افاده [math]{x^{12}} – {y^{12}}[/math] را تجزیه کنید؟

$ {x}^{12}{-}{y}^{12} $ را میتوانیم به چند شکل متفاوت تجزیه کنیم.

میتوانیم $ {x}^{12}{-}{y}^{12} $ را به دو قوس مزدوج تجزیه کنیم.

x12y12=x6y6x6+y6

همچنان میتوانید 12 را به شکل حاصل ضرب 4 و 3 نوشته کنید و بعداً از مطابقت $ {x}^{3}{-}{y}^{3}{=}\left({{x}{-}{y}}\right)\left({{x}^{2}{+}{xy}{+}{y}^{2}}\right) $ استفاده کنید.

x12y12=x43y43=x4y4x8+x4y4+y8=x2+y2x2y2x8+x4y4+y8=x2+y2x+yxyx8+x4y4+y8

تنها تفاوتی که تجزیه فوق با مطابقت $ {x}^{3}{-}{y}^{3}{=}\left({{x}{-}{y}}\right)\left({{x}^{2}{+}{xy}{+}{y}^{2}}\right) $ دارد این است که بجای x در تجزیه فوق $ {x}^{4} $ و بجای y در تجزیه فوق $ {y}^{4} $ وجود دارد.

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست