افاده [math]\frac{{\sqrt {ab} – \sqrt {ba} }}{{a + b}}[/math] را ساده سازید؟

در عملیه ضرب میتوانیم که عوامل ضربی را باهم تبدیل کنیم بناءً میتوانیم ba را ab بنویسیم. زمانیکه ba را ab بنویسیم و در صورت عملیه تفریق را انجام دهیم، صورت صفر میشود. در اخیر صفر تقسیم بر a+b مساوی به صفر حاصل میشود.

abbaa+b=ababa+b=0a+b=0

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست