578SABERA EBRAHIM204.75حقوق تخار
A0100110TIMOR BAYAN204.75
A0121406IMAMUDDIN202.5اقتصاد بغلان
A0130445EDRIS 200.25اقتصاد بغلان
A0119014ABDULLAH200.25اقتصاد بغلان
A0128099FATIMA200.25حقوق تخار
A0100278FAR OOQ200.25
A0109998A MOHAMMAD 198شرعیات غزنی
A0122671ARAB198شرعیات غزنی
A0123913OBAID ULLAH198شرعیات غزنی
A0122993SHARIFA198حقوق تخار
A0110481MAREM198فلسفه کابل
A5267079SHAFIQA198
A0133918SOHAIB195.75شرعیات غزنی
A3456789MOHMAD ZUBAIR195.75شرعیات غزنی
A0100399MABASHIR195.75
A0100394MANSOUR195.75
A0122694KEFAYATULLAH193.5اقتصاد کندز
A0108917ABDULMAJID193.5اقتصاد کندز
A0125293OBAID193.5اقتصاد کندز
A0124879ROHALLAH193.5اقتصاد کندز
A0118416ABDUL HADI193.5اقتصاد کندز
A0115587ALINA SADAT193.5فلسفه کابل
A0114966ANAM193.5فلسفه کابل
A0129180MARYAM193.5ساینس ننگرهار
A0100105YASAMIN193.5
A012002*SIDEQ193.5
A0108204SAHIL191.25شرعیات تخار
A0128030ALI191.25شرعیات تخار
A0112574MASOUD EHRAR191.25شرعیات تخار
A0123062ATUAQ ALI191.25شرعیات تخار
A0133409 NAWID 191.25شرعیات تخار
A0119060FARZAN191.25شرعیات تخار
A0100251NILOFAR191.25
A0100197MEHRIA JAN191.25
A0127938YAHYA189ژورنالیزم جوزجان
A0125477MOHAMAD AGMAL189ژورنالیزم جوزجان
A0110113MUSAWER189ژورنالیزم جوزجان
A0111930MILAD186.75روانشناسی جوزجان
A0123522ROHULLUH186.75روانشناسی جوزجان
A0120486RAMIN186.75روانشناسی جوزجان
A0100250MOHAMADARMAN186.75
A0100353ALI AZAMI186.75
A0118186QUDRAT W ULLAH 184.5روانشناسی جوزجان
A0131664NAAIM184.5روانشناسی جوزجان
A0109768SEDIQ NADERI184.5روانشناسی جوزجان
A0108135ABDUL WASAY182.25زراعت لغمان
A0118899SABER182.25زراعت لغمان
A0115265182.25زراعت لغمان
211SHABNAM182.25
FERESTHA182.25
A0100211FARIHA182.25
A0100374NAWAB182.25
A0100381SHAHIN182.25
A0100286ALFA182.25
A0112390WAHAB JMM180زراعت لغمان
A0111286EMRAN180زراعت لغمان
ABDUL JALIL180زراعت لغمان
A0128674MURSAL180ساینس ننگرهار
A0131319LATIFA180ساینس ننگرهار
A0131917RANA180ساینس ننگرهار
ANITAMIRZAMULLA180
A0100102SARA180
A0100397SHKOFA180
MASOUD JAN177.75زراعت لغمان
A0122234AMRUDEEN177.75زراعت لغمان
03A30727ABDUL AZIM177.75زراعت لغمان
A0130031NAWID ULLAH177.75زراعت لغمان
A0100238FARHAD177.75
A0123430OMIDM175.5زراعت لغمان
A0114368ZERRULUAH AGK175.5زراعت لغمان
A0100103AHMAD175.5
A0100398HAMID173.25
A0125362ERFAN SZ171ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0115909KHALID171ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0123547SADAF171ساینس ننگرهار
A0117910BAHARA171ثعلیم و تربیه بدخشان
A0100252MUZHDA171
A0100253PARISA171
A0100183HASSAN ZADA171
A0124419BAHRAM BEHZAD168.75ادبیات و علوم بشری فاریاب
A011**82ABOBAKER NORI168.75ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0115656HB166.5ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0 17174FARZANA166.5تعلیم و تربیه بدخشان
A1526789NILOO166.5تعلیم و تربیه بدخشان
A0100187SHIBA166.5
A 1 0297SHAIK166.5
A0116346SAJED164.25ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0108112MURAD ALI164.25ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0111470HAMED IQBAL164.25ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0108158AAAAA164.25ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0116047HASIB ALLH164.25ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0100177AHMADI164.25
A0100295KHAIBER164.25
A0124442OBAIDULLAH162ادبیات و علوم بشری فاریاب
A0124465SHAKILA162تعلیم و تربیه بدخشان
A0110297SHAB A162تعلیم و تربیه بدخشان
A0126811ZAFAR159.75تعلیم و تربیه بدخشان
A0120348SAKENA159.75تعلیم و تربیه بدخشان
AJMALSEDIQI159.75
A0119796AAMAD157.5تعلیم و تربیه بدخشان
A0111125AMO157.5تعلیم و تربیه بدخشان
A0124557AIMAI KHAN157.5تعلیم و تربیه بدخشان
RAFIULLAH155.25تعلیم و تربیه بدخشان
A0124580AMIR ADDIJ155.25تعلیم و تربیه بدخشان
A0133481HDAYADALLAH155.25تعلیم و تربیه بدخشان
A0115058AHMAD OMID153تعلیم و تربیه بدخشان
A0123775ELHAM153تعلیم و تربیه بدخشان
A0124534NISAR AHMAD153تعلیم و تربیه بدخشان
A0123016KAMILA153زراعت بادغیس
A0012068MOHAMMAD ELIAS150.75تعلیم و تربیه بدخشان
A0159332MOHAMMAD YAQUOB150.75تعلیم و تربیه بدخشان
A0110964KHUDADAD150.75تعلیم و تربیه بدخشان
A0335501SOHIAB150.75تعلیم و تربیه بدخشان
A0125454MOHMAAD NASIM150.75تعلیم و تربیه بدخشان
A0511530MOMINA150.75زراعت بادغیس
A0116484HASIB148.5زراعت ارزگان
1122345ELYAS148.5زراعت ارزگان
A0133780MUJTABA MAHMOODI148.5زراعت ارزگان
A0132193SALIH148.5زراعت ارزگان
A0127478SHAIEQ148.5زراعت ارزگان
A0122326VIP M W148.5زراعت ارزگان
A0111240SHKEBA148.5زراعت بادغیس
A0100139KHALID148.5
A0126788SAYED NASER146.25زراعت ارزگان
A0127340ALI146.25زراعت ارزگان
A0133389146.25زراعت بادغیس
A0100224SHAMIL146.25
A0100259MARYAM146.25
A0100319M SHAIB146.25
A0124350AHMADA144زراعت ارزگان
MANSOUR144
123AADEL144
A0100216ABDULRAZAQ144
A012**74QMAR141.75زراعت ارزگان
A0108342NOORUDDIN141.75زراعت ارزگان
A0130813AZIZALLAH141.75زراعت ارزگان
100202GULZAMAN141.75
A0112183SARIJ139.5زراعت ارزگان
A0127294AHMAD 139.5زراعت ارزگان
A0111976EHSANM ULLAHAQ139.5زراعت ارزگان
A0100274KARIMDAD139.5
A0118991ABDUL RAHMAN137.25زراعت ارزگان
A0122579MGIHD137.25زراعت ارزگان
A0112375SADAF137.25زراعت بادغیس
A0100306DAOD137.25
A0100236JANGUL137.25
A0125500SAYED HABIB135تعلیم و تربیه هلمند
A0118596AHMAD135تعلیم و تربیه هلمند
A0100215RAHMANI135
A0120762NOOR ALI SAFARI130.5تعلیم و تربیه هلمند
A0130422MIRHUL 130.5تعلیم و تربیه هلمند
A0118876NAIB130.5تعلیم و تربیه هلمند
A0100273MUHAMMAD I130.5
100137M HUSEAN130.5
A0118807SHOAIB OMARI128.25تعلیم و تربیه هلمند
A0126735SAHAR128.25زراعت بادغیس
A2398599TARAH128.25زراعت بادغیس
A0100318ANBLL128.25
A0125086AHMADWALI126تعلیم و تربیه هلمند
A0131572BAHIES126تعلیم و تربیه هلمند
A0100351OMID126
A0109170RAHMAT SADAT123.75تعلیم و تربیه هلمند
A0130836AAMM123.75تعلیم و تربیه هلمند
A022AFSANA123.75زراعت بادغیس
A0211346NAJLA123.75زراعت بادغیس
A0100117HAJAT KKAN121.5
A0330203SHOUIB121.5
A0121383QEYAMDDIN119.25تعلیم و تربیه لوگر
A0128996FARZAD M119.25تعلیم و تربیه لوگر
A0132304HAFIZULLAHADIL119.25تعلیم و تربیه لوگر
A0129019ESMATULLAU114.75تعلیم و تربیه لوگر
MORES114.75تعلیم و تربیه لوگر
A0129042SADRUDDIN114.75تعلیم و تربیه لوگر
A0111194SADAF114.75زراعت بادغیس
A0100222RASHED114.75
A0100345AHMADYOA114.75
A0854901RAHMANDIN TAWHIDI112.5تعلیم و تربیه پنجشیر
A0128720SA* M112.5زراعت بادغیس
A1198589AFGHNI112.5زراعت بادغیس
PARWIZSQFZADA112.5
A0134033FRIDOON108تعلیم و تربیه پنجشیر
A0100324108
A0100414SHAKIR108
A0130123AHMAD FAHIM105.75تعلیم و تربیه پنجشیر
A7333555TARIQ105.75تعلیم و تربیه پنجشیر
A0000000RAFAULLH PARYAN103.5تعلیم و تربیه پنجشیر
A010035*SOD ABA103.5
A0100119LIZA103.5
A0100184AHASEEB103.5
A0130422ZAMAN101.25تعلیم و تربیه پنجشیر
A0107204KHAIRULLAH101.25تعلیم و تربیه پنجشیر
76840807ABDULSHKOOR99
A0100266DADULLAH96.75
EDRESS96.75
A0129226SAMARDIN94.5تعلیم و تربیه پنجشیر
A0129318ABDUL MAJID94.5تعلیم و تربیه پنجشیر
A013368894.5زراعت بادغیس
A0121360SAJIA94.5زراعت بادغیس
A0100366AJMAL90
MARZAI87.75زراعت بادغیس
A0100323SHAMESDE85.5
A0127248ACEDEAPL69.75تعلیم و تربیه پنجشیر
فهرست

you're currently offline