افاده [math]\left( {\frac{{{y^2}}}{x} + \frac{{{x^2}}}{y}} \right):\frac{{{x^2} – xy + {y^2}}}{{xy}}[/math] را ساده سازید؟

y2x+x2y÷x2xy+y2xy=y3+x3xy÷x2xy+y2xy=x3+y3xy×xyx2xy+y2=x+yx2xy+y2xy×xyx2xy+y2=x+y

مطالب مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست