کسر [math]\frac{1}{{\sqrt {3 + \sqrt 3 } }} \cdot \frac{1}{{\sqrt {3 – \sqrt 3 } }}[/math] را ساده سازید؟

برای حل سوال فوق میتوانید در ابتدا عملیه ناطق سازی را انجام داده و بعداً عملیه ضرب کسرها را انجام دهید. درصورتیکه سوال را به این طریقه حل میکنید صورت و مخرج را باید در مزدوج جذر نه بلکه در خود جذر ضرب کنید. اما راه آسانتر حل این سوال طوری است که در مخرج از جذر ها میتوانیم یک جذر را انتخاب کنیم و مجذورها را باهم ضرب کنیم بخاطریکه جذرها هم درجه اند و زمانیکه جذرها هم درجه باشند میتوانیم مجذورها را باهم ضرب کنیم. این سوال را به همین طریقه حل میکنیم.

13+3×133=13+333=13232=193=16×66=66

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست