کسر [math]\left( {{a^2} + {b^2}} \right) \cdot y + \frac{{{a^4} – {b^4}}}{{{a^2} – {b^2}}} \cdot x[/math] را ساده سازید؟

در ابتدا از تجزیه به دو قوس مزدوج و بعداً از عملیه فکتور مشترک استفاده کنید.

a2+b2×y+a4b4a2b2×x=a2+b2×y+a2b2a2+b2a2b2×x=a2+b2×y+a2+b2×x=a2+b2x+y

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست